Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання видання дитячої поезії 'Віршів повна рукавичка'

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Журналистика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  67,58 Кб
 • Опубликовано:
  2012-11-01
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання видання дитячої поезії 'Віршів повна рукавичка'

ЗМІСТ


РЕФЕРАТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Технологічна частина

. Художньо-технічне оформлення запропонованого видання

. Вибір способу друку

.1 Офсетний спосіб друку

.2 Високий спосіб друку

.3 Глибокий спосіб друку

. Вибір технологічного процесу

. Додрукарські процеси та обладнання

.1 Обробка текстово-ілюстративного матеріалу

.2 Верстка, коректура

.3 Виготовлення оригінал-макету

.4 Вибір програмного забезпечення

4.5 Кольороподіл, растрування

. Друкарські процеси та обладнання

.1 Вибір друкарської машини

.2 Підготовка матеріалу до друку

. Брошурувально-палітурні процеси та обладнання

.1 Фальцювання

.2 Підборка блоку

.3 Скріплення, обрізка блоку, виготовлення палітурки

.4 Ламінування плівкою

. Витратні матеріали

.1 Папір

.2 Картон

.2 Фарби

.3 Друкарські пластини

РОЗДІЛ ІІ. Техніко-Економічна обгрунтування

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ


Темою дипломного проекту є художньо-технічне оформлення і поліграфічне виконання книги "Віршів повна рукавичка". Книга розрахована для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Пояснювальна записка складається з :

89 сторінок - 29 таблиць - 1 блок-схеми

В дипломному проекті розроблено художню частину та запроектовано технологічний процес видання книги "Віршів повна рукавичка" із застосуванням настільно-видавничої системи опрацювання інформації на базі комп’ютера Apple Mac Pro, технологія виготовлення друкарської форми «Computer-to-plate», обрано офсетний спосіб друку та друкарську машину Heidelberg Speedmaster CD 102 4+L, палітурно-брошуровальне обладнання: фальцювальна машина Stahl, аркушепідбірна машина Col-Tec, ниткошвейна машина Freccia SM 20, гільотина trim-tec 105i фірми Wohlenberg, кришкокоробна машина Rebort II, офсетний папір фірми Galerie One Gloss & Silk маси 90г/м2.

Проведено аналітичний огляд сучасних технологій виготовлення книжкових видань, обґрунтовано вибір прогресивної техніки та екологічно безпечних матеріалів для опорядження запроектованої книги.

На основі технологічних та економічних розрахунків встановлено реальну собівартість книжкового видання - 22 грн.

Ключові слова: ТИРАЖ, ГАРНІТУРА, ШМУЦТИТУЛ, ОЛЕОФІЛЬНИЙ (фарбосприймаючий), ГІДРОФІЛЬНИЙ (що не сприймає фарбу), ОФСЕТ, ФОТОНАБІР, РОТАЦІЙНА МАШИНА, ТИРАЖЕСТІЙКІСТЬ, COMPUTER-TO-PLATE.

ВСТУП


На сьогодні книжкова справа в Українї переживає, нажаль, не найкращі часи. Українське суспільство занепокоєне зниженням рівня грамотності та читацької компетентності підростаючого покоління. Занепад книговидавничої справи в Україні, довготривале неналежне виділення бібліотекам коштів державою на придбання книжкової продукції і досить високі ціни на неї стало причинами поглиблення кризи читання в країні. А недостатня кількість української книги веде до втрати мовного багатства українського народу. Адже книга є одним з дієвих засобів формування особистості людини, її національної та загальнолюдської свідомості та моралі.

За 6 останніх місяців 2010 р. за даними ДНУ “Книжкова палата України імені Івана Федорова” випущено 10588 назв видань, загальним тиражем 21489,0 тисяч примірників, що у порівнянні з відповідним періодом 2008 р. становить 112,7 відсотка за назвами та 102,2 відсотка за тиражами.

Приведу статистичну таблицю Книжкової палати України:

Таблиця 1. Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2010 році

Види видань

2009 (станом на 27.12.)

2010 (станом на 27.12.)


Кількість видань, друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань, друк. од.

У % віднош. до кільк. видань 2009

Тираж, тис. пр.

У % віднош. до загального тиражу 2009

Книги і брошури,  у тому числі:

21060

46334,4

18710

88,8

36944,3

79,7

Українськоюмовою

13859

26230,0

12162

87,8

19250,5

73,4

російською мовою

5403

17802,0

4793

88,7

15683,7

88,1

Автореферати дисертацій

6360

657,4

6600

103,8

676,5

102,9


У порівнянні з аналогічним періодом минулого року опрацьовано книг і брошур менше на 2350 друк. од., тиражі зменшились на 9390,1 тис. пр.

Випуск видавничої продукції (загальні дані)

Таблиця 2. Випуск книг і брошур за цільовим призначенням

Розділи цільового призначення

Кількість видань, друк. од

Тираж, тис. пр.

Всього:

13 613

24 601,7

Наукові видання

2 755

1 200,6

Науково-популярні видання

988

2 322,4

Нормативно-практичні видання

443

934,9

Офіційні видання

530

333,2

Громадсько-політичні видання

39

276,7

Навчальні та методичні видання

4 398

7 599,6

Літературно-художні видання

2 27

4 194,2

Видання для дітей та юнацтва

885

 733,5

Довідкові видання

505

1 458,6

Інформаційні видання

38

32,2

Бібліографічні видання

136

26,7

Література релігійного змісту

351

1 224,1

Видання для організації дозвілля

288

2 265,0


Отже статистка свідчить, що, навіть незважаючи на економічну кризу, вітчизняна видавнича галузь збережена і навіть розвивається.

Заходи, реалізовані урядом за останній час, свідчать про цілеспрямовану та послідовну реалізацію державної політики у видавничій сфері. Зокрема, питання функціонування видавничо-поліграфічного комплексу в умовах економічної кризи стало предметом обговорення на галузевій нараді, яку провів Комітет Держкомтелерадіо наприкінці минулого року. Результатом цього обговорення стало підписання у січні 2009 року провідними представниками галузі, в тому числі громадськими об’єднаннями та виробниками паперу Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю. ДАК «Укрвидавполіграфія» оголосив про готовність знизити ціни на виготовлення книжок, в тому числі підручники, до 30 відсотків в залежності від обсягу, способу друку та тиражу.

Одним із важелів стимулювання видавничої справи в України є випуск книг за програмою “Українська книга”, на фінансування якої у 2010 році Державним бюджетом України передбачено кошти в сумі 20,0 млн грн. Після внесення відповідних змін колегією (червень) Комітету до Програми увійшло 80 видавничих проектів 53 видавництв та видавничих організацій.

Реалізація програми «Українська книга» здійснюється за рахунок коштів поточного Державного бюджету України на умовах державного замовлення. У цьому зв’язку, подано на розгляд Уряду проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення».

Щоб книга знайшла свого читача, в Україні має діяти мережа роздрібної торгівлі книжковою продукцією. Держкомтелерадіо постійно проводить моніторинг виконання місцевими органами виконавчої влади розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією» (від 25.06.08 № 902-р). Це урядове рішення зобов’язує місцеві органи виконавчої влади відкривати нові книгарні в селах, селищах, районних центрах, містах з урахуванням кількості місцевого населення.[32]

Отже, коли на поліграфічному ринку спостерігається жорстка конкуренція, питання про випуск якісної, стильної і гарно оформленої друкованої продукції, здатної вижити в цих умовах стоїть дуже гостро. Можливо, саме тому обрано книгу, яка є актуальною у будь-який час, яка зацікавить широке коло читачів, яку було б цікаво і читати, і оформлювати.

Розділ І. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

 

. ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВИДАННЯ

 

.1 Аналітичний огляд розвитку книговидання


Тема книги як художньої форми,

що розгортається у просторі -

бездонна

М.Бичков, ілюстратор, художник книги

Книжка - це основне джерело пізнання всього сущого. Безсумнівно, технічний прогрес породив нові джерела інформації - приміром, електронні, але тільки книжкою можна скористатися безпосередньо, без будь-яких додаткових технічних засобів і при цьому одержати естетичну насолоду, особливо якщо її майстерно видано.

Книга розвивалася одночасно з розвитком суспільства, втілюючи в собі його основні досягнення і відповідаючи вимогам тієї чи іншої історичної епохи. Книга як продукт, створений в сфері матеріального виробництва, має речову форму, яка вирізняється своєрідністю й індивідуальністю елементів, характерних для кожного історичного відрізку часу. Між тим вона впливає на найтоншу сферу людської особистості - на її духовний світ. Під впливом книги у кожного індивіда виникають різні ідеї, образи, думки, які в процесі буття формують сукупне знання, яке дає поштовх новому витку в розвитку громадської свідомості. Не дивлячись на дуалізм, закладений в природі книги, вона є єдиним цілісним організмом, який має своєрідну, характерну для кожної епохи естетику, втілену в художньо-графічних формах.

Раніше, століття тому, книжки друкувалися зовсім інакше, ніж сьогодні. Верстальники, типографи, редактори, художники вручну оформлювали текст книги. Причому оформлювали не лише ілюстраціями та кольорами, а й збагачували тексти правильними типографськими символами.

Сьогодні ситуація з типографією набагато гірша. У поліграфічній продукції можна знайти безліч помилок, неточностей, чужих знаків, котрі не притаманні нашій мові і не повинні використовуватися. Люди бачать ці помилки і сприймають їх як належне, а потім відтворюють, вважаючи помилкове правильним та даючи поштовх неграмотності. Для економії матеріалів та місця деякі символи «спростилися» (лапки перестали бути парними) або й узагалі зникли (наприклад, тире, мінус і дефіс стали одним знаком). Із новим поколінням верстальників та типографів, котрі почали готувати тексти на друкарській машинці, красива типографія фактично припинила існування. На розкладці сучасної клавіатури відсутні правильні звичайні парні лапки чи тире; у звичайному текстовому редакторі неможливо підготувати текст з висячою пунктуацією.

Область проектної діяльності художника-конструктора дуже обширна і складна. Тут здійснюється пошук головних, принципових особливостей проектованого видання.

Для кожного видання певного типа, певної функціональної групи перш за все необхідно знайти принципи його органічної організації. Необхідно пройти дорогу від рукопису автора і перших ідей, вистав-образів по майбутній книзі до її ескіза (реального матеріального проекту), що відповідає безлічі всіляких завдань: ідеологічних, художніх, комунікативних, комерційних, ергономічних і ін.

Макет - по можливості наближене відтворення об'єкту. У макеті видання опрацьовуються художня організація, економічна, аналізується доцільность вибраного рішення і матеріалів. Проводиться точний посторінковий розрахунок об'єму видання і перевіряється принципова система організації його елементів, перевіряється зовнішній вигляд книги і зручність конструкції.

Сучасному художньому конструюванню властивий особливий метод проектування, який отримав назву системного. В першу чергу тому, що проектований об'єкт розглядається, аналізується як система, і, по-друге, тому, що обов'язковий облік властивостей не лише самого проектованого об'єкту, але і споживача, і виробництва. (В даному випадку - аналіз книги, її читача і можливостей виробництва.)

Системне проектування широко застосовується в інженерному конструюванні, де має добре розроблену теорію і методичну основу. Методичний досвід системного проектування в книжковому мистецтві дає можливість художникові спиратися не лише на властивості особистого досвіду і інтуїції художника, але і на об'єктивні дані логічного аналізу. Нова професія - художник-конструктор - усе більш затверджує себе. Вона є закономірним розвитком професії художньо-технічного редактора.

Загальна, єдина мета художника-конструктура і художнього редактора на сучасному етапі - організувати книгу, щоб вона щонайкраще була пристосована для виконання певного діапазону суспільних функцій.

Художній редактор як організатор видавничого процесу, зберігши свої редакторські функції як головні, передає проектування і комплексне оформлення особливо складних видань художникові-конструктору, що працює на тих же творчих підставах, що і ілюстратор.

Сучасний художник-конструктор книги, на відміну від своїх попередників, спираючись на розвинену науково-методичну і естетичну базу, повинен уміти творчо враховувати безліч чинників, що впливають на формування майбутнього видання: політичних і просвітницьких, духовних і матеріальних, споживчих і виробничих. В той же час він повинен уміти будувати ансамбль книги, естетично осмисливши її просторово-образну форму.

Діяльність художника-конструктора стимулюють два головні чинники: перший - зробити видання доцільним, добитися, щоб воно повніше виконувало наказану йому функцію (навчати, здійснювати ідеологічне виховання, поширювати наукові відомості і ін.); другий - створити художню цілісність і цінність, які підсилюють за допомогою емоційної дії сприйняття вмісту авторської праці.

У науковому відношенні художнє конструювання книги вдосконалюється не лише за рахунок досягнень мистецтва, але і даними багатьох наук і наукових дисциплін - соціології, психології, економіки, педагогіки, деяких положень теорії інформації, кібернетики і теорії візуальних комунікацій. Використовуючи цей об'єктивний матеріал, художник-конструктор з більшою, чим раніше, визначеністю може вирішувати багато проектних завдань.

Художнє конструювання - комплексний творчий метод організації книги, який формує і розвиває всі її якості від утилітарних до естетичних. Художник-конструктор покликаний організувати книгу цілком як функціональний комплекс і композиційний ансамбль.[31]

Для ілюстратора і для конструктора книги усі елементи книги - предмет вільної гри. Його задача - «узгодити консервативні елементи з мінливими, рухомими елементами. Знайти усім елементам місце, масштаб, пропорції, організувати та напружити білий простір, вибудувати режисуру книги».[32]

1.2 Аналіз параметрів оригіналу

Перед початком роботи над дипломним проектом, уважно проаналізувавши попереднє видання заради виявлення недоліків і пошуку методу їх усунення, ознайомилась зі зразками оформлення літературно-художніх видань та теорією оформлення дитячої книжки.

Вийшло так, що оригіналом можна вважати книгу, вже видану видавництвом . Так як верстка була продиктована загальним дизайном серії «Сучасна дитяча поезія», у якій вийшла книга, то вважаю за доцільне зробити свій варіант верстки і оправи на основі того ж текстового і графічного матеріалу.

Книга «Віршів повна рукавичка» - книга верлібрів для малят.

Верлібри - чи писав вже хтось верлібри саме для дітей? Один із найскладніших українських поетів-герметиків Михайло Григорів написав книжку «Зелена квітка тиші», яку мені у видавництві також пропонували для оформлення. Журналістка Леся Коверзнєва написала з цього приводу, виразивши і мої думки:

«(…) І хоча вона побачила світ у серії «Сучасна дитяча поезія», думаю, не лише в мене виникло питання: чи можуть діти зрозуміти верлібри? Чи сподобаються вони їм? Адже дитяча поезія традиційно римована, а верлібр потребує підготовки, праці, пошуку, певного хотіння осягнути щось, на перший погляд, неосяжне. Попри багаторічну історію цього жанру, не кожна доросла людина готова сприйняти вільний вірш, визнати існування верлібрів як таких. «Немає рими - немає вірша» - скільки разів доводилося чути подібне від освічених, нібито мислячих людей. (…) Діти завжди відкриті до нового, але це знайомство з верлібром ще більше переконало мене в тому, як важливо якомога раніше почати поглиблювати їхній світогляд. І не зупиняючись лише на власних уподобаннях, знайомити навіть із тими зразками світової культури, які суспільство вважає дивакуватими. Адже від цього залежить наскільки різнобічними особистостями вони сформуються». [33]

В мене ж був досвід читання своїх власних «перлів» дуже раннього віку, записаних мамою, і я помітила, що, власне, верлібри і Григоріва, і Голобородька мють із висловами самої дитини дуже багато спільного, відмінність у тому, що висловлені вони іншою, дорослою, людиною, у вигляді вільного віршу, майже хокку чи танка іноді. Тому варто розтлумачити образи, які стоять за текстом, розгорнути його, згадавши свої дитячі уявні особливості. Ось що каже ілюстратор М. Бичков про книжкову ілюстрацію для дітей: «Дитина бачить великим планом. Для неї предмет існує сам собою і не є об'єктом для чогось: дитина дивиться на квітку і думає про неї. Вона бачить». [32] Це спонукає до певних особливих рішень зображення. Звичайно перед художником-ілюстратором постає нелегке і відповідальне завдання створити оформлення, яке дуже гармонічно супроводжувало б та доповнювало б текст.

·        Книга призначена для дітей молодшого шкільного віку.

·        Формат видання 70х90/16. Загалом формат досить зручний, книгу зручно тримати в руках. Гарнітура шрифту - Korinna. Колонцифра нестандартно - вважаю, що занадто нестандартно розміщена справа на одній сторінці розвороту для обох сторінок через похилу риску.

·        Ілюстративний матеріал у вигляді вільних композицій на білому тлі трохи плаває при відсутності строгої організаціі тексту.

·        Авантитул

·        Титул ілюстрований.

·        Форзац ілюстрований

·        Обкладинка вирішена під стиль серії: містить велику ілюстрацію на білому тлі. Шрифт мальований і не досить читабельний - моя помилка.

·        Для книжкового блоку використали папір офсетний. Книжковий блок зшито шовковими нитками. Наклад: 2 000 примірників.

Визначення поліграфічної якості попереднього примірника:

·        Друкарські форми на аркушах розміщені рівномірно.

·        Фарба не пробиватєься на зворотну сторону сторінки.

·        Незадрукованих літер немає

·        Ілюстрації повністю відповідають темі книги.

·        Міток на згині сторінок не видно.

·        Аркуші обрізані рівно.

·        Папір однакової якості.

Проаналізувавши видавничий варіант книги, було виявлено ряд недоліків, які можливо покращити за рахунок обраних приорітетних параметрів: більш строгої верстки, організації простору книги. Тому важаю доцільним перевидання даної книги.

1.3 Технічна характеристика видання

Враховуючи аналіз попереднього видання та рішення по удосконаленню (створення нової) книги, було складено технічну характеристику параметрів. Дані записані в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1. Технічна характеристика видання.

Найменування показника

Запропоноване видання

Формат

70х90/16

Кількість сторінок Фізичні аркуші Умовні друкарські аркуші Обліково-видавничі арк.

80 5 5,8 7,65

Тираж, тис

2

Гарнітура і кегль шрифта для тексту


Титульні елементи Характер оформлення Кількість фарб

титул текст та ілюстрація 4

Ілюстрації Лініатура растру Кількість фарб Кількість полос Ілюстративність видання

 100 4 1 80%

Палітурна кришка Тип Покривний матеріал

 7 папір, картон

Блок: Форма корінця Вид скріплення Матеріал скріплення

 прямий шиття нитками шовкові нитки

Метод друку: Текст Ілюстрація Палітурна кришка

 офсетний офсетний офсетний

Цупкість паперу

крейдований 90г/м2

Захисний матеріал на обкладинці

ламінування матовою плівкою


1.4 Розробка конструкції видання

1.Формат видання - 70х90/16, формат після обрізу становить - 170х215мм. Такий формат є трохи наближеним до квадратного, досить приємний та зручний. Художнику цілком є простір для створення вільних і незажатих ілюстрацій, різноманітних композицій.

. Обкладинка видання відноситься до 7 типу. Друк в 4 фарби. На ній ілюстрація, на якій зображено велику Рукавичку, повну віршів, буквально до назви, яку несе малесенька бджола. Рукавичка зшита із різнокольорових клаптиків, як і вірші, що в ній зібрані, із різних пір року, інші скоріше загадки, одні бешкетливі, деякі споглядальні, подібні до японських хокку. Кольорове вирішення - барвисте з домінуванням білого як активного простору. Шрифтова композиція зв’язана з зображенням. Використані шрифти - DavidaC у заголовках та Agatha Modern як основний шрифт.

. Форзац кольоровий, продовжує кольорову гамму обкладинки, але світліший насиченіший. Вирішений плоскісно, єдиний «повновагомий» простір у книзі, для контрасту як з обкладинкою, так і з подальшими розворотами, виповненими легко. На форзаці зображено клаптикову ковдру або частину рукавички, а персонажі з кожного клаптика немов би оживають прямо на очах, і починають жити і діяти. Форзац вводить у простір книги.

. Авантитул ілюстрований як перехід від «повновагомого» форзацу до білого простору книги. Також він композиційно подібний до кінцевого розвороту з вихідними даними. Разом вони ніби обрамовують видання.

. Титул розворотний, містить ілюстрацію із зображенням сонечка, промені його з ниток. Немов це нитки з рукавички. Шрифти використані ті ж, що й на обкладинці і корінці.

. Ілюстрації книги створенні вручну кольоровими олівцями, потім мінімально оброблені за допомогою сучасних комп’ютерних програм. Кольорове вирішення ілюстрацій, як і всього видання, побудоване на грі кольору. Аким Левич, головний художній редактор журналу «Малятко» зауважив, що у цій книжці колір «звучить», чого я і бажала досягти: щоб колір розмовляв як самостійний метод виразності. Книгу надруковано на молочного кольору папері, що надає м’якості зображенню. А так як в ілюстраціях домінує білий колір, це дуже доречно. Композиції верстки різноманітні та вільні. Спускова сторінка містить анотацію і певний вступ. Єдиний багато текстовий розворот.

. Шрифт: Agatha Modern, 16 пт, пряме світле накреслення.

. Колонцифра позначає не сторінку а окремий вірш, що у даному випадку доречніше. Розміщується залежно від композиції як її елемент, що не заважає знаходити її без зусиль.

. Вихідні дані..

Таблиця 1.1. Класифікаційна характеристика видання

Ознака

Вид

1. За матеріальною конструкцією

книжкове

2. За знаковою природою

текстово-образотворче

3. За періодичністю

неперіодичне

4. За змістом

дитяче, літературно-художне

5. За типом видання

покращене

6. За віковою категорією

для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

7. За терміном використання

ІІІ гр. середньотермінове (4 -10 років)

8. За товщиною блока

в палітурці


Отже, в розділі було проаналізовано технічну характеристику видання.

2. ВИБІР СПОСОБУ ДРУКУ


Терміном „друк” називають вид чи процес одержання друкованих відбитків. Звичайно, у широкому змісті слова під цим терміном розуміють друковану продукцію, і насамперед, періодичні видання (газети, журнали і т.д.).

Друкування - це багаторазове одержання ідентичних відбитків тексту і зображень за допомогою переносу фарбового шару в більшості випадків з друкарської форми на матеріал, що задруковується, тобто папір, картон, жерсть, плівку і т.д.

Друкарська форма - це носій графічної інформації (тексту і зображень), призначений для поліграфічного розмноження. Друкарська форма являє собою пластину (чи циліндр), на поверхні якої знаходяться друкуючі і не друкуючі елементи (пробільні).

Друкуючі елементи - це ділянки форми, на які в процесі друкування наноситься фарба.

Пробільні елементи - це пробіли відповідно, що не приймають на себе фарбу ділянки.

До недавнього часу основними технічними засобами поліграфічного виробництва для виготовлення різноманітної продукції були високий, офсетний плоский та глибокий друк. За прогнозами досліджень асоціації поліграфістів Великобританії у 2010 році частка офсетного друку серед інших буде складати 40 %. Це значно більше, ніж частка будь-якого іншого способу друку. Основні конкуренти офсетного друку - глибокий друк (незамінний, поки що, при величезних тиражах), цифровий друк (використовується для виробництва повнокольорової продукції малими тиражами) і флексографія - складають основну загрозу для розвитку офсету. Інші види, хоч і знайшли свою нішу на ринку виробництва поліграфічної продукції, суттєвої конкуренції не складають.

2.1 Офсетній друк

Офсетний друк - це спосіб непрямого плоского друку, при якому фарба з друкарської форми <../../../../wiki/Друкарська_форма> передається на папір <../../../../wiki/Папір> через проміжний, офсетний циліндр <../../../../w/index.php>.Свою назву, офсетний друк, отримав від англійського слова offset (передавати з чогось), яким називали проміжний гумовий циліндр, що в друкарській машині й передавав (переносив) зображення з форми на папір.

Вперше застосували цей метод в 1878 <../../../../wiki/1878> р. для друкування на бляшаних консервних банках. Оскільки друкувати безпосередньо з літографського каменю було неможливо, винахідники встановили між каменем і листом бляхи гумовий валик.

Він є основним видом друку при виробництві великої кількості поліграфічної продукції. Він дозволяє одержувати високоякісні відбитки з високими лініатурами растра при високих швидкостях друку. Офсет - добре відпрацьована стандартна технологія, що є однією з важливих її переваг. Відсутність єдиної системи стандартів, що зв’язує додрукарський і друкарський процеси - „ахіллесова п’ята” багатьох інших технологій друку. Головний недолік офсетного друку - високі витрати на налагодження і підтримування необхідних технологічних режимів через нестійкість балансу фарба-зволожувач.

За технологією плоского офсетного друку зображення передається з форми на задруковуваний матеріал за допомогою проміжного (офсетного) циліндра, обтягнутого гумовотканинним полотнищем. Результатом цього є значно менший порівняно з високим і глибоким способами, тиск у зоні друкарського контакту. При цьому розтискування растрової точки мінімальне, і його легко компенсувати на стадії виготовлення форми. Передача зображення за допомогою еластичного матеріалу поліпшує якість друку і уможливлює розширення спектра задруковуваних матеріалів. Наявність зволожувального апарата зумовлюється способом друку. Присутність апарата помітно впливає на якість і продуктивність друку. Невирішеною залишається й проблема забезпечення балансу „друкарська фарба-зволожувальний розчин”. Зважаючи на це, працювати на машині плоского офсетного друку досить складно.

2.2 Високий друк

Високий друк відрізняється достатньо високою якістю відбитків і високою швидкістю друку при відносній простоті технологічного процесу. Недоліком є істотні витрати часу і матеріалів при підготовці устаткування до друку через складність процесу приправки друкарських форм. Робоча поверхня друкарських елементів не лежить ідеально в одній площині, а товщина задруковуваного матеріалу зазвичай коливається. Щоб компенсувати ці різниці, при друці підвищують тиск. Однак це можливо тільки до певної міри, адже призводить до появи рельєфу на відбитку й навіть до розривання задруковуваного матеріалу. Високий тиск друку спричинює різке зростання розтискування - збільшення друкованих елементів на відбитку. Це потрібно компенсувати при виготовленні фотоформи. Проте не всі зміни друкарського елемента можна компенсувати: високий друк має обмеження щодо лініатури растра, що відтворюється, і розмірів мінімальних друкарських елементів. Фарба роздавлюється, що призводить до нерівномірності її розподілу по площині друкарського елемента, вона накопичується на краях і на відбитку площа елемента збільшується, а це вже призводить до спотворення штрихів, растрових елементів і зображення загалом. Тому і використовують у високому друці таку операцію, як приправлення - вирівнювання тиску друку.

Флексографічний друк. Використання еластичної рельєфної форми дозволяє значно знизити тиск в зоні друкарського контакту. Однак тонкі штрихи та дрібні штрихові елементи в друці тут є дуже нестійкі через еластичність матеріалу, яка призводить до значних спотворень на відбитку. Ось чому флексодрук наче одразу стає проблематичним для друкування зображень із застосування растрів і дуже дрібних штрихів. Використання летких розчинників для розведення і регулювання швидкості закріплення фарб не тільки викликає питання екологічного й економічного характеру, але створює ще й проблему контролю і стабілізації в’язкості фарби під час друку. Системи автоматичного регулювання фарби досить дорогі і не входять до стандартної комплектації машини.

2.3 Глибокий друк

Висока металоємність і великі габарити машин глибокого друку обумовлюють високу вартість цих агрегатів. Однак вони характеризуються високою продуктивністю, відносною простотою конструкції й експлуатації, а також якістю друку: такої високої насиченості фарбових відбитків і якості тонопередачі практично неможливо досягти іншими способами друку. Застосування глибокого друку вигідне тільки при великих накладах - 70-250 тис. відб. - насамперед через його велику капіталоємність, а також значні затрати ручної праці на кінцевій (контрольно-коректурній) стадії виготовлення формних циліндрів.

Отже, з огляду на все вище зазначене, можна із впевненістю сказати, що традиційний офсет є поза конкуренцією, тому саме цим способом друкуватиметься обране видання.

3. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ


Для книжково-журнальних видань передбачаються такі технології як computer-to-film, computer-to-plate, computer-to-print, computer-to-press.

Computer-to-film - ця технологія незважаючи на її поширеність, не є оптимальною через:

довгий цикл до друкарської підготовки видання;

втрати якості через потреби ручного монтажу;

чутливість пластин до денного світла;

суттєві втрати якості під час експонування плівок ( утворення ореолів, залежність параметрів растрової цятки від параметрів експонування та проявлення);

втрата якості через оптичні ефекти у світлочутливому шарі звичайних пластин (розсіювання);

залежність параметрів растрової цятки на пластині під час експонування та оброблення;

вплив фізичних параметрів растрової цятки на баланс «вода - фарба» під час друку;

тривале прилагодження друкарської машини;

бажану наявність фото вивідного пристрою формату, ідентичного друкарській машині; потребу постійно слідкувати за якістю та терміном збереження плівок, пластин, інших витратних матеріалів.

Сomputer-to-plate (з комп’ютера на форму) - ще більше
автоматизовано, ніж «computer-to-film»». Цим способом сама
друкарська форма піддається експонуванню (без застосування плівок).

Сomputer-to-print - це є найшвидший спосіб завдяки застосуванню комп ютерною техніки, електронна інформація подається безпосередньо на друкарську форму, що вже є в друкарській машині - постійний носій зображення - формний циліндр (принцип електростатичних копіювальних пристроїв та лазерних принтерів) або дістають зображення безконтактним способом без застосування друкарських форм (струминний друк та ін.).

Сomputer-to-press -це безпосереднє виведення інформації з комп ютера на змінний носій (формний циліндр або пластину, встановлені в друкарську машину).

Технології computer-to-print та computer-to-press використовуються для рекламної продукції та оперативної поліграфії.

Так як дане видання друкуватиметься способом традиційного офсетного друку, технології computer-to-press та computer-to-print далі не розглядатимуться, а враховуючи виявлені недоліки технології computer-to-film, було обрано термальну технологію computer-to-plate.

Технологія computer-to-plate (комп’тер-друкарська форма, що скорочено позначається C-t-P) - це спосіб виготовлення друкарських форм, при якому зображення на формі створюється тим чи іншим способом на підставі цифрових даних, одержаних безпосередньо з комп’ютера. При цьому повністю відсутні будь-які проміжні суттєві напівфабрикати: фотоформи, репродукційовані оригінали-макети, монтажі і т.д.

За своїм змістом технологія C-t-P - це керований комп’ютером процес виготовлення друкарської форми способом прямого запису зображення на формний матеріал. Цей процес, який реалізується за допомогою одного або кількох лазерів, більш точний, оскільки кожна пластина є першою оригінальною копією, виготовленою на підставі одних і тих самих цифрових даних. У результаті забезпечуються більша чіткість точок, більш точне суміщення, більш точне відтворення всього діапазону тональності вихідного зображення, менше розтискування растрової точки одночасно зі значним прискоренням підготовчих та налагоджувальних робіт на друкарській машині.

Впровадження CtP-технології забезпечує реальні переваги порівняно з традиційною технологією фотоскладання і формного процесу, які можна сформулювати так:

·       скорочується час технологічного циклу виготовлення друкарських форм (виключаються операції оброблення фотоматеріалу, копіювання фотоформ на формні пластини та оброблення заекспонованих формних пластин);

·        залишаються непотрібними для виробництва ФСА, проявні машини, копіювальне обладнання, а це - економія виробничих площ, витрат на придбання та експлуатацію техніки, електроенергії, скорочення чисельності обслуговуючого персоналу;

·        підвищується якість зображення на друкарських формах завдяки зниженню рівня випадкових і систематичних завад, які витікають під час експонування та оброблення традиційних фотоматеріалів (вуаль, ореольність) і копіювання монтажів на формні пластини. Оскільки при виготовленні форм прямим експонуванням монтаж плівок відпадає, проблеми, пов’язані з неточністю монтажу або похибками в ньому, повністю виключаються;

·        поліпшуються екологічні умови на поліграфічному підприємстві через відсутність хімічного оброблення плівок.

CtP поділяється на дві технології :

·       „термальну” (пластини чутливі до випромінювання з довжиною хвилі від 830 нм);

·        „фіолетову” (пластини чутливі до випромінювання з довжиною хвилі до 405 нм).

Основні відмінності між ними містяться у фізичних властивостях технологій експонування різних типів пластин і, відповідно, в конструкціях пристроїв експонування. Термальні пластини в процесі експонування закріплюються на зовнішній поверхні обертового барабана і вимагають більшої енергії, прикладеної до пластини, а це означає, що процес експонування проходить повільніше. Для того щоб забезпечити високу швидкість, застосовують багатопроменеві системи експонування. Це компенсує повільне обертання барабана. У пристроях „фіолетової” технології пластина кріпиться на внутрішній поверхні нерухомого барабана, її експонування проводиться рухомою експонуючою головкою. У зв’язку з такою конструктивною різницею „термальні” системи експонування дорожчі, ніж „фіолетові” за рахунок використання в них важких прецизійних обертових барабанів з системами автоматичного балансування та багатопроменевих систем експонування. Термальні пластини випускаються більшою кількістю виробників (близько 10) та широко доступні на ринку. Фіолетові пластини, в свою чергу, поділяються на срібломісткі та полімерні. Срібломісткі пластини випускає тільки один виробник, полімерні - кілька (3-4), а це може викликати перебої у постачанні. Срібломісткі пластини залишатимуться дорожчими за рахунок вмісту срібла. По максимально можливій лініатурі растра термальні і фіолетові срібломісткі пластини приблизно рівні. Фіолетові полімерні пластини їм у цьому поступаються, а також не дозволяють виводити зображення із застосуванням стохастичного растрування.

Було вирішено обрати термальну технологію тому, що саме вона домінує на світовому ринку, а отже є великий вибір росходних матеріалів від багатьох виробників і їх вартість постійно знижується.

Було обрано CtP-пристрій - Trendsetter VLF Quantum AL - розроблений для напів-автоматичної роботи з можливістю дооснащення однокасетним пристроєм автоматичної завантаження і розвантаження пластин.

4. ДОДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ


Додрукарські процеси включають усі технологічні процеси підготовки видання до друку на комп'ютерно-видавничій системі - обробка текстової інформації, відтворення ілюстративного матеріалу, верстка видання, коректурні відбитки, кольороподіл і растрування, електронний спуск шпальт, кольоропробний бідбиток, збереження інформації на носії, виготовлення друкарських форм.

4.1 Обробка текстово-ілюстративного матеріалу

Вибір комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

В основі комп'ютерно-видавничої системи лежать:

. Комп'ютер, що дає змогу здійснити на ньому верстку видання, підготовку графічного оформлення, обробку ілюстрацій, кольороподіл і растрування, електронний спуск шпальт.

. Графічний інтерфейс, що дає можливість відображати на екрані шрифти та графіки в реальному вигляді. Це дало поштовх до створення програм верстання видань у режимі «що бачиш на екрані, те й матимеш на фотоформі» - режимі WYSIWYG.

3. PostScript - універсальна мова опису окремих сторонок друкованого аркуша та його самого як цілого. Ця мова дала можливість використовувати єдину програмну базу для різних вивідних пристроїв.

Запропоновані параметри комп'ютера

Для створення видавничого оригінал-макету майбутнього видання книги найкраще використовувати графічні та робочі станції Apple Macintosh. Apple Power Macintosh G4 - робочі станції для професіоналів. Продуктивність двопроцесорної моделі Power Mac G4 в професійних програмах, таких як Adobe Photoshop, до 83 процентів вище, ніж PC з процесором Pentium IV 3,1GHz (показники основані на найбільш часто використовуваних операціях в Adobe Photoshop 7.0).

Таблиця 4.1- Технічні характеристики компютера Apple Power MacintoshG4

Процесор

MPC 7400 400/Dual 450/Dual 500 МГц. L2 кеш: 1 MB backside (1:2)

Пам’ять

ROM: 1 MB ROM + 3 MB завантажуємося в RAM. RAM: до 1.5 Гб - 4 слоту PC100 SDRAM DIMM (100МГц/10ns). Відео пам’ять: 16 Мб (Ati Rage 128 Pro 2D/3D AGP)

Комплектація

ZIP-drive 100Мб, FireWire: 2400 Мбіт/c. HDD 20/30/40 Гб Ultra ATA-66. Три PCI 64bit 66 МГц. AirPort - з додатковою картою. Два USB-порта (12Mbs). Аудіо вхід/вихід 16 bit стерео. Ethernet: 10/100/1000B-T. DVD-ROM/DVD-RAM

Операційна система

MacOS 9.0.4 - MacOS X 10.1.3


Таблиця 4.2- Технічні характеристики компютера Pentium IV

Процесор3400 МГц, Cedar Mill, підтримка технологій x86-64, Hyper-Threading, SSE2, SSE3, NX Bit, техпроцес 65 нм, Кэш L2: 2048 Kб


Пам’ять

RAM: DDR2 1066 (PC2 8500) DIMM 240-контактный, 2x2048 Мб, 2.1 В, CL 5. Відео пам’ять: Radeon HD 4870 X2 ядро: 750 МГц, RAMDAC: 400 МГц, память: 2048 Мб, GDDR5, 3600 МГц, 512 бит

Комплектація

HDD: 500GB SATA/ 300 NCQ, DVDRW, scrollmouse, keyb, WXPPRus+VistaBus DVD

Операційна система

Windows XP Professional - Windows Vista® Business


Монітор: SyncMaster75NF(T)/707NF/700NF, MagicSyncMaster CN 177A(P) на ASUS V8420 v29.40a.

Сканер

Для введення тексту в комп’ютер

В даному проекті передбачається технологія ОРС (оптичне розпізнавання символів), що забезпечує засоби для зчитування надрукованого на машинці або на принтері матеріалу шляхом його сканування, що позбавляє від необхідності повного набору тексту.

Існує досить багато систем ОСВ - СuneiForm, Intuititia тощо, але для українських користувачів найбільш відома Fine Reader компанії «АВВYY». Ця система має великі можливості з розпізнавання докуменів, що складаються різними (навіть декоративними) шрифтами. Остання версія Fine Reader - 6.0 Professional - дозволяє розпізнавати тексти 176 мовами світу, 30 з яких мають словарну підтримку та, відповідно, систему перевірки орфографії. Під час розпізнавання тексту система не тільки аналізує кожен окремий символ, але і його контекст, тобто слова. Такий принцип розпізнавання дозволяє досягнути високої точності.

Сканований текст зберігається в форматі *.dok, для подальшої роботи з ним в текстовому редакторі MicrosoftWord.

Для введення ілюстрацій в комп’ютер

Для введення зображення ілюстрації в комп ютер при виготовленні ілюстрованої книги використовуються різні пристрої: планшетні, циліндричні та слайд-сканери; цифрові фотокамери; накопичувачи інформації для зчитування з компакт дисків; різні інші джерела відеосигналів. Однак найбільшого поширення набули саме сканери, решта пристроїв мають обмежене застосування через свої технологічні особливості.

Задля того, щоб обрати сканер необхідно враховувати ряд технічних характеристик, кожна з яких є важливим елементом процеса отримання високоякісного зображення , а також різний характер та графічну складність оригіналів, що скануються. Для отримання професійної якості зображення малюнки повинні бути відскановані з мінімальною якістю в 600 dpi. Якість при виведенні також повинна бути прийнята до уваги. Якість не менша 600 dpi, а кращі результати отримують при 1200 dpi. Отже, для даного видання правильний вибір сканера відігріє важливу роль. Оскільки формат видання 170х215 мм після обрізу, і книга містить ілюстрації на весь розворот, то сканер треба вибирати А3 формату. Якщо продивитись порівняльні таблиці сканерів, що пропонуються, то увагу привертають два сканери:

. барабанний сканер «SG-8060P» фірми «Dainippon Screen».

. барабанний сканер Tango фірми Heidelberg Prepress.

Таблиця 4.4- Основні технічні характеристики першого сканера фірми «Dainippon Screen» «SG-8060P» для сканування ілюстрацій

Максимальний формат Непрозорий оригінал, мм Прозорий оригінал, мм

 655х538 610х538

Оптичне розрішення, dpi

12000

Діапазон оптичних щільностей, Dmax

 4,1

Межі маштабування, %

від 10 до 3000

Глибина кольору, bit

48


Високу швидкість сканування забезпечують 13 сигнальних процесорів DSP, що їх змонтовано у тракті цифрової обробки інформації сканера.

Таблиця 4.5- Основні технічні характеристики другого сканера фірми Heidelberg Tango для сканування ілюстрацій

Максимальний формат Прозорий оригінал, мм 480x450


Оптичне розрішення, dpi

2400

Діапазон оптичних щільностей, Dmax

 3,9

Межі маштабування, %

від 20 до 3000

Глибина кольору, bit

12


Отже, обираємо барабанний сканер «SG-8060P» фірми «Dainippon Screen», оскільки за своїми характеристиками він більше підходить для даного видання.

Але доступнішим виявився сканер EPSON PERFECTION V30, який хоча і лише А4 розміру, але сканує якісно і має функції, що поліпшують результат сканування кольорового графічного матеріалу. А функція об»єднання фото за допомогою програми Adobe Photoshop відома.

Таблиця 4.3- Технічні характеристики сканера EPSON PERFECTION V30

Тип сканера

Планшетний, кольоровий

Фотоэлектричне обладнання

Лінійний кольоровий датчик ПЗС

Ефективных пикселів

40,800 × 56,160 пикселів при розширенні 4800 dpi Область сканування може зменьшуватися за великих розширень.

Розмір документа

Непрозорий: 216 × 297 мм A4 або US letter

Оптичне розрішення, dpi

4800 dpi (обычное сканирование) 9600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)

Розширення на виході

від 50 до 6400, 9600 і 12800 dpi (від 50 до 6400 кроком 1 dpi)

Глибина кольору, bit

16 бит/пиксел для кожного базового кольору (внутрішнє) 16 бит/пиксел для кожного базового цвета (зовнішнє)

 

4.2 Верстка, коректура

Після отримання тексту в електронному вигляді, редактор вносить деякі правки до тексту, поділяє його на частини та глави в програмі MicrosoftWord. Одержаний файл він віддає верстальнику.

Верстка - це виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання (текст , ілюстрації, колонтитул, колонцифри) в смугу.

Виділяють декілька типів розташування ілюстрацій на смузі:

1) відкрита верстка - при якій ілюстрація розміщується зверху або знизу смуги або в одному з її кутів;

3) смугова верстка: ілюстрація повністю займає смугу;

4) глуха верстка: ілюстрація з усіх сторін прикрита текстом;

5) верстка з виходом ілюстрацій за поля так, що поля немає зовсім;

6) верстка з ілюстраціями на полях;

7) комбінована верстка: поєднуються різні типи верстки.

Для роботи над оригінал-макетом використовується комбінований тип верстки, оскільки основний акцент у виданні ставлю саме на ілюстрації, які повинні гармонійно поєднуватись з текстовою частиною. Книга містить, окрім сторінок з текстом, форзац, авантитул, ілюстрований титул. Кожна старанно оформлена книга має в собі апарат видання. Це своєрідні тексти, що доповнюють видання, для допомоги читачеві у користуванні ним (довідково - допоміжний апарат видання) і краще зрозуміти його зміст. У виданні до довідково-допоміжного апарату відноситься зміст. З усього науково - довідкового апарату (вступна стаття, передмова автора, редактора чи видавництва, післямова, бібліографічні посилання, книжкові бібліографічні списки та покажчики) у новій книзі буде присутнім лише вступ, оскільки всі інші не є характерними для дитячої книги, розрахованої на читацьку аудиторію молодшого шкільного віку.

Коректурні відбитки

Після закінчення верстки видання книгу роздруковують на лазерному принтері для перевірки та редагування. Оскільки на даному етапі не перевіряється якість малюнків, то книгу друкують на чорно-білому принтері з низькою якістю друку. Сторінка видання менша за А3 формат, тому використовується принтер А3 формату.

Таблиця 4.6- Основні технічні характеристики лазерного принтера

Xerox Phaser (TM) 5400

Розрішення, dpi

1200

Формат аркушів, min max

 A6 А3+

Щільність паперу, гр./м ² min max

 60 200

Кількість фарб

1, чорна

Швидкість друку, сторінок/хвилина

 40


Також повна мережева підтримка 10/100BaseTX; друк без полів, друк з паролем; мова опису сторінок PCL5e, PCL6e, Adobe PS2, Adobe PS3; можливість загрузки лотків без зупинки друку; та максимальне щомісячне навантаження до 200 000 сторінок роблять цей принтер ідеальним для нас.

4.3 Виготовлення оригінал-макету

Основою сучасного видавничого та додрукарського поліграфічного процесу є комп’ютерна видавнича система, яка є спеціалізованою комп’ютерною системою, призначеною для: вводу та обробки текстової, та графічної інформації: створення електронного макету (верстки) видання; отримання оригінал-макету, виготовлення друкарських форм, що використовуються у подальших процесах отримання готового видання. Залежно від виду та обсягу здійснюваних робіт комп’ютерна система може складатись із декілька окремих спеціалізованих робочих місць або їхніх груп, сполучених між собою інформаційними каналами (мережами або переносними носіями інформації).

Задачею відділу дизайну є створення оригінал-макету. Для цієї мети встановлено потужні комп’ютери відповідно з підладнаним периферійним обладнанням, до якого відносяться принтери, сканери, прилади для зчитування електронний копій з різних носіїв та інше.

У випадку створення оригінал-макету дизайнер перед початком роботи узгоджує з замовником всі вимоги до оригіналу і тільки після цього розпочинає роботу.

4.4 Вибір програмного забезпечення

Для підготовки оригінал-макету використовується наступне програмне забезпечення:

) для опрацьовування текстових масивів - Microsoft Word 2003;

) для обробки образотворчої інформації PhotoShop CS2 v 6.0;

Adobe PhotoShop - це професійний інструмент для оброблення та ретушування фотографічних зображень, створення оригінальних ілюстрацій, виконання операцій високоякісного кольороподілу.

3) Quark Xpress - це професійна програма для верстання газет, журналів, брошур і рекламних проспектів. Крім верстання з унікальною можливістю оброблення тексту можна здійснювати операцію високоякісного кольороподілу та виведення на принтер та фотоосвітлювальні автомати.

На розробленому оригінал-макеті повинні проставлятися: хрести для перевірки суміщення фарб; шкали оперативного контролю.Шкали контролю виводяться для кожної друкуючої фарби. Потрібно відзначити, що такі елементи можуть не проставлятися (у випадку, коли цього не дозволяють зробити поля). На формах також необхідно вказувати колір фарби.

Впродовж довгих років додрукарські процеси здійснювали за класичною (репрографічною) схемою: за допомогою фоторепродукційного устаткування (фотоапаратів, збільшувачів, копіювальних рам, фотонабірних автоматів тощо) готують та отримують фотоформи тексту і ілюстрацій, з них складається монтаж, який контактним способом копіюється на формну пластину.

Багатостадійність та складність, висока собівартість, матеріаломісткість та трудомісткість етапу виготовлення фотоформ спричинили пошук і появу нових альтернативних схем, які стали домінуючими.

Вибір вивідних пристроїв

Технологія СtР

Схема 4.1- Детальна технологічна блок-схема додрукарських процесів за технологією CtP

Пояснення до блок-схеми:

Т1-введення інформації до ПК;

Т2-завантаження файлів;

Т3-сканування авторського оригіналу;

Т4-роздруковування коректурних відбитків;

Т5-редагування;

Т6-правка коректурних відбитків;

Т7-створення дизайну графічної інформації;

Т8-дизайнерська правка;

Т9-екранна кольоропроба;

Т10-кольорокорекція;

Т11-технічне редагування;

Т12-верстання оригінал-макетів;

Т13-цифрова кольоропроба;

Т14-коректура;

Т15-виправлення помилок;

Т16-растрування;

Т17-кольороподіл;

Т18-електронний спуск полос;

Т19-електронний монтаж полос;

Т20-вивід друкарських форм.

Х1-авторський оригінал-макет машинописний і рукописний;

Х2-авторський оригінал кодований;

Х3-авторський оригінал друкований чи мальований;

Х4-папір для принтерів, порошок-тонер;

Х5-малюнки, фотографії, креслення;

Х6-монометалеві офсетні пластини;

У1-друкарська форма.

Спуск шпальт

Схема спусків, необхідна для кожної книги, задається під спосіб, яким аркуші будуть сфальцьовані після друку. Окрім послідовності розміщення сторінок, задаються передній (клапанний) і бічний опірний край паперового аркуша, сигнатурні та підборні мітки, поля.

Для даного видання обрано друк з "оборотом чужа форма". В цьому випадку для друку зошита одна форма використовується для друку однієї сторони аркуша, а друга форма з іншої сторони аркуша. Кожний аркуш дає один екземпляр. Цей спосіб може використовуватися для друку книжок з будь-якою кількістю сторінок в зошиті, а, також в різних друкарських машинах (односторонні та перфектні).

Однією з головних рушійних сил розвитку комп’ютеризованих до друкарських систем є прагнення інтегрувати та спростити виробничий процес. Дедалі більше його етапів контролюються комп’ютерними автоматизованими системами.

Монтаж включає в себе фізичне об'єднання всіх зверстаних сторінок в порядку, що забезпечує отримання монтажних аркушів або мікрофільмів з правильним розміщенням, з яких в подальшому можуть бути виготовлені друкарські форми.[2]

Для електронного монтажу пропоную систему «Signastation 5» від фірми «Heidelberg», яка сприяє поглинанню процесу ручного монтажу плівок комп’ютерними до друкарськими системами. Цей крок різко підвищує продуктивність операцій монтажу і, відповідно, усього друкарського процесу.

Вперше «Signastation 5» було випущено у 1995 році.

Під час електронного монтажу різко зростає якість продукції, бо відсутні огріхи позиціювання сторінок, сліди «скотча» тощо. На перехід машини з монтування одного формату на інший витрачається не більше дванадцяти хвилин. Монтувати спуск шпальт можна ручним управлінням або автоматично. Функція ручного монтажу відтворює процес ніби на монтажному столі. Для монтажу моєї книги пропоную використовувати функціє автоматичного монтажу. При ній пропонується набір готових варіантів розташування сторінок на аркуші, легко змінюється їхнє макетування, додаються сторінки. Досить вірно задати параметри сторінок, розміри сторінки видання та формат аркуша монтажу, розставити позначки обрізки, суміщення, і монтаж нових полос виконуватиметься автоматично.

Пристрій для оптичного монтажу Opty-Copy являє собою фотокамеру з комп'ютерним керуванням, що дозволяє розташовувати негативи, зроблені поза камерою. Сторінки сортируються в порядку згідно зі схемою спуску, а потім представляються для перезйомки. Оригіналотримач камери зміщується після експонування кожної сторінки згідно з спуском . Камера експонує сторінки в потрібній позиції групами по 16. Дана система прискорює процес монтажу, але при повторному друкуванні книги видавець має сплатити за повторення даної операції, оскільки негативів не матиме.

 

4.5 Кольороподіл, кастрування

Кольороподіл у сучасній поліграфії - це процес розбиття кольорової графіки або фото за допомогою світлофільтрів або селективних джерел освітлення на окремі однокольорові рівномасштабні шари (плити). Дана технологія використовує принцип субтрактивного синтеза кольору, що припускає, що на матеріал, який відображує чи пропускає світло (наприклад, папір чи прозору плівку) наносять шари кольорових фарбників, кожний з яких „вилучає” з білого кольору свою долю спектра.

Традиційно кольоропроба виконувалася в типографіях за допомогою оптичних фільтрів і системі растрів, на сьогоднішній день процес автоматизований і реалізований програмно в різноманітних комп`ютерних системах, призначених для верстки та обробки зображень для друку, наприклад, в пакетах QuarkXPress, Adobe PageMaker и Adobe InDesign.

Різновиди способів кольороподілу:

1) Традиційна технологія кольороподілу зі скелетною градацією чорної. Тут чорний колір наноситься зверху трьох тріадних кольорів у найтемніших ділянках. Основна незручність у цьому випадку - максимальний рівень фарби на найтемніших ділянках відбитку досягає 400% - по 100% для кожного кольору. При друці це обертається потребою досконалого просушування кожного аркуша паперу або застосування противідмазувальних порошків і рідини, щоб уникнути відмазування (забруднення) або перетискування фарби на сусідній паперовий аркуш.

2) Технологія UСR (Undег Со1ог Removal). Відома у вітчизняній технічній літературі і як технологія віднімання від чорного. Суть її в заміні у процесі виготовлення кольороподілених фотоформ (друкарських форм) трьох кольорових фарб тріади, присутніх в одному елементі кольорового оригіналу, на еквівалентну кількість чорної фарби на її кольороподіленій фотоформі (друкарській формі).

При друці кольорових, особливо темних, зображень проблеми виникають у найтемніших місцях зображення, тому резонно зменшити кількість тріадних фарб (СМY) в тих місцях, де буде нанесена чорна фарба, скоротивши тим самим їх сумарну кількість. Ось чому метод називають "віднімання від чорного". При його застосуванні всі тони, які складаються з рівної кількості тріадних фарб (так звані "нейтральні", ахроматичні тони), виявляються ще і дуже чутливим до балансу по сірому кольору при друці доводиться уважно стежити за його додержанням. Тому технологія UCR при кольороподілі застосовується основним чином до темних кольорів, практично не впливаючи на інші відбитки.

) Технолопя IСR (GСR, Gгау Component Rерlасеmеnt). Високошвидкісний багатофарбовий аркушевий і ролевий друк виявили проблеми - відмазування і сушіння. Економічно вигідні вирішення цієї проблеми при репродукуванні кольорових зображень було винайдено у застосуванні технології мінімізації кольорових друкарських фарб та їх еквівалентної заміни чорною фарбою (технологія МКФ) у місцях зображення, де кольоровий тон створюється за рахунок потрійного накладання кольорових фарб. У традиційному синтезі кольору всі кольорові відтінки, із трьох кольорових фарб з невеликим (до 70%) доповненням чорної фарби. Оскільки кожний колір складений із чорної з домішкою тільки однієї або максимум двох кольорових друкарських фарб, такий синтез визначають в англійськїй технічній літературі терміном ICR (GСR, Gгау Component Rерlасеmеnt), а якщо кількість всіх трьох фарб мінімізовано - то UCR (Under Color Addition).

Суть технології ICR в тому, що чорна фарба присутня практично у всіх відтінках кольорового зображення за винятком чистих кольорів, а не тільки у темних нейтральних тонах. У системі ICR відтінки створюються тільки трьома або меншою юлькістю фарб, причому одна з них-завжди чорна. При такому способі кольороподілу максимальний рівень фарби не перевищуе 300%. На практиці ICR - метод у чистому вигляді, звичайно, не застосовується. До трьох фарб - дві кольорові і чорна все ж додається трохи четвертого кольору. Проте навіть цього достатньо для одержання високоякісного зображення. Цим прийомом користуються рідко, як правило, у зображеннях, які вимагають насиченості у темних відтінках зображення і у чорному кольорі. Програмні засоби сучасних КВС дають змогу вибрати різні варіанти технології ICR із варіантів, що існують, або створити власну криву передачі чорного кольору.

У поліграфії при відтворенні кольорових оригіналів способами офсетного і високого друку завдяки растровій побудові багатофарбової репродукції має місце синтез кольорів, який містить ознаки як адитивного, так субтрактивного синтезів, де у створенні кольорових відбитків на кольоровій репродукції беруть участь 16 різнобарвних растрових елементів.

Растрування

Процес растрування є важливою ланкою в додрукарському процесі, оскільки вибір оптимального алгоритму растрування може реально покращити якість друку.

Існують види растрування:

1)      стохастичне кастрування;

2)      амплітудна модуляція;

)        гібридне кастрування.

Для підготовки до друку власного оригінал-макету пропонується використати найновіше досягнення в технології растрування - гібридне растрування. Даний вид растрування включає в себе переваги обох попередніх технологій (серійної та стохастичної). Гібридні растри дозволяють істотно поліпшити якість друку і водночас спростити отримання гарантованих надійних результатів.

Наочно переваги методу гібридного растрування показує дана порівняльна характеристика.

Переваги гібридного растрування:

1)      Більш висока лініатура растру

2)      Часткова частотна модуляція

)        Висока лініатура на вивідних пристроях з невеликим розширенням

)        Різне растрування для різних частин смуги

)        Високе оптичне розтискання

)        Збільшення кольорового охоплення

Недоліки стохастичного растрування:

1)      Проблеми друку

2)      Необхідна стабільна друкарська машина

)        Деякі обмеження по сюжету

)        Незначне візуальне зменшення різкості ілюстрацій

Недоліки амплітудної модуляції:

1)      Розеточна структура

2)      Сюжетний муар

)        Пропадання чи деформація тонких ліній

)        Проблеми сприйняття сюжету

)        Тілесні тони (на них особливо помітна розеточна структура)

)        Обмеження кольорового охоплення.

Книга дркукватиметься у друкарні «Новий друк».

«Новый друк» - унікальне поліграфичне підприємство європейського рівня, оснащене сучасною технікою з розширеным комплексом послуг та повным виробничим циклом.

Видавничо-поліграфічний комплекс «Новий друк» працює на ринку України з 1997 року. За цей час неодноразово отримував грамоти, призи, почесні дипломи за високе дизайнерсько-поліграфічне оформлення книг, журналів, этикеток, пакування. «Новий друк» завжди в числі перших у рейтингу полиграфічних підприємств країни.

Типографія оснащена найсучаснішим облднанням: два СtР для виводу фотоформ, три нові ролеві офсетні машини «Heidelberg M-600» із одночасною порізкой й склейкою продукції, ротаційні машини «WEB-16», газетно-книжкові машини «Goss Community», «Solna», три листові офсетні машини «Heidelberg SpeedMaster», сучасна лінія книжкового виробництва, шість вкладочно-швейно-різальных машин, три фальцьювальных машини, три термосклеечні машини, у т. ч. нова автоматизированна лінія «Колбус», термоупакувальна машина з одночасною персоналізацією адрес, висічено-склеювальне обладнання, дві нові лакувальні машини.

«Новий друк» виконує замовлення таких відомих компаній як «Billa», «Obi», «Oriflame», друкує периодичні видання: «What’s on», «Коммерсант», «Kiev Weekly» , «Kiev Post», «Деловая столица», «Эксперт», у тому числі книги видавництв «Эдипресс», «Мистецтво», «Либідь», «Казка», «Картографія», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Національний художній музей» та ін.

Кольорокорекція/ретуш

Сканер дає широкі можливості обробки оцифрованых зображень, пристосований для різних типів сканованих зображень.

Вивід фотоформ

Puruf-Escofot Magnum Imagemaker

Маючи систему загрузки плівки з трьох рулонів загальною ємністю до 180 метрів, такий комплекс здатен працювати в абсолютно автономному режимі бвльшне 30 годин.

Конструктивно ImageMaker виконаний по схемі із внутрішнім чавунним барабаном, що дозволяє досягти неперевершеної якості экспонування та найвищої точності.

Вивід офсетных пластин (технологія CtP)II Quantum

Швидкість експонувания: 22 пластини за годину

Можливість виводу стохастичним раструванням (розмір точки 20 мікрон).400 III Quantum

Швидкість експонувания: 40 пластини за годину

Можливість виводу стохастичним раструванням (розмір точки 20 мікрон).

Кольоропроба

Пробний друк має дві мети: перевірити, як здійснюється процес кольороподілу та показати споживачеві можливий кінцевий результат.

Методи кольоропроби, які дозволяють отримувати матеріальний відбиток, нині широко використовуються та розвиваються.

При вдосконаленні цього процесу розроблено різні варіанти кольоропроби без використання друкарської машини та виготовлення друкарської форми. До способів кольоропроби на матеріальному носії - папері, картоні, плівці та інших матеріалах - ціла низка вимог. Серед них відтворюваність результатів кольороподілу в процесі друку, можливість використання різних фарб, застосування будь-яких сортів тиражного паперу, проведення багаторазового точного копіювання, вартість проби; час отримання проби і роздільна здатність, що визначається величиною растрового елемента та лініатурою растрової структури; градація, яка враховує зміну величини тону у стандартному процесі друку; насиченість основних барв, тобто щільність плашки; кольоровий тон основних фарб; глянець та характер поверхні матеріалу.

Принтери для кольоропроби

Таблиця 4.7- Принтер для кольоропроби KONICA MINOLTA magicolor 5430DL

Швидкість друкування:

5 кольорових або 20 чорно-білих стор./хв.

Роздільна здатність:

2400x600 dpi, 1200x600 dpi, 600х600 dpi

Пам'ять:

4 Мб

Розмір паперу:

А3, А4, A5, Letter, Legal, J-Postcard, Envelope, Custom (92-216 мм x 148-297 мм)

Щільність паперу:

60-200 г/м2

Подавання паперу:

універсальний лоток прямого подавання на 200 аркушів (додатково - нижня касета на 500 аркушів)

Інтерфейси:

Ethernet 10/100Base TX, USB 2.0 (швидкісний) з підтримкою Microsoft ‘Plug and Play’

Підтримка операційних систем:

Windows XP/2000/ME/98SE, Macintosh OS 10.2 і вище, Linux

Управління принтером:

з панелі управління та через Інтернет за допомогою PageScope WEB Connection

Рекомендований обсяг щомісячного друк-ня:

35 000 сторінок

Друкування 1-ї сторінки:

12 сек. (ч-б), 21 сек. (у кольорі)

Метод:

електрографічний кольоровий лазерний (багатопрохідний)

Площина друкування:

Весь аркуш, окрім відступів 4 мм з кожного краю

Типи матеріалу для друкування:

Звичайний папір, картон до 200 г/м2, прозорі плівки, етикетки для лазерних принтерів, конверти

друк видання текстовий брошурувальний

Таблиця 4.8- Принтер для кольоропроби HP Color LaserJet 5550dn

Метод:

електрографічний кольоровий лазерний (багатопрохідний)

Розмір паперу:

A3+,А3, А4, A5, Letter, Legal, J-Postcard, Envelope, Custom (92-216 мм x 148-297 мм)

Роздільна здатність:

2400x600 dpi, 1200x600 dpi, 600х600 dpi

Швидкість друку ч/б, стор/хв (A4)

28

Швидкість друку у кольорі, стор/хв (A4)

28

Об'єм пам'яті (станд./макс.), MB

160/544

Наявність процесора, частота,

МГцRISC, 533

Щільність паперу, г/м

260-200

Інтерфейс

LPTтакІнтерфейс USBтакNet


Обираємо принтер HP Color LaserJet 5550dn, оскільки в нього швидкість друку кольорових відбитків більша.

Новим засобом контролю кольору слід вважати ручні спектрофотометри. За допомогою приладів Digital Swatchbook або Gretag Spectrolino можна швидко виміряти кольорову гаму контрольної шкали відбитку чи проби, колір паперу, фарби.

Спектрофотометр

Таблиця 4.9- Основні технічні характеристики спектрофотометру Digital Swatchbook фірми X-Rite

Діапазон вимірювання, нм

400 - 700

Діаметр плями замірування, мм

4

Швидкість заміру, с/один замір

< 2

Рівень відображення, %R

0-150

Повторюваність, E

< 0,2

Інтерфейс:

RS-232


Таблиця 4.10- Основні технічні характеристики спектрофотометру Gretag Spectrolino фірми GretagMacbeth

Діапазон вимірювання, нм380-730


Діаметр плями замірування, мм

4

Швидкість заміру, с/один замір

<5

Рівень відображення, %R

0-150

Повторюваність, E

<0,5


Отже, порівнявши ці два спектрофотометра робимо висновок, що спектрофотометр Digital Swatchbook має перевагу в швидкості заміру, а Spectrolino, у діапазоні вимірювання. Саме тому, для виготовлення кольоропроби для запропонованого видання використовується спектрофотометр Spectrolino.

5. ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ І МАШИНИ

 

5.1 Вибір друкарської машини

Оскільки книжковий блок, форзац та обкладинка кольорові, то доцільно вибрати чотирифарбову машину.

Друкарська листова офсетна машина фірми «KBA» , модель «Rapida 105». Завдяки високій продуктивності та значній степені автоматизації вже у базовій комплектації ця машина дозволяє досягти високий рівень рентабельності та автоматизації друкарського процесу. Їй притаманна висока якість друку та можливість задруковувати широкий діапазон матеріалів. Перехід з картону на папір і навпаки зовсім не потребує переналадки, що дозволяє досягти значної економії часу. Швидкість друку - 15000 відбитків/год. При кількості друкарських секцій до 10. машина повністю автоматизована. Комп’ютерний пункт керування забезпечує повний контроль всіх основних функцій і режимів роботи машини. Комп’ютер не тільки полегшує працю друкарю, зменшує кількість помилок на етапі друкарського процесу. Завдяки сумісності з протоколом СІР 3 машину можливо інтегрувати в атоматичну систему управління передачі даних типографії, що дозволяє направляти дані, отримані на етапі додрукарської підготовки безпосередньо на друкарську машину для її попередньої автоматичної наладки для друку конкретного тиражу. Дистанційна діагностика дає можливість скоротити час на пошук та усунення несправностей з декількох днів до пів години. Машина може бути укомплектована усіма необхідними для офсетного друку чи для подальшої обробки продукції (система перегортання листа, різні системи сушок та лакувальні вежі, тощо).

Таблиця 5.1- Основні технічні характеристики машина фірми «KBA», модель «Rapida 105»

Формат аркуша, макс., мм

Односторонняя печать 720х1050, двухсторонняя печать 720х1050

Формат аркуша, мин., мм

Односторонняя печать 340х4800, двухсторонняя печать 440х520

Формат друку, макс., мм

Односторонняя печать 730х1030, двухсторонняя печать 700х1030

Максимальна производительность друку, аркуш./ч

Односторонняя печать 18 000, двухсторонняя печать 15 000

Стандартные запечатываемые материалы, мм

Бумага до 0,4Картон (опционально), макс: до 1,2Пластик ((опционально), макс: до 1,0

Высота стапеля, мм

Самонаклад 1300Приемка 1200


Машина дозволяє обробляти широкий спектр матеріалів - папір від 0,04 мм, картон, в тому числі тяжкі види картону до 1,5мм, гофрокартон G/F товщиною до 1,2мм, гофрокартон Е товщиною до 1,6мм.

Машина має високу продуктивність та ефективність незалежно від друкованого тиражу. Завдяки автоматизації процесів зміни форм, форматів, друкарських матеріалів та змивки, налагодження MAN Roland 900 потребує менше часу, ніж інші машини цього класу.

Модульна побудова машини MAN Roland 900 дозволяє вибрати конфігурацію відповідну до потрібних умов виробництва: максимум вісім друкарських секцій, одинарний чи подвійний лакувальний модуль, включаючи подовжений вивідний пристрій та різні комбінації сушок.

Відмінна якість друку забезпечується безконтактною мережею аркуша через передаточний пристрій між друкарськими секціями, досконалим фарбовим та зволожуючим апаратами, аеродинамічно коректною системою проводки аркуша в новому пристрої прийомки Air Gilde.

Система електронного керування PECOM дозволяє об’єднати в єдину локальну мережу друкарські машини, завчасно налагоджувати машини для виконування нових робіт під час друку попередніх, контролювати процес виконання та багато інших параметрів, поєднати друкарські машини з комплектом до друкарської підготовки, накопичувати статистику.

Таблиця 5.2- Основні технічні характеристики машини MAN Roland 900


Формат 4

Формат 5

Формат 6

Формат 7В

Формат 8

Друкарські секції

2-8

2-8

2-8

2-8

2-8

Формат аркуша (мм) min max

 460х620 820х1130

 500х700 890х1260

 600х850 1000х1400

 600х920 1200х1620

 700х1150 1300х1850

Плоша друку, max (мм)

 810х1120

 880х1260

 990х1400

 1190х1620

 1290х1850

Висота стапеля: самонаклад приємка

 1300 1300

 1300 1300

 1300 1300

 1316 1200

 1316 1200

Продуктивність машини (аркуш/год.)

 14000

 14000

 14000

 12000

 10000


Основні технічні переваги:

·        Компоновка машини з використанням друкарських циліндрів та аркушепередаючих циліндрів подвійного діаметра, система транспортування аркуша між друкарськими секціями на повітряній подушці за допомогою лиш одного елемента аркушопередачі - трансфертера.

·        Приладка по діагоналі, яка виконується за допомогою передаточних циліндрів.

·        Привід машини виконується через шістерневу передачу та карданний вал. Таким чином, забезпечується безлюфтова передача крутячого моменту на різних швидкостях друку.

·        Високий ступінь автоматизації машини. Система наладки машини на формат і товщину друкарського матеріалу, керування фарбовими профілями фарбових апаратів RCI (Remote Control Inking) , приладка, зволоження, подача повітря, сенситометричний контроль відбитку та інші функції виконуються з пельту керування, або попередньо вказуються за допомогою системи РЕСОМ.

·        Система РРL автоматичної зміни форм, яка забезпечує зміну форми за одну хвилину на одній друкарській секції.

·        Фарбовий апарат, виключаючий різновідтінковість відбитку, має широкі властивості керування процесом друку, наприклад автоматичний пристрій розділу ланцюга валиків у фарбовому апараті при зупинці машини, пристрій реверсу дукторного циліндру, пристрій регулювання осьового руху накатних фарбових валиків для виключення шаблонування.

·        Зволожуючі апарати Roland Deltamatic з дельта-ефектом дозволяють очищувати поверхню друкарської форми від «марашек». Дукторний валик зволожуючого апарату має керамічне покриття.

·        Нова, аеродинамічна конструкція машини з візуальним контролем проводки аркуша Air Glade.

·        Передача данних між пультом керування і машиною здійснюється по волокно-оптичному кабелю.

·        Серія машин MAN Roland 900 може дооснащуватися різноманітними опціями, наприклад:

·        Самонакладка та виклад Non-Stop різноманітних конфігурацій, включаючи систему логістики AUPASYS.

·        Пристрій термостатування фарбових апаратів.

·        Пристрій автоматичної змивки всіх елементів друкарської ти лакувальної секцій.

·        Система швидкої зміни лаку Quick Change coating.

·        Подвійний лакувальний модуль з одним чи двома передаточними модулями.

·        Система кінцевих та проміжних сушек різноманітних конфігурацій для дисперсійних та УФ-лаків та фарб.

·        Система автоматичного різу аркушів In-Line Slitter.

·        Система сенситометричного та колориметричного контролю та регулювання фарбового прфіля ColorPilot, Multi CCI-2D.

·        Програмний комплекс керування машиною, планування та обліку виробництва PECOM, та багато іншого.

Високий рівень автоматизації, висока якість друку, швидка переналадка та друк тиражу, надійність конструкциії, багато опцій є свідоцтвами сучасності і якості машини Speedmaster CD 102 4+L , що є в арсеналі друкарні «Новий друк».

•        Autoplate система автоматичної зиіни друкарських форм

•        CP 2000 пульт управління

•        Охолодження повітрям

•        Technotrans CombiStar CAN зволоження та контроль температури фарбового апарату

•        Пристрій Non Stop на выводі

•        Каскадный самонаклад із приладом передустановки на формат

•        Стапельний стіл на самонакладі та виводі

•        Drystar 2000 для подовженого вивідного пристрою

Технічні характеристики:

Тип

CD 102 V 4+L

Кількість друкарських секцій

4+L

Максимальный розмір листа, мм

720х1020

Мінімальный розмір листа, мм

280х420

Макс. задруковуємий формат, мм

710х1020

Максимальна швидкість друку, відбитків за годину

15000

Довжина, см Ширина, см

903 299

Вага, кг

29540

Споживає потужність, кВт

55

Товщина пластини, мм

0,15 - 0,5

Розмір пластини, мм

770х1030


Вважаю доречним зазначити, що російський «Поліграфкомбінат дитячої літератури» також надав перевагу машині фірми Heidelberg : нещодавно придбав нову п'ятифарбову друкарську машину тієї ж серії Heidelberg Speedmaster SM 102-5+L.

Довіряючи добрим технічним характеристикам, авторитету російських професіоналів та майстрам підприємства «Новий друк», обираємо машину Heidelberg Speedmaster CD 102 4+L.

 

5.2 Підготовка матеріалу до друку

Одним з найбільш істотних моментів при підборі матеріалу, що задруковується, і фарби є перевірка їх принципової сумісності - фарба повинна мати гарну адгезію до поверхні матеріалу.

Для одержання гарного результату матеріал, що задруковується, повинен бути відповідним чином підготовлений; звичайно для цього використовується обробка поверхні коронним розрядом (коронація). Оцінюють якість коронації за допомогою нанесення на пластик смуги спеціальним коронаційним маркером. Матеріал вважається придатним, якщо смуга наноситься на поверхню рівномірно, без скочування фарби. У противному випадку на даній підкладці друкувати не можна і вона має потребу в додатковій обробці. Така обробка в умовах друкарні звичайно неможлива, тому матеріал просто замінюють.

Дуже важливим є дотримання правильних умов збереження матеріалів, що задруковуються. При підвищеній вологості повітря волокна папера поглинають вологу з повітря і розширюються в поперечному напрямку. Через це папір стає хвилястим. При зниженій вологості повітря випаровується волога, що міститься в папері, і відбувається усадка волокон паперу в поперечному напрямку.

Перед початком друку матеріал повинний бути витриманий у виробничому приміщенні протягом, як мінімум, 2 годин. При великій різниці в температурі матеріалу і приміщення цей термін, у залежності від обсягу упакування матеріалу, може збільшитися до доби. [26]

6. БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ПРОЦЕСИ


Брошурувально-палітурні стадії починаються після отримання віддрукованих аркушів у разі аркушевого друку, чи сфальцьованих зошитів - при друці на рулонних машинах.

Будь-яке книжкове видання складається з двох конструктивних вузлів - книжкового блоку (носія друкованої інформації) та зовнішнього захисного покриття - обкладинки чи палітурної кришки. Книжкові блоки складені з зошитів - складених у два, три чи чотири згини задрукованних аркуші, які потім, в залежності від об’єму книжкового видання, вкладаються одна в одну в суворому порядку, у відповідності з послідовністю операцій.

Аркуші (долі) зошитів і зошити скріплюються потім одна з одною за допомогою проволочених скоб, бавовняними чи капроновими нитками, термонитками і (чи) клеем. Обкладинка з книжковим блоком з’єднуються проволоченими скобами (дуже рідко - нитками) чи клеем по поверхні корінця з мінімальним (по 3 мм) заходом на корінцеві поля зовнішніх зошитів.

Брошурувальна кришка з’єднується з книжковим блоком за допомогою корінцевого чи обкантовочного матеріалу та форзаців.

До палітурно-обробних процесів входять наступні операції: фальцювання, приклеювання форзаців до 1-го та останнього зошита,підбірка зошитів, по зошитове шиття нитками, припресовка блоку, три ножова обрізка блоку, кругління корінця, приклейка корінцевого матеріалу.

6.1 Фальцювання

Першою загальною операцією для всіх видів скріплення блоків є фальцювання аркушів для отримання зошитів. Аркуші фальцюються відповідно до обраної схеми монтажу. Фальцювання здійснюється на обладнанні - фальцювальна машина AFC-744AKT фірми Horizon.

Аркушеподаюча система:

1.       Тип аркушеподаючої системи: пневматична ротаційна головка самонакладу з подачею за задню кромку.

2.       Регульований роздув.

.        Вакуумний поліуретановий барабан для передньої кромки.

.        Датчик подвійного аркуша.

.        Висота падаючої стопи 590 мм.

. Легко регулюється під товщину паперу.

Модуль фальцовки:

1.       Високоточні фальц касети з мікроюстировкою.

2.       Комбіновані фальцювальні валики металеві з поліуретановими вставками.

.        Всі касети оснащені електроприводом з точністю 0,1 мм.

.        Автоматичне зачинення касети.

Фальцювальна машина

Універсальна швидкісна фальцювальна машина Stahl - аналогів цієї машини по швидксті та конфигурації в Украині нема.

Heidelberg Stahl KD 78.6 KL Top Line

Производительность 15000 -40000 аркушів за годину. Виконує складання аркушів формату А1+. Дозволяє використовувати папір щільністю від 60 до 180 г/м². Можливе використання біговки та перфорації для більш щільного паперу. Оборудование позволяет делать параллельные и перпендикулярные фальцы

Таблиця 6.1- Техніча характеристика фальцювальної машини Heidelberg Stahl KD 78.6 KL Top Line

Формат аркуша (мм) min max

 780 Х 1160 150 Х 200

Кількість згинів

4 паралельні, перехрестний ножевий, 2 касети, перехрестний ножевий

Минимальный формат для 3х сгиб. фальц.

200 Х 300 мм

Минимальный формат для 4х сгиб. фальц.

300 Х 400 мм

Продуктивність, аркуш/год. Формат А4

 43000

Довжина згину, мм

Маса, кг

1600

Габарити, мм

5160х1640х1620 чи 3880х2920х1620

Споживча потужність, кВт

4,3

Електроживлення, Гц

50


фальцкасет на 1-й секції, 2 взаємоперпендикулярних ножа, можливість проклейки 8-сстроінкових зошитів по корінцю.

Комбінована фальцювальна машина Stahlfolder KH 78.6 KTLL пацює з папером від 60 до 200 г/м2 з максимальною швидкістю подачі паперу 230 метрів за хвилину. Касетна секція містить 6 касет для паралельної фальцьовки, до того ж нижні касеты - комбіновані, що скорочує час переналадки на нову задачу. В якості нової приємки використовується нове рішення - дворівневий стеккер TSH 50 у поєднанні з пристроєм двопотокового викладу готової продукції SpaTwin. Технологічні можливості нової фальцювальної машини збільшили продуктивність усього відрізку післядрукарської обробки.

Пресування зошитів

Після фальцювання зошити пресують. В процесі пресування з зошитів виходить повітря і вони стають тоншими.

Пресування відбувається на наковально-прижимних пресах.

Приклеювання форзаців до 1-го та останнього зошита блоку

Нанесення клею на фальц форзацу - HEROLD із спеціальним пристроєм нанесення смуги клею заданої ширини на матеріал; приклеювання вручну форзацу до зошиту.

6.2 Підборка блоку

Комплектування блоку - цей етап являє собою підбір зошитів і розташуван-ня їх в потрібному порядку.

Листопідбірне та брошуровальне обладнання слугує у поліграфічному процесі для підбору віддрукованих або сфальцьованих аркушів/зошитів у блоки для наступної їх обробки (зшивки, зклейки і т.п.) Листопідбірні машини діляться по типу побудови на вертикальні (вежевого типу) та горизонтальні (поточного типу).

Машини вертикального типу представляють собою секції - «башти», встановлені на станині. Секції можна підключати один до одного, а також підключати до машини разні модулі, які дозволяють виробляти різні додаткові операції: зшивку, обріз по передньому краю, прийомку. Це полегшує та прискорює процес виробництва журналів, каталогів. Листопідбірні машини вежевого типу зручні у невеликих та средніх підприємствах: займають мало місця та найбільш мобільні. Недолік їх у тому, що вони не приназначені для підбору сфальцьованих зошитів - це можливо лише на машинах горизонтального (поточного) типу побудови.

Машини горизонтального типу складаються з багатьох секцій (4-12) плюс модулі зшивки, обрізки та приємки. Це листопідбірні автомати зручні для великих виробництв. Вони застосовуються для виготовлення довгих тиражів, тиражів одного типу і коротких тиражів без зміни типу та розміру паперу. Недолік цих машин у великій займаємій площі та шумності.Tec - це модульні горизонтальні листопідбірні-брошуровальні комплекси, зконструйовані з урахуванням ергономіки та призначені для довготривалої, безпечної та надпродуктивної работи. Листопідбірник Col-Tec є універсальним пристроєм. Хоча в основному він призначений для підборки плоских аркушів, він може добре працювати також з іншими матеріалами, у тому числі з сфальцьованими зошитами, з картоном до 1000 г/м2, різними відбігованими та ламінованими матеріалами, з покриттям лаком.

Таблиця 6.2- Техніча характеристика листопідбірної машини Col-Tec

Кількість станций подачи

від 6 до 32

Формат аркуша, мм максимальний мінімальний

 350x500 90x100

Щільність паперу, г/кв.м

20-1000

Тип матеріалу

Любі типи. Плоскі аркуші та сфальцьовані зошити

Стапель на подачі

Стандартный (35 или 50 мм) и глубокий (70 или 500 мм

Продуктивність, циклів/год

3000-3500


Оригінальна серія Watkiss DigiVAC заснована на концепції беззупинного виробництва, що у поєднанні з надійною системою листоподачі робить її найбільш продуктивною та найлегшою у використанні. Запатентована система листоподачі з дна станції дозволяє дозавантажувати станції під час работи машини без зупинкики виробництва. Призначена для підбору широкого спектра паперу, включаючи меловані, глянцеві, а також легкого картону щільністю до 300 г/кв.м. Обережно працює з тонкими паперами та паперами з цифровим друком. Стопа знаходиться на повітряній подушці, так що для системи подачі и передачі потрібно лише невеликий тиск.DigiVAC+ комплектується панеллю GUI з кольоровим сенсорним ЖК-монітором. Сучасна система управління дає широкі можливості для спеціальних видів рабіт. Є можливість з’єднання башен у лінію. Швидкість набору може досягати 7200 наборіву годину.

Таблиця 6.3- Техніча характеристика аркушепідбиральної машини

Watkiss DigiVAC+

Основа

На підлозі

Станціі подачі

Вакуумна

Кількість станцій

8

Ємність станціі, мм

до 60

Продуктивність, наборів/год

до 7200

Формат паперу, мін./макс., мм

120х200 / 350х500

Щільність паперу, г/кв.м

50-300

Приєднувальні модулі

B-башня DigiVAC+8, виброукладчик DigiVAC, брошуровальник DigiVAC Book Master Pro, брошуровальник Automatic StitchFold


Для даного видання було обрано листопідбірну машину Watkiss DigiVAC+.

6.3 Скріплення, обрізка блоку, виготовлення палітурки

Зошити розподіляють у потрібному порядку. На зошитах є корінцеві контрольні мітки, які повинні скласти рівну «драбинку». Зкріплення блоків існує нитками, скобами та клейове, швейно-клейове (шиття зошитів термонитками з клейовим поєднанням зошитів).

Так як дане видання містить лише 1,5 зошита, то пропонується позошитове шиття блоків виключно нитками. Кожний зошит прошивається бавовняними нитками, які послідовно переходять у наступний зошит доки не буде зшитий увесь блок. Зшиваються не тільки аркуші кожного зошиту, але й зошити один до одного. Шиття нитками зазвичай використовується для блоків, які складаються з 32- чи 16-сторінкових зошитів. На ниткошвейних автоматах, напівавтоматах чи вручну. [2]

Палітурно-брошурувальні процеси проектується проводити на машинах фірми Nuova Smyth s.r.l.

Ниткошвейна машина Freccia SM20.

Таблиця 6.4- Технічні характеристика ниткошвейної машини Freccia SM20

Формат max/min, мм

290х380/75х90

Механічна швидкість, зошит/хв

90

Кількість стібків

12

Довжина стібка

16, 24, 32

Потужність, кВт

0,7


Для обробки книжкового блоку запроектовано лінію Freccia, яка комплектується: секція відпресовки корінців, секція заклейки корінців, секція сушки.

Ця лінія включає підборочну машину формату max/min 520х320/150х100 мм. Секції подачі зошитів встановлено лінійно. За такої конфігурації висота зошитів, що загружаються, досягає одного метра. Ручна робота зручна та необтяжлива для оператора, можна практично не регулювати машину при зміні формату.

Заклеювання та сушіння корінця

Модель Type HHS 11 G призначена для проклеювання корінця книги різної товщини. Спеціальна рама з направляючими для розміщення блоків зажатих клеєвими клапанами, що використовуються в станках серії PRA COLL TYPE. Сушка блоків здійснюється за допомогою ІЧ ламп, розташованих на консолі.[19]

Обрізка книжкового блоку

Якість книжково-журнальної продукції сильно залежить від точності порізки. Обрізка книжкового блоку відбувається на гідравлічній гільйотині.. Порізка проходить і на сучасних комп’ютеризованих трьохножовых різальных машинах «Wolenhberg», «Perfekta» та «Polar», які забезпечують точність різу до сотих долі міллиметра. Фірма Wohlenberg випускає трьохножеві різальні машини, напівавтомат для автономної роботи (завантаження вручну) та триножеві різальні автомати (автоматичне завантаження) типу trim-tec 45і, trim-tec 56і, trim-tec 75і, trim-tec105і.

Пропонується гільйотини фірми Wohlenberg модель trim-tec 105і.[12]

Таблиця 6.5- Технічні характеристики гільйотини фірми

Wohlenberg trim-tec105і

Вироб. мех. цикл/хв

20-100

Формат н/обріз, мм макс.

410х320

Формат обріз. мм макс.

380х300

Формат обріз. мм мін.

145х100

Висота різки мм макс. стопи

70

Висота різки мм мін. стопи

10


Rebort Hektor II - автоматична машина призначена для виготовлення малих та середніх тиражів брошурувальних кришок із найвищою якістю. Машина характеризується мінімальним часом переналадки, широким діапазоном форматів та високою виробничістю до 25 кришок у хвилину. Особливості:

система швидкої переналадки на формат кришки без зміни механічних частин

найвища ефективність особливо на коротких та середніх тиражах

обслуговування лінії одним оператором

широкий діапазон форматів виготовляємих брошурувальних кришок

виготовлення брошурувальних кришок за найвищими стандартами якості

конструкція машини без використання захватів

згин кантів брошурувальної кришки ротаційними щітками

виготовлення кришок із гнучким (паперовим) та жорстким (картонним) відставом

легкий та швидкий доступ до клейового апарату та самонакладу покрівельного матеріалу

мінімальна робоча площа.

Таблиця 6.6- Технічні характеристика кришкоробної машини Rebort HektorII

Формат max/min брошурувальної кришки , мм

1000х900/170х105

Товщина картонних сторонок, мм

1,5 - 4

Товщина картонного відставу, мм

1,5 - 4

Товщина паперового відставу, мм

0,4 - 0,5

Ширина відставу, мм Max висота стопи картону, мм Max висота стопи для брошурувального матеріалу, мм Max технічна швидкість цикл/хв Робочий тиск зжатого повітря Max расход зжатого повітря, л/хв. Електроживлення Габаритні розміри, мм Вага, кг

10- 80 350  300 25 6 бар 500 3 фази. 38ОВ, 50 гц 4000х3300х1600 3950


Обираємо автоматичну машину Rebort Hektor II, оскількуи вона є повністю автоматичною.

 

6.4 Ламінування плівкою

Автоматичний високопродуктивний ламінатор Kyek-102. Високопродуктивний ламінатор, призначений для ламінування готової продукції, виготовлення багатошарових матеріалів, наприклад металізованих картонів або картонів з водовідштовхувальними покриттями з поліпропілену, ПЕТ і ПВХ плівок з використанням клеїв на водній основі. Так само може використовуватися для ламінування плівками із заздалегідь нанесеним клейовим шаром (термоламінация). Відмітні особливості ламінатора: Повністю автоматична лінія ламінування; Високостапельний стол-самонаклад з детектором подвійного аркуша і зупинкою машини за відсутності подачі аркуша; Пристрій попередньої підготовки стапеля; Секція подвійного очищення аркуша від пилу за допомогою вакуумної щітки і гарячого каландра з системою ракеля; Поперечне різання на листи з використанням технології ніж, що «літає»; Повністю автоматична програмована центральна панель управління з активним екраном; Нон-стоп приймання; Лічильник листів.

Таблица 6.7- Характеристика KYEK-102DRS-K

Характеристики

KYEK-102DRS-K

Грамматура бумаги/картона:

100 - 500 г/м.2

Ламинирующие пленки BOPP/PET/PVC:

12 - 50 мкм.

Скорость ламинирования:

20 - 60 м/мин.

Максимальный размер листа:

910 Х 1020 мм.

Минимальный размер листа:

300 Х 300 мм.

Давление:

80 - 150 кг/ см.2

Температура:

70 - 120 С.

Потребляемая мощность:

65 кВт.

Габариты:

12,5 Х 30,0 Х 3,1 см.

Вес:

9500 кг.

 

7. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

 

.1 Папір

Вибір паперу для книжкового блоку

Першоважливий для книжкової продукції матеріал ― папір. Певним чином підібраний склад волокнистого матеріалу може забезпечувати певні характеристики майбутньої продукції: папір повинен бути довговічним, стійким до дії навколишнього середовища, міцним на розрив, згин.[2] Офсетний папір застосовується для друку ілюстраційних видань (як однобарвних так і багатобарвних), журналів, книг, газет. При виробництві офсетного паперу використовується поверхневе проклеювання - нанесення на поверхню паперу тонкого шару проклеюючих речовин (маса покриття складає до 6 г/м2) з метою забезпечення високої міцності поверхні паперу, що оберігає її від вищипування окремих волокон липкими фарбами, а також для зменшення деформації паперу при зволоженні для забезпечення точного збігу фарб в процесі багатобарвного друку.

Оскільки дуже важливо, щоб читати та розглядати книгу було комфортно, було обрано для видання крейдований папір 90г/м2, адже відомо, що на крейдованому папері малюнки виглядають краще. Якісний папір сприятиме тому, аби книга довго служила.

Папір Galerie One Gloss & Silk - високоякісний чистоцелюлозний матовий двосторонній папір з покращеними друкарськими якостями, з трьохшаровим крейдуванням. Високі оптичні показники (колір - не яскраво-білий, але приємний для ока молочний колір, гладкість, непрозорість) доповнюються найкращим проходженням в друкарській машині. Структура покриття паперу забезпечує хороше закріплення та швидке висихання поліграфічної фарби, контрастність та високий глянець відбитку. Має мінімальні розходи на приладку.

Таблиця 7.1. Основні технічні характеристики паперу.

Маса, г/м2.

50г.-120.

ТУ

47-01-214-94

Розривна довжина у машинному направленні для паперу до 100г/м.кв., м, не менше

3000

Степінь проклейки, не менш, мм

1,2

Білизна паперу з оптичним відбілюванням, %, не менше

85

Білизна паперу без оптичного відбілювання, %, не менше

78

Гладкість паперу машинної гладкості, с, не менше

20

Гладкість паперу каландрованої, с, не менше

80

Стійкість поверхні до вищипування, м/с, не менше

2,0

Деформація, %, не більше

+2,5

Масова доля золи, %

5-15

Смітність - кількість смітинок на 1 м.кв. площею від 0,1 до 0,5 мм.кв., не більше

+2,5

Вологість

4,5-7

Санітарно-епідеміологічне заключення №

004430 від 21.03.96

 

7.2 Картон

Вибір паперу для форзаців та палітурних матеріалів

Для форзацу потрібний папір, що буде міцний на розрив та стійкий до користування і часу. Для даної книги пропонується офсетний цупкий папір

г/м2.

Для палітурки використовується папір офсетний 700 г/м2. Він досить цупкий, зносостійкий та добре згинається.

Для сторонок обкладинки використовуємо картон обкладинковий виробництва ВАТ «Пролетарій». Цей картон використовують для виготовлення брошурувальних кришок книжкових видань.

Таблиця 7.2- Основні технічні характеристики картону

Щільність

800г/м

Формат, мм

920х1050

ГОСТ

5447-010-00278882-04


7.3 Фарби

Для офсетного друку використовуються в'язкі фарби, з підвищеною липкістю і високою концентрацією пігменту у в'яжучій речовині.

Концентрована фарба необхідна тому, що в офсетному друці плівка, що утворюється на друкарській формі при поданні фарби, повинна бути розподілена між передаючою поверхнею та папером. Оскільки на папір може бути перенесена лише половина від усього шару фарби, висока концентрація пігменту необхідна для надання необхідної насиченості друкарському зображенню.

Іншою основною характеристикою фарби для офсетного друку є концентрація олії у в'яжучому. В'яжуче повинно містити достатню кількість олії, щоб запобігти змішуванню фарби з водою - це головний принцип, на якому базується процес друку. Фарба повинна бути концентрована ще і для того, щоб протидіяти роз тисканню під час друку і утворенню емульсії при змішуванні із зволожуючим розчином.

Стандартні фарби для офсетного друку можуть бути матовими або глянцевими. Для даного видання рекомендовані глянцеві фарби. Вони мають ефектний вигляд малюнках, а, також, на темних ділянках зображення. Для обкладинки слід вибирати світлостійкі фарби, та фарби стійкі до стирання.[25]

Отже, оглянувши прайси фірм постачальників фарб на українському ринку, мій вибір зупинився на фарбах RAPIDA бренду HUBER GROUP.

Серія для офсетної фарби із здатністю швидкої настройки процесу друку та швидкоі подальшої друкарської обробки. Ці фарби лягли в основу нової серії надшвидких аркушевих офсетних фарб. Вони використовуються на більшості аркушевих офсетних машинах, особливо на швидкісних багато фарбових машинах. Швидка абсорбція і легкість складання матеріалу в стопи забезпечують миттєву післяобробку, що особливо виявляється при застосуванні матеріалу з високою адсорбентністю. Швидке висихання поверхні у комбинації з хорошим блиском і стійкості проти зтирання означає, что ця серія призначена для друкуна зізноманітних типах друкованої підложки.7000 має високу інтенсивність та яскравість кольору. Рівна, вільно текуча консистенція забезпечує високу якість при друці. Більш того, досягається висока чіткість крапок та контрастність, розроблені на основі нових досягнень в області технології виробництва фарб. В'яжуча основа цих фарб виготовлена з натуральних олій, без застосування мінеральних олій. Ці фарби підходять для друку з будь-яким зволоженням.

Властивості обраних фарб:

Характеристики

·        Швидка настройка друкарського процесу

·        Швидке висихання поверхні

·        Мінімальне використання протизаьруднюючого порошку

·        Висока інтенсивність кольору

·        Забезпечує швидку після друкарську підготовку

·        Особлио підходить для друку на високошвидкісних машинах

·        Добре підходить для inline лакування

·        Колір у співвідношенні із вимогами DIN ISO 2846-1 и 12647-2

·        Прирдній баланс сірого

·        Висока стійкість до зволоження

·        висока ступінь сумісності зі зволожуючим розчином;

·        висока механічна стійкість до стирання.

·        Швидке досягнення балансу вода-фарба

·        Стабильність у процесі роботи

Використання

Серія RAPIDA® об’єднує властивості швидкої настройки друку, високого блискку і добрі властивості спротиву стиранню. Це означає, що фарба призначена для багатьох різних видів вбираючих підкладок. Це забезпечується високою стійкістю до зволоження. Серія добре підходить для друкування на високошвидкісних офсетних машинах. ЇЇ добра механічна стабільність дозволяє виконувати після друкарську обробку майже одразу після друку.

Таблиця 7.3- Основні технічні характеристики фарб RAPIDA 7000


СвітлостійкістьWS (ISO 2836 /1204)

Спиртостійкість (ISO 2836 /12040)

Нітростійкість (ISO 2836 /1204)

Лугостійкість (ISO 2836 /1204)

Жовта 41 F10 RР

5

+

+

+

Пурпурова 42F10 RР

5

+

+

-

Блакитна 43 F10 RР

8

+

+

+

Чорна 49 F10 RР

8

-

_

+

Чорна 49F 10 RР

8

+

+

+

*WS - за шкалою Вула

 

4.5 Друкарські форми

Формні пластини виготовляються шляхом опромінення лазером в системах прямого отримання друкарських форм. Сторінкові PostScript-файли керують пристроєм експонування, яке формує форму подібно тому, як це робить фотонабірна машина. Однак в цьому випадку програмне забезпечення ще і здійснює розміщення сторінок на формі у відповідності з прийнятою схемою організації спусків. Експонування відбувається прямо на пластину, без плівок. Для кольорових відбитків виготовляється чотири пластини для чотирьох кольорів. На машині іде пробивка пластин для подальшого суміщення кольорів.

Тип використовуємих у CtP пластин визначається типом використовуємого лазера.

Срібловмістовні пластини складаються з трьох шарів: основа - алюмінієва пластина, верхній шар - галогеніт срібла, під ним знаходиться шар «фізичного проявлення». Експонування верхнього шару призводить до дефузії срібла у шар «фізичного проявлення», що призводить до створення на алюмінієвій пластині «срібного» зображення. Після проявлення це зображення стає олеофільним (фарбосприймаючим), відповідно, неекспоновані області пластини - гідрофільними (не сприймаючими друкарські фарби). Чутливість срібловмістовних пластин можна порівняти з чутливістю плівки. Швидкість експонування залежить від швидкості генерування світлової крапки та переміщення проміню по поверхні пластини.

Пластини з фотополімерним шаром. На зернистій алюмінієвій пластині знаходиться чутливий фотополімерний шар, вкритий захисним шаром полівінілового спирту (PVA), запобігаючим від контакту кисня з поверхнею. Експонування викликає на фотополімерному шарі приховане зображення, яке проявляється під час нагрівання в спеціальній секції. Неекспоновані частини вимиваються водним розчином. Експонування фото полімерних пластин потребує більше часу, ніж експонування срібловмістовних пластин, так як процес потребує значних витрат енергії.

Термочутливі пластини застосовуються в апаратах, експонуючи в інфрачервоному діапазоні. Типів термопластин є декілька, але всі вони «засвітлюються» під впливом тепла, а не світла. Растрова крапка отримуєма в результаті, відрізняється особловою «жорсткістю» - дуже чіткою геометрією, без ефекту ореолу (в протилежність точці, яку отримують при експонуванні плівки в іміджсетерах). На відміну від срібловмістовних пластин, де швидкість експонування зростає при зменшенні розширення, в термальній технології відбувається навпаки: чим більше розширення (менше розмір растрової крапки), тим і швидкість більша (потребує менше енергії для експонування). Перші термальні пластини потребували попереднього нагріву перед експонуванням, сучасні розробки не потребують нагріву. Завдяки цим якостям вони сьогодні вважаються найбільш перспективними. По-перше, вони не чутливі до видимого світла - не потребують темних приміщень, по-друге володіють високою тиражестійкістю.[26]

Так як було обрано термічну технологію CtP, то зупиняємось на термочутливих пластинах. Термальна CtP технологія та пластини були створені10 років назад компаниією Кодак. У Кодак створено багато видів термопластин із різними технологічними особливостями, як позитивні, так і негативні (різниця у тому, чи елементи створюються на експонованій чи неекспонованій поверхні). Наприклад, DITP Gold - термальна негативна пластина, що відповідає потребам усіх сегментів ринку - від друку газет до цінных паперів з використаннм друку Security элементів: для цього потрібна максимальна розширююча здатність друкарських форм. Є пластини для комерційного друку, друку УФ фарбами, а є для періодики, більш еономічні.[44]

Найбільше підходять за своїми характеристиками нам офсетні пластини Agfa Thermostar P970, спектральна чутливість яких в області спектра з довжиною хвилі 830 нм. Це позитивна офсетна пластина з термочутливим шаром, який не потребує попереднього прогріву. Ці пластини характеризуються високою чутливістю, великою широтою експонування й проявки, стабільністю показників, забезпечують можливість роботи при денному освітленні. Створення зображення базується на технології Thermostar, коли вплив енергії лазера викликає диференційовану реакцію експонованих та неекспонованих ділянок на проявник. Thermostar - це позитивні пластини, оскільки друкуючі елементи створюються на неекспонованій поверхні.

Тиражестійкість пластин - до 150 тис. відбитків, а з термічною обробкою друкарської форми після вимивання - понад 1 млн. відбитків.

РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

 

Книга «Віршів повна рукавичка» має 80 сторінок.

Формат 70 х 90/16.

Фарбовість - 4 фарби.

1. Розрахунок кількісних показників

Підрахунок полос (всі вони вільні і неповні):

Загальна кількість знаків: 4494 знаки

кількість знаків у рядку - 19;

кількість рядків у полосі - 5,6;

кількість полос - 42;

загальна кількість рядків: 237

текст підраховуємо як віршований

Всього кількість авторських аркушів : 4494 / 700 = 6,42 арк .

Підрахунок графічного матеріалу.

Тип ілюстрації

Площа малюнків

Кільк. малюнків

Обкладинка -

365,5 см2

1

Форзаци -

по 365,5 см2

2

Робочі сторінки -

20094 см2

38

Загальна площа -

20470,05 см2Всього кількість авторських аркушів - 20470,05 / 3 000 = 6,82 арк.

Разом кількість авторських аркушів та графічний матеріал :

.338 + 6,82 = 7,15 арк.

Розрахунок обсягу видання в обліково-видавничих аркушах. Оскільки обсяг видання складає 7,15 авторських аркушів, то додавши видавничий матеріал (0,5) отримуємо кількість обліково-видавничих аркушів, яка складає 7,65 арк.

Розрахунок обсягу видання у фізичних друкованих та умовних друкованих аркушах.

Обсяг книги у фізичних друкованих аркушах складає: 80 : 16 = 5 арк.

Коефіцієнт приведення для даного формату складає

(70 х 90) : (60 х 90) = 1,166.

Обсяг видання в умовних друкованих аркушах складає:

х 1,166 = 5,8 арк.

2. Розрахунок авторського гонорару

Авторський гонорар:

Авторські аркуші х Т х авторська ставка =

(4494/700) х 2000 х 1,5=6,42 х 2000 х 1,5 = 19 260 грн.

Нарахування до фондів безробіття тощо (36.8% від суми авторського

гонорару); 19 260 х 36.8% = 7 087,6 грн.

260 + 7 087,6 = 26 347 грн.

Гонорар художнику:

Тип ілюстрації

Кількість малюнків

Ціна

Обкладинка

1

200 грн.

Форзац

2

150 грн.

Титул

1

150 грн.

Ілюстр. полоси

38

105 грн.

Всього


4500 грн.


Авторський гонорар за художньо-графічне оформлення - 4500 гр.

Нарахування до фондів безробіття за художньо-графічне оформлення (36,8%)

х 36,8% = 1656 грн.

З нарахуванням: 4500+1656 = 6 156 грн.

Разом: 6 156 гр.

Сума авторського гонорару автора і художника: 26 347 + 6 156 = 32 503 грн.

3. Редакційні та загальновидавничі витрати

Витрати на обробку та оформлення рукопису і витрати на утримання управлінського апарату видавництва. Розрахунок суми редакційних і загальновидавничих витрат проводиться, виходячи з встановлених нормативів та обсягу видання в обліково-видавничих аркушах:

Загальновидавничі витрати: 7,65 х 2900 = 22 185 грн.

4. Витрати на поліграфічні матеріали

Кількість паперу для блоку:

Видання буде друкуватися на папері формату 70 х 90 (площа).

m - маса - 90 гр./м2

S - площа - 70 х 90

Маса стопи становитеме (90 х 70 х 90) : 10 000 = 56,7 кг.

Кількість необхідних стоп:

Оскільки норматив запасу на технологічні відходи для даного тиражу (Nв) становить 8%, а тираж складає 2 тис. примірників, кількість необхідних стоп становитиме

Кс = 5 х 2/2 х (1+8/100) = 5 х 1,08 = 5.4 стопи

Кількість паперу, необхідного для тиражу:

56,7 х 5,4 = 306,1 кг = 0,306 т.

Витрати на папір для друку тиражу:

Вп = кількість паперу в тонах х ціну 1 тони

Вп = 0,306 т. х 12000 = 3 672 грн.

Витрати на папір для виготовлення форзаців.

На основі довідника визначаємо, що для видання форматом 70 х 90/ 16, для 1 000 примірників потрібно (Н) 250 аркушів паперу формату 350 х 225 мм, масою 120 гр./м2.

Розрахунок кількості аркушів на весь тираж проводимо за формулою:

Кс = Na х Т/1000 х (1 + Nв.), де:

Т - тираж,

Na - норма витрат аркушів паперу на 1 000 екземплярів,

Nв. - коефіцієнт технічних витрат.

Кс = 250 х 2/1000 х (1 + 0,08) = 0,5 х 1,08 = 0,54стоп

(у Даши 1312,5 ??? это у нее аркуші?)

Мс = a x b x m / 10 000 = 35 х 22,5 х 120 / 10 000 = 9,45 кг (повинно бути біля 20-30 кг)

Де a, b - ширина і довжина аркуша в см; m - маса 1 м2 паперу в грамах

Маса паперу

Пт = Мс х Кс = 0,54 х (3,5 х 2,25 х 1,2) : 1 000

,54 х 9,45 = 5,103 кг = 0,0051 т.

Ціна за 1 т паперу 120 гр/м2 = 12000 грн.

Витрати на папір для форзаців становлять:

0,0051 х 12000 = 6,1 236 грн.

Витрати на картон.

На основі довідника визначаємо, що для видання формату 70 х 90/16, що для 1 000 примірників треба 125 аркушів картону формату 740 х 930 мм ( з яких виходить 16 сторонок), товщиною 1,75мм і масою 500 гр/м2.

Розрахунок маси одного аркуша:

Мк = (a x b x h x Мo) : 10000

Мо = m / h х 10000 = 500 / 1,75 / 10000 = 0,028 г/см2

Мк = 74 х 93 х 0,175 х 0,028 = 33,72 кг (вага 1 арк. картону)

Кк = 125 х 2 х (1+0,08) = 270 арк

Загальна вага аркушів для тиражу:

Зв = 500 х 0,44 = 308 кг = 0,308 т

Витрати на картон, з урахуванням ціни 10300 грн/т. всього складають:

Вк = 0,308 х 10300 = 3 172 грн

Витрати на папір для палітурки.

На основі довідника визначаємо, що для видання формату 70х90/16для 1 000 примірників треба 125 арк. паперу формату 740 х 930 мм і масою 120 гр/м2.

Розрахунок маси однієї стопки:

Мс = 740 х 930 х 120/ (1000х1000) = 82,584 кг = 0,0825 т.

Розраховуємо кількість стоп:

Кс = 125 х 5/1000х(1 + 0,08) = 0,675

Всього необхідно палітурного паперу:

Пп = 0,675 х 0,082584 = 0,0557т.

З урахуванням ціни за 1 т паперу масою 120 гр/м2 як 12000 грн., витрати на папір для палітурки становлять:

,0557 х 12000 = 668,93 грн.

Всього витрати на папір, картон і палітурні матеріали становлять:

3 672 грн. (папір для блоку)

(Слишком много, неверно) (папір для форзаців)

3 172 грн. (витрати на картон)

668,93 грн. (папір для палітурки)

Всоьго: 7 512 грн + форзаци =

5. Витрати на поліграфічні роботи

Проводиться на основі оптових цін виробництва.

Друкування тексту і виготовлення блоку книги:

Об’ємні витрати

Во = Оу х Ц(ціну) х К(коефіцієнт, константа) =

= 5,8 х 670 х 1,5 = 5 829 грн.

Тиражні витрати

Вт = Оу х Ц(ціну) х Квідбитків х Т = 5,8 х 670 х 7 х 2 = 3 886 х 7 х 2 = 54 404 грн.

Во - витрати об’ємні

К(коефіцієнт приведення) - 1,5 (у меня 1,166)

Квідбитків (коефіцієнт) - 7 - кількість умовних друкованих аркушо-відбитків

Вт - витрати тиражні

Виготовлення форзаців

Об»ємні витрати: Ц х К = 450 х 1,5 = 675 грн.

Тиражні витрати: 46 х 7 х 2 = 644 грн.

Виготовлення палітурних кришок

Об'ємні витрати: Ц х К = 629 х 1,5 = 943,5 грн.

Тиражні витрати: 272 х 7 х 2 = 3 808 грн.

Всього витрат на поліграфічні роботи: 4 751,5 грн.

6. Розрахунок повної видавничої собівартості

. Авторський гонорар з нарахуваннями - 1 351 грн.;

·     автору за твір - 1627,56 грн.;

·        художнику за художні роботи - 6 156 грн.;

. Редакційні та загально-видавничі витрати - 22 185 грн.

. Витрати на папір, картон та палітурні матеріали - 30714,61 грн.

·     папір для блоку - 3 672 грн.;

·        папір для форзацу - ????? грн.;

·        папір для виготовлення палітурної кришки - 668,93 грн.;

·        картон - 3 172 грн.

. Витрати на поліграфічні роботи - 4 751,5 грн.

Пп. 1- 4: приблизно 13 264,43 грн.

. Інші виробничі витрати (5% від п. 1-4) - 663,2215 (3244,19) грн.

6. Загальна видавнича собівартість тиражу - 13 927 (68 128,02) грн.

7. Позавиробничі витрати - 1 392,7 6812,80 грн.

8. Повна виробнича собівартість - 15 319,7 грн.

9. Прибуток (30% від повної собівартості) - 15 319,7+4 595 = 19 915,6грн.

10. Відпускна ціна тиражу - 15 319,7+19 915,6 = 35 234,6 грн.

11. Собівартість одного примірника - 15 319,7 / 2000 = 7,659грн.

. Відпускна ціна 1 примірника - 35 234,6 / 2000 = 17 грн.

Економічні показники.

§  Кількісні показники.

o   Формат і частка аркуша 70 х90/16

o   Обсяг видання: 80 стор.

·        обліково-видавничих аркушів - 7,65 (обл. вид. арк.);

·        авторських аркушів - 7,15 (авт. арк)

·        друкованих фізичних аркушів - 5 (фіз. друк.арк.);

·        друкованих аркушів, приведених до формату - 5,8 (ум. друк. арк.);

·        тираж видання - 2 000 прим.;

·        2. Фінансові показники.

·        повна собівартість тиражу - 15 319,7 грн.;

·        собівартість 1 примірника - 7 грн.;

·        відпускна ціна тиражу - 35 234,6 грн.;

·        прибуток - 19 915,6 грн;

·        ціна 1 примірника - 17 грн.

ВИСНОВОК

В дипломному проекті було розроблено художню частину та запроектовано технологічний процес перевидання книги «Віршів повна рукавичка» із застосуванням настільно-видавничої системи опрацювання інформації на базі комп’ютера Apple Mac Pro, технологія виготовлення друкарської форми «Computer-to-plate», обрано офсетний спосіб друку та друкарську машину Heidelberg Speedmaster CD 102 4+L, палітурно-брошуровальне обладнання: фальцювальна машина Stahl, аркушепідбірна машина Col-Tec, ниткошвейна машина Freccia SM 20, гільотина trim-tec 105i фірми Wohlenberg, кришкокоробна машина Rebort II, офсетний папір фірми Galerie One Gloss & Silk маси 90г/м2.Проведено аналітичний огляд сучасних технологій виготовлення книжкових видань, обґрунтовано вибір прогресивної техніки та екологічно безпечних матеріалів для опорядження запроектованої книги.

На основі технологічних та економічних розрахунків встановлено реальну собівартість книжкового видання.

Зручний формат, приємні оригінальні ілюстрації, цікава кольорова гама, нестандартна верстка розворотів, приваблива обкладинка-усе це в поєднанні із сучасними технологіями, офсетним друком та вдало підібраними фарбами має обов’язково привернути увагу читача, і викликати в нього бажання мати цю книгу. Книга виготовлена із якісних поліграфічних матеріалів, що продовжить строк її служби і зробить приємнішою у користуванні.

Завдяки усім цим вдосконаленням книга стала більш привабливою, такою, яку приємно купити або отримати в подарунок. Адже, як відомо, книжка - найкращий подарунок.

Перелік ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

1.       http:// www.kmu.gow.ua (урядовий портал)

2.       http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=71173&cat_id=71085 - державна сторінка про стан книговидання

3.       Інформаційно-бібліографічний альманах « Новая детская художественная література в издании, рекламе, критике и чтении», Санкт-Петербург, 2006 р.

4.       <http://slovoua.com/posts/diti-ta-vierlibri-poiednannia-niepoiednuvanogho> (стаття на тему поезії для дітей)

5.       Добкин С.Ф. Оформление книги.- 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Книга, 1985.-208с.: ил С.І.Мельнічук, С.М.Ярема, Офсетний друк. - Київ: Хагар,2000.- 488с.

6.       Валуєнко Б. В. Архітектура книги. - К.: Мистецтво, 1976

.        http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/index.html?part-005.htm (діяльність художника)

8.       .Баренбаум И.Е. История книги: учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Книга, 1984.-248с.

1.       Баренбаум И.Е. Полиграфическое и художественное оформление книги: Учеб.- метод. пособие по курсу «История книги». - Львов: Феникс, 1968.-51с. Гусман Генрих. О книге: Пер. с нем. - М.: Книга, 1982.-112с.: ил.

2.       Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. - М.: Книга, 1984-207с.

3.       Горький М. О печати. - М.: Госполитиздат, 1962.-367с.: ил.

4.       Джонсон А. Практическое руководство по переплетному делу: Пер. с англ.- М.: Книга, 1989.-102с.: ил.

5.       М.В. Шульмейстер, Г.А. Таль, Справочник технолога-полиграфиста.-

6.       Руководство покупателю// PrintWeek. - №1 ( 54). -2007. - с.48-49

.        Ярема С.М. Видавничі поліграфічні технології та обладнання. - Київ: Університет «Україна», 2003. - 320 с.

8.       CtP: „термальная” и „фиолетовая” технологии - два пути к одной цели // Шлях до успіху. Heidelberg. - 2006. - № 1. - С. 8-9.

9.       Что лучше: цифровая печать или традиционный офсет? // Print & Pack. - 2002. - № 1-С. - с. 11-12.

.        http://www.nissa.ua/catalogue/?cat=(5,70) - друкарські форми Кодак Каталог полиграфического оборудования NISSA, 2004

11.     http:// www.nissa-centre.ru <http://www.nissa-centre.ru>

12.     Дэниел Дж. Вилсон. Основы офсетной печати / Перевод с англ. под ред. к.т.н. А.А. Витта. - М.: ПРИНТ-МЕДИА центр, 2005. - 220 с.

.        Практика офсетного друку. Бібліотека „Палітри друку”. - Львів: Палітра друку. - 2001. - 264 с.

14.     «Прес сервіс», поліграфічне обладнання, 2003-2004р.

.        http:// www.ukr-print.net <http://www.ukr-print.net>

.        www.ndruk.kiev.ua <http://www.ndruk.kiev.ua> - сайт компании «Новий друк»

17.     ЗАО «Палитра», Киев, Украина. Друкарське бладнання.

.        <http://new-pack.ru/heidelberg_speedmaster_cd1024l> - характеристика машини Heidelberg Speedmaster CD 102 4+L. Компанія Нью Пак

.        <http://www.nfp.ru/equipment/postprint> - фальцювальна машина Heidelberg Stahl KD 78.6 KL Top Line

20.     Краски и расходные материалы для профессионалов // Друкарство. - 2001. - № 4.

21.     Методичні вказівки до розробки економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності "Графіка", Київ, 2003

.        «Друкарство», січень-лютий 2001

.        http:// print.infocom.uz

24.     http:// www. Printsys.com.ua - новини світу поліграфії

.        http:// www. Variant.ru - поліграфічна фірма

.  <http://consumables.machouse.ua/dir/consumables/paint/huber-group/paint_for_sheets/2449.html> - поліграфічна фірма MacHouse, фарби для листового офсетного друку HuberGroup, Rapida

Похожие работы на - Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання видання дитячої поезії 'Віршів повна рукавичка'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!