Основи побудови ЦСП SDH

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Информатика, ВТ, телекоммуникации
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  6,16 Кб
 • Опубликовано:
  2016-11-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Основи побудови ЦСП SDH

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерної інженерії

Звіт

з навчальної дисципліни:

«Мультиплексні технології»

Лабораторна робота №3

на тему:

«Основи побудови ЦСП SDH»

оптичний сигнал передача швидкість

Виконав:

студент 402-ТТ групи

Казидуб О.О.

Перевірила:

асистент кафедри

Янко А.С.

Полтава 2014

Лабораторна робота №3

Тема: Основи побудови ЦСП SDH

Завдання:

Розв’язати такі задачі:

). Визначити кількість ОЦК та ПЦП, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні первинного доступу;

). Визначити кількість ОЦК та ПЦП, яку можна передати за допомогою STM-1 при використанні третинного доступу;

). Визначити кількість ОЦК та ПЦП, яку можна передати за допомогою STM-1 при використанні четвертинного доступу;

). Визначити ККД використання STM-1 при завантаженні його VС-4 (тут ККД = корисне навантаження VС-4 / сумарна кількість елементів STM-1).

Розв’язок задачі №1:

). При первинному доступі потік, створюваний модулем STM-1, формується з 63-х потоків Е1 (63х2 Мбіт/с). Оскільки потік Е1 складається із 30 каналів ОЦК, якщо не враховувати 2 службові канали, тоді:

Кількість ОЦК, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні первинного доступу буде:

ОЦК.

Кількість ПЦП, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні первинного доступу буде:

ПЦП.

Розв’язок задачі №2:

). При третинному доступі потік, створюваний модулем STM-1 формується з 3-х потоків Е3 (3х34 Мбіт/с). Оскільки потік Е3 складається із 16 потоків Е1, якщо не включати службову інформацію, тоді:

Кількість ОЦК у потоці Е3 буде:

ОЦК

Кількість ОЦК, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні третинного доступу буде:

ОЦК

Кількість ПЦП, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні третинного доступу буде:

ПЦП

). При четвертинному доступі потік, створюваний модулем STM-1 формується з 1-го потоку Е4 (1х140 Мбіт/с). Оскільки потік Е4 складається із 64 потоків Е1, якщо не включати службову інформацію тоді:

Кількість ОЦК, у потоці Е4 буде:

 ОЦК

Кількість ОЦК, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні четвертинного доступу складе:

 ОЦК

Кількість ПЦП, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні четвертинного доступу буде:

 ПЦП

Розв’язок задачі №4:

4). Віртуальний контейнер VС-4 представляє собою двохвимірний масив

х261 (9 рядків і 261 стовпців, тобто розмір VС-4=2349 байт), який складається із контейнера четвертого рівня С-4, 9х260 (9 рядків та 260 стовпців, тобто розмір С-4=2340 байт) і з маршрутного (трактового) заголовка РОН, 9х1 (9 рядків та 1 стовпець, тобто розмір РОН = 9 байт).

Корисне навантаження VС-4=2349-9=2340 байт.

Сумарна кількість елементів STM-1 складається із секційних заголовків SOH і загального корисного навантаження PL, що представляє собою двохвимірний масив 9 х270 (9 рядків і 270 стовпців, тобто розмір 2430 байт).

Отже, ККД використання STM-1 при завантаженні його VС-4 складе:

Висновок: дана лабораторна робота, передбачала закріплення знань з принципів побудови STM ЦСП-SDH. Було визначено кількість ОЦК та ПЦП, які можна передати за допомогою STM-1 при використанні первинного, третинного, та четвертинного доступу. Також було визначено ККД використання STM-1 при завантаженні його VС-4.

Відповідь на контрольні питання:

. Які переваги має SDH порівняно з PDH?

вперше стандартизована швидкість передачі понад 140 Мбіт/с;

стандартизований лінійний оптичний сигнал, що дає можливість сумісності обладнання різних виробників;

модульність структури. Більш високі швидкості передачі досягаються побайтним мультиплексуванням декількох STM-1;

швидкість налаштування та конфігурування пристроїв.

. Яка є тривалість циклу передачі STM усіх рівнів (STM-N)?

Тривалість циклу передачі всіх STM-N однакова і дорівнює 125 мкс.

. В чому полягає призначення заголовків VC, AU та STM?

Призначення заголовка (POH) VC: основне призначення POH - забезпечити цілісність зв'язку на маршруті від точки зборки до точки розборки VC.

Призначення заголовка AU: інформаційна структура, що забезпечує узгодження між шаром трактів верхнього рангу і шаром мультиплексних секцій. Складається з інформаційного навантаження і покажчика адміністративного блоку, який позначає відступ початку циклу навантаження від початку циклу мультиплексної секції.

Призначення заголовка STM: секційні заголовки SOH (Section overhead) додаються до інформаційного сигналу STM-N при завершенні шару секцій. Вони включають цикловий синхросигнал та інформацію для контролю параметрів, обслуговування та управління.

4. У яких функціональних шарах формуються інформаційні структури VC, AU?

Існує три функціональних шари. Найвищий шар утворює мережу каналів, якими обслуговуються кінцеві користувачі. Групи каналів об'єднуються в групові тракти різних порядків (середній шар), які організовуються в лінійні тракти, що належать до нижнього шару фізичного середовища передавання. Нижній шар поділяється на підшар секцій (мультиплексних і регенераційних) та підшар фізичного середовища. Інформаційні структури VC і AU формуються в мережевих шарах трактів (найвищий шар).

. Які існують способи побудови STM вищих ступенів ієрархії SDH з STM-1 і який спосіб об'єднання цифрових потоків при цьому використовується?

У мережах SDH використовуються дві типових топологічних схеми побудови: «кільце» і «ланцюг». В їх основі лежать мультиплексори. У схемі «кільце» застосовуються тільки мультиплексори вводу/виводу (ADM -Add/Drop Multiplexer), а у схемі «ланцюг» - термінальні мультиплексори (TM - terminal multiplexer) і вводу/виводу.


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!