Мережні функції ЦСП-PDH

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Информатика, ВТ, телекоммуникации
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  59,1 Кб
 • Опубликовано:
  2016-11-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Мережні функції ЦСП-PDH

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерної інженерії

Звіт

з навчальної дисципліни:

«Мультиплексні технології»

Лабораторна робота №2

на тему:

«Мережні функції ЦСП-PDH»

Виконав:

студент 402-ТТ групи

Казидуб О.О.

Перевірила:

асистент кафедри

Янко А.С.

Полтава 2014

Лабораторна робота №2

Тема: Мережні функції ЦСП-PDH

Мета: розглянути питання з організації системами передачі мережних функцій на основі ЦСП-PDH.

Навести схему організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В, в якій з ЦСП-PDH вторинного ступеня ієрархії пункту Б виділяються два первинних цифрових потоки (ПЦП) і 10 каналів тональної частоти (КТЧ) для організації зв'язку АБ та БВ відповідно.

Схема організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В, наведена на рис.1.

цифровий передача швидкість апаратура

Рис. 1. Схема організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В.

1). Відомо, що основним завданням апаратури первинної мережі є передача електричних сигналів каналами СП на задану відстань з нормованою якістю. Назвіть, які ще функції має вміти виконувати апаратура СП, щоби забезпечити побудову живучої, реконфігурованої первинної мережі? Функції апаратури СП:

. Ефективне формування ієрархічного ряду цифрових систем;

. Швидкість передачі повинна забезпечувати об’єднання цифрових потоків попереднього ступеню;

. Число каналів і швидкість передачі повинна бути така, щоб забезпечувалась взаємодія цифрових і аналогових систем передачі.

). Назвіть вузли структурної схеми кінцевої станції ЦСП-PDH, які необхідно використовувати в мережному вузлі для виділення ПЦП (КТЧ або ОЦК) із ВЦСП. Застосовують типові вузли кінцевої станції, оскільки в ЦСП-PDH не використовується апаратура виділення і транзиту.

). Назвіть вузли структурної схеми кінцевої станції ЦСП-PDH, які необхідно використовувати в мережному вузлі для виділення ПЦП (КТЧ або ОЦК) з ТЦСП. Застосовують типові вузли кінцевої станції, оскільки в ЦСП-PDH не використовується апаратура виділення і транзиту.

). У чому полягає відмінність процесу виділення каналів та груп каналів у ЦСП-PDH від АСП? Оскільки аналогові пристрої становлять незначну частину апаратури ЦСП, то стабільність параметрів каналів у таких системах значно вища, ніж в аналогових.

). Які з далі перелічених каналів (КТЧ, ОЦК, ПЦП, ...) вводяться в цифрову комутаційну станцію для організації сполучних ліній поміж районними ЦАТС? ОЦК, додаткові апаратно-програмні засоби.

). Поясніть призначення вузлів структурної схеми АЦО-ЧД-2. Для перетворення сигналу в цифрову форму, забезпечує можливість передачі в цифровому вигляді сигналів.

). Як мінімізувати необхідну частоту дискретизації аналогового сигналу зі смуговим спектром? Для зменшення частоти дискретизації спектр сигналу ВГ переносять в смугу частот 12 ... 252 кГц.

). Як змінюється необхідна кількість розрядів коду ИКМ при аналого-цифровому перетворенні (АЦП) групового сигналу вищих рівнів ієрархії АСП порівняно з АЦП для КТЧ? Розрядність кодових комбінацій ІКМ-сигналу повинна бути не менше 9 біт. Вибирають m = 12 (11 інформаційних і один розряд для передачі службової інформації).

). Якими чинниками визначається швидкість передачі цифрового сигналу, необхідного для якісної передачі аналогового сигналу? Необхідно забезпечити зв’язок на задану відстань з заданою точністю.

). Від яких чинників залежить кількість розрядів коду ИКМ сигналу зображення?

). Як виглядає спектральна характеристика ТВ сигналу й як це впливає на частоту дискретизації цього сигналу?

). Яка швидкість потрібна для передавання цифрового сигналу, для передавання ТВ зображення? Що дає використання MPEG кодеків?

Стандарт MPEG- 1 призначений для запису відеоданих на компакт- диски і передачі ТВ зображень по низькошвидкісних каналах зв'язку (швидкість цифрового потоку 1,5 Мбіт/с і менше). У стандарті MPEG-1 використовується стандарт розгортки з чіткістю в 4 рази меншою, ніж в мовному телебаченні: 288 активних рядків у ТВ кадрі і 352 відліки в активній частині ТВ рядка. Суб'єктивна оцінка якості ТВ зображення залежно від швидкості передачі відеоданих показала, що стандарт MPEG-1 можна ефективно використовувати при кодуванні відеоданих до швидкості 3,5 Мбіт/с, тому що в інтервалі швидкостей від 1,5 до 3,5 Мбіт/c збільшення швидкості передачі відеоданих супроводжується адекватним покращенням якості ТВ зображення. Однак подальше підвищення швидкості передачі відеоданих вже не веде до адекватного покращення якості, і при швидкості передачі відеоданих 3,5 Мбіт/с і кращу якість зображення виходить при кодуванні відеоданих за стандартом MPEG-2. Стандарт MPEG-2 був спеціально розроблений для кодування ТБ сигналів мовного телебачення , і він дозволяє отримати повну чіткість декодованого ТБ зображення. При швидкості передачі відеоданих 9 Мбіт/с якість ТВ зображення відповідає студійному. Пакет стандартів MPEG передбачає також можливість переходу до телебачення високої чіткості. Спочатку для цієї мети призначався стандарт MPEG-3. Однак на наступних етапах робіт він був об'єднаний зі стандартом MPEG-2, після чого стандарт MPEG-3 як самостійний стандарт перестав використовуватися. Наступний напрямок - стандарт MPEG-4, призначений для передачі відеоданих в низькошвидкісних системах мультимедіа і відеоконференцій по цифровим телефонним каналам. Стандарт MPEG- 4 не призначений для кодування програм мовного телебачення .

Похожие работы на - Мережні функції ЦСП-PDH

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!