Монтаж будівельних конструкцій

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Строительство
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  961,28 Кб
 • Опубликовано:
  2014-11-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Монтаж будівельних конструкцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра технології будівельного виробництва

Пояснювальна записка до курсового проекту №2

з технології будівельного виробництва

„МОНТАЖ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ”Київ 2011р.

Зміст

1.      Аналіз вихідних даних

.1      Характеристика будівлі що споруджується.

.2      Характеристика умов виконання монтажних робіт

.3      Характеристика монтажних елементів, обсяг монтажних робіт

.        Варіанти технічних рішень монтажних робіт

.1      Вибір методу монтажу

.2      Вибір монтажних пристроїв

.3      Вибір способів закріплення конструкцій у проектне положення.

.        Визначення монтажних характеристик елементів

.        Вибір комплекту кранів за технічними параметрами.

.        Визначення розмірів та кількості монтажних дільниць

.        Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанта технічного вирішення

.1      Складання калькуляції трудових затрат на весь об’єм монтажних робіт

.2      Складання таблиці технологічних розрахунків.

.3      Визначення комплектів кранів для кожного технологічного вирішення

.4      Визначення техніко-економічних показників роботи комплектів кранів і вибір найбільш економічного

.        Відомість інвентарю та допоміжних матеріалів при монтажі конструкцій

.1 Відомість інвентарю

.2      Відомість допоміжних матеріалів

.        Охорона праці при монтажі будівельних конструкцій

.        Використана література

1.       Аналіз вихідних даних

.1 Характеристика будівлі що споруджується

У відповідності до завдання з проекту необхідно розробити технологію монтажу одноповерхової промислової будівлі з збірних залізобетонних конструкцій.

Будівля складається з двох уніфікованих типових секцій довжиною 72 м.

У кожній секції чотири прольоти по 18м, з кроком колон 12м і кроком кроквяних ферм 6м. Висота до низу кроквяної ферми 7,2 м. Всі конструкції залізобетоні збірні типові. Кроквяних ферми передбачені з паралельними поясами. Для забезпечення влаштування кроквяних ферм з кроком 6м необхідно влаштовувати підкроквяні ферми або балки. Для стінових огороджень в пролітних торцевих частинах будівлі необхідно улаштування колон фахверку кроком 6м. Довжина стінової панелі 12м по повздовжнім сторонам будівлі та 6м по торцевим пролітним частинам . Загальна довжина та ширина будівлі в осях -145 х 72м.

Рис. 1. План будови.

Рис. 2. План фундаментів.

Для конструктивного представлення будови наводимо плани: будови (Рис. 1), фундаментів (Рис. 2,Рис.9), колон (Рис. 3), покриття (Рис. 4,5), розріз (Рис. 6) та фрагменти фасадів (Рис. 7,8).

Рис. 3. План колон.

Рис. 4. План ферм.

Рис. 5. План покриття.

Рис. 6. Розріз 1-1.

Рис. 7. Схема розташування стінових панелей по вісі 1.

Рис. 8. Схема розташування стінових панелей по вісі А.

Рис. 9. Схема фундаментів

1.2 Характеристика умов виконання монтажних робіт

монтажний проектний калькуляція інвентар

Умови виконання робіт на кожному об’єкті, який споруджується, мають бути проаналізовані. Необхідно виявити фактори, що ускладнюють виконання будівельних процесів, і визначити міру їх впливу на техніко-економічні показники проекту виконання робіт і вибір методу монтажу будівлі.

За проектним завданням прийняті наступні умови виконання робіт: нове будівництво в нормальних умовах, улітку з середньою температурою близько 20°С. Ці умови сприятливі для виконання монтажних робіт.

1.3    Характеристика монтажних елементів, обсяг монтажних робіт

Підрахувавши за заданою схемою будівлі кількість монтажних елементів за марками та визначивши їх масу за довідником, альбомами збірних уніфікованих елементів і даними дод.1, складаємо таблицю переліку збірних конструкцій та обсягів робіт.

Таблиця 1. Специфікація збірних виробів

Елемент

Марка

Ескіз

Кількість

Маса, Т
На будівлю

Одного елемента

Усього

1

2

3

5

6

7

1.Фундаментні блоки  - під крайні колони  - під середні колони  - під колони температурного шва   -під фахверкові колони                    Ф1   Ф2   Ф3   Ф4   Ф5        

,00

,12

,90

,00

,79


,6

,0

,8

,0


25,6
 

2. Фундаментні балки

 ФБН-3     ФБ-1

    

 24     24

 3,2     1,1

 76,8     26,4

3. Колони:  - крайні КПIII-20  - середні КПII-23  - фахверкові КФ 7-8            К-1   К-2    КФ           

  28   42    16  3,2   3,3    3,2  89,6   138,6    51,2
 

4. Підкроквяні балки БПТ-12

БПК

 60

 12,0

 720


5. Кроквяні ферми ФПП 6-18

ФК

  

  104

  8,0

  832

6. Плити покриття ПНС-1  

ПП.


  576

  2,3

  1324,8

7. Стінові панелі ПСПВ-12-5і  

СП


  152

  2,8

  425,6

8. Стінові панелі ПСБ-6 

СП


  184

  1

  184

Разом, т (м3)

4036 (1614)


1.                                                                       

2.       Варіанти технічних рішень монтажних робіт

2.1    Вибір методу монтажу

Методи монтажу складаються з рішень щодо організації, механізації монтажного процесу, виконання монтажних операцій.

Вибраний метод монтажу забезпечує стійкість змонтованої частини будівлі на будь-якій стадії спорудження й дає можливість безпечного виконання монтажних робіт.

1.       Напрямок розвитку монтажного потоку - горизонтальний.

2.      Послідовність монтажу елементів - комбінована.

.        Засоби механізації монтажу - самохідні стрілові крани.

.        Схема напрямку руху засобів механізації - комбінована.

.        Міра укрупнення конструкції - відправні елементи.

.        Подача конструкцій під монтаж - зі складу.

.        Спосіб піднімання конструкцій - вільний.

У даному проекті секції будівлі без промислових кранів з кроком колон - 12м. Комплекс монтажних робіт ділимо на чотири спеціалізовані потоки:

1.       Монтаж фундаментних блоків.

2.      Монтаж колон.

.        Монтаж підкрокв’яних ферм, ферм та плит покриття.

.        Монтаж стінових панелей та фундаментних балок.

2.2 Вибір монтажних захватних засобів

Монтажні захватні засоби для піднімання конструкцій вибираємо для окремих конструкцій по довідникам.

Таблиця 2. Захватні засоби для піднімання конструкцій

Характеристика

Принципова схема

Маса, т.

Висота над конструкцією, м.

Необхідна кількість, шт.

1

2

3

4

5

6

1.               Стропи вантажопідйомністю 6т для монтажу фундаментних блоків.           

,20

,0

2
 

3.

Уніфікована траверса для монтажу колон з штирьовим захватом, вантажопідйомність 5т.

 

 0,06

 0,6

 1

4.

Траверса для монтажу ферм та підкроквяних балоквантажопідйомність 12т.

 

 0,65

 2,7

 1

5.               Стропи для монтажу плит покриття площею до 25м2.      

,4

,5

2
 

6.

Траверса для монтажу стінових панелей вантажопідйомністю 5т.

 

 0,15

 2,5

 1


2.3 Вибір способів закріплення конструкцій у проектне положення

Способи закріплення конструкцій розрізняють як тимчасові і постійні. За довідниками вибираємо способи закріплення конструкцій, а дані записуємо в таблицю 3.

Тимчасове закріплення конструкцій має забезпечувати стійкість їх у проектному положенні на період вивіряння, постійного закріплення і технологічного вистоювання бетону у стиках. Без тимчасового закріплення можна встановлювати тільки статично стійкі конструкції, які не змінюють свого положення під дією тимчасових навантажень і сил.

Обираємо індивідуальні засоби кріплення - клини, клинові вкладки, розчалки, підкоси, розпірки, які зазвичай використовують для закріплення окремих статично нестійких монтажних елементів і конструкцій.

Таблиця 3. Засоби для тимчасового закріплення і вирівнювання конструкцій

Характеристика

Принципова схема

Маса, т.

Необхідна кількість, шт.

1.               Кондуктор для автоматизованої вивірки колон    

,23

42.               Розтяжка для тимчасового закріплення і вирівнювання підкроквяних балок та першої у прогоні кроквяної ферми.               

,28

4 

3.

Розчалки для тимчасового закріплення і вирівнювання кроквяних ферм.


0,05

2


3.      
Визначення монтажних характеристик елементів

Монтаж збірних залізобетонних конструкцій одноповерхових промислових будівель виконується самохідними стріловими кранами. Відповідно до переліку робіт, монтаж планується здійснювати з попереднім розкладанням усіх елементів надземної частини будівлі. З метою попереднього розвантаження передбачається залучення автокрана в дні завезення конструкцій.

Укрупнення конструкцій на будівельному майданчику не передбачається.

Транспортування конструкцій до об'єкта планується здійснювати автотранспортом безпосередньо від постачальника.

Для кожного прийнятого потоку, з урахуванням прийнятої схеми руху монтажного механізму (розвитку фронту робіт, а саме можливих напрямках його здійснення вздовж або поперек прольоту), вибирається монтажний кран, який послідовно встановлює всі збірні елементи будівлі, включені до розглядаємого потоку.

На організаційно-технологічну структуру монтажу впливають наступні монтажні характеристики - будівельний габарит об’єкта, та монтажні: маса конструкцій, висота їх піднімання і вильоти.

Монтажна маса конструкції  визначається загальною масою, яку треба підняти, перемістити та встановити в проектне положення залежно від прийнятого способу підйому.


Величину  визначаємо лише для найважливіших елементів за кожним спеціалізованим потоком, як суму маси монтованого елемента  за таблицею 1 і маси пристосування монтажної оснастки  - стропів, траверс, розчалок та ін., яку беруть за таблицею 2.

Монтажна висота (Нм)- технологічно необхідна мінімальна висота підйому монтажних елементів що забезпечує їх монтаж.


де  - висота від рівня стоянки крана до рівня опори монтованого елемента, м;

 - висота піднімання елемента над опорою, м;

 - висота елемента, який монтують, м;

 - висота захватного засобу, м.

Монтажну висоту будемо враховувати для самого високого вертикального елемента - колони, горизонтального, що знаходиться на самій високій позначці - плити покриття та самого важкого елемента на цій висоті - це кроквяні ферми.

Монтажний виліт  визначається як мінімально необхідний виліт стріли крана для монтажу даної конструкції.

Визначаємо монтажні характеристики для окремих конструкцій. Фундаментні блоки - планується здійснювати монтаж при розташуванні крана на дні котлована на мінімальному вильоті стріли.


КОЛОНи - планується монтаж здійснювати вздовж прольоту на мінімальному вильоті стріли крана.ПІДКРОКВ’Яні балки - монтаж планується здійснювати вздовж прольоту на мінімальному вильоті стріли крана.КРОКВ’ЯНІ ФЕРМИ - монтаж планується здійснювати вздовж прольоту на мінімальному вильоті стріли крана.ПЛИТИ ПОКРИТТЯ - монтаж планується здійснювати вздовж прольоту.

Монтажний виліт визначаємо графічно, виконуючи креслення в масштабіФУНДАМЕНТНІ БАЛКИ - монтаж планується здійснювати по контуру будинку із зовнішньої сторони при монтажі стінових панелей.

СТІНОВІ ПАНЕЛІ - монтаж планується здійснювати по контуру будинку із зовнішньої сторони, вісь руху крану розташована на мінімальній відстані від вісі зовнішнього ряду колон.Виходячи з розрахованих потрібних параметрів, за характеристиками, що встановлюються (номограми зміни вантажопідйомності та висоти підйому гака залежно від довжини та вильоту стріли), по довіднику здійснюється вибір кранів, які задовольняють потрібні значення параметрів.

4.      
Вибір комплекту кранів за технічними параметрами

За знайденими монтажними характеристиками елементів ,  і  вибираємо крани для двох варіантів монтажу. Це можуть бути варіанти стрілових кранів на пневмоколісному та гусеничному ході.

Одержані дані зводимо до таблиці

Таблиця 4. Вибір кранів за монтажними характеристиками елементів конструкцій.

Потоки

№ елемента

Елементи

Монтажні характеристики

Крани, підібрані за технічними характеристиками
Qм,т.

Нм,м.

Lм,м.

Варіант1

Варіант2

1.

1.

Фундаментні блоки

5,55

7,0

min

КТА-18

ДЕК-251

2.

3.

Колони

3,36

9,2

min

КТА-18

ДЕК-251

3

4

Підкроквяні балки

12,65

11,9

min

КС-557кр

ДЕК-251


5.

Ферми

8,65

13,8

min
6.

Плити покриття

2,7

15,9

11,34.

2.

Фундаментні балки

3,35

3,4

min

КТА-18

ДЕК-251


7, 8.

Стінові панелі

2,95

13,8

min
Вантажопідйомні характеристики вибраних кранів наведено нижче:
Таблиця 5. Вибір способів закладання стиків конструкцій

Тип з'єднання

Місце закладання

Пропоновані матеріали

Спосіб
укладання

ущільнення

Колони в стаканах фундаментів

а - щілина між торцем колон і дном стакана 6 - порожнина стику

жорсткий бетон  бетон за проектом

Вручну, вібробункер

ручним трамбуванням  внутришнім вібратором

Стики плит покриття

в - повздовжні та поперечні стики

розчин за проектом

Розчинонасосом або вручну

внутришнім вібратором

 Стики між стіновими паненям

горизонтальні стики

Ізолюючий матеріал,розчин та мастика за проектом

- розчин вібробункер - вручну - обмазування мастикою

не потрібно


вертикальні стики

Ізолюючий матеріал,розчин та мастика за проектом

- розчин вібробункер - вручну - обмазування мастикою

Електричний герметизатор


5.      
Визначення розмірів та кількості монтажних ділянок

Виходячи з завдання, що забудова складається з двох секцій по чотири прогони в кожній, однакових за розмірами та будівельною структурою з конструктивними елементами, можливо будову розділити на дві (посекційно), чотири (вздовж будівлі по окремим прогонам) чи вісім (по окремим прогонам у межах секцій) монтажних дільниць.

Розподіл на окремі монтажні дільниці по секціям може бути доцільним при розподілені по секціям основного технологічного виробництва, при цьому загальний строк введення в дію промислової будови можна скоротити, якщо передавати кожну дільницю під монтаж обладнання, тільки-но в її межах будуть закінчені будівельні роботи. Але при виділених вище чотирьох монтажних потоках дві дільниці не є достатнім для сталого розвитку будівельного потоку.

Вибір чотирьох дільниць вздовж окремих прогонів дасть можливість розвинутись сталому будівельного потоку.

При виборі розміру монтажної дільниці необхідно враховувати, що монтаж конструкцій покриття можливий після набрання міцності бетону закладання стиків колон в стаканах фундаментів не менше 70% проектної міцності, тобто враховувати тривалість тверднення бетону в стиках до необхідної міцності. У проміжок часу від установлення першої колони на дільниці та закладання її стику і до моменту, коли кран, повернувшись, може навантажувати колону конструкцією покриття, необхідно забезпечити крану достатній фронт робіт щодо встановлення чергових колон.

Тому величину монтажної дільниці, необхідної для безперервної роботи крана, характеризують мінімальною кількістю колон на дільниці і визначають за формулою:

,

де  - тривалість зміни, год.;  - кількість робочих змін на добу; ; - тривалість монтажу елементів покриття у одній чарунці, год.; -  - час, необхідний на забезпечення фронту робіт для закладання стиків, звичайно беруть  доби;  - час, необхідний для витримки бетону для набрання 70% проектної міцності,, діб;  - середня тривалість монтажу двох рядів колон в одній чарунці, год.;  - взята за нормами середня тривалість монтажу другого ряду колон в одній чарунці, год.; .

В нашому випадку. Одна чарунка секції між осями А - Б включає:

крайніх колон - 1 шт;

середніх колон - 1 шт;

фахверкових колон - 0 шт;

підкроквяних балок - 2 шт;

кроквяних ферм - 2 шт;

плит покриття - 12 шт;Де 1,0 - норма часу на установлення однієї підкроквяної балки прогоном 12м, маш. - год.; 1,6 - норма часу на установлення однієї кроквяної ферми плити покриття розміром 6х3м , маш. - год.; 1,9; 3.0; 2.7 - відповідні коефіцієнти , що враховують допоміжні роботи при монтажі підкроквяної балки, кроквяної ферми , плити покриття :

, беремо .

Підставляючи одержані значення у формулу, отримуємо:

.

Це означає, що в цьому випадку, при звичайних умовах тверднення бетону в стиках конструкцій (набрання міцності до 70% проектної становить 7 діб, Див. Рис.11) кількість колон на монтажній дільниці становить 352 шт.

Рис.11. Графіки набрання міцності бетоном на портландцементі М400-500.

Вважаючи, що за 6 діб буде змонтовано 8х2х6,0/0,68= 141 колон при таких умовах для організації потокового виробництва необхідно пришвидшити набрання міцності бетоном стиків. Застосовуючи прогрівання бетону в стиках можна досягнути середньодобової температури 50оС (при максимальній для стиків 85 оС, та набранні 10 оС за годину). Також слід відразу закладати стики бетоном у кондукторах. Тоді за 1 добу буде змонтовано 8х2х1,0/0,68= 24 колони. Приймаючи за монтажну дільницю один прогін вздовж двох секцій маємо 14 +14+2+2 = 32 колони, що забезпечує умови вибору монтажної дільниці.

6.      
Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанта технічного вирішення

Прийняті варіанти технічних вирішень відрізняються один від одного лише типом провідних засобів механізації. В основу порівняння варіантів технологічних вирішень покладено порівняння варіантів комплектів кранів.

6.1 Складання калькуляції трудових затрат на весь об’єм монтажних робіт

Калькуляція трудових затрат складається на основі ЄНіР і записується до таблиці.

Таблиця 6. Калькуляція трудових затрат на монтаж конструкцій.

N п/п

Найменування процесів

Оди-ниця вимі-ру

Об'єм робіт

Обгрунтування за ЄНіР

Норма часу

Трудозатрати всього

Склад ланки


Чол-год

Маш-год

Чол-год

Маш-год

Професія, розряд

Кількість

1

Монтаж фундаментних блоків масою до 3,5т

 1 шт

 76

Е4-1-1 т.2, п.7

1,6

0,53

121,6

40,28

Монтажник: 4р 3р 2р

  1 1 1

1.1

Розвантаження за допомогою крана


а/

Сортування, подача і укладання за допомогою крана

1 шт

76

5-І-І п. 4

1,08

0,36

82,08

27,36

Такелажник: 3р 2р

  1 1

б/

Розвантаження такелажного обладнання за допомогою крана /на І б лок/ 99 кг

1 шт

76

24-14, т.2 п.19, в, г

0,18

0,09

13,68

6,84

Такелажник: 3р 2р

  1 1

1.2

Розвантаження матеріалів вручну з автомашини
Такелажник: 3р 2р

  1 1

а/

канат сталевий

1т 0,12

76

І-ІІ п.1,д

0,04

-

3,04

-

Такелажник: 3р 2р

  1 1

б/

поковки, інструмент, болти, шайби, цвяхи

1т 0,125

76

І-8 п.2, г

0,08

-

6,08

-

Такелажник: 1р

  1

в/

лісоматеріал круглий, електроди

1т 0,12

76

І-8 п.3, г

0,06

-

4,56

-

Такелажник: 1р

  1

г/

кисень, бензин, фарби


76

І-8 п.5, д

0,07

-

5,32

-

Трансп роб 1р

1


Разом


236,3

74,482

Монтаж фундаментних блоків масою до 7,5т К1=2,4; К2=2,2

 1 шт

 5

Е4-1-1 т.2, п.9

2,6   6.24

0,87   1,91

   31,2

   9,55

Монтажник: 4р 3р 2р

  1 1 1

3

Монтаж колон масою до 4т у кондукторах К1=1,7; К2=1,6

 1 шт

86

Е4-1-4 т.2, п.4 а,б

3,4  5,78

0,34  0,544

  497,08

  46,78

 Монтажник: 5р 4р 3р 2р

2 ланки 1 1 2 1

4

Закладання стиків колон бетоном

1 стик

86

Е4-1-24 т.1, п.1

0,81

-

69,66

-

Монтажник: 4р 3р

  1 1

5

Монтаж підкроквяних балок прогоном 12м К1=2,8; К2=2,8

 1 шт

 60

Е4-1-6 т.4, п.2

5   14

1   2,8

   840

   168

Монтажник: 6р 5р 4р 3р 2р

  1 1 1 1 1

6

Зварення підкроквяних балок з колонами (0,2+0,2)*2*60

10м шва

4,8

Е22-1-1 п.1

3,2

-

15,36

-

Електрозварник 5р

  1

7

Антикорозійне покриття стикових з’єднань підкроквяних балок з колонами

10 стиків

12

Е4-1-22 п.2

1.1

-

13,2

-

Монтажник: 4р 2р

  1 1

8

Монтаж кроквяних ферм прогоном 18м  К1=3,2; К2=3,0

 1 шт

 104

Е4-1-6 т.4, п.2

8   25,6

1,6   4,8

   2662,4

   499,2

Монтажник: 6р 5р 4р 3р 2р

  1 1 1 1 1

9

Зварення кроквяних ферм з колонами і підкроквяними балками (0,2+0,2+0,2)*2*104

10м шва

12,48

Е22-1-1 п.1

3,2

-

39,93

-

Електрозварник 5р

  1

10

Антикорозійне покриття стикових з’єднань ферм з колонами і підкроквяними балками

10 стиків

20.8

Е4-1-22 п.2

1.1

-

22.88

-

Монтажник: 4р 2р

  1 1

11

Монтаж плит покриття площею 18м2 К1=2,8; К2=2,7

1 шт

576

Е4-1-7 п.11

1,2   3,36

0,3   0,81

   1935,4

   466,56

Монтажник: 4р 3р 2р

  1 2 1

12

Зварення стиків плит покриття 0,1*4*576

10м шва

23,04

Е22-1-1 п.1

3,2

-

73,72

-

Електрозварник 5р

  1

13

Антикорозійне покриття стикових з’єднань плит покриття з фермами

10 стиків

230,4

Е4-1-22 п.2

1.1

-

253,44

-

Монтажник: 4р 2р

  1 1

14

Заливання розчином стиків плит покриття 23*144м

100м шва

33,12

Е4-1-26 п.2

6,4

-

211,96

-

Монтажник: 4р 3р

  1 1

15

Монтаж фундаментних балок масою до 1,5т К1=1,8; К2=1,7

 1 шт

 24

Е4-1-6 т.3, п.1

1,1   1,98

0,22   0,37

   47,51

   8,97

Монтажник: 5р 4р 3р 2р

  1 1 2 1

16

Монтаж фундаментних балок масою до 3т  К1=1,8; К2=1,7

 1 шт

 24

Е4-1-6 т.3, п.1

1,9   3,42

0,38   0,65

   82,08

   15,5

Монтажник: 5р 4р 3р 2р

  1 1 2 1

17

Зварення фундаментних балок з фундаментом 0,2*2*48

10м шва

1,92

Е22-1-1 п.2

3,2

-

6,15

-

Електрозварник 5р

  1

18

Антикорозійне покриття стикових з’єднань фундаментних балок

10 стиків

9,6

Е4-1-22 п.2

1.1

-

10,56

-

Монтажник: 4р 2р

  1 1

19

Монтаж панелей стін площею 7,2м2 К1=2,2; К2=2,1

1 шт

184

Е4-1-8 т.2, п.2

3,0    6,6

0,75    1,575

    1214,4

    289,8

Монтажник: 5р 4р 3р 2р

  1 1 1 1

20

Монтаж панелей стін площею 14,4м2 К1=2,4; К2=2,2

1 шт

152

Е4-1-8 т.2, п.3

4,0    9,6

1,0    2,2

    1459,2

    334,4

Монтажник: 5р 4р 3р 2р

  1 1 1 1

21

Зварення стиків панелей стін 0,1*4*306

10м шва

12,24

Е22-1-1 п.1

3,2

-

39,16

-

Електрозварник 5р

  1

22

Антикорозійне покриття стикових панелей стін

10 стиків

122,4

Е4-1-22 п.2

1.1

-

134,64

-

Монтажник: 4р 2р

  1 1

23

Герметизація швів стінових панелей ущільнюючими прокладками: горизонтального-вертикального

  10м шва

    28.8 172.8

Е4-1-22    п.10 п.9

    - -

    32,8 16,1

    - -

Монтажник: 4р 3р

  1 1


Всього


9945,2

1913,2
6.2 Складання таблиці технологічних розрахунків

На основі калькуляції трудових затрат складається таблиця технологічних розрахунків.

Таблиця 6. Технологічні розрахунки на монтаж конструкцій.

N п/п

Найменування робіт

Оди-ниця вимі-ру

Об'єм робіт

Обгрунтування за калькуляцією, п/п

Трудозатрати , Чол-змін/ Маш-змін

Склад бригади

змінність

Тривалість робіт, зм


За нормам

Прийнята

,Професія, розряд

Кількість1

Монтаж фундаментних блоків

 1 шт

81

1,2

33,44 10,50

33 10

Монтажник:4р,3р, 2р

 3

2

10

2

Монтаж колон

1 шт

86

3,4

70,84 5,85

72 6

Монтажник:5р, 4р,3р,2р

 12

2

6

3

Монтаж елементів покриття підкроквяних балок кроквяних ферм плит покриття

 1 шт 1 шт 1 шт

 60 104 576

5,6,7,8, 9,10,11, 12,13

729,18 141,72

710 142

Монтажник: 6р, 5р, 4р,3р,2р Електрозварник 5р він же Монтажник 3р

  4  1

2

142

4

Заливання розчином стиків плит покриття

100м шва

33,12

14

26,50 -

26 -

Монтажник: 4р, 3р

 2

1

13

5

Монтаж фундаментних балок і панелей стін

1 шт

48, 184,152

15,16, 17,18, 19,20, 21,22

368,27 79,96

400 80

Монтажник: 5р, 4р,3р,2р Електрозварник 5р

 4  1

2

80

6

Герметизація швів стінових панелей23

6,11 -

6 -

Монтажник: 4р,3р

 2

1

3


6.3 Визначення комплектів кранів для кожного технологічного вирішення

Кількість кранів у комплекті визначають за формулою.


де  - нормативні затрати часу кранів на монтаж конструкцій в машино-змінах; їх значення приймаються за підсумком калькуляції трудових затрат.

заданий строк монтажу конструкцій будівлі в змінах.

При будівництві двох уніфікованих секцій загальною площею 10368м, триваість за СН становить 7 міс. Тривалість монтажу Т= 0,3*7=2міс, звідки

Кс- коефіцієнт суміщення роботи кранів

Одержуєм

Приймаємо 3 крани, що достатньо для забезпечення заданих термінів монтажу. Потім визначаємо кількість кожного з вибраних типів.

Таблиця 7. Нормативні затрати машинного часу на монтаж конструкцій

По варіантам

Потоки

№ елемента

Елементи

Нормативні витрати маш-змін *

Крани
I - варіант

II - варіант

I - варіант

II- варіант

1

2

3

4

5

7

8

1.

1

Фундаментні блоки

11,55

10,5

КТА-18

ДЕК-251

2.

3

Колони

6,44

5,85

КТА-18

ДЕК-251

3.

4

Підкроквяні балки

155,89

141,72

КС-557кр

ДЕК-251


5

Ферми


6

Плити покриття

4.

2 7.8

Фундаментні балки Стінові панелі

87,96

79,96

КТА-18

ДЕК-251

Разом

261,84

238,03


Примітка * - Значення нормативних витрат машинного часу згідно ЄНІР збільшено на коефіцієнт 1,1.

Потребу кранів визначають за кожним з порівнювальних варіантів: Варіант І

КТА-18

КС-557кр

Для варіанту I приймаємо 1 кран КТА-18 і 2 крани КС-557кр .

Варіант ІІ

Для варіанту II приймаємо 3 крани ДЕК-251.

Визначення техніко-економічних показників роботи комплектів кранів і вибір найбільш економічного.

а) Трудомісткість монтажу 1 м3 конструкції


де - витрати праці монтажників, що виконують роботи за участю кранів, люд. - год. (беруть за підсумком калькуляції),  - витрати праці машиністів і робітників, що обслуговують крани, люд. - год.;


 - затрати часу кранів на монтаж конструкцій,  - кількість робітників,що обслуговують кран, включаючи машиніста, беруть за ЄніР,  - витрати праці на монтаж і демонтаж кранів,  - витрати праці на виконання підкранових колій, люд-год, для мобільних кранів = 0;  - витрати праці на доставку крана до об’єкта, люд. - год. Для зручності виконання розрахунків, дані для визначення трудомісткості запишемо у таблицю.

Таблиця 8. Значення складових трудозатрат на монтаж конструкцій

№              Варіант                Марка крана      ,

люд. - год.,

люд. - год.,

люд. - год.,

люд. - год.
 

1

I

КТА-18 КС-557кр

10799,3*

857,48 1247.12

- -

2*2 3

2

II

ДЕК-251

9945,2

1913.2

71*3

14*3

Примітка * - Значення нормативних часу згідно ЄНІР Е4-1-1 п.1 збільшено на коефіцієнт 1,1.

Варіант 1

Варіант 2

в) Тривалість монтажних робіт

Варіант 1.

Т=2104,6/3=701,5 год

Варіант 2.

Т=1913,2/3=637,7 год

Таблиця 9. Техніко-економічні показники монтажу конструкцій

За варіантами

Найменування показника

Одиниця

Значення показників
I - варіант

II - варіант

2

Трудомісткість

люд.-год/м3

8,0

7,5

3

Тривалість монтажу

змін

87,7

79,7


При наявності орендної вартості машин остаточний варіант визначається з її урахуванням.

Приймаємо II варіант комплекту кранів, оскільки його тривалість роботи і трудомісткість менші ніж варіанта I.

7.      
Відомість інвентарю та допоміжних матеріалів при монтажі конструкцій

. Відомість інвентарю.

Найменування

Марка

Кількість

Хариктеристика

1

Трансформатор зварювальний

СТШ-250

2

15.3 кВт

2

Площадка для зварки і монтажника

ЦНИИМТП

2

т = 55 кг

3

Драбина

ЛА-7

2


4

Теодоліт

Т515К1

4


5

Нівелір

Н-3

2. Відомість допоміжних матеріалів

Найменування

Одиниці

Кількість

1

2

3

4

1

Бетон товарний

м3

1,0

2

Розчин цементний

м3

59,6

3

Метал для монтажних пристроїв і огороджень

т

1.15

5

Цвяхи

кг

321.16

6

Катанка

кг

240

7

Електроди

кг

964

8

Олифа

кг

32

9

Карбіт кальція

кг

326

10

Кисень

м3

1587

11

Газ зріджений

кг

254

12

Антикорозійна паста

кг

125

13

Бензин

кг

32

14

Гас

кг

84

15

Солідол

кг

62

16

Кінці обтирочні

кг

120

17

Ліс пиляний

м3

12,3

8.      
Охорона праці при монтажі будівельних конструкцій

До початку робіт на територію монтажної площадки потрібно огородити (в населених місцях) встановити показники робочих проходів і проїздів, визначити небезпечні зони і позначити відповідними знаками їх положення на майданчику.

Монтажні облаштування, а також захватні пристрої повинні бути випробуванні відповідальними особами технічного персоналу будівництва.

Забороняється підйом конструкцій, в яких пошкоджені монтажні петлі.

Захватні пристосування дозволяється знімати лише після установлення в проектне положення і закріплення конструкцій.

Не дозволяється виконання робіт на висоті у відкритих місцях при дощу, снігу і швидкості вітру більше 15 м/с.

Монтажники забезпечуються страхованими поясами, за допомогою яких вони міцно прикріплюють себе до закріплених конструкцій.

Під місцями виконання монтажних робіт у межах небезпечних зон виконання інших видів робіт, а також рух транспорту і людей заборонено.

При роботі в нічний час монтажна площадка повинна бути освітлена прожекторами або лампами.

При виконані електрозварювальних робіт потрібно додержуватись правил по електробезпеці і виконувати вимого по захисту людей від шкідливого впливу променів електричної дуги.

Монтаж конструкцій повинен проводитись з обов’язковим додержуванням правил техніки безпеки по будівельно-монтажних роботах згідно СНИП III-4-80*.

9.      
Використана література

1.         Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з монтажу будівельних конструкцій. Хохлачова Г. О. Київ КДТУБА 1996р.

2.      Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з монтажу будівельних конструкцій. Батура Г. М. Київ КІБІ 1991р.

.        ЕНиР Е4-1-87 Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. -М.:Прейскурантиздат, 1987.

.        ЕНиР Е22 Сварочные роботы. -М.:Прейскурантиздат, 1987.

.        ЕНиР Е25 Такелажные роботы. -М.:Прейскурантиздат, 1988.

.        Справочник “Строительные краны”-Станевський В.П.-К.: Будивельнык, 1989.-296с.

7.         СНИП III-4-80*.Техника безопасности в строительстве СНИП III-4-80*.

Похожие работы на - Монтаж будівельних конструкцій

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!