Соціальні програми

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Социология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  17,2 Кб
 • Опубликовано:
  2014-04-19
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Соціальні програми

ВСТУП

Головним питанням внутрішньої політики розвинутих країн світу є вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту населення. Основним інструментом реалізації державної соціальної політики є розробка і впровадження соціальних програм. В Україні особливої уваги потребує вирішення проблем, повязаних з подоланням бідності та забезпеченням принаймні мінімальних стандартів життя для мало захищених верств населення. Їх складність зумовлюється недостатньо виваженою політикою початкового етапу перехідного періоду, а також демографічною кризою, наслідки якої загрожують соціально-економічному розвитку.

Для вирішення зазначених завдань та забезпечення ефективності соціальної політики, має бути розроблена власна вітчизняна теоретична база з обґрунтування та оцінки політичних дій і соціальних програм, яка б враховувала специфічні умови соціально-економічного розвитку країни, відповідала меті досягнення соціальної справедливості та економічного зростання, базувалася на кращому світовому досвіді.

В даній роботі представленні соціальні програми, направлені на оздоровлення та лікувальння українців: Соціальна програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2013- 2016 роки; Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2013 рік; Комплексна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області» на 2013-2017 рр..

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ НА 2013- 2016 РОКИ

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 637 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» розроблено Обласну цільову соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2013-2016 роки в Полтавській області.

За ступенями негативного впливу на здоровя населення та рівнем захворюваності, вірусні гепатити займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До зазначеної групи належать до 30% всіх інфекційних захворювань, крім грипу та ГРВІ.

За експертною оцінкою Всесвітньої організації охорони здоровя, у світі вірусним гепатитом С інфіковано близько 1 млрд. людей, 180 млн. осіб страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тис. населення щорічно помирає.

На теперішній час епідемію вірусних гепатитів розглядають, як другу за соціально - економічною значимістю, епідемією вірусного походження після ВІЛ - інфекції, яка за своїми масштабами та кількістю інфікованих у 4-5 разів перевищує поширеність ВІЛ - інфекції.

В Полтавській області функціонує обласний гепатологічний центр, в якому створений Обласний реєстр хворих на хронічні гепатити, налагоджене диспансерне спостереження за хворими, застосовуються новітні схеми лікування. З початку дії програми «Антигепатит», завдяки налагодженій своєчасній діагностиці, щорічний приріст захворілих на хронічні вірусні гепатити зростає більш ніж на 200 чоловік на рік.

Станом на 01.04.2013 року в області на диспансерному обліку в гепатологічному центрі знаходиться 6670 хворих на хронічний вірусний гепатит, в т.ч. з активною реплікацією вірусу 1279 осіб, крім того на обліку в Полтавському центрі профілактики ВІЛ - інфекції та боротьби зі СНІДом значиться 701 особа ко-інфікована ВІЛ/ВГС.

В регіоні спостерігається 1366 хворих на хронічний вірусний гепатит с висхідом в цироз печінки. Залишається проблемним питання вірусоносіїв хронічних гепатитів особливо серед донорів.

Актуальність розроблення «Обласної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2013 - 2016 роки» зумовлено необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання в подальшому поширенню хронічних вірусних уражень печінки та зменшення інвалідизуючих факторів.

Мета Програми

Головною метою Обласної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2013 - 2016 роки в Полтавській області є подальше поліпшення епідемічної ситуації, а саме зниження захворюваності та смертності від хронічних вірусних гепатитів, цирозу печінки, впровадження ефективних заходів для подолання проблеми ко-інфекції ВІЛ/ВГС та зниження смертності від хронічних вірусних гепатитів, зниження темпів поширення інфікування вірусними враженнями печінки, шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.

Враховуючи те, що завдяки роботі гепатологічного центру, який вже утворений на території Полтавської області та має потужній науковий потенціал, де спостерігається багато хворих на вірусні гепатити B і C, які очікують лікування, а також беручи до уваги рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що лікування виявлених хворих на вірусні гепатити B і C є одним із заходів профілактики розповсюдження захворювань, для оптимального забезпечення досягнення мети Програми необхідно запровадити такі організаційні, профілактичні та діагностично-лікувальні заходи.

Організаційні заходи:

-запровадити впровадження нових нормативно-правових актів та медико - технологічних документів з питань профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів B і C;

-удосконалити механізм надання медичної допомоги хворим на вірусні гепатити B і C в умовах реформувати систему охорони здоров'я шляхом підвищення її якості;

-забезпечити науковий супровід Програми;

-посилити взаємодію органів виконавчої влади з громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями, які працюють в напрямі протидії поширенню вірусних гепатитів B і C;

-удосконалити систему обліку хворих на вірусні гепатити B і C;

-забезпечити покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, які здійснюють діагностику та лікування вірусних гепатитів B і C.

Профілактичні заходи:

-забезпечити здійснення широких інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики вірусних гепатитів B і C;

-підвищити рівень безпеки донорства з метою запобігання передачі вірусних гепатитів B і C;

-забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та на підприємствах побутового обслуговування;

-забезпечити проведення вакцинації проти вірусного гепатиту B представникам груп ризику.

Діагностично-лікувальні заходи:

-забезпечити доступ широких верств населення до діагностики вірусних гепатитів B і C із застосуванням сучасних методів;

-забезпечити доступ до сучасних методів лікування вірусних гепатитів B і C для хворих, які його потребують;

-забезпечити проведення клінічного та лабораторного моніторингу ефективності лікування хворих на вірусні гепатити B і C;

-забезпечити проведення внутрішнього та зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на вірусні гепатити B і C.

Програму передбачається виконати протягом 2013 - 2016 років.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

-визначити реальний рівень захворюваності шляхом підвищення якості своєчасної діагностики;

-здійснювати постійний моніторинг рівня поширеності вірусних гепатитів B і C в Україні;

-забезпечити проведення консультацій і тестування громадян за клінічними, епідеміологічними показниками та з профілактичною метою, а також з метою виявлення інфікованих вірусними гепатитами B і C;

-забезпечити вакцинацією проти вірусного гепатиту B осіб із групи ризику;

-підвищити рівень обізнаності населення з питань профілактики інфікування вірусними гепатитами B і C;

-охопити лікуванням не менше ніж 30 відсотків хворих на вірусні гепатити B і C, які його потребують;

-удосконалити систему обліку хворих на вірусні гепатити;

-знизити рівень інвалідності внаслідок захворювання на вірусний гепатит з термінальними стадіями фіброзу печінки та показник смертності внаслідок ускладнень, спричинених вірусними гепатитами B і C;

-проводити щорічні інформаційно-просвітницькі кампанії з питань профілактики вірусних гепатитів B і C.

Обсяг та джерела фінансування

1.Ініціатор розробки ПрограмиПолтавська обласна державна адміністрація2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення ПрограмиДоручення голови Полтавської обласної державної адміністрації № 7929/01-05 від 09/09/2013 р.3.Розробник ПрограмиДепартамент охорони здоровя Полтавської обласної державної адміністрації4.Відповідальний виконавець ПрограмиДепартамент охорони здоровя Полтавської обласної державної адміністрації5.Учасники ПрограмиДепартамент охорони здоровя Полтавської обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки, Головне управління держсанепідслужби у Полтавській області, ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр держсанепідсужби України», Управління надзвичайних ситуацій, Полтавський обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, Полтавське обласне Товариство Червоного Хреста, міськвиконкоми, райдержадміністрації, неурядові громадські організації, відділ у справах сімї та молоді, Благодійна Асоціація «Світло Надії»6.Термін реалізації Програми2013-2016 роки7.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиДержавний, обласний, районний, міський, інші джерела фінансування незаборонені законодавством8.Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:5143,0 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, визначатиметься щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені вижче.

Проект Обласної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2013- 2016 роки (далі - проект програми) розроблений на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року №637 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року" - п.2.

Актуальність розроблення програмних завдань зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню вірусних гепатитів В та С.

Термін дії Обласної Програми «Антигепатит», яка функціонувала з 2003 по 2011 роки в регіоні закінчився.

Відсутність невідкладних комплексних заходів спрямованих на боротьбу з вірусними гепатитами В і С в регіоні неминуче призведе до значного зростання рівня захворюваності через 3-5 років і підвищення рівня смертності та рівня інвалідності населення через 5-10 років. Попри наявність потужного кадрового та науково-технічного потенціалу, достатнього для надання висококваліфікованої допомоги хворим на вірусні гепатити В та С, діагностика цих захворювань та лікування хворих не завжди контрольовано, що знижує її якість.

Комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом затвердження заходів програми направлених на профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів.

ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2013 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2013 рік (далі - Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку області за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку Київщини на 2013 рік, прогнозні показники розвитку області на 2014-2015 роки, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 30.03.2007 № 103-10-V, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 (розпорядження голови облдержадміністрації від 18.10.2011 № 1160) та відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених у Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки. Програма розроблена на основі вимог Конституції України.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку області на 2013 рік сформовано за розрахунками галузевих управлінь облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) та здійснено з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік.

У Програмі визначені основні заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери у 2013 році, відповідно до завдань, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Київської облдержадміністрації.

Реалізацію намічених в Програмі заходів та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм .

Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету. Звіти про стан виконання регіональних цільових програм щоквартально подаються Київській обласній раді їх виконавцями - структурними підрозділами облдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади

Організацію виконання Програми здійснює обласна державна адміністрація, її структурні спільно з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, які розробили відповідні розділи Програми.

Мета Програми

Основне завдання Програми полягає у вирішенні соціальних питань та підвищенні рівня життя населення Київської області на основі забезпечення економічного зростання шляхом подальшого розвитку реального сектору економіки, розбудови внутрішнього ринку, послідовного продовження політики дерегуляції розвитку малого і середнього бізнесу.

Досягнення зазначеної мети, у відповідності із завданнями Програми економічних реформ "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

Øрозширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом збереження позитивної тенденції щодо зростання середньомісячної заробітної плати, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвитку трудового потенціалу;

Øпідвищення рівня соціальних стандартів життя шляхом поліпшення якості та доступності послуг, що надаються закладами освіти, охорони здоров`я, соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, забезпечення ефективної адресної підтримки та соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;

Øреформування агропромислового комплексу, формування конкурентоспроможного аграрного виробництва, поліпшення соціальної сфери села шляхом розвитку сільських територій та створення достойних умов для проживання сільського населення;

Øрозвиток високотехнологічного та конкурентноздатного промислового виробництва, підвищення інноваційного потенціалу промислового комплексу області, створення ефективної конкурентоспроможної структури внутрішнього виробництва та нарощування виробництва імпортозамінної продукції;

Øстворення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату шляхом реалізації державної політики подальшого формування реальних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва, спрощення умов ведення бізнесу та усунення адміністративних обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності;

Øбудівництво доступного житла, створення ефективного житлового сектору, що діє на ринкових принципах і задовольняє житлові потреби основної частини населення на рівні, який відповідає їх платоспроможному попиту;

Øзабезпечення населення, підприємств, організацій якісними комунальними послугами, підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем, впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, застосування альтернативних видів палива;

Øреалізація природоохоронних заходів, спрямованих на покращення екологічного стану області, забезпечення цільового використання фінансових ресурсів, що виділяються на виконання екологічних заходів загальнодержавного і регіонального значення;

Øзабезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом удосконалення управління державними фінансами та проведення раціональної, ефективної податково-бюджетної політики.

Найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання області є збереження життєвого та трудового потенціалу населення Київщини через формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики.

У 2012 році природний рух населення характеризується збільшенням як народжуваності, так і смертності, а також суттєвим перевищенням числа померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих припадає 78 народжених, тобто сучасний рівень народжуваності поки що не забезпечує простого відтворення населення. Природне скорочення населення спостерігається майже в усіх районах та більшості міст області.

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ

В області постійно приділяється увага сталому функціонуванню мережі медичних закладів та покращенню якості надання медичних послуг, реформуванню галузі охорони здоров'я.

Протягом 2012 року здійснювалася робота щодо раціонального використання ліжкового фонду та приведення кількості стаціонарних ліжок до потреб населення у наданні стаціонарної допомоги. Очікується, що у 2012 році ліжковий фонд у закладах охорони здоров'я області складе понад 13 тис. ліжок.

Показник дитячої смертності упродовж 2012 року стабілізувався на рівні 5,7 проміле ( у 2011 - 5,9 проміле).

З початку 2012 року в області реорганізовано 23 медичні амбулаторії, 3 ФАПи в амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Введено в експлуатацію: міжрайонний Центр гемодіалізу (м.Біла Церква), корпус Білоцерківської міської дитячої стоматологічної поліклініки, дитяче відділення Вишгородської центральної районної лікарні, неврологічне відділення Кагарлицької центральної районної лікарні, гінекологічне відділення Рокитнянської центральної районної лікарні, неврологічне відділення Тетіївської центральної районної лікарні.

До кінця 2012 року очікується введення в експлуатацію рентген-діагностичне відділення Борівської районної лікарні в смт.Борова Фастівського району.

Головні цілі на 2013 рік

Забезпечення надання населенню області амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення частки первинної медичної допомоги шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, стимулювання проведення профілактичних заходів відповідно до завдань Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки.

Забезпечення охорони здоровя матері і дитини, впровадження Національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства".

Основні завдання та заходи на 2013 рік

§забезпечення виконання заходів "Київської обласної програми "Цукровий та нецукровий діабет" на 2013 рік", а саме:

- забезпечення (безкоштовно) усіх хворих на цукровий діабет інсуліном високої якості та високоефективними пероральними цукрознижувальними препаратами;

забезпечення хворих засобами, необхідними для введення інсуліну та здійснення самоконтролю;

придбання для закладів охорони здоровя необхідних засобів для лікування ендокринологічних хворих;

§виконання "Київської обласної програми "Здоров'я" на 2013 рік";

§продовження реалізації Київської обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Київській області на 2012-2013 роки;

§продовження забезпечення охорони здоровя матері і дитини шляхом виконання заходів обласної програми "Репродуктивне здоров'я на період до 2015 року";

§продовження виконання заходів "Київської обласної програми профілактики та лікування серцево-судинних захворювань на період до 2013 року";

§виконання заходів Київської обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 - 2016 роки;

§продовження виконання "Київської обласної програми підготовки лікарських кадрів для лікувальних закладів сільської мережі на 2010-2017 роки" (затверджена рішенням Київської обласної ради від 30.09.2010 № 809-34-V);

§впровадження в області Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

§продовження співпраці із Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця щодо підготовки кадрів для закладів охорони здоровя області;

§проведення реконструкції будівель комунального закладу Київської обласної ради для створення "Київського обласного перинатального Центру", вул. Багговутівська, 1, м.Київ.

Планується, що у 2013 році, у звязку із проведенням оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів області і реорганізації 10 дільничних лікарень в амбулаторії загальної практики сімейної медицини з ліжками денного стаціонару, зменшиться кількість лікарняних закладів та ліжок в них у Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Володарському, Іванківському, Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Миронівському, Обухівському та Тетіївському районах.

КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ

Мережа закладів культури і туризму області у 2012 році складалася з 832 клубних заклади, 889 бібліотек, 61 школи естетичного виховання, 25 державних музеїв, 2-х парків культури та відпочинку, коледжу культури і мистецтв, курсів підвищення квалiфiкацiї працiвникiв культури, центру народної творчості, центру охорони і наукових досліджень памяток культурної спадщини, Київського обласного центру розвитку туризму.

Протягом року на обласному рівні проведено понад 100 культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. Розроблена та активно впроваджується програма туристично-екскурсійного і культурного обслуговування: обласний комплексний багатоденний туристичний маршрут "Золоте сузір'я Київщини", система турів вихідного дня (12 маршрутів), окремі маршрути патріотичної тематики.

У 2012 році очікується завершення роботи з реконструкції будинку культури у с.Антонів Сквирського району та с.Мала Вільшанка Білоцерківського району, а також капітального ремонту існуючої будівлі будинку культури в с.Лука Таращанського району.

Головні цілі на 2013 рік

Забезпечення в області реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, створення економічних та організаційних умов для функціонування і розвитку закладів культури та сфери туризму.

Основні завдання та заходи на 2013 рік

§зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

§збереження та розвиток народних художніх промислів, сприяння діяльності майстрів народного мистецтва;

§здійснення наукових досліджень пам`яток культурної спадщини, організація робіт з виявлення нових пам`яток, пропаганда обєктів культурної спадщини Київщини;

§сприяння поповненню музейних фондів та доповнення існуючих експозицій новими експонатами;

§сприяти експозиційному представленню музейно - меморіального комплексу "Янівська висота" у селі Семенівка Обухівського району;

§забезпечення клубних закладів звукопідсилювальною апаратурою, музичними інструментами;

§запровадження у діяльності бібліотек сучасних інформаційних технологій, поповнення та збереження бібліотечних фондів;

§подальше формування позитивного туристичного іміджу та зростання туристичної привабливості Київської області;

§забезпечення активної участі області та широкого експозиційного представлення її туристичного потенціалу на міжнародних та всеукраїнських виставках, ярмарках, салонах, фестивалях та інших туристичних заходах.

вірусний гепатит культурний відпочинок

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» НА 2013-217 РР

Підростаюче покоління, діти та підлітки є майбутнім потенціалом суспільства, від стану якого залежить подальший розвиток незалежної України.

Ефективність будь-якої влади та держави міжнародною спільнотою оцінюється тим, як влада та держава опікується дітьми, станом їхнього здоровя та виховання. Саме тому одним із важливіших напрямків державної політики України є політика в галузі дитячого оздоровлення та відпочинку.

Державна політика України в галузі оздоровлення та відпочинку дітей знайшла своє закріплення у Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Державна політика в галузі оздоровлення та відпочинку дітей в Україні базується на принципах:

-рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;

-визнання пріоритетним у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

-створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

-створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

-надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-адресності соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.

Основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:

-підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об'єднаннями в цій сфері;

-створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

-збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;

-стимулювання проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм;

-створення механізмів економічного стимулювання, кредитування, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей;

-оптимізація системи управління.

Великого значення набуває ефективність реалізації державної політики в галузі дитячого оздоровлення та відпочинку на місцях. Значну роль відіграє вона і на території Донецької області, адже за даними Головного управління статистики України в Донецькій області мешкають 338385 дітей в віці 7-16 років (дані на 1 січня 2013 року), які є основними споживачами послуг із оздоровлення та відпочинку.

Діючим законодавством України в галузі оздоровлення та відпочинку закріплені основи діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері, які забезпечують:

-збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;

-виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

-безперебійне електро-, водо-, газо- та теплопостачання, виконання інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей;

-підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів;

-безоплатне проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності;

-оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, протягом року;

-надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;

-надання допомоги в організації перевезення груп дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-здійснення інших повноважень відповідно до закону.

Провідна ідея Програми -удосконалення існуючої в області системи взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування із підприємствами, установами, організаціями, приватними особами, які є власниками (засновниками) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у вирішенні соціальної проблеми забезпечення дітей Донецької області якісними та безпечними послугами з оздоровлення через:

-відкритий доступ;

-формування ефективного ринку оздоровчих та відпочинкових послуг;

-оптимальність використання ресурсів;

-комфортність учасників процесу реалізації Програми.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає індивідуальне і громадське здоровя. Здоровя нації розглядається як показник цивілізованості держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Світова спільнота вважає здоровя населення головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоровя сучасного українця впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічне середовище.

Мета програми

Мета програми: удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, збереження та розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів, модернізація обєктів їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Завдання Програми

Завданнями Програми є:

-формування дієвого та ефективного ринку послуг із оздоровлення дітей та підлітків;

-зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на підставі партнерських відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування із дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, їх власниками (засновниками), включаючи фінансові;

-вдосконалення системи міжвідомчої координації;

-підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей Донецької області;

-впровадження інноваційних методик дитячого оздоровлення в сферах оздоровчого харчування, здоровя зберігаючих технологій, організації дозвілля, творчого та фізичного розвитку;

-сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень;

-збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

Обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Матеріально-технічні та людські ресурси для реалізації Програми визначаються реальними вимогами щодо впровадження на території області державної політики у галузі дитячого оздоровлення та відпочинку відповідно до діючого законодавства України.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, включаючи кошти підприємств, установ та організацій, які є власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, загальнодержавного Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, громадських, благодійних і профспілкових організації, батьків.

Для досягнення завдань і реалізації заходів Програми прогнозний обсяг фінансування видатків з усіх джерел фінансування усього складає 328321,4 тис. грн.(додаток 1), із них:

-державний бюджет - 15000,0 тис. грн.,

-обласний бюджет - 151697,4 тис. грн.,

-бюджети міст і районів - 150000,0 тис.грн.,

-інші небюджетні джерела - 38820,0 тис. грн.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними бюджетами. Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей обласного бюджету та бюджетів міст і районів на відповідний рік.

Очікувані результати реалізації Програми та показники соціально-економічної ефективності

Реалізація Програми дозволить:

-підвищити ефективність реалізації державної політики у галузі оздоровлення та відпочинку в області;

-щорічно збільшувати кількість дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку, особливо кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-змінити співвідношення послуг відпочинку до послуг оздоровлення на користь останніх;

-зміцнити матеріально-технічну базу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-створити в регіоні цілісну систему інформаційної, методичної, правової підтримки та супроводу діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-запровадити використання дитячими закладами оздоровлення та відпочинку сучасних інноваційних, науково обгрунтованих програм;

-підвищити ефективність використання рекреаційних можливостей дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-зберегти та розвити існуючу мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-підвищити ефективність виховної, спортивно-оздоровчої діяльності дитячих закладів оздоровлення;

-скоротити кількість дітей шкільного віку, які перебувають на диспансерному обліку;

-створити в регіоні ефективну систему державно-приватного партнерства у вирішенні найважливіших питань та проблем у сфері дитячого оздоровлення та відпочинку;

-сформувати позитивно орієнтовані культурні потреби дітей та підлітків, їхнє прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, збереження власного здоров'я, дотримання здорового способу життя;

-зменшити темпи розвитку негативних явищ в дитячому та підлітковому середовищі;

-підвищити авторітет органів місцевої державної влади та самоврядування.

Оцінка ефективності Програми

Індикатори якості Програми:

доцільність:

відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;

цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи;

зроблений ретельний аналіз проблем;

стійкість:

переваги від нововведень діють тривалий час.

Значення цільових індикаторів залежать від затверджених в обласному бюджеті на поточний рік обсягів фінансування.

Соціально-економічна ефективність Програми буде розраховано виходячи з кількісної оцінки показників витрат і цільових показників результативності програми як співвідношення досягнутих і планованих результатів.

Виконання Програми дасть змогу:

-збільшити на 2-3 % кількість дітей шкільного віку, охоплених послугами оздоровлення щорічно;

-збільшити на 3 тисяч щороку кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, охоплених послугами оздоровлення;

-оновити на 50% матеріально-технічні бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-досягти зменшення щороку на 1% кількості дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

-залучити до реалізації державної політики у галузі оздоровлення та відпочинку 100% працюючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що розташовані на території Донецької області;

-забезпечити внесення даних про 100% дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

-забезпечити щороку проведення спеціальної курсової підготовки для 2000 працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

ВИСНОВОК

Соціальні програми є основним засобом реалізації державної соціальної політики. Застарілі правила виконання соціальних зобовязань в Україні потребують реорганізації у звязку з новими соціальноекономічними реаліями. Основні напрями такої реорганізації полягають у підвищенні адресності надання соціальних допомог з одночасним удосконаленням методики визначення нужденності претендентів на допомогу; відміні тих соціальних зобовязань, виконання яких не має ні соціального, ні економічного ефекту, і заміні їх іншими видами соціального захисту; спрощенні організаційного механізму призначення і надання допомоги, розвитку системи соціального страхування як основної форми соціального захисту населення.

Похожие работы на - Соціальні програми

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!