Порівняння двох стилів дизайну

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Этика, эстетика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,45 Мб
 • Опубликовано:
  2016-05-16
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Порівняння двох стилів дизайну

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни «Основи технічної естетики і дизайну»

Тема: «Порівняння двох стилів дизайну»

Виконала: студентка групи ВП-326 Ковель М.А.

Керівник: к.т.н., доцент Денисенко С.М.


Київ 2016

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій

ЗАВДАННЯ

на виконання домашнього завдання

студентки групи ВП-326 Ковель Марії Анатоліївни

Тема домашнього завдання: «Порівняння двох стилів дизайну»

Термін виконання проекту: з ________ р. до _________ р.

.        Вихідні дані до проекту:

програми розробки - Microsoft Word;

програми розробки - Autodesk 3Ds MAX

- кінцевий документ роздрукований на папері;

.        Етапи виконання домашньої роботи:

розробка дизайну предмета;

пошук та підготовка інформації;

оформлення звіту.

.        Перелік обов'язкового графічного матеріалу:

кінцевий варіант документу.

. Завдання видав ____________ (___________) ____________

(підпис керівника)                 (дата)

. Завдання прийняв до виконання ______________

(підпис студента)

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Кубізм та його дійсність

Кубізм в інтер'єрі: ріжемо простір

Поп-арт як масове мистецтво

Дивина Поп-арту у дизайні

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Моделювання та зображення предмету інтер’єру у стилі «Поп-арт»

Моделювання та зображення предмету інтер’єру у стилі «Кубізм»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

ВСТУП


Дизайн - це проектна художньо-творча діяльність, що спрямована на розробку елементів предметно-просторового середовища людської життєдіяльності, які виготовлені індустріально, з високими споживчими властивостями й естетичними якостями.

Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтованого на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об'єктів і середовища в цілому можливостям і потребам людини як утилітарним, так і естетичним.

Дизайн включає два аспекти - практичний (художньо-технічне проектування) і теоретичний (технічна естетика).

Предмет дизайну - створення гармонійної, змістовної і виразної форми об'єкта, в якій відбивається цілісне значення його споживної цінності.

Мета дизайну - створення предметного світу, що виражається в його впорядкуванні відповідно етичним і естетичним нормам даної епохи і даного культурного регіону.

Відмінність дизайну і мистецтва:

Дизайнери працюють об'єктивно, щоб створити продукти, необхідні суспільству.

Вони використовують засоби і інструменти планування, щоб зібрати і організувати інформацію про потреби людей в речах для поліпшення якості їхнього життя.

Художники працюють суб'єктивно, з потребою самовираження, щоб створити роботи, що виконують естетичні цілі і стимулюють мислення. Вони діють відповідно до власних поглядів, і використовують інтуїтивні і особисто розвинені навички.

Ось чому в даній роботі буде присутня як теоретична так і практична частина. Для того щоб показати та описати стилі дизайну, ми порівняємо два з них: Поп-арт та Кубізм. Зобразивши предмет інтер’єру в програмі Autodesk 3Ds MAX ми покажемо його естетичний та художній вигляд, при цьому порівнявши їх доречність та застосування у повсякденному житті людини.

Дизайн - це явище, що має тривалу історію, вимірювану тисячоліттями. Саме тому порівняння декількох стилів та їх конкуренція за увагу митців та естетів буде завжди супроводжуватися боротьбою за звання головної течії мистецтва та творчості.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 

Кубізм та його дійсність


Кубізм - авангардна течія в образотворчому мистецтві початку XX століття, яка перебувала абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити об'єкти на стереометричні складові.

Кубізм (фр. Cubisme) - напрям у мистецтві першої чверті XX століття, представники якого зображували предметний світ у вигляді комбінацій правильних геометричних обсягів: куба, кулі, циліндра, конуса.

Класичними представниками кубізму в живописі є Жорж Брак, Пабло Пікассо, Фернан Леже, Хуан Гріс, Роберт Делоне, Жан Метценже. У поезії - Гійом Аполлінер, Андре Сальмон. Термін «Кубізм» був вперше використаний Матіссом в 1908 році стосовно до картині Жоржа Брака «Будинки в Естаке» (рис. 1), яка нібито нагадала йому дитячі кубики. У тому ж 1908 році в жовтневому номері журналу «Жиль Блас» критик Вокс відзначав, що сучасний живопис: «Зводиться до зображення кубів». Таким чином, як зазначав Джон Голдінг: «Назва нової школи мало спочатку характер глузування»

.

Рис. 1. Жорж Брак «Будинки в Естаке»

За оцінкою критиків, кубізм може розглядатися як одне з найбільш радикальних напрямків модернізму, оскільки, як сказав Серюлаз: «Відважно пориває з більшою частиною традицій, діяли безвідмовно з часів епохи Ренесансу». Згідно програмним заявам художників-кубістів, в самій своїй основі кубізму є інший, як сказав Хуан Гріс: «Новий спосіб представлення речей».

Кубізм заперечує зображення предметів у вигляді, як ми їх уявляємо. Він ж прагне знайти спосіб висловлювання їх суті. Кубізм зводить форми до основних геометричних схем, розкладає предмети на складові і об'єднує в абстрактне ціле плоского декоративного зображення.

Ставлення до творчості як до акту творчому, результат якого - нова реальність, - одна з основних постулатів кубізму. Маска і статуетка завжди, були живої реальністю, оскільки вони втілювали цілком конкретних духів, і померлих предків (не зображували і віддзеркалювали, саме втілювали, представляли їх, тобто. були ними й у сенсі були частиною навколишньої дійсності, своєрідною різновидом тієї «додаткової дійсності», про яку говорив А. Жарри й у трохи іншій формі - Аполлінер, Шлюб, Реверди, Грис та інші практики і теоретики кубізму).

Отже, метою художньої творчості для кубістів, як і й у первісних і традиційних художників, не відбиток чи відображення, а створення нової, інший реальності - явищ, котрі стоять у одному ряду з ознаками дійсності, а чи не похідних від нього. “Мета, - каже Шлюб, - над відтворенні оповідального факту, а творі акта мальовничого. Сюжет перестав бути об'єктом, це - нове єдність”.

У центрі уваги художника-кубіста не прикмети зовнішності, а конструкція, архітектоніка предмета, не фактура, а структура. Працюючи над чином, він прагне максимально звільнити його від України всього минущого, мінливого, непостійного, виявити його справжню сутність.

Не можу погодитися з тими, хто вважає найважливішим завоюванням кубізму «безмежну свободу». Кубізм немає нічого спільного з безмежної свободою, зі свободою від яких би не пішли правив і обмежень. Показово, що формула «прогрес мистецтва не в розкутості, а знанні своїх кордонів» належить не кому іншому, як Ж.Браку. Відкриття кубізму було відкриття інших обмежень, іншої дисципліни - у сенсі ще більше жорсткої, ніж попередня. Якщо це зветься визволенням, то визволенням застарілих правил в ім'я утвердження нових, універсальних.

Очевидно, невипадково ідея універсальної мови (есперанто) є породженням тієї ж епохи. Заглиблення під впливом економічних пріоритетів і соціально-політичних чинників свідомість вселюдської спільності, бурхливий розвиток ідей інтернаціоналізму докорінно змінили умови і характеру всіх видів людської діяльності. Велетенські зрушення у сфері науку й техніки, вихід мас на авансцену історії зумовили глибокі зміни у сфері мистецтва, до створення нових форм (поліграфія, звукозапис, фотографія, кіно, дизайн).

А чим був кубізм, померлий як група художників з початком першої Першої світової, і чому і його вплив відчутно у мистецтві?

Нині будь-який неупереджена людина, дивлячись на роботи імпресіоністів, наочно бачить умовність звичного нам кольору. А коли ж стало революцією мистецтво?

Саме кубізм, спираючись на знайдену пост-імпресіоністську свободу зображали не тільки як побачене, а й мислиме, піддавали аналізу всі компоненти живопису, стверджували умовність форми, колірної і лінійної перспективи, обсягів.

 

кубізм в інтер'єрі: ріжемо простір


Кубізм в інтер'єрі - рішення для справжніх експериментаторів, адже не кожен здатний жити в будинку, в якому іноді плутаєш стіни зі стелею. В тому і криється весь секрет і родзинка цього стилю - лінії розрізають кімнати в немислимих траєкторіях і малюють свою картинку, в якій не існує класичного розуміння простору.

Прийоми кубізму прості - ще при розробці проекту всі стіни переносять в одну площину, розгортають їх на один лист і малюють неймовірні геометричні криві лінії (рис. 2). Так і виходить фінальна картинка, яка підлогу з'єднує зі стіною, виходить на стелю і, врешті-решт, знову потрапляє на підлогу.

Рис. 2. Кубізм в інтер’єрі квартири

Тому кубізм - дуже виграшне рішення в просторах з нетиповою площею. Кривими лініями можна легко домогтися візуального розширення і подовження кімнат. Але також можна і нашкодити інтер'єру, наприклад, зробити його занадто нав'язливим.

Тому елементи кубізму варто використовувати в міру, адже лінії, як і кольори, можуть швидко набриднути. Ідеальне місце для любителів подібного стилю - ванна кімната і кухня. Також непогано кубізм виглядає в спальнях для дітей і в деякій мірі - в спальнях дорослих.

 

поп-арт як масове мистецтво


Поп-арт (англ. pop art - загальнодоступне, популярне мистецтво) - напрям у художній культурі Західної Європи і США, для якого характерне використання і переосмислення образів масової культури. З'явився у 50-ті роки у Великій Британії та США і втілився спочатку в малярстві та скульптурі. Естетика поп-арту була спрямована на естетизацію зовнішнього предметного світу, утвердження культу речі і задовольняла «жадання предметності», яке виникало після тривалого панування абстракціонізму.

Вперше слово "'поп" з'явилося на одному з колажів Едуардо Паолоцці 1947 р. У 1954 р. англійський художній критик і письменник Лоуренс Елловей звернув увагу на означення "поп" на одній з картин художника Р. Б. Кітай і почав використовувати його у своїх статтях. У 1956 р. слово "поп" з'являється у відомому колажі Річарда Гамільтона «Так що ж надає нашому сучасному домові такої різноманітності, такої привабливості?».

Загалом дослідники вважають, що частинка «поп» спочатку вживалася як жаргонне слівце в колах художників, близьких до бітників, і означала дещо, розраховане на смак широкої пересічної публіки. Але вже в другій половині 50-х років починає використовуватись термін "поп-арт" як означення нового феномена художньої культури. В 1957 p. P. Гамільтон лає йому одне з перших визначень. Він стверджує, що це не мистецтво «популярне, розраховане на масову аудиторію, недовговічне, мінливе, мистецтво, що легко розповсюджується і так само легко забувається, мистецтво дешеве, молоде, дотепне, сексуальне, трюкове» і, нарешті, таке, від якого «пахне великим бізнесом».

Свого розквіту поп-арт досяг у 60-ті роки. Багато хто сприйняв його як антитезу абстракціонізму, чимало критиків розцінювали поп-арт як "не мистецтво". У цьому була частка правди, - адже поп-арт і не прагнув бути мистецтвом у традиційному розумінні. Він шукав середину між мистецтвом і життям або, точніше, намагався поєднати мистецтво і життя. Клаус Ольденбург говорив, що поп-арт - це мистецтво, яке не знає, що воно мистецтво. Для поп-арту був характерним заклик до «розширення ситуації мистецтва», до розширення поняття мистецтва. Все може бути розглянуто як мистецтво, достатньо тільки назвати той чи інший факт або об'єкт «мистецтвом». Слово «арт» могло з'явитися на будь-якому предметі і визначити його як артефакт.

Зрештою, поп-арт має свою рацію, якщо виходити з дійсної «штучності» людської культури порівняно з природою. Не випадково один з теоретиків поп-арту пропонував трактувати все людське суспільство в певному часовому перетині як твір мистецтва.

Поп-арт - це постійне візуальне і смислове подразнення звичними образами і текстами. Такі речі легко могли викликати найпростіші асоціації, і в цьому плані поп-арт був певною мірою «демократичним» мистецтвом. Однак його естетику можна сприйняти і як «естетику буденного і вульгарного». Р. Індіана писав про поп-арт: «...молоді художники звертаються до все менш піднесених речей, до таких як кока-кола, морозиво, великі біфштекси, супермаркети та "їстівні" символи. У них голодний погляд - вони "поп"». Поп-арт першим зрозумів, що дистанція між людиною і продуктом для споживання в сучасному житті зменшена до мінімуму; все, що споживається, - поруч. Якщо не сам предмет, то його образ ("імідж"), соціально-емоційний символ нагадує про світ, повний товарів.

Характерним для поп-арту був і прийом імітації різних матеріалів (рис. 3). Створювалися гігантські бутерброди заввишки в три метри, скульптура у вигляді тюбика для губної помади, копії пляшок, лампочок. Джордж Сігал демонстрував гіпсові зліпки з моделей, розміщаючи їх у реальних просторах: у макетах м'ясних крамниць, у касах кінотеатру, у ванній кімнаті. З деякими його фігурами можна було навіть посидіти за одним столом.

Рис. 3. Поп-арт постери в рекламі

Предмети в поп-арті нерідко постають у несподіваних поєднаннях. Художники називають такий прийом "комбінаціями", а критики частіше - "асамбляжами". Серед прикладів асамбляжу - "Подарунок Аполлону" Раушен-берга, що являє собою заляпаний фарбами кухонний столик і прив'язане до нього помийне відро. Поп-артисти зреагували також на насиченість середовища проживання надрукованими, намальованими, сфотографованими образами. Не випадково деякі з них, наприклад Е. Воргол, починали свою кар'єру як майстри реклами. В поп-арті велика увага приділяється написам, наприклад "Мати - це мати", і назвам на зразок "Я люблю тебе разом зі своїм "Фордом" (1961, художник Дж. Розенквіст).

 

Дивина Поп-арту у дизайні


Поп-арт створений щоб дивувати людей своїм дизайном. В дизайні інтер'єру поп-арт виглядає незвичайно, експресивно, контрастно, яскраво.

Для поп-арту властиві:

-       постери великих розмірів;

-       картини, що активно експлуатують зображення банок кока-коли і супу Кембел;

-       образи знаменитостей таких як-Мерлін Монро, Елвіса Преслі, Мао Дзедуна;

-       використовуються мотиви, що повторяються, як для акценту (постери, картини) так і для фону (настінна плитка, килими з розтиражованим малюнком).

Для меблів властиві:

-       абстрактний малюнок;

-       криклива кольорова палітра, розмальовка;

-       глянцеві поверхні;

-       пластик;

-       неонові фарби;

-       яскравий малюнок;

-       комікси;

-       багато цікавих деталей, у виборі яких немає обмежень.

Оформлення інтер'єра в стилі поп-арт

Для оформлення інтер'єра в стилі поп-арт, бажано мати в розпорядженні просторе приміщення. Якщо ж розміри не великі, то можна обійтись варіантом «лайт» - зосередитись на деталях, стилізувати інтер'єр під бажаний образ. Для поп-арту характерно використовування яскравих (аж до кислотних) і насичених кольорів. Як правило основний колір інтер'єру білий, допускаються близькі до білого пастельні відтінки (рис 4).

Рис. 4. Дизайн квартири-студії у стилі Поп-арт

В додаток до нього йдуть кольорові сполучення із декількох яскравих кольорів. Характерна особливість- кольори зрідка доповнюють, згладжують однин одного. Найчастіше вони контрастують і протиставляються. Але не варто зловживати буйством кольорів - потрібно враховувати, що в цьому приміщенні вам прийдеться жити. Яскраве може виглядати красиво і освіжаюче, але є небезпека, що замовнику швидко надоїсть буйство кольорів.

Меблі в стилі поп-арт

Поп-арт не сприймає насичених меблів, тому потрібно обмежитись мінімальним набором. Меблі в поп-арті повинні бути неординарними і ніяк не класичної форми. Форми пологі, округлі, дещо незвичайні - в стилі «ретро-футуризм».

Часто використовується в меблях жіночий силует, мультиплікаційні герої і знаменитості. Меблям характерні яскраві кольори (один, а краще декілька в одному предметі), типові для 60-х дивани і крісла округлих форм, пуфики і невеликі столики, в моду ввійшов яскравий пластик.

Шафи недоречні в поп-арті, так як це самий громіздкий предмет в загромадженні простору інтер'єру. Їх краще замінити нішами, вбудованими шафами і навіть подіумами. Для одягу краще за все виділити окрему гардеробну. Цікавий момент: на меблі можна і потрібно наносити орнаменти, малюнки із коміксів і навіть графіті.

Вітається яскравий і крикучий текстиль, підібраний в основній кольоровій гамі. Різні стилізовані пластикові аксесуари: годинники, рамки для фото, статуетки, вази, світлини і підсвічники. Поп-арт цілком можна назвати не дорогим стилем з точки зору ціни, а не загального ефекту. Це той випадок, коли підійдуть недорогі меблі, куплена в відомому гіпермаркеті.

Поп-арт в дизайні інтер'єру виглядає досить експресивно і незвичайно. Стиль поп-арт в інтер'єрі, звичайно, не для всіх. Наявність яскравих і їдких кольорів може втомити мешканця, якому приємніше розслаблятись в нейтральних чи пастельних тонах. Проте любителям шокувати оточення, в особливості молоді, а також в салонах і стилізованих кафе, стиль прийдеться до смаку, як ніякий інший.

Поп-арт - напрям направлений на молодь, тому в ньому відводиться основне місце яскравим фарбам, сміливим співвідношенням, нестандартним, «дуже швидким та помилковим рішенням. Цей стиль піддійде для тих, хто готовий погрузитись в пучину популярного мистецтва, відкинути всі консервативні і традиційні уявлення і зробити своє життя блискучим, яскравим і лишеним спокою.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 

моделювання та зображення предмету інтер’єру у стилі «поп-арт»


Відкрили програму Autodesk 3Ds MAX та створимо новий файл. Через матеріал відкрили картинку зі стаканом та почнемо створювати контур стакану лінією. Замкнемо лінії та підкоректуємо потрібну нам форму контуру за допомогою переміщення точок та фаски (рис. 1).

Рис. 1. Коректуємо контур

Після цього виконаємо оберт фігури по кругу та отримаємо предмет схожий на бокал (рис. 2).

Рис. 2. Отримана фігура

За допомогою інструмент Scale змінимо розмір кожної деталі у нашій фігурі та отримаємо справжній стакан (рис. 3).

Рис. 3. Отриманий стакан

Після регулювання розміру та форми стакана накладемо текстуру для створення дизайну предмета, що що належить до стилю Поп-арт (рис. 4).

Рис. 4. Додавання текстури та налаштування параметрів

Після налаштувань та накладання текстури зобразимо вигляд предмету у всій красі (рис. 5).

Рис. 5. Предмет у реальному відображенні

Покажемо предмет нашого дизайну з іншого ракурсу та зробимо скрін екрану (рис. 6).

Рис. 6. Готове зображення предмету

 

Моделювання та зображення предмету інтер’єру у стилі «кубізм»


Створимо новий файл у нашій програмі та пропишемо розміри нашого зображення, для того щоб потім наложити на нього текстуру та показати наче стінку для відображення предмету (рис. 7).

Рис. 7. Налаштування параметрів малюнка

кубізм арт інтер'єр autodesk

Створимо фігуру прямокутник та змінимо форму верхньої частини для моделювання її в наш предмет дизайну. Оскільки це чашка, то зробимо горличко чашки трішки ширшим та збільшимо отвір (рис. 8).

Рис. 8. Моделювання чашки

У внутрішній частині фігури прямокутника виріжемо таку саму фігуру але трішки меншого розміру. Зробимо донечко для чашки (рис. 9).

Рис. 9. Вирізання внутрішньої частини фігури

Далі будемо створювати ручку для нашої чашки, щоб зручно було триматися за неї. За допомогою інструменту видавлювання налаштуємо параметри та побудується маленька випуклість, яку потім ми підкоректуємо (рис. 10).

Рис. 10. Створення ручки

Будемо змінювати розмір та форму кожного такого маленького кусочка опуклості для створення зручної ручки (рис. 11).

Рис. 11. Зміна форми деталей ручки

Завершимо нашу деталь ручки та підправимо форму самої чашки (рис. 12).

Рис. 12. Завершення роботи над деталями

Накладемо текстуру на нашу створену чашку та налаштуємо параметри відображення. Також наложили малюнок під чашку для кращого її відображення (рис. 13).


Зобразимо готовий вигляд нашого предмету у стилі «Кубізм» (рис. 14)..

Рис. 14. Готовий вигляд чашки

ВИСНОВОК


У ході виконання домашнього завдання було розроблено дизайн предмету інтер’єру двох різних стилів: Поп-арт та Кубізм. Провели порівняння та аналіз цих двох стилів. Редагування тексту відбувалось за допомоги текстового редактора Microsoft Office Word. В якості програмного забезпечення для обробки та створення макету було обрано пакет програм Autodesk 3Ds MAX та Photoshop. Підбір стилю за смаком дав можливості розглянути предмети інтер’єру з іншої сторони та чітко орієнтуватися, що потрібно споживачу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.      http://www.myhome.ru/idea/interior/42710 - Дизайн інтер’єру в стилі Поп-арт.

.        http://surfingbird.ru/surf/flWh13D1D#.VuVwD_mLTIW - Дизайн посуду в стилі Кубізм.

.        https://www.pinterest.com/pin/145241156703114246/ - Дизайн посуду в стилі Поп-арт.

.        http://vidpo.net/shho-take-kubizm.html - Опис стилю «Кубізм».

.   http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/POP-ART.html - Самостійний розвиток стилю «Поп-арт»

Похожие работы на - Порівняння двох стилів дизайну

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!