Земельні ресурси підприємства

 • Вид работы:
  Методичка
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  25,75 Кб
 • Опубликовано:
  2013-09-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Земельні ресурси підприємства

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки підприємства і управління трудовими ресурсами


Методичні вказівки

з практичних занять за дисципліною “Економіка сільськогосподарського виробництва” для студентів факультету ветеринарної медицини за спеціальністю

“Лікар ветеринарної медицини”Луганськ - 2013

УДК 658 (076)

Рецензент:

Освітлені загальні методичні вказівки з практичних занять за дисципліною “ Економіка сільськогосподарського виробництва”.

Розглянуто і схвалено Методичною комісією економічного факультету Луганського національного аграрного університету, протокол № від 2013 р.

ВСТУП

Високоефективну і конкурентоздатну економіку можуть формувати і розвивати лише професійно компетентних і досвідчених управлінських кадрів всіх рівнів, перш за все господарських керівників і фахівці з базовою економічною освітою. Саме це служить основним спонукальним мотивом видання відповідної методичних вказівок, орієнтованих на придбання фахівцями достатніх практичних навиків при вирішенні виробничо-господарських завдань економічного управління підприємствами і організаціями в ринкових умовах.

Мета написання студентами роботи за дисципліною «Економіка сільськогосподарського виробництва» - глибоко засвоїти теорію питання вибраної теми, навчитися самостійно використовувати і аналізувати літературні джерела, фактичну і планову інформацію, виробити вміння висловлювати власні думки і робити узагальнювальні висновки, набути навичок всебічного аналізу економіки підприємств в сучасних умовах економіки.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ВИКОНАННЯ

Питання 1: ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Завдання для виконання:

визначити структуру сільськогосподарських угідь і посівних площ;

проаналізувати рівень інтенсивності використання земельних ресурсів;

розрахувати показники ефективності використання землі.

Процентне відношення окремих видів сільськогосподарських угідь до їх загальної площі визначає структуру сільськогосподарських угідь.

Землезабезпеченість визначається діленням площі відповідних угідь на наявне населення країни (області, району, підприємства).

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначають за такими показниками:

ступінь господарського використання землі, який розраховується діленням площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;

ступінь розораності, який визначається як ділення площі ріллі і багаторічних культурних насаджень на площу сільськогосподарських угідь;

ступінь меліорації - як відношення площі меліорованих земель (зрошуваних, осушуваних) до загальної площі сільськогосподарських угідь;

питома вага інтенсивних культур (цукрового буряка, льону, картоплі, овочів, соняшнику, зернової кукурудзи, конопель) в загальній посівній площі підприємства;

коефіцієнт повторного використання землі, який визначається відношенням посівної площі разом з площею повторних посівів до посівної площі господарства.

Про економічну ефективність використання землі судять на підставі системи натуральних і вартісних показників.

До натуральних показників відносять:

врожайність сільськогосподарських культур;

виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію скотарства і вівчарства розраховують на 100 га сільськогосподарських угідь, свинарства - на 100 га ріллі, птахівництва - на 100 га площі зернових культур).

До вартісних показників відносять:

виробництво валової продукції в порівняних цінах на гектар сільськогосподарських угідь;

виробництво товарної продукції в поточних цінах на гектар сільськогосподарських угідь;

виробництво чистої продукції на гектар сільськогосподарських угідь;

обсяг чистого прибутку на гектар сільськогосподарських угідь.

Таблиця 1 - Структура сільськогосподарських угідь

Показники

Землезабезпеченість

Структура с.-г. угідь

Відхилення, %площа, га

питома вага %
базовий

заданний

базовий

заданий


1

2

3

4

5

6

7=6-5

Всього сільськогосподарських угідь

А02/Б10

А02


100

100

-«»-

Зокрема: рілля

А03/Б10

А03


А03/А02*100


-«»-

сінокоси

А04/Б10

А04


А04/А02*100


-«»-

пасовища

А05/Б10

А05


А05/А02*100


-«»-


Вихідні дані: таблиця 1; таблиця 10.

Таблиця 2 - Склад і структура посівної площі

Показники

Площа, га

Структура %

Відхилення (+,-), га


базовий

задан-ний

базовий

заданий


1

2

3

4

5

6=3-2

Площа ріллі

А03


Х

Х

Х

Посівна площа

А07


100

100

Х

Зернові і зернобобові культури - всього

А08


А08/А07*100


-«»-

з них: - озима пшениця

А09


А09/А07*100


-«»-

- ярі без кукурудзи

А10


А10/А07*100


-«»-

- кукурудза на зерно

А11


А11/А07*100


-«»-

Соняшник

А12


А12/А07*100


-«»-

Овочі

А13


А13/А07*100


-«»-

Кормові культури - всього

А14


А14/А07*100


-«»-

з них: - багаторічні трави

А15


А15/А07*100


-«»-

- однорічні трави

А16


А16/А07*100


-«»-

- кукурудза на з/к і силосі

А17


А17/А07*100


-«»-

- інші кормові культури

А18


А18/А07*100


-«»-

Пара

А19


Х

Х

Х


Вихідні дані: таблиця 1, таблиця 2.

Таблиця 3 - Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів

Показники

Базовий

Заданий

Відхилення, %

1

2

3

4=3/2*100-100

1. Ступінь господарського використання землі (ділення площі с.-г. угідь на всю земельну площу)

А02/А01


-«»-

2. Ступінь розораності (ділення площі ріллі і багаторічних насаджень на площу с.-г. угідь)

А03/А02


-«»-

3. Ступінь меліорації (відношення площі меліорованих земель до площі с.-г. угідь)

А06/А02


-«»-

4. Питома вага інтенсивних культур в загальній посівній площі підприємства %: - кукурудзи на зерно

А11/А07*100


-«»-

- соняшнику

А12/А07*100


-«»-

- овочів

А13/А07*100


-«»-


Вихідні дані: таблиці 1; таблиця 2

Таблиця 4 - Ефективність використання землі (натуральні показники)

Показники

Базовий

Заданий

Відхилення

1

2

3

4=3-2

1. Врожайність культур, ц - зернові - всього

А20


-«»-

- озима пшениця

А21


-«»-

- ячмінь

А22


-«»-

- овочі

А23


-«»-

- соняшник

А24


-«»-

- кукурудза

А25


-«»-

2. Виробництво зерна на 100 га рілля, ц

А20*А08/А03*100


-«»-

3. Виробництво на 100 га с.-г. угідь, ц а) продукції скотарства - молока

А26/А02*100


-«»-

- приросту живої маси ВРХ

А28/А02*100


-«»-

б) продукції вівчарства - шерсть

А32/А02*100


-«»-

- приросту живої маси овець

А30/А02*100


-«»-

4. Виробництво продукції свинарства на 100 га рілля (приріст живої маси свиней), ц

А29/А03*100


-«»-

5. Виробництво продукції птахівництва на 100 га площі зернових: - м'яса птиці, ц

А31/А08*100


-«»-

- яєць, тис. шт.

А33/А08*100


-«»-


Вихідні дані: таблиця 1; 2; 3.

Таблиця 5 - Ефективність використання землі (вартісні показники)

Показники

Варіанти

Відхилення


базовий

заданий


1

2

3

4=3-2

1. Виробництво валової продукції в порівняних цінах на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.: - всього по господарству

(А92*1000/А02)*100


-«»-

- по тваринництву

(А94*1000/А02)*100


-«»-

2. Виробництво валової продукції рослинництва в порівняних цінах на 100 га рілля, грн.

(А93*1000/А03)*100


-«»-

3. Товарна продукція в поточних цінах реалізації на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.: - всього по господарству

(А91*1000/А02)*100


-«»-

- по тваринництву

(А90*1000/А02)*100


-«»-

4. Товарна продукція рослинництва в поточних цінах реалізації на 100 га рілля, грн.

(А81*1000/А03)*100


-«»-

5. Виробництво на 100 га сільськогосподарських угідь, грн.: - чистої продукції

(Б06*1000/А02)*100


-«»-

- операційного прибутку

(Б03*1000/А02)*100


-«»-


Вихідні дані: таблиця 1; 8; 9.

Після кожної таблиці повинні бути зроблені короткі висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції по підвищенню ефективності використання землі.

Питання 2: ОСНОВНІ ФОНДИ (ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ) АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання для виконання:

визначити структуру основних виробничих фондів основного виду діяльності;

розрахувати показники руху, стани основних фондів;

проаналізувати показники забезпеченості і ефективності використання основних фондів.

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає структура основних виробничих фондів, під якою розуміють процентне співвідношення окремих елементів цих фондів в їх загальній вартості.

При оцінці структури основних виробничих фондів необхідно враховувати, що їх структурні елементи істотно відрізняються за функціональною роллю в процесі виробництва, а тому не з однаковою активністю впливають на кінцеві результати господарювання. За інших рівних умов вищих результатів досягають ті підприємства, які краще оснащені активними основними виробничими фондами.

Для характеристики руху основних фондів використовують такі показники:

коефіцієнт зростання - відношення суми основних коштів на кінець року до їх вартості на початок року;

коефіцієнт вибуття - відношення вартості вибулих в звітному році основних засобів до суми всіх основних коштів на початок року;

коефіцієнт оновлення - відношення знову введених за рік основних засобів до вартості всіх основних засобів на кінець року;

коефіцієнт сукупного відновлення - відношення вартості основних засобів, які поступили протягом року, до первинної вартості всіх основних засобів на початок року.

коефіцієнт зносу - відношення суми зносу до первинної вартості основних засобів;

коефіцієнт придатності - ділення первинної вартості засобів за мінусом всієї суми зносу на їх первинну вартість.

Для оцінки ефективності використання основних фондів розраховують наступні показники:

фондовіддача - відношення вартості виробленої продукції до первинної середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення;

фондомісткість - це зворотний показник фондовіддачі, який показує, скільки було використано основних виробничих фондів для виробництва однієї гривни продукції;

рентабельність основних засобів - відношення чистого прибутку до середньорічної вартості основних фондів виражене у відсотках.

Таблиця 6 - Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності

Найменування засобів

Сума, тис. грн.

Структура, %

Відхилення, %


базовий

заданий

базовий

заданий


1

2

3

4

5

6=5-4

Будівлі

Б38


1/10х100


-«»-

2. Споруди і передавальні пристрої

Б39


2/10х100


-«»-

2а. Всього пасивних засобів (1+2)

Б38+Б39


2а/10х100


-«»-

3. Силові машини і устаткування

Б40


3/10х100


-«»-

4. Транспортні засоби

Б41


4/10х100


-«»-

5. Виробничий і господарський інвентар

Б42


5/10х100


-«»-

6. Виробнича і робоча худоба

Б43


6/10х100


-«»-

7. Багаторічні насадження

Б44


7/10х100


-«»-

8. Інші основні засоби

Б45


8/10х100


-«»-

9. Всього активних засобів (3+4+5+6+7+8)

Б40+Б41+ Б42+Б43+ Б44+Б45


9/10х100


-«»-

10. Всього основних засобів (2а+9)

Б46


100

100

-«»-

11. Доводиться активних засобів на 1 грн. пасивних (9/2а)

9/2а


Х

Х


Вихідні дані: таблиця 13

Таблиця 7 - Показники розміру, руху і стану основних фондів

Показники

Варіанти

Відхилення, %


базовий

заданий


1

2

3

4=(3-2)/2*100

1. Наявність на початок року, тис. грн.

Б13


-«»-

2. Поступило (введено в дію нових засобів), тис. грн.

Б15


-«»-

3. Вибуло (ліквідовано) основних засобів, тис. грн.

Б16


-«»-

4. Наявність на кінець року, тис. грн.

Б14


-«»-

Сума зносу: а) на початок року, тис. грн. б) на кінець року, тис. грн.

Б18 Б19


-«»-

6. Коефіцієнт зростання основних фондів (4/1)

Б14/Б13


-«»-

7. Коефіцієнт оновлення основних фондів (2/4)

Б15/Б14


-«»-

8. Коефіцієнт вибуття основних фондів (3/1)

Б16/Б13


-«»-

9. Коефіцієнт сукупного відновлення основних фондів (2/1)

Б15/Б13


-«»-

10. Коефіцієнт зносу основних фондів: - на початок року (5А/1)

Б18/Б13*100


-«»-

- на кінець року (5Б/4)

Б19/Б14*100


-«»-

11. Коефіцієнт придатності основних фондів: - на початок року ((1-5А)/1)

(Б13-Б18)/Б13


-«»-

- на кінець року ((4-5Б)/4)

(Б14-Б19)/Б14


-«»-


Вихідні дані: таблиця 11

Таблиця 8 - Показники забезпеченості і ефективності використання основних виробничих фондів

Показники

Варіанти

Відхилення, %


базовий

заданий


1

2

3

4=(3-2)/2*100

1.Фондозабезпеченність, грн./га

Б46/А02


-«»-

2. Фондоозброєність, грн./чол.

Б46/Б10


-«»-

3. Кількість умовних тракторів на 1000 га рілля, шт.

Б20/А03*1000


-«»-

4. Фондовіддача по валовій продукції

А92/Б46


-«»-

5. Фондомісткість по валовій продукції

Б46/А92


-«»-

6. Рентабельність основних засобів, %

Б05/Б46*100


3-2


Вихідні дані: таблиці 1; 9; 10; 11; 13.

Після кожної таблиці повинні бути зроблені короткі висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання основних фондів.

Питання 3: ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання для виконання:

визначити структуру оборотних фондів;

проаналізувати показники оборотності оборотних коштів;

розрахувати показники ефективності використання оборотних коштів.

Оборотні кошти - це засоби виробництва, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, в ході якого повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Оборотні фонди - це грошовий вираз предметів праці, які знаходяться на стадії виробничих запасів і незавершеного виробництва, які беруть участь лише в одному циклі виробництва і повністю переносять свою вартість на знов створену продукцію.

Фонди обертання не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі і не беруть участь в утворенні вартості, а лише обслуговують його, будучи одночасно результатом цього виробництва.

Знаючи, що в створенні додаткової вартості беруть участь лише оборотні фонди, а фонди звернення лише обслуговують цей процес, важливим моментом є визначення структури оборотних коштів.

Під структурою оборотних коштів розуміють співвідношення окремих елементів в загальному обсязі оборотних коштів, виражені у відсотках до підсумку.

Одним з найважливіших показників ефективності, що характеризує швидкість оборотності оборотного капіталу є коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, який розраховується як ділення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотного капіталу.

Зворотну величину коефіцієнта оборотності називають коефіцієнтом завантаження оборотного капіталу, який характеризує його суму, що доводиться на одну гривну реалізованої продукції.

У практиці достатньо широко застосовується показник тривалості одного обороту оборотного капіталу в днях (Тоб), який визначається за формулою:


де Тп - тривалість періоду, за який розраховується показник (найчастіше, береться один рік - 365 днів)

Коб - коефіцієнт оборотності оборотного капіталу

Для оцінки і аналізу ефективності використання оборотного капіталу визначається показник фондовіддачі діленням валової продукції в порівняних цінах на середньорічну вартість цього ресурсу.

Для оцінки використання спожитих оборотних фондів розраховують показники материаловіддача (відношення валової продукції до матеріальних витрат виробництва) і матеріаломісткості (зворотна величина показника материаловіддачі).

Таблиця 9 - Склад і структура оборотних коштів

Показники

Варіанти

Відхилення, %


базовий

заданийтис. грн.

структура, %

тис. грн.

структура , %


1

2

3

4

5

6=5-3

1. Виробничі запаси

Б21

Б21/Б37*100-«»-

2. Тварини на вирощуванні і відгодівлі

Б22

Б22/Б37*100-«»-

3. Малоцінні і швидкозношувані предмети

Б23

Б23/Б37*100-«»-

4. Незавершене виробництво

Б24

Б24/Б37*100-«»-

5. Витрати майбутніх періодів

Б25

Б25/Б37*100-«»-

6. Всього оборотних фондів (1+2+4+5)

Б26

Б26/Б37*100-«»-

7. Готова продукція

Б27

Б27/Б37*100-«»-

8. Товари в запасах

Б28

Б28/Б37*100-«»-

9. Товари, відвантажені, але не сплачені в строк

Б29

Б29/Б37*100-«»-

10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи

Б30

Б30/Б37*100-«»-

11. Дебіторська заборгованість по розрахунках

Б31

Б31/Б37*100-«»-

12. Грошові кошти, всього

Б32

Б32/Б37*100-«»-

в т.ч. в касі

Б33

Б33/Б37*100-«»-

на розрахунковому рахунку

Б34

Б34/Б37*100-«»-

13. Інші оборотні кошти

Б35

Б35/Б37*100-«»-

14. Всього фондів звернення (7+8+9+10+11+12+13)

Б36

Б36/Б37*100-«»-

15. Всього оборотних коштів (6+14)

Б37

100


100

Х


Вихідні дані: таблиця 12

Таблиця 10 - Показники оборотності оборотних коштів

Показники

Варіанти

Відхилення, %


базовий

заданий


1

2

3

4=((3-2)/2)*100

1. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

Б01


-«»-

2. Виручка від реалізації, тис. грн.

А91


-«»-

3. Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.

Б37


-«»-

4. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (2/3)

А91/Б37


-«»-

5. Коефіцієнт закріплення засобів в обороті (3/2)

Б37/А91


-«»-

6. Тривалість 1 обороту, дні (365/4пункт)

365/(А91/Б37)


-«»-

7. Виробничі запаси, тис. грн.

Б21


-«»-

8. Готова продукція, тис. грн.

Б27


-«»-

9. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (2/7)

А91/Б21


-«»-

10. Коефіцієнт оборотності готової продукції (2/8)

А91/Б27


-«»-


Вихідні дані: таблиці 8; 9; 12.

Таблиця 11 - Показники ефективності використання оборотних коштів

Показники

Варіанти

Відхилення, %


базовий

заданий


1

2

3

4=(3-2)/2*100

1. Товарна продукція, тис. грн.

А91


-«»-

2. Валова продукція в порівняних цінах 2000г., тис. грн.

А92


-«»-

3. Валовий прибуток, тис. грн.

Б02


-«»-

4. Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.

Б37


-«»-

5. Матеріальні витрати, тис. грн.

А99


-«»-

6. Отримано товарної продукції на 1 грн. оборотних коштів, грн. (1/4)

А91/Б37


-«»-

7. Отримано прибутки на 1 грн. оборотних коштів, грн. (3/4)

Б02/Б37


-«»-

8. Фондовіддача (2/4)

А92/Б37


-«»-

9. Матеріаловіддача (2/5)

А92/А99


-«»-

10. Матеріаломісткість (5/2)

А99/А92


-«»-


Вихідні дані: таблиці 8; 9; 12.

Після кожної таблиці повинні бути зроблені короткі висновки. У завершальному коментарі до питання обґрунтувати пропозиції по підвищенню ефективності використання оборотних коштів.

Питання 4: ТРУДОВІ РУСУРСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Завдання для виконання:

визначити показники використання трудових ресурсів;

розрахувати вартісні показники продуктивності праці;

дати поняття основним і непрямим показникам продуктивності праці.

Під продуктивністю праці розуміють реалізовану здатність конкретної праці (праці конкретних працівників) в одиницю робочого часу виробляти певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг робіт.

Для визначення продуктивності праці в сільському господарстві використовують систему економічних показників. Повними називають показники продуктивності праці, при визначенні яких беруться до уваги вироблена продукція і витрати живої праці. Неповні показники є проміжними і розраховуються до отримання продукції. Натуральні показники визначають діленням прямих витрат праці, які виникають в процесі виконання технологічних операцій, на обсяг виробленої продукції. Це - зворотні показники продуктивності праці, і їх називають технологічною трудомісткістю продукції.

Вартісні показники - погодинна, денна і річна продуктивність праці - визначається відношенням вартості валової продукції в порівняних цінах відповідно до відпрацьованих людино-годин, людино-днів і середньорічної чисельності працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві.

Таблиця 12 - Ефективність використання трудових ресурсів

Показники

Варіанти

Відхилення, %


базовий

заданий


1

2

3

4=(3-2)/2*100

1. Середньорічна чисельність працівників, чол.

Б10


-«»-

2. Відпрацьовано за рік, тис. люд.-год.

Б11


-«»-

3. Відпрацьовано 1 працівником, люд.-год.

Б11*1000/Б10


-«»-

4. Річний фонд праці на 1 працівника за нормативом, люд.-год.

1960


-«»-

5. Вартість валової продукції в порівняних цінах, тис. грн.

А92


-«»-

6. Коефіцієнт використання трудових ресурсів (3/4)

(Б11*1000/Б10)/1960


-«»-

7. Вироблено валовій продукції одним працівником, тис. грн.

А92/Б10


-«»-


Вихідні дані: таблиці 9; 10.

Питання 5: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Завдання для виконання:

визначити показники ліквідності і платоспроможності;

на їх основі провести оцінку фінансової стійкості підприємства;

проаналізувати показники рентабельності в цілому по підприємству;

обґрунтувати вірогідність банкрутства.. Показники ліквідності і платоспроможності

Платоспроможність показує здатність підприємства погасити свої короткострокові борги (зобов'язання) за рахунок власних поточних активів (оборотних коштів).

. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - визначається як відношення поточних активів і витрат майбутніх періодів (II і III розділи Активу балансу) до загальної суми поточних зобов'язань і доходів майбутніх періодів (IV і V розділи Пасиву).

Коефіцієнт характеризує ступінь покриття поточних зобов'язань і ДМП за рахунок поточних активів і ЗМП. Оптимальним є співвідношення 2:1, а критичним 1. Воно показує, в скільки разів поточні активи і ДМП перевищують поточні зобов'язання (борги).

Чим більше коефіцієнт загальної ліквідності, тим привабливіше підприємство для потенційних кредиторів.

. Коефіцієнт термінової ліквідності - визначається як відношення швидко ліквідних активів (III частина Активу за мінусом виробничих запасів, молодняку тварин і худоби на відгодівлі) до суми короткострокових зобов'язань (III частина Пасиву балансу).

Оптимальною величиною коефіцієнта є 1, критичною - 0,5. Чим вище цей коефіцієнт, тим нижче фінансовий ризик і більше потенційних можливостей для залучення додаткових фінансових коштів.

. Коефіцієнт моментальної ліквідності (абсолютною) - відношення грошових коштів та їх еквівалентів до суми поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів.

Оптимальне значення коефіцієнта - 0,5. Критичне значення коефіцієнта - 0,2.

. Коефіцієнт ліквідності запасів

Кліквідн. зап. = (100+110+120+130+140) / (620+430+630)

Показує, якою мірою матеріальні цінності покривають поточні зобов'язання.

. Коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках

Кліквідн. ср. расч. = (150+160+170+180+190+200+210+250+270) / (620+430+630)

Показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості - показує, який розмір кредиторської заборгованості доводиться на 1 грн. дебіторської.

Ккред./деб. = (530+540+550+560+570+580+590+600) / (160+170+180+190+200+210)

Показує, якою мірою очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення поточних зобов'язань.

. Коефіцієнт мобільності активів

Кмоб. акт. = (260+270) / 280

Показує, яку частину у валюті балансу займають оборотні активи.

. Коефіцієнт співвідношення активів

Котн. акт. = (260+270) / (080+270)

Показує рівень співвідношення між оборотними і необоротними активами.

ІІ. Оцінка фінансової стійкості підприємства за показниками фінансової стабільності і структури капіталу. Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є його автономність (інвестиційна незалежність від зовнішніх джерел).

Характеризується фінансова стійкість показниками:

. Коефіцієнт незалежності (автономії) - показує, скільки одиниць власного капіталу доводиться на одиницю авансованого капіталу.

Критичне значення цього показника 0,5. Якщо він менше 0,5, то підприємство схильне до ризику банкрутства.

2. Коефіцієнт заборгованості

Кзадолж. = (Позиковий капітал) / (Аванс. капітал) =
(II+III+IV+V Пасив) / (Валюта Балансу)

Коефіцієнт автономії і коефіцієнт заборгованості в сумі рівні 1.

У складі позикового капіталу в розділі II “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” відбиваються засоби, призначення для оплати майбутніх відпусток, пенсійного забезпечення, соціального страхування на випадок безробіття.

. Коефіцієнт фінансового лівіриджу - характеризує величину позикового капіталу, що доводиться на одиницю власного капіталу:

земельний ресурс аграрний підприємство

Клів. = (Позиковий капітал) / (Власний капітал) =
(II+III+IV+V Пасив) / (I Пасив)

Добре - Кл < 1; задовільно - Кл = 1; дуже погано - Кл > 1.

. Коефіцієнт маневреності - показує здатність підприємства своєчасно здійснювати поточні платежі, задовольняти потреби в ресурсах. Маневрувати можна тільки високоліквідними оборотними коштами, причому власними.


Коефіцієнт маневреності показує, скільки власних поточних активів доводиться на одиницю власного капіталу.

. Коефіцієнт довгострокової фінансової риски

Чим вище цей коефіцієнт, тим нижче привабливість підприємства для інвестора:

Кдолгоср.фін.ріська = (Долгоср. зобов'язання) / (Собств. капітал) =
(III Пасив) / (I Пасив)

. Коефіцієнт фінансової стійкості - показує, якою мірою підприємство може покрити за рахунок власних засобів поточні зобов'язання і доходи майбутніх періодів.

Кфін. стійкості = (Собств. капітал) / (Тік. зобов'язання + ДБП)

. Коефіцієнт фінансової риски:

До риски = (Власний капітал) / (Позиковий капітал)

. Показники рентабельності

. Рентабельність продажів розраховується діленням операційного прибутку на виручку від реалізації продукції виражене у відсотках

. Рентабельність основного капіталу визначається діленням чистого прибутку на основний капітал виражене у відсотках.

. Рентабельність основної діяльності визначається діленням операційної прибутку на собівартість реалізованої продукції виражене у відсотках.

Таблиця 13 - Аналіз показників фінансового стану підприємства

Показники

Спосіб розрахунку

базовий

заданий

Показники ліквідності і платоспроможності

1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

(260+270)/(620+630)2. Коефіцієнт термінової ліквідності

(260-100-110+270)/ (620+630)3. Коефіцієнт моментальної ліквідності (абсолютною)

(230+240)/(620+630)4. Коефіцієнт ліквідності запасів

(100+110+120+130+140) / (620+430+630)5. Коефіцієнт ліквідності засобів в розрахунках

(150+160+170+180+190+200+210+250+270) / (620+430+630)6. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості

(530+540+550+560+570+580+590+600) / (160+170+180+190+200+210)7. Коефіцієнт мобільності активів

(260+270) / 2808. Коефіцієнт співвідношення активів

(260+270) / (080+270)Оцінка фінансової стійкості підприємства

1. Коефіцієнт незалежності (автономії)

380/6402. Коефіцієнт заборгованості

(430+480+620+630)/6403. Коефіцієнт фінансового лівіриджу

(430+480+620+630)/3804. Коефіцієнт маневреності

(380-080)/3805. Коефіцієнт довгострокової фінансової риски

480/3806. Коефіцієнт фінансової стійкості

380/(620+630)7. Коефіцієнт риски

380/(430+480+620+630)Показники рентабельності %

1.Рентабельність продажів

(Б03/а91)*1002. Рентабельність основного капіталу

(Б05/030)*1003. Рентабельність основної діяльності

(Б03/б01)*100
ВИХІДНІ ДАНІ

Таблиця 14

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А01

Загальна земельна площа

5750,0

5520,0

2702,5

4094,0

4352,8

4847,3

2110,3

3075,1

2181,6

3200,5

3862,9

А02

Всього сільськогосподарських угідь

5000,0

4800,0

2350

3560

3785

4215

1835

2674

1897

2783

3359

А03

Зокрема: рілля

4000,0

3734,4

1833,0

2670,0

2990,2

3435,2

1394,6

2203,4

1475,9

2220,8

2603,2

А04

сінокоси

300,0

280,1

137,5

200,3

224,3

257,6

104,6

165,3

110,7

166,6

195,2

А05

пасовища

700,0

785,5

379,5

689,8

570,6

522,1

335,8

305,4

310,4

395,6

560,5

А06

Площа меліорованих земель

500,0

720,0

213,9

391,6

454,2

548,0

163,3

254,0

227,6

389,6

524,0


Таблиця 15

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А07

Посівна площа

3600,0

3473,0

1668,0

2269,5

2631,3

3091,7

1241,2

2005,1

1387,3

2043,2

2238,8

А08

Зернові і зернобобові всього

1800,0

1848,5

898,2

1335,0

1450,2

1824,1

733,6

1220,7

718,7

959,4

1194,9

А09

Озима пшениця

900,0

924,3

449,1

667,5

725,1

912,1

366,8

610,3

359,4

479,7

597,4

А10

Ярі без кукурудзи

540,0

554,6

269,5

400,5

435,1

547,2

220,1

366,2

215,6

287,8

358,5

А11

Кукурудза на зерно

360,0

369,7

179,6

267,0

290,0

364,8

146,7

244,1

143,7

191,9

239,0

А12

Соняшник

360,0

336,1

165,0

240,3

269,1

309,2

125,5

198,3

132,8

199,9

234,3

А13

Овочі

80,0

74,7

36,7

53,4

59,8

68,7

27,9

44,1

29,5

44,4

52,1

А14

Кормові культури всього

1360,0

1213,7

568,2

640,8

852,2

889,7

354,2

542,0

506,2

839,5

757,5


з них
А15

багаторічні трави

272,0

242,7

113,6

128,2

179,0

177,9

70,8

108,4

101,2

184,7

151,5

А16

однорічні трави

244,8

230,6

102,3

115,3

153,4

169,0

63,8

113,8

91,1

151,1

136,4

А17

кукурудза на зелений корм і силос

693,6

619,0

255,7

326,8

434,6

489,3

180,7

276,4

248,0

428,1

378,8

А18

інші кормові культури

149,6

121,4

96,6

70,5

85,2

53,4

39,0

43,4

65,8

75,6

90,9

А19

Пар

400,0

261,4

165,0

400,5

358,8

343,5

153,4

198,3

88,6

177,7

364,5


Таблиця 16

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Врожайність культур, ц/га
А20

зернові всього

40,0

35,0

30,0

38,0

39,5

36,0

39,0

33,0

32,0

38,0

А21

озима пшениця

45,0

42,0

40,0

43,0

47,0

50,0

48,0

47,5

41,5

44,0

45,0

А22

ячмінь

28,0

22,0

21,0

20,0

30,0

22,0

25,0

23,0

27,0

26,0

24,0

А23

овочі

150,0

125,0

134,0

158,0

174,0

192,0

186,0

149,0

138,0

151,0

163,0

А24

соняшник

20,0

15,5

16,0

17,9

18,2

19,4

16,7

15,0

17,4

16,4

20,0

А25

кукурудза

38,0

28,0

31,4

37,6

29,2

30,5

34,7

36,9

40,0

36,4

33,3


Виробництво продукції тваринництва, цА26

молоко

35000,0

38400,0

17625,0

30260,0

37850,0

37092,0

14129,5

26205,2

15745,1

17811,2

23848,9

А27

м'ясо всіх видів тварин

4130,0

4123,7

2362,8

3955,6

4951,5

5748,8

1970,0

2402,2

2406,0

3545,2

4719,4

А28

зокрема м'ясо ВРХ

2500,0

2736,0

1527,5

2492,0

3293,0

3751,4

1302,9

1577,7

1821,1

2226,4

3127,2

А29

м'ясо свиней

1200,0

1045,6

604,9

1068,0

1255,9

1545,9

453,2

506,8

369,0

1072,7

1301,6

А30

м'ясо овець

250,0

249,6

131,6

231,4

265,0

292,9

115,6

144,4

108,1

180,9

174,7

А31

м'ясо птиці

180,0

92,4

98,8

164,2

137,8

158,7

98,3

173,3

107,8

65,2

115,9

А32

шерсти овець

400,0

278,4

159,8

220,7

227,1

295,1

145,0

203,2

103,0

144,7

265,4

А33

яєць, тис. шт.

360,0

221,8

197,6

333,8

400,3

481,6

215,7

190,4

94,9

142,0

346,5


Таблиця 17

Код

Рівень відносної товарності, %

Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А34

зернові всього

50,0

48,6

49,2

55,1

52,3

45,9

47,3

55,0

54,1

50,7

51,1

А341

озима пшениця

80,0

76,5

71,2

69,4

81,5

64,1

84,1

77,2

73,1

70,8

65,4

А35

соняшник

90,0

85,4

83,2

89,7

91,6

92,4

96,4

95,4

88,8

90,5

91,7

А36

овочі

80,0

75,2

76,6

77,4

82,5

80,7

87,4

84,3

81,1

79,9

80,2

А37

молоко

80,0

75,4

78,6

77,2

79,9

81,2

85,4

82,3

83,3

84,4

80,4


м'ясо всіх видів тварин
А38

зокрема м'ясо ВРХ

85,0

81,1

81,7

83,6

85,4

90,3

89,4

88,8

87,6

85,5

86,5

А39

м'ясо свиней

70,0

65,5

66,6

63,2

68,7

70,1

71,1

74,9

72,5

73,3

69,7

А40

м'ясо овець

80,0

75,4

76,8

78,1

80,6

80,7

81,3

82,5

83,2

79,3

80,1

А41

м'ясо птиці

90,0

85,4

87,8

86,3

94,1

95,3

86,9

92,2

92,8

93,6

88,4

А42

шерсти овець

90,0

84,9

87,5

86,9

91,3

92,2

92,6

93,7

94,7

96,0

94,5

А43

яєць, тис. шт.

90,0

94,7

86,7

90,1

94,4

95,1

87,3

87,4

84,2

86,6

87,1


Таблиця 18

Код

Ціни реалізації 1 ц, грн.

Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А44

100,0

94,2

95,6

97,4

98,4

110,4

105,4

107,6

102,2

100,6

101,9

А441

озима пшениця

120,0

115,4

109,6

108,7

122,3

125,4

114,3

117,4

111,3

106,4

116,1

А45

соняшник

150,0

140,5

141,3

159,7

145,7

146,6

149,3

154,2

155,4

156,1

149,5

А46

овочі

100,0

91,4

92,6

95,7

105,4

108,2

98,6

102,9

110,4

93,8

107,7

А47

молоко

70,0

58,6

64,7

65,7

72,4

76,6

67,8

65,8

75,1

59,8

60,4


м'ясо всіх видів тварин
А48

зокрема м'ясо ВРХ

270,0

265,4

266,4

298,4

280,7

286,7

278,1

269,5

282,1

273,3

296,2

А49

м'ясо свиней

650,0

623,3

675,4

600,4

611,1

688,7

695,4

633,3

655,5

644,8

667,7

А50

м'ясо овець

260,0

254,4

267,3

289,5

274,4

296,5

253,3

265,3

269,1

274,1

287,6

А51

м'ясо птиці

360,0

345,6

336,8

378,5

381,6

365,8

369,8

374,1

352,9

354,8

356,2

А52

шерсти овець

1300,0

1250,4

1275,6

1390,4

1364,2

1325,8

1288,5

1336,4

1377,6

1292,0

1276,4

А53

яєць, тис. шт.

170,0

168,7

175,6

177,8

176,3

163,4

162,8

167,3

171,0

179,6

165,5


Таблиця 19

Код

Собівартість 1 центнера, грн.

Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А54

зернові всього

60,0

52,1

68,7

62,1

54,6

61,3

54,6

55,5

50,1

57,4

63,3

А541

озима пшениця

50,0

45,2

60,4

55,4

47,9

54,8

46,6

49,8

40,1

50,7

58,4

А55

соняшник

70,0

64,5

68,7

74,6

78,9

76,3

63,2

61,2

65,5

71,1

73,5

А56

овочі

70,0

62,1

64,5

74,1

68,8

67,1

71,9

73,4

76,4

60,2

60,8

А57

молоко

75,0

79,6

86,5

88,3

81,4

77,3

71,4

65,3

96,4

94,2

70,4


м'ясо всіх видів тварин
А58

зокрема м'ясо ВРХ

340,0

325,4

358,6

364,1

315,9

329,8

374,6

369,7

375,6

351,2

349,2

А59

м'ясо свиней

600,0

552,3

648,7

624,9

576,9

563,4

604,9

568,9

586,2

618,3

633,7

А60

м'ясо овець

300,0

274,9

285,6

287,3

321,6

334,7

315,4

310,2

309,6

308,7

294,3

А61

м'ясо птиці

270,0

264,1

271,5

285,4

286,4

263,4

278,7

281,6

263,9

274,9

282,1

А62

шерсти овець

1650,0

1589,6

1622,2

1763,2

1864,2

1845,1

1541,9

1655,4

1744,0

1789,0

1850,3

А63

яєць, тис. шт.

145,0

140,2

142,6

146,8

152,2

155,6

147,6

159,6

141,6

141,3

149,7


Таблиця 20

Код

Прибуток від реалізації, тис. грн.

Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А64

зернові всього

1440,0

1323,8

356,6

830,9

1262,4

1623,8

634,5

1364,2

668,5

672,4

895,6

А65

соняшник

518,4

338,1

159,4

328,3

299,7

389,6

174,0

263,9

184,5

252,2

326,6

А66

овочі

288,0

205,7

105,7

141,1

314,2

437,5

121,1

163,3

180,1

319,2

А67

Всього по рослинництву

2246,4

1867,6

621,8

1300,3

1876,3

2451,0

929,6

1791,4

965,4

1104,6

1541,4

А68

молоко

-140,0

-608,0

-302,0

-528,0

-272,2

-21,1

-43,4

10,8

-279,4

-517,1

-191,7

А69

м'ясо всіх видів тварин

-100,2

-81,9

-100,5

-139,8

-67,2

-3,8

-81,3

-106,5

-125,4

-127,5

-105,9

А70

зокрема м'ясо ВРХ

-148,8

-133,1

-115,1

-136,9

-99,0

-146,0

-112,4

-140,4

-149,2

-148,3

-143,4

А71

м'ясо свиней

42,0

48,6

10,8

-16,5

29,5

135,8

29,2

24,4

18,5

20,8

30,8

А72

м'ясо овець

-8,0

-3,9

-1,8

0,4

-10,1

-9,0

-5,8

-5,3

-3,6

-5,0

-0,9

А73

м'ясо птиці

14,6

6,4

5,7

13,2

12,3

15,5

7,8

14,8

8,9

4,9

7,6

А74

шерсти овець

-126,0

-80,2

-48,5

-71,5

-103,7

-141,3

-34,0

-60,7

-35,7

-69,0

-143,9

А75

яєць, тис. шт.

8,1

6,0

5,7

9,3

9,1

3,6

2,9

1,3

2,3

4,7

4,8

А76

Всього по тваринництву

-358,1

-764,1

-445,3

-730,0

-434,0

-162,5

-155,9

-155,2

-438,1

-709,0

-436,8

А77

Всього по господарству

1888,3

1103,4

176,5

570,4

1442,3

2288,4

773,7

1636,2

527,2

395,6

1104,6


Таблиця 21

Код

Товарна продукція (виручка), тис. грн.

Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А78

зернові всього

3600,0

2962,0

1267,4

2292,7

2836,1

3651,1

1316,6

2817,3

1311,4

1565,9

2364,3

А79

соняшник

972,0

625,1

310,3

616,2

653,7

812,5

301,7

437,6

318,9

463,1

642,4

А80

овочі

960,0

641,7

348,4

625,0

904,8

1151,8

447,1

569,6

364,7

502,7

733,0

А81

Всього по рослинництву

5532,0

4228,7

1926,1

3533,8

4394,6

5615,4

2065,3

3824,5

1995,1

2531,6

3739,7

А82

молоко

1960,0

1696,7

896,3

1534,8

2189,5

2307,1

818,1

1419,1

985,0

899,0

1158,1

А83

м'ясо всіх видів тварин

1230,1

1090,9

660,8

1132,9

1424,7

1842,9

603,4

709,3

684,9

1088,2

1483,7

А84

зокрема м'ясо ВРХ

573,8

588,9

332,5

621,7

789,4

971,2

323,9

377,6

450,0

520,2

801,2

А85

м'ясо свиней

546,0

426,9

272,1

405,3

527,2

746,3

224,1

240,4

175,3

507,0

605,8

А86

м'ясо овець

52,0

47,9

27,0

52,3

58,6

70,1

23,8

31,6

24,2

39,3

40,2

А87

м'ясо птиці

58,3

27,3

29,2

53,6

49,5

55,3

31,6

59,8

35,3

21,7

36,5

А88

шерсти овець

468,0

295,5

178,4

266,7

282,9

360,7

173,0

254,5

134,4

179,5

320,1

А89

яєць, тис. шт.

55,1

35,4

30,1

53,5

66,6

74,8

30,7

27,8

13,7

22,1

50,0

А90

Всього по тваринництву

3713,2

3118,6

1765,5

2987,8

3963,7

4585,5

1625,1

2410,8

1817,9

2188,7

3011,9

А91

Всього по господарству

9245,2

7347,3

3691,7

6521,6

8358,3

10200,9

3690,5

6235,2

3813,0

4720,4

6751,6


Таблиця 22

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

8

9

10

А92

Валова продукція у порівняних цінах 2005 р., тис. грн.

10447,0

8302,5

4171,6

7369,4

9444,8

11527,1

4170,2

7045,8

4308,7

5334,0

7629,3

А93

Зокрема по рослинництву

6251,2

4778,5

2176,5

3993,2

4965,9

6345,4

2333,8

4321,7

2254,4

2860,7

4225,9

А94

по тваринництву

4195,9

3524,0

1995,0

3376,2

4479,0

5181,6

1836,4

2724,2

2054,3

2473,3

3403,4

А95

Валова продукція в поточних цінах, тис. грн.

12640,9

10046,0

5047,6

8917,0

11428,2

13947,7

5046,0

8525,4

5213,5

6454,1

9231,5

А96

Зокрема по рослинництву

7563,9

5781,9

2633,6

4831,8

6008,7

7678,0

2823,9

5229,2

2727,8

3461,5

5113,3

А97

по тваринництву

5077,0

4264,1

2414,0

4085,3

5419,6

6269,8

2222,1

3296,2

2485,7

2992,7

4118,2

А98

Виробничі витрати, тис. грн.

10593,8

8991,2

5061,8

8569,8

9958,9

11394,0

4200,1

6622,7

4731,5

6227,6

8131,7

А99

Матеріальні витрати, тис. грн.

9640,4

8092,1

4555,7

7884,2

9062,6

10482,5

3780,1

6026,6

4258,3

5729,4

7399,8

Б01

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

7356,8

6243,9

3515,2

5951,3

6915,9

7912,5

2916,7

4599,1

3285,7

4324,7

5647,0

Б02

Валовий прибуток, тис. грн.

1888,3

1103,4

176,5

570,4

1442,3

2288,4

773,7

1636,2

527,2

395,6

1104,6

Б03

Операційний прибуток, тис. грн.

3529,0

2062,2

329,8

1065,9

2695,5

4276,7

1445,9

3057,8

985,3

739,4

2064,4

Б04

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

3881,9

2268,4

362,8

1172,5

2965,0

4704,4

1590,5

3363,5

1083,9

813,3

2270,8

Б05

Чистий прибуток, тис. грн.

3095,6

1808,9

289,3

935,0

2364,5

3751,5

1268,4

2682,3

864,3

648,6

1810,9

Б06

Валовий дохід (чиста продукція), тис. грн.

3000,5

1953,9

491,9

1032,8

2365,6

3465,2

1265,8

2498,8

955,2

724,8

1831,7

Б07

Фонд оплати праці, тис. грн.

953,4

899,1

506,2

685,6

896,3

911,5

420,0

596,0

473,1

498,2

731,8

Б08

Амортизація, тис. грн.

344,8

232,5

104,3

257,9

226,7

345,8

129,3

225,5

133,6

160,0

221,3

Б09

Вартість землі, тис. грн.

45000,0

43200,0

21150,0

32040,0

34065,0

37935,0

16515,0

24066,0

17073,0

25047,0

30231,0

Б091

Норматив адміністративних витрат і витрат на збут, %

12,5

11,4

10,8

13,6

15,4

10,4

10,5

11,7

11,3

12,1

14,7


Таблиця 23

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б10

Середньорічна чисельність працівників, чол.

250,0

192,0

94,0

178,0

227,1

210,8

91,8

133,7

113,8

139,2

134,4

Б11

Витрати праці, тис. люд.-год.

300,0

312,0

148,1

217,2

212,0

227,6

117,4

157,8

117,6

161,4

191,5

Б12

Річний норм. фонд праці на 1 працівника, люд.-год.

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0

1960,0


Таблиця 24

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Наявність основних засобів, тис.грн.
Б13

на початок року

8900

8544,0

4183,0

6336,8

6737,3

7502,7

3266,3

4759,7

3376,7

4953,7

5979,0

Б14

на кінець року

10900

10464,0

5123,0

7760,8

8251,3

9188,7

4000,3

5829,3

4135,5

6066,9

7322,6

Б15

Поступило протягом року

2500

2400,0

1175,0

1780,0

1892,5

2107,5

917,5

1337,0

948,5

1391,5

1679,5

Б16

Вибуло протягом року

500

480,0

235,0

356,0

378,5

421,5

267,4

189,7

278,3

335,9


Сума зносу:
Б18

на початок року

3204,0

3075,8

1505,9

2281,2

2425,4

2701,0

1175,9

1713,5

1215,6

1783,3

2152,4

Б19

на кінець року

3095,6

2971,8

1454,9

2204,1

2343,4

2609,6

1136,1

1655,5

1174,5

1723,0

2079,6

Б20

Кількість умовних тракторів, шт..

24

26

11

19

21

27

8

18

9

16

21


Таблиця 25

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б21

Виробничі запаси

3741,8

3968,6

2072,5

2490,6

3073,3

3779,8

1256,5

1944,4

1218,6

1882,1

2727,4

Б22

Тварини на відгодівлі

2925,6

2808,6

1375,0

1660,4

1813,5

2323,3

1011,5

1541,9

949,1

1510,4

2107,8

Б23

Малоцінні і швидкозношувані предмети

540,6

519,0

254,1

430,2

569,7

312,8

217,9

232,4

181,0

348,1

327,6

Б24

Незавершене виробництво

445,2

427,4

209,2

362,3

417,3

402,1

167,3

124,7

156,8

277,3

277,7

Б25

Витрати майбутніх періодів

74,2

71,2

34,9

67,9

48,1

71,5

23,3

28,3

16,1

41,3

35,6

Б26

Всього оборотних виробничих фондів

7186,8

7275,8

3691,7

4581,2

5352,1

6576,7

2458,6

3639,4

2340,6

3711,1

5148,5

Б27

Готова продукція

286,2

274,8

134,5

203,8

248,8

169,8

101,1

153,1

84,5

171,1

135,3

Б28

Товари в запасах

424,0

407,0

199,3

603,8

240,7

714,9

116,7

283,4

321,7

265,5

284,8

Б29

Товари відвантажені, не сплачені в строк

116,6

111,9

54,8

128,3

96,3

98,3

38,9

51,0

52,3

76,7

106,8

Б30

Дебіторська заборгованість за товари, роботи

1939,8

1485,7

597,8

1388,7

1540,6

714,9

925,9

1167,8

965,2

1280,3

871,6

Б31

Дебіторська заборгованість по розрахунках

551,2

529,2

259,1

505,7

457,4

598,7

206,2

311,8

213,1

342,2

470,0

Б32

Грошові кошти - всього

53,0

50,9

24,9

90,6

56,2

26,8

23,3

34,0

24,1

29,5

64,1

Б33

в т.ч. в касі

21,2

20,4

10,0

15,1

16,0

17,9

7,8

11,3

8,0

5,9

28,5

Б34

на розрахунковому рахунку

31,8

30,5

14,9

75,5

40,1

8,9

15,6

22,7

16,1

23,6

35,6

Б35

Інші оборотні кошти

42,4

40,7

19,9

45,3

32,1

35,7

19,5

28,3

20,1

23,6

39,9

Б36

Всього фондів обертання

3413,2

2900,2

1290,3

2966,0

2672,1

2359,1

1431,6

2029,5

1681,0

2188,9

1972,5

Б37

Всього оборотних коштів

10600,0

10176,0

4982,0

7547,2

8024,2

8935,8

3890,2

5668,9

4021,6

5900,0

7121,1


Таблиця 26

Код


Базовий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б38

Будівлі

4138,2

3925,2

1921,7

3270,6

3387,4

3471,8

1297,1

2721,4

1416,0

2297,8

3192,4

Б39

Споруди і передавальні пристрої

2079,0

2195,4

1209,8

1346,3

1356,5

1677,5

1053,7

799,5

980,3

1350,0

1277,0

Б40

Силові машини і устаткування

1940,4

1511,1

744,5

1029,1

1446,4

1660,8

694,0

931,8

724,9

804,5

1157,2

Б41

Транспортні засоби

554,4

722,3

232,7

606,2

344,7

492,4

167,1

238,3

191,6

468,4

305,9

Б42

Виробничий і господарський інвентар

227,7

190,1

130,3

141,0

97,4

79,9

95,3

90,1

82,7

93,1

Б43

Робоча і продуктивна худоба

752,4

741,3

335,0

549,8

719,5

642,6

283,4

381,2

285,5

413,3

485,5

Б44

Багаторічні насадження

79,2

76,0

23,3

42,3

52,5

66,8

21,8

42,4

30,0

49,6

46,6

Б45

Інші основні засоби

128,7

142,6

55,8

63,4

89,9

125,2

36,3

84,7

37,6

44,1

93,1

Б46

Всього основних засобів

9900,0

9504,0

4653,0

7048,8

7494,3

8345,7

3633,3

5294,5

3756,1

5510,3

6650,8


Література

1.   Андрийчук В.Г. Экономика аграрных предприятий. - К.: ІЗМН, 1996, 2000, 2002.

2.      Андрийчук В.Г. Экономика аграрного предприятия: Навч.-метод. пособие для самостоятельного изучения дисц. - К.: КНЕУ, 2000.

.        Бойчук І.М. та ін. Економіка підприємств: Навчальний посібник.: К.: Каравела, 2001. - 298 с.

.        Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. В 2т. - М.: Республика, 1992.

.        Мельник Л.Г. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Сумы: Университетская книга, 2002. - 632 с.

.        Методические указания кафедры экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами по выполнению практических занятий, самостоятельному изучению дисциплины «Экономика предприятий»

.        Покропивный С.Ф. Экономика предприятия: Учебно-метод. пособие для самостоятельного изучения дисц. - К.: КНЕУ, 2000.

.        Покропивный С.Ф. Экономика предприятия. Сборник конкретных задач и конкретных ситуаций: Навч. пособие. - К.: КНЕУ, 2000.

.        Пособие по реформированию сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям. - 2-ге вид. /За ред П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ІАЕ УААН, 2000.

.        Примак Т.О. Економіка підприємств. - К.: МАУП, 1999. - 412 с.

.        Харів П.С. Екоміка підприємства: Збірник задач і тестів: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2001. 301 с.

.        Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. - М.: Инфра-М, 1998.

.        Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. - 718 с.

.        Экономика предприятия / Под ред В.П. Грузинова. - М.:Банки и биржи:ЮНИТИ, 1998.

.        Экономика предприятия: Учебное пособие / Под ред. А.Б. Карлика. - СПб.:ГУЭФ, 1999.

Похожие работы на - Земельні ресурси підприємства

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!