Аналіз системи управління та фінансових результатів ТОВ 'НВФ Цифрові технології'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  71,08 Кб
 • Опубликовано:
  2014-02-13
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Аналіз системи управління та фінансових результатів ТОВ 'НВФ Цифрові технології'

Содержание

 

Вступ

1. Загальна характеристика ТОВ НВФ "Цифрові технології"

2. Аналіз системи управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології"

3. Аналіз економічних показників діяльності та фінансового стану ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Одним таких, що найбільш активно розвивається в українській економіці, є сегмент ІТ-підприємств, тобто підприємств, які працюють у сфері інформаційних технологій, займаються впровадженням складного інформаційного обладнання, розробленням програмних комплексів, виконанням аутсорсингових контрактів, обслуговуванням складних програм тощо. Такий сегмент є корисним для української економіки в цілому - бо він забезпечує надходження валютної виручки, створює передумови для міжнародної конкурентоспроможності України. І сьогодні вітчизняні ІТ-спеціалісти отримали високу оцінку, виступаючи партнерами для великих всесвітньовідомих підприємств.

Одним з ключових питань у ІТ-сфері є персонал, бо саме від нього залежить формування результату підприємства. Інші ресурси ІТ підприємства є повторюваними і копійованими, не унікальними, а саме персонал визначає ефект від функціонування ІТ підприємства, тому актуальним питанням постає удосконалення мотивації такого персоналу, оскільки зрозуміло, що тільки працівник із достатнім рівнем мотивації буде спроможний формувати необхідний продукт, докладати інтелектуальні зусилля тощо. Питання мотивації персоналу підприємства є актуальними для будь-якого підприємства, але саме для сфери послуг, у тому числі інтелектуальних ІТ-послуг, така актуальність є максимальною.

У звіті з практики відповідно до програми практики розглянуто діяльність ТОВ НВФ "Цифрові технології", здійснено аналіз системи управління підприємством та досліджено фінансово-економічні показники підприємства. Результати практики, які відображено у звіті, планується покласти в основу бакалаврської роботи.

економічний показник система управління

1. Загальна характеристика ТОВ НВФ "Цифрові технології"


ТОВ НВФ "Цифрові технології" є підприємством сфери ІТ-послуг. Основним видом діяльності підприємства, який формує більш, ніж 90% доходу підприємства, є виконання робіт з ІТ різної спрямованості - від розроблення програмних продуктів, до технічної підтримки користувачів. Втім, підприємство відповідно до заявлених видів діяльності може здійснювати й інші пов’язані види діяльності.

Головна мета існування підприємства - зміцнення позицій компанії на IT-ринку шляхом підтримання незмінно високої якості та конкурентних цін на продукти. Місія компанії ТОВ НВФ "Цифрові технології" - максимальне задоволення потреб замовників в якісних програмних засобах і рішеннях, створення інформаційних систем, що підвищують ефективність бізнесу клієнтів та партнерів за рахунок використання передових технологій, професіоналізму і досвіду фахівців компанії.

Зареєстрованими видами діяльності для ТОВ НВФ "Цифрові технології" є такі:

створення програмного забезпечення для підприємств різних сфер діяльності;

розробка та управління проектами по створенню високотехнологічних інформаційних послуг;

виконання посередницьких послуг з найму (рекрутингу) фахівців в області високих технологій;

навчання фахівців в області високих технологій;

виконання послуг з просуванню інформаційних товарів і послуг на ринки збуту;

інформаційно-консультаційна діяльність в сфері ІТ;

послуги агента на договірній основі

ТОВ НВФ "Цифрові технології" займається розробкою і впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення. Рішення компанії спрямовані на оптимізацію ділових процесів підприємств і організацій-замовників.

Напрямки послуг, які ТОВ НВФ "Цифрові технології" надає своїм замовникам є такими:

розробка програмного забезпечення;

веб-розробка інформаційних пакетів та контенту для сайтів;

консалтинг з питань програмного забезпечення та ІТ;

впровадження та підтримка розроблених інформаційних систем на постійній основі;

навчання персоналу замовників роботі з пропонованими програмними рішеннями;

захист інформації, використання спеціалізованого криптографічного програмного забезпечення та систем авторизації для захисту інформації;

проектування та дизайн екранних інтерфейсів програмних комплексів, включаючи інтернет-додатки;

налагодження та інтеграція розроблених інформаційних систем;

експлуатація, тестування та запуск інформаційних систем в експлуатацію;

організація презентацій для керівництва і персоналу компанії-замовників;

супровід розроблених програмних рішень, оперативне відновлення після збоїв, виправлення порушень в роботі впроваджених систем;

розвиток, доробка, нарощування функціональності рішень з урахуванням вимог замовника;

технічна підтримка користувачів.

Основні клієнти ТОВ НВФ "Цифрові технології" є такими:

підприємства, які є зацікавленими у використанні інтернет-технологій для внутрішньокорпоративних потреб і відносин з замовниками, партнерами та іншими зовнішніми агентами;

підприємства, які створюють або підтримують свої представництва в глобальній мережі;

підприємства, які здійснюють або планують здійснювати комерційну діяльність в глобальній мережі;

підприємства, які працюють у сфері телекомунікацій (інтернет-провайдери, оператори видів зв'язку і т.д.).

Характеризуючи клієнтів підприємства, представляється доцільним надати їхню структуру (рис. 1.1 та рис. 1.2).

Рис. 1.1 Структура клієнтів ТОВ НПФ "Цифрові технології" за критерієм відношення до національного ринку

Рис. 1.2 Структура клієнтів ТОВ НПФ "Цифрові технології" за критерієм розміру підприємства-замовника

Наочно видно, що більшість клієнтів ТОВ НВФ "Цифрові технології" - це підприємства-резиденти України. Безумовно, ТОВ НВФ "Цифрові технології" має й замовників поза межами України, але сьогодні підприємства є більшою мірою орієнтованим саме на вітчизняних клієнтів. Щодо розміру замовників, то видно, що переважно клієнтами ТОВ НВФ "Цифрові технології" є середні підприємства, вони складають майже 60% відсотків клієнтів ТОВ НВФ "Цифрові технології". Великі підприємства складають тільки 10% клієнтів, але слід зазначити, що великі підприємства формують більше 30% доходу ТОВ НВФ "Цифрові технології", тому таким клієнтам на майбутнє слід приділяти більше уваги.

Всі програмні продукти, які створює ТОВ НВФ "Цифрові технології", можна поділити на три групи:

системи захисту інформації - комплекси шифрування інформації з використанням криптографічних алгоритмів, створення систем авторизації і аутентифікації користувачів;

інтернет-додатки - розробка систем електронної комерції, B2B-рішення, інтернет-порталів, у тому числі з доступом до інтернет-сервісів за допомогою мобільних пристроїв. Інтеграція веб-сайтів з базами даних, платіжними, поштовими системами, управління файлами, системами авторизації та аутентифікації;

бізнес-додатки - корпоративне, системне та прикладне програмне забезпечення, інтранет-системи для різних платформ.

Структура програмних продуктів за критерієм їхньої затребуваності з боку клієнтів ТОВ НВФ "Цифрові технології" за останні три роки подана на рис. 1.3. Формування інтернет-додатків, бізнес-додатків та інші послуги є більшою мірою затребуваними клієнтами. Така послуга, як створення та впровадження систем захисту інформації через їхню значну вартість є меншою мірою затребуваною клієнтами ТОВ НВФ "Цифрові технології".

Рис. 1.3 Структура програмних продуктів за критерієм їхньої затребуваності з боку клієнтів ТОВ НВФ "Цифрові технології" за останні три роки

Представляє інтерес динаміка виконаних замовлень ТОВ НВФ "Цифрові технології" за останні роки. Така динаміка подана на рис. 1.4.

Рис. 1.4 Динаміка ІТ проектів для ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Компанія ТОВ НВФ "Цифрові технології" керується ясної і чітко продуманою стратегією, заснованою на досвіді минулих років. Стратегічний підхід компанії передбачає:

чітке позиціонування на ринку, ясне уявлення своєї ніші, планування діяльності на роки вперед;

максимальне використання досвіду ТОВ НВФ "Цифрові технології" в області інформаційних технологій, плавність переходу і інтеграцію раніше придбаних напрацювань в нові завдання і проекти;

створення універсальних продуктів, здатних задовольнити вимогам широкого кола споживачів, при цьому пріоритет віддається розробці власного програмного забезпечення, але напрямок розробки на замовлення при цьому не закривається;

гнучку політику ліцензування та ціноутворення, кожен потенційний клієнт має можливість вибрати той варіант ліцензії на продукт, який його влаштує;

безкомпромісний контроль якості і термінів виконання робіт;

формування корпоративних традицій і культури, турботу про підтримку теплої атмосфери в колективі та постійне вдосконалення внутрішніх процеси.

Рішення ТОВ НВФ "Цифрові технології" не тільки відповідають сьогоднішнім запитам клієнта, але і є універсальною базою для побудови інформаційної системи в майбутньому. Вони спрямовані на задоволення потреб клієнта, при цьому залишаючись універсальними.

ТОВ НВФ "Цифрові технології" використовує сучасні інструменти та методології побудови програмних продуктів. Робочий процес в ТОВ НВФ "Цифрові технології" здійснюється з використанням методологій eXtreme Programming, Rational Unified Process, і мови UML для побудови моделей.

Технічне забезпечення ТОВ "Цифрові технології" включає мережу з 50 комп'ютерів на кручений парі, 3 хабів, 2 серверів (1 сервер під Windows 2000advancedserver, 1 сервер під LinuxRedHat 6.2), модеми, 3 принтера (2 лазерних, 1 кольоровоїструйний), сканер, факс і міні АТС.

Перевагами топології "зірка", використовуваної для підприємства є зменшення трафіку, неможливість інформаційного буму, істотним недоліком топології вважається сильна залежність роботи мережі Центрального устрою.

В ТОВ НВФ "Цифрові технології" також використовується система 1С: Підприємство стандартний пакет Microsoft Office.

Усі програмне забезпечення перебуває в сервері і доступне кожному із працівників. Виняток становлять спеціалізовані програми 1С: Підприємство й "Гарант", встановлені лише з комп'ютерах бухгалтера і юриста відповідно.

Результатом діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" є програмне забезпечення (крім інших результатів у вигляді спеціалізованих послуг). Перевагами такого програмного забезпечення є такі:

скорочення часу розробці кінцевих прийняття рішень та зосередити свої зусилля на рішенні складніших завдань;

виключно надійне рішення багатьох завдань без ризику втратити час і клієнтів. Високу якість запропонованих продуктів підтверджує їх надійна робота на багатьох web-сайтах;

вирішення комплексних завдань, оскільки ТОВ НВФ "Цифрові технології" створює як компоненти, так й чимало прикладів скриптів, готові web-сайти і мережеві додатки отже забезпечує максимальну гнучкість і однакову корисність для розробників з різними рівнями знань;

всебічна комплексна технічна підтримка, оскільки партнерство з клієнтами - основа ринкової орієнтації продуктів ТОВ НВФ "Цифрові технології". Компанія співробітничає з клієнтами всіх етапах використання продукту задля досягнення успіху і конкурентних переваг клієнта.

До основних рис програмних продуктів ТОВ НВФ "Цифрові технології" відносяться такі:

новизна послуги, окремі сервіси, що пропонує ТОВ НВФ "Цифрові технології", з'явилися нещодавно;

комплексність функцій сервісів, які пропонує ТОВ НВФ "Цифрові технології";

широкий діапазон функцій сервісів, які пропонує ТОВ НВФ "Цифрові технології";

плановані ціни, які є нижчими від цін конкурентів;

здатність задовольнити всі відомі потреби користувачів Інтернет - сховищ даних;

можливість за рахунок архітектури програмного забезпечення надалі легко розширити можливості сервісу задоволення перспективних потреб користувачів.

Сервіси ТОВ НВФ "Цифрові технології" орієнтовані на дуже широке коло споживачів, до складу яких можна віднести всі категорії користувачів Інтернету - від домашніх користувачів до великих корпорацій. Програмне забезпечення, що забезпечує роботу сервісів ТОВ НВФ "Цифрові технології", вже не потребує державної сертифікації і ліцензуванні.

Ємність ринку на якому працює ТОВ НВФ "Цифрові технології" з урахуванням спрямованості продуктів підприємства, як й іншого, не безмежна. Не дивлячись те що, що ринок ще не заповнений, у ньому починається сильна конкуренція і простежується тенденція переходу від цінової конкуренції до функціональної. У остаточному підсумку кращих результатів досягнуть звісно ж, ті підприємства, які зможуть надати споживачеві максимальний пакет послуг за мінімальні гроші. Набір цих додаткових сервісів має виходити далеко за межі деякого, загального всім, мінімуму. Чим більшою є розмаїтість вибору, чим більш великі можливості надаються, чим більше вони орієнтовані запити пересічного користувача, і що повніше і їх задовольняють, тим більший частку ринку матиме розробник програмного забезпечення. З цієї точки зору ТОВ НВФ "Цифрові технології" має непогані перспективи на вітчизняному ринку.

2. Аналіз системи управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології"


Для більш докладного аналізу діяльності підприємства необхідно здійснити аналіз системи управління в ньому. Такий аналіз передбачає дослідження особливостей управління підприємством та детальне вивчення його внутрішнього середовища.

Структура компанії ТОВ НВФ "Цифрові технології" являє собою матрицю, в якій існують вертикальні і горизонтальні зв'язки (при набагато більшої значимості вертикальних зв'язків). Вертикальні зв'язки визначаються сукупністю підрозділів, таких як: адміністративний підрозділ, виробничий, комерційний і підрозділ по розробці та впровадженню систем якості. Горизонтальні зв'язки - сукупністю створених для кожного окремого проекту проектних груп на постійній або тимчасовій основі, в які входять співробітники з різних підрозділів. В даний час в компанії існують наступні напрямки діяльності: власні проекти (група крипто-проектів, група проектів по e-business); замовні проекти (MS Windows Development, Unix like Systems Development).

Так, наприклад, в проекті по розробці засобів криптографічного захисту інформації залучалися такі фахівці: архітектор, аналітик, програмісти, дизайнер, тестувальник, системний адміністратор і маркетологи.

Адміністративне підрозділ включає в себе наступних фахівців: Заступник директора з фінансів, менеджер з персоналу, юрист, системний адміністратор, фінансовий менеджер. Заступник директора з фінансам керує діяльністю всього відділу. Він же є головним бухгалтером. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами ТОВ НВФ "Цифрові технології". Менеджер з персоналу (кадрів) забезпечує підбір кадрів і організує кадрову політику в ТОВ НВФ "Цифрові технології". Системний адміністратор проводить свою роботу з метою проектування і впровадження спеціальних технічних і програмно-математичних засобів захисту інформації, забезпечення організаційних та інженерно-технічних заходів захисту інформаційних систем, проводить дослідження з метою знаходження та вибору найбільш доцільних практичних рішень у межах поставленої задачі ТОВ НВФ "Цифрові технології". Юрист організовує правову основу роботи ТОВ НВФ "Цифрові технології" та захист його правових інтересів. Фінансовий менеджер допомагає у веденні бухгалтерського обліку та здійснює контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами підприємства.

Виробничий підрозділ містить фахівців, які безпосередньо створюють програмні продукти та займаються їхнім забезпеченням. Директор з виробництва керує діяльністю виробничого підрозділу. Заступник директора по виробництву (керівник проекту) керує діяльністю підрозділу, займається узгодженням розробки технічного завдання з клієнтом і відстеженням виконання всіх побажань клієнта протягом всього проекту. Він ж здійснює контроль за ходом виконання проекту. Архітектор розробляє структуру майбутнього програмного продукту. Аналітик розробляє документацію щодо проекту. Програмісти на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів розробляють програми, реалізують рішення економічних і інших завдань, розробляють технологію, етапи та послідовності вирішення. Дизайнер займається розробкою і оформленням стилю виконуваних проектів. Тестувальник проводить свою роботу з метою інсталяції програм та їх тестування на наявність помилок і зниження завантаженості ресурсів.

Співпрацею з клієнтами займається комерційний підрозділ. Заступник директора з комерції ставить завдання для маркетологів, керує їх роботою, надає аналітичні дані по проведеним дослідженням згідно запитам. Маркетолог проводить дослідження ринку з метою виділення сегмента, на якому ТОВ НВФ "Цифрові технології" може бути представлена. Тісно взаємодіє з клієнтами. Здійснює пошук замовлень на розробку ПЗ.

Окремим в діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" є підрозділ з розробці корпоративних стандартів та контролю якості. Заступник директора по якості керує процесом впровадження системи якості та подальшого відповідності розробленим стандартам. Інженер з розробці системи якості розробляє набір стандартів, відповідних впроваджуваної системі якості (ІСО9000). Аудитор внутрішніх процесів здійснює постійний контроль за відповідністю чинних в компанії процесів запроваджуваних системам.

Окремим в діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" є підрозділ з розробці корпоративної документації. Розробник займається складанням документації по різним продуктам та послугам ТОВ НВФ "Цифрові технології". Перекладач займається перекладом різної інформації.

В ТОВ НВФ "Цифрові технології" працюють різні спеціалісти - розробники програмного забезпечення, молодші інженери, програмісти й інженери з програмного забезпечення, керівник проекту, фахівець служби технічної підтримки (helpdesk), системний адміністратор, IT-менеджер, IT-директор, консультант з впровадження ERP, бізнес-аналітик, керівник проекту з впровадження

Розробники (software - SW, hardware - HW) У рамках цього напряму діяльності в ІТ і у тому числі в ТОВ НВФ "Цифрові технології" існують такі спеціальності, як молодші, рядові, старші інженери, керівники проектів. Молодші інженери (часто інтерни) - студенти старших курсів провідних технічних вузів за SW-, ІТ-, АСУ-спеціальностями. Вони залучені в "чорнову" роботу відділу: налагодження коду (debugging), робота зі "старим" кодом (портування), виправлення помилок (bug-fixing). Така робота - це прекрасна можливість для молодих фахівців придбати той самий необхідний досвід, який буде стартовим майданчиком у подальшому зростанні. У світі в цілому є така тенденція: якщо раніше на позиції молодших інженерів (інтернів), як правило, запрошували тільки провідні західні розробницькі центри (для яких це Загальнокорпоративна політика), то тенденція останніх років, пов'язана з дефіцитом кандидатів на ринку, - активне запрошення студентів (починаючи з 3 курсу) компаніями ІТ послуг. ТОВ НВФ "Цифрові технології" знаходиться в тренді, тому відповідні спеціалісти працюють і на підприємстві.

Програмісти і інженери з програмного забезпечення в ТОВ НВФ "Цифрові технології" - фахівці, що становлять більшу частину персоналу будь підприємства ІТ послуг. Такі фахівці залучені в основні проекти ТОВ НВФ "Цифрові технології": продуктові рішення, системні розробки, аутсорсингові розробки (залежно від специфіки замовлення). Найбільш затребувані технології та мови програмування в ТОВ НВФ "Цифрові технології" на даний момент - це Java,.net платформа, C / С + + під Unix / Linux, UML. З баз даних (DataBase Management Systems) в ТОВ НПФ "Цифрові технології" найбільш часто потрібні знання і досвід роботи з Oracle і MS SQL.

Найбільшим попитом зараз користуються IT-менеджери з досвідом запровадження та супроводу ERP-систем на підприємстві. Такий спеціаліст працює в ТОВ НВФ "Цифрові технології". Він керує двома відділами - відділом супроводу або впровадження та відділом технічної підтримки ERP-систем.

У рамках IT-сфери в ТОВ НВФ "Цифрові технології" додатково зайняті: спеціаліст служби технічної підтримки (Helpdesk), системний адміністратор, провідний системний адміністратор, IT-менеджер, IT-директор.

Спеціаліст служби технічної підтримки (helpdesk) - початкова позиція, ці фахівці працюють з UNIX та іншими мережами, серверами, внутрішніми корпоративними IT-системами. Основні обов'язки фахівця технічної підтримки (helpdesk) в ТОВ НВФ "Цифрові технології" - консультації користувачів з питань інформаційних технологій, вирішення проблем користувачів, пов'язаних з експлуатацією офісної техніки, а також початкове адміністрування мережі.

Адміністратор головним чином займається адмініструванням мережі ТОВ НВФ "Цифрові технології". Традиційно системний адміністратор може працювати як в рамках IT-відділу компанії, так і один. Залежно від цього різняться обов'язки: якщо системний адміністратор один, то він поєднує в собі і функції helpdesk, і багато іншого. Зарплата фахівця залежить від знання операційної системи (Windows, UNIX): UNIX вважається більш рідкісною і складною системою, і тому у фахівців, які з нею працюють, зарплати вищі апріорі. В ТОВ НВФ "Цифрові технології" системний адміністратор працює один.менеджер в ТОВ НВФ "Цифрові технології" управляє IT-відділом. Він так само, як і фахівець, згаданий вище, адмініструє мережу, але на додаток веде весь документообіг IT-відділу, відповідає за впровадження нових IT-політик (наприклад, політики безпеки) та їх документування, управляє відділом. Зарплата такого фахівця залежить від масштабу компанії і кількості людей у підпорядкуванні.

Організаційна структура дає можливість працівникам з’ясувати своє місце в організації. Фактично, організаційна структура ТОВ НВФ "Цифрові технології" є матричною, тобто всі повноваження та завдання чітко розподілено між окремими вертикалями управління, але існують тісні горизонтальні зв’язки між фахівцями різного профілю.

Організаційна структура управління ТОВ НВФ "Цифрові технології" складається з трьох рівнів управління:

вищого (в даному випадку це директор ТОВ НВФ "Цифрові технології" та його заступники);

середнього (це керівники функціональних підрозділів);

нижчого (програмісти, тестувальники, фахівці служби підтримки тощо).

В цілому, поточна організаційна структура ТОВ НВФ "Цифрові технології" є типовою для середнього підприємства сфери ІТ, але останнім часом в умовах значної кількості замовлень така організаційна структура не повною мірою задовольняє існуючі потреби управління. Зважаючи на специфіку діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", для підприємства більший інтерес представляє проектна організаційна структура, але її впровадження потребуватиме від підприємства певних зусиль.

Важливим елементом внутрішнього середовища підприємства є персонал, бо саме персонал визначає результат діяльності підприємства, саме персонал постає важливим конкурентним ресурсом, який забезпечує підприємству довгострокові переваги. Кількість персоналу в ТОВ НВФ "Цифрові технології" складає 67 осіб. Залежно від обсягу робіт численність працівників може збільшуватися, бо керівництво підприємства може залучати й інший персонал, якщо цього потребують обсяги робіт, що виконуються.

Важливим елементом внутрішнього середовища підприємства постає стиль управління. Фактично стиль управління визначає характер взаємодії керівництва підприємства із підлеглими. Традиційно, виділяють три стилі управління, кожному з яких є властивими певні недоліки та переваги: демократичний, ліберальний, авторитарний. Традиційно вважається, що найбільші результати дає авторитарний стиль керівництва, але він є водночас найменш комфортним для персоналу, ліберальний стиль керівництва сприяє безладдю, але створює найбільш комфортні умови для персоналу, а демократичний стиль певною мірою враховує й потреби поставленого завдання, й умови діяльності персоналу. В ТОВ НВФ "Цифрові технології" використовується змішаний стиль керівництва, який поєднує у собі риси авторитарного та демократичного стилів. З одного боку, керівництво підприємства є доволі авторитарним, оскільки більшість рішень керівництво приймає самостійно й пильно контролює їхнє виконання. З іншого боку, в цілому є окремі риси демократичного стилю керівництва, оскільки працівники підприємства можуть висловлювати свою точку зору, доводити її до керівництва. Але цілому, слід стверджувати, що все ж таки стиль керівництва в ТОВ НВФ "Цифрові технології" є близьким до авторитарного. Це дозволяє більшою мірою виконувати поставлене завдання, але не є комфортним для персоналу підприємства та вносить певний дисбаланс у моральний клімат в колективі.

Щодо використовуваної технології в ТОВ НВФ "Цифрові технології", то підприємство використовує традиційні технології ІТ, відомі мови та стандарти програмування. Освоювати більш нові технології ТОВ НВФ "Цифрові технології" може, але сьогодні для програмних продуктів, які розробляє підприємство, це не є необхідним. В цілому, слід зазначити, що використовувані ТОВ НВФ "Цифрові технології" технології задовольняють потребам підприємства, дозволяють створювати конкурентоспроможний результат й надавати ІТ послуги достатньо високого рівня.

З метою більш докладного аналізу управління підприємством надамо оцінку реалізації функцій управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології" (табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Здійснення функцій управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Функція управління

Реалізація функції управління


Слабка

Нижча за середню

Середня

Вища за середню

Сильна

Планування
Х


Прогнозування


Х
Нормування
Х


Організація
Х


Мотивація


Х
ОблікХРегулювання
Х


Аналіз
Х


Контроль
ХВ цілому, реалізацію сукупності функцій в ТОВ НВФ "Цифрові технології" слід оцінити як середню. Більшість функцій реалізується нормально. Більшість функцій реалізуються на рівні, що є вищим за середній. Функція обліку реалізується на середньому рівні. Певним недоліком системи управління на підприємстві є той факт, що функції прогнозування та мотивації реалізуються на рівні, що є нижчим за середній. Наслідком цього є ситуація, що ТОВ НВФ "Цифрові технології", по-перше, із запізненням реагує на зміни зовнішнього середовища, по-друге, персонал підприємства не є достатньо мотивованим для здійснення діяльності. Й це представляє собою резерв покращання діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", оскільки в сфері інтелектуальних послуг саме персонал підприємства є тим ресурсом, активізація діяльності якого забезпечує формування результатів діяльності підприємства.

Додаткову характеристику системи управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології" можна сформувати на основі відповідей на певні питання щодо функціонування такої системи управління (табл.2.2).

Оцінка системи управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології"


Відповідь

Питання

Відповідь

Оцінка

Замкнений функціональний цикл управління на підприємстві

Так

1

Командний підхід до роботи із дещо розмитим функціоналом

Так

0

Наявність конкретизації ресурсів щодо відокремлених завдань в діяльності підприємства

Ні

0

Поєднання та спільне функціонування функціональної та проектної вертикалі управління

Так

1

Нециклічний характер значної більшості завдань, в реалізації яких підприємство бере участь

Так

1

Участь підприємства у виконанні складних техніко-економічних завдань, які первісно мають проектний характер

Так

1

Нестабільність виконуваних завдань та їхня дискретність у часі

Так

1

Затвердження відповідальності працівників підприємства за виконання складних завдань, які мають неперіодичний дискретний характер

Так

1

Побудування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в розрізі окремих виконуваних завдань

Ні

0

Загальна оцінка в балах


6


Загальна оцінка системи управління в ТОВ НПФ "Цифрові технології" складає 6 балів з 9 можливих, тобто є вищою за середню. Представляється доцільним більш докладно охарактеризувати особливості побудови системи управління в ТОВ НВФ "Цифрові технології". На підприємстві існує замкнений функціональний цикл управління, що слід визнати позитивною характеристикою системи управління. Водночас на підприємстві спостерігається командний підхід до роботи із дещо розмитим функціоналом - сам по собі командний підхід не є негативною характеристикою, й навпаки, скоріше свідчить про позитивні риси в системі управління підприємством, але розмитий функціонал приводить до можливих непорозумінь, і тому таку характеристику системи управління на підприємстві слід визнати, скоріше, негативною. Певним недоліком системи управління на підприємстві постає той факт, що не виконується наявність конкретизації ресурсів щодо відокремлених завдань в діяльності підприємства. Це може приводити до ресурсних конфліктів й до виникнення певних складнощів в діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", які, втім можуть бути легко вирішені, але все одно віднімають час. На підприємстві спостерігається поєднання та спільне функціонування функціональної та проектної вертикалі управління, але це викликано особливостями діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", хоча й може бути оцінено як позитивна риса в діяльності підприємства. В діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" спостерігається нециклічний характер значної більшості завдань, в реалізації яких підприємство бере участь (причому, як власних завдань, так і завдань, щодо яких підприємство виконує тільки частину операцій), водночас ТОВ НПФ "Цифрові технології" бере участь у виконанні складних техніко-економічних завдань, які первісно мають проектний характер - це зумовлено особливостями діяльності підприємства й відображається на його системі управління. В діяльності ТОВ НПФ "Цифрові технології" має місце нестабільність виконуваних завдань та їхня дискретність у часі, що робить діяльність підприємства більш упорядкованою. Водночас щодо таких завдань здійснюється затвердження відповідальності працівників підприємства за виконання складних завдань, які мають неперіодичний дискретний характер. Але певним недоліком системи управління є те, що побудування інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в розрізі окремих виконуваних завдань не здійснюється, й це ускладнює управління підприємством.

В цілому можна зробити висновок, що система управління ТОВ НПФ "Цифрові технології" є достатньою для функціонування підприємства, відповідає його галузевим особливостям, хоча й може бути покращена у напрямку удосконалення реалізації окремих функцій, зокрема функції мотивації.

3. Аналіз економічних показників діяльності та фінансового стану ТОВ НВФ "Цифрові технології"


Більш детальний аналіз діяльності підприємства потребує дослідження фінансових показників стану й діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології". До числа таких показників, які традиційно підлягають аналізу, відносять прибуток, рентабельність, ліквідність, платоспроможність тощо. Саме аналіз цих показників, особливо в динаміці, дозволяє зробити висновок щодо стану підприємства, перспектив його діяльності тощо. Напрямки аналізу основних фінансових та економічних показників діяльності підприємства представлені в табл. 3.1

Таблиця 3.1

Напрямки аналізу основних фінансових показників діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Показник

Результат аналізу із використанням показнику

Прибуток

Абсолютний результат використання ресурсів підприємства

Рентабельність

Ефективність використання ресурсів підприємства (класного капіталу, сукупного капіталу, активної частини основних засобів, обігового капіталу тощо)

Дохід

Масштаб діяльності підприємства, результат його функціонування

Ліквідність

Спроможність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконувати свої короткострокові зобов’язання перед постачальниками, персоналом з заробітної плати, банками, державою тощо


Головні економічні та фінансові показники чітко відображають поточний стан діяльності підприємства та дають змогу прогнозувати його майбутній стан, характеризують різні сторони діяльності підприємства та дають можливість формувати обґрунтовані тенденції його розвитку, простежувати зміни у стані підприємства у довгостроковому та короткостроковому періоді. Поверхневий аналіз діяльності ТОВ НПФ "Цифрові технології" в цілому дозволяє стверджувати, що підприємство працює прибутково, збільшуючи обсяг прибутку та обсяг наданих послуг.

Розглянемо детально поточні значення й динаміку основних фінансових показників діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології". Так, одним з основних показників, що характеризують діяльність підприємства, є прибуток, який відображає абсолютну результативність використання ресурсів підприємства, кінцевий результат його діяльності протягом періоду, а динаміка змін прибутку дозволяє говорити про довгострокові зміни в стані та діяльності підприємства. Інформація про прибуток ТОВ НВФ "Цифрові технології" за останні 5 років надана в табл. 3.2

Таблиця 3.2

Характеристика прибутку ТОВ НПФ "Цифрові технології"

Рік

Чистий прибуток, тис. грн.

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Зростання до попереднього року, %

2007

912,5

-

-

2008

978,2

65,70

7, 20

2009

1114,2

136,00

13,90

2010

-121,70

-10,92

2011

986,4

-6,10

-0,61

2012

1054,5

68,10

6,90


В цілому за результатами наведеної інформації можна зробити висновок, що динаміка прибутку ТОВ НВФ "Цифрові технології" є не дуже стабільною. Прибуток підприємства зростав до 2009 року, але потів у зв’язку із актуалізацією загальноекономічної кризи в Україні, діяльність підприємства погіршилася. Діяльність ТОВ "НВФ Цифрові технології" залишилася прибутковою, але фінансовий результат скоротився. У 2012 році прибуток підприємства скоротився майже на 11%, що слід визнати доволі суттєвим. Очікується, що надалі (на 2014-2015 роки) прибуток ТОВ "НВФ Цифрові технології" збільшуватиметься, що пов’язано у першу чергу із отриманням додаткового доходу від надання ІТ-послуг та виконання спеціалізованих ІТ проектів. Незважаючи на спеціалізацію діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", в подальшому керівництво підприємства планує збільшення обсягу надання ІТ послуг. На сьогоднішній день портфель замовлень ТОВ НВФ "Цифрові технології" на проведення ІТ робіт є заповненим до 1 кварталу 2014 року (частково), і це дає змогу сподіватися на подальше збільшення прибутку підприємства. Для наочності динаміка прибутку ТОВ НВФ "Цифрові технології" представлена на рис. 3.1

Рис. 3.1 Динаміка прибутку ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Як наочно видно на рисунку, динаміка прибутку підприємства не є стабільною, і чіткий тренд є відсутнім. Безумовно, для апроксимації лінії фактичного прибутку із використанням стандартних засобів MS Excel можна скористатися традиційними функціями. На перший погляд, лінія прибутку нагадує поліном третього або четвертого ступеню. Спроба апроксимації лінії прибутку підприємства для отримання певного тренда із використанням MS Excel дозволяє отримати наступні результати: y = 5,9708x4 - 73,042x3 + 277,63x2 - 318,89x + 1016,4 із R2 = 0,7953. Але, незважаючи на досить високі значення достовірності апроксимації R2, варто зазначити, що знайдені залежності не можна вважати достовірними трендами прибутку ТОВ НВФ "Цифрові технології". Це, по-перше, викликано коротким числовим рядом для первісного дослідження (тобто взято дані тільки за 6 років), а по-друге, попри отриманий результат є математично коректним, він не має необхідного економічного змісту. Таким чином можна стверджувати, що реально чіткій тренд прибутку ТОВ НВФ "Цифрові технології" не простежується, й за останні 5 досліджуваних років підприємство постійно отримувало прибуток. В подальшому очікується, що підприємство також працюватиме прибутково, бо зовнішнє середовище й спроможності ТОВ НВФ "Цифрові технології" цьому сприяють, але надійно це стверджувати не можна.

Слід зазначити, що проаналізовані значення прибутку підприємства не відображають реального руху грошових його потоків. Це в значній мірі викликано тим, що в діяльності підприємства існує дебіторська заборгованість, особливо заборгованість з боку великих замовників. Певні види діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" сприяють виникненню такої заборгованості.

У фінансовому аналізі прибуток підприємства, характеризуючи результативність його діяльності, заслуговує бути визнаним дійсно важливим показником діяльності підприємства, й цей головний показник діяльності для ТОВ НВФ "Цифрові технології" дозволяє стверджувати, що в цілому діяльність підприємства є доволі стабільною. Але крім прибутку підприємства одним з важливих показників його діяльності є рентабельність, яка фактично відображає відносну ефективність використання ресурсів підприємства. Зазвичай, рентабельність знаходять як частку від поділу результату діяльності підприємства в абсолютному вираженні (прибутку) та той ресурс, який дозволив такий результат отримати. У якості ресурсу часто виступають обіговий капітал, витрати підприємства, власний капітал, сукупний капітал тощо. Тобто фактично можна говорити про доволі різні види рентабельності, причому для аналізу вибирається саме та рентабельність, вибір якої є найбільш доцільним та виправданим. Зважаючи на сферу діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", найбільш яскраво діяльність підприємства може бути відображено за допомогою показника рентабельності доходу. Показник рентабельності доходу ТОВ НВФ "Цифрові технології" подано в табл. 3.3

Таблиця 3.3

Рентабельність ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Рік

Рентабельність підприємства, %

Абсолютне відхилення, %

Відносне відхилення, %

2007

12,042008

11,93

-0,11

-0,91

2009

13,08

1,15

9,63

2010

12,56

-0,51

-3,93

2011

12,15

-0,42

-3,31

2012

12,70

0,56

4,59


Говорити про сталий тренд рентабельності не представляється можливим, хоча останнім часом ТОВ НВФ "Цифрові технології" демонструє стабільність результатів діяльності. За останні 6 років можна спостерігати певну стабільність результатів діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології", що наочно демонструє динаміка рентабельності капіталу підприємства. За останні 6 років рентабельність капіталу коливається від 11,93 до 13,08%, що слід визнати достатнім для підприємства сфери ІТ послуг. Наочно зміни рентабельності капіталу підприємства представлені на рис. 3.2.

Рис. 3.2 Рентабельність ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Прогнозувати рентабельність капіталу ТОВ НВФ "Цифрові технології" достатньо важко, незважаючи на автоматизований розрахунок рівняння регресії 4 ступеня із достатньо значним коефіцієнтом кореляції. Втім, для розрахунку взято надто мало значень, аби можна було достовірно прогнозувати майбутню поведінку рентабельності капіталу підприємства. Але в цілому динаміка останніх років демонструє спроможність ТОВ "НВФ Цифрові технології" успішно працювати навіть у складних умовах зовнішнього середовища.

Після показників прибутку та рентабельності капіталу ТОВ НВФ "Цифрові технології" проаналізуємо динаміку доходів підприємства, аби скласти представлення про довгострокові тенденції підприємства на ринку. Динаміка доходів підприємства подана в табл. 3.4

Таблиця 3.4

Динаміка доходу ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Рік

Дохід, млн. грн

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Зростання до попереднього року

2007

7,58

-

-

2008

8,2

0,62

8,18

2009

8,52

0,32

3,90

2010

7,9

-0,62

2011

8,12

0,22

2,78

2012

8,3

0,18

2,22


За останні 5 років дохід ТОВ НПФ "Цифрові технології" збільшився, що зумовлено наявністю замовлень з боку клієнтів підприємства. Втім, таке збільшення надто суттєвим визнати не можна - зважаючи на динаміку інфляції. Позитивним є той факт, що навіть у кризові часи підприємство зберегло достатній дохід й продемонструвало його стабільність.

ТОВ НВФ "Цифрові технології" значною мірою у формування доходу орієнтується на великі замовлення з розроблення спеціалізованих програмних комплексів та їхньої інтеграції під потреби замовника, й така практика себе виправдовує. Наочно динаміка доходу ТОВ НВФ "Цифрові технології" може бути проілюстрована на рис. 3.3.

Рис. 3.3 Динаміка доходу ТОВ НВФ "Цифрові технології"

Як можна бачити на рис.3.3, доходи ТОВ НВФ "Цифрові технології" в цілому зростають. У 2010 році у зв’язку із кризою доходи підприємства скоротилися, але надалі вони тільки зростають, хоча й не так швидко, як це принципово є можливим. Безумовно, для опису росту доходів підприємства не можна використовувати лінійний тренд, як це також видно, втім, якщо не брати до уваги не дуже вдалий для підприємства 2010 рік, то в цілому діяльність ТОВ НВФ "Цифрові технології" з позицій формування доходу підприємства можна охарактеризувати як сталу та доволі надійну з позицій формування прибутку. Крім того, слід зазначити, що навіть в успішному 2012 році доходи не вийшли на рівень до кризового 2009 року.

Той же самий висновок може бути зроблено за результатами якісного аналізу діяльності підприємства. Протягом останніх років ТОВ НВФ "Цифрові технології" розширило клієнтську базу, що свідчить про зростання можливостей підприємства й накопичування певного потенціалу з цього приводу. ТОВ НВФ "Цифрові технології" не просто збільшує свій дохід сьогодні. Підприємство закладає значні можливості для подальшого збільшення доходу шляхом надання додаткових послуг в сфері ІТ та супутніх послуг.

Інтерес для аналізу діяльності ТОВ "НВФ Цифрові технології" представляє аналіз спроможності підприємства погашати свої зобов’язання. Така спроможність може бути досліджена на основі показників ліквідності та фінансової стійкості. Ліквідність відображає можливість підприємства погашати свої зобов’язання у короткостроковому періоді, фінансова стійкість - у довгостроковому. Традиційно фінансову стійкість розглядають як спроможність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконувати свої довгострокові зобов’язання перед постачальниками, персоналом з заробітної плати, банками, державою тощо. Але для ТОВ "НВФ Цифрові технології" фінансова стійкість представляє значно менший інтерес - підприємство не має довгострокових кредитів та зобов’язань, отже для підприємства аналіз ліквідності представляє значно більший інтерес. Традиційно, виділяють декілька показників ліквідності - коефіцієнт загальної ліквідності, миттєвої ліквідності тощо. Для аналізу ліквідності ТОВ "НВФ Цифрові технології" було вибрано коефіцієнт загальної ліквідності. Такий аналіз проведено в табл. 3.5

Таблиця 3.5

Динаміка ліквідності ТОВ НВФ "Цифрові технології"

РікЛіквідність на початок відповідного рокуАбсолютне відхиленняЗміна до попереднього року
2007

1,14

 -

-

2008

1,17

0,03

2,63

2009

1,26

0,09

7,69

2010

0,98

-0,28

-22,22

2011

0,96

-0,02

-2,04

2012

1,02

0,06

6,25


В цілому, аналіз ліквідності підприємства дозволяє дійти висновку, що ТОВ "НВФ Цифрові технології" постає платоспроможним підприємством, яке має достатньо коштів, аби своєчасно та у повному обсязі погашати свою поточну заборгованість, більшість якої складає заборгованість із бюджетом за податки та соціальні платежі, та заборгованість перед працівниками підприємства із заробітної плати. Нормативне значення коефіцієнту ліквідності складає 1,0, тобто обігові кошти підприємства мають бути не меншими, ніж його поточні зобов’язання. Для ТОВ "НВФ Цифрові технології" це виконується. Як свідчить проведений аналіз, тільки у 2010 році стан підприємства погіршився через запізнення надходження грошових коштів, отже ліквідність підприємства зменшилася, але й таке зменшення було несуттєвим. В цілому, за останні 6 років ліквідність ТОВ "НВФ Цифрові технології" є достатньою для забезпечення нормального функціонування підприємства.

Безумовно, для аналізу фінансового стану ТОВ НВФ "Цифрові технології" можна було б використати й інші фінансові показники, наприклад, представляють інтерес показники ділової активності, рентабельності капіталу тощо. Але такі показники тільки деталізуватимуть вже представлені результати. Крім того, для підприємства сфери інтелектуальних послуг специфічні показники аналізу, які є справедливими для промислового підприємства, не є коректними, тому вони не заслуговують на увагу.

Як результат проведеного аналізу фінансових результатів діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" можна стверджувати, що підприємство працює стабільно, є платоспроможним та стійким. Щороку підприємство завершує рік із прибутком. Стверджувати про наявність певних тенденцій в діяльності ТОВ НВФ "Цифрові технології" достатньо складно, незважаючи на наявність певних математичних обґрунтувань цьому, які, однак, не мають достатнього економічного змісту. В цілому, аналіз доходів, рентабельності та прибутку ТОВ НВФ "Цифрові технології" свідчить, що це прибуткове підприємство, яке стабільно працює та щороку збільшує обсяги своєї діяльності. Безумовно, підприємство стикається із певними складнощами через вплив загальноекономічної кризи в Україні, але успішно долає такі складнощі, про що свідчить стабільно прибуткова діяльність ТОВ "НВФ Цифрові технології".

Висновки


ТОВ "НВФ Цифрові технології" є середнім за розміром підприємством сфери ІТ. Підприємство надає своїм клієнтам широкий спектр послуг: розробка програмного забезпечення; веб-розробка інформаційних пакетів та контенту для сайтів; консалтинг з питань програмного забезпечення та ІТ; впровадження та підтримка розроблених інформаційних систем на постійній основі; навчання персоналу замовників роботі з пропонованими програмними рішеннями; захист інформації, використання спеціалізованого криптографічного програмного забезпечення та систем авторизації для захисту інформації; проектування та дизайн екранних інтерфейсів програмних комплексів, включаючи інтернет-додатки; налагодження та інтеграція розроблених інформаційних систем; експлуатація, тестування та запуск інформаційних систем в експлуатацію; організація презентацій для керівництва і персоналу компанії-замовників тощо. На підприємстві працює більше 60 фахівців ІТ профілю - програмісти, веб-дизайнери, тестувальники, системні адміністратори - а також адміністративні спеціалісти.

Аналіз системи управління в ТОВ "НВФ Цифрові технології" дозволяє дійти висновку, що така система управління відповідає особливостям підприємства, є типовою для підприємства ІТ послуг, в цілому є достатньою. Аналіз реалізації функцій управління в ТОВ "НВФ Цифрові технології" свідчить, що на підприємстві існують певні проблеми із реалізацією функцій мотивації та прогнозування, й покращання реалізації саме цих функцій спроможне вивести підприємство на новий рівень, сприяти покращанню його діяльності.

Аналіз фінансових результатів підприємства та його фінансового стану дозволяє дійти висновку, що ТОВ "НВФ Цифрові технології" працює стабільно, дохід підприємства, його прибуток та рентабельність незначно змінюються протягом останніх 6 років й залишаються доволі високими. Ліквідність підприємства є достатньою для твердження про високу спроможність підприємства своєчасно й повою мірою розраховуватися за своїми зобов’язаннями.

Список використаних джерел


1.       Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 360 с.

2.       Баланс ТОВ НПФ "Цифрові технології" за 2009-2012 роки.

.        Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности; теория, практика и интерпретация. - М: Финансы и статистика, 2002 - 624 с.

.        Андреев А.Ф. Организация и планирование деятельности предприятия в условиях рынка: Метод пособие. - М.: ИРЦ-Газпром. - 1995. - 64 с.

.        Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М.: Гардарики, 1999. - 528с.

.        Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 501с.

7.       Друкер П. Эффективное управление / Пер. с англ. - М.: Астрель, 2004. - 284 с.

8.       Костырко Л.А. Финансовый анализ: учебное пособие Луганск: ВУГУ, 1998. - 200с.

.        Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса. - К.: Либра, 1995. - 274 с.

.        Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М: Дело, 1992. - 780 с.

.        Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 336 с.

.        Пояснювальна записка до фінансової звітності ТОВ НПФ "Цифрові технології" за 2009-2012 роки

.        Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 336с.

.        Фінансова звітність ТОВ НПФ "Цифрові технології" за 2009-2012 роки

Похожие работы на - Аналіз системи управління та фінансових результатів ТОВ 'НВФ Цифрові технології'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!