Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Строительство
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  307,18 Кб
 • Опубликовано:
  2015-03-05
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

Зміст

Вступ

1.       Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

2.      Екскурсія в науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)

3. Екскурсія на будівельний майданчик

4.       Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

5.      Екскурсія в ЖК «Венеція»

.        Екскурсія в Холдингову компанію «Київміськбуд»

.        ТОВ ПТК «Агромат»

Висновок

Вступ

Навчальна практика тривала з 1. 07. 2014 по 10. 07. 2014 р.

. 07 - екскурсія до Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій

. 07 -екскурсія до Науково-дослідного інституту будівельного виробництва

. 07 - екскурсія на будівельний майданчик готельного комплексу Sofitel

. 07 - екскурсія в Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

. 07 - екскурсія в ЖК Лико-Град

. 07 - екскурсія в Холдингову компанію «Київміськбуд»

.07 - екскурсія в ТОВ ПТК «Агромат»

Мета і задачі практики

Метою практики є розширення та закріплення знань з дисципліни «Вступ до будівельної справи», знайомство студентів з фаховою діяльністю спеціалістів з промислового та цивільного будівництва різного рівня в наукових, проектних та виробничих організаціях, а також підготовка студентів до вивчення дисциплін «Будівельні матеріали», «Архітектурні конструкції», «Навчальний практикум з технології будівельного виробництва».

Задачі практики полягають в ознайомленні студентів будівельної спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»

-        науково-дослідними установами будівельного напрямку та специфікою наукової роботи фахівців будівельників;

-        проектними організаціями будівельного напрямку та особливостями проектної роботи;

         видами промислових та цивільних будинків їх характеристиками об’ємно-планувальними роботами та конструктивними рішеннями;

         специфікою робити інженерно-технічного персоналу будівельних організацій, які виготовляють будівельну продукцію; матеріали, конструкції, будівлі та спороди;

         деякими видами будівельних матеріалів і виробів та з особливостями їх виготовлення;

         будівельним об’єктом, будівельними машинами та будівельними процесами.

Ця практика ставить перед собою наступні завдання:

-        поглибити і закріпити теоретичні знання;

-        ознайомитися з робочим будівельним процесом.

-        ознайомити студентів з передовими методами праці, будівельною технікою;

         вивчити виробничий процес будівельної організації в цілому.

         ознайомитися з організаційно-технологічними моделями будівництва, у тому числі з потоковою організацією зведення різних будівель і споруд

         розкрити склад і методичні основи розробки планів будівництва (стратегічних, річних, оперативних).

-        ознайомитися з проектуванням і вишукуваннями у будівництві та складом проектно-кошторисної документації.

Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.

Для успішної практичної роботи інженер-будівельник, який спеціалізується на промислово-цивільному будівництві, повинен гарно розбиратися в питаннях організації і планування будівництва як при розробленні проектно-кошторисної документації, так і при керуванні зведенням різних об'єктів.

Відповідно до затвердженої робочої програми вивчаються такі питання, як суть і основні принципи організації будівельного виробництва; склад будівельного комплексу; види й організаційні структури будівельних організацій; взаємовідносини основних учасників будівництва. Майбутній інженер повинен розбиратися в основних принципах проектування в будівництві, знати склад проектної документації, порядок узгодження, експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації. Також майбутній будівельник повинен бути ознайомлений з потоковою організацією будівництва різних об'єктів, а також з теоретичними питаннями розроблення організаційно-технологічних моделей, які є основою календарного планування як окремих будівель і споруд, так і комплексів об'єктів.

Планування будівництва розглядається в комплексі, починаючи із стратегічного планування, потім наведено склад і принципи розробки річних планів, календарних планів і сітьових графіків, а також основи оперативного планування робіт на будівельному майданчику.

Також ми повинні звернути велику увагу на проектування будівельних генеральних планів і тимчасових об'єктів на будівельному майданчику.

Згідно із затвердженими нормами (ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва) будівництво нових, розширення і реконструкція діючих об'єктів можуть виконуватися тільки після організаційно-технічної підготовки, яка здійснюється усіма учасниками будівництва (замовником, проектними, будівельними організаціями, забудовниками, інвесторами та ін.); у підручнику наведено основні функції учасників будівництва як при підготовці, так і при будівництві об'єктів.

У процесі будівництва піднімаються такі питання, як нова структура завдань матеріально-технічного забезпечення, організаційні форми закупівель будівельних матеріалів, виробів, устаткування, організація і проведення торгів, складання контрактів тощо.

будівництво технологічний екскурсія

1. Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

Інститут знаходиться за адресою вул. Івана Клименка 5/2, Солом`янський район, м. Київ.

Інститут є крупним багатопрофільним науково-дослідним центром на Україні і утримує провідні позиції в будівельній науці протягом багатьох десятиліть.

Державне підприємство „ Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій ” є лідером у галузі розроблення теорії та методів розрахунку залізобетонних конструкцій з різних видів бетону (більша частина з них була вироблена на експериментальній базі інституту), їх дослідження та впровадження у виробництво; у вирішенні питань будівництва в складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах.

Структурні підрозділи:

Відділ автоматизації досліджень та сейсмостійкості будівель та споруд

Відділ будівельної фізики та ресурсозбереження

Відділ виробничих стаціонарних та мобільних будівель і споруд з металевих конструкцій

Відділ досліджень технічного стану будівель та гідротехнічних споруд при небезпечних геологічних процесах

Відділ досліджень конструкцій будівель і споруд

Відділ надійності будівельних конструкцій

Відділ огороджувальних конструкцій будівель і споруд

Відділ основ і фундаментів та захисту територій, будівель і споруд від деформацій в складних інженерно - геологічних умовах

Відділ технології виготовлення залізобетонних конструкцій

Відділ економічних досліджень

Орган сертифікації продукції «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (ОС «ЦЕНТРОСЕПРОБУД»)»

Сектор контролю, запобігання та виявлення корупції

Проектна діяльність:

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ВІДДІЛ № 1

Завідувач відділу

Крівєльов Леонід Іванович канд. техн. наук, доцент, с.н.с.

Розробка і постановка на виробництво прогресивних будівельних конструкцій для промислового, цивільного і сільськогосподарського будівництва.

Участь у розробці і впровадженні єдиної системи контролю, оформлення, збереження і випуску проектної документації, виконаної підрозділами ДП НДІБК.

Розробка нормативних документів з питань будівництва і проектування об’єктів з використанням нових будівельних конструкцій і матеріалів.

Ведення архіву проектної документації, який є складовою частиною науково-технічного архіву інституту.

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ВІДДІЛ № 2

Завідувач відділу

Розробка будівельної частини проектів будинків і споруд з використанням прогресивних будівельних конструкцій, їх прив'язка до місцевих умов і науково-технічний супровід при їхньому будівництві

Обстеження конструкцій будинків і споруд, розробка технічних рішень, робочих креслень з їх підсилення і надання технічної допомоги при виконанні будівельних робіт з підсилення конструкцій.

Основні наукові розробки:

Розробка наукових засад оцінки експлуатаційної придатності і ресурсу будинків і споруд за технічним станом

Роботи з науково-технічного супроводу будівництва споруд НСК "Олімпійський"

Контроль якості пальових фундаментів:

При улаштуванні пальових фундаментів можуть виникати дефекти (тріщини, включення ґрунту, відхилення перерізу) внаслідок:

розшарування бетонної суміші при подачі в свердловину;

перерви в бетонуванні стовбура палі;

порушення герметичності з'єднання обсадних труб у водонасичених ґрунтах;

відхилення від проектних рішень.

Визначення параметрів паль і їхнього технічного стану є найважливішим етапом при реконструкції будинків.

Розробка й впровадження в будівництво методів оперативного, неруйнівного контролю довжини й цілісності пальових фундаментів має важливе значення.

Технологія рішення

Акустичні методи найбільш досліджені та прийнятні для контролю якості залізобетонних конструкцій. Метод акустичної дефектоскопії на практиці реалізується шляхом нанесення удару спеціальним ручним молотком по оголовку палі з наступною реєстрацією, обробкою й зберіганням відбитих від дефектів і підошви палі хвиль напруг і відображення їх на дисплеї як функції часу. Форма палі і якість матеріалу, з якого вона виготовлена, впливають на вид відбитих хвиль.

. Екскурсія в науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)

Держбуду України утворено 1947 року. Це головний багатопрофільний науковий центр України, що комплексно вирішує широкий спектр науково-технічних проблем будівельної галузі.

За роки існування інституту в ньому створено кілька наукових шкіл, зроблено сотні винаходів за напрямками його наукової діяльності. НДІБВ має великий позитивний досвід роботи з українськими та зарубіжними партнерами. Науковий потенціал інституту це - 7 докторів та 32 кандидати наук.

З ряду науково-технічних проблем та питань будівельної галузі НДІБВ визначено головною або ж базовою організацією. В інституті діють акредитовані органи з сертифікації будівельної продукції, засобів механізації та систем якості, методичні та консультативні пункти (центри) допомоги виробничникам в сфері менеджменту, маркетингу та технічного нагляду за станом промислових будівель і споруд.

Інститутом проводиться значна редакційно-видавнича робота з популяризації наукових досягнень та передового досвіду в будівельній галузі: видаються міжвідомчий науково-технічний збірник “Будівельне виробництво” та, спільно з Академією будівництва України, науково-технічний журнал “Нові технології в будівництві”. В обох виданнях, що зареєстровані у Вищій атестаційній комісії України, друкуються статті як українських, так і зарубіжних учених і фахівців.

Форми можливої співпраці найрізноманітніші - обстеження та паспортизація об'єктів, проектно-вишукувальні роботи та конструкторські розробки, продаж ліцензій на технічні вирішення та технології, виготовлення устаткування та будь-яких металевих конструкцій будівельного та комунального призначення, провадження будівельно-монтажних робіт та здача готових об'єктів “під ключ”.

В інституті є виставкові зали, де демонструються фрагменти та зразки найактуальніших результатів його розробок.

НДІБВ здійснює через власну аспірантуру підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями:

-        технологія та механізація будівельного виробництва;

-        економіка будівельного виробництва.

НДІБВ - це досвідчений та надійний партнер оригінальні ідеї новизна та надійність рішень якісна документація науково-технічна допомога при впровадженні розробок інституту.

Протягом екскурсії у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва ми дізнались багато нової та корисної інформації. Дізналися про нову технологію будівництва таку як «Стіна в ґрунті». «Стіна в ґрунті» - технологія будівництва, розроблення котловану, за якою у ґрунті до розкриття котловану влаштовують залізобетонну стіну по периметру, що виключає доступ ґрунтових вод і сповзання в котлован навколишніх будівель. Будується аналогічно баретам - буріння, встановлення арматури і бетонування.

Ми також дізналися що цей інститут був задіяний у реконструюванні найбільшого стадіону на території України - НСК «Олімпійський», для проведення Євро 2012.

У 2008-2011 роках відбувалась реконструкція стадіону з метою підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Процес розпочався у серпні 2008 року і тривав 38 місяців. Реконструкція стадіону НСК «Олімпійський» передбачала створення сучасної арени, на базі старої споруди. 7 серпня 2008 року було підписано угоду з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner. Вже 14 серпня 2008 року розпочався демонтаж нижнього ярусу стадіону. 2008-2009 роки продовжується реконструкція, закладено фундамент VIP-зони та інших необхідних глядачів, збільшили кут нахилу ярусів на 15 градусів. Восени 2009 розпочалось будівництво зони обслуговування вболівальників, комерційних площ та зведення об'їзної дороги з естакадою. Проте темп проведення робіт був недостатньо швидким, але вже на початку весни він підвищився Робітники працювали цілодобово. І так реконструкція стадіону перейшла у новий етап. Уже в січні 2011 року стадіон був готовий на 70%, у квітні на 84%, у вересні на 95% і ось відбулася знаменна подія, у жовтні 2011 року стадіон був готовий на 100%. Загалом, реконструкція головної арени України обійшлась у 4 млрд. 600 млн. гривень. Під час реконструкції були використані власні розробки інституту, однією із них є дах, конструкція якого виготовлена за унікальною технологією. Восени 2012 року розпочався монтаж унікальної вантової системи покриття. Дах стадіону зроблений з надміцного матеріалу, що витримує температуру у 260⁰С та є одночасно самоочисним. Конструкція включає в себе також «парасольки» - прозорі куполи, що якнайкраще забезпечують освітлення арени і пропускають сонячне світло на газон. Міцність мембрани даху становить 13 т/кв.м. Загальна площа мембранного покриття становить 48 000 кв.м. Одночасний підйом майже 800-тонної вантової системи даху здійснювався протягом десяти днів, за допомогою 160 кранів.

. Екскурсія на будівельний майданчик

Будівництво готелю Sofitel

Екскурсійний об’єкт - будівництво готельного комплексу з підземним паркінгом. Будівельна адреса: вул. Лютеранська 14-В в Печерському районі міста Києва.

Замовник: ПрАТ

«Промінвестгруп-1»

тел. 279-40-38

Генеральний проектувальник: ТОВ «Сівер Архітектс»

тел 279-00-93

Авторський нагляд: Швиденко О.Ю.

тел 279-00-93

Генеральний підрядник: ТОВ ІБК «Інтеграл Груп»

тел 451-88-90

Виконроб.  Пацюк К.О.

тел 207-38-28

Технічний нагляд Сокологорський І.Г.

тел 286-49-18

Площа ділянки:  0,4366 га

Площа забудови: 2828,9 кв.м.

Поверховість: 15 пов.

Загальна площа будинку: 34 700 кв.м

Кількість номерів: 278 ном.

Кількість апартаментів: 16 шт.

Кількість машиномісць: 49 м/м

Спортивна зала та допоміжні приміщення для гімназії «Консул»:

кв.м.

Тривалість будівництва: 32,5 міс.

Категорія складності об’єкта V (п’ята)

На даному будівництві використовується технологія «Стіна в ґрунті» яка запобігає деформації, руйнування сусідніх споруд. Будівля заглиблюється на вісім поверхів у землю тому що забудовник намагається максимально використати виділену ділянку у зв’язку з її високою ціною. Також використовуються нестандартні палі хрестоподібної форми, які витримують навантаження в чотири рази ніж звичайні круглі палі. При геологічних обстеженнях було виявлено два водоносних горизонти на глибині 4 м. і 12 м. тому при розробленні котловану основною технологією будівництва була обрана «Стіна в ґрунті», що виключає доступ ґрунтових вод і сповзання в котлован навколишніх будівель. Також для запобігання сповзання використовують розпірні конструкції які видно на даному фото.

. Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

Адреса: Київ, вул. В.Шимановского, 2/1.

Український інститут сталевих конструкцій імені В.Н. Шимановського - галузева комплексна науково-дослідна та проектна організація, яка спеціалізується на дослідженнях і проектуванні будівельних металоконструкцій споруд різного призначення для всіх галузей народного господарства, як базова організація Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, координує науково-технічну діяльність в області металобудівництва.

За результатами державної атестації наукових організацій інститут віднесений до організацій групи «А», які можуть визначати і впливати на державну науково-технічну політику.

В інституті було сформовано колектив інженерів і вчених, які склали його інтелектуальне ядро: В.Н. Шимановський, О.І. Шумицький, П.М. Сосіс, В.І. Киреенко, Л.Г. Дмитрієв, А.В. Касілов, В.Н. Гордєєв, А.В. Перельмутер, М.П. Кондра, І.Н. Лебедіч, Р.Б. Харченко, А.С. Городецький, В.Б. Барський, Ю.С. Борисенко, М.Л. Грінберг, А.Я. Пріцкер, В.Л. Гейфман, І.Л. Овдієнко і десятки інших яскравих людей.

Науково-технічна діяльність

Український інститут сталевих конструкцій ім. В.Н. Шимановського є провідним науково-дослідним і проектним інститутом у будівельному комплексі України, виконуючи функції базової організації Мінрегіону України в області металобудівництва. За результатами державної атестації інститут віднесений до категорії організацій, які визначають державну науково-технічну політику у сфері будівництва.

Фахівці інституту беруть участь у роботі Науково-координаційної та експертної ради з питань ресурсів і безпечної експлуатації конструкцій, будівель і машин при президії Національної академії наук України, Міжвідомчої комісії з питань науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України та Науково-технічної ради Мінрегіону України. Український інститут сталевих конструкцій ім. В.Н. Шимановського, як базова організація Мінрегіону України, брав участь у розробці Концепції Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки (в частині будівельних металевих конструкцій). Цією концепцією передбачається розробка державної науково-технічної програми «Ресурс», а також галузевих і регіональних програм, на які покладено здійснення заходів для реалізації державної політики щодо забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель і споруд у певній галузі або регіоні.

З метою удосконалення національної стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів наказом Мінрегіону України створено технічний комітет стандартизації 301 «Металобудівництво». Функції його секретаріату уповноважений виконувати Український інститут сталевих конструкцій ім. В.Н. Шимановського, який має багаторічний досвід розробки нормативних документів у будівництві.

Проектно-конструкторська діяльність

Одним із завдань інституту в період становлення була розробка проекту суцільнозварного моста через р. Дніпро у м. Києві - моста Патона, виконаного у співпраці з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона. За проектами інституту споруджені пішохідні мости через річки : Дніпро - в Києві, Тетерів - в Житомирі, Уж - в Коростені, а також висячі трубопровідні переходи через ріки Ангару і Урал. При реконструкції проїзду по греблі Дніпрогеса був розроблений проект криволінійного в плані моста через Дніпро з полегшеною сталевою проїжджою частиною.

Успіхів добилися фахівці інституту в проектуванні суцільнозварних телевізійних веж великої висоти. Це реалізовані проекти телевізійних веж у містах Києві, Санкт-Петербурзі, Єревані, Тбілісі, Харкові, металевих щогл-антен висотою 260 м для радіомовних станцій, уніфікованих веж для телевізійних ретрансляторів і радіорелейних ліній.

Складними і творчими були завдання розробки та зведення несучих конструкцій монумента «Батьківщина-мати», музею Великої Вітчизняної війни та монумента на честь проголошення незалежності України.

Поряд з об'єктами виробничого призначення інститут розробляв проекти несучих металоконструкцій великих громадських будівель, таких як Палац «Україна», висотний готель «Київ», Будинок торгівлі в Києві, Культурний центр «Український дім», вокзальний комплекс станції Київ-Пасажирський та інші. Прикладами будівництва торгових і виставкових будівель в металевих конструкціях є Міжнародний виставковий центр в Києві на Броварському проспекті і Національний комплекс «Експоцентр України».

Інститут проектував інженерні споруди на магістральних нафто і газопроводах, резервуари різної місткості для нафти і нафтопродуктів. У 2003 році був запроектований і надалі побудований резервуар об'ємом 75000 м³ для лінійної виробничо-диспетчерської станції «Броди», яка є єдиною проміжної насосною станцією на українській ділянці нафтопроводу «Дружба» і здійснює транзитну перекачування російської нафти за двома ниткам нафтопроводу. В інституті проектуються склади сирої нафти для нафтоперегінних заводів України, зокрема, сировинний парк для ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» в місті Надвірна Івано-Франківської області та інші резервуарні системи.

Серед спортивних об'єктів, розроблених інститутом, стадіон «Ювілейний» в м. Суми, відзначений Державною премією України (2004 р.) і спортивний ігровий комплекс «Олімп» у Південному (під Одесою), відзначений Державною премією в галузі архітектури (2006 р.). У 2004 році інститут спільно з Українською академією архітектури розробив пропозиції щодо реконструкції київського стадіону «Динамо». У 2006 році був запроектований і змонтований навіс над трибунами стадіону «Металург» у Дніпропетровську.

У загальній складності фахівцями інституту розроблено близько тридцяти тисяч проектів будівель і споруд різного призначення для сорока країн світу.

Найбільші об'єкти:

Міст ім. Є.О. Патона, м. Київ

Міст побудований в 1953 р. Генеральне проектування за участю Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона.

У 2001 р. Розроблено проект реконструкції проїжджої частини моста.

Телевежа була запроектована та побудована за технічним завданням і на замовлення Міністерства зв'язку УРСР. До зведення телевізійної вежі на всіх стадіях залучалися провідні, проектні та будівельно-монтажні організації. Архітектор: В.Н. Шимановський.

. Екскурсія в ЖК «Венеція»


ЖК "Венеція" розташований в екологічно чистому Голосіївському районі міста Києва, всього в 10 хвилинах їзди від станції метро "Васильківська" і є частиною масиву "Ліко-Град".

Новий комплекс буде складатися з чотирьох будівель: двох шести секційних багатоповерхівок і двох будинків-свічок по 22 поверху кожний.

Компанія "Ліко-Холдинг" подбала про те, щоб жителі масиву могли отримати те, що їм потрібно в крокової доступності, тому інфраструктура "Ліко-Граду" дуже добре розвинена. З вікон відкривається прекрасна панорама на Елизаветинськи озера та парк. В майбутньому планують облагородити територію біля озер під пляж, щоб Ви могли в жаркий день відпочити з сім'єю

Сьогодні ведеться будівництво першого каскадного житлового будинку по вул. Вільямса, 19/14 поверховістю від 14 до 22 поверхів стеррасами і паркінгом. Здача першої черги заплановано вже на I квартал 2014 року.

«Ліко-Град - Венеція» - це казкове поєднання сучасного житла бізнес-класу, прекрасних пейзажів і можливостей для відпочинку

Інфраструктура житлового комплексу

Інфраструктура: дошкільний навчальний заклад раннього інтелектуального розвитку дітей «Ліко-Світ», Храм Преображення Господнього з унікальною дзвіницею, церква Святих Бориса і Гліба, амбулаторія сімейної медицини, торговий центр «Л-Маркет», спортивний комплекс Liko Sport, також розпочато будівництво початкової школи та торгово-розважального центру, планується будівництво сучасного готельного комплексу

. Екскурсія в холдингову компанію «Київміськбуд»

Сучасний Київ важко уявити собі без усього того, що створено "Київміськбудом" за роки його діяльності. Нова історія Києва й історія "Київміськбуду" нерозривно пов'язані між собою.

Історія компанії починається в 1955 році зі створення Головного управління житлового і цивільного будівництва при Київському міськвиконкомі на базі спеціалізованих підприємств м. Києва. Метою створення "Головкиївміськбуду" було збільшення обсягів житлового та цивільного будівництва в столиці Україні, впровадження індустріальних методів житлового будівництва. Уже в перші роки роботи обсяги будівництва "Головкиївміськбуду" у кілька разів перевищили обсяги, які виконували організації, які увійшли до його складу, а через десять років збільшилися майже в 30 разів.

Створення домобудівних комбінатів дало можливість почати в Києві багатопанельне домобудівництво, яке значною мірою поліпшило умови життя киян. Перший 5-поверховий панельний будинок був змонтований на бульварі Дружби Народів вже в 1958 році. Силами працівників "Київміськбуду" збудована переважна більшість унікальних об'єктів, які прикрашають місто: готелі "Славутич", "Либідь", "Київ", "Спорт", "Хрещатик", "Салют", "Козацький", меморіальний комплекс Великої Вітчизняної війни, споруда АСК телебачення, університети, універсами, промислові об'єкти і споруди, лабораторні корпуси та безліч інших об'єктів. Гордістю київміськбудівців стали реконструйовані об'єкти - Палац культури "Україна", Національна філармонія, оновлені площі та вулиці Києва, переобладнання транспортних вузлів біля станції метро "Петрівка", автовокзалу, площі Слави. Цей перелік доповнюють збудовані багатофункціональні транспортні розв'язки у кількох рівнях - по вулиці О. Теліги та Севастопольської площі. Окрасою Києва безумовно стало спорудження Південного залізничного вокзалу, який побудований "Київміськбудом" за 158 днів. По термінах будівництва - це, безумовно, рекорд. І, звичайно ж, реконструйований в установлені терміни спорткомплекс Олімпійський, який за час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 прийняв біля 350 тисяч уболівальників з 21 країни світу.

Екскурсію проводив Пахомов Олександр Миколайович, замісник директора департаменту з технічної безпеки. Ми пройшли коридорами компанії, побували в різних департаментах та відділеннях, у їх числі департамент організації будівництва, департамент землевідведення, департамент проектних робіт і експертизи, департамент корпоративних прав та ін.

В кожному відділенні з нами спілкувався один чи кілька кваліфікованих спеціалістів, які акцентували нашу увагу на найголовніших аспектах своєї діяльності. Ми побачили та почули про особливості виконання містобудівного розрахунку, дослідження містобудівних умов, геодезичних та інженерних вишукувань та ін.

Також ми поспілкувалися з представником відділу інженерно-технологічного нагляду. Вона розказала нам про основні завдання технагляду, наголосила на важливості цього департаменту та розповіла про основні документи.

В коридорах компанії ми побачили безліч нагород та відзнак, що свідчить про надзвичайно високу кваліфікацію робітників.

Екскурсія завершилась невеликою, але дуже цікавою та змістовною лекцією працівника «Київміськбуду» Скрипки Олександра Степановича. Він стисло, проте захоплююче розповів про історію та досягнення компанії і про труднощі, які стояли на їх шляху.

«Київміськбуд» - 68 організацій, об’єднаних в один будівельно-інвестиційний комплекс.

Досягнення «Київміскбуду» за 58 років:

958 057 кв. м. житла

050 будинків

378 квартир

840 квартир за кошти населення

лікарень на 67 210 місць

поліклінік

школи на 451 890 уч. місць

«Київміськбуд» сьогодні - це: 68 організацій, об’єднаних в один будівельно-інвестиційний комплекс, що забезпечує зведення об’єктів «під ключ»

Понад 30 тисяч висококваліфікованих фахівців, будівельників усіх спеціальностей, менеджерів різних ланок

Сертифікована діяльність більшості підприємств на дотримання вимог стандарту якості ISO 9001-2000

Сучасні будівельні технології, оснащення, інструменти та новітня будівельна техніка, що експлуатується сертифікованими спеціалістами

Установлені традиції надійної, відповідальної роботи з будівництва.

. ТОВ ПТК «Агромат»

ТОВ ПТК «Агромат» - компанія, яка провадить діяльність з продажу керамічної плитки та сантехніки в Україні. Окрім цього, компанія постачає в Україну меблі та освітлювальні прилади для ванних кімнат і осель. За результатами 2008 р. компанія займала 24% українського ринку кераміки, а в 2010 р. - близько 36%.

Компанія має свої представництва в кожній області України, а також в АР Крим. Основний офіс компанії знаходиться у м. Київ.

На сьогодні компанія «Агромат» є великим холдингом, який реалізує ряд проектів. У 1997 році було засновано дочірнє підприємство «Шпат», яке розташоване в Житомирській області. Підприємство займається видобуванням (відкритим способом) і подальшою переробкою пегматитової сировини (родовище «Гірне»). Крім того, дочірнє підприємство "Шпат" має свою філію в с. Йосипівка (Житомирська область), де знаходиться Йосипівське родовище лужних каолінів (глина). Сировина має активний попит і спрямовується на підприємства фарфоро-фаянсової промисловості, будівельної та художньої кераміки, як України, так і зарубіжжя.

У липні 2005 року було створено дочірнє підприємство «Агромат-декор». На підприємстві встановлено новітнє устаткування компаній Kemac (Італія) і Keda (Китай). Підприємство займається виробництвом фризів і декору, східців, тротуарної плитки, вітражів. Також майстри «Агромат-декор» роблять мозаїку з керамічної плитки, створюють під замовлення мозаїчні картини і панно. У 2007 році підприємство було нагороджене дипломом в номінації «Сучасне підприємство європейського рівня» престижного міжнародного рейтингу «Золота фортуна».

У грудні 2009 року відкрилося дочірнє підприємство «Аніта», яке виробляє спеціалізоване експозиційно-торгове устаткування для керамічної плитки, мозаїки, сантехніки й аксесуарів. Цим устаткуванням укомплектовані магазини компанії Агромат, стенди використовуються на усіх виставкових заходах. Підприємство також займається виробництвом корпусних меблів.

До складу компанії «Агромат» входить мережа ресторанів і кафе: ресторан «Керама-мама» з відкритою терасою, кафе «Агроматик», «Кафель», «Здорово». Під егідою компанії «Агромат» почала свою діяльність Асоціація виробників, імпортерів і експортерів кераміки (АПІЕК), турагенство «Агромат-тур», рекламне агентство «ЭМА».

Висновок

Під час навчальної практики я відвідав багато об'єктів пов'язаних з моєю майбутньою професією. Особливо я переконався в тому, що професія будівельник одна з найнадійніших, а той, хто обере собі цю професію - аж ніяк не пропадає. Бо попит на таких фахівців буде завжди, тож без роботи сидіти не доведеться, як і без шматка хліба. Головне - стати майстром своєї справи та не боятися нічого нового. Головне,- щоб твоя робота приносить величезну користь для суспільства, і вона стає не просто частиную міста, а історією. Відкрити для себе багатогранність цієї професії за час практики нам допомогли співробітники кафедри технологій будівельного виробництва, а зокрема наш керівник Уманець Ірина Михайлівна. Під її професійним керівництвом кожного дня ми відкривали для себе нові границі знань про нашу професію.

Отже, я сміливо можу сказати що ця навчальна практика зробила вагомий внесок у мій саморозвиток.

Похожие работы на - Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!