Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Медицина, физкультура, здравоохранение
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  167,77 Кб
 • Опубликовано:
  2013-05-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

Міністерство освіти і науки України

Кафедра фізичної реабілітації

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА


р.

Содержание

 

Введення

Глава 1. Поняття про інфаркт міокарда

1.1 Інфаркт міокарда: Діагностика

1.2 Медикаментозне лікування

2. Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

2.1 Етапна реабілітація хворих на інфаркт міокарда

2.1.1 Лікарняний етап

2.1.2 Поліклінічний етап

2.1.3 Санаторно курортний етап

2.1.4 Ароматерапія

3. Санаторний етап

3.1 Таласотерапія

3.2 Електролікування

3.3 Диференційована програма відновлювальної терапії

Висновки

Резюме

Література

Введення

ХХI сторіччя характеризується багатьма соціальними проблемами, в тому числі зростанням захворюваності та смертності населення. Нинішній етап розвитку нашого суспільства пов'язаний з демографічною кризою, зниженням тривалості життя, зниженням психічного стану населення, що викликає занепокоєння багатьох вчених і фахівців.

Особливу гостроту в період соціальних змін набуває проблема захворюваності інфарктом міокарда. Фактори ризику (куріння, надмірна вага, гіперхолестерінемія, порушення харчування, стреси, спадковість, ум ови праці та відпочинку, гіподинамія, вік) завдають непоправної шкоди фізичному здоров'ю населення. Ця обставина визначила, зокрема, увагу до проблеми захворювання інфарктом міокарда з боку медицини, але в набагато меншій мірі воно осмислюється в межах соціології. Це говорить про те, що суспільство ще не усвідомлює захворювання інфарктом міокарда як соціально значиму проблему. Хоча медичні дослідження переконливо доводять руйнівний вплив факторів ризику на виникнення інфаркту міокарда.

Серед різних захворювань населення ряд хвороб має особливо важливе соціальне значення. Значимість таких захворювань пов'язана не тільки і навіть не стільки з їх широким розповсюдженням, скільки з тією роллю, які ці захворювання відіграють в смертності та інвалідизації населення, в економічно м шкоду для економіки країни з - за тимчасової втрати працездатності, інвалідності та передчасної смерті.

Однією з найактуальніших проблем наукової медицини практичної охорони здоров'я другої половини ХХ століття і початку ХХІ століття є хвороби системи кровообігу. Соціальне значення цих захворювань визначається не тільки, а вірніше не стільки частотою поширення, скільки їх вагою. Ці хвороби займають провідне друге місце серед усіх причин смерті в більшості економічно розвинених країнах світу, в тому числі і в Україні У нашій країні хвороби системи кровообігу займають перше місце серед причин інвалідності.

Предметом дослідження дипломної роботи є інфаркт міокарда, як соціально значиме захворювання

Метою дослідження - розглянути інфаркт міокарда як захворювання, що має соціальну значущість. Завданням та предметом дослідження: - є люди перенесли інфаркт міокарда, і їх відновлення після перенесеної хвороби.

Глава 1. Поняття про інфаркт міокарда


1. Інфаркт міокарда (І. М) - це некроз певної ділянки серцевого м'яза. Часто виявляється кілька таких некротичних ділянок. Це патологічний стан є гострим, оскільки розвивається в короткі терміни. Інфаркт міокарда розвивається в результаті ішемії, тобто недостатності кровообігу цієї ділянки, а отже, і нестачі кисню, поживних речовин, що надходять з потоком крові.

Некроз міокарда слід розглядати як ускладнення захворювань, при яких порушується кровопостачання серця (ішемічна хвороба сердця) Основною причиною розвитку захворювання є припинення припливу крові до ділянки м'язи серця за різко зміненим в результаті атеросклерозу коронарних артерій. Тобто атеросклеротичні бляшки в таких судинах повністю або частково закупорюють його, тому дах ь не може вільно просуватися і доставляти кисень, поживні речовини до певної ділянки міокарда. Крім того, ішемічний некроз може розвинутися і в результаті повної обтурації коронарної артерії тромбом, емболом. Іноді захворювання має спадкову природу. Точніше, успадковуються аномалії розвитку мережі коронарних судин, які не можуть забезпечити адекватне кровопостачання серця при посиленні його роботи.

Крім безпосередніх причин даної патології, є чинники ризику. До них відносять похилий вік, артеріальну гіпертонію, порушення обміну жирів, ожиріння, куріння, недостатню фізичну активність, нервове перенапруження, перевтома Етіологія і патогенез Найчастіше основною причиною інфаркту міокарда є атеросклероз коронарних артерій, що ускладнюється або тромбозом, або крововиливом в атеросклеротичну бляшку.

Поряд з атеросклерозом коронарних артерій у розвитку інфаркту міокарда важливу роль відіграють функціональні розлади коронарного кровопостачання. Саме цим пояснюється виникнення трансмуральних великих інфарктів міокарда у випадках з нечітко вираженим ураженням коронарних судин. Атеросклероз вінцевих артерій серця у осіб, які померли від інфаркту міокарда, зустрічається, за даними різних авторів, у 90 - 95% випадків. Чи не менш переконливі дані отримані при коронарографії понад 2000 хворих ІХС, у 91,7% яких встановлені атеросклеротичні ураження вінцевих судин, і лише у 8,3% хворих вінцеві артерії не були вражені.

Провідна роль атеросклеротичних змін коронарних судин в розвитку інфаркту міокарда обумовлена, мабуть, не стільки наявністю самої по собі бляшки, що перешкоджає току крові, скільки створенням умов для розвитку пристінкового тромбоутворення із закупоркою ураженої судини. Відомо, що атеросклеротична бляшка, як і травматичні пошкодження ендотелію судин, є чинником, що сприяють адгезії тромбоцитів, утворення тромбоцитарних агрегатів і швидкого зростання тромбу на цій ділянці. Певне значення в цьому процесі може мати деендотелізація навчань.

Загальні відомості про б етіології, патогенезі і патологічної анатомії інфаркту міокардної атеросклеротичної бляшки. Пошкодження клітин ендотелію, в нормі виробляють простагландіни, що перешкоджають адгезії та агрегації тромбоцитів, є однією з причин прискореного тромбоутворення на ділянці деендотелізаціі. Таким чином, представлена вище дані свідчать про те, що атеросклеротичне пошкодження коронарних артерій серця є основною причиною виникнення інфаркту міокарда. Проте в розвитку гострого невідповідності між потребою міокарда в кисні і його кровопостачанням основне значення має не стільки обструкція коронарної судини, обумовлена "повільно зростаючої" атеросклеротичною бляшкою, інтими, що закупорює просвіт судини Патологоанатомічне дослідження осіб, які померли від інфаркту міокарда, в 95 - 100% випадків дозволяє встановити, що зона некрозу серцевого м'яза розташовується в басейні артерії, оклюзованої тромбом.

Çàçâè÷àé він прикріплений до судинної стінки в місці її звуження атеросклеротичної бляшкою і досягає близько 1см в довжину. У більшості випадків утворення тромбів повязують з виразкою, ерозією або розривом атеросклеротичної бляшки. Свіжі тромби, що розташовуються у вінцевих артеріях серця, складаються з тромбоцитів, еритроцитів і ниток фібрину. За даними гістологічного дослідження, формування тромбу в коронарних артеріях починається адгезією (злипанням) тромбоцитів на ділянці атеросклеротичного пошкодження ендотелію. До утворився агрегату прикріплюються нові маси тромбоцитів і формується "тромбоцитарна пробка", частково закриває просвіт судини. При розпаді тромбоцитів виділяються фактори згортання крові, які сприяють виникненню та подальшому прогресивно наростаючого тромбоутворення

Одночасно з тромбоцитів звільняється серотонін, тромбоксан А-2 та інші вазоконстрикторні речовини, які посилюють локальний спазм коронарних артерій і стимулюють утворення нових тромбоцитарних агрегатів. Разом з тим локальний спазм в зоні атеросклеротичної бляшки здатний викликати критичне звуження просвіту артерії, що приводить до значних порушень коронарного кровотоку. Ймовірно, коронароспазм є однією з причин, що викликають пошкодження інтими або крововилив у атеросклеротичну бляшку з подальшим формуванням тромбу в коронарній артерії. Таким чином, атеросклеротичні зміни судинної стінки є як б плацдармом, на якому в подальшому утворюються Загальні відомості про етіологію, патогенез та патологічної анатомії інфаркту міокарда тромбоцитарний агрегати і формується тромб.

Регіонарні порушення коронарного кровотоку відбуваються на тлі зміни реологічних властивостей крові, системної активації процесів згортання крові, схильності до гіперкоагуляції, розлади тромбоцитарної ланки гемостазу. Крім того, змінюються показники калікреїн-кінінової і ренін-ангіотензинову систем, безпосередньо беруть участь у регуляції згортання крові. У подальшому утворюється активний тромбопластин, який у присутності іонів кальцію викликає серію каскадних реакцій, що призводять до утворення тромбіну і ниток фібрину. Подальше зростання тромбу неминуче призводить до закриття просвіту коронарної артерії і повного припинення кровотоку в дистальних ділянках судини. Це перш за все змінює течію окислювальних процесів у міокарді, тому що запасів кисню в клітинах міокарда вистачає лише на 6 - 7 скорочень серця. Встановлено, що вже в межах однієї години після припинення доступу артеріальної крові до міокарда в зоні ішемії наступають незворотні зміни, що призводять до некрозу.

Припинення доставки кисню і макроергічних з'єднань до міофібрилами призводить до порушення скоротливої спроможності ділянок міокарда, розташованих в зоні інфаркту. При великому вогнищі некрозу порушення інотропної функції можна встановити при ехокардіографії у вигляді зони гіпокінезії або акінезії; клінічно раптове зниження скоротливої функції міокарда проявляється симптомами серцевої астми або набряку легенів. Некробіотичні процеси, що відбуваються в серцевому м'язі в результаті її інфарцірованія, характеризуються гістологічні що виявляється коагуляційний некроз з формуванням неоднорідною за своєю структурою колоінфарктної зони ішемічного ушкодження.

Ступінь ураження серцевого м'яза, а отже, і клінічна тяжкість захворювання обумовлені багатьма факторами, основні з яких - ступінь локального спазму коронарної артерії, тяжкість і поширеність коронарного атеросклерозу, розмір ділянки, кровозабеспеченого затромбованою артерією, рівень колатерального кровообігу, що передує стан міокарда (постінфарктний або атеросклеротичний кардіосклероз). та й перешкоджає проходженню крові по артерії Неускладнені можна вважати інфаркт міокарда, що протікає без істотних порушень ритму серця, клінічних симптомів серцевої недостатності та інших ускладнень. Загальновідомо, що близько 30 - 40% від загальної кількості вмираючих гинуть в перші 15 хвилин від початку захворювання і приблизно стільки ж - в наступні 2 години. Отже, переважна більшість смертей наступає до надання лікарської допомоги. Цілком очевидно, що одним з найважливіших шляхів зниження летальності від інфаркту міокарда слід вважати діагностику передінфарктного періоду і своєчасне енергійне лікування хворих в умовах кардіологічного стаціонару.

1.1 ²íôàðêò ì³îêàðäà: ijàãíîñòèêà


Ô³çèêàëüíå îáñòåæåííÿ.

Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ó õâîðèõ äîì³íóº ðåàêö³ÿ íà á³ëü ó ãðóäí³é êë³òö³. Âîíè íåñïîê³éí³, çáóäæåí³, íàìàãàþòüñÿ çíÿòè á³ëü, ðóõàþ÷èñü â ë³æêó, ñêîð÷èâøèñü ³ âèòÿãóþ÷èñü, íàìàãàþòüñÿ âèêëèêàòè çàäèøêó àáî íàâ³òü áëþâîòó. ²íàêøå âåäóòü ñåáå õâîð³ ï³ä ÷àñ íàïàäó ñòåíîêàð䳿. Âîíè ïðàãíóòü çàéíÿòè íåðóõîìå ïîëîæåííÿ ÷åðåç îñòðàõ â³äíîâëåííÿ áîë³â. ×àñòî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ áë³ä³ñòü, ï³òëèâ³ñòü ³ ïîõîëîäàííÿ ê³íö³âîê. Çàãðóä³íí³ áîëþ, ùî òðèâàþòü á³ëüøå 30 õâ, ³ ÿêà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè öüîìó ï³òëèâ³ñòü ñâ³ä÷àòü ïðî âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà. Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî ó áàãàòüîõ õâîðèõ ïóëüñ ³ àðòåð³àëüíèé òèñê çàëèøàþòüñÿ â ìåæàõ íîðìè, ïðèáëèçíî ó 25% õâîðèõ ç ïåðåäí³ì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ñïîñòåð³ãàþòü ïðîÿâè ã³ïåðàêòèâíîñò³ ñèìïàòè÷íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè (òàõ³êàðä³ÿ òà / àáî ã³ïåðòîí³ÿ), à ìàéæå ó 50% õâîðèõ ç íèæí³ì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ñïîñòåð³ãàþòü îçíàêè ï³äâèùåíîãî òîíóñó ñèìïàòè÷íî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè (áðàäèêàðä³ÿ ³ / àáî ã³ïîòîí³ÿ).

Ïðåêàðä³àëüíàÿ îáëàñòü çàçâè÷àé íå çì³íåíà. Ïàëüïàö³ÿ âåðõ³âêîâîãî ïîøòîâõó ìîæå áóòè ïðîáëåìàòè÷íèì. Ìàéæå ó 25% õâîðèõ ç ïåðåäí³ì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ïðîòÿãîì ïåðøèõ äí³â õâîðîáè â ïåð³àï³êàëüíèõ îáëàñò³ âèÿâëÿºòüñÿ çì³íåíà ñèñòîë³÷íà ïóëüñàö³ÿ, ÿêà íåçàáàðîì ìîæå çíèêíóòè. ²íø³ ô³ç³îêàëüí³ îçíàêè äèñôóíêö³¿ ë³âîãî øëóíî÷êà, ÿê³ ìîæóòü çóñòð³÷àòèñÿ ïðè ãîñòðîìó ³íôàðêò³ ì³îêàðäà, ó ïîðÿäêó çìåíøåííÿ çà ÷àñòîòîþ çóñòð³÷àëüíîñò³ ðîçòàøîâóþòüñÿ â òàêèé ñïîñ³á: IV (S4) àáî III (S3) ñåðöåâ³ òîíè, ïðèãëóøåí³ñòü òîí³â ñåðöÿ ³, ð³äêî, ïàðàäîêñàëüíå ðîçùåïëåííÿ II òîíó Ìèíóùèé ñèñòîë³÷íèé øóì íà âåðõ³âö³ ñåðöÿ, ùî âèíèêຠïåðåâàæíî, ÿê íàñë³äîê âòîðèííî¿ íåäîñòàòíîñò³ ë³âîãî ïåðåäñåðäíî-øëóíî÷êîâîãî êëàïàíà (ì³òðàëüíî¿ íåäîñòàòíîñò³) ÷åðåç äèñôóíêö³¿ ñîñî÷êîâèõ ì'ÿç³â, ìຠñåðåäíüî-àáî ï³çäíüîñèñòîë³÷íèé õàðàêòåð.

Ïðè âèñëóõîâóâàíí³ ó áàãàòüîõ õâîðèõ ç òðàíñìóðàëüíèì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ïðîñëóõîâóºòüñÿ øóì òåðòÿ ïåðèêàðäà. Ó õâîðèõ ç ³íôàðêòîì ïðàâîãî øëóíî÷êà ÷àñòî âèíèêຠïóëüñàö³ÿ ðîçòÿãíóòèõ ÿðåìíèõ âåí, â³äçíà÷àºòüñÿ çìåíøåííÿ îáñÿãó ïóëüñó íà êàðîòèäíèõ àðòåð³ÿõ, íåçâàæàþ÷è íà íîðìàëüíèé ñåðöåâèé âèêèä. Ó 1-é òèæäåíü ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà ìîæëèâî ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà äî 38° Ñ, àëå, ÿêùî òåìïåðàòóðà ò³ëà ïåðåâèùóº 38° Ñ, ñë³ä øóêàòè ³íø³ ïðè÷èíè ¿¿ ï³äâèùåííÿ. Âåëè÷èíà àðòåð³àëüíîãî òèñêó âàð³þº â øèðîêèõ ìåæàõ. Ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ ç òðàíñìóðàëüíèì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ñèñòîë³÷íèé àðòåð³àëüíèé òèñê çíèæóºòüñÿ íà 10-15 ìì ðò. ñò. â³ä âèõ³äíîãî ð³âíÿ.

1.2 Ìåäèêàìåíòîçíå ë³êóâàííÿ


1. Ãðóïïà ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ïðè ãîñòðîìó ³íôàðêò³ ì³îêàðäà

à. Ãîñòðèé ïåð³îä (åôåêòèâí³ñòü äîâåäåíà): òðîìáîë³òèêè, àñï³ðèí, ãåïàðèí: â / â ïðè ââåäåíí³ àëòåïëàçè àáî ïåðåäíüîìó ³íôàðêò³ ì³îêàðäà; ï³äøê³ðíî (íèé) (ï / ê) â íèçüêèõ äîçàõ - â ³íøèõ âèïàäêàõ, í³òðàòè â / â, áåòà-àäðåíîáëîêàòîðè â / â.

á. Äë³òåëüíàÿ òåðàï³ÿ (åôåêòèâí³ñòü äîâåäåíà): àñï³ðèí, âàðôàðèí - ÿêùî íå çàñòîñîâóºòüñÿ àñï³ðèí ³ ïðè òðîìáîç³ ë³âîãî øëóíî÷êà, áåòà-àäðåíîáëîêàòîðè, ³íã³á³òîðè àíã³îòåíçèí-ïåðåòâîðþº ôåðìåíò (ÀÏÔ) ïðè ôðàêö³¿ âèêèäó ë³âîãî øëóíî÷êà à < 40%, äèëò³àçåì àáî âåðàïàì³ë ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà áåç ïàòîëîã³÷íèõ çóáö³â Q, ÿêùî íåìຠñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³.

â. Ãîñòðèé ïåð³îä (åôåêòèâí³ñòü íå äîâåäåíà): í³ôåäèï³í, ë³äîêà¿í - ïðîô³ëàêòè÷íî.

ã. Òðèâàëà òåðàï³ÿ (åôåêòèâí³ñòü íå äîâåäåíà): àíòàãîí³ñòè êàëüö³þ ïðè çàñòî¿ â ëåãåíÿõ, àíòèàðèòì³÷í³ çàñîáè êëàñó I - ïðîô³ëàêòè÷íî.

. Çàñòîñóâàííÿ îêðåìèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â

à. ²íã³á³òîðè àíã³îòåíçèí - ïåðåòâîðþº ôåðìåíò (ÀÏÔ)

) Äîçè. Êàïòîïðèë, ïî÷àòêîâà äîçà - 6,25 ìã âñåðåäèíó ç çá³ëüøåííÿì äî 50 ìã 2-3 ðàçè íà äîáó â çàëåæíîñò³ â³ä ïåðåíîñèìîñò³. ˳çèíîïðèë, 10 ìã âñåðåäèíó 1 ðàç íà äîáó; ðàì³ïðèë, 2,5-5 ìã âñåðåäèíó 2 ðàçè íà äîáó; ³íø³ ïðåïàðàòè, ìàáóòü, íàñò³ëüêè æ åôåêòèâí³. Ïî÷èíàþòü ç ìàëèõ äîç â ïåðø³ ê³ëüêà ä³á ï³ñëÿ ³íôàðêòó ì³îêàðäà ³ ïîñòóïîâî çá³ëüøóþòü äîçó; ë³êóâàííÿ ïîñò³éíî å, áåçñòðîêîâå.

) Ïîêàçàííÿ: ÿâíà ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü àáî ôðàêö³ÿ âèêèäó ë³âîãî øëóíî÷êà < 40% çà â³äñóòíîñò³ ñèìïòîì³â.

á. Àíòèêîàãóëÿíòè

) Ãîñòðèé ïåð³îä. Ãåïàðèí â íèçüêèõ äîçàõ (5000 îä) ï³äøê³ðíî (íèé)  (ï / ê) çìåíøóº ðèçèê òðîìáîçó ãëèáîêèõ âåí ³ òðîìáîåìáîë³ÿ ëåãî÷íî¿ àðòå𳿠 (ÒÅËÀ) íà ÷àñ ïîñò³ëüíîãî ðåæèìó. Ãåïàðèí ó âèñîêèõ äîçàõ (12 500) ï / ê ³ ãåïàðèí â / â çìåíøóº ðèçèê òðîìáîçó ë³âîãî øëóíî÷êà ïðè ïåðåäíüîìó ³íôàðêò³ ì³îêàðäà. Á³ëüøîãî (íà 1%) â ïîð³âíÿíí³ ç ñòðåïòîê³íàçîþ çíèæåííÿ ëåòàëüíîñò³ ïðè ïðèñêîðåíîìó ââåäåííÿ àëòåïëàçè, ìàáóòü, ÷àñòêîâî îáóìîâëåíî çàñòîñóâàííÿì ãåïàðèíó â / â. ϳñëÿ òåðàﳿ àëòåïëàçîþ äëÿ çìåíøåííÿ ðèçèêó ïîâòîðíî¿ îêëþ糿 ïðîòÿãîì 5-7 ä³á ââîäÿòü ãåïàðèí â / â. ϳñëÿ ââåäåííÿ ñòðåïòîê³íàçè àáî àí³ñòðåïëàçè ïðèçíà÷àòè ãåïàðèí, ìàáóòü, íåîáîâ'ÿçêîâî, îñê³ëüêè â³í íå çìåíøóº ÷àñòîòó ïîâòîðíèõ ³íôàðêò³â ì³îêàðäà òà ëåòàëüí³ñòü; ðàçîì ç òèì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äîñòîâ³ðíå çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè êðîâîòå÷.

ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ³íôàðêò ì³îêàðä

2. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà


Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïðîâåäåííÿ ñåãìåíòàðíîãî ìàñàæó ïðè ë³êóâàíí³ çàõâîðþâàíü ñåðöÿ:

. Õâîðèé ïðèéìຠïîëîæåííÿ ñèäÿ÷è, à ìàñàæèñò âñòຠàáî ñ³äຠâ íüîãî çà ñïèíîþ.

. Ìàñàæ ïî÷èíàºòüñÿ ç ïàðàâåðòåáðàëüíèõ çîí ç ïî÷åðãîâèì âèêîðèñòàííÿì òàêèõ ïðèéîì³â:

ïëîùèííîãî ïîãëàäæóâàííÿ (7-8 ðóõ³â), ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåãìåíòà D9 ³ ê³í÷àþ÷è ñåãìåíòîì Ç4; îñîáëèâî ðåòåëüíî ñë³ä ïðîâîäèòè ìàñàæ ë³âî¿ ñòîðîíè ò³ëà;

ïîÿñíîãî ñåãìåíòàðíîãî ïîãëàäæóâàííÿ ñåãìåíòà D9-2 (ïî 3-5 ðóõ³â ó êîæíîìó ïðèéîì³);

êëàñè÷íîãî ðîçòèðàííÿ ë³âî¿ ñòîðîíè ñïèíè (2-3 ðóõó);

ïëîùèííîãî ïîãëàäæóâàííÿ âñ³º¿ ïîâåðõí³ ñïèíè, ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåãìåíòà D9 ³ ê³í÷àþ÷è ñåãìåíòîì Ç4, (3-4 ðóõó);

îáîõ ñïîñîá³â ñâåðäë³ííÿ ë³âî¿ ñòîðîíè ñïèíè, ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåãìåíòà D9 ³ ê³í÷àþ÷è ñåãìåíòîì Ç4 (2-3 ðóõó);

ìàñàæó îñòèñòèõ â³äðîñòê³â â õðåáòà (2-3 ðóõó);

ïîãëàäæóâàííÿ óçäîâæ õðåáåòíîãî ñòîâïà (2-3 ðóõó);

ïèëÿííÿ íà ë³â³é ñòîðîí³ ñïèíè, ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåãìåíòà D9 ³ ê³í÷àþ÷è ñåãìåíòîì Ç4 (÷åðåç 2-4 ðóõó ïðîâîäèòè ïîãëàäæóâàííÿ);

ïëîùèííîãî ïîãëàäæóâàííÿ óçäîâæ õðåáåòíîãî ñòîâïà (2-3 ðóõó);

ïîãëàäæóâàííÿ ³ ðîçòèðàííÿ ë³âî¿ íèæíüî¿ îáëàñò³ ãðóäíî¿ êë³òèíè (2-3 ðóõó); öåé ïðèéîì äóæå âàæëèâèé ó ïëàí³ çàïîá³ãàííÿ íåáàæàíèõ ïîá³÷íèõ ðåàêö³é.

. ϳñëÿ öüîãî ìàñàæóºòüñÿ íèæí³é ë³âèé ä³ëÿíêó ï³äëîïàòî÷íîé îáëàñò³, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ì³æ ñåêòîðàìè D6 ³ D4, çà äîïîìîãîþ ðîçòèðàííÿ, íàòèñêàííÿ ³ ïîãëàäæóâàííÿ. Îñòàíí³é ïðèéîì ïðîâîäèòüñÿ íà ïîâåðõí³ âñ³º¿ ëîïàòêè.

. Íàñòóïíèé åòàï - ìàñàæ ì³æðåáåðíèõ ïðîì³æê³â â íàïðÿìêó â³ä ãðóäèíè äî õðåáåòíîãî ñòîâïà; îñîáëèâå çóñèëëÿ äîäàºòüñÿ ïðè íàòèñêàííÿ íà ì³ñöÿ ïðèêð³ïëåííÿ ðåáåð äî ãðóäèíè. Ìàñàæèñò ïîñë³äîâíî âèêîðèñòîâóº òàê³ ïðèéîìè:

ñåãìåíòàðíà ïîÿñíèé ïîãëàäæóâàííÿ çíèçó âãîðó (2-4 ðóõó);

ðîçòèðàííÿ ë³âî¿ ÷àñòèíè ãðóäíî¿ êë³òèíè (4-5 ðóõ³â);

â³áðàö³þ ïî íèæíüîìó êðàþ ðåáåðíèõ äóã (3-4 ðóõó), ðóõè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ ëåãêî ³ ì'ÿêî;

ïîãëàäæóâàííÿ ç ë³âîãî áîêó â³ä ãðóäèíè ÷åðåç âåëèêèé ãðóäíèé ìÿç äî õðåáåòíîãî ñòîâïà.

. Ïîò³ì ìàñàæóºòüñÿ ìàêñèìàëüíà òî÷êà, ùî çíàõîäèòüñÿ íèæ÷å ñüîìîãî øèéíîãî õðåáöÿ.

. Âèÿâëÿºòüñÿ âïëèâ íà ì'ÿçè ë³âî¿ ïàõâîâî¿ â ïàäèíè. Õâîðèé â³äâîäèòü ë³âó ðóêó â ñòîðîíó. Ìàñàæèñò âñòຠçáîêó â³ä ìàñàæîâàíîãî äëÿ ðóõó ïî ñåðåäí³é

á³÷íî¿ ë³í³¿ ãðóäíî¿ êë³òèíè çíèçó âãîðó, ïîñë³äîâíî âèêîðèñòîâóº ïîãëàäæóâàííÿ (5-6 ðóõ³â) ³ ðîçòèðàííÿ (4-5 ðóõ³â).

. Íà çàê³í÷åííÿ ïðîâîäèòüñÿ ìàñàæ âñ³º¿ ïîâåðõí³ âåðõíüî¿ ê³íö³âêè (óâàãà ìàñàæèñòà ìຠáóòè çîñåðåäæåíà íà ë³êò³âíî¿ ÷àñòèíè ³ òî÷êàõ øàî-÷óí, øàî-õàé, ùåíü-ìåíü) ³ ëåãêå ïîãëàäæóâàííÿ ä³ëÿíêè â³ä ë³âîãî ñîñêà äî òî÷êè öè-õó ïî 2-é ë³í³¿ ãðóäåé

Êóðñ ñåãìåíòàðíîãî ìàñàæó ïðè çàõâîðþâàííÿõ ñåðöÿ âêëþ÷ຠ8-10 ïðîöåäóð ïî 2-3 ñåàíñó â òèæäåíü. Òðèâàë³ñòü êîæíîãî ñåàíñó çàëåæèòü â³ä ñòàíó ³ â³êó õâîðîãî ³ â ñåðåäíüîìó ñêëàäຠ20-30 õâèëèí. Êðàùèé ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàñàæó - ç ðàíêó äî 12 ãîäèíè äíÿ. Õîðîøèé åôåêò äຠïîºäíàííÿ ñåãìåíòàðíîãî ìàñàæó ç êëàñè÷íèì, òî÷êîâèì ³ ïåð³îñòàëüíèõ.

Ñåãìåíòàðíèé ìàñàæ ïðè ë³êóâàíí³ äàíèõ çàõâîðþâàíü ìîæå âèêëèêàòè áîë³ â îáëàñò³ ñåðöÿ (ïðè ñòåíîêàð䳿) ïðè âïëèâ³ íà íèæí³ ñïèííîìîçêîâ³ ñåãìåíòè ³ ë³âó ïàõâîâó çàïàäèíó.

Äëÿ çíÿòòÿ ïîä³áíèõ íåáàæàíèõ ðåàêö³é, ùî º íàñë³äêîì çì³ùåííÿ ðåôëåêñ³â, ñë³ä íåãàéíî ïðîâåñòè ìàñàæ:

ë³âî¿ íèæíüî¿ ÷àñòèíè ãðóäíî¿ êë³òêè;

âñ³º¿ ë³âî¿ ÷àñòèíè ãðóäíî¿ êë³òêè;

ì³æðåáåðíèõ ïðîì³æê³â, ïî÷èíàþ÷è ì³ñöÿìè ïðèêð³ïëåííÿ ðåáåð äî ãðóäèíè ³ çàê³í÷óþ÷è õðåáåòíèì ñòîâïîì.

Ô³ç³îòåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè â êîìïëåêñí³é ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà.

Çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â ó âèãëÿä³ ëåãêî¿ ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè ç ðóõîì ïàëüö³â ³ êèñòåé ðóê ïðîâîäÿòü âæå â ïåð³îä³ ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà (ç 3-4-ãî äíÿ) ³ ïðîäîâæóþòü íà âñ³õ íàñòóïíèõ åòàïàõ ðåàá³ë³òàö³¿. Á³ëüø øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ ÷èííèê³â ïî÷èíàþòü ó ïåð³îä³ ìîá³ë³çàö³¿ õâîðîãî (ç 30-45-ãî äíÿ â³ä ïî÷àòêó ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà) ó â³ää³ëåííÿõ ðåàá³ë³òàö³¿, ñàíàòîð³ÿõ ÷è ïîë³êë³í³ö³.

Ó öüîìó ïåð³îä³ çàñòîñîâóþòü êîìïëåêñ çàõîä³â, ùî âêëþ÷àþòü çðàííÿ äîçîâàíó õîäüáó, ïðèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíî¿ òîëåðàíòíîñò³ äî õîäüáè, ë³êóâàëüíó ã³ìíàñòèêó, ô³ç³îòåðàïåâòè÷í³ ïðîöåäóðè.

Çàçâè÷àé ë³êóâàëüíà õîäüáà äîçóºòüñÿ ïî ïóëüñó, äèíàì³ö³ ÅÊÃ, àðòåð³àëüíîãî òèñêó ³ ç ñóá'ºêòèâíèõ äàíèõ. Õîäüáà íå ïîâèííà âèêëèêàòè ñòåíîêàð䳿 àáî ³íøèõ ïðîÿâ³â êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³ (ãðóïîâèé åêñòðàñ³ñòî볿, âòîìè, çíà÷íîãî çíèæåííÿ àáî ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó, çì³í íà ÅÊÃ). Ïðè òàõ³êàð䳿 ³ áðàäèêàð䳿 ïóëüñ íå º äîñòàòíüî ³íôîðìàòèâíèì ïîêàçíèêîì, òîìó ë³êàð³ îð³ºíòóþòüñÿ íà ñóá'ºêòèâí³ â³ä÷óòòÿ õâîðîãî, ïîêàçíèêè àðòåð³àëüíîãî òèñêó òà ÅÊÃ. Òåìï ³ òðèâàë³ñòü õîäüáè º ñóòî ³íäèâ³äóàëüíèìè, òîìó ¿õ âñòàíîâëþþòü êîæíîìó õâîðîìó ç óðàõóâàííÿì éîãî ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé.

Ç 7-10-ãî äíÿ â³ä ïî÷àòêó õîäüáè ï³äêëþ÷àþòü ï³äéîìè ³ ñïóñêè ïî ì³æïîâåðõîâèõ ñõîäàõ ç ùîäåííèì äîäàâàííÿì 3-5 ñõîäèíîê (³íäèâ³äóàëüíî ç óðàõóâàííÿì ñàìîïî÷óòòÿ, ïîêàçíèê³â ïóëüñó, àðòåð³àëüíîãî òèñêó òà ÅÊÃ). Òðåíóâàëüíà õîäüáà çàñòîñîâóºòüñÿ 2-3 ðàçè íà äåíü. Êð³ì òðåíóâàëüíî¿ õîäüáè, ïîñòóïîâî ðîçøèðþþòü ðóõîâèé ðåæèì ïðîòÿãîì äíÿ, ïî÷èíàþ÷è â³ä 500-1000 ì íà äåíü äî 3-6 êì.

Äî ê³íöÿ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ â³äíîâëþâàëüíî¿ òåðàﳿ, òîáòî äî 60-75-ãî äíÿ â³ä ïî÷àòêó ³íôàðêòó ì³îêàðäà, çàñòîñîâóþòü ô³çè÷í³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ, ùî ñïðèÿþòü â³äíîâëåííþ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó íåðâîâî¿ ñèñòåìè ³ ïîðóøåíîþ ðåàêòèâíîñò³ ñóäèí.

Óñóíåííÿ íåâðîòè÷íîãî ñèíäðîìó ðîìó ñêëàäຠîñíîâó ïñèõîëîã³÷íîãî àñïåêòó ðåàá³ë³òàö³¿. Ó öèõ ö³ëÿõ ïðèçíà÷àþòü åëåêòðîñîí, à õâîðèì ç äîñòàòíüîþ ñèëîþ ³ âð³âíîâàæåí³ñòþ íåðâîâèõ ïðîöåñ³â - ç ïîñòóïîâî çðîñòàþ÷îþ ÷àñòîòîþ. Ïðîöåäóðè ïðîâîäÿòü ÷åðåç äåíü, âñüîãî 12-16 ïðîöåäóð.

Ïðè âàæêèõ ïîðóøåííÿõ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè òà ïîïåðåäíüî òðèâàëîìó ë³êóâàíí³ íåéðîòðîïíèìè çàñîáàìè ðåêîìåíäóºòüñÿ ïåðøó ïîëîâèíó ë³êóâàííÿ åëåêòðîñíîì ïðîâåñòè íà òë³ öèõ æå ìåäèêàìåíòîçíèõ çàñîá³â ç ïîñòóïîâèì çíèæåííÿì ¿õ äîçè.

Åëåêòðîñîí ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðè íåâðîòè÷íèõ ðåàêö³ÿõ ç ïîðóøåííÿìè ñíó òà åìîö³éíî¿ ñôåðè, ïðè ïîðóøåíèõ ôóíêö³ÿõ âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ³ ÷àñòèõ íàïàäàõ ñòåíîêàð䳿, ïðè ñóïóòí³é àðòåð³àëüí³é ã³ïåðòîí³¿.

Ïðè ñóïóòí³é ïàòîëî㳿 õðåáòà ç ðàäèêóëÿðíèì ñèíäðîìîì, ïëå÷å-ëîïàò î÷íîìó ñèíäðîì³ çàñòîñîâóþòü íîâîêà¿í-åëåêòðîôîðåç çà çàãàëüíîþ ìåòîäèêîþ. Ó õâîðèõ áåç ã³ïåðòîí³÷íî¿ õâîðîáè, ñèíóñîâî¿ áðàäèêàð䳿, ïîðóøåíü ïðîâ³äíîñò³ (ïîïåðå÷íî¿ áëîêàäè), âåðòåáðîáàçèëÿðíî¿ íåäîñòàòíîñò³ çàñòîñîâóþòü ñèíóñî¿äàëüí³ ìîäóëüîâàí³ ñòðóìè, ìàñàæ ñïèíè ³ ðóê ÷åðåç äåíü, âñüîãî 12-15 ïðîöåäóð.

Çàçíà÷åí³ ô³ç³îòåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè â êîìïëåêñ³ ç ìåäèêàìåíòîçíèìè çàñîáàìè ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ïðè íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó íå âèùå äðóã³é ñòà䳿, ïðè õðîí³÷í³é êîðîíàðí³é íåäîñòàòíîñò³ ó õâîðèõ âñ³õ ãðóï, àëå áåç ñòåíîêàð䳿 ñïîêîþ òà ñåðöåâî¿ àñòìè.

Ïî÷èíàþ÷è ç 7-10-ãî òèæíÿ â³ä ïî÷àòêó ³íôàðêòó ì³îêàðäà, â ÿêîñò³ äîäàòêîâîãî òðåíóþ÷îãî ôàêòîðà ïðèçíà÷àþòü äâîêàìåðí³ (íîæí³ àáî ðó÷í³) ñóëüô³äí³, âóãëåêèñë³, ðàäîíîâ³, éîäîáðîìí³ âàííè.

Êàìåðí³ âàííè ïðèçíà÷àþòü õâîðèì ç ïåðâèííèì êðóïíî-³ äð³áíîâîãíèùåâèì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà, ïðè íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó íå âèùå ïåðøî¿ ñòà䳿 áåç âàæêî¿ õðîí³÷íî¿ êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³ (íå âèùå äðóãî¿ ãðóïè), áåç ñòåíîêàð䳿 ñïîêîþ ³ íàïàä³â ñåðöåâî¿ àñòìè, àíåâð³çìè ñåðöÿ, âàæêîþ ñóïóòíüîþ ã³ïåðòîí³÷íî¿ õâîðîáè, ïàðîêñèçìàëüíî¿ òàõ³êàð䳿 àáî ìåðåõò³ííÿ ïåðåäñåðäü ³ âàæêèõ ïðîÿâ³â àòåðîñêëåðîçó ñóäèí ³íøèõ îðãàí³â.

Çàçâè÷àé â³äíîâíå ë³êóâàííÿ ïî÷èíàþòü ç åëåêòðîïðîöåäóð, ñïðèÿº â³äíîâëåííþ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ç ³íäèâ³äóàëüíî äîçîâàíî¿ õîäüáè ³ ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè. Ç 7-10-ãî äíÿ ïî÷èíàþòü õîäüáó ïî ñõîäàõ, ç 15-16-ãî äíÿ - áàëüíåîòåðàï³þ.

Ç ìåòîþ ðåàá³ë³òàö³¿ íà åòàï³ ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿ (ï³ñëÿ îäóæàííÿ), ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³äíîâëþâàíîãî àíîâ³òåëüíîãî ïåð³îäó (÷åðåç 3-4 ì³ñÿö³ â³ä ïî÷àòêó ³íôàðêòó) ³ òðèâຠäîâ³÷íî, çàñòîñîâóþòü ò³ æ ô³çè÷í³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ, ùî ³ äëÿ ë³êóâàííÿ õðîí³÷íî¿ êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³.

˳êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà, ã³äðî-³ áàëüíåîòåðàï³ÿ ïðèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ãðóïè õðîí³÷íî¿ êîðîíàð䳿 ñïîêîþ, âàæêèìè ïîðóøåííÿìè ñåðöåâîãî ðèòìó ³ ïðîâ³äíîñò³, ïðè âàæê³é ïàðîêñèçìàëüíî¿ òàõ³êàð䳿, àòð³îâåíòðèêóëÿðíî¿ áëîêàäè.

Çàñòîñóâàííÿ ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèõ ïðîöåäóð ïðè ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³ ìຠíà ìåò³ áåçïîñåðåäíº àáî ðåôëåêòîðíà ä³ÿ íà öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó ÷åðåç ðåôëåêñîãåíí³ çîíè.

Çàñòîñîâóþòüñÿ òàêîæ ìåòîäè çàãàëüíîãî âïëèâó ç ¿õ áàãàòîñòîðîíí³ì âïëèâîì íà öåíòðàëüíó ³ âåãåòàòèâíó íåðâîâó ñèñòåìó, íà êðîâîîá³ã (ã³äðî-áàëüíåîòåðàï³ÿ, ë³êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà, ìàñàæ).

Äî ìåòîä³â áåçïîñåðåäíüîãî òà ðåôëåêòîðíîãî âïëèâó â³äíîñèòüñÿ åëåêòðîñîí, 4-5 ïðîöåäóð íà òèæäåíü. Ïðè ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³ ³ ùîäî âð³âíîâàæåíèõ íåðâîâèõ ïðîöåñàõ ðåêîìåíäóºòüñÿ ìåòîäèêà åëåêòðîñíó ç ïîñòóïîâî íàðîñòàþ÷îþ ÷àñòîòîþ ³ìïóëüñ³â. ßêùî ïåðåâàæàþòü ïðîöåñè çáóäæåííÿ, ð³çêî âèðàæåíà áåçñîííÿ, òî ³ ïðè ñòàá³ëüí³é àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿ çàñòîñîâóþòü íèçüê³ ÷àñòîòè ³ìïóëüñ³â ñòðóìó. ˳êóâàííÿ åëåêòðîñíîì ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðè ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîáè, ùî ïðîò³êຠç íåâðîòè÷íèìè ïîðóøåííÿìè, áåçñîííÿì, ñòåíîêàð䳺þ, êàðä³àë㳺þ, ç êë³ìàêòåðè÷íèì ñèíäðîìîì, ñèìïàòèêî-àäðåíàëîâî¿ êðèçàìè.

2.1 Åòàïíà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà


Âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòèêó ñèñòåìè åòàïíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ ³íôàðêòîì ì³îêàðäà â çàãàëüíîäåðæàâíîìó ìàñøòàá³ âèçíà÷èëî ³íòåíñèâí³ñòü ðîçðîáêè åôåêòèâíèõ ìåòîä³â â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ.

Îñíîâíèì ïðèíöèïîì â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà º ðàííº, ïîñò³éíå çá³ëüøåííÿ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü ùî çóìîâëþº â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíü ñêîðî÷óâàëüíî¿ ³ íàñîñíî¿ ôóíêö³¿ ì³îêàðäà, êîðîíàðíîãî êðîâîîá³ãó, ïîë³ïøåííÿ ìåõàí³çì³â àäàïòàö³¿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè äî íàâàíòàæåíü.

Ó öüîìó àñïåêò³ ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì ó ïðàêòèö³ º âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â (ïðèðîäíèõ ³ ïðåôîðìîâàíèõ, ñàíàòîðíîãî òà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ), áî îñíîâíèì ¿õ ïðèíöèïîì 䳿 º ïîñë³äîâíå ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ ô³ç³îëîã³÷íèõ ñèñòåì, óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â àäàïòàö³¿ ³ êîìïåíñàö³¿, àêòèâ³çàö³ÿ ïðèðîäíèõ ìåõàí³çì³â ñàìîðåãóëÿö³¿, ùî ñêëàäàþòü ô³ç³îëîã³÷íó îñíîâó â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ.

Âæå ïåðø³ ðåçóëüòàòè, îòðèìàí³, ïîêàçàëè çäàòí³ñòü ô³çè÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ (ô³çèêî-áàëüíåîòåðàï³ÿ) íàäàâàòè ñïðèÿòëèâèé âïëèâ íà âàæëèâ³ ìåõàí³çìè àäàïòàö³¿ îðãàí³çìó äî ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü, ñòèìóëþâàòè ìåõàí³çìè êîìïåíñàö³¿ êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ïîðóøåíîþ ãåìîäèíàì³êè, ïîë³ïøóâàòè ñòàí öåíòðàëüíî¿ ³ âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ³ ïñèõ³÷íèé ñòàòóñ õâîðîãî. Ïðè÷îìó ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ñèñòåìè ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ïîâèííî áóòè äèôåðåíö³éîâàíî ç óðàõóâàííÿì ïîðóøåíü ôóíêö³é, ùî ðîáëÿòü õâîðîãî íåïðàöåçäàòíèì Îäíî÷àñíî áóëî ïîêàçàíî, ùî õàðàêòåð ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â ó ñàíàòîð³ÿõ ³ íà êóðîðòàõ ìຠñàìå áëèçüêå ñòàâëåííÿ äî â³äíîâëåíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ õâîðîãî ÿê ê³íöåâîìó ï³äñóìêó ðåàá³ë³òàö³¿, ìåäèêî-åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³.

Ñèñòåìà ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ïåðåäáà÷ຠòðè ïîñë³äîâí³ åòàïè, â³äïîâ³äí³ ôàçàì ³íôàðêòó ì³îêàðäà

) ë³êàðíÿíó;

) ôàçó îäóæàííÿ àáî ðåêîíâàëåñöåíö³¿, çä³éñíþâàíó â ñïåö³àë³çîâàíèõ â³ää³ëåííÿõ ì³ñöåâèõ êàðä³îëîã³÷íèõ ñàíàòîð³¿â ÷è â ðåàá³ë³òàö³éíèõ ë³êàðíÿõ,

) ôàçó ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿ àáî ï³äòðèìóþ÷ó, ÿêà òðèâຠïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ õâîðîãî ³ ïðîâîäèòüñÿ çà äèñïàíñåðíîìó ñïîñòåðåæåíí³.

ª.². ×àçîâ âèä³ëÿº ë³êàðíÿíèé ³ ï³ñëÿ ë³êàðíÿíèé åòàïè. ˳êàðíÿíèì åòàïó â³äïîâ³äຠïåð³îä ñòàá³ë³çàö³¿ (êîíñîë³äàö³¿) ³íôàðêòó ì³îêàðäà; ï³ñëÿ ë³êàðíÿíèé ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ - ïåðåâàæíî çä³éñíþºòüñÿ â ñàíàòîð³ÿõ ³ ñòàâèòü çàâäàííÿ íàéá³ëüøîãî ðîçâèòêó êîìïåíñàòîðíèõ ìîæëèâîñòåé îðãàí³çìó â ïåð³îä ðåàäàïòàö³¿, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ïîâåðíåííÿì õâîðîãî äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Êîæåí åòàï ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ñòàâèòü ñâî¿ çàâäàííÿ, îá´ðóíòîâàí³ ïàòîô³çè÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ð³çíèõ ôàç çàõâîðþâàííÿ. Ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî âèá³ð ô³çè÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ òà ìåòîäèêè ¿õ ïðîâåäåííÿ ãðóíòóºòüñÿ íà ïàòîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñò³ ð³çíèõ ôàç ³íôàðêòó ì³îêàðäà.

2.1.1 ˳êàðíÿíèé åòàï

Ó ãîñòð³é ôàç³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà (ë³êàðíÿíà I ôàçà) ïðîâîäÿòüñÿ ë³êóâàëüí³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàí³ íà îáìåæåííÿ çîíè íåêðîçó, ñòàá³ë³çàö³¿ ãåìîäèíàì³êè, ë³êâ³äàö³þ ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ïîðóøåíü ñåðöåâîãî ðèòìó, íà çáåðåæåííÿ æèòòÿ õâîðîãî. Ìåòîäè ô³ç³îòåðàﳿ â ö³é ôàç³ â äàíèé ÷àñ çàñòîñîâóþòüñÿ îáìåæåíî. Ç äàíîãî ïèòàííÿ â ë³òåðàòóð³ º ëèøå ïîîäèíîê³ ðîáîòè. Òàê, çàñòîñîâóºòüñÿ åëåêòðîñîí ç ÷àñòîòîþ ³ìïóëüñíîãî ñòðóìó 15 - 60 Ãö, òðèâàë³ñòþ äî 2 ãîä ³ åëåêòðîôîðåç ãåïàðèíó äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òðîìáîåìáîë³÷íèõ óñêëàäíåíü

Çà äàíèìè ë³êóâàííÿ åëåêòðîñíîì çìåíøóº áîëüîâèé ñèíäðîì, ñêîðî÷óº ñðîêè ÅÊà - îçíàê íåêðîçó ì³îêàðäà. Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî åôåêòèâíå çàñòîñóâàííÿ öåíòðàëüíî¿ åëåêòðîàíàëãå糿 (àïàðàò ËÅÍÀÐ, ÷àñòîòà ³ìïóëüñ³â â³ä 1000 äî 2000 Ãö, ñèëà ñòðóìó 1,5-3 ìÀ) äëÿ çíÿòòÿ áîëüîâîãî ñèíäðîìó ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà íà äîãîñï³òàëüíîìó åòàï³ Ïî÷èíàþ÷è ç 10-12 äíÿ, äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ìàñàæ íèæí³õ ê³íö³âîê òðèâàë³ñòþ â³ä 2 äî 4-5 õâ êîæíî¿ íîãè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ïåðèôåðè÷íîãî êðîâîîá³ãó, âåíîçíîãî â³äòîêó, ïðîô³ëàêòèêè òðîìáîåìáîë³÷íèõ óñêëàäíåíü, ï³äãîòîâêè õâîðîãî äî ðîçøèðåííÿ ðóõîâîãî ðåæèìó Ìàñàæ ïðîâîäÿòü ò³ëüêè òèì õâîðèì, ó ÿêèõ íåìຠêë³í³÷íèõ îçíàê ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíüî ñòè, àíåâðèçìè ñåðöÿ, òðîìáîåìáîë³÷íèõ óñêëàäíåíü.

Ó íàøèõ ñïîñòåðåæåííÿõ â³äçíà÷åíèé âèðàæåíèé àïã³àíã³íàëüíèé åôåêò â³ä 䳿 äåöèìåòðîâèõ åëåêòðîìàãí³òíèõ ïîë³â (ÄÌÂ), ÿê³ çàñòîñîâóâàëèñÿ íà 15-20-é äåíü ³íôàðêòó ì³îêàðäà.  îêðåìèõ ðîáîòàõ º âêàç³âêè íà çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîìàãí³òíîãî ïîëÿ ÓÂ× åëåêòðîôîðåçó ìàãí³þ ïî ³íòðàêàðä³àëüíîãî ìåòîäèêîþ ïî÷èíàþ÷è ç 3-ãî äíÿ ³íôàðêòó ì³îêàðäà äëÿ êóï³ðóâàííÿ ñòåíîêàð䳿. Îäíàê â³äñóòí³ñòü îïèñó ìåòîäèêè ³ íàëåæíîãî àíàë³çó êë³í³÷íèõ äàíèõ óòðóäíÿº ñóäæåííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü öèõ âèä³â ë³êóâàííÿ. Çà ÍÄ íåþ â³ðîã³äí³ñòü, ðîçðîáêà ìåòîä³â ô³ç³îòåðàﳿ ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà º ïðîáëåìîþ ìàéáóòíüîãî.

2.1.2 Ïîë³êë³í³÷íèé åòàï

Ó ïåðøîìó ïåð³îä³ - ï³äãîòîâ÷îìó àáî ïåðåõ³äíîìó - â³ä çàê³í÷åííÿ ïîïåðåäíüîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿ (ñàíàòîðíîãî àáî ñòàö³îíàðíîãî) äî ïîíîâëåííÿ ïàö³ºíòîì òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàê³í÷óºòüñÿ ôàçà îäóæàííÿ Íàñòóïí³ òðè åòàïè: ïåð³îä ïîíîâëåíí³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (2 - 4 òèæí³), ÷àñòêîâîãî îáìåæåííÿ òðóäîâîãî íàâàíòàæåííÿ òà ïîâíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ (äëÿ á³ëüøîñò³ õâîðèõ ÷åðåç 5-6 ì³ñ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³) â³äíîñÿòüñÿ äî ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿ ³ ñêëàäàþòü ï³äòðèìóþ÷ó ôàçó ðåàá³ë³òàö³¿.

Çàâäàííÿ ïîë³êë³í³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ó ôàç³ ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿ íà êîæíîìó ç åòàï³â ð³çí³ Íà ïåðøîìó ï³äãîòîâ÷îìó åòàïó äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàâëÿòüñÿ çàâäàííÿ ïðîäîâæåííÿ ë³êóâàííÿ, ïî÷àòîãî íà ïîïåðåäí³õ åòàïàõ ðåàá³ë³òàö³¿, çàâåðøåííÿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³.

ϳñëÿ äâîõ åòàï³â (ñòàö³îíàð-ñàíàòîð³é) ë³êóâàííÿ ùå çáåð³ãàþòüñÿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ ïîðóøåííÿ íàñîñíî¿ òà ñêîðî÷óâàëüíî¿ ôóíêö³¿ ì³îêàðäà, ïðîÿâè êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³ (ñòåíîêàðä³ÿ), çíà÷íå çíèæåííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî ðèòìó, â³äõèëåííÿ â ïñèõ³÷íîìó ñòàòóñ³ õâîðîãî.

Íàïðèêëàä, çíèæåííÿ ïîòóæíîñò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ âñòàíîâëåíî ÿê ó ãðóï³ õâîðèõ, ÿê³ ïðîéøëè îäèí (ñòàö³îíàðíèé) åòàï ðåàá³ë³òàö³¿, òàê ³ ï³ñëÿ äâîõ åòàï³â (ñòàö³îíàð - ñàíàòîð³é) - â³äïîâ³äíî 245 ± 13,64 ³ 242,55 ± ± 9,83 êãì / õâ (Ð> 0,05) ïðè îäíàêîâîìó çíèæåíí³ ÄÏ íà âèñîò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ (â³äïîâ³äíî ãðóïàì õâîðèõ 159,62 ± 5,15 ³ 149,66 +3,96 óì. îä.; Ð> 0,05). ²ñòîòíî íå â³äð³çíÿëèñÿ ïîêàçíèêè öåíòðàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè (Ѳ ñêëàâ 2,25 ± 0,11 ³ 2,45 ± 0,08; Ð> 0,05 â³äïîâ³äíî ãðóïàì).

Öå â³äíîñèòüñÿ äî õâîðèõ íå ò³ëüêè III, àëå ³ II êëàñó òÿæêîñò³. Ó ÷àñòèíè õâîðèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàâ³òü îáâàæåííÿ êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì åòàïîì, ùî ìîæå áóòè îáóìîâëåíî ïîáóòîâèìè íàâàíòàæåííÿìè, ñ³ìåéíèìè îáîâ'ÿçêàìè ³ ò.ä. Ó áàãàòüîõ õâîðèõ ç'ÿâëÿºòüñÿ íåâïåâíåí³ñòü, ñòðàõ ïðè âèêîíàíí³ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü áåç êîíòðîëþ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, ïîãëèáëþþòüñÿ íåâðîòè÷í³ ðåàêö³¿ òà â³äõèëåííÿ ó ïñèõ³÷íîìó ñòàí³. Îòæå, â ïåðøîìó ïåð³îä³ ïîë³êë³í³÷íîãî åòàïó ïîòð³áíå ïðîäîâæåííÿ ë³êóâàííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà êîðåêö³þ ïðîâ³äíèõ ëàíîê ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, â òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ ô³çèêî-áàëüíåîòåðàﳿ.

Íàø³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ï³äõîäè äî çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íèõ ìåòîäî â ë³êóâàííÿ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà â ïåðøîìó ïåð³îä³ ïîë³êë³í³÷íîãî åòàïó íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òàêèõ íà á³ëüø ðàííüîìó ñàíàòîðíîìó åòàï³. Âîíè ãðóíòóþòüñÿ íà âàæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó õâîðèõ äàíîãî ïåð³îäó çàõâîðþâàííÿ ³ íà ïðîâ³äíèõ êë³í³÷íèõ ñèíäðîìàõ. Ó òîé æå ÷àñ ïðè ñêëàäàíí³ äèôåðåíö³éîâàíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè òó îáñòàâèíó, ùî ë³êóâàííÿ â óìîâàõ ïîë³êë³í³êè ïîâ'ÿçàíî ç äîäàòêîâèìè íàâàíòàæåííÿìè (¿çäà â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, òðèâàëà õîäüáà). Ó çâ'ÿçêó ç öèì áàëüíåîòåðàï³þ ïðèçíà÷àþòü õâîð³ ì ç êîðîíàðíîþ íåäîñòàòí³ñòþ íå âèùå I ñòóïåíÿ, áåç ïîðóøåíü ñåðöåâîãî ðèòìó ³ íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó. Êàìåðí³ âàííè (âóãëåêèñë³, ðàäîíîâ³, ñóëüô³äí³, éîäîáðîìí³) àáî "ñóõ³" ãàçîâ³ âàííè (âóãëåêèñë³) çàñòîñîâóþòü ÷åðåç äåíü â äí³, â³ëüí³ â³ä ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü.

Åëåêòðîòåðàï³þ (åëåêòðîñîí, ë³êàðñüêèé åëåêòðîôîðåç, ÄÌ òîùî) ïðîâîäÿòü á³ëüø øèðîêî - õâîðèì I, II ³ íàâ³òü III êëàñó òÿæêîñò³. Íàéá³ëüø äîö³ëüíî åëåêòðîòåðàï³þ ³ áàëüíåîòåðàï³þ çàñòîñîâóâàòè îêðåìèìè ïîñë³äîâíèìè êóðñàìè, ïî÷èíàþ÷è ç åëåêòðîòåðàﳿ. Ó ï³äòðèìóþ÷³é ôàç³ (ôàçà ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿), ùî ïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îäóæàííÿ ³ ÿêà òðèâຠïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ õâîðîãî, íà ïåðøèé ïëàí âè ñòóïàþòü õðîí³÷íèé ïåðåá³ã ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ, êîðîíàðíà ³ ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü, ôàêòîðè ðèçèêó ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ.

Ó ñèñòåì³ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà âåëèêå çíà÷åííÿ íàäàþòü ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çàõîäàì íà ïîë³êë³í³÷íîìó åòàï³ Ë³êóâàííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêà êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ï³äòðèìêó ³ ï³äâèùåííÿ ðåçåðâíèõ ìîæëèâîñòåé ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ïîë³ïøåííÿ ïñèõ³÷íîãî ñòàòóñó, îñëàáëåííÿ ôàêòîð³â ðèçèêó ïðîãðåñóâàííÿ çàõâîðþâàííÿ (àðòåð³àëüíà ã³ïåðòîí³ÿ, ã³ïåðõîëåñòåðèíåì³ÿ, íåðâîâî-ïñèõ³÷íå ïåðåíàïðóæåííÿ) º îñíîâíèìè çàâäàííÿìè öüîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿ Çàâäàííÿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèçíà÷àþòü îñíîâí³ íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ. Öÿ ôàçà ðåàá³ë³òàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðè äèñïàíñåðíîìó ñïîñòåðåæåíí³ òà ï³ä ÷àñ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ, ÿêå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê âàæëèâèé åòàï ðåàá³ë³òàö³¿ ó â³ääàëåí³ òåðì³íè ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà.

Ïðèïèíåííÿ äîñòàâêè êèñíþ ³ ìàêðîåðã³÷íèõ çºäíàíü äî ì³îô³áðèëàìè ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ ñêîðîòëèâî¿ ñïðîìîæíîñò³ ä³ëÿíîê ì³îêàðäà, ðîçòàøîâàíèõ â çîí³ ³íôàðêòó. Ïðè âåëèêîìó âîãíèù³ íåêðîçó ïîðóøåííÿ ³íîòðîïíî¿ ôóíêö³¿ ìîæíà âñòàíîâèòè ïðè åõîêàðä³îãðàô³¿ ó âèãëÿä³ çîíè ã³ïîê³íå糿 àáî àê³íå糿; êë³í³÷íî ðàïòîâå çíèæåííÿ ñêîðîòëèâî¿ ôóíêö³¿ ì³îêàðäà ïðîÿâëÿºòüñÿ ñèìïòîìàìè ñåðöåâî¿ àñòìè àáî íàáðÿêó ëåãåí³â. Íåêðîá³îòè÷í³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñåðöåâîìó ì'ÿç³ â ðåçóëüòàò³ ¿¿ ³íôàðö³ðóâàííÿ, õàðàêòåðèçóþòüñÿ ã³ñòîëîã³÷í³ ùî âèÿâëÿºòüñÿ êîàãóëÿö³éíèé íåêðîç ç ôîðìóâàííÿì íåîäíîð³äíîþ çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ êîëî³íôàðêòíî¿ çîíè ³øåì³÷íîãî óøêîäæåííÿ.

Ó õâîðèõ, â³äíåñåíèõ çà òÿæêîñò³ äî III ÔÊ, ÿâíî ïåðåâàæàëè íåãàòèâí³ ðåàêö³¿ íà áàëüíåîòåðàï³þ âîäíèìè âàííàìè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ âèÿâëåíî ïåðåâàãó "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí. Çàñòîñóâàííÿ öèõ âàíí ïîêðàùóº ãåìîäèíàì³÷íó ðåàêö³þ íà ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, ï³äâèùóº çíèæåíó òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ïîðÿä ³ç çìåíøåííÿì òÿæêîñò³ ñòåíîêàð䳿 òà çàäèøêè.

Çã³äíî ç äàíèìè îïòèìàëüíî¿ ìåòîäèêîþ çàñòîñóâàííÿ "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí º íàñòóïíà: òåìïåðàòóðà ïàðî-ïîâ³òðÿíî-ãàçîâî¿ ñóì³ø³ 28 Ñ, øâèäê³ñòü ïîòîêó âóãëåêèñëîãî ãàçó 15 ë íà õâèëèíó (ïðè öüîìó éîãî êîíöåíòðàö³ÿ ñòàíîâèòü 29,1 îá. %), òðèâàë³ñòü ïðîöåäóðè 15 õâ, íà êóðñ äî 12-14 ïðîöåäóð, ùî â³äïóñêàþòüñÿ ùîäíÿ.

Ìåòîäè åëåêòðîòåðàﳿ ïîêàçàí³ õâîðèì âñ³õ òðüîõ ôóíêö³îíàëüíèõ êëàñ³â. Ïðè âèáîð³ êîíêðåòíîãî ìåòîäó åëåêòðîòåðàﳿ ïåðåäáà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³ çàõâîðþâàííÿ. Çîêðåìà, ïðè çíà÷íèõ ïîðóøåííÿõ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó öåíòðàëüíî¿ ³ âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè çàñòîñîâóþòü åëåêòðîñîí, ë³êàðñüêèé åëåêòðîôîðåç, ìàñàæ "êîì³ðöåâî¿" çîíè àáî îáëàñò³ ñåðöÿ (ïðè êàðä³àëã³ÿõ), ïðè ÷àñò³é ñòåíîêàð䳿 - ÄÌÂ-òåðàï³þ àáî ìàãí³òîòåðàï³þ ÇÌÏ.

2.1.3 Ñàíàòîðíî êóðîðòíèé åòàï

ϳñëÿ ïåðåíåñåíîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà õâîð³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ êàòåãî𳿠- ï³äëÿãàþòü ³ íå ï³äëÿãàþòü ñàíàòîðíî-êóðîðòíîìó ë³êóâàííþ. Íàïðàâëÿþòü õâîðèõ â ðåàá³ë³òàö³éí³ â³ää³ëåííÿ çàì³ñüêèõ ñàíàòîð³¿â çàëåæíî â³ä êëàñó òÿæêîñò³. Âèä³ëÿþòü ÷îòèðè êëàñè òÿæêîñò³ ³íôàðêòîì ì³îêàðäà â çàëåæíîñò³ â³ä ñòà䳿 îäóæàííÿ.êëàñ òÿæêîñò³ - íåòðàíñìóðàëüíèé ³íôàðêò ì³îêàðäà, â³äñóòí³ñòü óñêëàäíåíü ³ íàïàä³â ñòåíîêàð䳿.êëàñ òÿæêîñò³ - ñòàí ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³. Ìîæëèâ³ íåâàæê³ óñêëàäíåííÿ ó âèãëÿä³ îäèíî÷íèõ åêñòðàñèñòîë, ñèíóñ³â îé òàõ³êàð䳿. Íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó íå âèùå I ñòóïåíÿ. Óðàæåííÿ ì³îêàðäà - òðàíñìóðàëüíèé.êëàñ òÿæêîñò³ - âàæêèé ñòàí, âèÿâëÿþòüñÿ ñåðéîçí³ óñêëàäíåííÿ: íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó II-IV ñòóïåí³â; àðèò쳿; àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ êðèçîâîãî ïåðåá³ãó.êëàñ òÿæêîñò³ - âêðàé âàæêèé ñòàí, º óñêëàäíåííÿ, ùî çá³ëüøóþòü ðèçèê ðàïòîâî¿ ñìåðò³:

÷àñò³ øëóíî÷êîâ³ åêñòðàñèñòîëè;

íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó IV ñòóïåíÿ;

àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ III ñòóïåíÿ.

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ ïîêàçàíî, ÷èé ñòàòîê â³äïîâ³äຠI-III êëàñ³â òÿæêîñò³. Ïðîòÿãîì ðîêó ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà õâîð³ ï³äëÿãàþòü ë³êóâàííþ ò³ëüêè â ì³ñöåâèõ êàðä³îëîã³÷íèõ ñàíàòîð³ÿõ.

×åðåç ð³ê çà â³äñóòíîñò³ ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü ìîæëèâî ñàíàòîðíå ë³êóâàííÿ õâîðèõ í à êë³ìàòè÷íèõ ïðèìîðñüêèõ êóðîðòàõ, òàêèõ ÿê Þðìàëà, Âèáîðçüêèé êóðîðòíèé ðàéîí, Ïàëàíãà, Ëåí³íãðàäñüêà êóðîðòíà çîíà, Êàë³í³íãðàäñüêà ãðóïà êóðîðò³â, ˳ºïàÿ, Ïÿðíó. Ñàíàòîðíå ë³êóâàííÿ â ïðèìîðñüêèõ êë³ìàòè÷íèõ êóðîðòàõ ðåêîìåíäîâàíî õâîðèì, ó ÿêèõ íåìຠñåðéîçíèõ óñêëàäíåíü (â³äñóòí³ íàïàäè ñòåíîêàð䳿, íåìຠïîðóøåííÿ ðèòìó ³ ïðîâ³äíîñò³ ñåðöÿ ïðè íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó íå âèùå I ñòóïåíÿ).

Êàòåãîðè÷íî ïðîòèïîêàçàíå ë³êóâàííÿ â óìîâàõ ñàíàòîð³þ â òàêèõ êë³í³÷íèõ ñèòóàö³ÿõ, ÿê êîðîíàðíà íåäîñòàòí³ñòü âàæêîãî ñòóïåíÿ, Ïîðóøåííÿ ðèòìó ³ ïðîâ³äíîñò³ âàæêîãî ñòóïåíÿ, íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó IIb ñòóïåíÿ ³ âèùå, ðåöèäèâóþ÷èé ïåðåá³ã ³íôàðêòó ì³îêàðäà, àíåâðèçìà ñåðöÿ ç íåäîñòàòí³ñòþ êðîâîîá³ãó âèùå I ñòóïåíÿ, à òàêîæ íàÿâí³ñòü àíåâðèçìè àîðòè.

Ó ïðîöåñ³ ñàíàòîðíî-êóðîðòíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ â³äíîâëåííÿ ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàòóñó õâîðîãî, çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà äî ìàéáóòíüî¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñàíàòîðíî-êóðîðòíèé åòàï ðåàá³ë³òàö³¿ ï³äðîçä³ëÿºòüñÿ íà òðè îñíîâíèõ ïåð³îäè.

Ïåðøèé ïåð³îä - àäàïòàö³ÿ. Çàçâè÷àé àêë³ìàòèçàö³ÿ ïàö³ºíòà äî íîâèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâ òðèâຠïðîòÿãîì 2-4 äí³â. Ó öåé ÷àñ ïðîâîäèòüñÿ ïåðâèííå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ ïàö³ºíòà, îö³íþºòüñÿ ð³âåíü ñò³éêîñò³ äî ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü (ï³äéîìó ïî ñõîäàõ, ã³ìíàñòèêè, ë³êóâàëüíî¿ õîäüá³). ϳä íàãëÿäîì ë³êàð³â äåùî ðîçøèðþºòüñÿ îáñÿã ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ïàö³ºíòà çà ðàõóíîê ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, â³äâ³äóâàííÿ ¿äàëüí³, ïðîãóëÿíîê ïî òåðèòî𳿠ñàíàòîð³þ.

Òðåò³é ïåð³îä º çàâåðøàëüíèì. Ó öåé ïåð³îä ïðîâîäÿòü çàêëþ÷íå îáñòåæåííÿ ïàö³ºíòà, âèçíà÷àþòü ñòóï³íü ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè, äîçîâàíî¿ õîäüáè ³ ï³äéîì³â ïî ñõîäàõ.

Îñíîâíèì êîìïîíåíòîì ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ º ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ, ÿêà ïðîâîäèòüñÿ ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà. Òåïåð óæå äîñòîâ³ðíî äîâåäåíî, ùî ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ çíèæóþòü ðèçèê ðîçâèòêó ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü. ˳êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà ñëóæèòü ÿê äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ðîçâèòêó ³íôàðêò³â òà ³íñóëüò³â, òàê ³ äëÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ. Âàæêî ïåðåîö³íèòè êîðèñòü ô³çè÷íèõ âïðàâ. Âîíè äîïîìàãàþòü çíèçèòè ìàñó ò³ëà, ï³äâèùèòè ñèëó ³ òîíóñ ì'ÿç³â. Çàâäÿêè ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì ïîë³ïøóºòüñÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ âñ³õ îðãàí³â ³ òêàíèí â îðãàí³çì³, íîðìàë³çóºòüñÿ äîñòàâêà êèñíþ äî âñ³õ êë³òèí îðãàí³çìó. Ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ ñïðèÿþòü ïîë³ïøåííþ îáì³íó ðå÷îâèí. Êð³ì òîãî, ñïîðòèâí³ çàíÿòòÿ äîïîìàãàþòü çíÿòè åìîö³éíó íàïðóãó. ϳñëÿ ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè, ÿê ïðàâèëî, çíèêàþòü òðèâîæí³ñòü ³ çàíåïîêîºííÿ. Ïðè ðåãóëÿðíèõ çàíÿòòÿõ ñïîðòîì áåçñîííÿ, äðàò³âëèâ³ñòü çíèêàþòü.

Ñïåö³àë³ñòè ïî ïñèõîëî㳿 ñòâåðäæóþòü, ùî ñïîðò º îäíèì ç êðàùèõ çàñîá³â áîðîòüáè ç äåïðåñ³ºþ. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí ðîçâèòêó õâîðîá ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè º íåðâîâî-åìîö³éí³ ïåðåâàíòàæåííÿ. ˳êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà äîïîìîæå ç íèìè âïîðàòèñÿ. Êð³ì òîãî, ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ ³ ñïðèÿþòü òðåíóâàííþ ñåðöåâîãî ì'ÿçà, ðîáëÿòü ¿¿ ñèëüí³øå ³ ñò³éê³øå äî ð³çíèõ íàâàíòàæåíü. Òðåíóþòüñÿ ³ êðîâîíîñí³ ñóäèíè. Ñò³íêà ñóäèí ñòຠì³öí³øîþ, ïîë³ïøóºòüñÿ ¿¿ çäàòí³ñòü ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ïåðåïàä³â òèñêó. Ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ áóâàþòü ñòàòè÷íèìè òà äèíàì³÷íèìè. Òàê îò, äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü íåîáõ³äí³ äèíàì³÷í³ íàâàíòàæåííÿ, êîëè ãðóïè ì'ÿç³â ïðàöþþòü ðèòì³÷íî, àëå áåç íàïðóãè. Äî òàêèõ âèä³â íàâàíòàæåíü â³äíîñÿòüñÿ á³ã, åíåðã³éíà õîäüáà, ¿çäà íà âåëîñèïåä³ àáî çàíÿòòÿ íà âåëîòðåíàæåð³, ïëàâàííÿ, òàíö³, êàòàííÿ íà êîâçàíàõ àáî íà ëèæàõ. Òàê³ âèäè íàâàíòàæåíü, ÿê òåí³ñ, âîëåéáîë, áàñêåòáîë, çàíÿòòÿ íà òðåíàæåðàõ, íå ï³äõîäÿòü äëÿ ë³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, íàâïàêè, âîíè ïðîòèïîêàçàí³, îñê³ëüêè ñòàòè÷í³ òðèâàë³ íàâàíòàæåííÿ âèêëèêàþòü ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó òà áîëþ â ñåðö³.

Ñàíàòîðíà ðåàá³ë³òàö³ÿ áóäóºòüñÿ çà ÷³òêîþ ïðîãðàìîþ. Õâîð³, ÿê³ ïåðåíåñëè íåòðàíñìóðàëüíèé ³íôàðêò ì³îêàðäà àáî âåëèêîâîãíèùåâèé ³íôàðêò áåç áóäü-ÿêèõ óñêëàäíåíü, ç ð³äêèìè íàïàäàìè ñòåíîêàð䳿, íà ñàíàòîðíîìó åòàï³ ë³êóâàííÿ ïîâèíí³ äîñÿãòè IV ñòóïåíÿ íàâàíòàæåííÿ.

Âîíà âêëþ÷ຠâ ñåáå ùîäåííó ã³ìíàñòèêó ïðîòÿãîì 35-40 õâ, õîäüáó íà 3 êì ç³ øâèäê³ñòþ 100-120 êðîê³â íà õâèëèíó, õîäüáó ïî êîðèäîðó ³ ïî âóëèö³ 2-3 ðàçè íà äåíü ïî 50-60 õâ, ï³äéîì ïî ñõîäàõ íà 5-é ïîâåðõ ó òåìï³ 1 ñòóï³íü çà 1 ñ.

Òàêèì õâîðèì ðåêîìåíäîâàí³ ñïîðòèâí³ ³ãðè ç ïîëåãøåíèì ïðàâèëàìè ïðîòÿãîì 15-30 õâ, êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüí³ çàõîäè, ïåðåãëÿä òåëåâ³ç³îíè ïåðåäà÷, íàñò³ëüí³ ³ãðè ïðîòÿãîì ï³âãîäèíè.

Ó âèïàäêó, ÿêùî ïàö³ºíò ïåðåí³ñ òðàíñìóðàëüíèé ³íôàðêò ì³îêàðäà áåç ñóïóòí³õ âàæêèõ óñêëàäíåíü, ç ïîì³ðíèìè íàïàäàìè ñòåíîêàð䳿 (ùî â³äïîâ³äຠIII êëàñó òÿæêîñò³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà), íà ñàíàòîðíîìó åòàï³ ë³êóâàííÿ 2-3-é ïîâåðõ â òåìï³ 1 ñòóï³íü çà 1 ñ. Ïàö³ºíòàì ïîêàçàí³ íàñò³ëüí³ ³ãðè, â³äâ³äóâàííÿ êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â.

Êð³ì òîãî, äëÿ â³äíîâëåííÿ õâîðèõ ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà çàñòîñîâóþòüñÿ ô³òîòåðàï³ÿ, àðîìàòåðàï³ÿ. ˳êàð³-ô³òîòåðàïåâòè äëÿ êîæíîãî ïàö³ºíòà ï³äáèðàþòü ë³êóâàëüí³ çáîðè òðàâ.

Ïîçèòèâíèì âïëèâîì íà ñåðöåâî-ñóäèííó ñèñòåìó âîëîä³þòü íàñòóïí³ ðîñëèíè: àñòðàãàë ïóõíàñòîêâ³òêîâèé, ã³ð÷èöÿ ñàðåïòñüêà, êîíâàë³ÿ òðàâíåâà, ìîðêâà ïîñ³âíà, ì'ÿòà ïåðöåâà, êàëèíà çâè÷àéíà, êàðäàìîí.

 äàíèé ÷àñ äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ ï³ñëÿ ³íôàðêòó ì³îêàðäà øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ òàêèé ö³êàâèé ìåòîä ë³êóâàííÿ, ÿê àðîìàòåðàï³ÿ.

2.1.4 Àðîìàòåðàï³ÿ

Àðîìàòåðàï³ÿ - ìåòîä ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ õâîðîá çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ àðîìàò³â. Ñïðèÿòëèâèé âïëèâ çàïàõ³â íà ëþäèíó â³äîìî ùå ç ÷àñ³â ãëèáîêî¿ äàâíèíè. Æîäåí ë³êàð Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó, Êèòàþ, ªãèïòó ÷è Ãðåö³¿ ó ñâîºìó ìèñòåöòâ³ ë³êóâàííÿ íå îáõîäèâñÿ áåç óí³êàëüíèõ çà ñâî¿ìè âëàñòèâîñòÿìè ë³êóâàëüíèõ îë³é. Íà ÿêèéñü ÷àñ çàñòîñóâàííÿ ë³êóâàëüíèõ îë³é â ìåäè÷í³é ïðàêòèö³ áóëî íåçàñëóæåíî çàáóòå. Àëå ñó÷àñíà ìåäèöèíà çíîâó ïîâåðíóëàñÿ äî íàêîïè÷åíîãî ïðîòÿãîì òèñÿ÷îë³òü äîñâ³äó çàñòîñóâàíü àðîìàò³â ó ë³êóâàíí³ õâîðîá.

Åô³ðí³ ìàñëà, çàñòîñîâóâàí³ â àðîìàòåðàﳿ, ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ çàïàøí³ ëåãêî ïàðê³ ðå÷îâèíè, ÿê³ óêëàäåí³ â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ðîñëèí, â îñíîâíîìó â êâ³òêàõ, ïëîäàõ, ëèñò³, êîðåíÿõ ³ êîðåíåâèùàõ. Ó ÷îìó æ êîðèñòü åô³ðíèõ ìàñåë? ×àñòèíà àðîìàò³â âîëî䳺 çíåáîëþþ÷èì åôåêòîì. Òàê³ àðîìàòè÷í³ ìàñëà ïðîñòî íåçàì³íí³, êîëè áîëüîâèé ñèíäðîì íîñèòü ïîñò³éíèé, âèñíàæëèâèé õàðàêòåð. Õ³ì³÷í³ ë³êè íå ìîæíà ïèòè ïîñò³éíî, àäæå âîíè âèêëèêàþòü ìàñó ïîá³÷íèõ åôåêò³â! À îñü åô³ðí³ åêñòðàêòè íåøê³äëèâ³ äëÿ íàøîãî îðãàí³çìó, çâè÷àéíî, çà óìîâè ïðàâèëüíîãî ¿õ çàñòîñóâàííÿ. Âîíè íå âèêëèêàþòü åôåêòó çâèêàííÿ, íå âáèâàþòü êîðèñíó ì³êðîôëîðó, ÿê ñèíòåòè÷í³ àíòèá³îòèêè, íå çíèæóþòü, à, íàâïàêè, ï³äâèùóþòü çàõèñí³ âëàñòèâîñò³ îðãàí³çìó. ³äñóòí³ñòü íàâêîëî ëþäèíè àðîìàò³â ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ ñèíòåç á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí, íåîáõ³äíèõ äëÿ íîðìàëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çìó. Ó ðåçóëüòàò³ â³äáóâàºòüñÿ ïîðóøåííÿ æèòòºâèõ ôóíêö³é íà êë³òèííîìó ð³âí³

Ïîë³êë³í³÷íèé åòàï ïåðøîìó ïåð³îä³ - ï³äãîòîâ÷îìó àáî ïåðåõ³äíîìó - â³ä çàê³í÷åííÿ ïîïåðåäíüîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿ (ñàíàòîðíîãî àáî ñòàö³îíàðíîãî) äî â³äíîâëåííÿ ïàö³ºíòîì òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàê³í÷óºòüñÿ ôàçà îäóæàííÿ Íàñòóïí³ òðè åòàïè: ïåð³îä âïðàöüîâóâàííÿ ïðè ïîíîâëåíí³ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (2 - 4 òèæí³), ÷àñòêîâîãî îáìåæåííÿ òðóäîâîãî íàâàíòàæåííÿ òà ïîâíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ (äëÿ á³ëüøîñò³ õâîðèõ ÷åðåç 5-6 ì³ñ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³) - â³äíîñÿòüñÿ äî ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿ ³ ñêëàäàþòü ï³äòðèìóþ÷ó ôàçó ðåàá³ë³òàö³¿. Çàâäàííÿ ïîë³êë³í³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ó ôàç³ ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿ íà êîæíîìó ç åòàï³â ð³çí³ Íà ïåðøîìó ï³äãîòîâ÷îìó åòàï³ äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàâëÿòüñÿ çàâäàííÿ ïðîäîâæåííÿ â³äíîâëþâàëüíîãî ë³êóâàííÿ, ïî÷àòîãî íà ïîïåðåäí³õ åòàïàõ ðåàá³ë³òàö³¿, çàâåðøåííÿ ï³äãîòîâêè äî ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³.

ϳñëÿ äâîõ åòàï³â (ñòàö³îíàð - ñàíàòîð³é) â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ ùå çáåð³ãàþòüñÿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³ ïîðóøåííÿ íàñîñíî¿ ³ ñêîðî÷óâàëüíî¿ ôóíêö³¿ ì³îêàðäà, ïðîÿâè êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³ (ñòåíîêàðä³ÿ), çíà÷íå çíèæåííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî ðèòìó, â³äõèëåííÿ â ïñèõ³÷íîìó ñòàòóñ³ õâîðîãî.

Íàïðèêëàä, çíèæåííÿ ïîòóæíîñò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ âñòàíîâëåíî ÿê ó ãðóïè õâîðèõ, ùî ïðîéøëè îäèí (ñòàö³îíàðíèé) åòàï ðåàá³ë³òàö³¿, òàê ³ ï³ñëÿ äâîõ åòàï³â (ñòàö³îíàð - ñàíàòîð³é) - â³äïîâ³äíî 245 ± 13,64 ³ 242,55 ± ± 9,83 êãì / õâ (Ð> 0,05) ïðè îäíàêîâîìó çíèæåíí³ ÄÏ íà âèñîò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ (â³äïîâ³äíî ãðóïàì õâîðèõ 159,62 ± 5,15 ³ 149,66 +3,96 óì. îä.; Ð> 0,05). ²ñòîòíî íå â³äð³çíÿëèñÿ ïîêàçíèêè öåíòðàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè (Ѳ ñîñò Àâ³ë³ 2,25 ± 0,11 ³ 2,45 ± 0,08; Ð> 0,05 â³äïîâ³äíî ãðóïàì).

Öå â³äíîñèòüñÿ äî õâîðèõ íå ò³ëüêè III, àëå ³ II êëàñó òÿæêîñò³. Ó ÷àñòèíè õâîðèõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàâ³òü îáâàæåííÿ êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì åòàïîì, ùî ìîæå áóòè îáóìîâëåíî ïîáóòîâèìè íàâàíòàæåííÿìè, ñ³ìåéíèìè îáîâ'ÿçêàìè ³ ò.ä. Ó áàãàòüîõ õâîðèõ ç'ÿâëÿºòüñÿ íåâïåâíåí³ñòü, ñòðàõ ïðè âèêîíàíí³ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü áåç êîíòðîëþ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, ïîãëèáëþþòüñÿ íåâðîòè÷í³ ðåàêö³¿ òà â³äõèëåííÿ ó ïñèõ³÷íîìó ñòàòóñ³. Ñë³ä÷èé àëå, â ïåðøîìó ïåð³îä³ ïîë³êë³í³÷íîãî åòàïó ïîòð³áíå ïðîäîâæåííÿ ë³êóâàííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà êîðåêö³þ ïðîâ³äíèõ ëàíîê ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó, â òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ ô³çèêî-áàëüíåîòåðàﳿ.

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ï³äõîäè äî çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ó õâîðèõ ³íôàðêòîì ì³îêàðäà â ïåðøîìó ïåð³îä³ ïîë³êë³í³÷íîãî åòàïó íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òàêèõ íà á³ëüø ðàííüîìó ñàíàòîðíîìó åòàï³. Âîíè ãðóíòóþòüñÿ íà âàæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó õâîðèõ äàíîãî ïåð³îäó çàõâîðþâàííÿ ³ íà ïðîâ³äíèõ êë³í³÷íèõ ñèíäðîìàõ. Ó òîé æå ÷àñ ïðè ñêëàäàíí³ äèôåðåíö³éîâàíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè òó îáñòàâèíó, ùî ë³êóâàííÿ â óìîâàõ ïîë³êë³í³êè ïîâ'ÿçàíî ç äîäàòêîâèìè íàâàíòàæåííÿìè (¿çäà â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, òðèâàëà õîäüáà ³ ò.ä.). Ó çâ'ÿçêó ç öèì áàëüíåîòåðàï³þ ïðèçíà÷àþòü õâîðèì ç êîðîíàðíîþ íåäîñòàòí³ñòþ íå âèùå I ñòóïåíÿ, áåç ïîðóøåíü ñåðöåâîãî ðèòìó ³ íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó. Êàìåðí³ âàííè (âóãëåêèñë³, ðàäîíîâ³, ñóëüô³äí³, éîäîáðîìí³) àáî "ñóõ³" ãàçîâ³ âàííè (âóãëåêèñë³) çàñòîñîâóþòü ÷åðåç äåíü â äí³, â³ëüí³ â³ä ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü.

Åëåêòðîòåðàï³þ (åëåêòðîñîí, ë³êàðñüêèé åëåêòðîôîðåç, ÄÌ òîùî) ïðîâîäÿòü á³ëüø øèðîêî - õâîðèì I, II ³ íàâ³òü III êëàñó òÿæêîñò³. Íàéá³ëüø äîö³ëüíî åëåêòðîòåðàï³þ ³ áàëüíåîòåðàï³þ çàñòîñîâóâàòè îêðåìèìè ïîñë³äîâíèìè êóðñàìè, ïî÷èíàþ÷è ç åëåêòðîòåðàﳿ.

Ó ï³äòðèìóþ÷³é ôàç³ (ôàçà ïîñòêîíâàëåñöåíö³¿), ùî ïî÷èíàºòüñÿ ï ïðî çàâåðøåííÿ îäóæàííÿ ³ ÿêà òðèâຠïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ õâîðîãî, íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïàþòü õðîí³÷íèé ïåðåá³ã ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ, êîðîíàðíà ³ ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü, ôàêòîðè ðèçèêó ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ.

Ó ñèñòåì³ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà âåëèêå çíà÷åííÿ íàäàþòü ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çàõîäàì íà ïîë³êë³í³÷íîìó åòàï³ Ë³êóâàííÿ ³ ïðîô³ëàêòèêà êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ï³äòðèìêó ³ ï³äâèùåííÿ ðåçåðâíèõ ìîæëèâîñòåé ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ïîë³ïøåííÿ ïñèõ³÷íîãî ñòàòóñó, îñëàáëåííÿ ôàêòîð³â ðèçèêó ïðîãðåñóâàííÿ çàõâîðþâàííÿ (àðòåð³àëüíà ã³ïåðòîí³ÿ, ã³ïåðõîëåñòåðèíåì³ÿ, íåðâîâî-ïñèõ³÷íå ïåðåíàïðóæåííÿ) º îñíîâíèìè çàâäàííÿìè öüîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿ Çàâäàííÿ ðåàá³ë³òàö³¿ âèçíà÷àþòü îñíîâí³ íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ. Öÿ à ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ â ïåð³îä ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ, à òàêîæ â ïîë³êë³í³ö³. Ïðèíöèïè âèçíà÷åííÿ ïîêàçàíü äî ïðèçíà÷åííÿ ð³çíîãî ðîäó âàíí ³ âèáîðó àäåêâàòíèõ ìåòîäèê ¿õ ïðîâåäåííÿ àíàëîã³÷í³ òàêèì ïðè ñòàá³ëüí³é ñòåíîêàð䳿.

Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïîêàçàííÿ äî áàëüíåîòåðàﳿ, âèá³ð âèäó âàíí (çàãàëüíèõ, ÷àñòêîâèõ âîäíèõ, "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ) âèçíà÷àþòüñÿ íå ñò³ëüêè àíàòîì³÷íèì õàðàêòåðîì ³íôàðêòó ì³îêàðäà, ñê³ëüêè ð³âíåì ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü ñåðöÿ, ÿêèé âèçíà÷ຠîñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ â öüîìó ïåð³îä³. ²íòåãðàëüíèì ïîêàçíèêîì º ôóíêö³îíàëüíèé êëàñ òÿæêîñò³ õâîðîãî ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ, âïëèâ âóãëåêèñëèõ, ñóëüô³äíèõ ³ ðàäîíîâèõ çàãàëüíèõ âàíí íåîäíîçíà÷íî äëÿ õâîðèõ, â³äíåñåíèõ äî 1, II ³ III ôóíêö³îíàëüíèì êëàñàì. Òàê, ó õâîðèõ ìîëîäîãî â³êó, ïåðåíåñëè ïåðøèé ³íôàðêò, ùî ìàþòü âèñîêó òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ (I, II ÔÊ), îêðåì³ âàííè ñïðèÿòè âàëè ñïðèÿòëèâîþ ïåðåáóäîâ³ ãåìîäèíàì³êè, à êóðñ âàíí - ïðèïèíåííÿ íàïàä³â ñòåíîêàð䳿, ï³äâèùåííþ òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ ó äåÿêèõ õâîðèõ II ÔÊ (çíèæåíà òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ â ïîºäíàíí³ ç íåäîñòàòí³ñòþ êðîâîîá³ãó I ñòà䳿) ÿê îêðåìà âàííà, òàê ³ êóðñ âàíí ïðèçâîäèâ äî çíèæåííÿ ñêîðî÷óâàëüíî¿ çäàòíîñò³ ì³îêàðäà, äî ïîãëèáëåííÿ ÅÊà îçíàê ã³ïîêñ³¿ ì³îêàðäà. Âèêîðèñòàííÿ êàìåðíèõ (ðó÷íèõ ³ íîæíèõ) âàíí äîçâîëÿëî óíèêíóòè íåãàòèâíèõ áàëüíåîðåàêö³¿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ïðèçâîäèëî äî ï³äâèùåííÿ êîðîíàðíèõ ³ ì³îêàðä³àëüíèõ ðåçåðâ³â.

Ó õâîðèõ, â³äíåñåíèõ çà òÿæêîñò³ äî III ÔÊ, ÿâíî ïåðåâàæàëè íåãàòèâí³ ðåàêö³¿ íà áàëüíåîòåðà êîï³þ âîäíèìè âàííàìè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ âèÿâëåíî ïåðåâàãó "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí. Çàñòîñóâàííÿ öèõ âàíí ïîêðàùóº ãåìîäèíàì³÷íó ðåàêö³þ íà ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ, ï³äâèùóº çíèæåíó òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ïîðÿä ³ç çìåíøåííÿì òÿæêîñò³ ñòåíîêàð䳿 òà çàäèøêè.

Çã³äíî ïðî äàíèìè îïòèìàëüíî¿ ìåòîäèêîþ çàñòîñóâàííÿ "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí º íàñòóïíà: òåìïåðàòóðà ïàðî-ïîâ³òðÿíî-ãàçîâî¿ ñóì³ø³ 28 Ñ, øâèäê³ñòü ïîòîêó âóãëåêèñëîãî ãàçó 15 ë íà õâèëèíó (ïðè öüîìó éîãî êîíöåíòðàö³ÿ ñòàíîâèòü 29,1 îá. %), òðèâàë³ñòü ïðîöåäóðè 15 õâ, íà êóðñ äî 12-14 ïðîöåäóð, ùî â³äïóñêàþòüñÿ ùîäíÿ.

Ìåòîäè åëåêòðîòåðàﳿ ïîêàçàí³ õâîðèì âñ³õ òðüîõ ôóíêö³îíàëüíèõ êëàñ³â. Ïðè âèáîð³ êîíêðåòíîãî ìåòîäó åëåêòðîòåðàﳿ ïåðåäáà÷àþòüñÿ îñîáëèâîñò³ çàõâîðþâàííÿ. Çîêðåìà, ïðè çíà÷íèõ ïîðóøåííÿõ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó öåíòðàëüíî¿ ³ âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè çàñòîñîâóþòü åëåêòðîñîí, ë³êàðñüêèé åëåêòðîôîðåç, ìàñàæ "êîì³ðöåâî¿" çîíè àáî îáëàñò³ ñåðöÿ (ïðè êàðä³àëã³ÿõ), ïðè ÷àñò³é ñòåíîêàð䳿 - ÄÌÂ-òåðàï³þ àáî ìàãí³òîòåðàï³þ ÇÌÏ.

3. Ñàíàòîðíèé åòàï


Ô³çè÷í³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ íàáóâàþòü îñîáëèâî âàæëèâå, ÷àñòî ïðîâ³äíå çíà÷åííÿ ó ôàç³ îäóæàííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 4-6-ãî òèæíÿ çàõâîðþâàííÿ òà ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 8-16 òèæí³â, áî ñóòí³ñòü ¿õ 䳿 ïîëÿãຠâ ñòèìóëþâàíí³ êîìïåíñàòîðíî-ïðèñòîñóâàëüíèõ ìåõàí³çì³â ó áàãàòüîõ ñèñòåìàõ îðãàí³çìó, ñòðàæäàþ÷èõ ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà. ³äíîâíå ë³êóâàííÿ â ö³é II ôàç³ ðåàá³ë³òàö³¿ çä³éñíþþòü ó ì³ñöåâèõ êàðä³îëîã³÷íèõ ñàíàòîð³ÿõ (ó ñïåö³àë³çîâàíèõ â³ää³ëåííÿõ), ³íîä³ â ë³êàðíÿõ â³äíîâëþâàëüíîãî ë³êóâàííÿ àáî â ïîë³êë³í³êà õ. Ó êë³í³÷í³é êàðòèí³ çàõâîðþâàííÿ â ö³é ôàç³ çàëèøàþòüñÿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ ïîðóøåííÿ ñêîðî÷óâàëüíî¿ ôóíêö³¿ ì³îêàðäà, êîðîíàðíîãî êðîâîîá³ãó ³ éîãî ðåçåðâ³â, ñèñòåìíî¿ òà ðåã³îíàðíî¿ ãåìîäèíàì³êè, îáì³ííèõ ïðîöåñ³â ó ì³îêàðä³ òà ³ìóíîëîã³÷íî¿ ðåàêòèâíîñò³ îðãàí³çì. ²ñòîòí³ ïîðóøåííÿ ôóíêö³¿ öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, âåãåòàòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿ ñåðöÿ, ïñèõ³÷íîãî ñòàòóñó õâîðîãî. Ñòàí õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà â ðàííüîìó ï³ñëÿ ë³êàðíÿíîìó ïåð³îä³ â êë³í³÷íîìó ïëàí³ íåîäíàêîâî. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîêàçàíü äî çàñòîñóâàííÿ òîã î ÷è ³íøîãî ô³çè÷íîãî ÷èííèêà ë³êóâàííÿ ³ âèáîðó àäåêâàòíèõ ìåòîäèê éîãî ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíî îð³ºíòóâàòèñÿ íà ñòóï³íü òÿæêîñò³ ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. ³äïîâ³äíî äî êëàñèô³êàö³¿ ÂÊÍÖ ÀÌÍ âèä³ëÿþòü 4 êëàñè òÿæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó õâîðèõ ³íôàðêòîì ì³îêàðäà

Êëàñèô³êàö³ÿ òÿæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà íà ñàíàòîðíîìó åòàï³

Ó êëàñèô³êàö³¿ âèä³ëÿþòü òðè ãðóïè óñêëàäíåíü, ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü ³ ñèíäðîì³â, íàÿâíèõ äî ìîìåíòó ïåðåâåäåííÿ â ñàíàòîð³é àáî ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â íüîìó; ¿õ íàÿâí³ñòü ³ âèðàæåí³ñòü âïëèâàþòü íà âèá³ð ïðîãðàìè ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.

Êëàñèô³êàö³ÿ òÿæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó õâîðîãî çàëåæèòü â³ä ïîºäíàííÿ îçíàê, çàçíà÷åíèõ â òàáëèö³ (ãðàôè 1 ³ 2). Ïåðøà ãðóïà óñêëàäíåíü:

à) ñòàí ï³ñëÿ ðåàí³ìàö³¿ â ãîñòðîìó ïåð³îä³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà ç ïîäàëüøèì ñòàá³ëüíî ñïðèÿòëèâèì ïåðåá³ãîì õâîðîáè;

á) ñèíóñîâà òàõ³êàðä³ÿ;

â) íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó I ñòà䳿;

ã) ð³äê³ñíà åêñòðàñèñòîë³ÿ, ïîñò³éíà ôîðìà ìèãîòëèâî¿ àðèò쳿 ïðè íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó íå âèùå I ñòà䳿;

ä) àòð³îâåíòðèêóëÿðíà áëîêàäà I ñòà䳿;

å) ïåðåíåñåíèé â ìèíóëîìó ³íôàðêò ì³îêàðäà:

Äðóãà ãðóïà óñêëàäíåíü:

à) íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó íà ñòà䳿, ï³ääàºòüñÿ ë³êóâàííþ;

á) àíåâðèçìà ñåðöÿ ç íåäîñòàòí³ñòþ êðîâîîá³ãó I ñòà䳿 àáî áåç íå¿; â) ÷àñòà åêñòðàñèñòîë³ÿ, çà âèíÿòêîì åêñòðàñèñòî볿 òèïó á³ãåì³í³ÿ àáî ëîë³òîïíîé; ã) ð³äê³ñí³ íàïàäè ìèãîòëèâî¿ àðèò쳿 ³ òàõ³êàðä³ÿ (íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü); ä) àðòåð³àëüíà ã³ïåðòîí³ÿ äî 180/100 ìì ðò. ñò.

Òðåòÿ ãðóïà óñêëàäíåíü:

à) êîðîíàðíà íåäîñòàòí³ñòü III ñòóïåíÿ;

á) íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó ÍÁ-III ñòà䳿,

â) ñõèëüí³ñòü äî ãîñòðî¿ ë³âîøëóíî÷êîâî¿ íåäîñòàòíîñò³;

ã) åêñòðàñèñòîë³ÿ òèïó á³ãåì³í³ÿ ³ ãðóïîâèé, ïîë³òîïíà;

ä) ïàðîêñèçìàëüí³ ïîðóøåííÿ ðèòìó ç ÷àñòîòîþ ïðèñòóï³â á³ëüøå 2 ðàç³â íà ì³ñÿöü;

å) àòð³îâåíòðèêóëÿðíà áëîêàäà II - III ñòóïåíÿ;

æ) àíåâðèçìà ñåðöÿ ç íåäîñòàòí³ñòþ êðîâîîá³ãó âèùå I ñòà䳿;

ç) àðòåð³àëüíà ã³ïåðòîí³ÿ ç âèðàæåíèìè çì³íàìè î÷íîãî äíà, ïîðóøåííÿìè àçîòîâèä³ëüíî¿ ôóíêö³¿ íèðîê ³ êðèçîâèì ïåðåá³ãîì,

³) ðåöèäèâóþ÷³ òðîìáîåìáîë³÷í³ óñêëàäíåííÿ. Ïðè íàÿâíîñò³ áóäü-ÿêî¿ îçíàêè, ùî íàëåæèòü äî òðåòüî¿ ãðóïè óñêëàäíåíü, ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü ³ ñèíäðîì³â, õâîðèé íàëåæèòü äî IV êëàñó òÿæêîñò³.

Ô³çè÷í³ òðåíóâàííÿ. Ïðè ðåàá³ë³òàö³¿ çàâäàííÿ çâîäÿòüñÿ äî òîãî, ùîá òðåíóâàííÿì ñïðèÿòè êîìïåíñàòîðíî¿ ã³ïåðòðîô³¿ ì³îêàðäà ³ ïîñèëåííþ ôóíêö³îíàëüíî¿ çäàòíîñò³ ñåðöåâîãî ì'ÿçà, ðîçâèòêó êîëàòåðàëüíîãî êðîâîîá³ãó. Îòæå, â³äíîâëåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ìຠò³ñíèé çâ'ÿçîê ç â³äíîâëåííÿì ôóíêö³îíàëüíî¿ çäàòíîñò³ ñèñòåìè êðîâîîá³ãó.

Îñíîâó II ôàçè ðåàá³ë³òàö³¿ ñêëàäàþòü ô³çè÷í³ òðåíóâàííÿ ó âèãëÿä³ äîçîâàíîãî òðåíóº õîäüáè, ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè, âåëîòðåíóâàíü, ïðîãóëÿíîê òà ³í.

Äàíèé àñïåêò ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âñåá³÷íî âèâ÷àºòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³.

Íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä ³ äàí³ ïðî ìåõàí³çìè àäàïòàö³¿ äî ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü äîçâîëèëè îá´ðóíòóâàòè ìåòîäèêè òðåíóâàëüíèõ íàâàíòàæåíü äëÿ õâîðèõ ð³çíèõ êëàñ³â òÿæêîñò³, ïðåäñòàâëåí³ â "Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³ÿõ ùîäî îðãàí³çàö³¿ äîë³êîâóâàííÿ õâîðèõ, ÿê³ ïåðåíåñëè ³íôàðêò ì³îêàðäà, â ñàíàòîð³ÿõ ïðîôñï³ëîê", ï³äãîòîâëåíèõ

Ç ìåòîþ ïîñòóïîâî¿ òà îáåðåæíîþ òðåíóâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ìè ïðèçíà÷àëè äîçîâàíó õîäüáó, ìàñàæ íèæí³õ ê³íö³âîê ³ ë³êóâàëüíó ã³ìíàñòèêó, íîæí³ é ðó÷í³ âàííè (âóãëåêèñë³, ñóëüô³äí³, ðàäîíîâ³). Îñíîâó ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü ñòàíîâèòü õîäüáà, ÿê íàéá³ëüø ô³ç³îëîã³÷íèé ³ íåîäì³ííèé åëåìåíò ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà â ôàç³ ðåêîíâàëåñöåíö³¿. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ðåàêö³¿ íà õîäüáó ìîæóòü ñëóæèòè ³ ïîêàçíèêîì (åêñïðåñ-ìåòîäîì) ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè.

Ó äîñë³äæåííÿõ íàøîãî â³ää³ëåííÿ ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ çà äîïîìîãîþ âåëîåðãîìåòð³÷åñêî¿ ïðîáè ðîçðàõîâóâàëàñÿ å. íåðãåò³÷íà âàðò³ñòü ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ, äëÿ ÷îãî ÷èñëî âàò ìíîæèëîñÿ íà êîåô³ö³ºíò 0,0624. Íàïðèêëàä, 25 Âò â³äïîâ³äຠ1,56 êêàë / õâ, 50 Âò - 3,12 êêàë / õâ ³ ò.ä. Ïîò³ì çà øêàëîþ åíåðãîòðàò õâîðîìó ï³äáèðàëàñÿ äîçîâàíà õîäüáà ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïîðîãîâî¿ ³íòåíñèâí³ñòþ. Õâîðèì, ÿê³ ìàþòü òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ 25 Âò, ðåêîìåíäóâàëàñÿ õîäüáà ç ÷àñòîòîþ êðîêó 50-60 çà õâèëèíó, 300 êãì / õâ - â³äïîâ³äàëà ÷àñòîò³ êðîêó 70-80 â õâèëèíó ³ ò.ä. Ïðîòÿãîì ïåðøèõ 7-10 äí³â õâîð³ ïðîõîäèëè â³äñòàíü 1, 5 êì ç â³äïîâ³äíîþ ÷àñòîò îé êðîêó. Òàê, ïðè ÷àñòîò³ êðîêó 50-60 çà õâèëèíó õâîð³ ïðîõîäèëè öþ â³äñòàíü çà 25-30 õâ, ïðè ÷àñòîò³ êðîêó 70-80 â õâèëèíó - çà 21 - 19 õâ, à ïðè ÷àñòîò³ êðîêó 100 â õâèëèíó - çà 15 õâ. Ïðè ãàðí³é ïåðåíîñèìîñò³ ó íàñòóïíèé òèæäåíü ÷àñòîòà êðîêó çá³ëüøóâàëàñÿ â ñåðåäíüîìó íà 10-15 â õâèëèíó, ñêëàäàþ÷è äî ìîìåíòó âèïèñêè ç êë³í³êè â³äïîâ³äíî 65-75, 80-95 ³ 100-115 ø Àãîâ â õâèëèíó.

Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî áóäü-ÿêèé ñïîñ³á äîçóâàííÿ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü º ëèøå îð³ºíòîâíèìè, òîìó ñòàí ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè â ïðîöåñ³ ðîçøèðåííÿ ðóõîâîãî ðåæèìó ï³äëÿãຠîáîâ'ÿçêîâîìó êîíòðîëþ çà ÷àñòîòîþ ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, äàíèìè ÅÊà ³ ò.ï.

Îñîáëèâî ö³ííî, ùî ô³çè÷í³ òðåíóâàííÿ â óìîâàõ ñàíàòîð³þ ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ â ïîºäíàíí³ ç àåðîòåðàﳺþ. Ïåðåíîñèì³ñòü ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü ó õâîðèõ íà ³øåì³÷íó õâîðîáó ñåðöÿ çàëåæèòü â³ä ïîãîäíèõ óìîâ. Ïðè ï³äâèùåí³é âîëîãîñò³, çàäóøëèâ³ ³ æàðê³ ïîãîäè, à òàêîæ ïðè ñèëüíîìó â³òð³ òà íèçüê³é òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ âîíà çíèæóºòüñÿ íà 30-40%. Òîìó ïðîöåäóðè äîçîâàíî¿ õîäüáè, ïðîãóëÿíîê òà ³íøèõ ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü, ùî ïðîâîäÿòüñÿ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, ñë³ä êîðèãóâàòè (çà òðèâàë³ñòþ, íàâàíòàæåííÿ, ÷àñó äíÿ) ó ³äïîâ³äíî äî ïîãîäíî-êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè ð³çíèõ ðåã³îí³â. Íàïðèêëàä, â óìîâàõ Áàëò³éñüêîãî óçáåðåææÿ â õîëîäíèé ïåð³îä ðîêó (ç æîâòíÿ ïî êâ³òåíü) òåìï äîçîâàíî¿ õîäüáè ðåêîìåíäóºòüñÿ çíèæóâàòè íà 10-20 êðîê³â çà õâèëèíó ³ ïðîâîäèòè ïðîöåäóðè â ³íòåðâàëàõ â³ä 11.00 äî 13.0 íåäîñòàòí³ñòü ³ ç 17.00 äî 18.00 Ó òåïëèé ïåð³îä ðîêó çàíÿòòÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîâîäèòè â ïåðøó ïîëîâèíó äíÿ â³ä 7.30 äî 9.00 ÷àñ ³ äðóãó - â³ä 17.00 äî 18.00 ÷àñ, òîìó ùî ù³ëüí³ñòü êèñíþ â ïîâ³òð³ âðàíö³ ³ ââå÷åð³ âèùå, í³æ ó ïîëóäåíü.  óìîâàõ ñïåêîòíîãî êë³ìàòó, íàïðèêëàä, â³äáëèñêàõ Ñåðåäíüî¿ À糿, ïðîöåäóðè äîçîâàíî¿ õîäüáè äîö³ëüíî ïðîâîäèòè â ðàíí³ ðàíêîâ³ ãîäèíè - â³ä 7.00 äî 9.00 ãîä ³ ââå÷åð³ - â³ä 18.00 äî 19.00 ãîä, ïðè÷îìó 2/3 ðåêîìåíäîâàíèõ íàâàíòàæåíü ïåðåíîñèòüñÿ íà ðàíêîâ³ ãîäèíè, 1/3 - íà âå÷³ðí³.

Îñîáëèâî ïîâèííà áóòè ìåòîäèêà ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ â êë³ìàòè÷íî ðåã³îíàõ ç òðèâàëèìè ïåð³îäàìè íåãàòèâíèõ òåìïåðàòóð ó ðîö³, ñèëüíèìè â³òðàìè, ï³äâèùåíîþ âîëîã³ñòþ ïîâ³òðÿ (Ñèá³ð, Ïðèìîðñüêèé êðàé).

 óìîâàõ Ïðèìîðñüêîãî êðàþ (Äàëåêèé Ñõ³ä), äëÿ êë³ìàòó ÿêîãî õàðàêòåðí³ ð³çêà êîíòðàñòí³ñòü ìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâ (ÿê ì³æ ñåçîíàìè ðîêó, òàê ³ ïðîòÿãîì äîáè), ñóõà ìîðîçíà â³òðÿíà çèìà ³ äóæå âîëîãå òóìàííå òåïëå ë³òî, â ìåòîäèêó ïðîöåäóð ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ âíîñÿòüñÿ êîðåêòèâè. Òàê, â ðîê³â íèé ïåð³îä ðîêó â äí³ ç âîëîãîþ ïîãîäîþ ³ îñîáëèâî ïðè ïîºäíàíí³ ñèðî¿ ³ â³òðÿíî¿ ïîãîäè, ÿêà âèêëèêຠï³äâèùåííÿ â³ääà÷³ òåïëà îðãàí³çìîì, íàâ³òü ïðè äîñèòü âèñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ïîâ³òðÿ (15-20° Ñ) òåìï äîçîâàíî¿ õîäüáè ³ ¿¿ òðèâàë³ñòü çíèæóþòüñÿ äëÿ õâîðèõ II êë àñà íà 15-20%, III êëàñó - íà 40% â³ä íàëåæíèõ âåëè÷èí, à ïðè çàíÿòòÿõ ë³êóâàëüíîþ ã³ìíàñòèêîþ íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü âèêîíóâàíèõ ã³ìíàñòè÷íèõ âïðàâ. Ïðîâåäåííÿ öèõ ïðîöåäóð äîö³ëüíî â ðàíí³ ðàíêîâ³ ãîäèíè (â³ä 8.00 äî 10.00 ãîä), ïðè÷îìó â äí³ ç íàéá³ëüø íåñïðèÿòëèâà ïîãîäà ïåðåä ïðîöåäóðîþ ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðèéîì í³òðàò³â.

Âçèìêó â óìîâàõ Ïðèìîð'ÿ, Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿ Ñèá³ðó â äí³, êîëè ìîðîçíà ïîãîäà ïîºäíóºòüñÿ ç ñèëüíèì â³òðîì, òðèâàë³ñòü äîçîâàíî¿ õîäüáè ³ ¿¿ òåìï, à òàêîæ ³íòåíñèâí³ñòü ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè çíèæóþòü íà 20 - 30% â³ä âåëè÷èí, îòðèìàíèõ ïðè âèçíà÷åíí³ ïðîáè ç ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì

Êë³ìàòîòåðàï³ÿ. ϳäâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü ñïðèÿº êë³ìàòîòåðàï³ÿ, îñíîâíèìè âèäàìè ÿêî¿ º àåðîòåðàï³ÿ ³ ãåë³îòåðàï³ÿ, à íà óçáåðåææ³ ï³âäåííèõ ìîð³â - òàêîæ òàëàñîòåðàï³ÿ. ϳä âïëèâîì êë³ìàòîòåðàﳿ íîðìàë³çóþòüñÿ ïðîöåñè ³ìóíîãåíåçó, çíèæóºòüñÿ ñåíñèá³ë³çàö³ÿ. Âêëþ÷åííÿ ó êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ êë³ìàòîòåðàﳿ ï³äâèùóº åôåêò ô³çè÷íèõ òðåíóâàíü ³ ñïðèÿº åìîö³éíî¿ ñò³éêîñò³. Ó ðàíí³é ñòà䳿 Ó ðàíí³é ñòà䳿 â³äáóäîâíîãî ïåð³îäó ó õâîðèõ, ÿê³ ïåðåíåñëè ³íôàðêò ì³îêàðäà, â³äçíà÷àºòüñÿ ï³äâèùåíà ÷óòëèâ³ñòü äî îõîëîäæåííÿ. Çâàæàþ÷è íà òðèâàëèé ïåðåáóâàííÿ â ñòàö³îíàð³ ó íèõ º â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ ÓÔ íåäîñòàòí³ñòü, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì âîíè ïîòðåáóþòü çàñòîñóâàííÿ ãàðòóþòü êë³ìàòîïðîöåäóð.

Îñíîâíèì ìåòîäîì êë³ìàòîòåðàﳿ, ùî º ôîíîì âñüîãî ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ, º àåðîòåðàï³ÿ. Ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ã³ïîêñ³ºþ ³ ãèïîêñå쳺þ ð³çíîãî ñòóïåíÿ âèðàæåíîñò³, ïðèðîäíà îêñèãåíàö³ÿ º ìåòîäîì ïàòîãåíåòè÷íî¿ òåðàﳿ.

Ó ïåðø³ 3-4 äí³ ï³ñëÿ ïåðåâåäåííÿ â ñàíàòîð³é õâîðèì ðåêîìåíäóºòüñÿ òðèâàëå ïåðåáóâàííÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ â îñíîâíîìó â ïîê³ñ ç ïîäàëüøèì âêëþ÷åííÿì ïðîãóëÿíîê ³ ð³çíèõ âèä³â ë³êóâàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ïðè íàÿâíîñò³ êë³ìàòîïàâ³ëüéîíó àáî ³íøèõ êë³ìàòîñïîðóä, ÿê³ ä îëæíè ðîçòàøîâóâàòèñÿ â ì³ñöÿõ, çàõèùåíèõ â³ä â³òðó, ïðèçíà÷àºòüñÿ ñîí íà ïîâ³òð³ äî àáî ï³ñëÿ îá³äó, ùîäíÿ ïðîòÿãîì 1-2 ãîä â áóäü-ÿêèé ÷àñ ðîêó, çà âèíÿòêîì äí³â ç òåìïåðàòóðîþ ïîâ³òðÿ íèæ÷å - 15° Ñ. Ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïîâ³òðÿí³ ³ ñîíÿ÷í³ âàííè (àáî ÓÔ-îïðîì³íåííÿ â õîëîäíèé ïåð³îä ðîêó). Çàñòîñîâóþòü äâà äèôåðåíö³éîâàíèõ êë³ìàòîòåðàïåâòè÷íîãî ðåæèìó: ñëàáêîãî (ùàäíîãî) ³ ïîì³ðíî ³íòåíñèâíîãî òðåíóþ÷î¿ ä³¿. Êë³ìàòîòåðàïåâò³÷í³ ïðîöåäóðè ñëàáêîãî âïëèâó ïðèçíà÷àþòü õâîðèì I ³ II êëàñ³â òÿæêîñò³, ïî÷èíàþ÷è ç 7-8-ãî äíÿ çì³öíèâñÿ ÷èíåííÿ ó ñàíàòîð³¿; ïîì³ðíî òðåíóâàëüíîãî âïëèâó - ç 9-10-ãî äíÿ.

Õâîðèì III êëàñó òÿæêîñò³ - ïî÷èíàþ÷è ç 8-10-ãî äíÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïðèçíà÷àþòü êë³ìàòîòåðàïåâòè÷í³ ïðîöåäóðè ñëàáêîãî âïëèâó. Ñïî÷àòêó ïðèçíà÷àþòü òåïë³ ïîâ³òðÿí³ âàííè ïðè Ååò 23-26° Ñ â ïàëàò³ àáî íà âåðàíäàõ ïðè â³äêðèòèõ â³êíàõ, àáî â òåïëèé ïåð³îä ðîêó â êë³ìàòîïàâ³ëüéîíó ç ïîñòóïîâèì ïåðåõîäîì íà ³íäèôåðåíòí³ (+ 21-22° Ñ) ³ ïðîõîëîäí³ (+17-20° Ñ). Ïðîöåäóðè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäíÿ, òðèâàë³ñòü ¿õ âèçíà÷àºòüñÿ çà ñïåö³àëüíèìè òàáëèöÿìè íà ì³ñö³ â³äïóñòêè êë³ìàòîïðîöåäóð â çàëåæíî â³ä ïîâ³òðÿ. Êë³ìàòîòåðàï³ÿ âêëþ÷ຠïðîãóëÿíêè íà ïîâ³òð³, òðèâàë³ñòü, êðàòí³ñòü ³ òåìï ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ êëàñîì òÿæêîñò³ ñòàíó õâîðîãî. Ãåë³îòåðàï³ÿ ó âèãëÿä³ ñîíÿ÷íèõ âàíí àáî ÓÔ îïðîì³íåíü ó õîëîäíèé ïåð³îä ðîêó ìຠâèêëþ÷íî âàæëèâå çíà÷åííÿ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà â çâ'ÿçêó ç ðîçâèâàþòüñÿ ó íèõ óëüòðàô³îëåòîâèì ãîëîäóâàííÿì â ðåçóëüòàò³ òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ â çàêðèòîìó ïðèì³ùåíí³. Ñîíÿ÷í³ âàííè (çàãàëüí³ ³ ì³ñöåâ³) ³ç çàñòîñóâàííÿì ðîçñ³ÿíîþ, ïðÿìèé ³ ³íòåðì³òóþ÷³é ðàä³àö³¿ º îäíèì ç íàéá³ëüø àêòèâ íèõ âèä³â êë³ìàòîòåðàﳿ. Ó õîëîäíèé ïåð³îä ðîêó ¿õ çàì³íþþòü ÓÔ îïðîì³íåííÿìè â³ä øòó÷íèõ äæåðåë.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ðîëü ãåë³îòåðàﳿ ó â³äíîâëþâàëüíîìó ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ïîêè ùî íå â ïîâí³é ì³ð³ âèâ÷åíà. ³äîìî, ùî õâîð³ íà ²ÕÑ äóæå ÷óòëèâà äî âïëèâó ñîíÿ÷íèõ îïðîì³íåíü, à ïðè íåâåëèê³é ïåðåäîçóâàíí³ îïðîì³íåíü ó íèõ ëåãêî âèíèêàþòü íåáàæàí³ çì³íè â ðÿä³ ñèñòåì îðãàí³çìó, çîêðåìà, â ñèñòåì³ ãåìîñòàçó ç ï³äâèùåííÿì ôóíêö³îíàëüíî¿ àêòèâíîñò³ çãîðòàííÿ êðîâ³ Îñü ÷îìó â ïðàêòèö³ ñàíàòîðíîãî â³äíîâëþâàëüíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ðåêîìåíäóºòüñÿ ãåë³îòåðàï³þ çàñòîñîâóâàòè ïî ì³òèíãîâàíîãî ìåòîäèêîþ - ÷àñòêîâ³ ñîíÿ÷í³ âàííè (ðóê, í³ã, îáëè÷÷ÿ). Ïðè ãàðí³é ïåðåíîñèìîñò³ â äðóã³é ïîëîâèí³ ë³êóâàííÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè çàãàëüí³ îïðîì³íåííÿ. Äîçóþòü ñîíÿ÷íó âàííó â á³îäîçè, ïî êàëîð³ÿõ àáî çà òàáëèöÿìè ÐÅÅÒ (âðàõîâóºòüñÿ ãåîãðàô³÷íà øèðîòà ì³ñöåâîñò³, ïîðè ðîêó, ãîäèíè ñâ³òëîâîãî äíÿ, ñòàí õìàðíîñò³). Ïî÷èíàþòü ë³êóâàííÿ ç 5 êàë ³ ïîñòóïîâî çá³ëüøóþòü äîçó äî 40 êàë.

Ñîíÿ÷í³ ³ ÓÔ îïðîì³íåííÿ (â õîëîäíèé ïåð³îä ðîêó) ïðèçíà÷àþòü õâîðèì I ³ II êëàñ³â âàãè íà 5-6-é äåíü çì³öíèâñÿ â ñàíàòîð³¿, ïðè ñòàá³ëüíîñò³ ÅÊÃ, â³äñóòíîñò³ ïîðóøåíü ðèòìó ñåðöÿ, òðîìáîåìáîë³÷íèõ óñêëàäíåíü, ùî â³äçíà÷àëèñÿ â ïåð³îä ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà. Ãåë³îòåðàï³þ íå ïðèçíà÷àþòü õâîðèì ç âèðàæåíîþ àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòîí³ºþ àáî ã³ïîòîí³ºþ, íåâðîòè÷íèìè ðåàêö³ÿìè ³ ïîðóøåííÿì ñíó. Äëÿ õâîðèõ I êëàñó òÿæêîñò³ ñîíÿ÷íå (àáî ÓÔ) îïðîì³íåííÿ ïðîâîäÿòü ïî ðåæèìó ïîì³ðíîãî âïëèâó, ïî÷èíàþ÷è ç 1/8 á³îäîçè, ïîò³ì, çá³ëüøóþ÷è á³îäîçè ÷åðåç êîæí³ 2 äí³ íà ïî÷àòêîâó âåëè÷èíó, äîâîäÿòü äî 11/2 á³îäîçè. Êóðñ ë³êóâàííÿ - äî 15 ïðîöåäóð.

Äëÿ á³ëü íèõ II ³ III êëàñ³â òÿæêîñò³ ñîíÿ÷íå (àáî ÓÔ) îïðîì³íåííÿ ïðîâîäÿòü ïî ðåæèìó ñëàáêîãî âïëèâó, òàêîæ ïî÷èíàþ÷è ç 1/8 á³îäîçè. Äîçó îïðîì³íåííÿ ÷åðåç êîæí³ 3 äí³ çá³ëüøóþòü íà ïî÷àòêîâó âåëè÷èíó ³ äîâîäÿòü äî 1 á³îäîçè. Êóðñ ë³êóâàííÿ òàêîæ äî 15 ïðîöåäóð. Ñîíÿ÷í³ ³ ÓÔ îïðîì³íåííÿ ïðîâîäÿòü ï³ä êîíòðîëåì ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ç óðàõóâàííÿì ñàìîïî÷óòòÿ, ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü ³ àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Ïðè ÷àñò³øàíí³ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, ð³çêèõ êîëèâàííÿõ àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ïîÿâ³ ãîëîâíîãî áîëþ, ñòåíîêàð䳿 ³ ÿâèù äèñêîìôîðòó äîçó ñîíÿ÷íîãî òà ÓÔ îïðîì³íåíü çíèæóþòü, À ¿¿ ï³äâèùåííÿ â ïðîöåñ³ êóðñó ë³êóâàííÿ ïðîâîäÿòü á³ëüø ïîâ³ëüíî (êîæí³ 3-5 äí³â). Ïðè â³äñóòíîñò³ ñïðèÿòëèâèõ ðåàêö³é íà çíèæåíó äîçó ïðîöåäóðè ãåë³îòåðàﳿ â³äì³íÿþòü.

3.1 Òàëàñîòåðàï³ÿ


Õâîðèì I òà II êëàñ³â òÿæêîñò³ â ë³òí³é ÷àñ â ñàíàòîð³ÿõ íà ï³âäåííèõ ìîðñüêèõ êóðîðòàõ òàëàñîòåðàï³ÿ. Ìîðñüê³ êóïàííÿ ïðèçíà÷àþòü õâîðèì áåç ñòåíîêàð䳿 àáî ç íå÷àñòèìè, ñàìîñò³éíî êóïèðóþùèìèñÿ íàïàäàìè ñòåíîêàð䳿 ïðè ñòàá³ëüíîñò³ ÅÊÃ, â³äñóòíîñò³ ïîðóøåíü ñåðöåâîãî ðèòìó, áåç íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó ³ ïðè òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íà ê³ñòü íå íèæ÷å 400-450 êãì / õâ. Ìîðñüê³ êóïàííÿ ïðîâîäÿòü çà ñïðèÿòëèâèõ ìåòåîðîëîã³÷íèõ óìîâàõ, ï³ä ñïîñòåðåæåííÿì ë³êàðñüêîãî ïåðñîíàëó, ùî ìຠíåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì äëÿ íàäàííÿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè õâîðèì.  ÿêîñò³ îð³ºíòîâíîþ ñõåìè ìîæíà ïðèâåñòè ðåêîìåíäàö³¿ Îäåñüêîãî ÍIJ êóðîðòîëî㳿 Ïåðåä êóïàííÿì íà áåðåç³ ìîðÿ â óêðèòò³ â³ä ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â õâîðèì ïðèçíà÷àþòü ïîâ³òðÿí³ âàííè çà ìåòîäèêîþ ñëàáêîãî õîëîäîâîãî âïëèâó (íå íèæ÷å 23-24° Ñ). Ïîò³ì õâîðèé îáòèðຠò³ëî ðóøíèêîì, çìî÷åíèì ìîðñüêîþ âîäîþ, ï³ñëÿ ÷îãî ÷åðåç 3-5 õâ ïîâ³ëüíî âõîäèòü ó âîäó ïî ïîÿñ. Ïðè öüîìó òåìïåðàòóðà ìîðñüêî¿ âîäè ïîâèííà áóòè íå íèæ÷å 22° Ñ, õâèëþâàííÿ ìîðÿ íå âèùå 2 áàë³â, õîëîäîâà íàâàíòàæåííÿ ñëàáêà (íå âèùå 20-25 êêàë/ì2).

Òðèâàë³ñòü ïåðøî¿ ïðîöåäóðè ó âèãëÿä³ äåê³ëüêîõ çàíóðåííÿ ïîâèííà áóòè íå á³ëüøå 1 õâ, íàäàë³ ïðè äîáð³é ïåðåíîñèìîñò³ ïåðåáóâàííÿ â ìîð³ çá³ëüøóºòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà 1-2 õâ íà êîæíó ïðîöåäóðó, äî ê³íöÿ ë³êóâàííÿ äîñÿãຠ5-6 õâ, ïðè öüîìó òåìï çàíóðåíü ó âîäó ïîâèíåí çàëèøàòèñÿ ïîâ³ëüíèì, äîçâîëÿºòüñÿ êîðîòêî÷àñíå ïëàâàííÿ (1-2 õâ).

Íà êóðñ ë³êóâàííÿ 10-16 ìîðñüêèõ êóïàíü. Íà ñàíàòîðíîìó åòàï³ ðåàá³ë³òàö³¿ äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ñåð³þ õîëîäîâèõ ïîäðàçíåíü ó âèãëÿä³ ìîðñüêèõ êóïàíü àáî îáëèâàíü, õîä³íü ïî âîä³ (ïî ìîðþ, ð³÷ö³ àáî ñïåö³àëüíî âëàøòîâàíèõ äîð³æêàõ íàáðÿêàþòü ïî íèõ âîäîþ), àáî ðîñ³, õîä³ííÿ ïî áåðåç³ ìîðÿ íàçóñòð³÷ õîëîäíîìó â³òð³. Çã³äíî ç äàíèìè; àäàïòàö³ÿ äî ñå𳿠õîëîäîâèõ ïîäðàçíåíü çíèæóº âèðàæåí³ñòü îðòîñòàòè÷íèõ ðåàêö³é êðîâîîá³ãó, ï³äâèùóº òîíóñ âåíîçíèõ ñóäèí, íàäຠñâîºð³äíèé "òðåí³íã" íà ïåðèôåðè÷í³, ïîêðàùóº ðåàêòèâí³ñòü ñèìïàòèêî àäðåíàëîâî¿ ñèñòåìè. Äàí³ ë³òåðàòóðè é âëàñíèé äîñâ³ä ïîêàçóþòü áåçïåðå÷íó åôåêòèâí³ñòü ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ íà öüîìó åòàï³ ðåàá³ë³òàö³¿. Çàñòîñóâàííÿ ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè, àäåêâàòíå ðîçøèðåííÿ ðóõîâîãî ðåæèìó, êë³ìàòîòåðàﳿ òà ïñèõîòåðàﳿ, ìåäèêàìåíò³â áåçñóìí³âíî ñïðèÿþòü ïîë³ïøåííþ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ì³îêàðäà òà êîðîíàðíîãî êðîâîîá³ãó ³ ïñèõ³÷íîãî ñòàòóñó õâîðîãî, ãîòóþòü éîãî äî ïîáóòîâèõ ³ ïðîôåñ³éíèì íàâàíòàæåíü; Ó òîé æå ÷àñ âêëþ÷åííÿ â êîìïëåêñíîãî ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ä³¿ íà ïðîâ³äí³ ôóíêö³îíàëüí³ ïîðóøåííÿ ìîæå ïðèñêîðèòè ïðîöåñè â³äíîâëåííÿ ³ â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó ñïðèÿòè îïòèì³çàö³¿ ñàíàòîðíîãî ë³êóâàííÿ, ñêîðî÷åííÿ ïðèéîìó ìåäèêàìåíò³â.

Íà ïðîòÿç³ áàãàòüîõ ðîê³â ïðîâîäèëîñÿ âèâ÷åííÿ äîö³ëüíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íèõ ÷èííèê³â ó â³äíîâëþâàëüíîìó ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü íàøî¿ êë³í³êè íà âåëèêîìó êë³í³÷íîìó ìàòåð³àë³ ç âèêîðèñòàííÿì ôóíêö³îíàëüíèõ ïðîá ç ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì, ³íñòðóìåíòàëüíèõ, Á³îõ³ì³÷íèõ äîñë³äæåíü, à òàêîæ ô³çè÷íîãî ÷èííèêà ó âèãëÿä³ ìîíîòåðàﳿ ³ ïðè ïîð³âíÿíí³ çàçíà÷åíèõ äàíèõ ç êîíòðîëåì äîçâîëÿþòü ñôîðìóëþâàòè îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ïðî âàæëèâ³ ìåõàí³çìè 䳿 ðÿäó ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â òà ïðèíöèïè ¿õ çàñòîñóâàííÿ â ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà.

Äî âàæëèâèõ çàâäàíü ô³çè÷íîãî àñïåêòó ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà â³äíîñèòüñÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ãåìîäèíàì³êè, ñåðöåâî¿ òà êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³, ã³ïîêñ³¿, âèÿâëÿþòü ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ ó âíàñë³äîê ïîøêîäæåííÿ ì³îêàðäà òà ã³ïîäèíà쳿.

Òàêà ä³ÿ âàíí ³ îñîáëèâî ¿õ âïëèâ íà öåíòðàëüí³ òà ïåðèôåðè÷å ñüê³ ëàíêè ãåìîäèíàì³êè º ïàòîãåíåòè÷íî îáãðóíòîâàíèì íàïðÿìêîì ó ë³êóâàíí³ êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³ ×àçîâ Âîíî âèðàæàºòüñÿ â òðåíóþ÷îìó åôåêò ³ ïîçèòèâíèé âïëèâ íà àäàïòèâí³ ìîæëèâîñò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Îñü ÷îìó äëÿ çä³éñíåííÿ ô³çè÷íîãî àñïåêòó ðåàá³ë³òàö³¿ ïîðÿä ç äîçîâàíîþ õîäüáîþ, ë³êóâàëüíîþ ã³ìíàñòèêîþ ³ ðîçøèðåííÿì ðóõîâîãî ðåæèìó â ôàç³ îäóæàííÿ çàñòîñîâóþòü áàëüíåîòåðàï³þ ÷àñòêîâèìè ÷îòèðèêàìåðíèì ì³íåðàëüíèìè âàííàìè - âóãëåêèñëèìè, ñóëüô³äíèìè, ðàäîíîâèìè, êèñíåâèìè, Éîäîáðîì ìíèì³ òà ³í Çàñòîñîâóþòü øòó÷íî ïðèãîòîâëåí³ âàííè, â óìîâàõ êóðîðòó - âàííè ç ïðèðîäíèõ ì³íåðàëüíèõ âîä.

Íà ïðèêëàä³ ä³¿ âóãëåêèñëèõ âàíí] ìîæíà ïðîäåìîíñòðóâàòè âïëèâ áàëüíåîòåðàﳿ íà êë³í³÷í³ ïðîÿâè, öåíòðàëüíó ³ ïåð³ôåð÷åñêóþ ãåìîäèíàì³êó, êîðîíàðí³ ðåçåðâè ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ó ôàç³ îäóæàííÿ, ïåðåâåäåíèõ â íàøó êë³í³êó äëÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ íà 30-40-é äåíü çàõâîðþâàííÿ. 106 õâîðèõ îòðèìóâàëè ÷îòèðüîõêàìåðí³ âóãëåêèñë³ âàííè êîíöåíòðàö³¿ 1,2 àáî 2 ã / ë, òåìïåðàòóðè 35-36° Ñ, òðèâàë³ñòü 1 0-12 õâ, 4-5 âàíí íà òèæäåíü, íà êóðñ 12 âàíí. 31 õâîðèé (³äåíòè÷í³ ïî âàæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó) îòðèìóâàëè ïð³ñí³ âàííè ò³º¿ æ òåìïåðàòóðè ³ òðèâàëîñò³ (êîíòðîëüíà ãðóïà). Õâîð³ îáîõ ãðóï çàéìàëèñÿ ë³êóâàëüíîþ ã³ìíàñòèêîþ ³ çíàõîäèëèñÿ íà ðóõîâîìó ðåæèì³ ç âêëþ÷åííÿì äîçîâàíî¿ õîäüáè çà äèôåðåíö³éîâàíèìè ìåòîäèêàìè, ðîçðîáëåíèìè Â. ª. Êðàñí³êîâèì.

Äèíàì³êà ïîòóæíîñò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ð³çíèõ êëàñ³â òÿæêîñò³ ï³ä âïëèâîì ë³êóâàííÿ âóãëåêèñëèìè (à) ³ ïð³ñíèìè (á) âàííàìè.

Áåç øòðèõóâàííÿ - äî ë³êóâàííÿ, øòðèõóâàííÿ - ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ. ϳñëÿ êóðñó âóãëåêèñëèõ âàíí çíà÷íå ïîë³ïøåííÿ ñòàíó õâîðèõ ïðèïèíåííÿ ñòåíîêàð䳿 ÷è

¿¿ ³ ïîÿâà íà á³ëüø âèñîê³ íàâàíòàæåííÿ, ïðèïèíåííÿ çàäèøêè, ðîçøèðåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ òåìïó õîäüáè (90-110 êðîê³â çà õâèëèíó) ³ â³äñòàí³ äî 5-7 êì â äåíü], ï³äòâåðäæåíå ï³äâèùåííÿì òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íå íàâàíòàæåíí³ çà äàíèìè âåëîåðãîìåòðè÷íî¿ ïðîáè, ÷àñò³øå â³äçíà÷àëîñÿ â îñíîâí³é ãðóï³ (ó õâîðèõ âñ³õ êëàñ³â òÿæêîñò³) â ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëüíîþ Ó âèõ³äíîìó ñòàí³ âèÿâëåíî çì³íè ãåìîäèíàì³êè ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ çà ã³ïîê³íåòè÷íèì âàð³àíòîì (ó 52,5%), ð³äøå - ïî ã³ïåðê³íåòè÷íîìó (ó 24,1%); åóê³íåñòè÷íèé âàð³àíò â³äçíà÷àâñÿ ó 23,4% õâîðèõ. Çàñòîñóâàííÿ âóãëåêèñëèõ âàíí ñïðèÿëî á³ëüø ðàííüîãî â³äíîâëåííÿ çì³íåíî¿ ãåìîäèíàì³êè ³ çá³ëüøåííÿ êîðîíàðíîãî ðåçåðâó. ϳä âïëèâîì ë³êóâàííÿ âóãëåêèñëèìè âàííàìè â ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëåì çì³íè ãåìîäèíàì³êè ó á³ê íîðìàëüíèõ ïîêàçíèê³â íåçàëåæíî â³ä ïî÷àòêîâîãî âàð³àíòó â³äçíà÷àëèñÿ ÷àñò³øå (â³äïîâ³äíî ó 60 ³ 32,1% õâîðèõ). Ïðè öüîìó êîðîíàðí³ ðåçåðâè ÷àñò³øå ³ á³ëüø çíà÷íî çá³ëüøóâàëèñÿ ó õâîðèõ ç â³äíîâëåíîþ ãåìîäèíàì³êîþ, ùî º âêàç³âêîþ íà âèáîð÷ó ä³þ âàíí íà ãåìîäèíàì³÷í³ ìåõàí³çìè ï³äâèùåííÿ êîðîíàðíîãî ðåçåðâó. Òàê, ó 74% õâîðèõ ç â³äíîâëåíîþ ãåìîäèíàì³êîþ òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ çá³ëüøèëàñÿ íà 40%, òîä³ ÿê ïðè íåçì³ííèõ àáî ìàëî çì³íèëàñÿ ãåìîäèíàì³ö³ ò³ëüêè ó 40% õâîðèõ ³ íà 24%. ßê â³äîìî, ïîçèòèâí³ çì³íè ãåìîäèíàì³êè, çà äàíèìè ðÿäó àâòîð³â, ñïðèÿþòü ïîë³ïøåííþ ì³ñöåâî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿ êîðîíàðíîãî êðîâîîá³ãó

Ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà âóãëåêèñëèìè (à) ³ ïð³ñíèìè (á) âàííàìè.

- íåçíà÷íå ïîë³ïøåííÿ: 2 - ïîë³ïøåííÿ: 3 - ïîã³ðøåííÿ. ϳñëÿ êóðñó âóãëåêèñëèõ âàíí íå ò³ëüêè çá³ëüøèëàñÿ òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ùî ñàìå ïî ñîá³ äóæå âàæëèâî, òà äî ÿê ñâ³ä÷èòü ïðî ï³äâèùåííÿ êîðîíàðíîãî ðåçåðâó, à é ï³äâèùèëàñÿ åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ñåðöÿ ³ éîãî ì³îêàðä³àëüíèõ ðåçåðâè. Çá³ëüøåííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ïîºäíóâàëîñÿ ç á³ëüø åôåêòèâíèì çàñâîºííÿì êèñíþ ì³îêàðäîì, ïðî ùî ñâ³ä÷èëî çíèæåííÿ ïîäâ³éíå îãî òâîðó ó ñïîêî¿ ³ ìåíøå çá³ëüøåííÿ éîãî ïðè âèêîíàíí³ íàâàíòàæåííÿ íàáàãàòî á³ëüøî¿ ïîòóæíîñò³. ϳä âïëèâîì ïð³ñíèõ âàíí öüîãî íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ. Âñå öå â³äíîñèòüñÿ â îñíîâíîìó äî õâîðèõ I ³ II êëàñ³â òÿæêîñò³, îáìåæåíî äî õâîðèõ III êëàñó. Ó íèõ åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ âóãëåêèñëèõ âàíí áóëà íàéìåíøîþ ÿê çà êë³í³÷íèìè äàíèìè, òàê ³ ïðèð³ñò ïîòóæíîñò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ. Ó íèõ æå ñïîñòåð³ãàëèñÿ ïàòîëîã³÷í³ áàëüíåîðåàêö³¿ ó âèãëÿä³ ïî÷àñò³øàííÿ ñòåíîêàð䳿, íàðîñòàííÿ íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó, åêñòðàñèñòî볿 òà ãåìîäèíàì³÷í³ ðåàêö³¿ íà âàííó çà òèïîì "ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³" (çíèæåííÿ óäàðíîãî îá'ºìó, çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü), ùî, ÿê â³äîìî, ìîæå ïðèçâåñòè äî çìåíøåííÿ êîðîíàðíîãî êðîâîòî÷ó.

Íàÿâí³ñòü ó ÷àñòèí³ íàéá³ëüø âàæêèõ õâîðèõ III êëàñó îñíîâíî¿ ãðóïè ïîã³ðøåííÿ ñòàí³â ëèøí³é ðàç ï³äòâåðäæóº äàí³ ïðî àêòèâíèé òðåíóþ÷îìó âïëèâ âóãëåêèñëèõ âàíí íà ñêîðî÷óâàëüíó òà ïðîïóëüñèâíóþ ä³ÿëüí³ñòü ñåðöÿ ³ êîðîíàðí³ ðåçåðâè, ùî ïåðåâèùóº, îäíàê, ó öüîìó âèïàäêó ðåçåðâí³ ìîæëèâîñò³ ñåðöÿ. Âñå öå äຠï³äñòàâó ïðèéòè äî âèñíîâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü îñò ÍÀ ÄÎÐÎDz ï³äõîäó äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü áàëüíåîòåðàﳿ ÷åòèðåõêàìåðíèìí âàííàìè îáòÿæåíîþ êàòåãî𳿠õâîðèõ, ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðåòåëüíîãî ãåìîäèíàì³÷íîãî òà êë³í³÷íîãî êîíòðîëþ çà ðåàêö³ÿìè íà âàííó. Ó íèõ ïåðèôåðè÷íà âàçîäèëàòàö³ÿ ï³ä âïëèâîì âóãëåêèñëèõ âàíí ³ çíèæåííÿ çàãàëüíîãî ïåðèôåðè÷íîãî îïîðó ñóäèí âèÿâëÿþòü íåäîñòàòí³ñòü ì³îêàðäà òà åíåðãåòè÷íî íåâèã³äíó ãåìîäèíàì³÷íó ðåàêö³þ (ïî÷àñò³øàííÿ ðèòìó ñåðöÿ, çíèæåííÿ óäàðíîãî îáñÿãó), ùî óçãîäæóºòüñÿ ç äàíèìè äîñë³äæåíü ïðî ïîä³áí³ ãåìîäèíàì³÷íèõ ðåàêö³ÿõ í à ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ õâîðèõ, ÿê³ ïåðåíåñëè ³íôàðêò ì³îêàðäà ç ë³âîøëóíî÷êîâîþ íåäîñòàòí³ñòþ ³ çàéâèé ðàç ï³äòâåðäæóº "íàâàíòàæóâàëüíèé" òðåíóº ä³þ ÷àñòêîâèõ âàíí. Ïîë³ïøåííÿ ñêîðîòëèâî¿ ôóíêö³¿ ì³îêàðäà òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïåðåíîñèìîñò³ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü óñòàíîâëåíî ïðè ë³êóâàíí³ êàìåðíèìè âàííàìè - õëîðèäíèìè íàòð³ºâèìè ³ êèñíåâèìè Îäíàê ñêëàäí³ñòü ïèòàííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî ïðèçíà÷åííÿ ð³çíèõ âèä³â ì³ñöåâèõ ãàçîâèõ ³ ì³íåðàëüíèõ âàíí ïîëÿãຠó âèä³ëåíí³ êë³í³êî-ôóíêö³îíàëüíèõ ñèíäðîì³â, ïîêàçàíèõ äëÿ çàñòîñóâàííÿ ïåâíîãî âèäó âàíí.

Çîêðåìà, çà íàøèìè äàíèìè, íà ïîðóøåíó ñêîðîòëèâó ôóíêö³þ ì³îêàðäà â á³ëüø³é ì³ð³ âïëèâàþòü âóãëåêèñë³ ³ ñóëüô³äí³ âàííè â ïîð³âíÿíí³ ç ðàäîíîâèìè. Òå æ ìîæíà ñêàçàòè ³ ïðî ïîêàçíèêè ñåðöåâîãî âèêèäó ³ ïåðèôåðè÷íî¿ ãåìîäèíàì³êè. Ïðè ã³ïåðñèìïàòèêîòîí³¿ (òàõ³êàðä³ÿ, åêñòðàñèñòîë³ÿ), ÷àñòèõ ïðèñòóïàõ ñòåíîêàð䳿 êðàùèé ðåçóëüòàò îòðèìàíî â³ä çàñòîñóâàííÿ ðàäîíîâèõ (120/ë) ³ âóãëåêèñëèõ (2 ã / ë) âàíí. Âèÿâëåíî ïåâíå çíà÷åííÿ âèõ³äíîãî ñòàíó ãåìîäèíàì³êè ïðè ïðèçíà÷åíí³ áàëüíåîòåðàﳿ. Çîêðåìà êðàù³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ âóãëåêèñëèìè (1,2 ã / ë) ³ ñóëüô³äíèì ³ (75-100 ìã / ë) âàííàìè îòðèìàí³ ó õâîðèõ ç ã³ïîê³íåòè÷íèì, à âóãëåêèñëèìè (2 ã / ë) ³ ðàäîíîâèìè (120 íêè / ë) âàííàìè - ó õâîðèõ ç ã³ïåðê³íåòè÷íèì âàð³àíòîì ãåìîäèíàì³êè. Ìàáóòü, äëÿ óñï³øíîãî âèêîðèñòàííÿ áàëüíåîòåðàﳿ ñë³ä âðàõîâóâàòè ãåìîäèíàì³÷íèé âàð³àíò êðîâîîá³ãó Çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì ïèòàííÿ ïðî îïòèìàëüíèé òåìïåðàòóðíîìó ðåæèì³ áàëüíåîòåðàﳿ, õî÷à â ë³òåðàòóð³ º âêàç³âêè ïðî ïîñèëåííÿ òðåíóâàëüíîãî åôåêòó âàíí â ì³ðó çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè âîäè ³ "ðîçâàíòàæóâàëüíîãî" 䳿 ¿õ ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè âîäè ͳìåöüê³ â÷åí³ [Jungmann Í.,, òà ³í] ââàæàþòü äîö³ëüíèì çàñòîñóâàííÿ êîíòðàñòíèõ ðó÷íèõ ³ íîæíèõ âàíí ç ìåòîþ òðåíóâàííÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè.

Áàëüíåîòåðàï³þ êàìåðíèìè âàííàìè ïðîâîäÿòü õâîðèì 1 ³ II êëàñ³â òÿæêîñò³: íà 25-30-é äåíü õâîðèì ç äð³áíîâîãíèùåâèì, íà 35-40-é äåíü ç òðàíñ ìóðàëüíèì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ³ îáìåæåíî õâîðèì III êëàñó (áåç ñòåíîêàð䳿 ñïîêîþ, íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó âèùå I ñòà䳿 ³ ïîðóøåíü ñåðöåâîãî ðèòìó). Òåìïåðàòóðà âàíí 35-36° Ñ, êîíöåíòðàö³ÿ âóãëåêèñëèõ âàíí 1-2 ã / ë, ñóëüô³äíèõ 75-100 ìã / ë ³ 150 ìã / ë ç äðóãî¿ ïîëîâè ³íè êóðñó, ðàäîíîâèõ-120 íêè / ë, õëîðèä íèõ íàòð³ºâèõ - 20-30 ã / ë. Áàëüíåîòåðàï³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ÷åðåç 1 - Ð / ð ÷ ï³ñëÿ ë³êóâàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ï³ñëÿ âàíí ðåêîìåíäóºòüñÿ â³äïî÷èíîê 1-2 ÷. Ñë³ä ñêàçàòè, ùî çàñòîñóâàííÿ çàãàëüíèõ âàíí ó ðàííüîìó ïåð³îä³ II ôàçè ðåàá³ë³òàö³¿, ÿê ïîêàçàâ ³ íàø³ äîñë³äæåííÿ, íåäîö³ëüíî.

Ïðè çàñòîñóâàíí³ çàãàëüíèõ âóãëåêèñëèõ âàíí ó õâîðèõ II ³ íàâ³òü I êëàñó òÿæêîñò³ ÷àñòî ñïîñòåð³ãàëèñÿ áàëüíåîëîã³÷í³ ðåàêö³¿, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íåàäåêâàòí³ñòü 䳿 âàíí: ïî÷àñò³øàííÿ ñòåíîêàð䳿, åêñòðàñèñòî볿, ïîãëèáëåííÿ ³øåì³÷íèõ îçíàêè â ÅÊà ³ ãåìîä³íàì³÷í³ ðåàêö³¿ íà êøòàëò "ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³". Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî â ë³òåðàòóð³ [ͳêîëîâà-ßðìëèêîâà Ï] íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî ïîë³ïøåííÿ ñòàíó õâîðèõ, ï³äâèùåííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ïîë³ïøåííÿ ïîêàçíèê³â öåíòðàëüíî¿ ñèñòåìè ãåìîäèíàì³êè ï³ñëÿ êóðñó çàãàëüíèõ âóãëåêèñëèõ âàíí, ÿê³ çàñòîñîâóâàëèñÿ íà 3-4-ìó ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ³íôàðêòó ì³îêàðäà â óìîâàõ ñàíàòîð³þ. Íàâåäåí³ âèùå ìàòåð³àëè ïîêàçóþòü, ùî âïëèâ ðó÷íèõ ³ íîæíèõ âàíí íà ïåðèôåðè÷íèé êðîâîîá³ã ñòàíîâèòü âàæëèâèé ìåõàí³çì êîìïåíñàö³¿ êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ð ðàííüîìó ïåð³îä³ II ôàçè ðåàá³ë³òàö³¿. Îäíàê çàñòîñóâàííÿ á³ëüøîñò³ ìåòîä³â áàëüíåîòåðàﳿ íàâ³òü ó âèãëÿä³ ÷àñòêîâèõ âàíí îáìåæåíà ñåðöåâîþ íåäîñòàòí³ñòþ (íå âèùå I ñòà䳿), ÷àñòî¿ ñòåíîêàð䳺þ íàïðóãè ³ òèì á³ëüøå ñòåíîêàð䳺þ ñïîêîþ ó çâ'ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ãåìîäèíàì³÷íî¿ íàâàíòàæåííÿ íà ñåðöå. Àëå ñàìå ïðî õâîð³ ç îáâàæåíèì ïåðåá³ãîì ðàííüîãî ïåð³îäó ðåêîíâàëåñöåíö³¿ ïîòðåáóþòü âäîñêîíàëåííÿ ïðîãðàìè â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ, òàê ÿê ó íèõ ïåð³îä îäóæàííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ êë³í³÷íèìè ïðîÿâàìè âèðàæåíî¿ êîðîíàðíî¿ òà ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³, á³ëüø ïîâ³ëüí³ ì â³äíîâëåííÿì ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³, âèñîêèì ñòóïåíåì ³íâàë³äèçàö³¿ Òîìó áåçñóìí³âíèé ³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿþòü ô³çè÷í³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ, ùî âèêëþ÷àþòü çíà÷íó ïåðåáóäîâó ãåìî äèíàì³êè ³ íàâàíòàæóâàëüíèé ä³þ íà ñåðöå, àëå çáåð³ãàþòü âïëèâ íà ³íø³ ìåõàí³çìè êîìïåíñàö³¿ ïîðóøåíîãî êðîâîîá³ãó.

Äî òàêèõ ìåòîä³â â³äíîñÿòüñÿ, çîêðåìà, "ñóõ³" âóãëåêèñë³ âàííè, ä³þ ÿêèõ âèâ÷åíî â íàø³é êë³í³ö³ 3.Ô. Êóçíºöîâî¿ (1983, 1984). Ïðîöåäóðè "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí ïðîâîäèëèñÿ â ñïåö³àëüí³é óñòàíîâö³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîòî÷íèõ âóãëåêèñëèõ âàíí ô³ðìè "ÅÒÍ" (ͳìå÷÷èíà) îáºìîì 600 ë. Òåìïåðàòóðà ïàðîâîç äóøíî ãàçîâî¿ ñóì³ø³ 28° Ñ, øâèäê³ñòü ïîäà÷³ âóãëåêèñëîãî ãàçó 15 ë / õâ, êîíöåíòðàö³ÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó ó âàíí³ 29,4 îá. %. Âäèõàííÿ âóãëåêèñëîãî ãàçó âèêëþ÷àëîñÿ. Òðèâàë³ñòü 䳿 15 õâ. Ïåðø³ 2-4 âàíí è ïðîâîäèëèñÿ ÷åðåç äåíü, íàñòóïí³ - ùîäåííî â ðàíêîâ³ ãîäèíè ÷åðåç ²/ã-2 ãîä ï³ñëÿ ñí³äàíêó; íà êóðñ-10-12 âàíí. Êîíòðîëåì ñëóæèëè õâîð³, ÿê³ îäåðæóâàëè ïàðîïîâ³òðÿí³ ïðîöåäóðè áåç âóãëåêèñëîãî ãàçó â ò³é æå óñòàíîâö³. Ñïîñòåðåæåííÿ ïðîâåäåí³ íà 102 õâîðèõ II, III ³ IV êëàñ³â òÿæêîñò³ çàõâîðþâàííÿ. Äî IV êëàñó áóëè â³äíåñåí³ õâîð³ ò³ëüêè çà òÿæê³ñòþ êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³: ç ÷àñòèìè íàïàäàìè ñòåíîêàð䳿 íàïðóãè íà ìàë³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ òà ñòåíîêàð䳺þ ñïîêîþ, â òîìó ÷èñë³ ³ í³÷íèìè íàïàäàìè, ç íåäîñòàòí³ñòþ êðîâîîá³ãó íå âèùå IA ñòà䳿, àëå íå ìàëè ³íøèõ îçíàê, ùî íàëåæàòü äî III ãðóïè óñêëàäíåíü.

×àñòèíè õâîðèõ, â³äíåñåíèõ äî III êëàñó ³ âñ³ì õâîðèì IV êëàñó òÿæêîñò³, ë³êóâàííÿ âàííàìè ïðîâîäèëè íà ôîí³ ïðèéîìó í³òðàò³â ïðîëîíãîâàíî¿ ä³¿, â îêðåìèõ âèïàäêàõ ó õâîðèõ III êëàñó íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó ÍÀ ñòà䳿 ³ ñåðöåâèõ ãë³êîçèä³â. Óñ³ õâîð³ ïîñòóïîâî ðîçøèðþâàëè ðóõîâèé ðåæèì â óìîâàõ êë³í³êè ³ ïà âóëèö³ ï³ä ÷àñ äâîõ ïðîãóëÿíîê, îòðèìóâàëè äîçîâàíó õîäüáó ïî ìåòîäèö³ â³äïîâ³äíî äî êëàñó òÿæêîñò³ çàõâîðþâàííÿ.  îñíîâí³é ãðóï³ 28% õâîðèõ ñòàâèëèñÿ äî II êëàñó. 49,4% - äî III, 22,2% -äî IV êëàñó òÿæêîñò³, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ â³äïîâ³äíî 33,3; 42,9 ³ 23,8% õâîðèõ. Ó â³äïîâ³äü íà îêðåìó ïðîöåäóðó äîñòîâ³ðíî çìåíøóâàëàñÿ ÷àñòîòà ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü ç 71,1 ± 1,6 äî 63,4 ± 1,0, çíèæóâàëîñÿ ñèñòîë³÷íèé ³ ä³àñòîë³÷íèé àðòåð³àëüíèé òèñê, ï³äâèùóâàëàñÿ ðÎ2 ó àðòåð³àë³çîâàíî¿ êàï³ëÿðíî¿ êðîâ³ ïðîòÿãîì 30 õâ ï³ñëÿ âàííè (â³ä 69,19 ± 1,11 äî 74,43 ± 1,47 ìì ðò. ñò.), ï³äâèùóâàâñÿ òêàíèííî¿ êðîâîò³ê (ÎÑÌÊÊ) â ö³ëîìó ïî ãðóï³ íà 12,81% â³ä âèõ³äíîãî ð³âíÿ.

ϳäâèùåííÿ ÎÑÌÊÊ ïîðÿä ç ï³äâèùåííÿì êèñíåâî¿ ºìíîñò³ êðîâ³ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî áëà ãîïðèÿòíîé âïëèâ âæå îäí³ºþ "ñóõèé" âóãëåêèñëî¿ âàííè íà êèñíåâî-òðàíñïîðòíà ôóíêö³ÿ-íàéâàæëèâ³øà ëàíêà êîìïåíñàö³¿ ñåðäå÷íîé ³ êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³ Ö³ çì³íè â òðàíñïîðò³ êèñíþ òêàíèíàì ïîºäíóâàëèñÿ ç óðåæåíèåì ðèòìó ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü ³ ïîäîâæåííÿì ä³àñòîëè, ùî ñïðèÿº êðàùîìó çàñâîºííþ êèñíþ ì³îêàðäîì ³ òå÷³ºþ ìåòàáîë³÷íèõ ïðîöåñ³â. Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ õâîðèõ ï³ñëÿ îêðåìî¿ âàííè ³ êóðñó âàíí íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ ³ñòîòíèõ çì³í âêàçàíèé íèõ âèùå ïîêàçíèê³â, ùî ï³äòâåðäæóº ñïåöèô³÷íó ä³þ âóãëåêèñëîãî ãàç à íà êèñíåâî-òðàíñïîðòíà ôóíêö³ÿ

 îñíîâí³é ãðóï³ ïðèïèíåííÿ ñòåíîêàð䳿 íàïðóãè ñòàëîñÿ ó 51%, óðàæåíü - ó 45,5% õâîðèõ, ïðè÷îìó äëÿ êóï³ðóâàííÿ íàïàä³â ó 79% õâîðèõ íå áóëî ïîòð³áíî í³òðîãë³öåðèíó íàâ³òü ïðè âèêîíàíí³ á³ëüø âèñîêèõ íàâàíòàæåíü. Íàïàäè ñòåíîêàð䳿 ³ ñïîêîþ ïðèïèíèëèñÿ ó 73,5% ³ ñòàëè âèíèêàòè çíà÷íî ð³äøå ó 26,5% õâîðèõ. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ñòåíîêàðä³ÿ íà íàâàíòàæåííÿ, ðàí³øå âèêëèêàëè ¿¿, ïðèïèíÿëàñÿ íàâ³òü ó õâîðèõ III ³ IV êëàñ³â (ó 52,6 ³ 27,7%).

Ó õâîðèõ II êëàñó ïðèïèíåííÿ ñòåíîêàð䳿 íàïðóãè âñòàíîâëåíî ó 71,4%, óðàæåíü - ó 28,5%. Âèïàäê³â ïî÷àñò³øàííÿ ñòåíîêàð䳿 íå â³äì³÷àëîñÿ. Ðåãðåñ³ÿ ÿ îçíàê íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó 1 òà IIÀ ñòà䳿 ñòàëàñÿ ó 83,7% õâîðèõ. Ó âñ³õ õâîðèõ ðîçøèðèâñÿ ðåæèì ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³, ïðè÷îìó ó õâîðèõ II ³ III êëàñ³â ÿê çà ðàõóíîê òåìïó õîäüáè, òàê ³ â³äñòàí³, òîä³ ÿê ó õâîðèõ IV êëàñó-ò³ëüêè çà ðàõóíîê â³äñòàí³. Åëåêòðîêàðä³îãðàô³÷í³ îçíàêè ñïðèÿòëèâîãî ðóáöþâàííÿ ³ çìåíøåííÿ ³øå쳿 ì³îêàðäà â³äçíà÷åí³ ó 58% õâîðèõ, òàõ³êàðä³ÿ çíèêëà ó 73% õâîðèõ, áðàäèêàðä³ÿ - ó 65%, ð³äê³ñí³ åêñòðàñèñòîëè - ó 74,5% õâîðèõ. Ó 96,3% õâîðèõ ç ñóïóòíüîþ àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòîí³ºþ (ùî ìàëè ë³êóâàííÿ ó 42,2%) â³äáóëîñÿ äîñòîâ³ðíå çíèæåííÿ ñèñòîë³÷íîãî ³ ä³àñòîëè÷íîãî àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Ó õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ïðèïèíåííÿ ³ óðàæåíü îçíàê ñòåíîêàð䳿 íàïðóãè ñïîñòåð³ãàëîñÿ çíà÷íî ð³äøå (â³äïîâ³äíî ó 5 ³ 60% õâîðèõ) ïðè íàÿâíîñò³ ç Îòðèìóºìî ïî÷àñò³øàííÿ (ó 5%). Ñòåíîêàðä³ÿ ñïîêîþ çíèêàëà àáî çìåíøóºòüñÿ òàêîæ çíà÷íî ð³äøå (â³äïîâ³äíî ó 11,1 òà ó 44,1% õâîðèõ), à ó 11,1% õâîðèõ íàâ³òü ïî÷àñò³øàëà, ùî îáóìîâëåíî òåïëîâèì 䳺þ ïàðîïîâ³òðÿíî¿ ñóì³ø³ êîíòðîëüíèõ âàíí, òîä³ ÿê; ó âóãëåêèñëîìó "ñóõèé" âàíí³ ä³þ öüîãî ôàêòîðà í³âåëþºòüñÿ ñïåöèô³÷íîþ 䳺þ âóãëåêèñëîãî ãàçó. гäøå âèÿâëÿëàñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³êà ÅÊà (ó 28,5%), çíèêàëà òàõ³êàðä³ÿ (ó 8,9%) ³ áðàäèêàðä³ÿ (ó 13%), íå ïðèïèíÿëàñÿ åêñòðàñèñòîë³ÿ. Ó 3 õâîðèõ (II ³ IV êëàñ³â) ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî ë³êóâàííÿ ïàðîïîâ³òðÿí³ âàííàìè ñïîñòåð³ãàëîñÿ ïîã³ðøåííÿ ñòàíó ó âèãëÿä³ ïî÷àñò³øàííÿ íàïàä³â ñòåíîêàð䳿, íåãàòèâíèõ çì³í ÅÊÃ. Çíèæåííÿ àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿ â³äáóëîñÿ ò³ëüêè ó 30% õâîðèõ.

Á³ëüø âèñîêà êëèí³÷íà åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí ï³äòâåðäèëàñÿ ïîêàçíèêàìè âåëîåðãîìåòð³÷åñêîé ïðîáè - âåëèêèì ïðèðîñòîì ïîòóæíîñò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ ³ ÄÏ íà âèñîò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ ïðè çíèæåíí³ öüîãî ïîêàçíèêà íà ñòàíäàðòí³é íàâàíòàæåíí³. Ïîòóæí³ñòü ïîðîãîâî¿ íàâàíòàæåííÿ ï³äâèùèëàñÿ â³ä 243,51 ± ± 7,07 äî 338,96 ± 10,61 êãì / õâ (Ð < 0,001), ÄÏ íà ïîðîãîâî¿ íàâàíòàæåíí³-â³ä 145,50 ± 3,50 äî 162,32 ± 3,13 óì. îä. (Ð < 0,001) ïðè çíèæåíí³ ÄÏ íà ñòàíäàðòí³é íàâàíòàæåíí³ â³ä 134,74 ± 2,95 äî 123,54 ± 3,58 óì. îä. (Ð < 0,02), çíà÷íî çð³ñ ²ÏÄÆ â³ä 255 ± 0,10 äî 3,27 ± 0,08 óì. îä. (Ð < 0,001). ϳäâèùåííÿ ïîòóæíîñò³ ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ - îñíîâíîãî ïîêàçíèêà åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ³øåì³÷íó õâîðîáó ñåðöÿ - â³äáóëîñÿ ÿê ó õâîðèõ II êëàñó (ó 78,3%), òàê ³ á³ëüø âàæêîãî - III êëàñó (ó 68,4%), àëå çíà÷íî ð³äøå ó õâîðèõ IV êëàñó âàæêîñò³ (ó 12,5%). Íå ñòàëîñÿ ³ñòîòíèõ çðóøåíü âåëîåðãîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ³ ó õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè. ϳäâèùåííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ðåçåðâ³â êðîâîîá³ãó ï³äòâåðäèëîñÿ ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ öåíòðàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè ïðè âèêîíàíí³ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ.

ϳñëÿ ë³êóâàííÿ ó â³äïîâ³äü íà ñóáïîðîãîâèõ íàâàíòàæåííÿ ó õâîðèõ îñíîâíî¿ ãðóïè â³äáóâàëîñÿ çá³ëüøåííÿ ïîêàçíèê³â ñåðöåâîãî âèêèäó. Ïðèð³ñò Ó² ñêëàâ 29%, Ѳ - 61,9%, òîä³ ÿê äî ë³êóâàííÿ ïðèð³ñò äîð³âíþâàâ 14,8 ³ 45% â³äïîâ³äíî. Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ ö³ ïîêàçíèêè íå çì³íþâàëèñÿ: äî ë³êóâàííÿ Ó² çá³ëüøèâñÿ íà 18,2%, ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ - íà 17,7%, Ѳ - â³äïîâ³äíî íà 43,9 ³ 53%.

Ïîë³ïøåííÿ êîðîíàðíîãî ³ ì³îêàðä³àëüíîãî ðåçåðâ³â, ìàáóòü, çàáåçïå÷óâàëîñÿ ïîë³ïøåííÿì êèñíåòðàíñïîðòíî¿ ôóíêö³¿ êðîâ³.  îñíîâí³é ãðóï³ â³äáóëîñÿ ï³äâèùåííÿ ðÎ2 êðîâ³ ç 69,1 ± 1,0 äî 77,0 ± 1,6 ìì ðò. ñò. (Ð < 0,001) ïîðÿä ç³ çá³ëüøåííÿì òêàíèííîãî êðîâîòîêó (ÎÑÌÊÊ) ç 2,0 ± 0,1 äî 2,5 ± 0,1 ìë/100 ã â õâèëèíó. Á³ëüø çíà÷íà äèíàì³êà öèõ ïî ïîêàçíèê³â â³äì³÷åíà ó õâîðèõ II ³ III êëàñ³â òÿæêîñò³ â ïîð³âíÿíí³ ç IV êëàñîì. Ó õâîðèõ IV êëàñó òÿæêîñò³ òà êîíòðîëüíî¿ ãðóïè äîñòîâ³ðíèõ çðóøåíü öèõ ïîêàçíèê³â íå âèÿâëåíî

Ìàëþíîê 1. Çì³íà íàïðóãè êèñíþ â àðòåð³àë³çîâàíî¿ êàï³ëÿðíî¿ êðîâ³ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ï³ä âïëèâîì êóðñó ë³êóâàííÿ "ñóõèìè" âóãëåêèñëèìè âàííàìè.

- îñíîâíà ãðóïà; 2 - êîíòðîëüíà ãðóïà: à â ö³ëîìó; á 11 êëàñ: â 111 êëàñ; ã - IV êëàñ òÿæêîñò³.

Îö³íêà à ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ïåðåõîäó õâîðèõ ó á³ëüø ëåãê³ êëàñè, ùî âêëþ÷ຠ³íòåãðàëüíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó õâîðîãî, ïîêàçàëà çá³ëüøåííÿ ÷èñëà õâîðèõ I êëàñó òÿæêîñò³ äî 28,4% (äî ë³êóâàííÿ òàêèõ õâîðèõ íå áóëî) ³ II êëàñó ç 28,4 äî 45, 7% ³ çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ îáâàæíåíèõ êëàñ³â - III ç 49,4 äî 21%, IV - ç 22,2 äî 4,9%, òîä³ ÿê â êîíòðîëüí³é ãðóï³ ïåðåõ³ä õâîðèõ ó á³ëüø ëåãê³ êëàñè ñïîñòåð³ãàâñÿ ð³äøå - õâîðèõ II êëàñó çá³ëüøèëàñÿ ç 33,3 äî 38,1%, õâîðèõ III êëàñó çìåíøèëàñÿ ç 42,9 äî 33,3% ³ IV - ç 23,8 äî 19,1% Çàñòîñóâàííÿ "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí áóëî íàéìåíø åôåêòèâíî ó á³ëü íèõ IV êëàñó òÿæêîñò³ - êë³í³÷íà åôåêòèâí³ñòü ñêëàëà ò³ëüêè 55,5%, òîä³ ÿê ó õâîðèõ II êëàñó-98% ³ III-85%. ˳êóâàííÿ áóëî íååôåêòèâíèì ó õâîðèõ ç àíåâðèçìîþ ñåðöÿ, ìèãîòëèâîþ àðèò쳺þ ç íåäîñòàòí³ñòþ êðîâîîá³ãó IIÀ ñòà䳿, ïàðîêñèçìàëüíîþ òàõ³êàð䳺þ. Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ ë³êóâàííÿ âèÿâèëîñÿ íååôåêòèâíèì ó 52,4% õâîðèõ, â òîìó ÷èñë³ ó 2 õâîðèõ II êëàñó òÿæêîñò³.

Òàêèì ÷èíîì, çàñòîñóâàííÿ "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí ïðèçâîäèòü äî ïîë³ïøåííÿ êèñíåòðàíñïîðòíî¿ ôóíêö³¿ êðîâ³ òà ê³íöåâî¿ ëàíêè òðàíñïîðòó êèñíþ òêàíÿìè - Òêàíèííîãî êðîâîòîêó, ùî â ïîºäíàíí³ ç³ ñïðèÿòëèâîþ ïåðåáóäîâîþ âåãåòàòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿ ñåðöÿ (çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü) çàáåçïå÷óº âèñîêèé òåðàïåâòè÷íèé åôåêò ó õâîðèõ, ÿê³ ïåðåíåñëè ³íôàðêò ì³îêàðäà, â òîìó ÷èñë³ ó õâîðèõ ç îáâàæåíèì ïåðåá³ãîì ðàííüîãî ïîñò³íôàðêòíîãî ïåð³îäó (III ³ íàâ³òü ó äåÿêèõ õâîðèõ IV êëàñ³â òÿæêîñò³).

3.2 Åëåêòðîë³êóâàííÿ


³äîìî, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ë³êàðíÿíîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿ ïðîöåñè ðåïàðàö³¿ â ì³îêàðä³ ùå ïîâí³ñòþ íå çàâåðøåí³, çàëèøàþòüñÿ ïîðóøåííÿ ìåòàáîë³çìó ³ êðîâîîá³ãó, îñîáëèâî â òåðì³íàëüíèõ éîãî â³ää³ëàõ, òðèâຠðóáöþâàííÿ âîãíèùà óøêîäæåííÿ, çáåð³ãàþòüñÿ ³ìóíí³ ïîðóøåííÿ, Ó çâ'ÿçêó ç öèì â ðàííüîìó ï³ñëÿ ë³êàðíÿíîìó ïåð³îä³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà âàæëèâèìè çàâäàííÿìè ðåàá³ë³òàö³¿ º îïòèì³çàö³ÿ óìîâ çàâåðøåííÿ ïðîöåñ³â ðóáöþâàííÿ, ñêîðî÷åííÿ çîíè ³øå쳿, ìåòàáîë³çìó ì³îêàðäà, ùî äîñÿãàºòüñÿ â³äíîâëåííÿì ïîðóøåíîþ ñêîðî÷óâàëüíî¿ ³ íàñîñíî¿ ôóíêö³¿ ñåðöÿ, ïîë³ïøåííÿì êðîâîïîñòà÷àííÿ ì³îêàðäà ³ ìåõàí³çì³â àäàïòàö³¿ äî íàâàíòàæåíü, çîêðåìà, êèñíåâîãî ðåæèìó ðîáîòè ñåðöÿ. Ó çä³éñíåíí³ äàíîãî íàïðÿìêó ðåàá³ë³òàö³¿ çàñëóãîâóþòü óâàãè åëåêòðîìàãí³òí³ ïîëÿ â äåöèìåòðîâîìó ä³àïàçîí³ õâèëü (ÄÌÂ).

Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ ìè îáðàëè äâà îñíîâíèõ ï³äõîäè äî çàñòîñóâàííÿ ÄÌ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà: 1-÷åðåç íåðâîâó ñèñòåìó (âåãåòàòèâí³ ãàíã볿 ñåãìåíòàðíî¿ çîíè ñåðöÿ) ç ìåòîþ ðåôëåêòîðíîãî âïëèâó íà êðîâîîá³ã ³ ôóíêö³¿ ñåðöÿ, òîáòî òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä äî çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â "ëîêàëüíîãî" âïëèâó; 2 - áåçïîñåðåäíüî íà ñåðöå, ïðèïóñêàþ÷è ïðè öüîìó ä³ÿ åíåð㳿 ÁÌ íà ì³êðîöèðêóëÿö³þ òà îáì³í â ì³îêàðä³, íà íåðâîâèé àïàðàò ñåðöÿ.

Îáëàñòÿìè âïëèâó ÄÌ ïðè ïåðøîìó ï³äõîä³ áóëè íèæíüîøèéíèõ ³ âåðõíåãðóäíîé â³ää³ëè õðåáòà íà ð³âí³ Cv-Thv, ïðè äðóãîìó - îáëàñòü ïðîåêö³¿ ñåðöÿ íà ïåðåäíþ ïîâåðõíþ ãðóäíî¿ êë³òèíè (ë³âîðó÷ ïåðøèé - ï'ÿòå ì³æðåáåðÿ). Ïðÿìîêóòíèé âèïðîì³íþâà÷ ðîçì³ðîì 10x20 ñì â³äíîâëþþòü â îáëàñò³ âïëèâó íà â³äñòàí³ 3 ñì â³ä ïîâåðõí³ ãðóäíî¿ êë³òêè.

Ïðîöåäóðè ÄÌ ïðîâîäèëè â³ä àïàðàòà "Õâèëÿ-2" ïðè âèõ³äí³é ïîòóæíîñò³ 20 ³ 40 Âò. Òðèâàë³ñòü 䳿 10-15 õâ, ùîäåííî, íà êóðñ 10 - 15 ïðîöåäóð. ²íø³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ ë³êóâàëüíà çàðÿäêà, íå çàñòîñîâóâàëèñÿ. Óñ³ õâîð³ ðîçøèðþâàëè ðóõîâèé ðåæèì â óìîâàõ êë³í³êè ³ äâîõ ïðîãóëÿíîê íà âóëèö³, äîçîâàíî¿ õîäüáè. ×àñòèíà õâîðèõ III ³ IV êëàñ³â òÿæêîñò³ ïðîäîâæóâàëè ìåäèêàìåíòîçíå ë³êóâàííÿ, ðîçïî÷àòå â ñòàö³îíàð³ äî ïåðåâåäåííÿ â ³íñòèòóò. ˳êóâàííÿ ÄÌ ïî÷èíàëîñü íà 25-40-é äåíü ³íôàðêòó. Êîíòðîëüíó ãðóïó ñêëàëè 42 õâîðèõ, ÿê³ îòðèìóâàëè ïðîöåäóðè ïëàöåáî. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåí³ íà 244 õâîðèõ, ïåðåâåäåíèõ â êë³í³êó ³íñòèòóòó íà 22-40-é äåíü ³íôàðêòó ì³îêàðäà ç ë³êàðåíü Ìîñêâè. Ç íèõ 80,4% ïåðåíåñëè âåëèêîâîãíèùåâèé ³íôàðêò ì³îêàðäà, â òîìó ÷èñë³ 47,4% - òðàíñìóðàëüíèé, 19,6% - äð³áíîâîãíèùåâèé, 9,7% - ïîâòîðíèé.

Ó 85,2% õâîðèõ â³äçíà÷àëèñÿ íàïàäè ñòåíîêàð䳿 íàïðóãè ð³çíî¿ ÷àñòîòè ³ òÿæêîñò³, à ó 8,1% - ñòåíîêàðä³ÿ íàïðóãè òà ñïîêîþ. Íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó I ñòà䳿 âèÿâëåíà ó 23,6%, IIÀ - ó 2,8% õâîðèõ ³ ïðèõîâàíà ë³âîøëóíî÷êîâà íåäîñòàòí³ñòü - ó 77% õâîðèõ (äàí³ ïîë³êàðä³îãðàô³¿, ðåîïóëüìîíîãðàô³þ, ïîêàçíèêè öåíòðàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè) çíà÷íî ç ͳæåí òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ç êðèòåð³ÿìè ïðèïèíåííÿ íàâàíòàæåííÿ ó âèãëÿä³ çàäèøêè, òàõ³êàð䳿. Ó ïðîöåñ³ ñïîñòåðåæåíü âèÿâëåíî ñïðèÿòëèâó ä³þ ÄÌ ïðè çãàäàíèõ âèùå ëîêàë³çàö³ÿõ íà ñòåíîêàðä³þ, ïðè÷îìó ó 80,8% õâîðèõ ïðè âïëèâ³ íà ñåãìåíòàðíó íåðâîâó ñèñòåìó ³ ó 60% - íà îáëàñòü ñåðöÿ, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ - ó 26,7%. Ïðè âïëèâ³ íà âåãåòàòèâíèé â³ää³ë íåðâîâî¿ ñèñòåìè ñïðèÿòëèâà äèíàì³êà ñòåíîêàð䳿 ó õâîðèõ II á³ëüø ëåãêîãî êëàñó ñïîñòåð³ãàëàñÿ ÷àñò³øå (ó 84,5%), í³æ ïðè á³ëüø âàæêèõ ôîðìàõ ñòåíîêàð䳿 ³¿ - ó 52,2% õâîðèõ III êëàñó. Ïðè äàí³é ëîêàë³çàö³¿ âïëèâó âñòàíîâëåíî ïåðåâàãó á³ëüø âèñîêî¿ ïîòóæíîñò³ ÄÌ - 40 Âò â ïîð³âíÿíí³ ç ïîòóæí³ñòþ 20 Âò (àíòèàíã³íàëüíèé åôåêò âèÿâëåíèé ó 89,8 ³ 69,2% õâîðèõ â³äïîâ³äíî).

Ïðè 䳿 ÄÌÕ íà ä³ëÿíêó ñåðöÿ çàìå òíî ÷àñò³øå íàïàäè ñòåíîêàð䳿 çìåíøóâàëèñÿ â á³ëüø âàæê³é ãðóï³ õâîðèõ III êëàñó (ó 75%), í³æ II êëàñó (ó 60%), ïðè÷îìó ÷àñò³øå ïðè ë³êóâàíí³ ÄÌ ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, í³æ 40 Âò (â³äïîâ³äíî ó 66,7 ³ 42,9%).

³äì³ííîñò³ 䳿 ÄÌÕ ð³çíèõ ëîêàë³çàö³é íà ñòåíîêàðä³þ, ìàáóòü, Ìîæíà ïîÿñíèòè ð³çíèìè ìåõàí³çìàìè ðîçâèòêó ñòåíîêàð䳿. Ïðè á³ëüø ëåãêî¿ ñòåíîêàð䳿 äîñèòü âïëèâó íà åêñòðàêàðä³àëüí³ ëàíêè ðåãóëÿö³¿ êîðîíàðíîãî êðîâîîá³ãó (íåðâîâ³, íåéðîãóìîðàëüí³), òîä³ ÿê ïðè á³ëüø âàæêèõ ôîðìàõ, ïðè ÿêèõ çíà÷íî ó÷àñòü ì³îêàðä³àëüíèõ ìåõàí³çì³â (ì³êðîöèðêóëÿö³ÿ, ìåòàáîë³çì), á³ëüø åôåêòèâíî âïëèâ åíåð㳿 ÄÌ áåçïîñåðåäíüî íà ä³ëÿíêó ñåðöÿ. Óñêëàäíåííÿ (ïî÷àñò³øàííÿ ñòåíîêàð䳿, íåãàòèâíà äèíàì³êà ÅÊÃ) îäíàêîâî ÷àñòî âèíèêàëè â îñíîâíèõ òà êîíòðîëüí³é ãðóïàõ (ó 14, 16 ³ 19% õâîðèõ), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ïðÿìîãî çâ'ÿçêó ì³æ íàâàíòàæåííÿì çàõâîðþâàííÿ ³ ë³êóâàííÿì ÄÌÂ.

Çìåíøåííÿ ÷àñòîòè ³ òÿæêîñò³ ñòåíîêàð䳿 áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àëîñÿ ïðèñêîðåííÿì ïðîöåñ³â ðóáöþâàííÿ ³ çìåíøåííÿì ³øå쳿 ì³îêàðäà, ïðî ùî ñâ³ä÷èëà äèíàì³êà åëåêòðîêàðä³îãðàô³÷íèõ ïîêàçíèê³â (íîðìàë³çàö³ÿ ñòàíîâèùà ñåãìåíòó S - Ò, çìåíøåííÿ ãëèáîêèõ íåãàòèâíèõ çóáö³â Ò ó â³äâåäåííÿõ â³äïîâ³äíèõ çîí³ ³íôàðêòó) ïðè ë³êóâàíí³ ÄÌ (îñîáëèâî ïðè 䳿 ÄÌÕ íà ä³ëÿíêó ñåðöÿ) ÷àñò³øå, í³æ ó êîíòðîëüíî¿ ãðóïè õâîðèõ (â³äïîâ³äíî ó 65,7, 75 ³ 36,4%). Ïðè öüîìó ñïðèÿòëèâà äèíàì³êà ÅÊà ñïîñòåð³ãàëàñÿ íå ò³ëüêè ó õâîðèõ ç ëåãêèì ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ, àëå ³ ç îáòÿæåíîþ ôîðìîþ (111 êëàñ).

Äèíàì³êà âåëîåðãîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ï³ä âïëèâîì êóðñó ë³êóâàííÿ ÄÌÂ.1 - ÄÌ 20 Âò, 2 - ÄÌ 40 Âò, 3 - ïëàöåáî; á³ëèé ñòîâï÷èê - äî ë³êóâàííÿ, òa øòðèõîâàíèé - ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ. à - â ö³ëîìó ïî ãðóï³; á - II êëàñ, â - III êëàñ òÿæêîñò³, îñîáëèâî ïðè ï³ä âïëèâè íà îáëàñòü ñåðöÿ - â 71,2 ³ 78,8%. Ïðè÷îìó ïðè 䳿 íà îáëàñòü ñåðöÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³êà ÅÊà ó õâîðèõ ç ÷àñò³ ìè íàïàäàìè ñòåíîêàð䳿 íàïðóãè íà äóæå íèçüê³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ ³ íàâ³òü ç³ ñòåíîêàð䳺þ ñïîêîþ (111 IV êëàñ). Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü äèôåðåíö³éîâàíèõ ï³äõîä³â äî âèáîðó ëîêàë³çàö³¿ âïëèâó ÄÌÂ. Íà â³äì³íó â³ä õâîðèõ êîíòðîëüíî¿ ãðóïè ï³ä âïëèâîì ÄÌÕ - òåðàﳿ â³äçíà÷åíî äîñòîâ³ðíå çíèæåííÿ äîáîâî¿ åêñêðåö³¿ îêñèïðîë³íó, à òàêîæ àíò³êàðä³àëüíèõ àíòèò³ë ³ ³ìóííî¿ ãëîáóë³íà G, ùî º íåïðÿìîþ âêàç³âêîþ íà ïðèñêîðåííÿ ðóáöþâàííÿ, çìåíøåííÿ ã³ïîêñ³¿ ³ äåñòðóêòèâíèõ ïðîöåñ³â ðàçîì ç³ çíèæåííÿì ñåíñèá³ë³çàö³¿ îðãàí³çìó Ó òîé æå ÷àñ óäîñêîíàëþâàëèñÿ ìåõàí³çìè àäàïòàö³¿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, íà ùî âêàçóâàëè äàí³ âåëîåðãîìåòðè÷íî¿ ïðîáè.

Çà äàíèìè âåëîåðãîìåò𳿠ï³ñëÿ êóðñó ÄÌÂ-òåðàﳿ ïðè âïëèâ³ íà ñåãìåíòàðíó íåðâîâó ñèñòåìó ó 66% ³ íà îáëàñòü ñåðöÿ ó 57,7% õâîðèõ çðîñòàëà ïîòóæí³ñòü ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ â³äïîâ³äíî íà 44 ³ 33% â³ä ïî÷àòêîâîãî çíà÷åííÿ, òîä³ ÿê ó êîíòðîë³ - ëèøå ó 32, 2% íà 20%. Ïðè÷îìó ïîòóæí³ñòü ïîðîãîâîãî íàâàíòàæåííÿ ï³ñëÿ ÄÌÂ-òåðàﳿ (40 Âò) çá³ëüøóâàëàñÿ íå ò³ëüêè ó õâîðèõ 11 êëàñó òÿæêîñò³, àëå ³ á³ëüø âàæêèõ - III êëàñó (ðèñ. 20). Ïðè öüîìó ³ñòîòíî ïîêðàùèëàñÿ ðåàêö³ÿ ïà ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ - â³äáóëîñÿ çíèæåííÿ ïîäâ³éíîãî äîáóòêó íà òó æ ñóáïîðîãîâó íàâàíòàæåííÿ çà ðàõóíîê ìåíøîãî ïðèðîñòó ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, ùî ïîá³÷íî ñâ³ä÷èòü ïðî çíèæåííÿ ñïîæèâàííÿ êèñíþ ì³îêàðäîì; çá³ëüøåííÿ ïîäâ³éíîãî äîáóòêó íà çðîñòàþ÷³é ïîðîãîâî¿ íàâàíòàæåíí³ (äîñòîâ³ðíî ó õâîðèõ II êëàñó) çà ðàõóíîê á³ëüø âèðàæåíîãî çá³ëüøåííÿ ñèñòîë³÷íîãî àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ùî ìîæå âêàçóâàòè íà çá³ëüøåííÿ àåðîáíî¿ ïîòóæíîñò³, ³íîòðîïíîãî ðåçåðâó ì³îêàðäà, íà ïîë³ïøåííÿ ãåìîäèíàì³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâàíòàæåííÿ. Ó êîíòðîë³ ö³ ïîêàçíèêè çì³íþâàëèñÿ íåñóòòºâî.

Ïðè ë³êóâàíí³ ÄÌ ç ëîêàë³çàö³ºþ âïëèâó óìîâè íà ñåðöå çíèæåííÿ ïîäâ³éíîãî äîáóòêó íà ñòàíäàðòí³é íàâàíòàæåíí³ (ç 169,414 = 5,1 äî 153,81 +5,4 óì. îä.) òà ï³äâèùåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà íà çðîñëî¿ ïîðîãîâî¿ íàâàíòàæåíí³ (ç 169,41 ± 5,1 äî 185,24 = 5,4 óì. îä.) áóëî äîñòîâ³ðíèì ó õâîðèõ ÿê II, òàê III êëàñó òÿæêîñò³. Ïîë³ïøåííÿ ³íîòðîïíî¿ òà íàñîñíî¿ ôóíêö³¿ ñåðöÿ ï³ñëÿ ÄÌÂ-òåðàﳿ ï³äòâåðäæóâàëîñÿ ïîë³ïøåííÿì òèì÷àñîâ³ õ ïàðàìåòð³â ñåðöåâîãî öèêëó ë³âîãî ³ ïðàâîãî øëóíî÷ê³â ñåðöÿ (äàí³ ïîë³êàðä³î-³ ðåîïóëüìîíîãðàô³þ), çá³ëüøåííÿì çíèæåíîãî Ó² ³ ïîâ'ÿçàíîãî ç öèì çá³ëüøåííÿ Ѳ ïðè çíèæåíí³ ïèòîìî¿ ïåðèôåðè÷íîãî ñóäèííîãî îïîðó. Ïðè öüîìó á³ëüø âèðàæåí³ ïîçèòèâí³ çì³íè ñïîñòåð³ãàëèñÿ ïðè 䳿 ÄÂÌ ïîòóæí³ñòþ 40 Âò â ïîð³âíÿíí³ ç 20 Âò. Ó õâîðèõ IV êëàñó òÿæêîñò³ îäíîðàçîâ³ âïëèâó ÄÌ (20 ³ 40 Âò) íà õðåáåò âèêëèêàëè íåñïðèÿòëèâó ïåðåáóäîâó ãåìîäèíàì³êè: çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü, çíèæåííÿ óäàðíîãî ³íäåêñó, Ùî ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ÅÊÃ-îçíàêàìè ïåðåâàíòàæåííÿ ìàëîãî êîëà ³ çá³ëüøåííÿì ³øå쳿 ì³îêàðäà. Ö³ äàí³ ïîðÿä ç â³äñóòí³ñòþ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó õâîðèõ çà êë³í³÷íèìè îçíàêàìè äîçâîëèëè íàì ïðèéòè äî âèñíîâêó ïðî íåäîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ÁÌ ó ë³êóâàíí³ õâîðèõ IV êëàñó òÿ æåðñò³. Òàêèì ÷èíîì, á³ëüø ñïðèÿòëèâà äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó âñ³õ ëàíîê ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè òà êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â çàõâîðþâàííÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ïðè êóðñîâîìó çàñòîñóâàíí³ ÄÌ ïðè âïëèâ³ íà ñåãìåíòàðíèé â³ää³ë íåðâîâî¿ ñèñòåìè ïîòóæí³ñòþ 40 Âò â ïîð³âíÿíí³ ç ïîòóæí³ñòþ 20 Âò. Ïðè 䳿 ÄÌÕ íà ä³ëÿíêó ñåðöÿ ó õâîðèõ I II êëàñó ìຠïåðåâàãó íàéá³ëüø íèçüêà ïîòóæí³ñòü 20 Âò, òîä³ ÿê ó õâîðèõ II êëàñó - ïîòóæí³ñòü 40 Âò. Á³ëüø âèðàæåíå òåïëîâó ä³þ ÄÌ ïîòóæí³ñòþ 40 Âò ó õâîðèõ ç îáòÿæåíîþ ôîðìîþ çàõâîðþâàííÿ, î÷åâèäíî, íåàäåêâàòíî ðîçøèðþâàëüíîìó ðåçåðâó êîðîíàðíèõ àðòåð³é. Âèÿâëåí³ îñîáëèâîñò³ 䳿 ÄÌÕ ð³çíèõ âîêàë³çàö³é ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ ðåêîìåíäàö³é äèôåðåíö³éîâàíèõ ìåòîäèê çàñòîñóâàííÿ ÄÌÕ-òåðàﳿ õâîðèì íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ó ôàç³ îäóæàííÿ.

Çàñòîñóâàííÿ ÄÌ (4 0 Âò) íà ñåãìåíòàðíèé â³ää³ë íåðâîâî¿ ñèñòåìè ìຠïåðåâàãó â ïîð³âíÿíí³ ç âïëèâîì íà îáëàñòü ñåðöÿ ó õâîðèõ á³ëüø ëåãêèõ êëàñ³â (II), à òàêîæ ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ³ ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðîáîþ - çíèæåííÿ àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿ â³äáóëîñÿ ó 71,4% õâîðèõ, òîä³ à ÿê ïðè 䳿 ÄÌÕ íà ä³ëÿíêó ñåðöÿ-ò³ëüêè ó 28,4% (ó êîíòðîë³ ó 20%). Çàñòîñóâàííÿ ÄÌ (20 Âò) íà îáëàñòü ñåðöÿ åôåêòèâíî ó õâîðèõ íå ò³ëüêè II êëàñó, à é ç á³ëüø âàæêèì ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ (III êëàñ òÿæêîñò³).

Îáãîâîðþþ÷è ùå íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèé ìåõàí³çì ë³êóâàëüíî¿ ä³¿ ÄÌÕ-òåðàﳿ ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà, êð³ì áåçïîñåðåäíüî¿ ä³¿ åíåð㳿 åëåêòðîìàãí³òíîãî ïîëÿ íà òåðì³íàëüíå êðîâîîá³ã ³ ìåòàáîë³çì ì³îêàðäà, ùî, áåçñóìí³âíî, ìîæíà äîïóñòèòè ïðè 䳿 íà îáëàñòü ñåðöÿ ³ íå ìîæíà ïîâí³ñòþ âèêëþ÷èòè ïðè 䳿 íà ñåãìåíòàðíó íåðâîâó ñèñòåìó (Ñï-Thv), ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà ³íø³ ëàíêè ñêëàäíîãî ëàíöþãà ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ ïðè 䳿 ÄÌÂ.

Ìîæíà â³äçíà÷èòè ó÷àñòü öåíòðàëüíèõ ìåõàí³çì³â, íà ùî âêàçóâàëè äàí³ ³íòåðâàë êàðä³îãðàô³, ùî ïîêàçàëè âàãîòîí³÷íèé åôåêò îêðåìèõ ïðîöåäóð ÄÌ îáîõ ëîêàë³çàö³é. ëåãêèé ñåäàòèâíèé åôåêò (êë³í³÷í³ äàí³), ïîë³ïøåííÿ öåðåáðàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè, âèÿâëåíå íàìè â ðåçóëüòàò³ òåðìîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü íà òåïëîâ³çîð ó õâîðèõ, ÿê³ îòðèìóâàëè âïëèâ ÄÌÕ ïà õðåáåò. Òîòàëüíå ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè îáëè÷÷ÿ, êèñòåé, ñòîï ³ ãîì³ëîê, êîëàòåðàëüíîãî öåðåáðàëüíîãî êðîâîîá³ãó. Ìîæíà äîïóñòèòè, ùî â ëàíöþã ðåôëåêòîðíî-ãóìîðàëüíèõ â³äïîâ³äåé ïðè âïëèâ³ ÁÌ íà øèéíî-ãðóäíèé â³ää³ë âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè çàëó÷àºòüñÿ íåéðîåíäîêðèííî¿ âà ñèñòåìà (ã³ïîòàëàìóñ, ã³ïîô³ç), ùî â³äçíà÷àëè ³íø³ äîñë³äíèêè Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî çíà÷íî ìåíø âèðàæåíèé ë³êóâàëüíèé åôåêò ÄÌÂ-òåðàﳿ ç ëîêàë³çàö³ºþ íà õðåáåò ó õâîðèõ III â ïîð³âíÿíí³ ç II êëàñîì òÿæêîñò³ â äåÿê³é ì³ð³ îáóìîâëåíèé âèÿâëåííÿì ì³îêàðäà â ðåçóëüòàò³ ïåðèôåðè÷íî¿ âàçîäèëàòàö³¿, ÿêà íå ìîãëà áóòè ñêîìïåíñîâàíà çá³ëüøåííÿì ñåðöåâîãî âèêèäó. ³äñóòí³ñòü åôåêòó ó âèãëÿä³ ïåðèôåðè÷íî¿ âàçîäèëàòàö³¿ ïðè 䳿 ÄÌÕ íà îáëàñòü ñåðöÿ çóìîâèëî á³ëüø âèñîêèé ë³êóâàëüíèé åôåêò ó õâîðèõ âàæêîãî êëàñó, ìàáóòü, çà ðàõóíîê ³íøèõ ìåõàí³çì³â 䳿. Âàæëèâèì ñòàëî çá³ëüøåííÿ ïåðèôåðè÷íîãî ì'ÿçîâîãî êðîâîòîêó: ÎÑÌÊÊ, âèçíà÷àâñÿ ïî êë³ðåíñó 32Õå ï³ñëÿ êóðñó ë³êóâàííÿ ³ñòîòíî çð³ñ (íà 12-18% â³ä âèõ³äíèõ çíà÷åíü) ó â³ääàëåíèõ â³ä âïëèâó ÄÌÕ îáëàñòÿõ (ó ìÿçàõ ãîì³ëêè), à òàêîæ ï³äâèùèëàñÿ çíèæåíå ïàðö³àëüíèé íàïðóãà êèñíþ (ðÎ2) â àðòåð³àë³çîâàííîé êàï³ëÿðíî¿ êðîâ³. ϳäâèùåííÿ ðÎ2 ó êðîâ³ ç 73,3 ± 3,11 äî 84,2 ± 2,96 ìì ðò. ñò. â³äçíà÷àëîñÿ âæå ï³ñëÿ îäí³º¿ ÄÌÂ, ÷îãî íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ â êîíòðîë³.

Òàêà ñïðÿìîâàí³ñòü 䳿 íà óñóíåííÿ ã³ïîêñå쳿 ³ ã³ïîêñ³¿ òêàíèí ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ òêàíèííîãî ìåòàáîë³çìó, ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ïîøêîäæåíîãî ñåðöÿ, çàâåðøåííÿ ðåïàðàòèâíèõ ïðîöåñ³â ó ̲ÎÊ ÐÄÅ, çàáåçïå÷óº âèñîêèé òåðàïåâòè÷íèé åôåêò, ó òîìó ÷èñë³ ïðè âàæêèõ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ, ïðè ÿêîìó íååôåêòèâíî àáî ïðîòèïîêàçàíî çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â, çà âèíÿòêîì "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí. Öå äîçâîëÿº ðåêîìåíäóâàòè ÄÌÂ-òåðàï³þ äëÿ õâîðèõ ³íôàðêòîì ì³îêàðäà, ïî÷èíàþ÷è ç 25-30-ãî äíÿ ïðè âåëèêîâîãíèùåâèé ³ ùå ðàí³øå ïðè ìåëêîî÷àãîâîìó ³íôàðêò³.

ÄÌÂ-òåðàï³þ (40 Âò) õâîðèì I ³ II êëàñ³â âàæêîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ïðè àðòåð³àëüí³é ã³ïåðòîí³¿, çàñòîñîâóþòü ïî ñåãìåíòàðíî¿ ìåòîäèêîþ; õâîðèì III êëàñó âïëèâ ÄÌÕ ïîòóæí³ñòþ 20 Âò ïðîâîäÿòü íà îáëàñòü ïðîåêö³¿ ñåðöÿ, â ïðîöåñ³ êóðñó ë³êóâàííÿ ìîæëèâå ï³äâèùåííÿ ïîòóæíîñò³ äî 40 Âò, òðèâàë³ñòü âïëèâó 10-12 õâ, íà êóðñ ë³êóâàííÿ 12-15 ïðîöåäóð, ùî â³äïóñêàþòüñÿ ùîäíÿ. ÄÌÂ-òåðàï³þ íå çàñòîñîâóþòü õâîðèì IV êëàñó òÿæêîñò³, ïðè ñåðöåâ³é àñòì³, íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó II ñòà䳿, ïîðóøåííÿ ðèòìó ñåðöÿ, à òàêîæ ïðè ñõèëüíîñò³ äî êðîâîòå÷.

Ïñèõîëîã³÷íèé àñïåêò ðåàá³ë³òàö³¿ âàæëèâèé íà âñ³õ ¿¿ åòàïàõ. Çìåíøåííÿ êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â çàõâîðþâàííÿ, ðîçøèðåííÿ ðóõîâîãî ðåæèìó ï³ä êîíòðîëåì ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëà, ðàö³îíàëüíà ïñèõîòåðàï³ÿ, âåñü óêëàä ñàíàòîðíî¿ æèòòÿ áåçóìîâíî ñïðèÿþòü ñïðèÿòëèâîþ ïåðåáóäîâè ïñèõ³êè õâîðîãî ³ éîãî â³äíîñèíè äî ïåðåíåñåíîãî çàõâîðþâàííÿ. Àëå ÷àñòèíà õâîðèõ ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíî¿ ïñèõîòåðàﳿ, â îäíèõ âîíà ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà íà çìåíøåííÿ õâîðîáëèâîãî ñïðèéíÿòòÿ ïåðåíåñåíîãî ³íôàðêòó, â ³íøèõ (³ ¿õ íåìàëî) - íà âèõîâàííÿ àäåêâàòíîãî ñòàâëåííÿ äî ô³çè÷íèõ òà åìîö³éíèõ íàâàíòàæåíü. Çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ùî â ïðîöåñ³ ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ âåëèêî¿ óâàãè çàñëóãîâóº ðåàá³ë³òàö³ÿ íåðâîâî¿ ñèñòåì è â ö³ëîìó, âñ³õ ¿¿ â³ää³ë³â, âêëþ÷àþ÷è âèù³, âåãåòàòèâíó ³ ïåðèôåðè÷íó íåðâîâó ñèñòåìó. Ó ñïîñòåðåæåííÿõ ó 90% õâîðèõ áóëà âèÿâëåíà òà ÷è ³íøà ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ íåâðîòè÷íèõ ïîðóøåíü ó âèãëÿä³ àñòåíîíåâðîòè÷íèõ ðåàêö³é, à ó 10% õâîðèõ - ó âèãëÿä³ ³ïîõîíäðè÷íèõ. Ó 70% õâîðèõ ö³ ïîðóøåííÿ âèÿâëÿëèñÿ çàäîâãî äî ³íôàðêòó ì³îêàðäà, ó ïîëîâèíè ç íèõ ³íôàðêò, ÿê ïðàâèëî, ïîñèëèâ ðîçëàäè ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ â³ää³ë³â öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Íåð³äêî ñàìå ö³ ðîçëàäè îáóìîâëþâàëè òðèâàëó íåïðàöåçäàòí³ñòü õâîðèõ. Íåâðîòè÷í³ ïîðóøåííÿ ÷àñòî ïîºäíóâàëèñÿ ç ðîçëàäàìè öåíòðàëüíèõ â³ää³ë³â âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ ó âèãëÿä³ ð³çíèõ ïîðóøåíü, âêëþ÷àþ÷è âåãåòàòèâíî-ñóäèíí³. Ó 36% õâîðèõ ä³àãíîñòîâàíî îñòåîõîíäðîç øèéíîãî â³ää³ëó õðåáòà ç êîð³íöåâèì ³ ó 25% ç ñèìïàò³¿ êîãàíãë³îíàðíèõ ñèíäðîìîì, ÿê³ íàêëàäàëè ñâîºð³äíèé â³äáèòîê íà áîëüîâèé ñèíäðîì â îáëàñò³ ñåðöÿ; ó 18% õâîðèõ áóâ ïëå÷îëîïàòêîâèé ñèíäðîì.

Ó çâ'ÿçêó ç öèì çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ðåàá³ë³òàö³þ íåðâîâî¿ ñèñòåìè õâîðîãî, ïîðÿä ç â³äíîâëåííÿì ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ³ ôóíêö³é ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ïîâèíí³ çàéìàòè âàæëèâå ì³ñöå â êîìïëåêñ³ ñàíàòîðíîãî òà êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ. Êð³ì ñàíàòîðíîãî ðåæèìó, êë³ìàòîòåðàﳿ ³ ñïåö³àëüíî¿ ïñèõîòåðàﳿ, âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü ìåòîäè åëåêòðîòåðàﳿ, à òàêîæ ìàñàæ, ñïåö³àëüí³ åëåìåíòè íòè ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè. ³äîìî, ùî äëÿ óñï³øíî¿ ïñèõîòåðàﳿ íåîáõ³äíî óñóíåííÿ íåâðîòè÷íîãî ôîíó. Ó öèõ ö³ëÿõ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ìåòîäè åëåêòðîòåðàﳿ - åëåêòðîñîí, ãàëüâàí³÷í³ êîì³ðè ç ë³êàðñüêèìè íåéðîòðîïíèìè çàñîáàìè. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíè ¿ íàøî¿ êë³í³êè, çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîñíó ó êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ (äîçîâàíà õîäüáà, ë³êóâàëüíà ã³ìíàñòèêà) ïîë³ïøóº ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí õâîðèõ - çíèæóº ïî÷óòòÿ òðèâîãè ³ íàïðóæåíîñò³, äðàò³âëèâîñò³, åìîö³éíó ëàá³ëüí³ñòü, ïîêðàùóº í³÷íèé ñîí, ùî â ñâîþ ÷åðãó ñòâîðþº êðàù³ óìîâè äëÿ ïñèõîòåðàﳿ ³ àóòîòðåí³íãó - ìåòîä³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïñèõ³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó ë³êóâàííÿ ñòàí ïîêðàùèâñÿ ó 79,7% õâîðèõ.

Çà äàíèìè ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî òåñòó çà Êðåï³ë³íèì, ïîêðàùèëàñÿ ðîçóìîâà ïðàöåçäàòí³ñòü ìîæíîñò³ çà ðàõóíîê îñëàáëåííÿ ïðîöåñ³â âòîìè ³ ïîñèëåííÿ êîíöåíòðàö³¿ óâàãè. Çà äàíèìè åëåêòðîåíöåôàëîãðàô³¿ âèÿâèëàñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³êà ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ó 60% õâîðèõ. Ïîçèòèâíà äèíàì³êà âèðàæàëàñÿ ó ïîë³ïøåíí³ ñòðóêòóðè àëüô à-ðèòìó, çìåíøåííÿ ïîâ³ëüíî¿ àêòèâíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ðåàêòèâíîñò³ íà ñâ³òëîâ³ ïîäðàçíèêè. Çíà÷íî ïîêðàùèëàñÿ âåãåòàòèâíà ðåãóëÿö³ÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ïðî ùî ñâ³ä÷èëî çíèæåííÿ ñèìïàòè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ïðè îðòîñòàòè÷íî¿ ïðîá³ - ïðèð³ñò ÷àñòîòè ñåðöåâèõ íèõ ñêîðî÷åíü äî ë³êóâàííÿ ñêëàâ 22%, ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ - 16%. Ó ïðîöåñ³ ë³êóâàííÿ çíà÷íî ïîêðàùèâñÿ ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí ñèìïàòèêî-àäðåíàëîâî¿ ñèñòåìè òà êîðè íàäíèðêîâèõ çàëîç.

Äî ë³êóâàííÿ ó 1/3 õâîðèõ ó â³äïîâ³äü íà ñóáìàêñèìàëüíó ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ íà â³äì³íó â³ä çäîðîâèõ ïðî â³äçíà÷åíî çíèæåííÿ ð³âíÿ àäðåíàë³íó â êðîâ³ ïðè ï³äâèùåíí³ âì³ñòó íîðàäðåíàë³íó, òîáòî ñèìïàòè÷íèé òèï ðåàêö³¿, ó ïîëîâèíè õâîðèõ àäðåíàëîâèé òèï ó âèãëÿä³ ï³äâèùåííÿ àäðåíàë³íó, ó ðåøòè íàéá³ëüø âàæêèõ õâîðèõ â³äçíà÷àëàñÿ ã³ïîðåàêòèâí³ñòü ñèñòåìè - óòðèìóþ÷è íÿ â êðîâ³ àäðåíàë³íó ³ íîðàäðåíàë³íó ó â³äïîâ³äü íà ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ ïîì³òíî íå çì³íèëîñÿ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèñíàæåííÿ êîìïåíñàòîðíèõ ìåõàí³çì³â ö³º¿ ñèñòåìè òà çíèæåííÿ ¿¿ àäàïòèâíèõ ìîæëèâîñòåé ó á³ëüø òÿæêèõ õâîðèõ, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ íàëåæíî¿ ìîáèëèçàö³¿ êðîâîòîêó ³ ìåòàáîë³çìó ì³îêàðäà ïðè íàâàíòàæåííÿõ ³ ðîçâèâàºòüñÿ íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó.

ϳñëÿ êóðñó åëåêòðîñíó ó 72% õâîðèõ ðåàêö³¿ ö³º¿ ñèñòåìè íà ñóáìàêñèìàëüí³ íàâàíòàæåííÿ íàáëèæàëèñÿ äî ô³ç³îëîã³÷íèõ, ïðè÷îìó á³ëüø ÷àñòî ïðè ïî÷àòêîâ³é ã³ïåððåàêòèâíîñò³, í³æ ã³ïîðåàêòèâíîñò³. ϳñëÿ êóðñó åëåêòðîñíó ïîêðàùèëàñÿ ãëþêîêîðòèêî¿äíà ôóíêö³ÿ íàäíèðêîâèõ çàëîç, ùî âèðàæàëîñÿ ó çá³ëüøåíí³ çíèæåíîãî äî ë³êóâàííÿ âì³ñòó â êðîâ³ 11-ÎÊÑ ³ ðåçåðâ³â ãëþêîêîðòèêî¿äíî¿ ôóíêö³¿ íàäíèðêîâèõ çàëîç çà äàíèìè ïðîáè ç ÀÊÒÃ. ³äîìî, ùî ñïðèÿòëèâ³ çì³íè â ñèñòåì³ ãóìîðàëüíî-ãîðìîíàëüíî¿ ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ïðèçâîäÿòü äî á³ëüø ðàö³îíàëüíîãî ñïîæèòî ³þ êèñíþ ì³îêàðäîì, çìåíøåííÿ àíã³îñïàñòè÷íèõ ³ ïðåñîðíèõ ðåàêö³é - âàæëèâèõ ìåõàí³çì³â àäàïòàö³¿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ùî íàäçâè÷àéíî âàæëèâî äëÿ ïðîâåäåííÿ ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.

Íàïðèêëàä, â êîíòðîëüí³é ãðóï³ õâîðèõ, ÿê³ íå îòðèìàëè òå÷³¿ åëåêòðîñíîì, ïîðóøåííÿ íÿ ñíó, íåâðîòè÷í³ ïîðóøåííÿ, ëàá³ëüí³ñòü ñåðöåâîãî ðèòìó ³ ³íø³ ñèìïòîìè, çóìîâëåí³ â³äõèëåííÿì â ïñèõîåìîö³éí³é ñôåð³, çàëèøàëèñÿ äîâøå (äî 25-30 äí³â), í³æ â îñíîâí³é ãðóï³ õâîðèõ, ÿê³ îòðèìóâàëè åëåêòðîñîí. Îñîáëèâî âàæêî ï³ääàâàëèñÿ ë³êóâàííþ ïîðóøåííÿ ñíó, êàðä³àë㳿, åìîö³éíà ëàá³ëüí³ñòü òà ïîâ'ÿçàí³ ç íåþ ïîðóøåííÿ ðåàêòèâíîñò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ó òîìó ÷èñë³ íàïàäè ñòåíîêàð䳿. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ðåæèì ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ðîçøèðþâàâñÿ ïîâ³ëüí³øå, í³æ â îñíîâí³é ãðóï³ õâîðèõ, òåðì³í ïåðåáóâàííÿ â êë³í³ö³ çá³ëüøóâàâ ñÿ äî 40 äí³â (â îñíîâí³é ãðóï³ - â ñåðåäíüîìó 28 äí³â); ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ ò³ëüêè ó 50% õâîðèõ ìîãëè áóòè ðîçö³íåí³ ÿê ïîë³ïøåííÿ.

Çâåðòຠíà ñåáå óâàãó âèðàçíå ïîçèòèâíèé âïëèâ åëåêòðîñíó íà òàêèé ñèíäðîì, ÿê áîë³ â ñåðö³: êàðä³àë㳿 ïðèïèíèëèñÿ ó 90% õâîðèõ, íàïàäè ñòåíîêàð䳿 ñòàâàëè ð³äøå ³ ëåãøå ³ ïðèïèíÿëèñÿ çîâñ³ì ó 85% õâîðèõ; åôåêò â³ä åëåêòðîñíó íàâ³òü ïåðåâåðøóâàâ åôåêò òåðàﳿ â ãðóï³ õâîðèõ, ÿê³ îòðèìóâàëè ôàðìàêîëîã³÷í³ ïðåïàðàòè íåéðî- ³ ïñèõîòðîïíî¿ ä³¿. Öå, ìàáóòü, îáóìîâëåíî ÿê çíèæåííÿì ïîðîãà áîëüîâî¿ ÷óòëèâîñò³ âíàñë³äîê ïîñèëåííÿ ïðîöåñ³â ãàëüìóâàííÿ, òàê ³ áëîêóþ÷îþ 䳺þ ³ìïóëüñíèõ ñòðóì³â íà âèñõ³äíèé âïëèâ ðåòèêóëÿðíî¿ ôîðìàö³¿ Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ³ äàí³ ë³òåðàòóðè äîçâîëÿþòü çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ä³ÿ åëåêòðîñíó íå îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè äîöiëüíî çàñòîñîâóâàòè â ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà. Çã³äíî ç íàøèìè äàíèìè, íàéá³ëüø àäåêâàòíèé åëåêòðîñîí ç ÷àñòîòîþ ³ìïóëüñíèõ ñòðóì³â 10 Ãö íà ïî÷àòêó ë³êóâàííÿ, ç ï³äâèùåííÿì äî 20 Ãö â ïðîöåñ³ êóðñó åëåêòðîñíó, ñèëà ñòðóìó 7 - 8 À â àìïëèòóäíîìó çíà÷åíí³ ³ìïóëüñó, íà êóðñ 15-20 ïðîöåäóð. Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ åëåêòðîñíó º ïîð³âíÿíî ìàëî ïðîòèïîêàçàíü, òîìó éîãî ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ÿê ñàìîñò³éíî, òà ê ³ â êîìïëåêñ³ ç ôàðìàêîëîã³÷íèìè ïðåïàðàòàìè ³ ë³êóâàëüíîþ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ (äîòðèìóþ÷èñü ³íòåðâàë 1 - 1 1/2 ãîä) â óìîâàõ ñàíàòîð³þ, ñòàö³îíàðó ³ ïîë³êë³í³êè õâîðèì I, II ³ III êëàñ³â òÿæêîñò³ çàõâîðþâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïðè ïîºäíàíí³ ç ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðîáîþ.  îñòàíí³ ðîêè îòðèìàí³ íîâ³ äàí³, ÿê³ ïîêàçóþòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùåííÿ ë³êóâàëüíîãî åôåêòó åëåêòðîñíó çà ðàõóíîê äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî âèáîðó ÷àñòîò ³ìïóëüñíîãî ñòðóìó (5-20 ³ 40-60 Ãö), êåðóþ÷èñü âàð³àíòîì ãåìîäèíàì³êè àáî çà ðàõóíîê ñèíõðîí³çóâàòè âïëèâ³â ³ìïóëüñíîãî ñòðóì à ç ôàçàìè ñåðöåâîãî öèêëó Ïîêàçàíî á³ëüø âèðàæåíå êîðèãóþ÷èé ä³þ íà ã³ïåðê³íåòè÷íèé âàð³àíò ãåìîäèíàì³êè åëåêòðîñíó ïðè ÷àñòîò³ ³ìïóëüñ³â 5-10 Ãö, íà ã³ïîê³íåòè÷íèì - ïðè ÷àñòîò³ 50 - 70 Ãö.

Ïðè ñèíõðîí³çóâàòè âïëèâ³â ³ìïóëüñíîãî ñòðóìó ç ÷àñòîòîþ 10-25 Ãö ç äèàñòîëîþ á³ëüøå ïðîÿâëÿºòüñÿ ñåäàòèâíó ä³þ, ïðè÷îìó âîíî á³ëüø âèðàæåíî ó õâîðèõ ç îçíàêàìè ã³ïåðñèìïàòèêîòîí³¿. Ïîë³ïøåííÿ ñòàíó õâîðèõ (çìåíøåííÿ ãîëîâíîãî áîëþ, çàïàìîðî÷åííÿ, ïîë³ïøåííÿ ñíó), îñîáëèâî ë³òíüîãî â³êó, ç öåðåáðàëüíèì àòåðîñêëåðîçîì ìè íàá ëþäó â³ä çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîôîðåçó åóô³ë³íó ïî êîì³ðöåâî¿ ìåòîäèêîþ (âèêëþ÷àþ÷è âèïàäêè ç òàõ³êàð䳺þ ³ åêñòðàñèñòî볺þ); åëåêòðîôîðåçó ñóëüôàòó ìàãí³þ Ìàñàæ ó õâîðèõ ç ³íôàðêòîì ì³îêàðäà çàñòîñîâóþòü äèôåðåíö³éîâàíî, êåðóþ÷èñü êë³í³÷íèìè ñèíäðîìàìè. Ìàñàæ "êîì³ð âî¿ "çîíè ïðîâîäÿòü ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ç àñòåíîíåâðîòè÷íèé ñèíäðîìîì, öåðåáðàëüíèì àòåðîñêëåðîçîì, ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðîáîþ.

Ìàñàæ îáëàñò³ ñåðöÿ çà ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíîþ íàìè ìåòîäèêîþ ìè çàñòîñîâóºìî ïðè êàðä³àëã³ÿõ, òàê ÿê ó õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà áîëþ ãîäèíó òî áóâàþòü íåêîðîíàðîãåííîãî õàðàêòåðó, à ïîâ'ÿçàí³ ç ï³äâèùåííÿì áîëüîâî¿ ÷óòëèâîñò³, çáóäëèâîñò³ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ïñèõîòåðàï³ÿ, çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîñíó ³ ìàñàæó ïðåêàðä³àëüíî¿ îáëàñò³ íàáóâຠïåðøî÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ.

Äî ìàñàæó îáëàñò³ ñåðöÿ ³ ðåôëåêñîãåííèõ éîãî çîí - ë³âî¿ ëîïàòêè ³ ë³âî¿ ðóêè ìè âäàâàëèñÿ ç ìåòîþ ðåôëåêòîðíî¿ ä³¿ íà ñåðöå ³ öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó ç ïåðèôåðè÷íèõ ðåöåïòîðíèõ çîí, ðåôëåêòîðíî ïîâ'ÿçàíèõ ç ñåðöåì. Òåîðåòè÷íèì îáãðóíòóâàííÿì äëÿ çàñòîñóâàííÿ ìàñàæó º â³äîìèé çâ'ÿçîê ì³æ âíóòð³øí³ìè îðãàíàìè ³ øê³ðîþ (çîíè Çàõàð¿íà-Ãåäà). Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî çàñòîñóâàííÿ ìàñàæó ïðåêàðä³àëüíî¿ îáëàñò³, ë³âî¿ ëîïàòêè ³ ðóêè âèêëèêຠãàëüìóâàííÿ â öåíòðàëüí³é íåðâîâ³é ñèñòåì³, ùî é äîâîäèëîñü äàíèìè åëåêòðîåíöåôàëîãðàô³¿ êë³í³÷íèìè îçíàêàìè ñåäàòèâíîãî ³ çíåáîëþþ÷îãî åôåêòó. Ìàñàæ ö³º¿ çîíè ðåôëåêòîðíî ïðèçâîäèòü äî óðàæåíü ÷àñòîòè ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü ³ ïîäîâæåííþ ä³àñòîëè, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ - äî òèì÷àñîâîãî ïðèïèíåííÿ åêñòðàñèñòîë àáî çìåíøåííÿ ¿õ ñïðèéíÿòü ïàö³ºíòîì. Çàñòîñóâàííÿ ìàñàæó íèæí³õ ê³íö³âîê â ïåðø³ 7 - 10 äí³â ðîçøèðåííÿ ðóõîâîãî ðåæèìó, à òàêîæ ïðè ñóïóòíüîìó àòåðîñêëåðîç³ ïåðèôåðè÷íèõ ñóäèí ïðèçâîäèòü äî ïîë³ïøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ ì'ÿç³â ê³íö³âîê çà ðàõóíîê ïîë³ïøåííÿ ãåìîöèðêóëÿö³¿ â ì³êðîñóäèí øê³ðè ³ ì'ÿç³â, äî á³ëüø øâèäêîãî â³äíîâëåííÿ ¿õ ïðàöåçäàòíîñò³.

Çàñòîñóâàííÿ ìàñàæó ïîêàçàíî ïðè øèéíîìó îñòåîõîíäðîç³ ç íåâðîëîã³÷íèìè áîëüîâèìè ñèíäðîìàìè (ðàäèêóëÿðíèé, ì'ÿçîâî-äèñòðîô³÷íèé, ïëå÷îëîïàòêîâèé), ñóïóòí³õ ³íôàðêòó ì³îêàðäà. Óñóíåííÿ òàêèõ áîëüîâèõ ñèíäðîì³â ñïðèÿº á³ëüø øâèä òðîé òà åôåêòèâíî¿ ô³çè÷íî¿ ³ ïñèõ³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, óñóíåííÿ ðåôëåêòîðíî îáóìîâëåíî¿ ñòåíîêàð䳿. Ïðè íåâðîëîã³÷íèõ áîëüîâèõ ³ âåãåòàòèâíèõ ñèíäðîìàõ îñòåîõîíäðîçó âèïðàâäîâóþòü ñåáå ñèíóñî¿äàëüí³ ìîäóëüîâàí³ ñòðóìè àáî ÑÌÒ-åëåêòðîôîðåç çíåáîëþþ÷èõ ³ ãàíãë³îáëî ê³ðóþ÷èõ ìåäèêàìåíòîçíèõ ïðåïàðàò³â, à òàêîæ ìàãí³òîòåðàï³ÿ (ÇÌÏ) ³ ÄÌÂ-òåðàï³ÿ ç ëîêàë³çàö³ºþ âïëèâó íà õðåáåò. Ó ñïîñòåðåæåííÿõ â³äçíà÷åíî ñïðèÿòëèâó ä³þ åëåêòðîñíó ç ÷àñòîòîþ ³ìïóëüñ³â 5-10-15 Ãö íà âåãåòàòèâí³ (òàõ³êàðä³ÿ, åêñòðàñèñòîë³ÿ, êîëèâàííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó òîùî) ³ áîëüîâèé ñèíäðîìè, îáóìîâëåí³ ïîðóøåííÿìè â ìåçîä³åíöåôàëüíèõ âåãåòàòèâíèõ öåíòðàõ â ðåçóëüòàò³ áîëüîâîãî ñòðåñó òà ã³ïîêñ³¿ â ãîñòð³é ôàç³ ³íôàðêòó ³ ùå çáåð³ãàþòüñÿ ó ôàç³ îäóæàííÿ. Âñ³ ìåòîäè ë³êàðñüêîãî åëåêòðîôîðåçó â ò³é ÷è ³íø³é ñòåï ºíè ñïðàâëÿþòü ñåäàòèâíó òà çíåáîëþâàëüíó ä³þ, òîìó ¿õ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü â ðåàá³ë³òàö³¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè òà ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàòóñó.

Çàñòîñîâóþòü åëåêòðîôîðåç áðîìó, ãàíãëåðîí, ïàíàíãèíà, êàë³þ ³ ìàãí³þ òà ³íøèõ ìåäèêàìåíòîçíèõ ïðåïàðàò³â Êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ. Îñíîâíèì ó ñëîâàìè óñï³õó â³äíîâëþâàëüíî¿ òåðàﳿ íà âñ³õ åòàïàõ ðåàá³ë³òàö³¿ º ¿¿ äèôåðåíö³éîâàíèé, ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð â çàëåæíîñò³ â³ä òÿæêîñò³ ïåðåíåñåíîãî ³íôàðêòó, ôîíó, íà ÿêîìó â³í ðîçâèíóâñÿ, òÿæêîñò³ êë³í³÷íîãî ïåðåá³ãó ïåð³îäó îäóæàííÿ, à òàêîæ êîìïëåêñí³ñòü ü â³äíîâëþâàëüíèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ð³çí³ ëàíêè ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó.

Ó ïîíÿòòÿ êîìïëåêñíîñò³ âêëþ÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ íå ò³ëüêè ô³çè÷íèõ òà ³íøèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ, àëå é ïîºäíàííÿ ê³ëüêîõ ô³çè÷íèõ ìåòîä³â. Ïðèêëàäîì òàêî¿ êîìïëåêñíîñò³ ìîæå ñëóæèòè ñî÷å ííÿ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà íåðâîâó ñèñòåìó (åëåêòðîñîí àáî ë³êàðñüêèé åëåêòðîôîðåç), ïñèõîòåðàﳿ òà ôàêòîð³â òðåíóþ÷î¿ ä³¿ (ð³çí³ ôîðìè ë³êóâàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ìàñàæ, áàëüíåîòåðàï³ÿ). ˳êóâàëüíå õàð÷óâàííÿ òà êë³ìàòîòåðàïåâòè÷íîãî âïëèâó â óìîâàõ ñàíàòîð³þ òëîì äëÿ ³íøèõ â³äíîâëþâàëüíèõ çàõîä³â. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ ç çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîñíó, êàìåðíèõ ñóëüô³äíèõ âàíí, ìàñàæó, äîçîâàíî¿ õîäüáè ³ ë³êóâàëüíî¿ ã³ìíàñòèêè á³ëüø ïîì³òíî ñïðèÿëî ïîë³ïøåííþ ñêîðî÷óâàëüíî¿ ôóíêö³¿ ñåðöÿ, â³äáóäîâè ãåìîäèíàì³êè, ï³äâèùåííþ òîëåðàíòíîñò³ äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà 130%, òîä³ ÿê êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ áåç çàñòîñóâàííÿ âàíí-ò³ëüêè íà 85,9%.

Ïðè âèáîð³ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ñë³ä âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿, öóêðîâîãî ä³àáåòó òà ³íøèõ ñóïóòí³õ ñèíäðîì³â ³ çàõâîðþâàíü. Ïðè àðòåð³àëüí³é ã³ïåðòîí³¿ ïåðåâàæíî çàñòîñîâóþòü åëåêòðîñîí, ÄÌÂ-òåðàï³þ ïî ñåãìåíòàðíî¿ ìåòîäèêîþ, áàëüíåîòåðàï³þ ïðèçíà÷àþòü ó âèãëÿä³ êàìåðíèõ ðàäîíîâèõ, âóãëåêèñëèõ, éîäîáðîìí³, ñóëüô³äíèõ âàíí àáî "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí. Ïðè ñóïóòíüîìó öóêðîâîìó ä³àáåò³ çàñòîñîâóþòü åëåêòðîñîí, ïðè ì³êðîàíã³îïàò³ÿõ ê³íö³âîê, à òàêîæ ïðè àòåðîñêëåðîç³ ïåðèôåðè÷íèõ ñóäèí ïðèçíà÷àþòü ïåðåâàæíî ñóëüô³äí³ ³ âóãëåêèñë³ êàìåðí³ âàííè. Ö³ëåñïðÿìîâàíå âèêîðèñòàííÿ ô³çè÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ àáî êîìïëåêñó ç äåê³ëüêîõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ç îáë³ê ìó ìåõàí³çì³â ë³êóâàëüíî¿ ä³¿ ¿õ äîçâîëÿº á³ëüø åôåêòèâíî â³äíîâëþâàòè ïîðóøåí³ ôóíêö³¿ ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ ñêîðîòèòè ìåäèêàìåíòîçíó òåðàï³þ. Íàì âèäàºòüñÿ ìîæëèâèì âèä³ëèòè ó âèãëÿä³ ñõåìè òðè îñíîâí³ äèôåðåíö³éîâàí³ ïðîãðàìè â³äíîâíî¿ òåðàﳿ ç âèêîðèñòàííÿì ô³çè÷íèõ ÷èííèê³â äëÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ó ôàç³ ðåêîíâàëåñöåíö³¿ ð³çíîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³

3.3 Äèôåðåíö³éîâàíà ïðîãðàìà â³äíîâëþâàëüíî¿ òåðàﳿ


Ïåðøà ïðîãðàìà.

Ñåðåä ÷àñòèíè îáñòåæåíèõ íàìè õâîðèõ â ðåçóëüòàò³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà ïîñòðàæäàëà ëèøå ðóõîâà àêòèâí³ñòü, â³äíîâëåííÿì ÿêî¿ ìè çàéìàëèñü. Öå áóëè îñîáè ìîëîäîãî â³êó (35-45 ðîê³â) áåç ïîøèðåíîãî àòåðîñêëåðîçó òà õðîí³÷íî¿ êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³, áåç íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó, ÿê ïðàâèëî, ô³çè÷íî àêòèâí³ äî ³íôàðêòó, áåç óñêëàäíåíü â ãîñòð³é ôàç³ çàõâîðþâàííÿ. Ïî òÿæêîñò³ êë³í³÷íîãî ñòàíó ö³ õâîð³ ìîãëè áóòè â³äíåñåí³ äî I êëàñó ïðè íåòðàíñìóðàëüíîì àáî äî II êëàñó, ÿêùî òðàíñìóðàëüíîì ³íôàðêò³. Äëÿ ïîñòóïîâî¿ òðåíóâàííÿ ìè ïðèçíà÷àëè äîçîâàíó õîäüáó, ë³êóâàëüíó ã³ìíàñòèêó, ïðîãóëÿíêè ³ ìàñàæ íèæí³õ ê³íö³âîê ³ ïîð³âíÿíî øâèäêå ðîçøèðåííÿ ðóõîâîìó ðåæèìó. Äåÿêèì õâîðèì ïîòð³áíî óñóíåííÿ àñòåíî-íåâðîòè÷íèõ ðåàêö³é òà â³äõèëåíü ó ïñèõ³÷íîìó ñòàòóñ³. Ç ö³ºþ ìåòîþ ìè çàñòîñîâóâàëè ïñèõîòåðàï³þ òà åëåêòðîñîí.  óìîâàõ ñàíàòîð³þ öèì õâîðèì çàñòîñîâóþòü êë³ìàòîòåðàï³þ, ïî÷èíàþ÷è ç 4-5-ãî äíÿ ïî ðåæèìó ïîì³ðíîãî âïëèâó ç âèêîðèñòàííÿì ïîâ³òðÿíèõ âàíí, ñíó íà ïîâ³òð³, ïðîãóëÿíîê, äîçîâàíèõ ñîíÿ÷íèõ âàíí, à òàêîæ ïðîöåäóð, ùî ãàðòóþòü: õîä³ííÿ ïî ðîñ³ àáî âîä³ (ïî áåðåç³ ìîðÿ), äîçîâàí³ ìîðñüê³ êóïàííÿ (â óìîâàõ ïðèìîðñüêîãî êë³ìàòó), ïî÷èíàþ÷è ç 7-8-ãî ïåðåáóâàííÿ äíÿ äí³ ïåðåáóâàííÿ â ñàíàòîð³¿, íîæí³ é ðó÷í³ êîíòðàñòí³ âàííè, à òàêîæ êàìåðí³ (âóãëåêèñë³, ñóëüô³äí³, éîäîáðîìí³ âàííè. Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ñïðèÿòëèâó ä³þ âîäíèõ ïðîöåäóð (îáëèâàíü, äóø³â), ìàñàæó (àáî ñàìîìàñàæó) ù³òêàìè.

Äðóãà ïðîãðàìà.

Õâîðèì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà,  òîìó ÷èñë³ òðàíñìóðàëüíèì, ç ð³äê³ñíèìè ³ íåâàæêèìè íàïàäàìè ñòåíîêàð䳿, ïî÷àòêîâî¿ (ëàòåíòíî¿) àáî I ñòà䳺þ íåäîñòàòíîñò³ êðîâîîá³ãó (II êëàñ òÿæêîñò³), â òîìó ÷èñë³ ³ç ñóïóòíüîþ àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòîí³ºþ, ïîðÿä ç â³äíîâëåííÿì

ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ³ ìàñàæåì íèæí³õ ê³íö³âîê ³ ïðè ïîêàçàííÿõ ³ ïñèõîòåðàﳺþ äîö³ëüíî äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü ãåìîäèíàì³êè çàñòîñîâóâàòè áàëüíåîòåðàï³þ êàìåðíèìè âàííàìè, ÄÌÂ-òåðàï³þ ïî ñåãìåíòàðíî¿ ìåòîäèêîþ (Cv-Thv ç áîêó ñïèíè), åëåêòðîñîí àáî åëåêòðîôîðåç ë åêàðñòâåííèõ ïðåïàðàò³â (çà ïîêàçàííÿìè).  óìîâàõ ñàíàòîð³þ - ¿ì ïðîâîäÿòü êë³ìàòîòåðàï³þ, ïî÷èíàþ÷è ç 6-7-ãî äíÿ çà ðåæèìàìè ñëàáêîãî ³ ç 14-15-ãî äíÿ ïîì³ðíîãî âïëèâó.

Òðåòÿ ïðîãðàìà.

Õâîðèì III êëàñó òÿæêîñò³ ïîðÿä ç àäåêâàòíèì ðîçøèðåííÿì ðóõîâîãî ðåæèìó ³ ìà ññàæà íèæí³õ ê³íö³âîê ïîêàçàíî çàñòîñóâàííÿ "ñóõèõ" âóãëåêèñëèõ âàíí, ÄÌÂ-òåðàﳿ (çà ñåãìåíòàðíî¿ ìåòîäèêîþ àáî íà îáëàñòü ïðîåêö³¿ ñåðöÿ), åëåêòðîñíó, ë³êàðñüêîãî åëåêòðîôîðåçó. Êë³ìàòîòåðàï³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ç 7-8-ãî äíÿ çà ðåæèìàìè ñëàáêîãî âïëèâó ïåðåâàæíî ó âèãëÿä³ ïðîãóëÿíîê, òåïëèõ àáî ³íäèôåðåíòíèõ ïîâ³òðÿíèõ âàíí, ÷àñòêîâèõ ñîíÿ÷íèõ âàíí. Âñ³ ô³çè÷í³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ ïðèçíà÷àþòü íà òë³ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, ï³ä³áðàíèõ â çàëåæíîñò³ â³ä êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â çàõâîðþâàíü.

Îäíèì ç âàæëèâèõ ïåðåâàã ñàíàòîðíîãî åòàïó ë³êóâàííÿ º îñîáëèâîñò³ ðåæèìó, ùî ³ñòîòíî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ðåæèìó ë³êàðí³, çíà÷íå ðîçøèðåííÿ ïñèõîåìîö³éíèõ âïëèâ³â: êîíòàêòè ç âèäóæóþ÷èì, åëåìåíòè ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â, ìîæëèâ³ñòü òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîâ³òð³, ïðîãóëÿíîê, âïëèâ êë³ìàòè÷íèõ ôàêòîð³â ³ ò.ä. Î÷åâèäíî, Ùî ìàêñèìàëüíå òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ñàíàòîðíîãî ˳êóâàííÿ ìîæëèâå Ëèøå ïðè Ïåâíîãî ð³âí³ ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé õâîðîãî, äîñÿãíóòî íà ïîïåðåäíüîþ åòàï³ Ë³êóâàííÿ.

Äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ ÖͲ²Ê³Ô, ïðîâåäåí³ ó ïîðÿäêó åêñïåðèìåíòà, ïîêàçàëè, ù ïðî ïî÷àòîê çàñòîñóâàííÿ ñàíàòîðíèõ ìåòîä³â ˳êóâàííÿ, à Îòæå, ² ðÿäêè íàïðàâëåííÿ â ñàíàòîð³é ïîâèíí³ áóò³ ä³ôåðåíö³éîâàí³ ç óðàõóâàííÿì òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó ãîñòðèé ³íôàðêòó ì³îêàðäà òà ïåð³îäó îäóæàííÿ â³ä íüîãî. Íàéá³ëüø ôóíêö³îíàëüíî äèâèñü âèùå ÿâëÿþòüñÿ ïðîäîâæåííÿ ë³êàðíÿíîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿.

Êîìïëåêñíà òåðàï³ÿ ñàíàòîðíèìè ìåòîäàìè ˳êóâàííÿ åôåêòèâíà, çà íàøèìè äàíèìè, ó 98% õâîðèõ, ïðàöåçäàòí³ñòü â³äíîâëåíà â ñåðåäíüîìó ÷åðåç 15 äí³â ó 91% õâîðèõ, ç íèõ 79,5% ïîâåðíóëèñÿ äî êîëèøíüîãî ïðàö³ ³ 11,5% -äî ïîëåãøåíîãî. Ñàíàòîðíèé åòàï â ïîä³áíèõ âèïàäêàõ ìàêñèìàëüíî ãîòóº ðåàá³ë³òîâàíèõ äî ïðàö³. Ò³ëüêè 6,3% õâîðèõ âàæêî¿ ô³çè÷íî¿ ïðàö³ àáî ïðàöþâàëè çà ïðîôåñ³ºþ, íå ñóì³ñíîþ ³ç çàõâîðþâàííÿì (ëüîò÷èêè, ìàøèí³ñòè òà ³í) áóëè âèçíàí³ ³íâàë³äàìè II ãðóïè, 2,7%ïåðåéøëè íà ïåíñ³þ çà â³êîì.

Ó õâîðèõ ç óñêëàäíåíèì ïåðåá³ãîì ³íôàðêòó ì³îêàðäà, ùî ìàëè íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó, âàæêó ñòåíîêàðä³þ ³ ³íø³ ïðîÿâè çàõâîðþâàííÿ (III êëàñ òÿæêîñò³) ðåàá³ë³òàö³ÿ ç çàñòîñóâàííÿì ñàíàòîðíèõ ìåòîä³â ìîæå ïî÷èíàòèñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ 14-16-äåííîãî äîë³êîâóâàííÿ ìåäèêàìåíòîçíèìè ïðåïàðàòàìè â ïîºäíàíí³ ç ùàäíèì ðåæèìîì. Îòæå, äëÿ òàêèõ õâîðèõ äîö³ëüíèé ïðîì³æíèé åòàï ðåàá³ë³òàö³¿ ì³æ ë³êàðíåþ òà ñàíàòîð³ºì ó â³ää³ëåíí³ äîë³êîâóâàííÿ ïðè ë³êàðí³ (êë³í³ö³). ×è íå ïåðåðèâàíå â³äíîâíå ë³êóâàííÿ ïðîòÿãîì 3 - 3 1/2 ì³ñ (ë³êàðíÿ - êë³í³êà ³íñòèòóòó - êàðä³îëîã³÷íèé ñàíàòîð³é) äîçâîëèëî 72% õâîðèõ ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè ÷åðåç 4-6 ì³ñ, òîä³ ÿê ïðè îäíîìó åòàï³ ï³ñëÿ ë³êàðíÿíà ðåàá³ë³òàö³¿ â óìîâàõ êë³í³êè ³íñòèòóòó òåðì³íè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ çá³ëüøóâàëèñÿ äî 6-8 ì³ñ ³ 20% õâîðèõ áóëè âèçíàí³ ³íâàë³äàìè II ãðóïè.

Òðèåòàïíå â³äíîâíå ë³êóâàííÿ çíà÷íî ïîë³ïøèëî ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ íà â³ääàëåíèõ åòàïàõ, ïðîòå ³ñòîòíî íå âïëèíóâøè íà ðîçâèòîê ïîâòîðíèõ ³íôàðêò³â ³ ëåòàëüí³ñòü. Òàê, äî ê³íöÿ ïåðøîãî ðîêó íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó â ãðóï³ õâîðèõ, ùî ïðîéøëè ò³ëüêè îäèí åòàï (êë³í³êà ³íñòèòóòó) ï³ñëÿ ë³êàðíÿíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, âèçíà÷àëàñÿ ó 60% õâîðèõ, òîä³ ÿê ó ìèíóë³ äâà åòàïè (êë³í³êà - ñàíàòîð³é) ò³ëüêè ó 28% õâîðèõ, ñòåíîêàðä³ÿ II ³ III ÔÊ - ³äïîâ³äíî ó 78 òà 38%, ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî ðèòìó - ó 18 ³ 8%. Ïîâòîðíèé ³íôàðêò ì³îêàðäà ðîçâèíóâñÿ â³äïîâ³äíî ó 9 ³ 8%, ëåòàëüí³ñòü â³äçíà÷åíà â 7 ³ 6,6% âèïàäê³â.

²ñòîòíî, ùî ñàíàòîðíå ë³êóâàííÿ õâîðèõ III êëàñó òÿæêîñò³, ïðîâåäåíå ï³ñëÿ äîë³êîâóâàííÿ â êë³í³ö³ ³íñòèòóòó, äîçâîëèëî â îïòèìàëüíîìó îáñÿç³ âèêîðèñòîâóâàòè ñàíàòîðí³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ (äîçîâàíà õîäüáà, ïðîãóëÿíêè, êë³ìàòîòåðàï³ÿ òà áàëüíåîòåðàï³ÿ êàìåðíèìè ðàäîíîâèìè âàííàìè), äîñÿãòè ñïðèÿòëèâèõ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ ó 89% õâîðèõ ïðè çíèæåíí³ äîçè ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â â 2 ðàçè ³ á³ëüøå. Ïðè òðèåòàïíå â³äíîâëþâàëüíîìó ë³êóâàíí³ äî ê³íöÿ ñàíàòîðíîãî åòàïó ðåàá³ë³òàö³¿ òîëåðàíòí³ñòü äî ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ â ñåðåäíüîìó çðîñëà íà 150 êãì / õâ (â³ä 200 äî 350 êãì / õâ.), Òåìï äîçîâàíî¿ õîäüáè ç 60-70 äî 80 - 100 êðîê / õâ, ïðîéäåíà â³äñòàíü çà äåí ü - â³ä 2-3 äî 5 - 6 êì ïðè ïîäàëüø³é ïîçèòèâí³é äèíàì³ö³ ÅÊà ó 50% õâîðèõ; íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó çìåíøèëàñÿ ó 78% õâîðèõ, ùî ìàëè ¿¿ íà êë³í³÷íîìó åòàï³ ë³êóâàííÿ

Âèñíîâêè


Âèõîäÿ÷è ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â âèäíî êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà ìຠïîçèòèâíó äèíàì³êó. Êð³ì ìåäèêàìåíòîçíî¿ òåðàﳿ, ÿêà º îñíîâíîþ íà äàíîìó åòàï³ (ñòàö³îíàðíîìó) ë³êóâàííÿ, àêòèâíî çàñòîñîâóþòüñÿ ð³çí³ ìåòîäè òà çàñîáè ô³çè÷íîé ðåàá³ë³òàö³¿. Ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ç ³íôàðêòîì ì³îêàðäà ïî÷èíàºòüñÿ ç ïåðøèõ äí³â ¿õ ïåðåáóâàííÿ â ñòàö³îíàð³. Âñ³ ðåàá³ë³òàö³éí³ çàõîäè ç õâîðèìè ïðîâîäèëèñü ï³ä íàãëÿäîì ³ êîíòðîëåì ë³êóþ÷îãî ë³êàðÿ.

Ïåð³îäè÷íèé êîíòðîëü çà ðåàêö³ºþ õâîðèõ íà ô³çè÷íó íàâàíòàæåííÿ (ËÃ, äîçîâàíà õîäüáà ³ ï³äéîìè ïî ñõîäàõ) çä³éñíþâàâñÿ áåçïîñåðåäíüî øëÿõîì ñïîñòåðåæåíü ó ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, åëåêòðîêàðä³îãðàô³÷íèõ òà ³íøèõ íåîáõ³äíèõ ³íñòðóìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, à òàêîæ ôóíêö³îíàëüíèõ ïðîá.

Ñïèðàþ÷èñü íà ïîäàí³ ìàòåð³àëè ìîæíà çðîáèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè:

) ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ç õâîðèìè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå ïîë³ïøåííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ïîêàçíèê³â (×ÑÑ, À / Ä), çàãàëüíîãî ñàìîïî÷óòòÿ, à òàêîæ ãàðíó ðåàêö³þ õâîðèõ íà íàâàíòàæåííÿ;

Ðåçþìå

 

Îäí³ºþ ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì íàóêîâî¿ ìåäèöèíè ïðàêòè÷íî¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ ³ ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ º õâîðîáè ñèñòåìè êðîâîîá³ãó. Ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ öèõ çàõâîðþâàíü âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè, à â³ðí³øå íå ñò³ëüêè ÷àñòîòîþ ïîøèðåííÿ, ñê³ëüêè ¿õ âàãîþ. Ö³ õâîðîáè çàéìàþòü ïðîâ³äíå äðóãå ì³ñöå ñåðåä óñ³õ ïðè÷èí ñìåðò³ â á³ëüøîñò³ åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, â òîìó ÷èñë³ ³ â Óêðà¿í³ Ó íàø³é êðà¿í³ õâîðîáè ñèñòåìè êðîâîîá³ãó çàéìàþòü ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ïðè÷èí ³íâàë³äíîñò³.

˳òåðàòóðà


1. Ì. Ì. Àìîñîâ; Áåíäåò ß.À. Ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü ³ ñåðöå. Êè¿â: Çäîðîâÿ, 1984.

. Àïîíàñåíêî Ã.À., Âîëêîâ Â.Â. Íàóìåíêî Ð.Ã. ˳êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà ïðè-çàõâîðþâàííÿõ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. - Êèåâ: Çäîðîâ'ÿ, 1987.

. Ãàñèëèê Â.Ñ., Êóëèêîâà Í.Ì. Ïîë³êë³í³÷íèé åòàï ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ ³íôàðêòîì ì³îêàðäà. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1984.

. Çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ ³ ðåàá³ë³òàö³ÿ / ϳä çàãàëüíîþ ðåäàêö³ºþ Ì.Ë. Ïîëëîêà, Ä.Õ. Øì³äòà. - Ê.: Îë³ìï³éñüêà ë³òåðàòóðà, 2000. - 407 ñ.

. Çàéöåâ Â.Ï. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ, ÿê³ ïåðåíåñëè ³íôàðêò ì³îêàðäà. - Õàðê³â: ÕÃÈÔÊ, 1995.

. Ëåáåäºâà Â.Ñ. ˳êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà. - Ë.: Ìåäè÷íèé, 1974.

. ˳êóâàëüíà ô³çè÷íà êóëüòóðà: Äîâ³äíèê / ϳä ðåä. ïðîô. Â.À. Åïèôàíîâà. - Ì.: Ìåäèöèíà, 2004. - 592 ñ.

. ˳êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà: Íîâ³òí³é ïîñ³áíèê / Çà çàã. ðåä. ïðîô. Ò.À. ªâäîêèìîâî¿. - Ì.: Âèä-ó Åêñìî, 2003. - 862 ñ., ³ë.

. Êîçëîâà Ë.Â., Êîçëîâ Ñ.À., Ñåìåíåíêî Ë.À. Îñíîâè ðåàá³ë³òàö³¿. - Ðîñòîâ í/Ä: "Ôåí³êñ", 2003. - 480 ñ.

. Êîçëîâà Ë.Â., Êîçëîâ Ñ.À., Ñåìåíåíêî Ë.À. Ìàñàæ. - Ó êí.: Îñíîâè ðåà-áèëèòàöèè. - Ðîñòîâ í/Ä: "Ôåí³êñ", 2003, ñ.340 - 343.

. Êîìïëåêñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ³ç ãîñòðèì ³íôàðêòîì ì³îêàðäà/ Â.Ì. Áóòêî òà ³í. - Êóðñüê: Á.²., 1998.

. Êðóãëèé Ì.Ì., Êîáçºâ Þ.À. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ïðè ³íôàðêò³ ì³îêàðäà. - Ñàðàòîâ: Âèä-ó Ñàðàòîâñüêîãî óí-òà, 1978.

. Êóíè÷åâ Ë.À. ˳êóâàëüíèé ìàñàæ. - Ê.: Âèùà øêîëà. Ãîëîâíèé âèä-âî, 1981. - 328 ñ.

. ˳êóâàëüíà ô³çè÷íà êóëüòóðà: /Äîâ³äíèê ªï³ôàíîâ Â.À., Ìîøêîâ Â.Ì., Àíóôüåâà Ð.². òà ³í.; ïîä ðåä. .Â.À. ªï³ôàíîâà. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1988.

. Ìåäè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè/ Â.Í. Äçÿê, Àëåêñººíêî Ç.Ê. òà ³í. - 2-å èçä. - Êèåâ: Çäîðîâÿ, 1986.

. Ìîøêîâ Â.Ì. ˳êóâàëüíà ô³çè÷íà êóëüòóðà â êë³í³ö³ âíóòð³øí³õ õâîðîáè-íåþ. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1982. - 223 ñ.

. Ìèêîëàºâà Ë.Ô., Àðîíîâ.Ä.Ì. Ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1986. - 186 ñ.

. Íîâ³ àñïåêòè ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ íà ³íôàðêò ì³îêàðäà. - Ê.: Óêð. ÍIJ êàðä³îëî㳿 ³ì. àêàä. Ì.Ä. Ñòðàæåñêà, 1997.

. Ïàñèíê³â ª.². Ô³ç³îòåðàï³ÿ. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1980.

. Ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ íà ³øåì³÷íó õâîðîáó ñåðöÿ. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1986.

. Ñêóð³õ³íà Ë.À. Ô³çè÷í³ ôàêòîðè â ë³êóâàíí³ òà ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ ç çàõâîðþâàííÿìè ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. - Ì.: Ìåäèöèíà, 1979.

. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ Â.Ì. Ìóõ³í. Âèäàâíèöòâî "Îë³ìï³éñüêà ë³òåðàòóðà". Êè¿â 2000.

. Ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ: ϳäðó÷íèê äëÿ àêàäåì³é òà ³íñòèòóò³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè / Çà çàã. ðåä. ïðîô. Ñ.Í. Ïîïîâà. - Ðîñòîâ í / Ä: "Ôåí³êñ", 1999. - 608 ñ.

. Øòåðåíãåðö À. ª., Á³ëà Í.À. Ìàñàæ äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé. - Ê.: Çäîðîâ'ÿ, 1996. - 384 ñ.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Похожие работы на - Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!