Математичні функції в Excel. Запис макросів

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  17,79 kb
 • Опубликовано:
  2009-10-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Математичні функції в Excel. Запис макросів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледжКонтрольна робота

з предмету «Табличні процесори»

м. Бердичів

2005 р.

1. Математичні функції. Особливості використання математичних функцій

В Excel є шість типів функцій:

· фінансові;

· математичні (включаючи функції матриць і тригонометричні функції);

· текстові;

· логічні;

· інформаційні;

· командні.

Функції – це готові формули. Вони виконують заздалегідь визначені операції, які зазвичай вводяться до складу розрахунків, але можуть також виконувати і неарифметичні операції. Функції завжди вертають результат чарунки, в яких вони введені. Наприклад, функція СУММ вертає значення арифметичної суми чисел, а функція ПРОПИСН робить всі букви в тексті прописними.

Функції пропонують більш швидкий спосіб вирішення багатьох задач. Наприклад, використання функції СУММ(ссылка) дозволяє швидко додати значення кожної окремої чарунки, якщо в якості аргументу вказана посилання на велику область чарунок. В потрібних випадках функції пропонують єдиний можливий спосіб вирішення багатьох задач. Наприклад, використання функцій СЕГОДНЯ и ТДАТА – єдиний спосіб звернутися з Excel до годинника-календаря вашого комп’ютера.

Для виконання конкретних операцій більшість функцій потребують специфічної інформації (наприклад, посилання функції в функції СУММ (ссылка)). Така інформація називається аргументами функції. Кількість аргументів в функціях відрізняються, а довжина усіх аргументів функцій обмежена 255 символами, включаючи лапки («»).

Аргумент масив – це множина значень, які записуються особливим образом. Елементи масиву заключаються у фігурні дужки {}, а строки у запису масиву розділяються крапками з комою (;). Наприклад, {5, 6, 7; 3,4,5; 1, 2, 3} – це масив, який має три рядки та три стовпчики. Масив як аргумент може бути введений безпосередньо в формулу, бути результатом формули, яка повертає масив, або адресою, або ім'ям діапазону чарунок, яки має масив або формулу, яка повертає масив.

Одними функціями, які найчастіше використовуються, є математичні.

Математичні функції виконують загальні арифметичні розрахунку, оперують матрицями та тригонометричними значеннями.

Повертає абсолютне значення числа

ATAN(x)

Повертає арктангенс числа

МОБР(масив)

Повертає обернену матрицю (матриця зберігається у масиві)

СЛЧИС()

Повертає випадкове число між 0 і 1

ОКРУГЛ (x, n)

Округляє число до вказаної кількості десяткових розрядів

SIN(X)

Повертає синус числа

КОРЕНЬ(Х)

Повертає додатне значення квадратного кореня числа

Числа, що використовуються як аргументи в функціях SIN, COS і TAN, повинні бути виражені в радіанах, для того щоб перевести градуси в радіани, помножте значення градусів на pi/180. Кути, які повертаються функціями ACOS, ASIN, ATAN і ATAN2, також виражені в радіанах. Для того щоб перевести радіани в градуси помножте радіани на 180/pi.

Приклад. Для того щоб розрахувати довжину підпірки для підтримки 150-метрової антени прикріпленої одним кінцем до антени, необхідну, щоб підпірка утворювала до поверхні землі кут в 55о, використовуйте функцію SIN: =150/SIN (55*pi/180), яка повертає 183,12 м.

2. Основи мови макросів. Запис макросів. Виконання макросу

Макрос – це спосіб виконання набору команд в Excel, а також спосіб прискорення вводу команд, що повторюються.

Якщо ви надаєте перевагу форматуванню чисел, без допомоги панелі інструментів «Форматирование», то вам потрібно виконати, принаймні, біля шести клацань кнопкою миші або одинадцять натиснень клавіш клавіатури («Alt+м», «я», натискання однієї або декількох клавіш управління курсором для вибору вкладки, «Alt+ч» та натискання клавіш управління курсором для вибору числового формату, «Alt+т» та натискання клавіш управління курсору для вибору типа формату, натискання клавіші «Enter»), або ще більше клацань миші або натиснень клавіш для створення формату користувача. Це, звичайно, не потребує великих зусиль, але при повторені цих дій по декілька разів у день, дратує.

Якби ви могли замінити ці дії простим натисненням комбінації клавіш, наприклад, «Ctrl+е», або вибором одного пункту в меню сервіс, або, ще краще клацанням на кнопці панелі інструментів. Це значно спростило б ваше завдання.

В Excel існує можливість записати будь-які дії при роботі з таблицею та зберегти їх на листку макросів робочої книги. Один раз записавши макрос, ви можете повторити його в любий час. Ці дії зберігаються на листку макросів у вигляді послідовності команд, виконання яких називається виконання макросу.

Макрофункції – це формули, вони завжди починаються зі знаку рівності «=». На листку макросу завжди відображаються формули, а не їх результати. Існує команда відображення формул листка робочої книги, але звичайно на листку робочої книги відображені тільки значення формул. Ви можете використовувати вкладку «Вид» діалогового вікна «Параметри», яке відкривається з меню «Сервіс», для того щоб не відображати формули на листку макросу, проте значення, що повертаються формулами не інформативні. У даному випадку макрофункції в другому і третьому рядках будуть замінені значенням ЛОЖЬ.

Коли ви знову відобразите формули замість їх значень вони будуть вирівняні по лівому краю чарунок, і таке вирівняння не може бути змінене параметрами вирівняння з меню «Формат». Усі інші параметри форматування на листку макросу застосовуються та як і на звичайному листку робочої книги.

Макрос можна виконати одним з трьох способів. Перший і самий легший спосіб – нажати комбінацію клавіш, яку ви назначили (якщо назначили). Другий – використати діалогове вікно макрос, яке відкривається після вибору пункту «Макрос» з меню «Сервис». В ньому знаходиться список всіх макросів персональної книги макросів, ви можете вибрати потрібний макрос з діалогового вікна макрос і клацнути по кнопці «ОК». Третій спосіб – вибрати параметр формат чарунки, який тепер знаходиться в меню «Сервис».

Якщо ви вийдете з Excel, не закриваючи персональної книги макросів і не клацнувши по кнопці «Да» при відповіді на питання о збережені змін в цій книзі, вікно персональної книги макросів буде з'являтися кожен раз при запуску Excel, доки ви не виберете пункт «Скрыть» з меню «Окно» та не збережете зміни при виході з Excel.

Список використаної літератури

1. Мартин С. Метьюз. «Exel для Windows 95. Проще простого». 5 видання. Київ. 1996 рік.

2. Конспект лекцій.

3. Довідкова система Microsoft Excel 2003.

Похожие работы на - Математичні функції в Excel. Запис макросів

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!