Облік операцій з давальницькою сировиною

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Мировая экономика, МЭО
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  11,07 Кб
 • Опубликовано:
  2013-09-17
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Облік операцій з давальницькою сировиною

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ

КАФЕДРА менеджмента
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

З дисципліни: Облік ЗЕД

Тема: Облік операцій з давальницькою сировиною


Студент: Курлова Ганна Анатоліївна

Шифр групи Ф50.02.13СФ(1,0з)

Домашня адреса, телефон (066)4515858

м.Запоріжжя

Вул. Гудименко 22-134
Запоріжжя-2013

ЗМІСТ

1. ОНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

.ОСОБЛИВОСТІ УКЛАЖДАННЯ ОГОВОРІВ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦБКОЮ СИРОВИНОЮ

. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНЮ

1. ОНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

Відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною У зовнішньоекономічних відносинах" (зі змінами та доповненнями), давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (або закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для виробництва готової продукції. Давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній території України за національну валюту України або одержана ним за іншими операціями, у тому числі товарообмінними. Право власності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на вироблену з неї готову продукцію належить замовникові.

Замовник - це суб'єкт господарської діяльності, який надає давальницьку сировину для виробництва готової продукції

Операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах - це операції з попередньої поставки сировини для їі наступної переробки (обробки, збагачення або використання) на готову продукцію за відповідну плату, незалежно від кількості виконавців та етапів переробки за умови, що вартість давальницької сировини на кожному етапі становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції

Операції, які не передбачають попередню поставку сировини для одержання готової продукції, а також операції, коли вартість сировини менша 20 відсотків загальної вартості готової продукції, не вважаються операціями з давальницькою сировиною.

Згідно з чинним законодавством України існують сім видів операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах:

.давальницька сировина ввозиться на митну територію України іноземним замовником для переробки українським виконавцем, а готова продукція з такої сировини повністю вивозиться за межі України;

.давальницька сировина ввозиться на митну територію України іноземним замовником для переробки її українським виконавцем, а готова продукція з такої сировини реалізується на території України;

.давальницька сировина купується на території У країни іноземним замовником за іноземну валюту, передається українському виконавцеві для переробки, а готова продукція з такої сировини вивозиться за межі України;

.давальницька сировина купується на території України іноземним замовником за іноземну валюту, передається українському виконавцеві для переробки, а готова продукція з такої сировини реалізується на території України;

.давальницька сировина українського замовника вивозиться за межі митної території України і передається іноземному виконавцеві для переробки, а готова продукція з такої сировини ввозиться на митну територію України;

.давальницька сировина українського замовника вивозиться за межі митної території України і передається іноземному виконавцеві для переробки, а готова продукція з такої сировини реалізується за межами України;

.комбіновані операції.

Отже, операціями з давальницькою сировиною вважаються винятково ті операції, за яких після переробки давальницької сировини одержують готову продукцію зі зміненим кодом товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

Готова продукція - це продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (за винятком тієї частини, яка використовується для проведення розрахунків за переробку сировини) і визначена як кінцева в контракті між замовником і виконавцем

. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАЖДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦБКОЮ СИРОВИНОЮ.

Основним документом, який визначає права й обов'язки замовників при переробці давальницької сировини на готову продукцію, є зовнішньоекономічний контракт. У цьому документі зазначається:

конкретні обов' язки сторін;

взаємозв'язок між замовником і виконавцем, підприємство, яке відвантажуватиме готову продукцію;

порядок взаєморозрахунків за проведену операцію з переробки сировини та подальших дій виконавця з готовою продукцією;

заставна вартість давальницької сировини;

контрактна вартість готової продукції, яка має бути не менше митної вартості давальницької сировини, вивезеної за межі митної території України;

розрахунок виходу готової продукції в результаті переробки давальницької сировини;

давальницької сировини;

умови повернення готової продукції;

технологічна схема (етапи) переробки давальницької сировини. Переміщення давальницької сировини та готової продукції через митну територію У країни підлягає обов' язковому декларуванню на митниці.

Оприбуткування, зберігання та витрачання давальницької сировини здійснюється на підставі супровідних документів, до яких належать: транспортні документи (коносамент, залізнична накладна, автомобільна накладна тощо); сертифікат якості; специфікація; страховий поліс (якщо вантаж страхує постачальник); технічна документація (технічний паспорт, креслення, інструкція зі збирання та монтажу, налагодження й експлуатаціі); сертифікат походження товару; пакувальні листи; картки складського обліку матеріалів; акт про витрачання давальницьких матеріалів.

Специфічним документом є технологічна схема переробки давальницької сировини, яка має відображати:

всі основні етапи переробки сировини та процес переробки сировини в готову продукцію;

кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обrpунтуванням технологічних витрат сировини;

витрати виконавця з переробки на кожному її етапі.

Операції з давальницькою сировиною в обов'язковому порядку необхідно ставити на контроль у митному органі.

За необхідності, на запит митних органів або податкових інспекцій визначення операцій як операцій із давальницькою сировиною здійснюють Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції або уповноважені ним органи України на підставі Акта експертизи, проведеної Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, які мають право зробити зазначений висновок.

. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНЮ.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировиною залежить від того, ким є підприємство - замовником чи виконавцем операцій з переробки давальницької сировини.

Давальницька сировина, яка ввозиться на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, в тому числі ПДВ, який справляється у разі ввезення товарів.

Сплата ввізного мита, ПДВ, податків і зборів (за винятком митних) здійснюється українським виконавцем у такий спосіб: він видає державній податковій інспекції за своЇм місцезнаходженням авальований простий вексель з таким же терміном платежу, як і термін здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше 180 календарних днів від моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації. Сума, зазначена у простому авальованому векселі, визначається у валюті контракті на переробку давальницької сировини.

У разі вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, за межі митної території України у період, визначений чинним законодавством, вексель погашається і ввізне мито, податки та збори (за винятком митних) не справляються.

Вексель погашається також у разі часткового вивезення готової продукції за межі митної території України, згідно з умовами контракту, якщо український виконавець документально підтвердить сплату ввізного мита, ПДВ, податків і зборів, які мають бути сплачені при ввезенні в Україну частини сировини, з якої вироблено не вивезену з України готову продукцію. Для визначення суми ввізного мита, ПДВ, податків і зборів вартість давальницької сировини перераховується у валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України на день платежу за векселем.

Облік виданих простих векселів відображається українським виконавцем у дебеті позабалансового рахунка 05 "Гарантії та забезпечення надані".

У разі ввезення таких видів давальницької сировини, які не обкладаються ввізним митом, податками, зборами, український виконавець подає державній податковій інспекції письмове зобов' язання щодо вивезення готової продукції у період, визначений чинним законодавством. Письмове зобов'язання погашається при вивезенні готової продукції (це обумовлено у цьому документі).

Іноземний замовник може купувати давальницьку сировину на митній території України у суб'єктів підприємницької діяльності України за іноземну валюту. Період здійснення операцій з давальницькою сировиною, закупленою іноземним замовником за іноземну валюту на митній території України у суб'єктів підприємницької діяльності, не може перевищувати 180 днів. При одержанні такої давальницької сировини український виконавець зобов'язаний протягом двох днів від дати підписання документів на ії прийняття подати до державної податкової інспекції за своїм місцезнаходженням письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукції з митної території України або ії реалізації протягом 180 днів від дати одержання такої сировини.

Давальницька сировина, одержана від іноземного замовника, обліковується на позабалансовому рахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки" за контрактною вартістю, перерахованою у національну валюту за курсом НБУ при оформленні ввізної вантажно-митної декларації відповідно до класифікатора; проставляється код.

У разі виготовлення підакцизних товарів з давальницької сировини, за умови їх вивезення за межі митної території України, український виконавець не сплачує акцизний збір.

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником, може реалізуватися на митній території України через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє ввізну вантажну митну декларацію на готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України), сплачує ввізне мито, пдв, інші податки та збори, передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів.

Підставою для погашення векселя (письмового зобов'язання), виданого у разі реалізації продукції на митній території України, є подання українським виконавцем в органи державної податкової інспекції за своїм місцезнаходженням копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію, оформленої постійним представником іноземного замовника, копії контракті, укладеного іноземним замовником з покупцем готової продукції, акта здавання-приймання готової продукції постійним представництвом іноземного замовника, довідки про сплату ввізного мита, інших податків і зборів, виданої органом державної митної служби за місцезнаходженням постійного представництва іноземного замовника. ця установа зобов'язана передати зазначені документи українському виконавцеві протягом десяти робочих днів після оформлення Акта здавання-приймання готової продукції.

Розрахунки між українським виконавцем і постійним представництвом іноземного замовника здійснюються у валюті України через рахунки постійного представництва в установах банків України.

Підставою для митного оформлення готової продукції, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України, і вивозиться з цієї території, є подання українським виконавцем копії векселя та копії ввізної вантажної митної декларації в орган митного контролю.

Підставою для митного оформлення готової продукції, яка вироблена з використанням давальницької сировини, закупленої за іноземну валюту в Україні, і вивозиться з митної території України, є подання українським виконавцем в органи митного контролю таких документів: копії контракту на придбання іноземним замовником сировини в Україні та довідки уповноваженого банку України про надходження іноземної валюти на рахунок українського постачальника сировини.

Оплата послуг з переробки давальницької сировини, здійснювана українським виконавцем, може проводитися у різний спосіб: грошовими коштами, частиною давальницької сировини, частиною готової продукції, яка виробляється з давальницької сировини; комбіновано.

. Оплата послуг грошовими коштами

Приклад. На підставі контракту з іноземним замовником болгарська фірма "Роза" передала українському виконавцю ВАТ "Флора" для переробки давальницьку сировину вартістю 12000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД - 8,03 грн за 1 дол. США. На дату відвантаження готової продукції 8,05 грн за 1 дол. США. Вартість послуг за переробку давальницької сировини 2000 дол. США. Курс НБУ на дату зарахування коштів за виконані послуги складав 8,05 грн за 1 дол. США. Собівартість послуг, пов'язаних із виготовленням готової продукції - 5500 грн, ввізне мито на сировину - 3%, ПДВ - 20%, митні збори - 0,3%.

Таблиця 1

Відображення господарськ,х операцій з обліку переробки давальницької сировини у виконавця-резидеита

№ Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, дол.,США. грнДтКт1Нараховано мито (12000 х 8,03) х 3% = 2890,80052890,802Нараховано ПДВ ((12000 х 8,03) +2890,80) х 20% = 19850,160519850,163Нараховано митний збір (12000 х 8,03) х 0,3% = 289,0823642289,084Зараховано вартість давальницької сировини, яка надійшла на переробку, на позабалансовий рахунок: 12000 х 8,03 = 96360,0002296360,005Сплачено митний збір642311289,086Одержано іноземну валюту за виконані послуги нерезиденту з переробки давальницької сировини 2000 х 8,05 = 16100,003123622000,0 16100,007Нараховано митний збір за готову продукцію, яка вивозиться за межі України (12000 + 2000) х 8,05 х 0,3% = 338,1023642338,108Оплачено митний збір за вивезення готової продукції642311338,109Погашено простий вексель при вивезенні готової продукції0522740,9610Списано з позабалансового рахунка давальницьку сировину02296360,0011Відображено дохід від реалізації наданих послуг з переробки давальницької сировини, підписано акт виконаних послvг3627032000,0 16100,0012Списано вартість виконаних послуг іноземному замовникові903236127,1813Списано на фінансовий результат: собівартість послуг дохід від виконаних послуг791 701903 7916127,18 16100,0014Відображено чистий фінансовий результат (прибуток)7914419972,82

. Оплата послуг з переробки давальницької сировини українським виконавцем давальницькогю сировиною замовника.

Приклад. За контрактом від іноземного замовника італійської фірми Джулія українському виконавцю ВАТ Флора надійшла давальницька сировина вартістю 10000 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення складав 8,03 грн. за 1 дол. США. 20 % давальницької сировини(2000 дол. США) замовник передав виконавцеві в рахунок виконаних послуг з її переробки. При оформленні вивізноївантажно-митної декларації на готову продукцію курс НБУ складав 8,05 грн за 1 дол. США, ввізне мито на сировину - 5%, митні збори - 0,3%, пдв. Собівартість послуг переробки сировини - 5000 грн.

Таблиця 2

Відображення господарських операцій з обліку переробки давальницької сировини у виконавця-резидента

№ Зміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума, дол.,США. грнДтКт1Нараховано мито на 80% давальницької сировини (8000 х 8,03) х 5% = 3212,00053212,002Нараховано та сплачено мито на 20% давальницької сировини: (2000 х 8,03) х 5% = 803,0020 642642 311803,00 803,003Нараховано ПДВ: ((8000 х 8,03)+3212) х 20% = 13490,400513490,404Нараховано та сплачено ПДВ на 20% давальницької сировини: ((2000 х 8,03)+803) х 20% = 3372,606413113372,605Нараховано та сплачено митний збір на митну вартість давальницької сировини (10000 х 8,03) х 0,3% = 240,90 У т.ч. 80% давальницької сировини на переробку 20% давальницької сировини в рахунок оплати послvг642 23 201311 642 642240,90 192,72 48,186Враховано вартість давальжщької сировини, яка надійшла на переробку, на позабалансовому рахунку: 8000 х 8,03 = 64240,0002264240,007Оприбутковано сировину, яка надійшла від замовника 2000 х 8,03 = 16060,00 грн2016322000,00 16060,008Відображено дохід, одержаний за виконані послуги: 2000 х 8,03 = 16060,00 грн3627032000,00 16060,009Нараховано та сплачено митний збір на митну вартість готової продукцїі (10000 х 8,05) х 0,3% = 241,50 грн23 642642 311241,50 241,5010Відображено взаємозалік заборгованості6323622000,00 16060,0011Погашено простий вексель при вивезенні готової продукції0516702,4012Списано з позабалансового рахунка давальницьку сировину02264240,0013Списано вартість виконаних послуг іноземному замовникові903235434,2214Списано на фінансовий результат: собівартість послуг дохід від виконаних послуг791 703903 7915434,22 16060,0015Відображено чистий фінансовий результат (прибуток)79144110625,78давальницький сировина договір переробка

Згідно із Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", операції з вивезення давальницької сировини та ввезення готової продукції розглядаються як експортно-імпортні.

Давальницька сировина, яка не обкладається вивізним (експортним) митом, податками та зборами, вивози,ться з митної території України на подання українським замовником у митний орган письмового зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини, або повернення в Україну коштів від реалізації готової продукції за межами України не пізніше, чим через 180 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації. Але такий порядок вивезення давальницької сировини не поширюється на операції у разі виготовлення готової продукції з цієї сировини і забороняє експорт.

Контрактна вартість готової продукції, яка підлягає ввезенню на митну територію У країни, має бути не менше суми митної вартості вивезеної давальницької сировини та суми коштів, сплачених за переробку цієї сировини.

Давальницька сировина, яка вивозиться за межі митної території України українським замовником, підлягає обкладанню вивізним (експортним) митом, податками та зборами. Їх сплата (за винятком митних) здійснюється українським замовником у такий спосіб: видається простий авальований вексель з відстроченням платежу на період здійснення операцій із давальницькою сировиною, але не більше як на 180 календарних днів з моменту оформлення вивізної вантажної митної декларації. Якщо готова продукція ввезена на територію України в повному обсязі у період, на який надається відстрочення платежу, вексель погашається і вивізне мито, податки та збори (за винятком митних) не справляються.

У разі не ввезення готової продукції в обумовленому контрактом обсязі в зазначений період або перерахування в Україну коштів від реалізації готової продукції український замовник зобов'язаний сплатити вексель. При ввезенні на митну територію України в обумовлений термін готової продукції не в повному обсязі вексель погашається частково відповідно до обсягу ввезеної готової продукції.

Якщо зовнішньоекономічним контрактом передбачено неповернення продукції в Україну, то мито, податки та збори справляються на момент митного оформлення давальницької сировини, яка вивозиться за межі України.

Підставою для митного оформлення давальницької сировини, яка вивозиться за межі митної території України, є подання українським замовником у митний орган таких документів: копії авальованого векселя (письмового зобов'язання), авізованого (взятого на облік) органом державної податкової служби за місцезнаходженням замовника, та копії зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини.

Підставою для митного оформлення готової продукції, яка вироблена з використанням давальницької сировини українського замовника та ввозиться на митну територію України, є подання українським замовником у митний орган копії векселя (письмового зобов'язання) та копії ВМД, а у разі потреби - висновку Торговопромислової палати України або регіональних торгово-промислових палат про те, що готова продукція виготовлена з давальницької сировини і вартість її становить не менше 20 відсотків загальної вартості готової продукції.

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини, яка ввозиться на митну територію України, обкладається ввізним митом, податками та зборами, які справщються при імпорті товарів.

За частину давальницької сировини або готової продукції, яка використовується для оплати виконаної роботи, сплачується вивізне (експортне) мито, податки та збори, які справляються при вивезенні товарів (робіт, послуг).

Вартість давальницької сировини, яка вивозиться українським замовником для їі переробки за межами митної території України, обліковується на дебеті субрахунка 206 "Матеріали, передані на переробку" та на кредиті субрахунка 201 "Сировина і матеріали".

Витрати на переробку сировини, сплачувані замовником, відображаються за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів - 26 "Готова продукція", 28 "Товари" та за кредитом субрахунка 632 "Розрахунки з іноземним постачальником".

При одержанні готової продукції з давальницької сировини замовник списує вартість давальницької сировини з кредиту субрахунка 206 "Матеріали, передані на переробку" в дебет рахунків 26, 28 та ін.

Приклад. Згідно з контрактом ВАТ "Флора" (український замовник) ви везло непідакцизну давальницьку сировину на суму 5000 дол. США для переробки болгарській фірмі "Роза". При вивезенні давальницької сировини було сплачено митні збори 0,2% контрактної вартості. Облікова вартість давальницької сировини 8000 грн. Оплата резидентом послуг з переробки давальницької сировини - 2000 дол. США готовою продукцією. Курс НБУ на дату вивезення (митного оформлення) складав 8,05 грн за 1 дол. США, а на дату ввезення готової продукції та дату нарахування і сплати послуг - 8,05 грн за 1 дол. США.

Таблиця 3

Облік операцій з давальницької сировини (оплата за послуги нерезидента готовою продукцією)

№ Зміст господарської операцііКореспондуючі рахункиСума, дол.США грнДтКт1Передано іноземному виконавцеві давальницьку сировину для переробки (за обліковою вартістю)2062018000,002Нараховано митний збір за митне оформлення давальницької сировини, яка вивозиться: (5000 х 8,05) х 0,2% = 80,502664280,503Сплачено митний збір64231180,504Списано на собівартість готової продукції вартість давальницької сировини262068000,005Нараховано та сплачено митний збір за митне оформлення готової продукції, яка ввозиться: (5000 + 2000) х 8,05 х 0,2% = 112,70642 26311 642112,70 112,706Нараховано та сплачено ПДВ на митну вартість готової продукцїі, яка ввозиться: (5000 + 2000) х 8,05 х 20% = 11270,00643 641641 31111270,00 11270,007Включено у податковий кредит суму оплаченого ПДВ64164311270,008Списано витрати виконавця з переробки давальницької сировини згідно з актом виконаних робіт: 2000 х 8,05 = 16100,00266852000,00 16100,009Нараховано та сплачено митний збір за митне оформлення відвантаженої продукції в оплату послуг: (2000 х 8,05) х 0,2% = 32,2093 642642 31132,20 32,2010Відвантажено продукцію в оплату послуг іноземному виконавцеві: 2000 х 8,05 = 16100,003627012000,00 16100,0011Списано собівартість відвантаженої готової продукції901268000,0012Відображено взаємозалік заборгованості6853622000,00 16100,0013Списано на фінансовий результат: витрати на збут собівартість реалізованої готової продукції дохід від реалізації791 791 70193 901 79132,20 8000,00 16100,0014Відображено чистий фінансовий результат (прибуток)7914418067,80

Похожие работы на - Облік операцій з давальницькою сировиною

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!