Містобудівна ситуація в Києві доби модерну

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Строительство
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  314,46 Кб
 • Опубликовано:
  2015-06-05
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Містобудівна ситуація в Києві доби модерну

План

Вступ

Розділ 1. Історія виникнення та розвитку архітектурного модерну в Україні

.1 Особливості українського модерну як архітектурно стилю

.2 Центри розвитку українського архітектурного модерну

.3 Харківський центр

.4 Львівський центр

.5 Полтавський центр

Розділ 2 . Містобудівна ситуація в Києві доби модерну

.1 Характерні собливості київської школи модерну

Розділ 3. Видатні київські споруди модерну

.1 Житлові будинки та приватні маєтки

.2 Прибуткові будинки

.3 Громадські будівлі

Розділ 4. Охорона праці

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Дослідження стилю українського архітектурного модерну, що почав свій розвиток на зламі ХІХ - ХХ століття, дає змогу виявити причини його виникнення та заглибитися в передумови його створення та становлення. Рубіж століть - один з найвищих проявів активізації національної та етнічної свідомості, епоха усвідомленого творення та становлення, яка спияла пошукам власних художніх стилів та напрямів. В цей час в єдине образне джерело злилися власні - фольклорні, етнографічні, мистецькі - надбання українського народу із тим, що таким чи іншим чином були імпортовані з європейських країн. Апозиченими. Як результат, утворилося мистецьке та стильове національне явище, одночасно пов’язане тисячами коренів зі своєю спадщиною і світовою сучасністю - а саме український архітектурний модерн. Три стадії творчого прогресу українського мистецького відродження набули вигляду тези, антитези, та синтезу. З цього процесу не можливо вилучити жодну зі складових, бо на разних стадіях розвитку стилю народжувалися та додавалися нові компоненти, які утворювали собою нові, вражаючі форми. Саме ці форми, віднайдені шляхом сполучення запозиченого і власного, набули знакового національно-стильового характеру. Вони сформували нове явище, яке сьогоднішнім поколінням сприймається як суто національне, котре, досягнувши вищої довершеності, набуло визнання інших народів.

Український архітектурний модерн, що швидко поширився на всій території країни, став бунтом молодих, оновленням, експресією. Окрім загальноєвропейських пошуків нового змісту, згідно з духом часу, митці намагалися відійти від застарілих традицій ХІХ століття, та звільнитися від помпезної вичурності академізму. Демократичність на противагу елітарності, експресія і спрощення, чіткість силуету, графічність і динамізм, акцентування на чистому кольорі - ось ті складові, що були взяти за основу пошуків українського архітектурного модерну.

Метою данної роботи є переосмислення минулого в новаторських пошуках видатних архітекторів київського модерну. Згідно з метою було поставлено наступні завдання:

розглянути і проаналізувати етапи становлення модерну на України;

виділити основні школи модерну на Україні та окремі регіональні школи ;

проаналізувати особливості кожної з шкіл і фактори, які впливали на процес формування шкіл модерну;

проаналізувати містобудівну ситуацію, яка склалася в Києві наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть;

розглянути вплив економічних факторів на забудову Києва в період панування стилю модерн;

назвати характерні риси декоративного, раціоналістичного та національно-романтичного модерну ;

виявити загальну характеристику орнаментів модерну і охарактеризувати орнаменти в київських будинках стилю модерн;

розглянути особливості стилю модерн в Києві, виднайти відмінності від західноєвропейських і російських зразків модерну;

дослідити творчість відомих українських творців архітектурного модерну; український модерн орнамент будинок

Об’єктом дослідження даної роботи є архітектура України та Києва доби панування стилю модерн.

Предметом дослідження є вивчення творів відомих київських архітекторів епохи модерну, виявлення іх особливостей та стильових основ.

Актуальність дослідження. При детальному розгляді зразків української архітектури доби модерну виявлено, що завдяки поєднанню можливостей техніки і проникливого розуміння нової архітектурної течї, відбулося переосмислення народної теми в архітектурі, вивільнення від механічного запозичення форм. Саме ці особливості, що лягли в основу українського архітектурного модерну, дозволяють творам данної епохи зберігати свою сучасність та новизну форм. Зразки київського та українського архітектурного модерну, створенні наприкінці ХІХ- початку ХХ століть, з легкістю вписуються в сучасну архітектуру, не викликаючи відчуття застарілості, архаїчності, а навпаки, надихають архітекторів сучасності на використання власних національних українських традицій у сучасній архітектурі.

Розділ 1. Історія виникнення та розвитку архітектурного модерну на території України

Модерн як новий ситлістичній напрям в Європі виникає в середині 90х- років XIX століття. Основними його рисами стали такі: створення нового синтетичного стилю, який поєдував в собі архітектуру, пластику, живопис і прикладне мистецтво, прагнення до постійного оновлення, орієнтованого на історичні зразки.

Не дивлячись на кількість варіативних назв стилю в різних країнах: «арт - нуво» у Франції, «югендстиль» в Германії, «стиль сецесіон» в Австрії, «модерн» в Англії, «ліберті - істиль» в Італії, «тіффані» в США, модерн, все ж незмінно, спирався на естетику романтизму.

Декоративне оздоблення фасадів та інтер’єрів досягає неймовірної витонченості. Величезне значення стиль модерн надає виразності ритмів, кольору та фактурі. Фасади будівель модерну вирізняються округлими, іноді фантастично вигнутими контурами отворів, використанням решіток з кованого металу, глазурованої керамічної плитки стриманого кольору, візерунчастої керамічної облицовки, вишуканим віконним і дверним вітражам.

В архітектурі модерну набувають поширення м’які, ніби самоутворені форми, що стеляться поверхнею будівель, утворюючи стилізований орнамент. Для модерну характерні плавні лінії, силуети і орнаменти, що нагадують форми рослин. Ряд орнаментальних мотивів модерну був запозичений з мистецтва Далекого Сходу, перш за все Японії. Східні мотиви згодом отримали великого поширення у європейському мистецтві. Використовується також геометричний орнамент, наприклад запозичений з грецької культури меандр.

Особлива увага в архітектурному модерні була приділена формам вікон, дверей, сходів, що стають різноманітними мало не до нескінченності. Великий інтерес стиль модерн проявляє до оформлення віконних прорізів, які заповнює вітражами. Вітражі модерну несуть у собі біонічні природні форми. Основними мотивами стають квіти - іриси, маки, різні трави, а також лілії та інші водні рослини з довгими стеблами.

Важливу роль у формуванні нового стилю зіграв соціальний чинник, пов'язаний з динамічними процесами урбанізації. Відтік населення з сіл, зростання міст, інтенсивне житлове будівництво, забудова великих міст, культ машин, техніцизм - все це створювало передумови для виникнення нових форм мистецтва. На зміну аристократичній культурі столичних центрів і панських маєтків, йшла нова, демократична культура міст. Так звані салони, як центри аристократичної культури, поступаються демократичним клубам, будинкам культури, великим концертним залам. Мистецтво набуває серійного характеру і великих форм, організовується за фабричними стандартами.

Психологічні мотиви виникнення модерна пов'язували з руйнуванням традиційного аграрно - патріархального способу життя, патріархальних цінностей, кризою селянської свідомості. Все це призвело до протиставлення класичних традицій сучасним впливам в повсякденному житті, побуті, в настроях суспільства. Колективістська, патріархальна свідомість почала поступатися індивідуалізму, властивому індустріальному суспільству.

Стиль модерн, що є ідеальним проектом гармонізації життєвого простору, немов затверджує дієвість старань митця, та пропонує шляхи естетичного вирішення протиріч користі і краси, штучного і природного, цивілізації і природи, масового та елітарного - проблеми, перед якими на новому витку історії, через століття, постала й українська культура.

Безумовними родоначальниками і законодавцями модерну були архітектори Бельгії, Австрії і Німеччини, ідеї яких, як і багато інших досягнень Європи, поступово потрапили і на Україну, де й почали жити новим життям.

Український архітектурний модерн - один з українських оригінальних архітектурних стилів <#"804222.files/image001.jpg">

Рис 1.3.1 В. Н. Покровський Магазин Жирардівської мануфактури . 1912 рік. Модерн . Харків

Додаток Б

Рис. 1.4. 1 В. А. Садсовський. Будинок львівської філармонії. 1907 рік. Модерн . Львів

Додаток В

Рис. 1.4. 2. О. О. Лушпинський . Будинок на вулиці Личаківській 107. 1909 рік. Модерн. Львів.

Додаток Г

Рис. 1.5 .1. В. Г. Кричевський . Будинок Полтавського губернаторського земства . 1903 - 1908 роки. Модерн. Полтава


Додаток Д

Рис. 3.1 1. Е П. Брадтман . Житловий будинок Грушевських на вулиці Микільсько - Ботанічній 14. 1908 - 1910 роки . Модерн. Київ ( не зберігся )

Додаток Е
Додаток Ж

Рис 3. 2. 1 . А. Б. Мікус, Ф. А. Троупянський . Дім Гінзбурга . 1910 рік. Модерн . Київ ( не зберігся )

Похожие работы на - Містобудівна ситуація в Києві доби модерну

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!