Господарсько-фінансова діяльність ДМП 'Івано-Франківськтеплокомуненерго'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  68,84 Кб
 • Опубликовано:
  2015-08-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Господарсько-фінансова діяльність ДМП 'Івано-Франківськтеплокомуненерго'

Зміст

Вступ

. Загальна характеристика ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"

. Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства

. Організаційно-виробнича структура підприємства

. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

. Соціальні гарантії працівників та їх характеристика

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Найважливіша проблема будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових умовах, - це проблема його виживання і забезпечення безупинного розвитку.

Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні і реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. Стратегія є об'єктивною засадою для формування відповідей на такі важливі для підприємства питання: в якій галузі або на яких ринках повинне функціонувати підприємство; як розподілити найчастіше обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу. Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології і методів стратегічного керування. Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування - процес визначення цілей, яких підприємство передбачає досягти за певний проміжок часу, і способів їх досягнення.

В умовах становлення повноцінного ринку в Україні підприємства отримали самостійність, права у визначенні та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці та відповідальності за кінцеві результати господарювання. Нині підприємство є "відкритою" системою, яка повинна швидко та ефективно реагувати на зміни в ринковому середовищі.

Основною метою виробничої практики є розробка стратегії розвитку ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та обґрунтування методичних підходів і реалізації вибраної теми.

Об’єктом дослідження є Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та його діяльність за останні п’ять років (2010-2014 рр.).

1. Загальна характеристика ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Для забезпечення жителів м. Івано-Франківська теплом та гарячою водою в 1966 року на базі 19 дрібних котелень було утворено об'єднання квартальних котелень, загальною встановленою потужністю 24 Гкал/год і довжиною 14,8 км.

Щорічно продовжувалося приймання котелень, ЦТП, теплових мереж від різних установ і організацій міста і одночасно закривалися дрібні нерентабельні котельні. До 1979 року було закрито 18 таких котелень, а об'єднання вже налічувало 6 котелень, 15 ЦТП, 26 км теплових мереж. За ці роки здійснювалась централізація теплопостачання і підвищення технічного рівня експлуатації котелень і теплових мереж, впроваджувалась автоматизація та диспетчеризація котелень і ЦТП. Котли були обладнані автоматикою безпеки і регулювання. На базі телесистеми управління "Вітер" у 1970 році було диспетчеризовано 10 котелень, які і до цього часу працюють без обслуговуючого персоналу.

Для ефективного використання палива і теплової енергії на більшості котелень з котлами потужністю до 1 Гкал/год було впроваджено обладнання хімводоочистки, тобто котли і тепломережі переведено на хімочищену воду і без накипний режим.

Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (далі - підприємство або ДМП "ІФТКЕ") створене на підставі рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради №03346058 від 28.02.96 року.

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане Івано-Франківській міській Раді.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

ДМП "ІФТКЕ" діє на підставі статуту і є правонаступником обласного підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго" по договорах і зобов’язаннях, що відносяться до м. Івано-Франківська.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.

Головним завданням підприємства є виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (забезпечення комунальними послугами - гаряча вода та опалення).

Крім того, предметом діяльності підприємства є:

·        проектні роботи;

·        будівельно-монтажні роботи;

·        земляні роботи;

·        зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;

·        роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, устаткування;

·        роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;

·        ремонт, модернізація і реконструкція водогрійних та парових колів;

·        ремонт, реконструкція трубопроводів пари і гарячої води, внутрішніх газопроводів низького і середнього тиску;

·        монтаж і налагоджування лічильників теплової енергії, лічильників води;

·        роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;

·        роботи з опорядження конструкцій та устаткування;

·        монтаж технологічного устаткування;

·        пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання котельних та центральних теплових пунктів;

·        виконання розрахунків і налагоджування гідравлічного режиму теплових мереж та систем опалення будинків;

·        налагоджування контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

·        виконання інвентаризації шкідливих викидів та парових, водогрійних котлів та іншого технологічного обладнання;

•        проведення випробувань засобів захисту, замірів опорів ізоляції та заземлення;

·        обстеження будівель, споруд і мереж;

·        контроль якості виконаних робіт;

·        контроль металу та зварних з’єднань, в тому числі застосування методів радіаційної дефектоскопії;

·        метрологічне забезпечення теплового господарства, метрологічна експертиза технічної документації, ремонт і зберігання засобів вимірювання.

В статуті підприємства визначено, що власником майна підприємства є Івано-Франківська міська Рада. Майно передано підприємству на праві повного господарського відання, здійснюючи це право підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать статуту та Законам України. Розмір та порядок формування статутного фонду підприємства чітко не визначено.

Відносини між підприємством та його власником в статуті не описані.

Керівництво підприємством здійснює директор, який приймається на роботу міським головою шляхом укладання контракту.

За згодою власника підприємство має право:

·        самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;

·        самостійно використовувати прибуток;

·        самостійно визначати структуру підприємства, встановлювати штати;

·        самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників у відповідності із законодавством;

·        визначати кадрову політику;

•        вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни інші об’єднання з дозволу власника, якщо це не суперечить законодавству України;

·        здійснювати зовнішню економічну діяльність у відповідності до законодавства України;

·        передавати іншим підприємствам, здавати в оренду, списувати з балансу передане йому майно у порядку встановленому законодавством;

·        укладати договори із споживачами і постачальниками матеріально-технічних ресурсів;

·        реалізувати теплову енергію, продукцію, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а також цінами і тарифами, що регулюються державними органами;

·        виконувати проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, ремонтні і налагоджувальні роботи парових і водогрійних котлів, ЦТП, бойлерних, теплових мереж, теплотехнічного обладнання, газового обладнання, обладнання КВП і А та електрообладнання;

·        здійснювати метрологічне забезпечення теплового господарства згідно "Положення про метрологічну службу", проводити метрологічний контроль за застосуванням, ремонтом і зберіганням засобів вимірювань;

·        здійснювати господарську діяльність, що не заборонена законодавством України і відповідає меті та предмету діяльності, що передбачені і Статуті підприємства;

Міська рада та її виконавчий комітет здійснює контроль за економічними і технологічними показниками роботи підприємства та ефективності використання майна і фінансів підприємства через надання звітності та інформації на запити депутатів міської ради.

Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" входить до переліку підприємств, що займають монопольне становище в сфері реалізації централізованого теплопостачання у місті Івано-Франківську. Тобто, в даній сфері надання послуг у підприємства відсутня конкуренція.

Фонд оплати праці підлягає державному регулюванню шляхом внесення сум до державного бюджету за перевищення величини розрахункового фонду оплати праці.

Регулюванню підлягає граничний рівень рентабельності, який встановлюється рішенням місцевого органу самоврядування. Ліміт споживання газу, електроенергії та води встановлюється договором з постачальником.

Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" - це найбільша організація, яка забезпечує (в тому числі виробляє, транспортує та реалізовує) централізованою тепловою енергією житловий багатоповерховий сектор та об'єкти соціально-культурної і промислової сфери, що розташовані на території міста Івано-Франківська.

Системою централізованого теплопостачання охоплено 75% житлового фонду (переважно житловий фонд - багатоповерхівки 5-9 поверхів 70-90-х років забудови XX століття), 80% установ та організацій діяльність яких фінансується з міського, обласного та державного бюджетів та 30% госпрозрахункових юридичних організацій м. Івано-Франківська.

Станом на 1 травня 2014 року централізоване теплопостачання здійснювалось до 601 житлових будинків з них 417 отримують централізоване гаряче водопостачання. Кількість квартир, які отримують теплопостачання становить 41 655 квартири, опалювальна площа яких становить - 1 378 270 м2. З них гарячу воду споживають 33 тис квартир. Квартирні лічильники встановлені у 28 975 квартирах.

Станом на 01.01.2014р ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" укладено 519 договорів на забезпечення тепловою енергією 1767 об'єктів м. Івано-Франківська, в тому числі на опаленню - 1749 об'єктів та 846 - на гарячу воду. Найбільшою категорією споживачів є житлові будівлі, які знаходяться на балансі муніципалітету, житлових кооперативів, підприємств та організацій. Підприємство класифікує їх як категорія споживачів "населення". Ця категорія складається із населення, яке обслуговується абонентською службою підприємства (ведеться окремий абонентський облік на кожну квартиру розміщену в житловому будинку), та будинків, які не знаходяться на абонентському обслуговуванні (нарахування проводиться за тарифами населення, але на заключний договір балансоутримувачу, який розподіляє самостійно вартість теплової енергії між квартирами такого будинку).

Підприємство самостійно формує тарифи на послуги теплопостачання і подає їх на розгляд та встановлення виконавчому комітету міської ради.

Діяльність ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" включає виробництво і реалізацію теплової енергії для опалення приміщень та підігріву води; ремонт обладнання котелень, центральних теплових пунктів (ЦТП), теплових мереж і систем гарячого водопостачання; розробку технічних умов на підключення споживачів до теплових мереж та систем гарячого водопостачання; виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію і ремонт об’єктів теплового господарства; а також нарахування та збирання платежів.

Основними цілями підприємства є зменшення витрат на виробництво теплової енергії, впровадження когенераційних установок на котельнях, для самостійного виробництва електроенергії, а також боротьба із боржниками.

На сьогодні переважна частина встановлених потужностей та обладнання системи теплопостачання наближається до критичних строків своєї експлуатації, більшість центральних теплових пунктів оснащена застарілим технологічним обладнанням. Забезпечення послугами теплопостачання міста здійснюється від районних та квартальних котелень з водогрійними котлами.

Існуюча система теплопостачання міста - це, в основному, закрита двотрубна система з залежною схемою приєднання систем опалювання споживачів. Більшість систем гарячого водопостачання споживачів підключена до теплових мереж за допомогою центральних теплових пунктів (ЦТП), інші - по незалежній схемі приєднання систем гарячого водопостачання та з відкритим водорозбором споживання.

Середній строк експлуатації котлів становить 16,5 років, зношення котлів складає близько 75%; системи транспортування теплової енергії до споживачів - приблизно 70%.

Таким чином, перед підприємством гостро стоїть питання модернізації системи теплопостачання, без чого виглядає неможливим якісне забезпечення потреб споживачів та утримання операційних витрат на економічно сприйнятливих рівнях.

Отже, державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" - це найбільша організація, яка забезпечує (в тому числі виробляє, транспортує та реалізовує) централізованою тепловою енергією житловий багатоповерховий сектор та об'єкти соціально-культурної і промислової сфери, що розташовані на території міста Івано-Франківська.

Державне міське підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" входить до переліку підприємств, що займають монопольне становище в сфері реалізації централізованого теплопостачання у місті Івано-Франківську. Тобто, в даній сфері надання послуг у підприємства відсутня конкуренція

. Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування підприємства

На зовнішнє середовище Державного міського підприємства "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (надалі ДМП "ІФТКЕ"), впливають фактори прямого впливу (законодавство, постачальники, конкуренти, споживачі) та фактори непрямого впливу (загальна економічна ситуація у країні, соціальні фактори, політичні фактори та ін.).

В своїй діяльності ДМП "ІФТКЕ" керується багатьма законами Верховної Ради України, нормативами Кабінету Міністрів України та інших загальнодержавних і місцевих комітетів та організацій. Серед них: Конституція України, закони "Про комунальні підприємства та їх діяльність", "Про оподаткування підприємств", "Про банкрутство", "Про захист прав споживача", "Про охорону навколишнього середовища", "Про охорону здоров’я на робочому місці" та інші. [11]

Також підприємство повинно дотримуватися вимог органів державного регулювання. Ці органи забезпечують виконання законів у відповідних сферах своєї компетенції, а також вводять власні вимоги, що мають силу закону. Фінансово-господарська діяльність ДМП "ІФТКЕ" періодично контролюється і перевіряється контрольно-ревізійним управлінням та податковою інспекцією, не частіше ніж 1 раз на рік.

ДМП "ІФТКЕ" має справу з багатьма постачальниками товарів, матеріалів, обладнання, які виграли тендер. Щодо забезпечення підприємства газом (основна складова і найдорожча для виготовлення теплової енергії), то воно потрапляє в залежність від ДК "Газ України", так як він є єдиним постачальником газу за "космічними цінами". Серед постачальників труб стальних різних діаметрів, листа стального, кругляка, швелера, кутника, тобто металопрокату є ТзОВ "ЛММ Сервіс". Теплогідроізольованими трубами, колінами та компенсаторами ДМП "ІФТКЕ" забезпечує корпорація "Енергоресурс-інвест". Автозапчастинами забезпечує - ПП "Автостів". Поставку офісної та комп’ютерної техніки здійснює ТзОВ "Діавест".

Для росту і процвітання підприємства потрібно також постачальники капіталу. Для ДМП "ІФТКЕ" найбільш зручним інвестуванням є кредити банків, які використовуються для розширення виробничих можливостей та оновлення потужностей виробництва.

Споживачами теплової енергії, яку виробляє та реалізує ДМП "ІФТКЕ" є мешканці багатоповерхівок, бюджетні та державні установи (лікарні, заклади культури, школи, вузи), а також інші споживачі (приватні підприємства, відкриті та закриті акціонерні товариства).

Щодо конкурентів, то ДМП "ІФТКЕ" є монополістом виробництва і реалізації теплової енергії в м. Івано-Франківську. Хоча, до конкурентів можна віднести встановлення автономного опалення в багатоповерхівках, адже це призводить до розбалансування системи, а головне - до втрати споживача.

Головна мета ДМП "ІФТКЕ" - це отримання прибутку і його зростання в майбутньому. Основна ціль - прискорене зростання і виживання завдяки кваліфікованому керівництву. Основні завдання - перехід до прибуткового підприємства, організація праці та планування прибутку, збільшення оплати праці, а більш детальніше:

·        організація виробничих процесів щодо реалізації теплової енергії;

·        укладання довгострокових угод з постачальниками;

·        вчасне і повне забезпечення підприємства необхідними матеріалами та обладнанням;

·        оперативна діяльність щодо матеріально-технічного забезпечення підприємства;

·        впровадження у виробничі процеси прогресивних технологій, нової техніки та передового досвіду щодо виготовлення та реалізації теплової енергії;

·        підвищення рівня мотивації праці;

·        проведення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

·        здійснення контролю, проведення документацій них ревізій та перевірок у структурних підрозділах;

·        здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

·        аналіз організаційної структури.

Вищою керівною ланкою ДМП "ІФТКЕ" є генеральний директор. Також керувати підприємством йому допомагають головний інженер, заступник директора з фінансів, заступник директора з реалізації та заступник директора з стратегічного розвитку. У головного інженера є 3 заступники, а саме заступником головного інженера з енергозбереження, заступником головного інженера з виробництва та заступником головного інженера з енергетики та новітніх технологій.

В ДМП "ІФТКЕ" чітко встановлені строки отримання заробітної плати (20-ті. числа кожного місяця). Заробітна плата розраховується бухгалтерами із з/п. на основі табелювання робочого часу, відпрацьованого кожним працівником за місяць. Заробітна плата перераховується на особовий рахунок кожного працівника в "Кредобанк", яку можна отримати за допомогою пластикової картки.

На підприємстві також існують правила і норми поведінки персоналу. Статус кожної посадової особи є чітко визначеним посадовими інструкціями, де передбачені функціональні обов’язки, права та відповідальність, а також порядок підпорядкування.

. Організаційно-виробнича структура підприємства

Керівництво ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

До апарату управління функціональними підрозділами відносяться заступники директора із підпорядкованими їм відділами та підрозділами. Так, на даний час на підприємстві є 5 заступників директора, а саме:

-        заступник директора з фінансів;

-        заступник директора з стратегічного розвитку;

         заступник директора з розрахунків та реалізації;

         заступник директора з юридичних питань;

         заступник директора по роботі з персоналом та безпеці.

Відповідно до затвердженої організаційної структури ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", заступнику директора з фінансів підпорядковуються наступні підрозділи:

-        бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером

-        відділ тарифної політики та планування

         відділ бюджетування та кошторисних розрахунків

Бухгалтерія ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" забезпечує на підприємстві дотримання встановлених принципів та методологічних засад ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; облік фактичної собівартості робіт (послуг) та надання облікової інформації структурним підрозділом про склад витрат; складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів; контроль за правильністю відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки, пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків; регулювання розходження фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації та ін.

Відділ тарифної політики і планування є структурним підрозділом підприємства, який забезпечує підготовку проектів перспективних, річних та квартальних планів підрозділів підприємства з усіх видів діяльності, а також обґрунтувань і розрахунків до них. Підрозділ складає виробничі плани підприємства, розробляє прогресивні плани техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін і тарифів на роботи (послуги), а також тарифи на теплову енергію і гаряче водопостачання.

Відділ бюджетування та кошторисних розрахунків один із структурних підрозділів підприємства, створений в 2009 році з метою складання щорічного бюджету підприємства та контролю його виконання, проведення розрахунків щодо економічної ефективності впровадження нової техніки, технологій і винаходів, вартості робіт, матеріалів та витрат для проведення будівельно-монтажних робіт, аналізу всіх видів діяльності підприємства, а також складання калькуляцій та кошторисних розрахунків.

Заступнику директора з стратегічного розвитку підпорядковується відділ стратегічного розвитку та впровадження кредитно-інвестиційних проектів, який призначений для розробки стратегічних планів розвитку підприємства, оформлення та обслуговування кредитів у місцевих банках та міжнародних фінансових установах і організаціях, прийняття участі та допомозі в реалізації різних проектів та програм по енергозбереженню, модернізації та реконструкції існуючої системи теплопостачання, пошуку нових фінансових джерел, а також проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України від 06.11.2014 р. "Про здійснення державних закупівель".

Заступнику директора з розрахунків та реалізації підпорядковуються наступні відділи:

-        абонентський відділ;

-        відділ договірної роботи з теплопостачання, обліку та реалізації;

         відділ по роботі із споживачами;

         відділ звернень громадян та роботи із ЗМІ.

Абонентський відділ проводить нарахування для юридичних та фізичних осіб, здійснює облік пільг, субсидій, обробку платежів, відслідковує заборгованість населення та юридичних осіб, виконує оформлення і супровід договорів про реструктуризацію заборгованості та договорів на надання послуг центрального опалення та гарячого водопостачання, а також здійснює зведення місячної звітності по фізичних та юридичних особах. Веде прийом споживачів (особистий та по телефону).

Відділ договірної роботи з теплопостачання, обліку та реалізації укладає договори на теплопостачання теплової енергії з юридичними особами, реєструє акти прийняття засобів обліку теплової енергії, приймає і обробляє показники засобів обліку тепла від споживачів юридичних осіб та по житлових будинках, складає акти по фактично використані обсяги тепловій енергії, здійснює зведення звітності за використану теплову енергію у відповідності із показниками засобів обліку, складає і коригує плани з реалізації теплової енергії, подає дані для проведення нарахування в абонентський відділ.

Відділ по роботі із споживачами здійснює реєстрацію засобів обліку гарячої води, контроль за їх технічним станом, збереженням пломб; контролює недопущення крадіжок теплової енергії та гарячої води (витоки, самовільне зняття та пошкодження пломб і засобів обліку, збільшування опалювальної площі, тощо); знімає показники з побудинкових та квартирних засобів обліку тепла і гарячої води; інформує споживачів про розмір оплати за використану теплову енергію і гарячу воду, зміну тарифів, про відповідальність споживачів за несвоєчасну оплату та наявну заборгованість, проводить серед споживачів роз’яснювальну роботу з цих питань та ін.

Відділ звернень громадян та зв’язків з ЗМІ забезпечує облік письмових і усних звернень громадян, здійснюється вивчення та аналіз пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли на підприємство, готується інформаційні матеріали, довідки, пропозиції керівництву підприємства про характер звернень громадян, причини виникнення скарг та недоліків в роботі з споживачами послуг, а також розробляє пропозиції та заходи щодо усунення причин виникнення недоліків в обслуговувані споживачів.

Заступнику директора з юридичних питань підпорядковується юридичний відділ, завданням якого є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне додержання вимог нормативно-правових актів законодавства та інших нормативних документів підприємства. Також відділ подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності підприємства, укладає договори на надання послуг, проводить заходи по відшкодуванню боргів, укладає договори реструктуризації заборгованості, здійснює судове провадження позовів до найбільших боржників та ін.

Заступнику директора по роботі з персоналом та безпеці підпорядковуються відділ по роботі з персоналом, провідний спеціаліст з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, відділ забезпечення та обробки інформації, а також охорона.

Відділ по роботі з персоналом здійснює підбір і розміщення кадрів на підприємстві, їх облік, забезпечує права, пільги та соціальні гарантії працівників, організовує проведення усіх видів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

До основних функцій відділу належать:

         робота із забезпеченням підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;

-        участь у роботі з прогнозування та визначення потреби в кадрах;

         вирішення питань найму, звільнення і переведення працівників та ін.

Відділ забезпечення та обробки інформації створений з метою проведення супроводу програмного комплексу по обробці інформації, пов’язаної з нарахуванням за послуги теплопостачання, введення коректив і перерахунків, якщо в них є потреба, формування звітів, передача необхідної інформації в ЦСУ, КП "Івано-Франківськводоекотехпром" та органам міської влади. В технічному плані відділ відповідає за роботу комп’ютерного парку, мережі сервера Інтернету, роботу електронної пошти, проводить планову профілактику комп’ютерів, забезпечує періодичні ремонти і контролює проблему заправки картриджів тощо.

Керівництво виробничими підрозділами здійснює головний інженер підприємства із своїми заступниками, а саме заступником головного інженера з енергозбереження, заступником головного інженера з виробництва та заступником головного інженера з енергетики та новітніх технологій.

Основними виробничими підрозділами є виробничо-технічний відділ та 3 теплових райони, які займаються виробництвом та транспортуванням теплової енергії споживачам.

Виробничо-технічний відділ є ведучим структурним підрозділом підприємства і призначений для забезпечення стабільної роботи та контролю за технічним станом та експлуатацією джерел теплопостачання, теплових мереж та об’єктів теплопостачання; підвищення технічного рівня виробництва. Основними завданнями виробничо-технічного відділу є розробка планів реконструкції, капітального і поточного ремонтів теплового господарства підприємства, як господарським так і підрядним способом, а також графіків ремонту теплового господарства, контроль за виконанням робіт з реконструкції капітального і поточного ремонтів теплового господарства; надання звітності про виробничо-технічну діяльність підприємства в вищестоящі організації, контроль за своєчасним і якісним проведенням пуско-налагоджувальних та режимно-налагоджувальних робіт та ін.

До основних функції і обов’язків теплових районів входить виробництво та розподіл теплової енергії для житлового фонду міста, а також на потреби комунальної сфери, зокрема забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання устаткування котельних, ЦТП, ТП і теплових мереж; розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування; контроль дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива, електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами, а також організація впровадження нової техніки і передової технології виробництва, реконструкція діючих об’єктів, своєчасної та якісної підготовки котельних, ЦТП і теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Для забезпечення нормального функціонування теплових районів, підприємство має у своєму складі:

1   виробничу службу;

2   аварійно-диспетчерська служба;

3   електроцех, до підпорядкування якого входить дільниця з ремонту та обслуговування когенераційних установок;

4   цех з ремонту обладнання;

5   цех КВП і А, до підпорядкування якого входить лабораторія з ремонту та калібрування ЗВТ;

6   група метрології

7   автотранспортний цех;

8   ремонтно-будівельну дільницю;

9   конструкторсько-технологічний відділ.

Виробнича служба є структурною одиницею до складу якої входять газова служба, лабораторія еколого-тепломеханічного налагоджування, хімлабораторія та зварювально-технологічна лабораторія. До їхніх завдань належать:

1.      Газова служба забезпечує обслуговування приладів обліку, виконання робіт з ремонту і обслуговування газового господарства котелень, ГРП, ШРП, ГРУ, а також виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагоджування газового обладнання котелень, ГРП, ШРП, ГРУ;

2.      Лабораторія ЕТМН контролює якість спалювання палива та роботу обладнання за режимними картами, забезпечує виконання робіт з еколого-тепломеханічних випробувань котлів, виконання комплексних пуско-налагоджувальних робіт нових і реконструйованих об’єктів, а також виконання робіт з розрахунку, налагоджування теплових мереж та будинкових систем;

3.      Хімлабораторія забезпечує постійний контроль за роботою та ремонтом системи ХВП на котельнях, ЦТП підприємства, згідно з картами водного режиму та графіками; контроль за витратою реагентів при технологічній обробці води, приготування і забезпечення хімреактивами котелень, ЦТП; контроль, ведення, розробка відповідної документації по ХВП котелень і ЦТП; виконання робіт з визначення калорійності газу; проведення налагоджувальних робіт систем ХВП, деаерації та водного режиму котлів на котельнях, ЦТП та інших об’єктах.

4.      Зварювально-технологічна лабораторія забезпечує контроль за виконанням зварювальних робіт, проведення атестації зварників, а також виконання робіт з товщинометрії та діагностики котлів та посудин.

Цех з ремонту обладнання є самостійним структурним підрозділом підприємства, завданням якого є розроблення перспективних і річних планів ремонту тепломеханічного обладнання котелень, ЦТП і теплових мереж, забезпечення виконання планових завдань, зниження собівартості ремонту при високій якості ремонтних робіт, ефективне використання основних і оборотних фондів, забезпечення технічно правильної експлуатації устаткування, а також прийняття участі в роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, в розслідуванні причин підвищеного зношування та аварій устаткування та виробничого травматизму.

Група метрології є самостійним структурним підрозділом підприємства та створена з метою організації та виконання робіт з метрологічного забезпечення виробництва продукції, а також інших основних видів діяльності, закріплених за підприємством. До основних завдань групи належать: організація робіт із забезпечення необхідної точності вимірювань, підвищення рівня та вдосконалення метрологічного забезпечення на підприємстві; здійснення метрологічного контролю, зокрема: організація повірки та метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки; метрологічна експертиза документації; участь в атестації калібрувальних лабораторій; атестація методик виконання вимірювань, які не належать до сфери державного метрологічного нагляду.

Проектно-конструкторський технологічний відділ (ПКТВ) являється структурним підрозділом підприємства, який забезпечує виготовляти проектних документацій на реконструкцію, капітальний і поточний ремонти котелень, ЦТП, теплових мереж, технічного переоснащення і оновлення технологічних схем основного та допоміжного обладнання. До завдань відділу також відноситься: розробляти зміст і видавати технічні умови на теплопостачання об’єктів, будівництва, погоджувати розроблені проекти та геодезичні зйомки майданчиків будівництва; погоджувати проекти розроблені у відділі з міськими органами містобудування і архітектури; службами експлуатації комунального господарства міста, які видали технічні умови на підключення до джерел постачання, з підземними інженерними мережами; державними управліннями по енергозбереженню, охороні праці, екології; державною санітарно-епідеміологічною службою; забезпечувати високі технічні та економічні рівні запроектованих об’єктів шляхом максимального використання досягнень науки і техніки, як вітчизняного так і зарубіжного досвіду і таких, які забезпечують сучасні вимоги по економії паливно-енергетичних ресурсів та сприяють ефективному використанню теплопостачальних установок при мінімальних затратах.

Також на підприємстві є структурні підрозділи, що безпосередньо підпорядковані директору підприємства, а саме: служба охорони праці та відділ матеріально-технічного постачання.

Служба охорони праці створена з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних норм, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворювань і ав аріям у процесі праці. Основними завданнями служби охорони праці є:

1.      Запровадження ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі структурних підрозділів і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з питань охорони праці.

2.      Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників.

.        Вивчення та впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

.        Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень діючих на підприємстві, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

.        Інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

Відділ матеріально-технічного забезпечення є структурним підрозділом ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", основним завданням якого є безперебійне забезпечення підприємства матеріально-технічними цінностями необхідних для здійснення належної організації діяльності. приймання, зберігання та відвантаження на центральний склад товарно-матеріальних цінностей, організація і ведення складського господарства, визначення пріоритетних напрямків та вироблення єдиної стратегії у визначенні оптимальних напрямків ефективної роботи з залишками на центральному складі та складах , що знаходяться на теплових районах.

Слід зазначити, що організаційна структура підприємства постійно коректується під впливом виробничо-економічної кон'юнктури, науково-технічного прогресу та соціально-економічних процесів. Тому чинна організаційна структура підприємства і розподіл функціональних обов’язків у подальшому будуть удосконалюватись.

виробничий економічний соціальний працівник

4. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

Техніко-економічні показники - це величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

Техніко-економічні показники застосовуються для планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання основних і оборотних фондів, трудових ресурсів; є основою при розробці техпромфінплану підприємства, встановлення прогресивних техніко-економічних норм і нормативів.

Таблиця 4.1 - Основні техніко-економічні показники ДМП "ІФТКЕ"

ОТЕП

Умовне позначення

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

ОВП

126445

156295

163562

167848

164711

2

Собівартість виробленої продукції, тис. грн.

СП

99468

129290

157237

169590

160475

3

Чистий прибуток, тис. грн.

ЧП

12627

-11175

-41349

36811

-28856

4

Матеріальні затрати, тис. грн.

МЗ

70501

98912

120920

135195

129474

5

Рентабельність, %

Р

11,2

0

0

20,1

0

6

Фондоємність, грн./Гкал

Фє

127

159

178

218

250


Використовуючи дані таблиці 4.1 визначаємо показники рядів динаміки в порівнянні з базовим і попереднім роком. Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 - Динаміка ОТЕП

Рік

Показник

Абсолютні прирости

Темпи росту, %

Темпи приросту, %Л

Б

Л

Б

Л

Б

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

2010

126445

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

2011

156295

29850,00

29850,00

123,61

123,61

23,61

23,61

2012

163562

7267,00

37117,00

104,65

129,35

4,65

29,35

2013

167848

4286,00

41403,00

102,62

132,74

2,62

32,74

2014

164711

-3137,00

38266,00

98,13

130,26

-1,87

30,26

Собівартість виробленої продукції, тис. грн.

2010

99468

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

2011

129290

29822,00

29822,00

129,98

129,98

29,98

29,98

2012

157237

27947,00

57769,00

121,62

158,08

21,62

58,08

2013

169590

12353,00

70122,00

107,86

170,50

7,86

70,50

2014

160475

-9115,00

61007,00

94,63

161,33

-5,37

61,33

Чистий прибуток, тис. грн.

2010

12627

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

2011

-11175

-23802,00

-23802,00

-88,50

-88,50

-188,50

-188,50

2012

-30174,00

-53976,00

370,01

-327,46

270,01

-427,46

2013

36811

78160,00

24184,00

-89,03

291,53

-189,03

191,53

2014

-28856

-65667,00

-41483,00

-78,39

-228,53

-178,39

-328,53

Матеріальні затрати, тис. грн.

2010

70501

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

2011

98912

28411,00

28411,00

140,30

140,30

40,30

40,30

2012

120920

22008,00

50419,00

122,25

171,52

22,25

71,52

2013

135195

14275,00

64694,00

111,81

191,76

11,81

91,76

2014

129474

-5721,00

58973,00

95,77

183,65

-4,23

83,65

Рентабельність, %

2010

11,2

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

2011

0

-11,20

-11,20

0,00

0,00

-100,00

-100,00

2012

0

0,00

-11,20

-

0,00

-

-100,00

2013

20,1

20,10

8,90

-

179,46

-

79,46

2014

0

-20,10

-11,20

0,00

0,00

-100,00

-100,00

Фондоємність, грн./Гкал

2010

127

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

2011

159

32,00

32,00

125,20

125,20

25,20

25,20

2012

178

19,00

51,00

111,95

140,16

11,95

40,16

2013

218

40,00

91,00

122,47

171,65

22,47

71,65

2014

250

32,00

123,00

114,68

196,85

14,68

96,85


Ми вважаємо за необхідне здійснити аналіз таких ОТЕП, як: матеріальні затрати, дохід, чистий прибуток, собівартість виробленої продукції, рентабельність та фондоємність продукції. Нижче представимо їх значення та динаміку за 2010-2014 роки.

Для наочності, вважаємо за доцільне проаналізувати кожен з показників на основі наявних табличних даних та динаміки, представленою наступним графіком.

Рисунок 4.1 - Основні техніко-економічні показники ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" за 2010-2014 рр.

Протягом 2010-2013 року обсяг реалізованої продукції (дохід) підприємства зростає. Це обумовлене незначними зростаннями тарифу на теплову енергію та послуги з гарячого водопостачання протягом досліджуваного періоду. В 2014 році обсяг реалізації зменшився в зв’язку з передачею котельні на вул. Індустріальна, 34, яка забезпечувала близько однієї третьої споживачів, у власність ПАТ "Прикарпаттяобленерго" та створенням ТзОВ "Станіславської теплоенергетичної компанії" (СТЕК).

Як ми бачимо собівартість виробленої продукції протягом 2010-2013 року зростає Зростання собівартості 1 Гкал обумовлюється зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси. Найбільший вплив на даний показник відігравала ціна на природний газ. В залежності від її зростання і зростала собівартість теплової енергії.

Чистий прибуток зменшується оскільки діяльність підприємства є збитковою, тому що тарифи занижені і не окуповується собівартість затрачених ресурсів. В 2013 році зазначено, що був прибуток, оскільки покрилися частина коштів по різниці в тарифах. Збільшення рівня збитковості основної діяльності підприємства пояснюється тим, що тарифи на послуги теплопостачання не відшкодовують повної собівартості виробництва теплової енергії, а також ціна на природний газ в серпні 2012 року для надання населенню послуг теплопостачання зросла на 33,3%, а для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання - на 11,5%, причому тариф на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання для населення переглянули та збільшили на 10% лише з лютого 2013 року, а для юридичних осіб - з жовтня 2013 року.

Протягом 2010-2014 років спостерігається тенденція матеріальних затрат підприємства до зростання. Перш за все, це обумовлене постійним зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, зокрема на природний газ та електричну енергію.

Протягом досліджуваного періоду рентабельність підприємства тільки протягом двох років була додатною. В 2010 році у підприємства був прибуток, оскільки тоді ціна на газ ще не почала так суттєво зростати. У 2013 році відбулося часткове відшкодування коштів по різниці в тарифах, тому рентабельність підприємства зросла до 20,1%. Протягом інших періодів діяльність підприємства була збитковою, тому показник рентабельності був рівний нулю.

Фондоємність підприємства продовжує зростати з кожним роком приблизно на 10-12%, оскільки відпуск продукції залишається приблизно на одному ж рівнів той час середня вартість основних засобів продовжує зростати.

Отже, тенденція є стабільною по відношенню до більшості показників діяльності ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго". Протягом 2010-2013 років більшість показників продовжували зростати. Тільки в 2014 році дещо зменшилися в зв’язку з зменшенням виробничих потужностей. Діяльність підприємства є збитковою, тому що тарифи занижені і не окуповується собівартість затрачених ресурсів. Фінансування для проведення заходів з реконструкції та модернізації фізично застарілого та зношеного обладнання не поступає. Тому підприємство перебуває в доволі важкому становищі.

. Соціальні гарантії працівників та їх характеристика

Питання соціального розвитку, надання працюючим соціальних гарантій, пільг та компенсацій понад передбачених законодавством вирішується керівником підприємства і профспілковим комітетом за рахунок власних коштів.

Тому, згідно колективного договору ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго", керівник підприємства і профспілковий комітет домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи і житлове будівництво та використання їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства на:

. Розвиток та належне утримання (ремонт, реконструкцію) об'єктів соціальної сфери (житловий фонд, спортивні споруди тощо).

. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування , відпочинок і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою за рахунок коштів підприємства 80%, за рахунок працівника 20%.

3. Надання одноразового заохочення працівникам у зв'язку з такими обставинами:

з нагоди ювілейних дат:

1 50-річчя від Дня народження у розмірі 2-х місячних тарифних ставок;

2 55- річчя від Дня народження при досягненні пенсійного віку жінкам у розмірі 2-х місячних тарифних ставок;

3 55- річчя від Дня народження чоловікам, які працювали на підприємстві на роботах із шкідливими умовами праці за Списками №1 і 2 та вийшли на пенсію з підприємства на пільгових умовах у розмірі 2-х місячних тарифних ставок;

4 60-річчя від Дня народження при досягненні пенсійного віку чоловікам, у розмірі 2-х місячних тарифних ставок;

5 професійного свята та ювілеїв підприємства;

6 ветеранам підприємства за безперервну сумлінну працю:

20-літню - 1,5 місячних тарифної ставки (окладу),

-літню - 2,0 місячних тарифної ставки (окладу),

30-літню - 3,0 місячних тарифної ставки (окладу),

35-літню - 3,5 місячних тарифної ставки (окладу),

• підведенням підсумків огляду-конкурсу з охорони праці

. Надавати одноразову матеріальну допомогу:

7 у зв'язку із смертю найближчих родичів ( мати, батько , діти) 400 грн.,

8 в разі смерті самого працівника допомога може бути виплачена одному з членів сім'ї в розмірі 1000 грн..

9 при звільненні працівника у зв'язку із досягненням пенсійного віку, які пропрацювали на підприємстві :

10 років - 0,5 окладу;

більше 10-15 років 1,0 окладу;

-20 років - 1,5 окладу

20-25 років - 2,0 окладу

25-30 років - 3,0окладу

років - 4,0 окладу

• непрацюючим (одиноким) пенсіонерам, які перед виходом на пенсію пропрацювали на підприємстві 15 років ;

• на здешевлення комунальних послуг матеріальну допомогу надавати в однакових розмірах у фіксованій сумі із зарахуванням сум на оплату заборгованості за теплову енергію;

• на оздоровлення під час чергової відпустки в розмірі до 100% місячної тарифної ставки;

Всі соціальні виплати надаються працівникам, які пропрацювали на підприємстві не менше 11 місяців (для сезонників 2 сезони поспіль) і не мають порушень трудової і виробничої дисципліни за поданням начальника підрозділу та погодження з цехкомом. Суми виплат включаються до валових витрат.

Також, на керівника ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" покладено такі зобов’язання:

- Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням і похованням.

Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.

Щомісячно виділяти кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі до 5% фонду оплати праці підприємства з віднесенням сум на валові витрати.

Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.

- Вести облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, та приймати рішення про надання житла спільно з профспілковою стороною з урахуванням висновків житлової комісії.

- Виділяти 10 % від загального житла, що підлягає розподілу, для працівників, які знаходяться у першочергових та позачергових списках обліку на отримання житла.

- Забезпечувати транспортом, за заявкою профспілкової сторони, спортивні та культурно-масові заходи, в яких беруть участь працівники підприємства.

Надавати працівникам автотранспорт, спеціальну техніку та інвентар і відпускати товарно-матеріальні цінності по фактичних витратах з врахуванням податку на додану вартість.

Здійснювати за участю профспілкової сторони щоквартальний аналіз сану тимчасової непрацездатності на підприємстві та причини захворювань.

- Вживати заходів щодо зниження захворюваності працівників і щодо зменшення втрат робочого часу через хвороби.

А на голову профспілки покладено такі зобов'язання:

- Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів і житлове будівництво, доводити інформацію до членів трудового колективу.

Здійснювати контроль за своєчасністю і повною оплатою страхових внесків за загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами замовленими народженням і похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим видом соціального страхування.

Представляти інтереси працівникам у комісії з соціального страхування.

- Щорічно (в кінці року) проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путивками.

- Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, організовувати оздоровлення дітей у дитячих таборах.

Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.

- Здійснювати контроль за роботою та утриманням об'єктів соціальної сфери (буфету, побутових приміщень тощо). За результатами перевірок складати відповідні акти, доводити їх до відома директора і, за необхідністю, вимагати усунення виявлених недоліків.

- Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

Висновки

В теперішній час більшість українських підприємств не можна характеризувати як стабільні та такі, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Щоб підприємство могло ефективно функціонувати і розвиватися, йому насамперед потрібна усталеність грошового виторгу, достатньої для розплати з постачальниками, кредиторами, своїми робітниками, місцевими органами влади, державою. Після розрахунків і виконання зобов'язань необхідна ще і прибуток, обсяг якого повинний бути, принаймні, не нижче запланованого. Але фінансова усталеність не зводиться тільки до платоспроможності. Для досягнення і підтримки фінансової стабільності важливі не тільки абсолютні розміри прибули, скільки щодо обсягу капіталу й обсягу його виторги, тобто показники рентабельності.

Результат діяльності підприємства оцінюється системою показників, основним з яких є рентабельність і прибутковість діяльності підприємства .

Отож, провівши загальну характеристику підприємства, та оцінку організаційної та виробничої структур, можна сказати, що виробнича структура залишається без змін протягом останнього часу через незмінний процес виготовлення теплової енергії. Щодо організаційної структури, то вона потребує вдосконалення, ДМП "ІФТКЕ" потрібно налагодити взаємозв'язок між структурними підрозділами для більш чіткого розподілу обов’язків.

На підприємстві діє "Положення про розподіл коштів одержаних ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" за виконання робіт не пов'язаних з основною діяльністю", за допомогою якого є більша мотивація праці для працівників, адже отриманий прибуток розподіляється на підприємстві і більша його частина перепадає робітникам безпосередньо задіяних на цих роботах.

Також на підприємстві діє ряд соціальних гарантій, які спрямовані для оздоровлення працівників, підвищення культурного рівня співробітників, а також різні грошові виплати за безперервний стаж роботи на підприємстві, до дня комунальника, а також на здешевлення комунальних послуг.

Щодо господарсько-фінансової діяльності ДМП "ІФТКЕ", то вона протягом 2011-2014 р. перетворилося на збиткове, що негативно відбилося на ньому - нездатність заплатити постачальникам за продукцію, товари, матеріали, погасити кредити банків. Тому, ДМП "ІФТКЕ" потрібно всіма силами і можливостями перейти від збиткового до прибуткового підприємства. Це можливо лише тоді: щоб держава не встановлювала граничний рівень рентабельності та не корегувала тарифи; ціна на газ та електроенергію знизились до рівня цін населенню; оновлення основних засобів; монтаж когенераційних установок на котельнях; перевід всіх котелень і ЦТП на автоматику (скорочення робочих місць); займатися іншою діяльністю, що не суперечить законодавству (наприклад: від’єднання споживачів від теплопостачання (згідно акту), що уже практикує "Газконтора").

Якщо б ДМП "ІФТКЕ" все це зуміло виконати, то в майбутньому одержувало прибуток і зуміло б його нарощувати, та розподіляти.

Також, для досягнення фінансових цілей ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" необхідно поліпшити управління системою обліку та бюджетним процесом.

Оскільки система обліку підприємства ґрунтується, перш за все, на фінансовому обліку, то, порівнюючи з обліком витрат, можемо сказати, що перший є системою, що орієнтується назовні, тоді як другий є інструментом управління, що спрямований безпосередньо в середину підприємства, що дозволяє ефективно реагувати на поставлені завдання, на відміну від загальної системи бухгалтерського обліку.

Список використаних джерел

1.      Бойчик І.М. Економіка підприємства: навчальний посібник .- К.: Атіка, 2006. - 480 с.

2.      Економіка підприємства // М.В. Афанасьєв, А.Б. Гончаров - Харків: Видавництво "ІНЖЕК" 2007

.        Економічний аналіз / За ред. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001

.        Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2006

5.      Економіка підприємства:підручник/за ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2008, - 614 с.

.        За ред. С.Ф. Покропивного "Економіку підприєства": підручник, - Київ: КНЕУ, 2001 р. - 528 с.

7.      Бланк И.А. Управление прибылью. 2-е изд. - К.: Ника-Центр, 2005. - 752 с.

.        Стратегічний план розвитку ДМП "ІФТКЕ".

.        Конституція України

.        Податковий кодекс України

.        http://www.tke.if.ua/

.        http://uk.wikipedia.org/wiki/

Похожие работы на - Господарсько-фінансова діяльність ДМП 'Івано-Франківськтеплокомуненерго'

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!