Розробка програми соціологічного дослідження

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Социология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  8,26 Кб
 • Опубликовано:
  2016-03-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розробка програми соціологічного дослідження

1.Програма соціологічного дослідження по темі «Молодь і безробіття в Україні»

соціологічний безробіття молодь

1.1 Методологія дослідження

Методологія - вчення про правила мислення при створенні теорії; його філософська, теоретична основа, сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання.

Методологічна функція дає змогу визначити проблему, сформувати цілі, зясувати вихідне уявлення про предмет і обєкт дослідження, сформувати наукове припущення про ефективне вирішення проблеми безробіття молоді в Україні.

Щоб перейти до аналізу даних конкретного соціологічного дослідження, потрібно сформувати тему, цілі, завдання дослідження, потім зібрати певні дані за допомогою анкетування і врешті - решт, зробити ґрунтовний аналіз результатів конкретного соціологічного дослідження і надати ці результати у вигляді графіків, діаграм, гістограм.

Тема дослідження: «Молодь і безробіття в Україні».

Мета дослідження:

·виявити ставлення студентів до проблеми безробіття в Україні;

·визначити відношення молоді до безробітних людей;

·виявити думку молоді щодо причин безробіття;

·дослідити пропозиції молоді щодо подолання безробіття в Україні.

Цілі дослідження:

·за допомогою соціологічного дослідження, визначити думку в суспільстві, щодо нашої проблеми;

·за допомогою результатів цього дослідження, можна буде визначити напрямок, у якому діяти, задля вирішення даної проблеми;

·визначити стан безробіття серед молоді в Україні;

Обєктом конкретного соціологічного дослідження є вивчення проблеми безробіття.

Предмет дослідження: відношення студентів до проблеми безробіття молоді в Україні.

Завдання:

Найголовнішим завданням на теперішній час є вивчення безробіття - як соціального явища; економічної, політичної та соціальної кризи.

Тож подолання безробіття можливе при економічній та політичній стабільності в нашій державі.

Таким чином, головним завданням нашої держави є зменшення кількості безробіття серед молоді, створюючи нові робочі місця.

.2 Методика дослідження

Методична частина містить опис методики та організації характеристик дослідження. Велике значення у цьому розділі має розрахунок і обґрунтування вибірки. Уся процедура означає необхідність добору тих людей, серед яких буде проводитись дослідження.

Вибірка - це сукупність елементів обєкта соціологічного дослідження, що підлягає безпосередньому вивченню, сукупності способів, прийомів, процедур відбору елементів обєкта, одиниць спостереження й вивчення при масових соціологічних дослідженнях.

Більшість соціологічних досліджень носять не суцільний, коли вивчаються не всі елементи обєкта, а вибірковий характер. При розгляді будь - якої системи побудови вибірки повинні бути враховані 2 фактори:

·наявність або відсутність ймовірного механізму відбору;

·наявність або відсутність обєктивності при відборі.

Облік цих факторів дає такі основні види вибірки:

·випадкова

·цілеспрямована

Вибіркова сукупність - певна кількість відібраних за суворими правилами елементів генеральної сукупності.

Випадкова - передбачає випадковий відбір одиниць аналізу, згідно з яким кожна одиниця генеральної сукупності має однакову можливість потрапити до вибіркової сукупності.

üВласне випадкова

üМеханічна

üГніздова

üРайонована

üКомбінована

Цілеспрямована (невипадкова) - в основі не перелік одиниць відбору, а статистичні дані, що описують об'єкт за найбільш значущими характеристиками.

üСтихійна (перший зустрічний)

üКвотна

üМетод основного масиву

üТипова

Досить складним питанням є розрахунок обсягу вибірки, тобто визначення кількості респондентів. У соціології є правило, згідно з яким що більш дисперсний склад обєктів дослідження то більшим повинен бути обсяг вибірки, оскільки в ній має бути як - найщільніше відображена ця різноманітність. І навпаки, що однорідніший склад сукупності, тим менша кількість осіб необхідна для обстеження. При масових опитуваннях, якщо величина вибірки не менше 5000 осіб, достатньо опитати не менше 500 осіб. Якщо ж величина генеральної сукупності 5000 осіб і більше, то доцільно обстежити 10% складу.

Найпоширенішим і часто вживаним у соціологічному дослідженні є метод опитування. Він охоплює використання таких дослідницьких процедур, як анкетування, поштове опитування, інтервю. Опитування - це метод безпосереднього або опосередкованого збирання первинної вербальної інформації.

Серед видів опитування чільне місце посідає анкетування, основним інструментом якого є анкета. Саме за допомогою анкетування я провела своє соціологічне дослідження. Соціологічна анкета - це система запитань, об'єднаних єдиним дослідницьким задумом і спрямованих на з'ясування кількісно-якісних характеристик об'єкта і предмета аналізу. До анкети висувається ряд вимог, яких треба дотримуватись при їх конструюванні.

Структура анкети:

üВступ;

üБлоки простих запитань;

üБлоки складних запитань;

üПрикінцеві запитання;

ü«Паспортичка».

Робочий план дослідження:.Перший розділ:

·Розробка програми дослідження;

·Підготовка інструментального дослідження;

·Проведення пілотажного дослідження.

ІІ. Другий розділ «організаційно - методичний»:

·Зясування наступних питань: «що треба зробити?», «де?», «коли?», «в які строки?».

ІІІ. Третій розділ:

·Обробка отриманої інформації;

·Вибракування анкет;

·Кодування запитань;

·Обробка інформації.

ІV. Четвертий розділ «аналітичний»:

·Підготовка звітів за результатами дослідження, що містять висновки, практичні рекомендації, щодо розвязання проблем.

Розділ 2. Аналіз результатів дослідження

Таблиця 1

Перше питання конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Чи є для вас проблема масового безробіття молоді в Україні актуальною?» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись, чи є в Україні безробітна молодь, і наскільки ця проблема для них актуальна.

Результатом дослідження є те, що 11 людей відповіли на дане питання «Так» , 4 людини відповіло «Ні» і лише 1 людина відповіла «Складно відповісти».


Таблиця 2

Друге питання соціологічного дослідження, яке я хочу проаналізувати, стосується актуальності даної проблеми.

66,7% опитуваних людей, вказали на те, що після навчання поїдуть за кордон.

,7% респондентів подали свій варіант вирішення даної проблеми.

І лише 6,6% населенню байдуже до цієї проблеми.

Висновок: отже, більшість молодих спеціалістів прагнуть виїхати закордон.

Таблиця 3

В наступному питанні конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні»: «Чи читали Ви відому книгу А.Кристоцького "Безробіття молоді - стихійне лихо України"?» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись, наскільки чесно респонденти відповідають на дані запитання.

Результатом дослідження є те, що 1 людина відповіла на дане питання «Так» , 13 людей відповіло «Ні» і 1 людина відповіла «Якраз хочу прочитати». Висновок: це питання-пастка, 2 респонденти збрехали, такої книги не існує.

Таблиця 4

Слідуючим питанням конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Оцініть стан безробіття молоді в Україні за 5 бальною шкалою» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись , як оцінює стан безробіття особисто молодь в Україні, і наскільки ця проблема для них актуальна.

Переважаючим стало значення 2/4, тобто більша за природню, але менше глобальної.

Висновок: отже, респонденти оцінили стан безробіття на 2,3,4.

Таблиця 5

Відповідь на питання мого соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» «Як на Вашу думку, впливає безробіття молоді на загальний стан держави ?» була досить очікуваною .

Результатом дослідження є те, що 14 людей відповіли на дане питання «Негативно» , і лише одна людина відповіла «Взагалі не впливає», відповідь «Позитивно» не дав жоден з опитуваних мною респондентів.

Висновок: практично всі респонденти вважають, що безробіття саме молоді негативно впливає на державу.

Таблиця 6

Наступне питання, даного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» я присвятила саме бажанню молоді працювати.

.3 % молоді вважає що молодь хоче працювати, 40 % молоді вважає що не вся молодь бажає працювати, 6,7 % молоді дало відповідь «Ні».

Висновок: думки респондентів розділились практично навпіл.

Одні вважають, що безробітні хочуть знайти роботу, а інші вважають що не всі до цього прагнуть.

Таблиця 7

Наступне питання, мого соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» було відкритим. Проте відповіді опитаних респондентів розділились лише на дві половини. Одній половині опитаних шкода безробітну молодь, інша ж не бачить для них іншого виходу як здобувати якісну освіту і вирушати за кордон в пошуках роботи.

Висновок: респонденти із співчуттям відносяться до безробітних та частина радить вирушати за кордон.

Таблиця 8

Восьме питання соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», яке я хочу проаналізувати, стосується можливості повної ліквідації безробіття серед молоді. 80 % опитуваних людей, вказали на те, що не вірять в повну ліквідацію безробіття серед молоді в Україні. 20% респондентів не можуть відповісти на поставлене питання. Висновок: більшість респондентів вважають, що неможливе існування країни без безробітних.

Таблиця 9

Особливим, на мою думку питанням соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було «Якби безробітні організували протест проти безробіття, Ви б їх підтримали? ». Що показує скільки соціально -, політично-активної молоді є в нашій країні.

респондентів, вказали на те, що подумають про те, чи підтримувати протест безробітних, чи ні.

респондентів підтримали б цей протест абсолютно.

респонденти не бажають участувати в подібних заходах, адже вважають що це нічим не допомагає, а лише приносить збитки самій молоді.

Висновок: загалом найменша кількість респондентів не підтримали б протест безробітних, а більшість подумали б, деякі кількість точно підтримали.

Таблиця 10

Слідуючим питанням соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було «Якби Ви втратили хорошу роботу, Ви б погодились на більш важку і з меншою заробітною платою? ». Що показує скільки респондентів працюватимуть у випадку звільнення за меншу заробітну плату більше, адже жити на щось потрібно.

Висновок: отже більшість респондентів будуть шукати все ж таки кращий варіант а інші погодились би на роботу, навіть з меншою заробітною платою.

Таблиця 11

В даному відкритому питанні соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні» «Що на Вашу думку є основною причиною масового безробіття молоді в Україні? ». Що показує що майже всі респонденти винуватять у безробітті економічну кризу,зміну влади та небажання працювати.

Висновок: респонденти вважають, що основними причинами безробіття є економічна криза та зміна влади.

Таблиця 12

Відкрите питання соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», «Якими на Вашу думку будуть майбутні наслідки безробіття? » показує думки молоді є в нашій країні.

респондентів, вказали на погіршення рівня життя населення.

респондентів вважають що наслідком буде загострення кризового стану.

Висновок: отже респонденти вважають, що всі перераховані наслідки, крім спаду народжуваності, є свій варіант - еміграція.

Таблиця 13

Слідуючим питанням конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Чи здійснює уряд країни заходи по зниженню рівня безробіття» .

Це питання я внесла до анкети, щоб дізнатись , як оцінює молодь роботу уряду над скороченням безробіття серед молоді.

Переважаючим стала відповідь «Ні», тобто більшість респондентів думає що уряд не працює над подоланням цієї проблеми.

Висновок: респонденти вважають, що уряд не робить нічого для покращення ситуації безробіття.

Таблиця 14

Завершальним питанням конкретного соціологічного дослідження з теми: «Молодь і безробіття в Україні», було таким: «Які шляхи вирішення проблеми Ви б могли запропонувати?» .

Переважаючим стала відповідь «Надання підприємцям пільг на найм робочої сили », тобто більшість респондентів думає, що таким чином вирішиться дана проблема.

Висновок: респонденти висловили свою точку зору щодо вирішеної проблеми безробіття, більшість вважає, що необхідно надати підприємцям пільги на найм робочої сили.

Висновки та пропозиції

Отже, в результаті проведення дослідження, ми можемо зробити висновок, що наша гіпотеза повністю підтвердилась:

ØСтудентів цікавить проблема безробіття в Україні.

ØВнаслідок економічної кризи в Україні значно збільшилася кількість безробітних.

ØПодолання безробіття можливе при економічній та політичній стабільності в нашій державі.

Пропозиції:

Øрозробити спільні механізми державної молодіжної політики щодо зайнятості населення;

Ø посилити співпрацю між міністерствами щодо зайнятості молоді;

Øзнизити оподаткування для підприємств, за умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників);

Ø надавати державою пільгові кредити для виплати зарплати додатково зайнятим на виробництві (студенти), які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;

Ø створення нових робочих місць, за рахунок взяття кредитів для технічного переобладнання і розширення підприємств;

Øстворення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у який найбільш високі;

Список використаної літератури

1. Закон України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 -2008 роки" від 18 листопада 2003 р.

. Кравченко В.Л. Молодіжний сегмент ринку праці: новітні тенденції та перспективи розвитку в Україні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил в Україні. - 2007. - Вип. 5. - С. 197-203.

. Перепелиця М.Л. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект). - К.: Укр. ін-т сон., досліджень, Укр. центр політичного менеджменту, 2014.

. Раковська О.А. Соціальні орієнтири молоді: тенденції, проблеми, перспективи - М.: Знание, 2013. - 158 с.

. Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2013.

. Соціологія молоді: Підручник / За ред. Д-ра социол. Наук, проф., Чл.-кор. РАН В.М. Кузнєцова. - М.: Гардаріки, 2014.-335 с.

. Стадник В.К., Зволінський О.В., Любаренко Г.С. Прогнозування ринку праці в контексті проблем молодіжного безробіття. - К., 2013.

Похожие работы на - Розробка програми соціологічного дослідження

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!