Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях

 • Вид работы:
  Лекция
 • Предмет:
  Мировая экономика, МЭО
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  13,12 Кб
 • Опубликовано:
  2015-06-01
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет


План-конспект семінарського заняття в активній формі

з предмету: «Методологія викладання економічних дисциплін»

на тему: «Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях»

Виконала: студентка 5 курсу, 1 групи

спеціальності

«Міжнародна економіка»

Махмудова Ю.А.

Викладач

Доц. Середа В.І.


КИЇВ 2015

Тема 5хв. «Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях»

Зовнішня торгівля залишається основною формою міжнародної економічної діяльності більшості країн світу та найбільш чітко визначає місце окремої національної економіки в системі міжнародного поділу праці. В даний період Україна переживає доволі тяжкі часи, адже ведення бойових дій на території будь-якої держави, завжди мають негативний вплив на її економічний стан. Враховуючи це і те що, зовнішня торгівля по праву є однією з основних складових зовнішньоекономічних зв’язків держави, дослідження теми є актуальним.

Мета заняття 4хв

Зважаючи на активізацію трансформаційних процесів, що відбуваються у світі та Україні, виникає необхідність у вивченні новітніх тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні та визначенні пріоритетних напрямів і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

Виходячи з цього, метою є дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі в Україні та окресленні перспектив її подальшого розвитку в умовах її членства в глобальних торгівельних організаціях.

Завдання 7

- дослідити теоретико-методичні основи та рушійні сили зовнішньої торгівлі країни;

визначити структуру та специфічні риси механізму управління зовнішньою торгівлею;

дослідити стан системи управління зовнішньою торгівлею України в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях;

Теоретичні питання, що виносяться на обговорення 12 хв

         Що таке зовнішня торгівля?

Це система економічних відносин між країнами, основна мета якої полягає у ввезенні та вивезенні товарів і послуг. готова продукція, сировина, напівфабрикати; продукти інтелектуальної власності: патенти, ліцензії, фірмові знаки та інше; послуги: міжнародний туризм, транспортні, страхові, посередницькі тощо.

Які об’єкти зовнішньої торгівлі ви знаєте ?

Готова продукція, сировина, напівфабрикати; продукти інтелектуальної власності: патенти, ліцензії, фірмові знаки та інше; послуги: міжнародний туризм, транспортні, страхові, посередницькі тощо.

         Чому саме сприяє зовнішня торгівля?

Найповнішому задоволенню потреб суспільства в цілому, покращанню конкурентоспроможності національної економіки; підвищує рівень життя населення держав, які беруть участь у її здійсненні. На ефективність зовнішньої торгівлі впливає політика країни щодо умов її проведення та використовуваних інструментів регулювання.

Проблемні питання та питання для обговорення 15 хв

         Що отримують країни від участі в зовнішній торгівлі?

Можливість експортувати ті товари, у виробництві яких ширше споживаються ресурси, котрі є в них у порівняно великій кількості; можливість імпортувати такі товари, для виробництва яких потрібно було б витратити багато порівняно обмежених у неї ресурсів;

ефект економії на більших масштабах виробництва, спеціалізуючись при цьому на більш вузькому наборі товарів

Що складає основу товарної структури українського експорту? Недорогоцінні метали та вироби з них - 28,3% (менше на 13,1% проти 2013 р.), у тому числі чорні метали - 23,9% (менше на 9,8%). Продукти рослинного походження становили 16,2% (менше на 1,3%), у т.ч. зернові культури - 12,1% (більше на 3%), мінеральні продукти - 11,3% (менше на 15,1%), у т.ч. руди, шлак і зола - 6,4% (менше на 8,5%) та палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 3,7% (менше на 25,2%), механічні та електричні машини - 10,5% (менше на 17,1%)

Активна частина семінару 20хв

Групою з 4 осіб зробити порівняльний аналіз між темпами зростання( зниження) експорту - імпорту товарів за 2014-2015 рік


Основу товарної структури українського експорту в січні-лютому 2015 р. складали недорогоцінні метали та вироби з них - 27,1%, продукти рослинного походження - 21,2%, механічні та електричні машини - 9,0%, мінеральні продукти - 8,8%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 8,6%, готові харчові продукти - 6,4% та продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості - 6,0%.

Обґрунтувати чому деяка група товарів підвищилась в експорті(імпорті), а інша пішла на спад.

торгівельний членство український експорт

Контрольні заходи 10хв


Система оцінювання 3 хв.

Критерії

«відмінно»

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

Відвідування семінару

+

+

+

-

1 відповідь на семінарі з аргументами

+

+

-

-

Додаткова самостійна робота дома

+

+

-Література до теми

1)    Кочергіна Ю.О. Аналіз сценаріїв зовнішньоекономічної інтеграції України: Зона вільної торгівлі або Митний союз // Економіка ринк. відносин. 2012.

)      Андрійчук В.Г., Іванов Є.І. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторгівельний режим сторін Зовніш.торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014.

)      Вишинська Т.Л. Іллегалізація економічної діяльності у сфері зовнішньої торгівлі: сутнісні характеристики та структура // Економіка та держава. - 2012. - № 1. - С. 72-74.

)      Дячек В.В. Зовнішня торгівля товарами підприємств України: статистичний огляд та можливі шляхи розвитку Бізнес Інформ. 2012. - № 1 С. 11-19.

Похожие работы на - Система управління зовнішньою торгівлею в умовах членства в глобальних торгівельних організаціях

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!