Аналіз технологій підприємства НВО 'Термоприлад'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Информатика, ВТ, телекоммуникации
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  651,22 Кб
 • Опубликовано:
  2015-03-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Аналіз технологій підприємства НВО 'Термоприлад'

Вступ

електроний прилад плівка

Метою навчальної ознайомчої практики було: ознайомлення з методиками кафедри електроніки, виконання індивідуального завдання, переклад англомовного тексту.

Під час практики відвідали науково-виробниче підприємство «Карат». Тут нас ознайомили з технологіями отримання тонких плівок, вирощуванням кристалів методом Чохральського, обробкою та доведенням до готовності кристалів. Метою навчально-ознайомчої практики було ознайомлення із новими технологіями, які використовуються на підприємстві НВО “Термоприлад” під час виготовлення різноманітних електронних пристроїв вимірювання температури (регуляторів, пірометрів, вимірювачів вологості). На “Термоприладі” із освоєнням технології монтажу та демонтажу радіоелектронних компонентів, технології виготовлення друкованих плат, тестування готових виробів, що випускається у підприємстві.

 

1. Ознайомлення з методиками кафедри електроніки

В 424 лабораторії досліджують люмінесцентні матеріали для термолюмінесцентної та індивідуальної дозиметрії. Використовують терморегулятор для регулювання температури.

Терморегулятор - прилад для автоматичного підтримання заданого значення температури або її зміни за заданим законом.

Терморегулятор має у своєму складі датчник, який передає поточне значення температури вимірювальному пристрою, де відбувається її порівняння із заданим значенням; якщо виміряна та задана температури відрізняються, терморегулятор видає сигнал розузгодження, і регулювальний орган змінює надходження нагрівального або охолоджувального агента у теплову установку.

Найпростіший терморегулятор - біметалічна пластина, що встановлюється в праску. В системах автоматики також використовують електронні терморегулятори, в яких вимірювання та обробка сигналу відбувається електронними пристроями.

В 411 аудиторії знаходиться спектрофлуриметр СМ2203 виробник SOLAR. Спектрофлуориметр - cпектральний прилад для вимірювань спектрів люмінесценції. Зазвичай містить два незалежно працюючих монохроматора. Перший з них виділяє з суцільного спектра випромінювання джерела спектральні інтервали, що забезпечують збудження фотолюмінесценції досліджуваного зразка. Люмінесценція спостерігається в напрямку, перпендикулярному освітленню, і її спектр вимірюється за допомогою другого монохроматора і відповідного приймача («вимірювальний» канал). Частина виділеного першим монохроматором збуджуючого випромінювання направляється світловий подільник «опорний» канал зі своїм приймачем. У блоці реєстрації здійснюється фотометрування. Застосовуються два основних режими роботи: вимір спектра люмінесценції для даної довжини хвилі збуджуючого випромінювання (сканування здійснюється іншим монохроматором, а налаштування першого фіксовано і вимір спектра збудження для даної довжини хвилі люмінесценції (сканування здійснюється першим монохроматором, а налаштування другого фіксовано). Результати вимірювань коректуються з метою врахування залежності яскравості джерела, пропускання монохроматорів і чутливості приймачів від довжини хвилі для отримання даних про квантовий вихід люмінесценції.

В 416 лабораторії досліджують напівпровідникові матеріали. В даній лабораторії можемо побачити деформаційну установку, установку емісійної модуляції спектроскопії дає можливість визначати домішки в напівпровідниках, установку по термостимульований деполяризації, ВУП-5М вакуумний універсальний пост. Пічка для відпалу полікристалів за допомогою високотемпературного твердофазного синтезу, установка для отримання монокристалічних плівок.

Вакуумний пост ВУП 5М-01 (02) призначений для напилення матеріалів у вакуумі при вирішенні технологічних, науково-дослідницьких завдань, а також для препарування зразків при електронно-мікроскопічних дослідженнях.

Оснащення приладу дозволяє проводити:

резистивное випаровування;

випаровування вугілля;

випаровування речовини з високою температурою плавлення за допомогою електронного випарника;

охолодження і нагрівання об'єкта;

іонне очищення робочого об'єму і об'єкта;

одночасне розпорошення двох матеріалів з ​​різною температурою плавлення за допомогою резистивних випарників.

Система газоподачі забезпечує підтримку тиску в камері при заданому рівні.

Прилад має дві модифікації з побудови вакуумної системи:

ВУП5М-01 - з дифузійним насосом;

ВУП5М-02 - з турбомолекулярним насосом.

Прилад може бути укомплектований RF-магнетроном, іонно-променевої гарматою.

Прилад має приставку магнетронного розпилення, яка забезпечує:

універсальність процесу, що дозволяє отримати плівки металів, сплавів і напівпровідників;

високу швидкість осадження з можливістю її регулювання в широких межах;

- збереження співвідношення компонентів при розпиленні речовини складного складу;

- високу адгезію плівок і підкладки;

- можливість зміни структури і властивостей плівок;

- розпорошення декількох матеріалів без розгерметизації обсягу;

- невеликий тепловий вплив на оброблювану структуру.

 

2. Науково-виробниче підприємство «КАРАТ»


Підприємство засноване в 1972 році і тривалий час було відомо як Львівський науково-дослідний інститут матеріалів - провідна організація Міністерства радіопромисловості колишнього СРСР в галузі радіоелектронного матеріалознавства. З часом НДІ матеріалів перейменувалося в науково-виробниче об'єднання "КАРАТ" і стало одним з найпотужніших галузевих науково-виробничих установ не тільки Львівської області, а й країни в цілому. З часів заснування акціонерного товариства "Концерн-Електрон" підприємство є його складовою частиною. Сьогодні Науково-виробниче підприємство "КАРАТ" - дочірнє підприємство ВАТ "Концерн-Електрон" і визначено провідною науковою установою Міністерства промислової політики України з питань науково-технічного забезпечення за напрямком "Матеріали електронної техніки" (Свідоцтво № 042) і внесений до державного реєстру наукових установ України (Свідоцтво № 00341). Основним напрямком науково-виробничої діяльності підприємства є проведення досліджень, розробка технологій отримання новітніх матеріалів для потреб мікрорадіоелектроніки та їх впровадження у промислове виробництво, а також розробка, координація та контроль виконання державних, міжгалузевих і галузевих програм у галузі радіоелектронного матеріалознавства.

Сьогодні науковці та інженери НВП "КАРАТ" зосереджують свої наукові і технологічні зусилля на пошуку і розробці найбільш сучасних матеріалів, які повинні забезпечити прорив у розвитку національних мікроелектронних технологій малих розмірів, пропорційними з характерними розмірами атомних сіток, чи нанотехнологій, а також технологій, які використовують для створення приладів обробки інформації нові або відомі фізичні явища в твердому тілі, так званої функціональної твердотільної електроніки: магнітоелектроніки; акустоелектроніки; лінійної та нелінійної оптики, акустооптики і магнітооптики; квантової електроніки; сенсорики; кріоелектроніки та ін.[6]

2.1    Тонкі плівки


Тонка плівка - фізичний термін, який означає шар матеріалу, товщиною від кількох нанометрів до кількох мікрон. Термін тонка плівка використовується у фізиці в тих випадках, коли завдяки малій товщині шар матеріалу має властивості, відмінні від властивостей об'ємного матеріалу. Наприклад, в оптиці тонкими плівками називають плівки, товщина яких порівняна з довжиною хвилі світла, тобто в діапазоні десятих мікрона. З іншого боку, для виготовлення напівпрозорих дзеркал, потрібна ще менша товщина в нано метровому діапазоні.

Тонкі плівки можуть бути твердими або рідкими (рідше - газоподібними). Склад, структура та властивості тонких плівок можуть відрізнятися від таких для об'ємної фази, з якої утворилася тонка плівка. До твердих тонких плівок відносяться оксидні плівки на поверхні металів і штучні плівкові покриття, що формуються на різних матеріалах з метою створення приладів мікроелектроніки, запобігання корозії, поліпшення зовнішнього вигляду

Рідкі тонкі плівки розділяють газоподібну дисперсну фазу в пінах і рідкі фази в емульсіях; утворення стійких пін та емульсій можливо тільки при наявності ПАР у складі плівок. Рідкі тонкі плівки можуть виникати мимоволі між зернами в полікристалічних твердих тілах, якщо поверхнева енергія кордону зерна перевищує поверхневий натяг на межі твердої і рідкої фаз більш, ніж удвічі (умова Гіббса-Сміта). Газоподібні тонкі плівки з помітним часом життя можуть виникнути між краплею та об'ємною рідиною в умовах випаровування

Визначення товщини тонких плівок часто проводять методами, заснованими на вимірюванні інтенсивності відбитого світла, наприклад, за допомогою еліпсометрії; використовують також електричні методи, засновані на визначенні ємності і провідності тонких плівок. Для вивчення твердих тонких плівок застосовують електронну мікроскопію, рентгенівську спектроскопію та інші методи, розроблені для дослідження поверхні твердих тіл. Отримання тонких плівок і тонко плівкових покриттів лежить в основі ряду сучасних галузей техніки, насамперед мікроелектроніки.

Вивчення властивостей тонких плівок виділилося в окрему область фізики й технології. Крім оптики тонкі плівки широко використовуються також у напівпровідниковій електроніці.

2.2    Напрямки діяльності НВП «Карат»


На НВП «Карат» є дуже багато напрямків діяльності робіт. До них відносять: вирощування монокристалів із складних оксидів, рідинно-фазна епітаксія складних оксидів, прецизійна механічне обробка монокристалів, вакуумне напилення металічних та діелектричних покрить, фотолітографія, технологія напівпровідників А3В5 та приладів на їх основі, вузькощілинні напівпровідники, склоподібні напівпровідники та сплави, функціональна кераміка, тестування та сертифікація матеріалів.

3. Підприємство НВО “Термоприлад “

.1 Історична довідка про підприємство “ Термоприлад ”

На початку ХХ ст. ряд розвинутих країн уже мали розгалужену сітку термометричних структур, в арсеналі яких були контактні й безконтактні методи вимірювання температури і відповідні термометри. Значно гірше було з термометрією в Росії, а згодом і в Радянському Союзі, що позначилось на стані промисловості. Тому в кінці 1954 року була висунута провідними спеціалістами Львівського заводу №87 пропозиція щодо створення на базі цього заводу Союзного КБ “Термоприлад” із розробки та впровадження у виробництво термометрів для всіх галузей народного господарства.

Згодом ( у 1956 році ) у м. Львові було створено Науково-виробниче об’єднання (НВО) "Термоприлад". Це була перша організація колишнього СРСР, яка поряд з розробкою засобів вимірювання температури створила (практично з нуля) і постійно розвивала школу вітчизняної промислової термометрії. За часів Союзу НВО "Термоприлад" мало статус головної організації по промисловій термометрії, концепції і розробки якої втілювались в життя не тільки на власних площах, але і на великих приладобудівних заводах Львова, Луцька, Мукачева, Кам’янець-Подільського, Городка (Україна), Челябінська (Росія), Тбілісі (Грузія), Кіровакана (Вірменія) і ін.

Перелік розробок дуже широкий і включає в себе прилади та системи вимі-рювання температури для металургії та машинобудування, енергетики, в тому числі атомної, ракетобудування, хімії, промислового комплексу і оборонної промисловості, для наукових досліджень. Практично немає жодної галузі народного господарства, до якої б не були причетними спеціалісти "Термоприладу". Нині їх розробки добре відомі за межами України, що дає можливість експортувати ряд приладів в країни ближнього і дальнього зару-біжжя, незважаючи на жорстку конкуренцію на світовому ринку. Цьому сприяють не тільки високий науково-технічний рівень продукції, але й мак-симальна її відповідність умовам експлуатації, як наслідок доброї вивченості більшості об’єктів експлуатації.

Останнє виробилось в результаті акумуляції того величезного досвіду, який в окремих цифрах має наступний вигляд:

розроблено і налагоджено випуск понад 1000 типів приладів контролю температури практично для всіх галузей народного господарства;

розроблено 600 міждержавних, державних, відомчих нормативних до-кументів (стандартів, технічних умов, інструкцій);

спроектовано та випущено унікальне дослідницьке та метрологічне об-ладнання для проведення комплексних, стендових, об’єктових і нату-ральних досліджень термометрів при низьких і високих температурах, механічних, вібраційних та ударних статистичних, динамічних та цик-лічних навантаженнях, у вакуумі, при високих тисках, в агресивних та вибухонебезпечних середовищах, під впливом електричного та елек-тромагнітних полів, радіаційного випромінювання;

розроблено та випущено взірцеві міри та градуювальні установки з ре-перними температурними точками для проведення градуювання тер-мометрів (в тому числі для нерухомих і обертових поверхонь);

досліджено теплові процеси, визначено і забезпечено оптимальні теп-лові режими на металургійних заводах, теплових та атомних електростанціях, кораблях, підводних човнах, ракетних комплексах, елеваторах, мавзолеях соцкраїн (в тому числі В.І. Леніна) та теплового комфорту в Московських Кремлівських палатах;

одержано більше як 500 авторських свідоцтв на винаходи;

опубліковано понад 3000 наукових статей, видано збірники, книги і захищено понад 60 докторських і кандидатських дисертацій;

Тепер НВО "Термоприлад" у формі акціонерного товариства закритого типу продовжує розробляти і виготовляти прилади для вимірювання, контролю і регулювання температури, а з 1996 року - прилади обліку тепла, вимірювання і регулювання вологості повітря. В межах об’єднання функціонує ряд дочірніх підприємств, що спеціалізуються на певних напрямках термометрії.

На базі об’єднання "Термоприлад" здійснюють свою діяльність Національний комітет стандартизації ТК 65 "Прилади промислового контролю і регу-лювання" та міждержавний комітет МТК 505 "Термометрія"."Термоприлад" є головною організацією зі стандартизації Міністерства промислової політики України.

Технологічні і кадрові можливості об’єднання дозволяють розробляти і виготовляти різноманітні прилади для контролю температури від мінус 271°С до плюс 4000°С, а також забезпечувати їх системне виконання (первинні пе-ретворювачі включно з засобами обробки інформації для них, в тому числі багатоканальними).

Крім того, НВО "Термоприлад" проводить модернізацію наявних приладів, надає консультації та рекомендації з питань вибору та застосування засобів температурного контролю, пропонує варіанти заміни зарубіжних засобів вітчизняними, проводить градуювання термометрів інших виробників, виконує різні сервісні роботи.

.2 Основна продукція, що випускається на підприємстві “Термоприлад”

Первинні перетворювачі опору ( термометри опору);

первинні термоелектричні перетворювачі (термопари);

термоперетворювачі і вимірювальні перетворювачі з уніфікованим вихід-ним сигналом; - термометри цифрові (стаціонарні і портативні);

регулятори і сигналізатори температури;

пірометри; - системи контролю температури (зерна,розплавлених металів тощо);

пристрої контролю температури в металургії; - гігрометри та регулятори вологості повітря;

компенсаційні пристрої та термоперетворювачі для АЕС;

прилади спеціального призначення ( в тому числі для н/г, АЕС, вибухоне - безпечних об’єктів, корабельних умов експлуатації тощо );

виготовлення приладів нестандартних та старих типів градуювань.

3.3 Технологія виготовлення друкованих плат

Більшість промислових способів виготовлення плат з друкованим мон-тажем вимагає складного обладнання та дефіцитних матеріалів.

У ремонтних та аматорських умовах технологія виготовлення друкованих плат може бути спрощена за рахунок введення ручних операцій. Нижче пропонуються три способи виготовлення друкованого монтажу та друкованих схем. Майстер чи радіоаматор може вибрати будь-який із цих способів і по-трібний йому матеріал.

Спосіб перенесення. Провідники друкованого монтажу, вирізані з мідної або латунної фольги та змонтовані на будь-якій тимчасовій підкладці (наприклад, на міліметровому папері), наклеюються на діелектрик, після чого підкладка видаляється. Цей спосіб цінний тим, що друковані провідники можна наклеїти на будь-який плоский діелектрик. Крім того, не потрібно складного оснащення та дефіцитних матеріалів.

Хімічний спосіб. На фольгований гетинакс тим чи іншим способом наноситься малюнок друкованого монтажу, після чого незахищені місця витравлюються. Цей спосіб менш трудомісткий, але для нього потрібно розчин - хлорне залізо, яке не завжди можна придбати.

На підприємстві “Термоприлад” використовують друковані плати про-мислового виробництва і тому ми не виготовляли їх вручну, а користувалися готовими.

.4 Термоперетворювачі опору

На НВО “Термоприлад” виготовляють і реалізовують різноманітні термоперетворювачі.

 

Рис.1. Первинні термоперетворювачі

Номінальні статичні характеристики перетворення (НСХ):

         термоперетворювачів опору 50М(Cu`50), 100М(Cu`100), 50П(Pt`50),100П(Pt`100), 500П(Pt`500), 1000П(Pt`1000) тощо,

         термоелектричних перетворювачів ХА(К), ХК(L), ПП(S,R), ПР(B), ВР(A), ЖК(J), HH(N) тощо.

Загальний діапазон вимірювання, °С: від мінус 260 до 2000; Виконання: з контактною головкою або кабелем, з штуцером або без нього, для високих тисків (в т.ч. з гільзами), вібростійкі, вибухобезпечні, малоінерційні, мало-габаритні, для різних вимірюваних середовищ, для АЕС, корабельних умов експлуатації, спецоб'єктів і ін., підібрані в пари.

Рис. 2. Термоперетворювачі і вимірювальні перетворювачі з уніфікованим сигналом

Вихідний сигнал 4-20 мА(можливо 0-5мА і 0-20 мА).

Вимірювальні перетворювачі працюють з сигналами термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів і давачів напруги та струму. Виконання: герметичні, вібростійкі, для кріплення на DIN-рейку. Вимірювальні перетворювачі круглої форми встановлюються в головки термоперетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом. Останні мають звичайне і вибухобезпечне виконання.

Окрему групу становлять термоперетворювачі і вимірювальні перетво-рювачі з кодовим вихідним сигналом, в т.ч. багатоканальні перетворювачі вимірювальні інтелектуальні (мають інтерфейс RS232 і RS485).

Термоперетворювачі з уніфікованим вихідним сигналом:

ТСМУ-0198 .Технічна характеристика: мінус 50...150°С; сигнал 4-20 або 0-5 мА; арматура 12Х18Н10Т; довжина 60…2000 мм. Широке застосування.

ТСПУ-0198.Технічна характеристика: Мінус 100...600°С; те саме що ТСМУ- 0198. Широке застосування.

4. Індивідуальне завдання

Загальний принцип Гроттгуса. Дискретний характер поглинання енергії іонізуючих випромінювань

Проходження через речовину фотонів рентгенівського або 7 ~ випро-мінювання, потоку нейтронів, електронів або прискорених ядер елементів може призвести до поглинання частини енергії цією речовиною. При опро-міненні живої матерії ми спостерігаємо біологічні наслідки радіаційного впливу. У радіобіології виконується загальний принцип Гроттгуса, згідно з яким тільки та частина енергії випромінювання може викликати зміни в речовині, яка поглинається цією речовиною; енергія відбитого випро-мінювання або випромінювання, яке проходить крізь речовину, не робить дії. Саме внаслідок цього принципу виникає відмінність, з одного боку, між експозиційною і поглиненою дозами і з іншого боку - між питомими втра-тами енергії і ЛПЕ.

Принцип Гроттгуса враховується при побудові дозного розподілу випромінювання (або, як кажуть, дозного поля), яке здійснюють променеві терапевти, щоб на зображенні анатомічного зрізу тіла хворого визначити область мішені (наприклад, злоякісної пухлини) і поєднати її межі з обраною, зазвичай 90%-ною, ізодозою.

Під час проходження іонізуючих випромінювань в речовині виділення енергії відбувається лише в окремих, рідко розташованих мікрооб'ємах, так як обмін енергією між випромінюванням і атомами поглинача носить дискретний імовірнісний характер. У багатьох опромінюваних областях ви-промінювання взагалі не передає енергію речовині. Імовірнісний характер поглинання енергії призводить до необхідності опису ряду радіаційних ве-личин у термінах статистики.

5. Переклад з англомовної статті

Відділ досліджень дозиметрії грецької комісії з атомної енергії є єдиною лабораторією в країні, що виконує індивідуальний моніторинг понад 10500 працівників з вимірюванням доз опромінення тіла та 100 робітників з вимірюванням доз опромінення кінцівок в 1300 установах. Щороку статистичний аналіз результатів роботи, надає дані для епідеміологічних досліджень і допомагає оцінити систему радіаційного захисту країни. Метою даного дослідження є проведення аналізу доз, які нижчі, ніж рівень звітності. Переважна більшість (92%) з оцінених доз повідомляються та реєструється як нульові. Середня доза в дозиметрах і в період моніторингу була розрахована для кожного географічного відділу Греції. Частина сигналу персональних дозиметрів пов'язана з природною фоновою радіацією, і це може впливати на оцінку низьких доз.

.1 Вступ

Грецька комісія з атомної енергії керує тільки індивідуальним обслуговуванням моніторингу в країні. У цьому відношенні, вона гарантує індивідуальний моніторинг понад 10500 працівників,що піддаються професійному опроміненню і управляє National Dose Registry. Статистичний аналіз результатів моніторингу робітників здійснюється не рідше одного разу на рік, так як ця інформація являє собою індекс для загальної національної системи радіаційного захисту. Крім того, розраховується середньорічна доза для кожної професійної категорії використовується для визначення відповідних граничних доз. Офіційні рівні звітності для всього тіла і кінцівок є 0,1 і 1 мЗв відповідно. Всі дози, у тому числі нижчі дози нижче, оцінюються і враховуються окремо в іншій базі даних на рівні аналізаторів. Метою даного дослідження є проведення аналізу цих доз і співвідношення їх з природним фоном різних географічних регіонів Греції, воно визначається за допомогою лабораторних вимірювань радіоактивності навколишнього середовища та моніторингу телеметричної мережі.

.2 Короткий опис дозиметричної системи

IMS засноване на термолюмінесценції дозиметрії Термолюмінесцентний матеріал LiF; Mg, Ti. Межа виявлення становить 0,01 мЗв. Система складається з трьох автоматичних аналізаторів, підключених до одного персонального компютера і більше 50 000 індивідуально каліброваних дозиметрів. Період проведення моніторингу становить 1 місяць. Дозиметрична кількість використовує персональну еквівалентну дозу, виражається в мЗв. Існує забезпечення якості та контроль якості, а потім програма обчислення всіх процедур. IMS стандарт акредитації Грецької Ради Дозиметрії відповідно до умов стандарту EN.

Щодо оцінки Hp (10) і Hp (0,07) від оригіналу сигнал TL, наступний враховує:

• поправочний коефіцієнт з урахуванням TL чутливість гранул і стабільність читача застосовується до TL сигналу кривої світіння.

 

Рис.3. Розподіл виміряних дозиметрів

Сигнал нуль віднімається на програмному забезпеченні, розробленому в будинку.

Сигнал природного фону, оцінений за допомогою дозиметрів існує в стандартних умовах навколишнього середовища в приміщеннях Gaec.

Коефіцієнт калібрування застосовується для перетворення «сигналу», в «дозах». Файл з кодовими номерами дозиметрів і результатами дози зберігається на рівні персонального еомп’ютера, а потім передається в електронну обчислювальну машину. Всі нижчі дози відображаються як нуль. Кореляція між працівниками інституту, дозиметрів та кодовими номерами доз проводиться за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Сигнали і скачки кривої всіх вимірювань зберігаються. Переоцінка вихідного сигналу може бути виконана в будь-який момент, якщо необхідний подальший аналіз.

5.3    Статистичний аналіз окремих результатів моніторингу

Результати доз більше 130 000 дозиметрів в період між січнем 2005 і березнем 2006 року, були проаналізовані. Переважна більшість (92%) з оцінених результатів дози нижче, були записані як нуль. Проте, 38% від загального обсягу записуються як нуль, сигнал з цих дозиметрів був дуже близький до сигналу з дозиметрів, використовуваних для фонової поправки.

.4 Географічний розподіл окремих результатів моніторингу

При оцінці географічного розподілу індивідуальних доз, записаних в інтервалі [0, 0.1] мЗв,і в середній дозі, кожного географічного регіону та за період моніторингу, розраховується середня доза географічного регіону є середньою дозою всіх відповідних дозиметрів, які працюють в організаціях, розташованих у певному географічному регіоні. Спеціальне програмне забезпечення було розроблено з цієї причини, що, зокрема, потрібно взяти до уваги повідомлення даних контрольованих робітників (дозиметрична установа, місце знаходження) і вихідні дані. Середня доза в географічному відділі розраховується за методикою, описаною вище.

5.5 Порівняння моніторингу впливу на навколишність радіоактивності призводиться з окремими результатами моніторингу

Офіційні результати моніторингу радіоактивності навколишнього середовища заносяться в бази даних управління моніторингу.

Дані, що використовуються в цьому дослідженні прийшли від мережевих вимірювань. Двадцять чотири телеметричні станції вимірювання швидкості навколишньої гамма дози в режимі реального часу будуть встановлені по всій країні. Вони розташовані у великих кількостях в північній Греції, де є великі міста , райони масового виробництва сільськогосподарської продукції та місцях з атомними електростанціями. Телеметрична станція складається з детекторів, підтримки центральної системи збору та зберігання. Два рази на місяць встановлюється програма забезпечення якості. Детектори - високі іонізаційні камери тиску. Обсяг кожного детектора становить 8,5 л і містить аргон в 25 атм. Вони чутливі в області енергій від 50 кеВ до 10 МеВ, з точністю ± 4% для діапазону вимірювань сумарної дози гамма-випромінювання в області від 10 НЗВ / год до 1 мЗв / ч. Результати доступні на веб-сторінці в (#"801057.files/image004.gif">

Рис.4

Висновки

Навіть якщо воно відоме і очікувалося, це дослідження показує що частина сигналу персональних дозиметрів пов'язано з природною фоновою радіацєю. Це може вплинути на оцінку низьких доз в індивідуальному моніторингу, що мали професійний контакт працівників. Крім того, варіації природного фону всередині країни може бути показано у зміні низьких доз дозиметрами.

Під час практики ми виконували індивідуальні завдання, перекладали англомовні статті та відвідували підприємства «Карат» та «Термоприлад»

За час проходження практики ми ознайомилися з історією становлення “Термоприладу”, прочитавши книги провідних співробітників даного підприємства: Я.А. Пастернака “ Історія одного відділу ”та “ НВО “ Термоприлад ”:історія, діяльність, персонал” за загальною редакцією Гука О.П., а також з продукцією, яку там виготовляють та експортують в країни ближнього і дальнього зарубіжжя.

Підприємство «Карат» одне із провідних у країні та світі. Воно працює над розробленням та вивченям нових технологій, а також над виробництвом масового виготовлення кристалів та тонких плівок.

Навчально-ознйомча практика для багатьох студентів - не менш важливий етап навчання, ніж написання курсової чи дипломної роботи. Перший досвід в отриманій професії може стати справжнім стартом у кар'єрі, адже молодий спеціаліст, який подає надії, може бути прийнятий згодом на роботу. 

Список використаних джерел

1. НВО “ Термоприлад ”: історія,діяльність,персонал. За загальною редакцією Гука О.П. - Львів: Видавництво Мс, 2006, 220с., іл.

. Пастернак Я.А. Історія одного відділу. Львів: Cполом, 2007, 70 с.

. P. Askounis. Analysis of the personal doses lower than the reporting level: Greek Atomic Energy Commission, Agia Paraskevi, Attiki, Greece/ P. Askounis // Raliation Measurements. -2008. -vol.43. -P. 603-606

. Сайт «Національна бібліотека імені В. І. Вернадського» http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/tkea/texts/1998_3-4/98_3_03-06.pdf

5. http://thermo.lviv.ua/ukr/ Науково-виробниче об’єднання "Термоприлад"

6.      http://carat.electron.ua/ Науково-виробниче підприємство «Карат»

Похожие работы на - Аналіз технологій підприємства НВО 'Термоприлад'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!