Маркетинговий інструментарій у сфері медичних послуг. Психологічний стан лікарів, які надають платні медичні послуги

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Медицина, физкультура, здравоохранение
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  15,54 Кб
 • Опубликовано:
  2014-08-07
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Маркетинговий інструментарій у сфері медичних послуг. Психологічний стан лікарів, які надають платні медичні послуги

1. Маркетинговий інструментарій у сфері медичних послуг

Визначення стратегічних цілей підприємства в сфері медичного бізнесу - найважливіша передумова його успішного розвитку, оскільки саме цілі задають орієнтири для досягнення певних комерційних результатів. Проте формулювання глобальних цілей клініки, фармацевтичної або аптечної компанії - це лише частина справи. Жорстка конкуренція, існуюча на сучасних ринках охорони здоров'я, підчас коригує довгострокові плани і стратегії учасників підприємницької діяльності найрадикальнішим чином. Наприклад, аптечна мережа, що ставила перед собою в довготривалому періоді мета зайняти 25% національного ринку, змушена боротися за економічне виживання і задовольнятися часткою в 3%.

Досягненню поставлених амбітних цілей часто заважають чинники, які проявляють свою дію раптово, змінюючи розстановку сил на ринках охорони здоров'я непередбачуваним чином. Так, поява нового високоефективного лікарського препарату або діагностичного обладнання змушує підприємства медичного бізнесу здійснювати оперативну перегрупування сил, приносячи одним гравцям ринку підвищені прибутку, а інших залишаючи поза справами. Переможцем в конкурентній боротьбі стає та лікувально-профілактична або фармацевтична компанія, яка краще підготувалася до нових економічних умов, заздалегідь отримала і опрацювала необхідну ринкову інформацію, прийняла попереджувальні заходи. Іншими словами, успішними на ринках медичної індустрії стають ті компанії і приватні лікарі, які застосовують у своїй повсякденній діяльності спеціальні інструменти щодо збору та обробки комерційної інформації, вибудовуючи свої дії відповідно до логіки розвитку поточних і майбутніх запитів споживачів. Єдиним комплексом, об'єднуючим вказаний інструментарій в цілісну наукову і практичну дисципліну, є маркетинг, мета якого - успішна реалізація вироблених продуктів і максимізація прибутку.

Ринки медичних товарів і послуг налічують десятки і сотні тисяч потенційних споживачів, які мають свої смаки, бажання і переваги. Для того щоб визначити, чи є ті чи інші споживачі їх можливими клієнтами, виробники медичних послуг та фармацевтичних препаратів підрозділяють всіх пацієнтів на окремі групи, тобто сегментируют ринок.

Сегментація ринку проводиться за різними принципами і критеріями; важливими чинниками тут є стать споживачів, вік, купівельна спроможність, спосіб життя, ставлення до державної і приватної медицини, схильність до самолікування і т.д.

Структурування споживчих переваг може проводитися і за іншими ознаками, Так, наприклад, виробникам санаторно-курортних послуг необхідно знати, хто є основним споживачем їх послуг - пенсіонери, сімейні пари або чоловіки і жінки, що знаходяться в шлюбі; якщо і ті й інші, то в якому співвідношенні; скільки вони готові заплатити за путівку, чому вони вибирають саме цей санаторій або вид відпочинку, які додаткові послуги вони хотіли б отримати. Перелік таких питань може бути досить довгим, але чим більше виробники знають про своїх теперішніх та майбутніх клієнтів, тим менше помилок при розробці та просуванні продуктів на ринок вони допустять і тим вище буде їх прибуток.

Так, наприклад, в сезоні 2011 далеко не всі російські санаторно-курортні установи змогли виконати свої плани щодо заповнення номерів відпочиваючими. Основні причини такого незадовільного стану справ - помилки в маркетингу. Керівництво лікувально-курортних установ часто важко сказати, чи люблять російські громадяни поєднувати відпочинок з лікуванням, чи готові відпочиваючі платити за надані номери та послуги запитувані суми без дотацій з боку підприємств і бюджету. Нарешті, чи витримує наданий рівень сервісу конкуренцію з аналогічними курортами Туреччини, Єгипту, Тунісу, Греції та інших країн. Завчасно проведені маркетингові дослідження допомогли б персоналу вітчизняних лікувально-санаторних установ врахувати свої недоробки і уникнути втрат виручки.

Потреби і мотиви. Люди починають діяти тому, що відчувають потребу в чому-небудь. Іншими словами, вони хочуть задовольнити свої потреби. Спочатку задовольняються першочергові потреби - в усуненні болю, в їжі, одязі, житлі. Потім індивід прагнути задовольнити потреби більш високого рівня - у відпочинку, в безпеці, в підтримці соціального статусу. Але поряд з цими «зрозумілими» потребами діють спонукальні причини, які отримали назву мотивів. Саме вони спонукають споживачів до того, щоб щось зробити, купити, кудись піти. Тобто мотивація, що лежить в основі споживчого поведінки, є результатом постійної взаємодії певного комплексу свідомих і несвідомих, чуттєвих, інтелектуальних, а також культурних і фізіологічних потреб.

Для сфери медицини потреби можуть приймати найрізноманітніший характер, які виникають з бажання людей бути здоровими і красивими. Так, наприклад, клієнти приватнопрактикуючих лікарів-стоматологів хочуть мати не просто здорові зуби, але і забезпечити їм естетичний вигляд. Пацієнти пластичних хірургів можуть бути повністю здоровими, але вимагати хірургічного втручання для видалення жирових відкладень, зміни форми вух або носа, спеціального протезування (наприклад, збільшення об'єму жіночих грудей). медичний сегментація лікар психічний

Для первинних потреб пацієнтів характерне бажання позбутися від болю, хвороб, нападів, алкогольної та наркотичної залежності. Однак задовольнити ці потреби неможливо без вторинних і третинних потреб - у швидкій доставці хворих або травмованих людей в лікувальну установу, в оперативному втручанні в організм, в післяопераційному лікуванні, в медикаментах, в реабілітації і т.д.

Першорядним моментом для виробника медичних послуг є розуміння мотивів його потенційних клієнтів. Виробник зацікавлений в інформації про те, якими мають бути товари, послуги, упаковка, реклама та імідж лікувальних установ, здатні викликати акт покупки. Покупці передує процес сприйняття, з якого індивід вписує продукт в свої потреби або не сприймає його; акт покупки являє собою ряд позитивних сприйнять, які необхідно викликати.

Мета досліджень психологічних аспектів актів купівлі полягає в глибокому вивченні мотивації як рушійної сили споживчої поведінки.

Вивчення ринків збуту. Лікувально-профілактичним установам і компаніям-виробникам медичних препаратів, послуг та інформації дуже важливо знати ринки своєї продукції. Знання ринків, в свою чергу, передбачає знання своїх пацієнтів і споживачів, а також умов, в яких вони живуть, працюють і відпочивають. Причому знання це повинно бути максимально повним в кількісному, якісному, мотиваційному ракурсах.

Як лікувально-профілактичні організації, так і компанії-виробники інших медичних товарів і послуг, розташовують різними засобами і різноманітними джерелами, які дозволяють здійснити всебічне дослідження своїх ринків збуту.

Насамперед таким інформаційним джерелом є результати діяльності установ медичного бізнесу - обсяги продажів і прибутку за минулі періоди, витрати на рекламну підтримку своєї продукції, її собівартість, склад і структура споживачів. Аналіз цих та інших показників дозволяє підприємствам індустрії охорони здоров'я виявити зміни в діловій активності (за видами послуг, що надаються, типам пацієнтів, за географічними секторами), визначити склад клієнтів, його оновлення, а також ефективність рекламної та комерційної діяльності, пов'язаної з просуванням медичного продукту на ринки . Залежно від результатів аналізу організатори медичного бізнесу можуть повністю або частково змінити свою маркетингову стратегію.

Іншим важливим джерелом отримання ринкової інформації є дані статистики, аналітичні огляди, статті та інші публікації у відкритій пресі та мережі Інтернет. З даних такого типу можна почерпнути ряд цінних відомостей про доходи та витрати різних груп населення на медичне забезпечення, про структуру витрат, про державні дотації на лікарські препарати та ін.

Якщо організатори медичного бізнесу вичерпали дане джерело інформації, але не отримали достатніх відомостей про своїх потенційних клієнтів, то тоді вони вдаються до досліджень ринку, що проводяться шляхом опитування ймовірних споживачів. Потім за допомогою спеціальних прийомів результати опитування обробляються і представляються в зручній для користувача формі.

Наприклад, компанія «Фаст-мед» хотіла б вийти на ринок надання швидкої медичної допомоги, здійснюваної на платній основі. Для здійснення успішного бізнесу власникам компанії необхідно знати:

Хто є їх потенційним клієнтом (наприклад, 72% жінок і 28% чоловіків віком від 18 до 70 років);

Яку ціну готові заплатити споживачі за основні та додаткові послуги платної швидкої допомоги (наприклад, від 1200 до 2500 руб. За виклик);

Хто є найбільш сильними конкурентами компанії «Фаст-мед» і яка їхня частка ринку;

Яким чином буде розвиватися інститут муніципальної швидкої допомоги; якими темпами буде зростати його фінансування.

Якщо виробники медичних товарів і послуг для відповідей на поставлені запитання користуються опитуваннями потенційних клієнтів, то, як правило, опитуються не всі ймовірні покупці, а лише частина з них в цілях економії часу і фінансових коштів. Ця частина клієнтів називається вибіркою. Однак щоб вибірка відповідала за своїми основними характеристиками генеральної сукупності, тобто основній масі клієнтів, вона повинна бути репрезентативною. В нашому випадку компанія «Фаст-мед» повинна опитати не всіх клієнтів швидкої допомоги, а лише частина з них - наприклад, 100 осіб. При цьому 72 з них повинні бути жінками і 28% - чоловіками віком від 18 до 70 років. Лише в цьому випадку вибірка може вважатися репрезентативною.

Маркетингові опитування можуть бути особистими, коли питання задаються безпосередньо потенційним клієнтам, або проводитися по телефону (телемаркетинг) або за допомогою анкет.

Вельми бажано проведення опитувань в середовищі аптечних дилерів і постачальників медичного обладнання, так як вони є носіями цінної інформації про кон'юнктуру ринку, поточному і майбутньому попиті, про товарні запаси та інших важливих відомостей.

. Психологічний стан лікарів, які надають платні медичні послуги

При дослідженні нейрофізіологічної бази, що визначає особливості і динаміку функціонування психічних процесів, у 80,01 % лікарів - інтернів установлений високий чи дуже високий рівень лабільності сенсомоторного аналізатора в сполученні із середньо-сильним або сильним типами нервової системи і перевагою високих показників інтелектуальної лабільності.

На індивідуально психологічному рівні встановлений ступінь відхилення від аутогенної норми в 53,32% лікарів-інтернів, тобто, комфортного психологічного стану, що є досить високим показником постійної стресової ситуації на робочому місці і складності самовизначення в спеціальності. Досить виражена ситуативна емоційна стійкість, здатність зберігати активний спокій в емоційно напруженій ситуації, мабуть, за рахунок відсутності юридичної відповідальності на даному етапі формування фахівця.

По шкалі зверхконтролю чи соматизації тривоги у 92, 73 % інтернів показники знаходяться в області оптимальної виразності. Дані шкал песимістичність і тривожність доходять до заперечення існуючої тривоги, напруженості, складності ситуації, як захисний механізм психологічної напруги в процесі твердження свого я у настільки екстремальних умовах спеціальності, де психологічно я - гарний - я - поганий визначається через життя - смерть іншої людини. Дослідження емоційної лабільності свідчить про різнонаправленність тенденції, що приводить до поверховості переживань, незрілості установок, переконаності в ідентичності свого я декларованим ідеалам, що приводить до складності взаємодії з навколишніми. У таблицях імпульсивності і індивідуалістичності 36,63% лікарів-інтернів виявляють схильність до протидії зовнішньому напрямку, бажанню спиратися на власні спонукання, але через складності реалізації цих тенденцій, вони найчастіше здобувають прихований характер, що підсилює обмеження, відділення себе.

По шкалі оптимістичності результати знаходять не тільки оптимальний (68,31%) і знижений (у 29,32%) прояв, але й (у 2,40%) - більш виражений. Причому, дані шкал оптимістичності і емоційної лабільності підсилюються відповідно стажу роботи зі спеціальності і визначають ведучий напрямок наступної деформації особистості під впливом спеціальності анестезіологія (31,10 % інтернів), на фоні загального позитивного відношення до себе, виявляють емоційну напруженість, що визначається накладенням складностей кризового вікового моменту в самовизначенні з психологічними особливостями спеціальності.

У лікарів-анестезіологів зі стажем роботи зі спеціальності від 5 до 10 років уже має місце тенденція, що намітилася, до зниження резервних можливостей симпато-адреналової системи на рівні ДОФА; ДА коливався у фізіологічних межах. Однак зазначених можливостей системи було досить для того, щоб утримувати на рівні 8,55 + 4,97 нмоль/годину. Виведення серотоніна складало 50% від вихідного, процеси окисного дезамінування перевищували синтез на 145,00%. Функціональний стан гістамінреактивної системи свідчив про її напругу, наявність значних потенційних можливостей, готовність до триваючої активації.

Аналіз психофізіологічних досліджень свідчив, що тільки 72,23% лікарів мають середній і середньо-сильний типи нервової системи в сполученні із середнім рівнем працездатності. На індивідуально психологічному рівні встановлено, що в актуальній ситуації це найбільш нестабільна, проблемна група. Високий ступінь відхилення від зони індивідуально найбільш комфортного психологічного стану спостерігався в 78,63%, а висока активна діяльність, спрямована на досягнення психологічної рівноваги, спостерігається в 92,93% обстежуваних.

На особистісному рівні встановлені наступні відмінні риси: 1 - по шкалі зверхконтролю домінують активні, але контролюючі спонтанні прояви особистості, які переживають труднощі у виборі між орієнтацією на правила і орієнтацією на власні уявлення, причому, відзначене має більш виражений характер, ніж у інтернів (середнє значення в даній групі - 47,39%; в інтернів - 44,68%); 2 - велика кількість знижених результатів, що характеризує випробуваних як не заклопотаних своїм здоров'ям, перебільшено діяльним, зайнятим пошуком більш адаптивних форм поводження.

Середнє значення виразності прояву по шкалі песимістичності збільшилося в порівнянні з групою інтернів з 39,85% до 45,94%, що вказує на прогресування обережності, обачності, скептицизму, не бажання піддаватися обставинам, здаватися в складній ситуації. Ведучу мотивацію даної групи можна визначити як запобігання неуспіху, поразки.

Аналіз шкали емоційної лабільності говорить про появу тенденції до поділу випробуваних за способом реагування на екстремальну ситуацію на дві групи:

- схильні до інтраверсії, замкнутості, скептицизму, відмовленню від спонтанності в соціальних відносинах;

- різнопланові в регулюванні, що використовують захисні реакції в залежності від обставин, що забезпечує виживаємість у спеціальності, але, у свою чергу, є вираженням формування професійної особистісної деформації.

Шкала імпульсивності підкреслює посилення реалізації емоційної напруги в безпосередньому поводженні, пошуковій активності, евристичний стиль мислення, не шаблоновий підхід до рішення проблем, що може приймати форми компенсаторного самобутньо-творчого сприйняття і моментів творчого осяяння, чи просто бути спекулятивною побудовою, відбиваючи ситуацію пошуку ефективних форм адаптивного поводження, що сприяють реалізації себе як самостійного фахівця. Результати шкали ригідності указують на посилення недовірливості й обережності, що обумовлює загальну тенденцію стенічної протидії вторгненню стороннього чи сприйнятого так на психологічному рівні. Середнє значення по шкалі тривожності підсилюється і складає 45,06%, тобто, зростає схильність до сумніву, рефлексивності, самооцінка не збігається з завищеним ідеальним я, знижується поріг толерантності до стресу, поряд, з тенденцією до запобігання стресу чи заперечення його. Шкали індивідуалістичності і оптимістичності свідчать про розвиток суперечливих тенденцій, сприйняття свого положення як складного, потребуючого великих зусиль по утриманню свого статусу; легко виникаючих емоційних сплесків, прояві надлишкової активності в ситуації стресу, прагненні до домінування. За допомогою методики РНП можна відзначити зростаюче незадоволення в основних сферах життєдіяльності.

Для лікарів-анестезіологів зі стажем роботи зі спеціальності від 10 до 20 років з боку регуляторних систем характерний період дезадаптації, що виявляється по - перше, виснаженням функціональних можливостей симпато - адреналової системи при відсутності резервів до їхнього відновлення; по - друге, перевагою процесів інактивації серотоніна над їхнім синтезом; по - трете, відсутністю активаційних ресурсів з боку гістамінреактивної системи.

На цьому етапі професійної діяльності вперше з'являються результати зі слабким типом нервової системи, що вказують на зниження стійкості до стресів, посилення ситуативної тривоги, низький рівень сенсомоторної лабільності і працездатності.

В особистісному рівні по шкалі зверхконтролю спостерігається відхід від пошуку адаптивних форм поводження, контроль над тим, що відбувається, велика скупість в емоційних і особливо спонтанних проявах, обачність.

У лікарів зі стажем за фахом понад 20 років функціонування нейрогуморальних систем може протікати в трьох варіантах: 1 - згладжування перенапруги механізмів регуляції адаптаційних процесів, такі досліджувані зустрічалися в 5% випадків; 2 - характерні зміни групи зі стажем 10 - 20 років, такі досліджувані зустрічалися в 60% випадків; 3 - характерні поглиблення несприятливих функціональних зрушень, виявлених у лікарів зі стажем 10 - 20 років, такі досліджувані зустрічалися в 35% випадків. У досліджуваних хронічний стрес підвищує гострий стресогенний ефект ситуаційної реакції, виснажує адаптаційно-захисні механізми у своєму тотальному прояві. З боку симпато-адреналової системи це виражалося в регуляції активності ферментів, каталізуючих біосинтез КА. У результаті вироблення адекватної стрес - відповіді, гормональний механізм переставав бути необхідним. У результаті рівень КА, ранніх і віддалених попередників, свідчив про виснаження функціональних можливостей системи і низьких резервних можливостей для їхнього відновлення. Мала місце відносна перевага процесів синтезу серотоніна над його метаболізмом, значення коефіцієнта Г/С свідчило про маніфестуючий вплив гістаміна в сумарному біохімічному ефекті систем.

У 71,42% досліджуваних у даній групі високий або дуже високий рівень лабільності сенсомоторного аналізатора в сполученні із середньо - сильним і сильним типами нервової системи. Професійно затребувані якості залишаються на досить високому рівні. Індуктивне мислення, уміння узагальнювати, аналізувати актуальну інформацію, комбінаторне й образне мислення, уява, характеристики пам'яті знижуються на 5 - 11%. Група характеризується як найбільше ситуативно емоційно стабільна з низькими показниками ситуативної тривожності і високим рівнем суб'єктивно сприйманої працездатності. Рівень активності, спрямованої на забезпечення психологічного комфорту, підвищується.

На особистісному рівні по шкалі зверхконтролю ще в більшому ступені результати зосереджені в зоні оптимальної виразності (96,42%) і більш яскраво виявляються (середнє значення 53,75 %). Виражено мотиваційну спрямованість на відповідність нормативним критеріям. У шкалі песимістичності 89,31% результатів попадають у зону оптимальних значень, ступінь виразності даних характеристик зростає в середньому до 48,54%.

Дані по шкалі емоційної лабільності свідчать про відсутність знижених результатів, перерозподіл у зони оптимальних (85,73%) і підвищених (14,33%) проявів, а ступінь виразності складає 59,07 t - балів. По шкалі імпульсивності установлено, що в результаті хронічної напруги і компенсаторних механізмів особистості, відбувається формування більш стійких захистів і особистісних змін, що приводять або до посилення реалізації емоційної напруги в безпосередній ситуації, або сильного його пригнічення. Шкала ригідності визначає представників даної групи як стенічних, що наполягають на активній суб'єктивній позиції, у них підсилюється протидія зовнішнім силам, штучне створення напруги. Однак, у сполученні з прагненням до опори на власний досвід, це приводить до витривалості в стресових ситуаціях не тільки фізіологічного, але і психологічного плану. По шкалі тривожності відзначається збереження розподілу результатів серед знижених (14,31%) і оптимальних (85,73%), середній прояв даних якостей зріс до 47,54%. Середній рівень прояву характеристик шкали індивідуалістичності склав 46,93% t - балів і свідчив про вибірковість, що виявляється у контактах, підсилюючому суб'єктивізмі, незалежності поглядів, високій потребі в актуалізації своєї індивідуалістичності. Шкала оптимістичності уперше виявляє результати з підвищеними проявами даних характеристик (3,64%). Це визначає активність, іноді не цілеспрямовану і надмірну, бажання домінувати, заперечення своїх труднощів, настоювання на своєму, посилення вибірковості, виражений егоцентризм, домінування доброзичливості, відмовлення від незалежності, прямолінійності.

Багато екстремальних виробничих ситуацій анестезіолог переборює разом з хірургом. Рівнобіжне систематизоване вивчення стресостійкості лікарів - анестезіологів і хірургів із тривалим стажем роботи в спеціальності (понад 20 років), не виявило статистично значимих розходжень на психофізіологічному і психологічному рівнях. Біохімічні і психосоціальні дослідження дозволили нам виявити істотне розходження між анестезіологами і хірургами.

Так, у лікарів хірургів резервні можливості симпато-адреналової системи виявилися достатніми для того, щоб активізуючи процеси біосинтезу КА на етапі переходу ДОФА в ДА досягти того, щоб рівень останнього значимо перевищував, а екскреція ДОФА незначно відрізнялася від обумовленої в контрольній групі. Стабілізація до вихідного рівня серотоніна протікала на фоні значимого зниження екскреції із сечею гістаміна. Тобто, в анестезіологів хронічний стрес підвищує гострий стресогенний ефект ситуаційної реакції, більш значимо виснажує адаптаційні реакції у своєму тотальному прояві.

Для хірургів характерний наступний психосоціальний портрет: обособлено-споглядаюча особистісна позиція, аналітичний склад мислення, схильність до роздумів у них переважає над почуттями і дійовою активністю, емоційна холодність, цілісний тип сприйняття, вибірковість у контактах, суб'єктивізм, незалежність, орієнтування на внутрішні тенденції, потребу в актуалізації своєї індивідуалістичності, імперативна потреба у волі суб'єктивного вибору, сильна тенденція до дотримання дистанції з навколишнім світом, орієнтування на актуальне поводження, зовнішню оцінку, на схвалення навколишніх зі схильністю будувати своє поводження виходячи з внутрішніх критеріїв.

У лікарів - анестезіологів зі стажем роботи 20 і більш років на етапі реадаптації, що характеризується поглибленням несприятливих функціональних зрушень періоду дезадаптації, хронічний стрес підвищує гострий стресогенний ефект ситуаційної реакції, виснажує зазначені адаптаційно-захисні механізми у своєму тотальному прояві.

Анестезіолог, позбавлений переживання успішності своїх дій, почуття торжества перемоги, навіть при формальному усвідомленні свого успіху, накопичує, з роками акумулює, не усвідомлюючи того, свого роду внутрішньорганну інформацію про власну неуспішність. Постійно формується стан стресогенних колізій у виді почуття дискомфорту різної інтенсивності. Безпричинність подібних почуттів часто є симптомом психопатологічних станів, які усугубляються тим, що у відділеннях реаніматології та інтенсивної терапії має місце високий рівень летальності. Смерть хворого для анестезіолога є рівноцінна інформація про його власне швидке знищення. У підсумку виникають несприятливі ефекти реалізації стресу. Формуються наступні типи переборюючої поведінки:

1 - поводження спрямоване на рішення проблеми (це зріле й адаптивне поводження);

- регресія - в основі лежать дитячі форми поводження, що дозволяють переборювати проблеми шляхом перекладання відповідальності на інших, алкоголізм, наркоманія;

3 - заперечення - сприйняття реальності сприймається таким чином, що проблема як би зникає;

4 - інерція - стан бездіяльності, заснований на думці пацієнта, що в даній ситуації нічого не можна почати і будь-які дії приречені;

5 - афективні реакції - частіше це гнів з вербальною і невербальною агресією, виникнення цієї реакції в ході прагнення щось перебороти, яке часто перетворюється в ще одну проблему, що вимагає психотерапевтичного втручання.

Якщо спроба подолання зазнає невдачі, то послідовно розвиваються 4 фази кризи:

1 - ріст напруги, що стимулює звичні для даної особистості способи боротьби;

2 - подальший ріст напруги, поява агресивності, зростання рівня тривоги, в умовах, коли ці способи виявляються безрезультатними;

- ще більше збільшення напруги, що вимагає мобілізації зовнішніх і внутрішніх психологічних і фізичних ресурсів; починаються спроби використовувати не характерні для особистості способи подолання;

наростання тривоги і депресії, почуття безпорадності і безнадійності, наростання дезорганізації поводження, виснаження і декомпенсація.

Фруструючою вважається ситуація, при якій, з одного боку, має місце виражена мотивація до задоволення визначеної потреби, а з іншого боку - перешкоди, що заважають цьому досягненню.

Бар'єри, що перешкоджають досягненню мети: 1 - фізичні (стіни в'язниці), 2 - біологічні (хвороба, старіння), 3 - психологічні (страх, інтелект, неспроможність), 4 - соціокультурні (необхідність дотримання соціальних норм, правил, заборон ...).

. Задача. Планування рекламного бюджету

Організація виділила на рекламу медичних послуг 1000 грн. Дохід від реалізації послуг - 10000 грн. Обчислити рекламний бюджет і оцінити його достатність.

Розвязання

Рекламний бюджет складає 1000 грн., тож прибуток від реалізації медичних послуг складає 10000 - 1000 = 9000 грн., що свідчить про високу ступінь достатності рекламного бюджету.

Список використаних джерел

 1. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга. - Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 768 с.
 2. Вардинець І.С., Тарасюк В.С., Семків М.П., Козаков Г.К. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Т.: Лілея, 2002. - 152 с.
 3. Вороненко Ю.В., Прус Л.О., Чуйко А.П., Затула О.А., Оніщенко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник. - Т. : Укрмедкнига, 2002. - 330 с.
 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 2006. - 717 с.
 5. Крьосний Д.І., Васкес Е. Охорона здоров'я в Україні: ліцензування та акредитація. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2003. - 334 с.
 6. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Сфера охорони здоров'я: соціально-економічні та регіональні аспекти. - К., 2005. - 367 с.
 7. Лехан В.М., Рудий В.М., Латишев Є.Є. та ін. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров'я в Україні. - К.: Видавництво Раєвського, 2005. - 167 с.
 8. Підаєв А.В., Возіанов О.Ф., Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Бабов К.Д. Панорама охорони здоров'я населення України. - К. : Здоров'я, 2003. - 396 с.
 9. Пілецький В.Т., Мананнікова О.Ю. Маркетинг: теорія, практика, самостійна робота, контроль. - Алчевськ: ДДТУ, 2007. - 388 с.

Похожие работы на - Маркетинговий інструментарій у сфері медичних послуг. Психологічний стан лікарів, які надають платні медичні послуги

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!