Розрахунок прибутковості облігацій та депозитів

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  36,5 Кб
 • Опубликовано:
  2014-03-13
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розрахунок прибутковості облігацій та депозитів

Задача 1

 

Розрахувати відсутні елементи в графіку погашення кредиту за умов, що сума початкового боргу 400тис.грн., кредит отримано на 1 рік під 10% річних. Відсотки нараховуються щоквартально в кінці кожного кварталу на залишок боргу. Борг (тіло позички +%) погашається рівними щоквартально.

 

Термін погашення кредиту, квартали

Сума основного боргу на початок періоду, грн.

Сума відсотків за даний період, грн.

Сума виплати боргу, грн.

Сума погашення основного боргу, грн.

1

400000,00

40000,00

106327,15

66327,15

2

333672,85

33367,29

106327,15

72959,87

3

260712,99

26071,30

106327,15

80255,85

4

180457,13

18045,71

106327,15

88281,44

Разом


117484,30

425308,60

307824,30

=400000 грн.=4=10%= 1 рік

)Сума відсотків за 1 квартал=400000*0,1=40000,00 грн.

Сума відсотків за 2квартал=333672,85*0,1=33367,29 грн.

Сума відсотків за 3квартал=260712,99*0,1=26071,30 грн.

Сума відсотків за 4квартал=180457,13*0,1=18045,71 грн.

2) = -

)Сума виплати боргу(R) =106327,15 грн.

)=- Сума виплати боргу

Задача 2

 

Рада банку затвердила рішення про випуск облігацій номіналом 100 тис. грн. з 16% річним купоном, що повинен виплачуватися щоквартально. Термін погашення облігацій через 6 років. Облігації надруковано, але норма доходності, що задовольнить вкладників змінилася до 12%. Якою при цьому повинна бути ціна продажу облігацій на первинному ринку з премією чи з дисконтом? Чому буде дорівнювати сукупний доход інвестора?

Розв’язання.

Оскільки норма доходності знизилася, то облігації можна продавати з премією. Розрахунок ціни проведемо за формулою:

ОЦ = + N/(1+i/m),

де ОЦ - очікувана ціна;

К - сума купонної виплати за відповідний період;

і- ринкова норма доходності ;- номінальна вартість цінного папера ;- кількість періодів сплати доходу;m - кількість періодів, що залишилися до погашення цінного папера.

Перший доданок уявляє собою сучасну вартість ренти, де К = (Ni)/m

Запишемо:

ОЦ = (Ni)/m(1- (1+ i/m))m/i+N/ (1+ i/m)

Тоді ОЦ = 116 908,39 (грн.)

 

Висновок: очікувана ціна облігації 116 908,39 (грн.)

Задача 3

 

Прогнозне значення дивідендів на 2012рік- 30 коп. на просту акцію номіналом 100 грн. середня прогнозована ринкова вартість акцій у 2012 році-130 грн. Прогнозний темп приросту дивідендів -0,3%.

Розрахуйте ціну акціонерного капіталу.

Розв’язок :

Ціна власного капіталу розраховується у вигляді ставки дивідендів, якщо капітал акціонерний, або норми прибутку, яку необхідно сплатити учасникам господарського товариства, якщо його створено у відмінній від акціонерного формі. Ціна акціонерного капіталу (ЦАК) розраховується за такою формулою:

·        для простих акцій:

ЦАК = Дп / Цза + п,

де Дп - прогнозне значення дивіденду на певний період(100,30 грн.);

Цза - ринкова ціна простої акції (130 грн.);

п - прогнозований темп приросту дивідендів(0,3%);

,30/130+0,3%=1 грн.

Відповідь: ціна акціонерного капіталу становить 1 грн.

Задача 4

Банк видав кредит в розмірі 500 тис. грн.. на термін 9 місяців. Очікуваний місячний рівень інфляції 1%. Потрібна річна реальна доходність операції 9%. Визначити індекс інфляції за період кредитування, ставку відсотків за кредитом з урахуванням інфляції ; розмір нарощеної суми з урахуванням інфляції. Проценти прості.

Індекс інфляції за період m місяців розраховується за формулою:

ІІ= (1+),

де - місячний рівень інфляції(0,001);кількість місяців(9).

Ставка простих відсотків з урахуванням інфляції:

і= ,

де n- період розрахунку у роках.

Нарощена вартість з урахуванням інфляції:

= PV(1+ ni)= (1+ 0,01)^9 = 1,0936= = 0,2232= 500000(1+ 9/12 0,2232)= 5883700(грн.)

 

Висновок: Нарощена вартість з урахуванням інфляції складає 5883700 (грн.)

 

Задача 5

 

Якщо банк пропонує за депозитом 21% річних, а інфляція очікується на рівні 2% на місяць, яка реальна прибутковість такого депозиту для інвестора?

Б) Відсотки складні та нараховуються щомісячно.

Задача 6

 

Розрахуйте темп та індекс інфляції за 6 місяців, якщо темпи інфляції у відповідних місцях були наступними:

 

№ місяців

1

2

3

4

5

6

Темп інфляції, %

1

2,5

3

2

1

3


Задача 7

 

Обчисліть індекси наведеного нижче ринку акцій використав усі відомі Вам методи та зробіть висновки стосовно тенденцій змін ринку та якості використання методів.

 

Назва компанії

Курс акції (ціна) в 0-ий період, грн.

Курс акції (ціна) в t-ий період, грн.

Кількість емітованих акцій, млн. од.

1

2

3

4

А

22

25

60

В

11

9

20

С

40

43

40

Д

35

37

10


Похожие работы на - Розрахунок прибутковості облігацій та депозитів

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!