Підходи до управління персоналом у наш час

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  4,28 Кб
 • Опубликовано:
  2016-12-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Підходи до управління персоналом у наш часПідходи до управління персоналом у наш час

До нашого часу в практиці і теорії управління існують різні поняття: управління людськими ресурсами, управління працею, управління кадрами, управління персоналом, управління трудовими ресурсами, кадрова робота, кадрова політика та ін., які стосуються трудової діяльності людини і управління нею.

Можна зустріти приклади різних пояснень самого поняття "управління персоналом", при позначенні якого одні автори керуються метою і методами, за допомогою яких можна досягти цієї мети, а інші акцентуються на багату змістом частина, яка має функціональну сторону управління. Тому сформувалося безліч підходів до управління персоналом. У даній роботі розглянуті найбільш суттєві з них, такі як: системний, функціональний, ситуаційний, проектний і процесний підходи.

Процесний: розгляд діяльності з управління персоналом як процесу, який об'єднує мережу взаємодіючих приватних субпроцесів (з відповідними "входами", "виходами", "ресурсами" та ін.), Знаходиться у взаємозв'язку з іншими процесами організації і реалізує завдання забезпечення, підтримки і розвитку персоналу для досягнення стратегічних цілей.

Функціональний: аналіз управління персоналу як сукупності функцій, що відносяться до одного з функціональних напрямків діяльності, закріпленої за певною службою чи посадовою функціональної позицією.

Системний: розгляд управління персоналу як єдиної системи, прагнення виявити і об'єднати взаємодію всіх його частин, а також встановити взаємозв'язок із зовнішнім організаційної середовищем.

Ситуаційний: розгляд діяльності з управління персоналом із сторони аналізу ситуацій, встановлення тенденцій, закономірностей і чинників, що визначають їх ріст в організації і на ринку праці, і визначення комбінації управлінських методів, яка виявиться найбільш підходящою.

Проектний: розгляд управління персоналом, з одного боку, як діяльності, спрямованої на забезпечення проектів організації персоналом відповідної кількості та якості, з іншого боку, у вигляді проекту, т. Е. Обмеженого в часі комплексу робіт для створення унікального продукту або послуги в галузі управління персоналом.

Із переконань системного підходу поняття "управління персоналом" аналізується як конструкція взаємопов'язаних економічних, організаційних і соціально-психологічних методів і заходів. Вони гарантують ефективність трудової діяльності та конкурентоспроможність організації, створення умов для нормального функціонування, розвитку та продуктивного використання потенціалу робочої сили.

В рамках функціонального підходу діяльність з управління персоналом в вигляді суворо відведених функцій відноситься до однієї із спеціалізованих функцій, закріпленої за відповідною службою або посадовою функціональної позицією.

Ситуаційний підхід пропонує інструменти для послідовного, комплексного, системного аналізу ситуацій, а також дозволяє виявити основні тенденції, що визначають динаміку розвитку ситуацій для прийняття рішення, а також основні дії, що управляють, здатні вплинути на різні ситуації.

Діяльність організації, яка реалізує проектний підхід до управління, розглядається як сукупність виконуваних проектів; кожен з яких має фіксований початок і закінчення.

Процесний підхід вводить новий тип управління, при якому долаються існуючі бар'єри між різними підрозділами організації, що дозволяє об'єднувати їх зусилля і концентрувати на досягнення головних цілей організації.

Таблиця.1. Порівняльний аналіз концепцій управління персоналом

Критерії порівнянняКонцепція використання трудових ресурсівКонцепція управління персоналомКонцепція управління людськими ресурсамиКонцепція управління людиноюПідхід до організаціїОрганізація - злагоджений механізмОрганізація - це чітка організаційна система, де узгоджуються цілі людини й організаціїОрганізація подібна до «мозку» з різними підструктурами, які обєднані управлінням, контролем, інформацієюОрганізація - це соціальна, культурна системаПідхід до працівникаЛюдина є ресурсом, деталлю у механізмі, яку треба правильно підібрати і стимулюватиЛюдина як особистість, яка володіє своїми потребамиЛюдина є не поновлюваним ресурсом, елементом соціальної системиЛюдина - самостійний субєкт, має свої цінності, норми поведінкиПарадигма управлінняЕкономічна. Людина - фактор виробництваОрганізаційно-адміністративна. Людини - ресурс організаціїОрганізаційно-соціальна. Людина - елемент соціальної організаціїГуманістична. Людина - головний субєкт організаціїВ результаті порівняльного аналізу всіх позначених підходів був зроблений висновок: процесний підхід знаходиться у взаємозв'язку з іншими процесами організації і реалізує завдання забезпечення та розвитку персоналу для досягнення стратегічних цілей. Тому розробка проекту з управління персоналом на основі процесного підходу передбачає комбінування і використання інших підходів, привносячи свої переваги і переваги для різних суб'єктів управління організації.

персонал ситуаційний проект

Список літератури

1. Голуб, Н. А. Організаційні засади впровадження процесного підходу до управління персоналом: дисертація на здобуття наукового спепені канд. екон. наук: 08.00.05: захищена 12.04.11 Апенько Світлана Миколаївна; ГОУ ВПО "Байкальський державний університет економіки і права".

. Меньшикова, М. А. До питання про управління персоналом як системі і інтегрованою підсистемі організації М. А. Меньшикова 3 (7) 2008.

. Соловйов, В. І. Взаємини в колективі як фактор якісного менеджменту В І. Соловйов Стандарти і якість. 2010. 7. С. 56-59.

Похожие работы на - Підходи до управління персоналом у наш час

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!