Використання сучасних методів мотивації персоналу в ПАТ КБ 'ПриватБанк'

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  45,1 Кб
 • Опубликовано:
  2013-02-15
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Використання сучасних методів мотивації персоналу в ПАТ КБ 'ПриватБанк'

Звіт

про переддипломну практику у ПАТ КБ «ПриватБанк»

Тема: ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2012р.

Зміст

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

.1 Загальна інформація про ПАТ КБ «Приватбанк».

.2 Історичні етапи розвитку ПАТ КБ «ПриватБанк»

.3 Організаційна структура ПАТ КБ «ПриватБанк»

.4 Види діяльності і основні послуги, які здійснює та надає ПАТ КБ «ПриватБанк»

.5 Місія, цілі і задачі ПАТ КБ «ПриватБанк»

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

.1 Фінансово-економічний аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк»

.2 SWOT-аналіз діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

.1 Аналіз персоналу ПАТ КБ «ПриватБанк»

.2. Використання сучасних методів мотиваціі персоналу в ПАТ КБ «ПриватБанк»

ВИСНОВОК

Список використаних інформаційних ресурсів

ВСТУП

Переддипломна практика проходила в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Метою переддипломної практики було формування практичних навичок та вмінь для вирішення проблем управління організаційними структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю ПАТ КБ «ПриватБанк», а також впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства.

Задачі переддипломної практики:

­    Оцінити рівень організації операційної діяльності на підприємстві,

­    Проаналізувати стан та визначити основні напрями розвитку підприємства,

­    Оцінити звітність підприємства,

­    Проаналізувати трудові ресурси, ефективність їх використання на підприємстві та систему матеріального стимулювання,

­    Провести управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації.

В даній роботі описуються в вигляді звіту з практики за спеціальністю менеджмент організацій результати переддипломної практики в ПАТ КБ «ПриватБанк». Основним видом діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» є надання банківських послуг на ринку України.

При написанні даної роботи основний об'єм інформації про діяльність ПАТ КБ «Приватбанк» базується на річному звіті банку за 2009, 2010, 2011 роки. Важлива увага була приділена вивченню історії розвитку підприємства, основних напрямів діяльності, організаційно-правових основ діяльності, структури і методів управління. У зв’язку з темою індивідуального завдання, особлива увага була приділена системі мотивації персоналу ПАТ КБ «Приватбанк».

Звіт з практики містить три розділи, в яких розкривається характеристика ПАТ КБ «Приватбанк», аналіз його діяльності та система використання сучасних методів мотивації персоналу банку.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

1.1 Загальна інформація про ПАТ КБ «Приватбанк»

Назва організації - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк».

Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

ПАТ КБ "Приватбанк" - найбільший універсальний міжрегіональний комерційний банк України, орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм власності.

На сьогодні банк обслуговує 500 тисяч корпоративних клієнтів, 450 тисяч приватних підприємців і понад 9 мільйонів рахунків фізичних осіб. Щодня послугами ПриватБанку користується понад 2 мільйонів осіб.

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу "Приват24" і GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку та IP-телефонії.

.2 Історичні етапи розвитку ПАТ КБ «ПриватБанк»

Рішення про створення Приватбанку було прийнято на зборах засновників 7 лютого 1992 року і вже 19 березня 1992 року, банк пройшов державну реєстрацію. Було створено ТОВ КБ «ПриватБанк». Метою створення банку засновники позначили: надання своїм клієнтам всього комплексу кредитових, фінансових, розрахункових, касових і інших банківських послуг.

липня 2000 року учасниками Приватбанку було ухвалено рішення про реорганізацію банку з Товариства з обмеженою відповідальністю в Закрите акціонерне товариство. Внаслідок чого, 4 вересня 2000 року був зареєстрований перший Статут Закритого акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (ЗАТ КБ «Приватбанк»).

У подальші роки до Статуту банку вносилися зміни, відповідні до змін в законодавстві України і переслідуючи мету Рішенням зборів акціонерів від 30.04.2009 р. діяльність банку приведена у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства", внесені відповідні зміни в Статут банку, змінений тип акціонерного товариства із Закритого на Публічне, а найменування банку змінене на Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" (ПАТ КБ «Приватбанк»). Дані зміни набули чинності з 21.07.2009 р. Статут банку розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України. Складається з 18 розділів, кожен з яких присвячений певному блоку діяльності банку, наприклад види діяльності, порядок розподілу прибутку і покриття витрат, Статутний капітал, повноваження органів управління банку і інші розділи. Окрім Статуту, діяльність банку регулюється також Положеннями: Про Правління, Про Ревізійну комісію, Про Наглядову раду, Про Загальні збори акціонерів, які затверджуються на загальних зборах акціонерів.

На українському ринку ПриватБанк здійснює свою діяльність вже 20 років. За період свого існування банк добився лідируючих позицій на ринку банківських послуг України за рахунок збільшення частки ринку, підвищення ефективності діяльності, постійного підвищення надійності, збільшення конкурентоспроможності і комплексності надання банківських продуктів для своїх клієнтів. Демонструючи високі темпи розвитку, надійність і відмінну якість послуг, що надаються, Приватбанк досяг не тільки вітчизняного, але і міжнародного признання.

За підсумками 2011 року активи банку досягли 145,1 млдр. грн., власний капітал - 16,7 млрд. грн., об'єм залучених коштів громадян складає 70,3 млрд. грн. У мережі банку сьогодні працює 3 394 філій і відділень, 7 504 банкомата, 3 937 терміналів самообслуговування і 54486 терміналів.

1.3 Організаційна структура ПАТ КБ «ПриватБанк»

Організаційна структура управління (ОСУ) ПриватБанку є однієї з найбільш прогресивних як серед банків України, вона є комбінованою, тому що містить ознаки широко розповсюджених у світовій практиці видів ОСУ:

­  Горизонтальна: у ній виділено лише 3 рівні управління:

вищий - Head-office (Головний офіс);

середній - Middle-office (Головні регіональні управління, Регіональні управління, самостійні філії);

нижчий - Front-office (відділення).

­  Лінійно-функціонально-штабна: сформовані штаби при Голові Правління банку, при Директорах, регіональних управлінь та філій;

­    Дивізіональна клиєнто - і функціонально-орієнтована: виділені підтримуючі й бізнесові напрямки, орієнтовані на комплексне обслуговування певних груп клієнтів або виконання комплексу однорідних функцій.

­    Дивізіональна продуктова: в межах окремих бізнесів виділяються підрозділи, що спеціалізуються на розробці і просуванні до клієнтів однорідних продуктів або послуг;

­    Дивізіональна регіональна: регіональна мережа структурних підрозділів банку представлена у всіх адміністративно-територіальних центрах України і Автономній Республіці Крим, підрозділи банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних центрах і в найбільш перспективних населених пунктах.

­    Мережна: наявність пов'язаних (дочірніх) банків і компаній;

­    Проєктно-матрична: в межах ОСУ банку часто створюються тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі групи для вирішення важливих завдань.

В структурі банку виділяються:

­  бізнесові доходні напрямки, котрі отримують дохід у результаті прямого контакту із клієнтами.

­    бізнесові керуючі напрямки, які займаються, в основному, управлінням і координацією діяльності та частково вступають у прямий контакт із клієнтами.

­    підтримуючі напрямки, що забезпечують необхідні умови, для функціонування інших напрямків діяльності підрозділів банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт із клієнтами.

Таким чином структура банку побудована за принципом, в якому чітко розділяються заробляючи і підтримуючі напрями. Таке ділення дозволяє значно підвищити ефективність роботи банку.

Для підготовки, обговорення та прийняття стратегічних і важливих тактичних рішень безпосередньо під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні органи: правління Банку, стратегічний комітет, кредитний комітет, бюджетний комітет, комітет з питань безпеки.

Станом на 01.01.2012р. до складу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» входять:

­  Головний офіс, розташований у м. Дніпропетровськ - Україна;

­    Регіональні підрозділи у складі 36 філій, у тому числі філія на Кіпрі, та 3102 відділення;

­    Представництва: м. Київ, Україна; м. Москва, Російська Федерація; м. Алмати, Республіка Казахстан; м. Лондон, Велика Британія; м. Пекін, Китайська Народна Республіка

В таблиці (табл. 1.1) представлені відділи організаційної структури ПАТ КБ «ПриватБанк» та як вони взаємодіють між собою.

Таблиця 1.1


.4 Види діяльності і основні послуги, які здійснює та надає ПАТ КБ «ПриватБанк»

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності і вдосконалення якості обслуговування, на сьогоднішній день ПриватБанк пропонує громадянам України більш ніж 150 видів послуг, Банк надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів. На підставі ліцензії Національного банку України №22 від 29.07.09р., банк здійснює наступні операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів;

розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик.

Згідно письмового дозволу Національного банку України (№ 22-3 від 21.09.09р. року та додатку до нього), банк також має право на:

здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

операції з валютними цінностями;

емісія власних цінних паперів;

організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів.

Крім перелічених операцій, Банк здійснює такі операції та угоди:

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги;

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Банк здійснює оціночну діяльність за такими напрямками оцінки:

. Оцінка об'єктів у матеріальній формі.

. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності:

. Оцінка земельних ділянок.

Банк здійснює:

-        ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

-        зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Вказані операції здійснюються на підставі договорів, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, сроки, процентні ставки, інша плата за послуги, пільги, санкції, види забезпечення, які не суперечать чинному законодавству. ПриватБанк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях.

Банк створює на території України та за її межами дочірні банки, філії і представництва. Свої засоби довіряють ПриватБанку майже третину всіх вкладників України. Більше 40% клієнтів українських банків вибирають ПриватБанк при відкритті поточного рахунку і понад 35% користуються послугами банку при здійсненні грошових переказів, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку населення.

1.5 Місія, цілі і задачі ПАТ КБ «ПриватБанк»

банк персонал пільга заробітний

Для того щоб банк став більш популярним, та цікавим для клієнтів треба бути зорієнтованим на інтереси різних клієнтів, надавати широкий спектр якісних послуг по усім сегментам фінансового ринку.

Місія Банку: "Забезпечити простий доступ до банківських послуг кожному громадянину України" полягає в завоюванні і утриманні лідируючих позицій на фінансовому ринку України, а також в наданні комплексу якісних банківських послуг на території України. Місія дозволить залучити більшу кількість клієнтів, що відповідно збільшить зростання прибутку банку. "Простий доступ", що декларується у новій місії, характеризує прагнення ПриватБанку розвивати і вдосконалити банківські продукти і послуги таким чином, щоб для їхнього отримання було потрібно як найменше часу і формальностей. Щоб виконати місію необхідно поставити цілі, оскільки за допомогою досягнення цілей можна досягти виконання місії банку. Щоб її реалізувати, треба розбити її на цілі. Наприклад на 2012 рік ПАТ КБ «ПриватБанк» прагне досягти таких цілей:

­  відкити близько 230 нових відділень по Україні

­    обслуговування індивідуальних клієнтів:

Охопити до кінця 2012 року не менше 60% роздрібних індивідуальних клієнтів країни простими доступними банківськими послугами, при їх високому рівні культури обслуговування.

­  обслуговування корпоративних клієнтів:

Охопити до кінця 2012 року 30% суб'єктів малого і середнього бізнесу країни простими доступними банківськими послугами.

­  рівень обслуговування:

До кінця 2012 року зберегти лідерство та знаходитись у п'ятірці найбільших банків-лідерів з задоволення клієнтів обслуговуванням.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.1 Фінансово-економічний аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк»

Для аналізу фінансового стану ПАТ КБ «ПриватБанк» були взяті показники економічної діяльності банку за останні три роки (2009, 2010 та 2011 роки.) (табл. 2.1). Обсяг фінансово-аналітичної інформації дав можливість проаналізувати та прослідкувати динаміку тенденцій економічного розвитку банку, а також оцінити показни.

Аналіз діяльності комерційного банку включає:

­  оцінку стану та результатів діяльності банку на момент проведення аналізу;

­    порівняння стану та результатів діяльності банку за вибраний період;

­    узагальнення результатів аналізу та підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення діяльності банку.

При оцінці стану і результатів діяльності банку необхідно:

-       провести аналіз структури активних і пасивних операцій;

-       визначити значення показників, які характеризують достатність капіталу і ліквідність балансу банку, та виконання нормативів, встановлених Національним банком;

-       провести аналіз прибутковості діяльності банку.

Таблиця 2.1

Данні для проведення фінансово-економічний аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк»

Показники

2011

2010

2009


тис. грн

у % до 2010

тис. грн

У % до 2009

тис. грн

Активи

145 118 500

127, 9

113 437 222

131, 8

Зобов'язання

128 370 890

126,4

101 557 254

133,9

75 795 412

Власний капітал

15 868 930

133,5

11 879 968

115,6

10 270 719

Чистий прибуток

1 425 940

104

1 370 180

130,4

1 050 489


Використовуючи данні для проведення фінансово-економічного аналізу (табл. 2.1) побудуємо динаміку основних фінансових показників у вигляді графіку (Рис. 2.1).


Проводячи фінансово-економічний аналіз ПАТ КБ «ПриватБанк» я використала такі показники як:

Рентабельність активів = чистий прибуток /активи *100 %

Рентабельність власного капіталу=чистий прибуток/власний капітал*100 %

Коефіцієнт достатності = власний капітал / активи * 100 %

Коефіцієнт надійності = власний капітал /зобов'язання *100%

Коефіцієнт загальної ліквідності= активи/зобов’язання*100%

Таблиця 2.2

«Узагальнення результатів фінансово-економічного аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк»


2011

2010

2009

Рентабельність активів

0,98

1,21

1,22

Рентабельність власного капіталу

8,99

11,53

10,23

Коефіцієнт достатності %

10,94

10,47

11,93

Коефіцієнт надійності %

12,36

10,70

13,55

Загальна ліквідність

113,05

111,70

113,55


За допомогою даних зазначених в таблиці (табл. 2.2) можна зробити висновок про фінансово-економічний аналіз діяльності банку.

Рентабельність є відносним показником ефективності роботи банку. Нормативне значення цього коефіцієнта для рентабельності активів - 0.75-1.5%. Як бачимо ці показники приймають нормативні значення.

Наступний показник рентабельність власного капіталу. Його оптимальне значення - 10-20%. У нашому аналізі йде поступове зменшення цього показника і в 2011 році спостерігається його мінімальне значення, воно трохи нижче за нормативне значення, але загалом можна зробити висновок, щовласний капітал банк використовує досить ефективно.

Коефіцієнт достатності капіталу має бути не менше 10 %. В нашому випадку цей коефіцієнт відповідає нормам.

Оцінка незалежності, а відтак і стійкості щодо кон'юнктурних змін на ринку здійснюється за допомогою аналізу відношення власного капіталу до зобов'язань. Цей коефіцієнт називається коефіцієнтом надійності. Роблячи висновок з даних наведених у таблиці бачимо, що коефіцієнт надійності у 2010 році зменшився відповідно до 2009 року, але в 2011 році цей коефіцієнт зростає. Це значить, що банку банку все більше довіряють.

Загальна ліквідність характеризується відношенням зобов’язань банку незалежно від строку їх виконання до активів незалежно від строку їх надходження. Значення цього нормативу має бути не менше 100 %. Це значить що загальна ліквідність ПриватБанку з кожним роком збільшується.

2.2 SWOT-аналіз діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»

Будь-яка організація, у тому числі і банк, діє в постійно змінних умовах, які характеризують його середовище. Аналіз цього середовища зводиться до спостереження за змінами макросередовища. Метою аналізу ринку є отримання інформації про нові ринкові можливості, а також потенційні проблеми і загрози, з якими може зіткнутися банк. Тому необхідно зробити аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища ПАТ КБ «ПриватБанк» використовуючи метод SWOT-аналізу.

Таблиця2.3

Матриця SWOT- аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк»


Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище


Можливості (О) 1. Наявність тісних контактів із іншими організаціями 2. Погіршення позицій конкурентів; 3. Збільшення частки ринку 4. Позитивні оцінки міжнародних рейтингових агентств

Загрози (Т) 1. Низька платоспроможність населення 2. Занепад економічної активності споживачів банківських послуг 3. Підвищення вартості і зменшення попиту на банківських послуги 4. Вихід на ринок нових конкурентів 5. Поліпшення на ринку позицій конкурентів 6. Зростання інфляції і процентних ставок посилення фінансової кризи 7. Розширення регіональних банків 8. Високі темпи зростання не тільки об'ємів кредитування, але і ризикованості даних операцій.


Сильні сторони (S) 1. Лідируючі позиціі на банківському ринку 2. Досвід роботи на ринку 3. Висококваліфікований персонал 4. Широкий асортимент запропонованих послуг 5. Високий рівень банківського сервісу 6. Широка мережа філій в Україні і за кордоном 7. Наявність електронної пошти, зв'язок через Web-вузли 8. Наявність в банку власного програмного забезпечення 9. Система підвищення кваліфікації персоналу

SO-стратегія 1.Розширення участі на ринку банківських послуг 2.Залучення уваги клієнтів до послугам, що надаються банком 3. Розширення послуг з використання мережі Інтернет - доступ в банк з будь-якої точки світу 4.Розширення масштабів роботи з приватними особами і корпоративними клієнтами 5.проведення інноваційних рішень в даній області

ST-стратегія 1 . Утримати клієнтів від переходу до конкурента, проінформувавши їх про високу якість і прийнятну ціну нашої продукції. 2. Використання головних переваг по відношенню до конкурентів: досвід роботи і висока репутація. 3.Зниження ризикованості операцій шляхом використання в роботі обдирної інформаційної бази по клієнтах


Слабкі сторони (W) 1. Текучість кадрів на низьких посадах 2.Низька зацікавленість рядових співробітників в розвитку банку 3. Висока вартість привернутих ресурсів для іпотечного кредитування і низька привабливість кредитування для населення із-за високої вартості кредитів 4. Висока вартість інших деяких послуг, в порівнянні з конкурентами

WO-стратегія 1 Більш активна робота відділу маркетингу по інформованості потенційних клієнтів про послуги банку. 2. Зниження відсотків по кредиту за рахунок зниження вартості ресурсів  3. Зниження вимог до операційно-касових працівників

За допомогою цього методу розглянемо у вигляді таблиці (табл. 2.3) сильні та слабкі сторони банку, а також його можливості та загрози.

При складанні SWOT-аналізу встановимо співвідношення між ними за допомогою матриці SWOT-аналізу. Це допоможе розглянути всі можливі парні комбінації і виділити ті, які треба враховувати при розробці стратегії.

На підставі отриманих даних можемо побачити які є можливі варіанти використання сильних сторін і можливостей в розробці стратегів банку, нейтралізуючі слабкі сторони та зовнішні загрози. Поле SO потребує стратегії підтримки та розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення; поле ST передбачає стратегію використання сильних сторін підприємства з метою пом’якшення загроз зовнішнього середовища; поле WO передбачає розробку стратегії подолання слабостей підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища; поле WT передбачає розробку стратегії подолання загроз та усунення слабостей підприємства.

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

3.1 Аналіз персоналу ПАТ КБ «ПриватБанк»

Сьогодні персонал ПриватБанку - це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно     вирішувати найскладніші завдання та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. Структура та чисельність персоналу визначаються функціональною структурою банку. Розширення ринкового сегмента, відкіття нових філіалів банку супроводжується збільшенням чисельності персоналу. В цілому приріст чисельності персоналу банку за 2009-2011 рр. склав 2545 чоловік (табл. 3.1). Аналіз чисельності персоналу за три роки показує, що чисельність персоналу зростає з кожним роком (рис 3.1), це пов’язано з тим що, ПАТ КБ «ПриватБанк» розширює мережу своїх філій.

Таблиця 3.1

Чисельності персоналу ПАТ КБ «ПриватБанк»


2009

2010

2011

Середньооблікова чисельність персоналу (працівників)

28345

29317

30890


Рис. 3.1 Середньооблікова чисельність персоналу ПАТ КБ «ПриватБанк»

Так як у банку працюють багато працівників, для їх ефективної мотивації необхідно враховувати деякі особливості. Для цього персонал можна поділити за деякими ознаками: за віком, за статтю, за освітою, за стажем роботи у даному банку. Аналіз був проведений на основі данних анкет працівників і вивчені вимог, які необхідні для певних посад.

Спочатку проаналізуємо персонал ПриватБанку за віком (рис.3.2)

Рис. 3.2 Середній вік персоналу КБ «ПриватБанк»

Аналізуючі показники діаграми бачимо, більшості працівників ПриватБанк складае 21-25 років. Можливо це пов’язано з тим, що банк активно залучає до роботи молодих спеціалістів, які тільки закінчили ВУЗ і ще не мають опиту роботи. Студентів залучають у всі напрямки діяльності банку з третього-четвертого курсу, коли у них починається практика. ПриватБанк укладає договори з вузами, тим самим реалізуючи програму залучення молодих фахівців. Середній вік співробітників банку складає 31-35 років. Найменший відсоток персоналу за віком (5%) займають працівники старше 50 років.

Аналіз персоналу банку за статтю показує, що в банку працює більше жінок ніж чоловіків 60% жінки та 40% чоловіків

Наступним етапом аналізу персоналу буде аналіз працівників за рівнем освіти (рис. 3.3). Більшість співробітників ПриватБанку мають вищу освіту, що відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Рис. 3.3 Рівень освіти працівників ПАТ КБ «ПриватБанк»

Рис. 3.4 Аналіз персоналу за стажем роботи в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Аналіз персоналу за стажем роботи (рис. 3.4.) в ПАТ КБ «ПриватБанк» показує що більшість людей працюють в банку 3-5 років.

3.2 Використання сучасних методів мотиваціі персоналу в ПАТ КБ «ПриватБанк»

Основна мета HR-напряму в Приватбанку - підвищення ефективності і продуктивності персоналу. У зв'язку з цим в організації збудована система мотивації, ведеться точний і прозорий облік продуктивності кожного співробітника. Проаналізуємо, які саме методи мотивації застосовуються у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Система оплати праці:

Заробітна плата співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк» складається із ставки і бонусів. У ПриватБанку використовується відрядно-преміальна система оплати праці. Працівникові понад основного заробітку за прямими відрядними розцінками нараховується і виплачується премія за виконання і перевиконання встановлених конкретних кількісних і якісних показників роботи. Для різних категорій працівників існує певна ставка, але основний упор банк робить на бонусну частина заробітної плати. Такою політикою нарахування заробітної плати ПриватБанк прагне, щоб персонал був зацікавлений в досягненні високих результатів роботи, так як успіх банку залежить від того як ефективно працюють працівники. Наприклад, касир отримує мінімальну ставку і відсоток за кількість обслугованих клієнтів і від кількості проданих банківських продуктів та послуг, оператор call-центру отримує певну погодинну ставку, а також відсоток від кількості результативних дзвінків, наприклад якщо це оператор відділу стягнення, то йому нараховується відсоток від стягнутої суми , якщо телемаркетинг, то це відсоток від проданих банківських продуктів, який зараховується до бонусну частину зарплати.

Преміювання сприяє поліпшенню використання робочої сили, підвищенню якості обслуговування клієнтів. При цьому повинна бути забезпечена зацікавленість працівників у досягненні високої ефективності. Важлива умова застосування преміальної системи оплати полягає в тому, що премія виплачується лише в тому, випадку якщо працівник дійсно вплинув на досягнення показників необхідних для досягнення цілей банку. Окрім основної ставки та бонусів, які складають заробітну плату співробітників, в системі оплати ПриватБанку використовуються також:

·   Надбавки

Встановлюються надбавки окремим співробітникам банку за: високі трудові успіхи; виконання унікальних обов’язків; ключеві компетенції; за вислугу років; за матеріальну відповідальність.

·   Доплати

Встановлюються доплати співробітникам банку за: виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; понаднормові роботи; поєднання посад; наставництво; виконання обов’язків, які потребують великої відповідальності.

·   Одноразові виплати

Одноразові виплати можуть фінансуватися з різних джерел і встановлюються окремим співробітникам банку.

Трудовий колектив:

ПриватБанк розглядає розвиток кадрового потенціалу як основну з умов для виконання поставлених стратегічних завдань. Масове освоєння нових продуктів і технологій, розширення повноважень і відповідальності спеціалістів та керівників середньої ланки вимагають постановки нових цілей і пріоритетів системи управління персоналом. В якості пріоритетних напрямків кадрової політики банк бачить підвищення ефективності системи підбору, підготовки та розстановки кадрів, удосконалення системи мотивації персоналу, розвиток корпоративної культури.

У ПриватБанку для різних відділів встановлена ​​різна тривалість робочого тижня. Зміна часу початку, закінчення робочого дня та перерви на обід оформляється наказом по банку. Час початку і закінчення робочого дня окремих категорій працівників (інваліди та неповнолітні) встановлюється у відповідності з трудовим законодавством України. У разі виробничої необхідності працівники за їх згодою можуть працювати у вихідні та святкові дні з наданням їм іншого дня відпочинку за погодженням з керівником підрозділу.

З метою підвищення ефективності роботи, збільшення обсягу наданих послуг і якості обслуговування в підрозділах банку може бути введений змінний графік роботи. Перелік підрозділів і списки працівників, які працюють у змінному режимі, затверджуються наказом по Банку.

Запізнення на початок робочого дня або після перерви на відпочинок і обід, а також відсутність працівника на робочому місці в робочий час без узгодження з керівником не допускаються і розцінюються керівництвом як порушення трудової дисципліни. По кожному випадку запізнення співробітник повинен в обов'язковому порядку подати пояснювальну записку.

Пільги та привілеї, надані співробітникам банку:

Соціальний пакет - це сукупність пільг, привілеїв, благ і заохочень, що надаються банком його співробітникам. Основна мета соціального пакету - це створення для персоналу банку стимулюючих умов праці, з акцентом на залучення і утримання співробітників. Ключовими співробітниками є співробітники, які забезпечують найбільшу результативність підрозділу, регулярно демонструють високі результати, визначають стандарти роботи, володіють унікальними компетенціями в особливо пріоритетних для банку сферах діяльності, мають великий потенціал до розвитку. Сьогодні ПриватБанк забезпечує для всіх співробітників наступний стандартний соцпакет:

• Пільги на надані банком послуг (пільгове кредитування);

• Надання послуг корпоративного мобільного зв'язку;

• Консультаційні послуги (юридичні, психологічні, фінансові);

• Організація корпоративних заходів;

• Забезпечення безпеки співробітників і членів їх сімей;

• Організація літнього відпочинку дітей співробітників;

• Надання матеріальної допомоги;

• Новорічні подарунки дітям

• Обов'язкове медичне страхування співробітників

Для найбільш результативних та перспективних співробітників передбачені додаткові пільги. На цьому перелік пільг, привілеїв і благ соціального пакета не обмежується. Надалі планується постійно розширювати існуючий перелік пільг і привілеїв, враховуючи особливості кожного рангу посади співробітника, а також його результати та перспективи.

Мотиваційний Клімат:

У ПриватБанку нематеріальна мотивація включає в себе створення мотиваційного клімату в колективі, умови роботи та нематеріальне стимулювання. Ефективність нематеріальної мотивації в колективі залежить, насамперед, від керівника.

Робочий клімат в колективі створюється керівниками банку шляхом:

         надання можливості професійного і кар'єрного зростання; ротації персоналу;

         інформування співробітників про цілі, завдання банку, про оцінку роботи підлеглих співробітників (як позитивної, так і негативної);

         надання можливості працівникові самостійно приймати рішення в межах своїх повноважень;

         створення умов "занурення" в роботу;

         забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі;

         відкритого заохочення співробітника за досягнуті результати;

         надання співробітнику можливості участі в процесі прийняття рішень;

         підтримки ініціативних співробітників;

         організації наставництва;

         делегування відповідальності та повноважень.

         присвоєння звання «Кращий ...»;

         адресні запрошення на корпоративні заходи;

         публічна подяка, пам'ятний подарунок співробітнику / підрозділу від імені керівництва;

         занесення запису про досягнення співробітника в його особиста справа;

         почесні грамоти та дипломи;

         конкурси, турніри, спартакіади;

         привітання з Днем народження;

         встановлення гнучкого графіка роботи.

У ПриватБанку використовується комбінація декількох стилів керівництва в залежності від конкретної ситуації. Так, керівник завжди з'ясовує думку колективу з важливих виробничих питань, приймає колективні рішення. Регулярно і своєчасно проводиться інформування членів колективу з важливих для них питань. Спілкування з підлеглими проходить у формі прохань, побажань, рекомендацій, порад, заохочень за якісну та оперативну роботу, доброзичливо і ввічливо, при необхідності застосовуються накази. Керівник стимулює сприятливий психологічний клімат у колективі, відстоює інтереси підлеглих. Все перераховане характерно для демократичного стилю керівництва. Але контроль дуже строгий, детальний. Також широко використовуються накази, покарання, зауваження, догани, позбавлення різних пільг.

Навчання та розвиток персоналу:

На сьогоднішній день в Приватбанку діє одна з найбільш ефективних систем навчання і підвищення кваліфікації персоналу. Діє дистанційна система навчання (більше 300 програм і курсів), перший в Україні корпоративний «ПриватУніверситет», три навчальні центри бізнесів (цілий ряд програм по навчанню навикам продаж), і програма «ПриватМВА» для вищої і середньої ланки менеджменту банку.

Питання навчання і розвитку персоналу в ПриватБанку координує ПриватУніверситет та навчальні центри. У кожному навчальному центрі працюють тренери - працівники банку, котрі викладають для молодших працівників. Існують основні обов’язкові програми, які має пройти кожен працівник, та додаткове навчання, яке замовляє бізнес-напрямок на свій розсуд. В 2005 році ПриватБанк проголосив стратегію: кожен працівник банку - це продавець. Така стратегія вимагала побудови системного підходу до навчання персоналу комунікаційним та управлінським навичкам, а також вмінню продавати та обслуговувати клієнтів.

Тренери Навчальних Центрів - це виключно працівники банку: окрім керівників департаментів тренінги проводять керівники відділів або, за бажанням, провідні фахівці. Тренери мають доступ до навчального матеріалу, що його використовували раніше та розробляють авторські програми відповідно до методичних карт, що описують головні елементи тренінгу, вимоги до матеріалу. Обов’язковою вимогою до кожного тренінгу - є визначення трьох ключових висновків/думок, що їх винесе слухач з тренінгу. Тренера сертифікує ПриватУніверситет. Під час сертифікації, що відбувається саме на тренінгу для тренерів, головну увагу звертають на:

знання банківського продукту

навички презентації, а особливо вміння чути групу

Тренери проводять міні-тренінги в межах своєї групи, а представники ПриватУніверситету, які присутні на цих міні-тренінгах дають професійну оцінку тренеру.

Кожен працівник повинен пройти набір обов’язкових тестів, закладених у систему дистанційного навчання. Результати тестування використовуються для:

оцінки ефективності роботи, тобто чим вищі бали їх слухачів - тим вищий професійний рівень

комплексної оцінки працівника - при прийнятті рішення про переведення працівника на іншу посаду кожен менеджер отримує результати його тестування та інформацію про місце працівника у рейтингу

Як і навчання та розвиток персоналу, цей елемент управління людськими ресурсами ПриватБанку необхідно було змоделювати так, щоб він був якомога простішим. Виходячи з того, що головною стратегією компанії був і залишається продаж, була розроблена система рейтингу. Залежно від обсягу та видів продажу, кожному працівнику нараховуються бонуси. Відповідно до цих бонусів відбувалося рейтингування працівників. У ПриватБанку визначено: якщо за рейтингом працівник двічі потрапляє у 3% гірших, то його очікує звільнення, а кращі 3% стають наставниками. Наставники отримають відсоток від зростання рівня бонусу їх підлеглих.

У вільний від роботи час (наприклад, після роботи) кожен працівник ПриватБанку повинен здати відповідну кількість тестів онлайн. Це дає можливість підвищити рівень теоретичних знань.

Щоб здати тести на хорошу оцінку, працівники повинні вчитися у свій час по onlinе програмі «Прометей». СДО (що означає «система дистанційного навчання») - один з форматів навчання співробітників. Програма навчання складається з блоків:

         Ключові тести - це тести, які є обов'язковими для підтвердження Вашій кваліфікації. Ключові тести «прив'язані» до займаної Вами в банку посади. Їх кількість і зміст істотно відрізняються залежно від Напряму. Виконання нормативу по ключових тестах відображується в кадрових наказах (наприклад, відпустка) і впливає на рішення керівника про переміщення на посаді, зміні категорії і так далі.

-        Інструментальні тести - це тести, рекомендовані до вивчення на цій посаді, але не включені в обов'язковий норматив.

-        Тренінги, рекомендовані конкретному співробітникові для виконання його функцій

Програма навчання оновлюється один раз в рік. Екзаменаційний тест складається з 10 - 20 питань, на які відводиться відповідно від 10 до 20 хвилин часу.

За результатами тренінгів працівники отримують оцінки, які можуть впливати на їх зарплату, кар'єрний зріст та подальше навчання. У ПриватБанку визнають, що часто готують кадри для інших банків. Однак політика банку як і раніше направлена на прийом студентів та вирощування своїх кадрів.

ВИСНОВОК

Узагальнюючи все вище наведене у звіті про переддипломну практику у ПАТ КБ «ПриватБанк», можемо зробити наступні висновки. Переддипломна практика має неабияке значення для набуття професійних навичок, Пройдена практика дала змогу використати на практиці раніше здобуті знання та здібності.

ПАТ КБ «Приватбанк» працює на українському ринку з 1992 року. За період роботи банк зумів завоювати широкий круг постійних клієнтів, і встиг себе зарекомендувати як надійний партнер в бізнесі. За роки роботи послуги банку успішно мали попит і показуються такими даними:

В першому розділі звіту була представлена загальна інформація про ПАТ КБ «ПриватБанк». Другий розділ звіту було присвячено аналізу діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк», де було проходження практики.

Проаналізувавши дані про фінансово-економічну діяльність ПАТ КБ «ПриватБанк» за період 2009-2011рр., можна зробити висновок, що банк є дійсно самим великим банком України. Аналіз про надійність та фінансову стійкість банку за останні три роки 2009-2011 рр. засвідчив висновок про надійність та задовільну фінансову стійкість банку. Третій розділ звіту - тема індивідуального завдання «Використання сучасних методів мотиваціі персоналу ПАТ КБ «ПриватБанк». Цю тему вибрала тому, що вона мене зацікавила і вважаю процес управління мотивацією персоналу банку має неабияке значення для управління банком в цілому і для досягнення високих результатів роботи для банку і задоволеності працівників своєю роботою. Тому я вважаю, що це актуальна тема в процесі управління діяльністю банку.

Протягом написання звіту проводився аналіз персоналу та методів мотивації персоналу, в результаті якого було виявлено які методи мотивації використовуються у банку. Перш за все ПриватБанк мотивує персонал стабільною роботою в престижній компанії, також використовуються багато інших методів мотивації співробітників, серед яких є організація приємної робочої атмосфери, кар’єрний зріст, заробітна плата та інші. Велику увагу банк приділяє навчанню та розвитку персоналу.

Спираючись на теоретичну частину, під час проходження практики зроблені виводи про організацію управління в КБ «Приватбанк».

КБ «Приватбанк» зміг організувати ефективну систему менеджменту. Завдяки цій системі банк зміг вийти на світовий рівень; розширив своє “географічне положення” (філії і відділення); створив сильний штат співробітників, які своєю роботою піднімають престиж банку.

Також, хотілося б відзначити що у банку працює дружний колектив професіоналів, головний принцип яких - клієнт завжди має рацію. Підприємство працює мобільно і швидко реагує на будь-які зміни ринку і потреб своїх клієнтів. У Приватбанку постійно ведеться якість поліпшення послуг, що надаються.

Список використаних інформаційних ресурсів

1.       Річний звіт ПАТ КБ«ПриватБанк» (2009,2010, 2011 роки)

2.      <http://privatbank.ua-> сайт ПАТ КБ «ПриватБанк»

.        http://prostobankir.com.ua

Похожие работы на - Використання сучасних методів мотивації персоналу в ПАТ КБ 'ПриватБанк'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!