Митний контроль імпорту спредів

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Таможенное право
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  24,1 Кб
 • Опубликовано:
  2017-02-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Митний контроль імпорту спредів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарів
Курсова робота

із дисципліни «Основи митної справи»

на тему:

«Митний контроль імпорту спредів»

Студентки 3 курсу 3 групи

факультету товарознавства та торговельного підприємництва

денної форми навчання

Пахалович І.А.

Науковий керівник:

Пашко П.В.Київ 2013

Зміст

Вступ

.Аналіз законодавчої бази з питань переміщення спредів при імпорті

. Особливості класифікації спредів за УКТ ЗЕД

. Декларування спредів

.Визначення митної вартості та нарахування платежів при імпорті спредів

. Митний контроль імпорту спредів

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Протягом останніх років внутрішній ринок активно поповнюється замінниками харчових продуктів, причина цього - підвищена харчова цінність останніх та порівняно менша вартість з аналогами.

Проаналізувавши зовнішню торгівлю України з країнами світу, встановлено, що імпорт готових харчових жирів, зокрема, спредів та жирових сумішей має позитивну динаміку, оскільки обсяг імпорту з 2009 по 2012 роки стрімко зростає, майже у 1,5 рази. У 2009 році обсяг імпорту становив 91887 дол. США, а у 2012 - 117926 дол. США, проте з 2012 по 2013 роки імпорт зменшується і становить 79254 дол. США.

Оскільки переміщення через митний кордон України підлягає митному контролю, поряд з яким здійснюється декларування, оподаткування та здійснення митних формальностей, Міністерство доходів і зборів прагне удосконалити вже існуючу законодавчу базу численними доповненнями та створенням нових законів та постанов для покращення умов експортно-імпортних операцій.

Проте пошук суб'єктами ЗЕД нових шляхів ухилення від дотримання законодавства зумовлює необхідність дослідження митних процедур для покращення здійснення діяльності митних органів. Таким чином, дослідження та аналіз процедури митного контролю при переміщенні через митний кордон України спредів у режимі імпорту є актуальним.

Метою курсової роботи є аналіз митного контролю імпорту спредів.

Відповідно до мети окреслимо завдання:

-проаналізувати законодавчу базу щодо переміщення спредів при імпорті;

-висвітлити класифікацію спредів за УКТ ЗЕД;

-охарактеризувати декларування спредів;

-визначити митну вартість та нарахувати митні платежі при імпорті спредів;

-здійснити аналіз митного контролю спредів у режимі імпорту.

Об'єктом дослідження - спреди, що переміщуються через митний кордон України.

Предметом дослідження є процедури митного контролю.


1.Аналіз законодавчої бази з питань переміщення спредів при імпорті

Основоположними нормативними документами при регулюванні імпорту в Україні є Митний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність України» та Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції».

Згідно статті 74 Митного кодексу України імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Стаття 75 Митного кодексу України встановлює, що митний режим імпорту може бути застосований до товарів, що надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території [1].

Законодавством України з питань державної митної справи можуть бути визначені документи, які використовуються для декларування товарів у митний режим імпорту замість митної декларації.

Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари;

) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;

) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [1].

Відповідно до статті 76товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів.Підтвердженням українського статусу товарів, зазначених у частині першій цієї статті, є митна декларація, за якою ці товари випущено у вільний обіг [1].

Особливості оподаткування імпортних операцій під час переміщення товарів через митний кордон України встановлюються Податковим кодексом України, зокрема, статтею 206, в якій зазначаються податки, що повинні бути сплачені при ввезенні товарів на митну територію України, ставки яких описані даним кодексом [2].

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII містить перелік визначень основних термінів, встановлює основні принципи і правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності, визначає суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, дає перелік видів зовнішньоекономічної діяльності, закріплює регулювання зовнішньоекономічної діяльності, регулює економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями, крім того, захищає права та інтереси держави і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 4 закону визначає види зовнішньоекономічної діяльності, одним з яких експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили[3].

Наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651«Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» визначає правила заповнення граф митних декларацій на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів до нього форми МД-3, специфікації форми МД-8, порядок унесення відомостей до доповнення форми МД-6, випадки застосування специфікації, а також порядок оформлення, розподілу та використання аркушів МД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

Наказ Міністерства фінансів України № 651 регулює декларування товарів, поміщених у митні режими експорту, реекспорту, переробки за межами митної території України, тимчасового вивезення та поміщення українських товарів у митні режими митного складу, а також у митні режими імпорту, реімпорту, переробки на митній території України, тимчасового ввезення, знищення або руйнування, відмови на користь держави та поміщення іноземних товарів у митні режими митного складу, вільної митної зони, безмитної торгівлі та порядок заповнення граф МД при декларуванні товарів, що переміщуються митною територією України транзитом [4].

Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» від 17 липня 1997 року № 468/97встановлює порядок тарифного і нетарифного регулювання імпорту сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки для створення рівних умов конкуренції між продукцією вітчизняного виробництва та продукцією нерезидентів, а також деякі методи цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників України.

Стаття 1 регулює ставки ввізного мита на імпорт сільськогосподарської продукції. Так, повні ставки ввізного (імпортного) мита на товари третьої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а також на підакцизні товари встановлюються на рівні пільгових ставок. Проте, у статті 6 зазначено, що ставки ввізного мита на товари першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності визначаються Митним тарифом України [5].

Згідно статті 4, сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає санітарно-епідеміологічному, радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) (2371а-14) - ветеринарному контролю. При цьому іноземні сертифікати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачено нормами відповідних міжнародних договорів. Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів здійснюється в порядку, визначеному законом [5].

Продукти, призначені для продажу населенню, що підпадають під визначення другої - двадцять першої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), можуть бути випущені з-під митного контролю на територію України з країн, вільних від карантину, за умови наявності на тарі (коробах, упаковках, розфасовках), а у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, безпосередньо на продукті, відомостей про назву продукту, масу (об'єм), склад, із зазначенням переліку використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок (консервантів), барвників тощо, вмісту хімічних речовин або сполук. Окремо наводяться відомості про енергомісткість, дату граничного строку використання, побічні ефекти споживання або про їх відсутність, назву харчових добавок (консервантів) за їх наявності, місце виготовлення, найменування й адресу виробника таких продуктів та посилання на власника торгової марки за його наявності. Зазначені відомості мають бути виконані українською мовою, за винятком торгової марки, логотипу компанії чи її назви або власної назви продукту, що можуть виконуватися іноземними мовами. Продукти, які продаються населенню із порушенням вимог, встановлених цією статтею, вважаються такими, що були ввезені в Україну із порушенням митних правил [5].

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» від 24.03.99 р. № 136визначає порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями [6].

Отже, потужна законодавча база, яка регулює переміщення спредів та жирових сумішей через митний кордон України в режимі імпорту, охоплює Митний кодекс України, де зазначені вимоги до поміщення товарів у відповідний митний режим, Податковий кодекс України, який описує особливості оподаткування товарів, Наказ Міністерства фінансів України № 651, що регулює декларування товарів та численні закони та постанови.

2. Особливості класифікації спредів за УКТ ЗЕД

Велика кількість вже існуючих товарів вимагає певного впорядкування та класифікації. Таким переліком, який має на меті спростити зовнішньоекономічні операції, є товарна номенклатура Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Митні органи України для цілей кодування товарів при митному оформленні використовують товарну номенклатуру Митного тарифу України (УКТ ЗЕД), затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001р. № 2371-II. В основу товарної номенклатури Митного тарифу України покладено Гармонізовану систему (перші шість знаків товарного коду) [7].

Згідно статті 68 МКУ ведення УКТЗЕД передбачає:

·вiдстеження та облік змiн та доповнень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рiшень щодо її тлумачення, що приймаються Всесвiтньою митною органiзацiєю;

·підготовку пропозицій щодо внесення змін до УКТ ЗЕД;

·деталiзацiю УКТЗЕД на національному рiвнi та введення додаткових одиниць вимiру;

·забезпечення однакового застосування всіма митними органами правил класифікації товарів;

·прийняття рiшень щодо класифiкацiї та кодування товарiв в УКТЗЕД у складних випадках;

·розроблення пояснень та рекомендацiй до УКТ ЗЕД та забезпечення їх опублікування;

·своєчасне ознайомлення субєктів ЗЕД з рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань класифікації товарів та про застосування УКТ ЗЕД;

Товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.

Митні органи здійснюють контроль відповідності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.

Кодування товару - це представлення товару у вигляді знаків. Код товару в УКТЗЕД складається з десяти цифр і має наступну структуру:

·код групи - 2 знаки;

·код товарної позиції - 4 знаки;

·код товарної підпозиції - 6 знаків;

·код товарної категорії - 8 знаків;

·код товарної підкатегорії - 10 знаків [1].

Для отримання коду певного товару необхідно знайти його в товарній номенклатурі. Для цього визначають, в першу чергу, до якого розділу належить товар (проте, при привласненні коду товару номер розділу не враховується), далі визначають код групи, товарної позиції, підпозиції і т.д.

Класифікація спредів згідно УКТ ЗЕД наведена в табл. 1.

Таблиця 1

1517Маргарин; харчові сумiшi або продукти з тваринних і рослинних жирiв, масел та олiй або їх фракцiй, крiм харчових жирiв, масел чи олій та їх фракцiй товарної позицiї 1516;1517 90- iншi;1517 90 99- - - iншi;1517 90 99 99- - - - - інші.

Згідно з класифікації УКТ ЗЕД спреди та жирові суміші відносяться до 15 групи «Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження».

Спреди та жирові суміші відносяться до товарної позиції 1517, оскільки, як зазначено в поясненні до УКТ ЗЕД, до цієї товарної позиції включаються маргарин та інші придатні для вживання в їжу суміші або готові продукти з тваринних та рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, крім харчових жирів, масел, олій та їхніх фракцій товарної позиції 1516. Зазвичай, це рідкі або тверді суміші чи готові продукти з:

(1) різних тваринних жирів або масел або їхніх фракцій;

(2) різних рослинних жирів або олій або їхніх фракцій; або

(3) як тваринних, так і рослинних жирів, масел або олій або їхніх фракцій.

Продукти цієї товарної позиції, жири, масла або олії які могли бути попередньо гідрогенізовані, можуть бути піддані емульгуванню (наприклад, знежиреним молоком), збиванню, текстуруванню (зміні текстури або кристалічної структури) і т.п. і можуть містити добавки в невеликих кількостях лецитину, крохмалю, харчових барвників, смакових речовин, вітамінів, вершкового масла або інших молочних жирів.

До цієї товарної позиції включаються також придатні для вживання в їжу готові продукти, приготовлені з окремого жиру або олії (чи їхніх фракцій), гідрогенізованих чи негідрогенізованих, які були піддані емульгуванню, збиванню, текстурованню і т.д. [8].

Оскільки, спреди не відносяться до олiй нелетких, рiдких, змiшаних та харчових сумiшей або продуктів, що використовуються для змащування форм, то відповідно вони матимуть код підпозиції 1517 90 - «інші».

Рівні кодування «товарна категорія» та «товарна підкатегорія» створені для більш детальної класифікації товарів, проте спреди та жирові суміші не передбачені цими рівнями, тому останні чотири цифри - 99 99.

Таким чином,товарна номенклатура Гармонізованої системи опису та кодування товарівстворена з метою спростити експортно-імпортні операції. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності має 21 розділ (97 груп), спреди та жирові суміші знаходять в переліку товарів 3 розділу «Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження». Код спредів за УКТ ЗЕД - 1517 90 99 99.

3.Декларування спредів

Згідно статті 257 Митного кодексу України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення [1].

Імпортування товарів передбачає подання певних документів. Наведемо порядок заповнення граф МД - 2(Додаток А) згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» [4]та Наказом Міністерства фінансів України №1011 від 20.09.12 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій» [9].

ТОВ «Троянда» (Україна, м. Київ, 03067, бул. Лепсе, 6) та ARRSLTD (Нідерланди, 1017, м. Амстердам, вул. Херенграхт, 597) заключили контракт №1 на умовах СPT на поставку з Нідерландів в Україну спредів рослинно-жирових, без вмісту молочних жирів, арт. F1252. Зазначена вартість в рахунку-фактурі - 6000 доларів США. Курс валюти на день оформлення МД складає 7.993 грн. за 1 дол. США. Вага брутто становить 3100 кг, вага нетто - 3000 кг. Кількість місць 4. Розрахунковий рахунок 260081111115555 у АКБ «Правекс-банк», МФО 320017. Декларування здійснювало ТОВ «Троянда» м. Київ, бул. Лепсе, 6. Представник декларанта Петренко П.П., м. Київ, бул. Лепсе, 6, тел. 044 - 555-55-55.

Розглянемо детальніше декларування спредів у режимі імпорту.

У графі 1 «Декларація» першому підрозділі зазначається двозначний літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ" - ввезення в Україну. У другому підрозділі зазначається код митного режиму «40» - імпорт (випуск для вільного обігу) відповідно до класифікатора митних режимів. У третьому підрозділі вказується тип декларації «ДЕ» - додаткова декларація до попередньої митної декларації відповідно до класифікатора митних декларацій.

У графі 2 «Відправник/Експортер» у правому верхньому кутку графи зазначається літерний код альфа-2 країни відправника - «NL» відповідно до класифікації держав світу. У графі зазначаються відомості про відправника - ARRS LTD, Нідерланди, 1017, м. Амстердам, вул. Херенграхт, 597.

У графі 3 «Форми» у першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів форм МД-2 - «1/1», оскільки це 1 номер комплекту, який складається лише з 1 аркуша форми МД-2.

У графі 4 «Відвантажувальні специфікації» зазначається загальна кількість долучених до МД комплектів доповнень, складених декларантом, та через знак «/» - кількість аркушів у примірнику специфікації. У нашому випадку використовується один комплект доповнення (МД-6) та не використовується специфікація, отже, зазначається «1/0».

Графа 5 «Всього товарів» містить інформацію про загальну кількість задекларованих у МД товарів - «1».

Графа 6 «Всього місць» містить відомості про загальну кількість вантажних місць задекларованих у МД товарів - «4».

У графі 7 «Довідковий номер» за бажанням декларанта зазначається наданий ним порядковий номер МД - «1226».

Графа 8 «Одержувач» заповняється наступним чином. У правому верхньому кутку графи зазначається літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації держав світу - «UA», далі через знак «/» - індивідуальний податковий номер платника податків ТОВ «Троянда» 0033339999. У графі зазначаються відомості про одержувача - ТОВ «Троянда», 03067, м. Київ, бул. Лепсе, 6.

У лівому нижньому кутку вказується ідентифікаційний код одержувача - 0033339999.

У графі 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» зазначаються відомості про одержувача, який безпосередньо ввозить товар на митну територiю України - ТОВ «Троянда», 03067, м. Київ, бул. Лепсе, 6.

У правому верхньому кутку графи зазначається літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації держав світу - «UA», далі через знак «/» - індивідуальний податковий номер платника податків ТОВ «Троянда» 0033339999.

У лівому нижньому кутку вказується ідентифікаційний код одержувача - 0033339999.

У графі 11 «Торговельна країна / Країна виробництва» зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 2 МД - «NL».

У графi12 «Відомості про вартість» зазначається у валютi України сума наведених у графах 45 МД і додаткових аркушів митних вартостей задекларованих товарiв (або сума митних вартостей за МД і аркушами специфiкацiї). У даній графі зазначаємо митну вартість, яка вказана в графі 45 - «47958.00». За умовами нам відомо, що митна вартість становить 6000 доларів США, переводимо суму в національну валюту (курс валюти 7.993 грн за 1 долар США): 6000 × 7.993 = 47958.00 грн.

У графі 14 «Декларант/Представник» наводяться відомості про декларанта. У нашому випадку декларування здійснювало ТОВ «Троянда», 03067, м. Київ, бул. Лепсе, 6.

У лівому нижньому кутку вказується ідентифікаційний код одержувача - 0033339999.

У графi15 «Країна відправлення/експорту» вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту наводиться українською мовою коротка назва країни, з якої товари відправлені в Україну - «Нідерланди».

У графі15а «Код країни відправлення/експорту» зазначається літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, назва якої зазначена в графі 15 - «NL».

У графі 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті» зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) безпосередньо перебувають товари. Для автомобільного транспорту - реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа). Таким чином, у графі зазначається АС 5555 АІ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу - «UA».

У графі 19 «Контейнер» зазначається інформація щодо способу ввезення товарів. Пишемо «0» тому, що товари прямують не в контейнері.

У першому підрозділі графи20 «Умови поставки» наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки - «CРТ».

У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту - «UA Яготин».

У графі 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні» зазначаються відомості про транспортний засіб (транспортні засоби), на якому (яких) здійснювався перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України - АС 5555 АІ.

У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу - «UA».

У лівому підрозділі графи 22 «Валюта та загальна сума за рахунком» наводиться відповідно до класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) - «USD».

У правому підрозділі графи зазначається сума наведених у графах 42 МД і додаткових аркушів МД фактурних вартостей задекларованих товарів у валюті, код якої зазначений у лівому підрозділі графи (або сума фактурних вартостей за МД і аркушами специфікації) - «6000».

У графі 23 «Курс валюти» зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти (в даному випадку долар) - «7.993».

У лівому підрозділі графи24 «Характер угоди» зазначається код характеру договору (контракту) згідно з Класифікатором характерів угод, що відповідає валюті розрахунку - «21».

У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку відповідно до класифікації валют - «USD».

У лівому підрозділі графи 25 «Вид транспорту на кордоні» згідно з класифікатором видів транспорту, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 21 МД (вантажний автомобіль) - «30».

У графі 26 «Вид транспорту в межах країни» у лівому підрозділі графи згідно з класифікатором видів транспорту, проставляється код транспортного засобу, зазначеного в графі 18 МД - «30».

У графі 28 «Фінансові та банківські відомості» наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) фінансові та банківські відомості про особу, що здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом). Кожний з реквізитів починається з нового рядка:

·код за ЄДРПОУ вповноваженого банку - «380838»;

·найменування банку - АКБ «Правекс-банк»;

·код (МФО) банку - «МФО 320017».

У графі 29 «Митний орган виїзду/вїзду» зазначаються згідно з класифікатором митних органів найменування митного органу (регіональної митниці, митниці) і девятизначний код пункту пропуску, через який товари ввезено в Україну - «205020100 Яготинська митниця».

У графі 30 «Місцезнаходження товарів» зазначаються відомості про зону митного контролю, в якій знаходяться задекларовані товари - «100-011-1-1».

Графа 31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості» заповнюється наступним чином:

-під номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар:

.Спред рослинно-жировий арт. F1252 - 30 кг. Не містить молочних жирів. Загальний вміст жиру 40%.

-під номером 2 зазначаються відомості про кількість вантажних місць та код відповідно до класифікатора видів упаковок, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця:

.Місць 4 AG

.0

У графі 32 «Товар №» проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД - «1».

В першому підрозділі графи 33 «Код товару» зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТ ЗЕД - «1517 90 99». У другому підрозділі графи зазначаються девятий та десятий знаки коду товару згідно з УКТ ЗЕД - «99».У пятому підрозділі графи «0» проставляється, оскільки товар не підлягає експортному контролю.

У графі 34 «Код країни походження» у лівому підрозділі "а" зазначається відповідно до класифікації держав світу літерний код альфа-2 країни походження товару, описаного в графі 31 МД та класифікованого згідно з УКТЗЕД у графі 33 МД - «NL».

У графі 35 «Вага брутто (кг)» зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 31 МД - «3100».

У графі 36 «Преференція» зазначаються цифрові коди податкових пільг відповідно до класифікаторів пільг, якщо такі є. В даному випадку вони відсутні, тому проставляється «000000000».

У графі 37 «Процедура» проставляється код процедури переміщення товарів відповідно до заявленого митного режиму.

У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші дві цифри якого - код митного режиму відповідно до класифікатора митних режимів - «40», попередній митний режим в даному випадку відсутній, отже третьою і четвертою цифрами коду проставляється «00».

У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші два знаки якого - літерний код особливості переміщення товарів - «ZZ», наступні два знаки - цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно з класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон України «00».

У графі 38 «Вага нетто (кг)» зазначається вага нетто в кілограмах товару описаного в графі 31 МД, без будь-якої упаковки згідно з товаросупровідними документами - «3000».

Графа 40 «Загальна декларація / Попередній документ» заповнюється, якщо заявленому за МД митному режиму передував інший митний режим або поданню МД передувало оформлення тимчасової або періодичної МД. Відомості зазначаються в такому порядку: спочатку проставляється код документа вiдповiдно до класифікатора документiв («1801»),через пробіл - код митного органу («100270000»), далі через знак «/» вказується останній рік («2013»), через знак «/» проставляються номер документа згідно журнала реєстрації («111555»), пробіл i дата документа («26/11/13»), через знак «/» - номер товару у МД («1»). У нашому випадку графа 40 виглядає таким чином - 1801/100270000/2013/111555 26/11/13/1.

У графі 42 «Ціна товару» з точністю до чотирьох знаків у дробовій частині наводиться фактурна вартість товару у валюті, в якій складені рахунки або інші документи, які визначають вартість товару - 6000.0000.

У графі 43 «Метод визначення вартості» в лівому підрозділі зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що використовувався - «1».

Графа 44 «Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати дозволи» містить відомості про необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи.

Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за такою схемою: код документа згідно з класифікатором документів, через пробіл - номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його дії:

100/2012/000888815/07/13

2811201328/11/13

105/09/13

1 01/09/13

273028/11/13

273028/11/13

L1382101501/11/13

У графі 45 «Коригування» зазначається у валюті України митна вартість товару - «47958.00» (розрахунок наведено у графі 12).

У графі 46 «Статистична вартість» зазначається у валюті України поділене на 1000 й округлене до пяти знаків у дробовій частині значення митної вартості товару, наведене в графі 45 МД - «47.95800».

У графі 47 «Нарахування платежів» наводяться відомості про нарахування митних платежів.

У першій колонці «Вид» зазначається код виду платежу відповідно до класифікатора видів податків і зборів:для мита - «020» та для ПДВ - «028».

У другій колонці «Основа нарахування» зазначаються при нарахуванні мита: митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД при нарахуванні за адвалерною ставкою мита - «47958.00 грн»; при нарахуванні податку на додану вартість: митна вартість товару, зазначена в графі 45 МД, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню митом) - «52753.80 грн»

У третій колонці «Ставка» зазначаються при нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита - «10%»; при нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість - «20%».

У четвертій колонці «Сума» зазначається нарахована сума відповідного митного платежу для мита - «4795.80 грн» (розраховується: 47958.00×0.1= 4795.80 грн) та для ПДВ - «10550.76грн» (розраховується: 52753.80×0.2=10550.76 грн.).

У пятій колонці «Спосіб платежу» зазначається код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку: для мита -безготівковий розрахунок через банківські установи - «01» та для ПДВ -безготівковий розрахунок через банківські установи - «01».

У графі В «Подробиці розрахунків» зазначаються:

-код виду платежу відповідно до класифікатора видів податків і зборів для мита - «020» та для ПДВ - «028»;

-загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за основним і кожним додатковим аркушем МД, що підлягає перерахуванню до держбюджету,або на яку надано забезпечення сплати митних платежів: для мита - «4795.80 грн» та для ПДВ - «10550.76 грн».

Усього: «15346.56 грн».

-особовий рахунок платника податків - код за ЄДРПОУ платника: для мита - «0033339999» та для ПДВ - «0033339999».

Графа 54 «Місце та дата» містить відомості про місцезнаходження декларанта: «м. Київ, бул. Лепсе, 6».

Якщо декларантом товарів є підприємство, якому належать товари, що переміщуються через митний кордон України, в графі зазначаються прізвище, ініціали та особистий підпис працівника цього підприємства, уповноваженого на декларування - «Петренко П.П.».

У графі також наводиться у міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного звязку) номер телефону особи, яка склала МД - «+380445555555» [8].

Приклад заповненої МД наведено у додатку А.

Таким чином, заповнивши МД, відповідно до чинного законодавства України, ми здійснили декларування спредів.

4.Визначення митної вартості та нарахування платежів при імпорті спредів

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Митна вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначається декларантом відповідно до норм Митного кодексу України [1].

Митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами:

)основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, як імпортуються (вартість операції);

2)другорядні:

а) за ціною договору щодо ідентичних товарів;

б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

в) на основі віднімання вартості;

г) на основі додавання вартості (обчислена вартість);

ґ) резервний. спред імпорт митний декларування

Основним методом визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту є перший метод - за ціною договору[1].

Статтею 58 Митного кодексу Україну зазначено, що метод визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, застосовується у разі, якщо:

) немає жодних обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання оцінюваних товарів, за винятком тих, що:

а) встановлюються законом чи запроваджуються органами державної влади в Україні;

б) обмежують географічний регіон, у якому товари можуть бути перепродані (відчужені повторно);

в) не впливають значною мірою на вартість товару;

) щодо продажу оцінюваних товарів або їх ціни відсутні будь-які умови або застереження, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів;

) жодна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарів покупцем не надійде прямо чи опосередковано продавцеві, якщо тільки не буде зроблено відповідне коригування з урахуванням положень частини десятої цієї статті;

) покупець і продавець не пов'язані між собою особи або хоч і пов'язані між собою особи, однак ці відносини не вплинули на ціну товарів [1].

Оскільки в митній декларації вказано, що визначення митної вартості здійснюється за 1 методом (графа 43 в МД-2), тобто, за ціною договору, а за умовами поставки СPT (відповідно до міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс-2010) у нашому випадку митна вартість дорівнює фактурній вартості, а отже становить 6000 дол. США (у національній валюті - 47958.00 грн, курс USD - 7.993 грн).

При ввезенні товарів на митну територію України, підлягають сплаті такі види податків:

-ввізне мито[7];

-акцизний податок;

-податок на додану вартість (ПДВ) [2].

У Митному кодексі України вказано, що ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які спільно з Україною входять до митних союзів або утворюють з нею зони вільної торгівлі. У разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України.

До товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України» від 3 квітня 1997 року № 170/97 встановлено, що Нідерланди входять до переліку країн, з якими укладено торговельно-економічні угоди з наданням режиму найбільшого сприяння або національного режиму [10].

Оскільки виконано всі умови, ввізне мито нараховуватиметься за пільговою ставкою (10%)за кодом 1517 90 99 в УКТ ЗЕД відповідно до Додатку до Закону України «Про Митний тариф України» від 5 квітня 2001 року № 2371-III [11].

При ввезені на митну територію України спредів на умовах поставки СРТ означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення, а отже, митна вартість дорівнює фактурній вартості.

В перерахунку в гривні, МВ = 6000×7.993 = 47958.00 грн.

Ввізне мито розраховується за формулою 4.1.

М = МВ×См/100% (4.1)

де, МВ - митна вартість;

См - ставка мита.

М = 47958.00×10/100 = 4795.80 грн.

Акцизний збір у даному випадку не сплачується тому, що спреди не входять до переліку підакцизних товарів.

Податок на додану вартість (ПДВ) сплачується на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України за ставкою, що діє на день оформлення МД.

ПДВ сплачується за ставкою 20% від договірної (контрактної) вартості таких товарів, але не менше митної вартості, зазначеної у МД з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів) [11].

Сума ПДВ на товари, що обкладаються тільки митом нараховується за формулою:

Спдв = (МВ + См) х П/100 (4.2),

де МВ - митна вартість;

См- сума ввізного мита;

П- ставка податку на додану вартість (20%).

Спдв = (47958.00+4795.80)×20/100 = 10550.76 грн.

Суму митних платежів розраховуємо за формулою:

Смп= М+Спдв (4.3),

де М - сума ввізного мита;

Спдв - сума податку на додану вартість;

Смп= 4795.80+10550.76=15346.56 грн.

Нарахування платежів здійснюється у графі 47 МД. Розрахунок за нараховані платежі здійснюється в національній валюті України за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день подання МД до митного оформлення, а вразі якщо митне оформлення здійснюється без подання митної декларації, - на день його здійснення.

Отже, визначення митної вартості спредів здійснюється основним методом - за ціною договору. При ввезенні спредів на митну територію України сплаті підлягають такі види податків як ввізне мито (пільгова ставка 10%) та ПДВ (20%). При митній вартості 47958.00 грн. сплачені митні платежі на суму 15346.56 грн.

5. Митний контроль імпорту спредів

При перетині митного кодону України, спирт етиловий, що імпортується, мають пройти деякі митні процедури, серед них - митний контроль та митне оформлення.

Митний кодекс України дає визначення митного контролю. Згідно з яким митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку [1].

Статтею 336 Митного кодексу України встановлено, що митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:

) перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 Митного кодексу України надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

) митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян);

) обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до Митного кодексу та інших законів України покладено на митні органи;

) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;

) проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу [1].

У разі ввезення на митну територію України митний контроль та митне оформлення спредів здійснюється після проведення прикордонного контролю. Митний контроль товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, якщо не передбачено інше.

Згідно з Митним кодексом України, митному контролю підлягають усі товарів, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає виконання митними органами мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

Відповідно до Митного кодексу України, спреди перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим митним режимом. У разі ввезення на митну територію України спредів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України [1].

Граничний строк перебування спредів під митним контролем не може перевищувати 180 календарних днів.

Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби комерційного призначення, якими вони переміщуються через митний кордон України, предявляються у незмінному стані для митного контролю, а документи на ці товари, транспортні засоби подаються митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України та в інших місцях на митній території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів у пункт пропуску через державний кордон України або інше визначене митними органами місце [1].

Для здійснення митного контролю та митного оформлення спирту етилового, що ввозиться на митну територію України, митному органу були подані наступні документи.

Митна декларація, графи якої містять інформацію про відправника, одержувача, країну походження та відправлення,товар, який переміщується, транспортний засіб при відправленні/прибутті/на кордоні, його вид, вагу брутто/нетто товару. Зазначається вартість товару, нарахування платежів тощо (Додаток А).

Зовнішньоекономічний договір-контракт № 08/02/2013 від 08.02.2013 (Додаток Д), який у нашому випадку укладено між TM GLORINAL-GRUP S.R.L Молдова, MD 2059, г. Кишенев, ул. Петракань 19/5 та ТОВ «Національна горілчана компанія», 19632 Черкаська обл., Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8км. .

Зовнішньоекономічний договір-контракт містить такі розділи: предмет договору, ціна товару і порядок розрахунку, порядок поставки товару, якість та упаковка товару, гарантії, вирішення спорів, форс-мажор, термін дії договору, заключні положення. Заключні положення містять поправки до діючого контракту. Договір-контракт підписується сторонами та завіряється печатками.

Наступним важливим документом, що супроводжує товар при переміщенні товару через митний кордон України, є рахунок-фактура №4 від 29.06.2013 (Додаток Г). Рахунок-фактура містить інформацію про відправника, у нашому випадку ним є TM GLORINAL-GRUP S.R.L Молдова, MD 2059, г. Кишенев, ул. Петракань 19/5 (ця інформація зазначена у графі 2 МД-2) та одержувача - ТОВ «Національна горілчана компанія», 19632 Черкаська обл., Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8км., зазначені банківські реквізити у графі 28 МД-2. Наведені дані про умови поставки - СРТ, Черкаси (Інкотермс-2010) - графа 20 МД-2. Інвойс містить дані про товари (найменування, вартість за одиницю, кількість, загальну вартість платежу). Найменування товару - спирт етиловий, (ціна за одиницю 6,25 дол. США) із загальною кількістю - 18641 кг. - графа 38 МД-2. Також наведено загальну вартість, що становить 5625 дол. США та наводиться у графі 22 МД-2. Зазначений документ використовується для здійснення взаєморозрахунків сторін - контрагентів угоди та є одним з основних документів для визначення митної вартості переміщуваних товарів.

CMR - міжнародна товарно-транспортна накладна, що підтверджує укладення договору міжнародного автомобільного перевезення вантажу. Розглянемо детальніше інформацію, яка міститься у товаро-транспортній накладній (Додаток В).

Відправник - TM GLORINAL-GRUP S.R.L Молдова, MD 2059, г. Кишенев, ул. Петракань 19/5, одержувач - ТОВ «Національна горілчана компанія», 19632 Черкаська обл., Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шосе 8км.. В одній з граф CMR зазначені додаткові документи - рахунок-фактура, вказана назва товару (спирт етиловий денатурований) та кількість місць - 113. Вага брутто , відповідно до товаро-транспортної накладної, становить 19209 кг, номерний знак транспортного засобу, що перевозить спирт етиловий, - СА 6221 АІ/ ХМ 6132 АХ. Визначені умови поставки товару - СРТ Черкаси. Документ завіряється печаткою та підписом особи, яка здійснила випуск товару, проставляється дата створення документа;

Сертифікат країни походження спредів- документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни походження товару (Додаток Е); у даному документі зазначається найменування й адреса відправника - ARRS LTD, Нідерланди, м. Амстердам; найменування й адреса одержувача - ТОВ «Троянда», Україна, м. Київ; вид транспортного засобу - вантажний автомобіль; країна походження - Нідерланди; опис товару (зазначається комерційне найменування товару та інші відомості, що дають можливість провести однозначну ідентифікацію товару відносно заявленого для цілей митного оформлення) - спред рослинно-жировий арт. F1252; зазначають вагу брутто/нетто (кг) (зазначаються вагові або кількісні характеристики товару) - 3100/3000 кг. Документ підписується, завіряється печаткою та вказується дата.

Однією з форм митного контролю є проведення огляду товарів. За результатами здійснення відповідних дій митним органом складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів (Додаток Є). Акт містить відомості про підрозділ, що здійснює митний огляд, ініціатора проведення огляду (Іваненко І.І.), об'єкт огляду (вантаж - спред), підстави для огляду (перевірка відповідності ТОД), місце проведення огляду (вантажний термінал). За результатами проведення митного огляду товарів проставляються відмітки про відповідність характеристик товарів даним, зазначених у митній декларації (всього місць, опис, кількість та маркування товару, вага нетто та вага брутто). В кінці документу наносяться печатки, вказуються особи, що були присутні під час здійснення огляду (Петренко П.П.) , зазначаються час та дата огляду (з 11:00 28.11.13 до 12:00 28.11.13).

Для отримання дозволу на ввезення спредів на митну територію України митним органам необхідно надати Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (Додаток Ж). Висновок повинен підтвердити, що, дійсно, спреди відповідають встановленим медичним критеріям (у нашому випадку вказано, що спреди відповідають вимогам ДСТУ 4445:2005 «Спреди та жирові суміші»).

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 також визначає порядок здійснення митного контролю. Відповідно до даної Постанови,митні органи під час здійснення митного контролю та митного оформлення автомобільних транспортних засобів і спредів у пунктах пропуску через державний кордон проставляють на митних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідні відмітки, печатки та штампи, а також вносять відповідну інформацію до журналів, у тому числі електронних, чи інших документів, які використовуються митними органами, відповідно до порядку, визначеного Мінфіном, нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.

За результатами митного контролю митний орган приймає одне з таких рішень про:

-проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і спредів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

-пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і спредів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

-затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення митними органами приймається, як правило, протягом однієї доби.

Митний контроль закінчується у разі ввезення на митну територію України - після закінчення митного оформлення спредів, що переміщуються через митний кордон України [12].

Отже, митний контроль імпорту спредів визначається як сукупність заходів, серед яких - перевірка документів та відомостей про товари, митний огляд товарів та транспортних засобів, якими вони переміщуються та перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, що здійснюється митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи. Спреди перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим митним режимом імпорту.

Для здійснення митного контролю спредів у режимі імпорту необхідні подати такі документи як митна декларація, рахунок-фактура, зовнішньоекономічний договір-контракт, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), сертифікат країни походження спредів, Акт про проведення огляду товарів та Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Митний контроль вважається завершеним після закінчення митного оформлення товарів.

Висновки та пропозиції

У ході дослідження були зроблені такі висновки:

Потужна законодавча база, яка регулює переміщення спредів та жирових сумішей через митний кордон України в режимі імпорту, охоплює Митний кодекс України, де зазначені вимоги до поміщення товарів у відповідний митний режим, Податковий кодекс України, який описує особливості оподаткування товарів, Наказ Міністерства фінансів України № 651, що регулює декларування товарів та численні закони та постанови.

Товарна номенклатура Гармонізованої системи опису та кодування товарів створена з метою спростити експортно-імпортні операції. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності має 21 розділ (97 груп), спреди та жирові суміші знаходять в переліку товарів 3 розділу «Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження». Код спредів за УКТ ЗЕД - 1517 90 99 99.

Заповнивши МД, відповідно до чинного законодавства України, було здійснено декларування спредів.

Визначення митної вартості спредів здійснюється основним методом - за ціною договору. При ввезенні спредів на митну територію України сплаті підлягають такі види податків як ввізне мито (пільгова ставка 10%) та ПДВ (20%). При митній вартості 47958.00 грн. сплачені митні платежі на суму 15346.56 грн.

Для здійснення митного контролю спредів у режимі імпорту необхідні подати такі документи як митна декларація, рахунок-фактура, зовнішньоекономічний договір-контракт, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), сертифікат країни походження спредів, Акт про проведення огляду товарів та Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Митний контроль вважається завершеним після закінчення митного оформлення товарів.

У цілому, сформульовано такі пропозиції:

розширити класифікацію за УКТ ЗЕД, яка передбачала б спреди на рівні товарної категорії чи підкатегорії;

- доповнити законодавчу базу новими нормативно-правовими актами, які регулювали б обсяги ввезення на митну територію України спредів та жирових сумішей, оскільки останні містять значну кількість трансізомерів жирних кислот, надмірне споживання яких сприяє виникненню багатьох захворювань;

крім того, вітчизняна молочна промисловість у змозі задовольнити попит українських споживачів власною продукцією.


Список використаних джерел

2.Податковий кодекс України від 16.12.2012 // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. -1991.- № 29.- Ст. 377

4.Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа:Наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 651. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1372-12

5.Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 року № 468/97. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/468/97-%D0%B2%D1%80

6.Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: Постанова Правління Національного Банку України від 24.03.99 р. № 136. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0338-99

7.Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001 № 2371-II // Відомості Верховної Ради України. -2001.- № 24. - Ст.125.

.Пояснення до УКТЗЕД: Наказ ДМСУ від 30.12.10 № 1561. - Режим доступу: ://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/doccatalog/list?currDir=2806533

.Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій: Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.12 №1011.- Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/

. Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України: Закон України від 3 квітня 1997 року № 170/97. - Режим доступу:://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/170/97-%D0%B2%D1%80

.Про Митний тариф України: Додаток до Закону України від 5 квітня 2001 року № 2371-III. - Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2371%D0%B3-14

12.Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними: постанова КМУ від 21 травня 2012 №451. - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!