Загальна характеристика господарської діяльності ДП 'Тростянецьводоканал'

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  52,54 Кб
 • Опубликовано:
  2013-06-27
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Загальна характеристика господарської діяльності ДП 'Тростянецьводоканал'

Дипломна робота

На тему: «Загальна характеристика господарської діяльності ДП «Тростянецьводоканал»

Вступ

Актуальність дипломної роботи полягає у орієнтації на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівців з даної спеціальності готують для економічної, організаційно управлінської, аналітичної, аудиторської та науково - дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств та об'єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах та компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково - дослідних установах і ін..

Підприємство як об'єкт управління має свої характеристики, що впливають на побудову і функціонування системи менеджменту й ефективність роботи. Ці характеристики змінюються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, зумовлюючи необхідність зміни організаційних форм.
Ефективність підприємства є управлінською категорією, тому управління ефективністю - головне завдання, яке менеджмент повинен вирішувати постійно і системно. Тільки такій підхід дає можливість одержати результати, що відповідають цільовим настановам підприємств. Базою для порівняння результатів з метою є система оцінок, які відповідають моделі організації і враховують використані нею критерії оцінки.
Водночас ефективність підприємницької діяльності нерозривно пов'язана з формами господарювання, розмірами підприємства, особливостями підприємницької діяльності. Для економіки України характерно те, що в найближчі роки в її складі залишиться значна частина державних підприємств, напівдержавних фірм (наприклад, корпоративних підприємств із збереженням контрольних акцій у держави). Тим часом у розвинених країнах світу домінує управління не приватних власників або державних управлінців, а менеджерів-професіоналів, які мають статус виконувача обов'язків власника з управління. Таке поєднання власності і управління означає, що тільки результативна робота менеджера на фірму створює для нього можливості реалізувати свої інтереси у вигляді високих доходів і власної репутації та перетворює його на господаря підприємства, зацікавленого в ефективному використанні ресурсів.

Специфічними рисами управління підприємством є необхідність швидко реагувати на зміни, різноманітність здійснюваної діяльності, різнополярність отримуваної інформації та необхідність подолання цього. Зазначені особливості реалізуються і враховуються в процесі відособлення управлінської праці. Останнє - необхідна умова розвитку суспільного виробництва. Управлінська діяльність залежить також від характеру і змісту самої роботи: її цільової спрямованості, предмета, результатів, застосовуваних засобів. Управлінською працею займаються керівники, фахівці, технічні виконавці. Провідне місце серед них посідають менеджери всіх рівнів управління (вищого, середнього, нижчого) та різних підрозділів підприємства (лінійних і функціональних). Зміст, складність, специфіка діяльності менеджерів розкриваються у виконуваних ними функціях і різноманітних ролях у процесі управління підприємством. ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» займає визначне місце у виробничо-господарському комплексі України як на регіональному, так і на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Сьогодні водна галузь промисловості набула значного розвитку на теренах області та України. Це одна з не багатьох галузей, які зосереджують іноземні інвестиції. Регіон Хмельницької, Вінницької, Рівненської областей є найбільш сприятливим на Україні для видобування та очищення води. Очевидним є те, що завод з величезним потенціалом створюючи нові робочі місця дає регіону значного розвитку, адже приваблюючи іноземний капітал він піднімає його престиж.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ»

1.1 Історія створення та господарювання ДП «Тростянецьводоканал»

Історія ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» розпочинається з закладки першої цеглини у 1997 році. Будівництво було затяжним, всього підприємство будувався протягом 12 років. І хоча воно було готове до експлуатації у 2008 році, все ще залишався цілий ряд недоліків, які потім усувалися своїми силами. З моменту запуску заводу він ніколи не працював на повну потужність, його максимальна загрузка була у 2009 році.

Постійні простої були повязані з неможливістю придбати якісні інструменти та обладнання. У 2009 році на підприємстві працювало 98 чоловік. Цей рік став для підприємства новою точкою відліку. Це рік, коли підприємство було створене наказом комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» від 16 січня 2009 року №394 на базі майна, що є у комунальній власності територіальної громади селища Тростянець Вінницької області, переданого комунальному підприємству «Вінницяоблводоканал» у користування, та майна комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (м. Вінниця, вул.. Київська, 173) (Додаток 1).

Силами «Вінницяоблводоканал» проводилось детальне вивчення ринку видобування води на Україні, можливості розвитку ринку збуту, розглядались реальні перспективи довгострокових програм інвестування у виробництво і сільське господарство. Протягом всього року йшла клопітлива робота спеціалістів заводу по розробці нових стратегій, планів, перспектив розвитку. І тільки у 2010 році «Вінницяоблводоканал» приймає рішення щодо надання перших інвестицій.

Підприємство розпочало політику розвитку, підтримки, навчання і збереження кадрів підприємства. Ключовий стрижень політики даного підприємства- створення сильної команди менеджменту. Матеріальні труднощі, старе устаткування не давали можливості розвиватися. Тільки при підтримці «Вінницяоблводоканалу» зявилися реальні перспективи реалізації розроблених програм підтримки сільського господарства, розвитку технологічних процесів, реалізація програм контролю якості.

Також була вивчена можливість співставлення професій, проведена переатестація робочих місць, створена служба планово-попереджувальних ремонтів. Як результат, підприємство у 2011 році вперше виходить на повну потужність. ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» успішно продовжує видобувати воду та очищати її на порядок вище того, який вони видобували в минулому році.

Результатом покращення якості води є політика керівництва підприємства, яка була розроблена в період перекачки води 2010 року, це більш жорсткі вимоги до якісних показників води.

Серед вагових досягнень за 2010 рік варто відмітити, той факт, що завдяки поліпшенню технічних можливостей на підприємстві не було втрат якості сировини, тобто весь обєм заготовленогї води вдалося зберегти з якісними показниками не нижче 1 класу. Ріст продаж у порівнянні з 2009 роком склав 11,6%, 9106,8 літрів. У жовтні 2010 року реалізовано 2443літрів води. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст склав 20%. З початку 2011 року реалізовано 59472 літрів води. У порівнянні з відповідним періодом минулого року приріст реалізації склав 17%.

На ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» зберігається тенденція співпраці з найпотужнішими водоканалами України, а також у звязку із значним підвищенням якості води, що випускається на підприємстві та її конкурентоспроможності, у порівнянні із продукцією провідних водоканалів, як за ціновими так і за якісними параметрами, планується збільшення обєму прибутків.Продовжується реорганізація виробництва. Підприємство продовжує працювати на рівні проектної потужності.

Великі надії, які покладались на прихід до підприємства нового керівництва вже починають справджуватися. Інвестори мають далекосяжні плани, спрямовані на розвиток ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛУ». Вже сьогодні відбувається чимало позитивних змін, які дозволяють стверджувати, що усі можливості потужного підприємства із грандіозним потенціалом будуть задіяні.

В рамках загальної програми розвитку заплановано інвестування програми по впровадженню та мультиплікації в Тростянці та його районі якісної питної та технічної води. Адже реалізація основного завдання підприємства - випуск високоякісної води, конкурентоспроможного на ринках України - можлива лише за умови наявності високоякісної сировини.
Протягом року було проведено ряд семінарів, метою яких стало провадження освітньої діяльності, інформування видобувальників води про нові методи господарювання.
Крім того, як і в попередні роки підприємство продовжує активну співпрацю із фермерськими господарствами по продажу водних ресурсів. Чималий досвід співпраці із виробниками зерна, що вже має ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ», у поєднанні із оновленими, надзвичайно вигідними умовами закупівель дозволять отримати результат, який влаштує усіх учасників клопіткого процесу видобування води та дозволить достойно винагородити тяжку працю водяників.

1.2 Мета, предмет та напрямки діяльності ДП «Тростянецьводоканал»

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб населення селища Тростянець Вінницької області в наданні якісних послуг та одержання прибутку.

Предметом діяльності підприємства є:

). Виробництво та реалізація питної води населенню, питної і технічної води підприємствам селища Тростянець Вінницької області;

). Приймання від підприємств, організацій і населення стічних вод, їх очистка;

). Проведення досліджень якості води питної, стічної, поверхневої;

). Проектні, проектно - вишукувальні, вишукувальні роботи з водопостачання та водовідведення, оцінка та паспортизація інженерних споруд та інших об'єктів;

). Діяльність у сфері архітектури;

). Інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;

). Пасажирські та вантажні перевезення;

). Будівництво, ремонтно - будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних, спеціальних (у т. ч. з водопостачання та водовідведення), оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів;

). Виготовлення і реалізація товарів широкого вжитку з дерева, металу та полімерних, у т. ч. виготовлення нестандартного обладнання;

). Виготовлення тари;

). Виконання робіт з встановлення, монтажу, повірки, ремонту приладів обліку води;

). Приймання від організацій, підприємств і населення оплати за встановлення, ремонт, монтаж водомірного обладнання, плати за водопостачання та водовідведення, а також за всі види комунальних послуг;

). Надання торговельних послуг, у т. ч. реалізація продовольчих і промислових товарів, обладнання з водопостачання та водовідведення, надання послуг громадського харчування, відкриття та утримання власних закладів торгівлі, оптова і роздрібна реалізація продукції власного та невласного виробництва;

). Переробка сільськогосподарської продукції;

). Впровадження науково - технічних досягнень, здійснення науково - дослідницьких, дослідно - конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями;

). Надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб;

). Купівля і продаж, оренда і суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;

). Забезпечення безпеки (надання послуг, пов'язаних з охороною державної, комунальної та приватної власності);

). Видобування корисних копалин;

). Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України (Додаток 1).

Діяльність, для здійснення якої необхідним є отримання спеціального дозволу (ліцензії), проводиться підприємством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

.3 Управління підприємством. Права та обов`язки підприємства. Статус підприємства та його майно

Оперативне управління фінансово - господарською діяльністю підприємства здійснюється його керівником (начальником).

Керівник підприємства призначається на посаду та звільняється з посади засновником з укладанням контракту та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Контрактом визначається строк найму, умови його продовження, права, обов'язки та відповідальність керівника перед засновником і трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, умови звільнення його з посади, враховуючи гарантії, передбачені чинним законодавством України, інші умови найму за погодженням сторін[12, с.127] .

Керівник підприємства:

). Самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесенні Статутом та чинним законодавством до компетенції засновника, уповноваженого органу з управління майном або трудового колективу підприємства;

). Забезпечує виконання рішень засновника;

). Несе повну індивідуальну майнову відповідальність за стан збереження майна та діяльність підприємства;

). Від імені підприємства укладає договори, інші угоди, підписує юридичні акти, що стосуються діяльності підприємства, видає доручення, відкриває рахунки в банках;

). Без доручення представляє інтереси підприємства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами та в судах;

). Визначає організаційну структуру управління підприємства, затверджує штатний розклад підприємства за погодженням із засновником;

). Видає накази, розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками підприємства;

). Розпоряджається коштами та майном підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

). Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників підприємства, визначає умови організації та оплати їх праці, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на всіх працівників підприємства;

). Через відповідних посадових осіб апарату управління підприємства та його структурних підрозділів забезпечує виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої гігієни та санітарії, керуючись чинним законодавством України, діючими положеннями та нормами;

). Укладає колективний договір з трудовим колективом та несе відповідальність за виконання його умов;

). Самостійно вирішує інші питання діяльності підприємства, віднесені до його компетенції та передбачені контрактом, укладеним із засновником, цим Статутом та чинним законодавством України (Додаток 1).

Керівник несе персональну відповідальність за виконання покладених на підприємство завдань, що визначені цим Статутом.

На час відсутності керівника його повноваження за погодженням із засновником покладаються на одну із посадових осіб підприємства.

Перевірки фінансово - господарської діяльності підприємства проводиться засновником та/або незалежною аудиторською фірмою, визначеною засновником.

Керівник підприємства може за власною ініціативою здійснити додаткову перевірку фінансово - господарської діяльності підприємства. Про результати такої перевірки керівник зобов'язаний повідомити засновника (Додаток 1).

Засновник реалізує свої права щодо управління підприємством шляхом:

). Створення, реорганізації та ліквідації підприємства;

). Затвердження Статуту підприємства, внесення до нього змін та доповнень, у тому числі за пропозиціями підприємства;

). Формування та зміни розміру статутного фонду підприємства;

). Здійснення контролю за додержанням вимог Статуту та прийняття рішень у разі їх порушення;

). Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, погодження призначення та звільнення заступників керівника підприємства, головного інженера чи інженера та головного бухгалтера чи бухгалтера;

). Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків підприємства;

). Здійснення контролю за ефективністю використання майна, що закріплене за підприємством на умовах користування;

). Контролю за фінансово - господарською діяльністю підприємства;

). Затвердження річних фінансових планів та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

). Впровадження нових видів діяльності підприємства;

). Вирішення інших питань, в межах повноважень засновника, визначених контрактом, укладених з керівником підприємства, та Статутом засновника.

Розглянемо права та обов'язки даного підприємства.

Права підприємства:

). Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку відповідно до галузевих науково - технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. Підприємство будує свої відносини із засновником, замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів, угод, контрактів, включаючи угоди купівлі - продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, тощо згідно із Статутом. Підприємство вільне у виборі предмету договору, угоди, контракту, визначенні зобов'язань, будь - яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та інтересам засновника.

Для досягнення мети, передбаченої цим Статутом підприємство має право у встановленому законодавством України порядку:

). Набувати майнові та особисті наймові права, нести обов'язки, виступати в суді;

). Одержувати і використовувати кредити банків за погодженням із засновником;

). Відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валютах;

). Надавати (за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні підприємства) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних осіб;

). Проводити операції на біржах;

). Проводити аукціони, виставки, ярмарки;

). Реалізувати свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної ситуації, а у випадках, передбачених законодавством України, - за тарифами, затвердженими у встановленому законодавством порядку;

). Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України (Додаток 1).

Підприємство за погодженням із засновником створює філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджує положення про них.

Обов'язки підприємства:

). Забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

). Здійснення оперативної діяльності з матеріально - технічного забезпечення виробництва;

). Придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності;

). Забезпечення, згідно з укладеними договорами, виконання робіт, надання послуг, виробництво та поставку продукції, товарів;

). Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

). Здійснення заходів із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечення економічного та раціонального використання призначених для цих цілей коштів і своєчасних розрахунків з працівниками підприємства;

). Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища;

). Надання засновнику будь - якої інформації щодо діяльності підприємства, у тому числі інформації про наявність і поточний стан майна та будь - які зміни його стану;

). Вчасне виконання доручень засновника у межах видів діяльності, визначених цим Статутом;

). Проведення інвентаризації належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації;

). Дотримання вимог законодавства про державну таємницю;

). Ведення обліку військовозобов'язаних та проведення заходів з цивільної оборони;

). Реалізація у повному обсязі та якісно інших повноважень, покладених на підприємство цим Статутом;

). невід'ємною частиною його діяльності є забезпечення пожежної безпеки на об'єктах підприємства.

Щодо статусу підприємства, то воно є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, круглу печатку з власним найменуванням, може мати валютний та інший рахунки в банках, штампи, фірмовий знак, товарний знак, зареєстрований у встановленому законом порядку.

Відповідно до Господарського кодексу України підприємство є унітарним підприємством, єдиним засновником якого є комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» (далі - засновник).

Підприємство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом, а також рішенням засновника та власника (уповноваженого органу з управління майном).

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство несе відповідальність за зобов'язаннями держави, власника (уповноваженого органу з управління майном) та засновника, як і держава, власник (уповноважений орган з управління майном) та засновник не відповідають за зобов'язаннями підприємства.

Підприємство має відокремлене майно, яке складається з майна, переданого йому засновником, основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі підприємства.

Майно, передане засновником до статутного фонду підприємства, та доходи від його використання є спільною власністю територіальних громад області і закріплюється за ним на праві користування.

Підприємство володіє і користується майном, та використовує відносно нього будь - які дії за згодою або дорученням засновника та власника (уповноваженого органу з управління майном), що не суперечать законодавству України, цьому Статуту, меті діяльності підприємства та рішенням засновника. На зазначене майно може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів підприємства.

Підприємство є користувачем:

). Майна, переданого йому засновником, у тому числі внеску до статутного фонду;

). Продукції виробленої в процесі господарської діяльності;

). Доходів, одержаних від реалізації робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;

). Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

Джерелами формування майна підприємства є:

). Внески засновника;

). Доходи від реалізації робіт, послуг, виробленої продукції;

). Кредити банків та інших кредиторів;

). Інші джерела, що не заборонені законодавством.

Право розпорядження майном (відчуження, дарування, обмін, здача в довгострокову фінансову оренду, тощо) підприємство здійснює тільки за наявності рішення уповноваженого органу з управління майном та засновника.

Підприємство, відповідно до чинного законодавства, здійснює користування землею, іншими природніми ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від підприємств, організацій, громадян, та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

Зобов'язання перед державним та місцевим бюджетом підприємство здійснює самостійно.

Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна засновника несе підприємство.

Майнові права підприємства підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України.

1.4 Характеристика трудових ресурсів ДП «Тростянецьводоканал»

Рішення з соціально - економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, розробляються і приймаються керівником за участю трудового колективу підприємства.

Трудовий колектив підприємства складають працівники, які на підставі трудового договору беруть участь у його діяльності.

Взаємовідносини трудового колективу з питань самоврядування і соціального розвитку визначаються колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом підприємства, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України та підписується.

Повноваження трудового колективу здійснюється через збори трудового колективу підприємства відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Збори проводяться не раніше одного разу на рік [10, с.73].

Соціальні та трудові права членів трудового колективу, гарантовані коректним договором, не можуть бути меншими від передбачених чинним законодавством України.

Підприємство самостійно визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці, її організації та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку з дотриманням вимог чинного законодавства; за погодженням із власником розробляє і затверджує штатний розклад [11, с.133].

Підприємство має право залучити до роботи спеціалістів, самостійно визначаючи форми, системи, розміри і види оплати їхньої праці.

Виплати за результатами праці та преміювання працівників підприємства, в тому числі і посадових осіб, здійснюється в межах визначених розмірів витрат на оплату праці підприємства.

Розглянемо склад промислово - виробничого персоналу за категоріями працівників (табл. 1).

Таблиця 1 Аналіз чисельності за категоріями працюючих (чол.)

№п/пПоказникРікВідхилення показниківТемпи зростання, %2010201120122011201220112012ланц.баз.ланц.баз.1Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності, всього:359309294-50-1586,0786,0795,1481,89робітники всього, з них:263239224-24-1590,8790,8793,8785,17основні погодинники199189174-10-1594,9794,9792,0687,44допоміжні погодинники645050-14078,1378,13100,0078,13ІТП967070-26072,9272,92100,0072,922Середньооблікова чисельність непромислової групи231915-4-482,6182,6178,9565,223Середньооблікова чисельність працюючих382328309-54-1985,8685,8694,2180,89Як видно із таблиці 9.1, чисельність майже всіх категорій працівників підприємства мала тенденцію до зменшення. При цьому, скорочення штату відбувалось як за рахунок робітників, так і за рахунок ІПТ та працівників непромислової групи.

Якщо середньооблікова чисельність працівників основної діяльності у 2010 році складала 359 чол., то вже в 2011 році відбулося скорочення цього показника на 50 чол. (13,93%), а до кінця 2012 року скоротилося ще на 15 чол. (4,86%). Загалом ця група працівників зменшилася на 65 чоловік (19,11%): основні погодинники - на 12,56%, допоміжні погодинники - на 21,87%, інженерно-технічний персонал - на 27,08%.

Непромислова група також скоротилася у 2011 році на 4 чол. (17,39%) та у 2012 році - на 4 чол. (21,05%). Загалом відбулося зменшення кількості працюючих на 8 чоловік (34,78%). Звичайно, скорочення персоналу на заводі є негативним фактором, але це також є першим і основним кроком для підвищення продуктивності праці.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ

2.1 Організаційна структура ДП «Тростянецьводоканал»

В 9-му розділі статуту підприємства (Додаток 1) «Персонал ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ»» визначається основна термінологія та принципи керування персоналом підприємством. Зазначається, що персонал товариства складають працівники, прийняті на роботу по трудовим договорам або контрактам. Питання найму та звільнення, форми оплати праці, а також матеріального заохочення персоналу товариства вирішуються Генеральним директором. У товаристві укладається колективний договір, згідно діючого законодавства України, який попередньо обговорюється персоналом підприємства.

Форми, системи та розмір оплати праці працівників визначаються при заключенні з ними трудових договорів (контрактів) у відповідності з законодавством України з урахуванням фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника, а також штатним розкладом та колективною угодою. Тривалість та розпорядок робочого часу на заводі, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання та тривалість відпустки, включаючи додаткові, а також інші умови праці, визначаються чинним законодавством України та колективним договором [7, с.110]. Також працівники товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

В організації управління виділяють різноманітні типи звязків:

). вертикальні (зєднують ієрархічні рівні в організації та її частинах);

). горизонтальні (зєднують рівні по положенню в ієрархії чи по статусу частини організації);

). лінійні звязки (відносини, в яких начальник реалізує свої владні права і здійснює пряме керівництво підлеглими);

). формальні (звязки координації, регульовані установленими урегульованими або прийнятими в організації цілями);

). неформальні (зявляються за відсутності формальних, або коли останні не виконують своєї функціональної ролі) [8, с.83] .

В організаційній структурі управлінням підприємством можна виділити декілька рівнів. По-перше, як і в будь-якому підприємстві, в ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» найвищий рівень займає Рада Акціонерів, де збираються всі акціонери підприємства, і на якій вирішуються найголовніші питання. На таких зборах обирається Спостережна Рада строком на 2 роки, яка функціонує у періоди між засіданнями Ради Акціонерів і має право вирішувати майже всі питання виключаючи тільки такі, що торкаються зміни форми власності, зміни статуту і т.д. Спостережна Рада обирає Генерального директора, що виступає керівником підприємства і діє в межах своїх повноважень. Він є підзвітним тільки Спостережній раді.

Наступним рівнем є рівень відділів. На підприємстві функціонує 5 відділів, що включають в себе підрозділи та окремі посади. На чолі кожного з відділів стоїть директор і сукупність директорів формує ще один рівень управління. Кожен з пятьох директорів є підзвітним Генеральному директору і керує працівниками цих департаментів в межах своїх повноважень [4, с.142].

Згідно з структурою підприємства можна визначити ще один рівень керування: рівень начальників підрозділів. Сюди входять начальники цехів, начальники лабораторій, Замісник головного бухгалтера, менеджери та інші посади, які тим чи іншим чином відповідають за свій підрозділ.

Слід зазначити, що на підприємстві жорсткий рівень централізації управління. Централізація - концентрація прав прийняття, вирішення, зосередження владних повноважень на верхньому рівні керівництва організацією. Централізація є реакцією організованої системи, що спрямована на запобігання втрати та пошкодження інформативного потоку під час передачі її через усю кількість рівнів керування. Вона полегшує розуміння цілі керування та забезпечує сильне керівництво [6, с.92]. Отже, кожна посадова особа має свої права і обовязки і звітує своєму безпосередньому начальнику. Вся ієрархія управління від працівників до менеджерів, до директорів, до Головного директора прямує до найвищого органу - Ради Акціонерів, де і визначаються основні положення та фактичний шлях розвитку заводу на деякий період часу.

2.2 Статутна документація ДП «Тростянецьводоканал» та її аналіз

Статутний фонд підприємства утворений шляхом внесення вкладу засновником підприємства і становить 1500 (одна тисяча п'ятсот) грн..

Розмір статутного фонду підприємства може бути змінено (збільшено або зменшено) рішенням засновника підприємства.

Зменшення статутного фонду підприємства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів.

Кредитори мають право вимагати дострокового погашення підприємством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Рішення про зміну розміру Статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру України (Додаток 1).

Балансовий прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємство сплачує проценти за кредити банків, податки та інші платежі.

Чистий прибуток підприємства, що утворюється після виплати податків і обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством, належить на правах власності підприємству.

Частина прибутку підприємства перераховується до обласного бюджету відповідно до рішення обласної Ради (Додаток 1).

Підприємство здійснює облік результатів роботи, веде оперативну та статистичну звітність.

Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність та організація документообігу на підприємстві ведуться з чинним законодавством України.

На керівника та головного бухгалтера ( бухгалтера) підприємства, компетенція яких визначається чинним законодавством та посадовою інструкцією, покладається персональна відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності державним органам та засновнику.

Операційний рік в підприємстві встановлюється з 01 січня по 31 грудня включно.

Річний звіт за результатами діяльності підприємства та баланс підписується керівником та головним бухгалтером ( бухгалтером) підприємства та подаються на затвердження засновнику (Додаток 1).

Пропоную проаналізувати деякі з документів ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ».

Для початку розглянемо баланс даного підприємства за 2009 - 2012 рр (Додатки 2,3,4,5) [3, с.25]

). Залишкова вартість основних засобів (30) у 2009 р. становила 1593,0, у 2010 р. - 1601,1, у 2011р. - 1623,5, у 2012 - 1630,7 що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання:

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:1630,7 - 1623,5 = 7,2 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:1630,7 - 1601,1 = 29,6 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:1630,7 - 1593,0 = 37,7 тис. грн..

). Виробничі запаси (100) у 2009 р. становили 41,8, у 2010 р. - 44,9, у 2011р. - 48,2, у 2012 р. - 49,8, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання:

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:49,8 - 48,2 = 1,6 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:49,8 - 44,9 = 4,9 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:49,8 - 41,8 = 8,0 тис. грн..

). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (160) у 2009 р. становила 8,2, у 2010 р. - 12,0, у 2011р. - 15,9, у 2012 р. - 18,3, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання:

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:18,3 - 15,9 = 2,4 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:18,3 - 12,0 = 6,3 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:18,3 - 8,2 = 10,1 тис. грн..

). Інша поточна дебіторська заборгованість (210) у 2009 р. становила 39,5, у 2010 р. - 54,2, у 2011р. - 78,1, у 2012 р. - 79,9, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання:

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:79,9 - 78,1 = 1,8 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:79,9 - 54,2 = 25,7 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:79,9 - 39,5 = 40,4 тис. грн..

). Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті (230) у 2009 р. становили 23,1, у 2010 р. - 7,4, у 2011р. -10,2, у 2012 р. - 11,1, що свідчить про погіршення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:11,1 - 10,2 = 0,9 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:11,1 - 7,4 = 3,7 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:11,1 - 23,1 = -12,0 тис. грн..

). Інші оборотні активи (250) у 2009 р. становили 0,4, у 2010 р. -0,6, у 2011р. - 0,8, у 2012 р. - 0 що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання з 2009 по 2011 рр.

У порівнянні 2011 року з 2010 роком: 0,8 - 0,6 = 0,2 тис. грн..

У порівнянні 2011 року з 2009 роком: 0,8 - 0,4 = 0,4 тис. грн..

). Статутний капітал (300) у 2009 р. становили 1,5, у 2010 р. - 1,5, у 2011р. - 1,5, у 2012 р. - 1,5, що свідчить про його незмінність на даному етапі працювання підприємства.

). Інший додатковий капітал (330) у 2009 р. становив 1612,3, у 2010 р. 1612,4, у 2011р. - 1613,7, у 2012 р. - 1617,1, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:1617,1 - 1613,7 = 3,4 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:1617,1 - 1612,4 = 4,7 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:1617,1 - 1612,3 = 4,8 тис. грн..

). Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350) у 2009 р. становив 38,6, у 2010 р. - 49,3, у 2011р. - 58,7, у 2012 р. - 61,2, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:61,2 - 58,7 = 2,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:61,2 - 49,3 = 11,9 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:61,2 - 38,6 = 22,6 тис. грн..

). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530) у 2009 р. становила 19,3, у 2010 р. - 19,8, у 2011р. -27,5, у 2012 р. - 28,1, що свідчить про збільшення заборгованості підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:28,1 - 27,5 = 0,6 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:28,1 - 19,8 = 8,3 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:28,1 - 19,3 = 8,8 тис. грн..

). Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом (550) у 2009 р. становили 16,2, у 2010 р. - 18,9, у 2011р. - 24,1, у 2012 р. - 24,2, що свідчить про збільшення заборгованості підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:24,2 - 24,1 = 0,1 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:24,2 - 18,9 = 5,3 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:24,2 - 16,2 = 8,0 тис. грн..

). Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування (570) у 2009 р. становили 2,2, у 2010 р. - 3,9, у 2011р. - 8,7, у 2012 р. - 8,9, що свідчить про збільшення заборгованості підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:8,9 - 8,7 = 0,2 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:8,9 - 3,9 = 5,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:8,9 - 2,2 = 6,7 тис. грн..

). Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці (580) у 2009 р. становили 10,6, у 2010 р. -11,8, у 2011р. -23,3, у 2012 р. - 24,9, що свідчить про збільшення заборгованості підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:24,9 - 23,3 = 1,6 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:24,9 - 11,8 = 13,1 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:24,9 - 10,6 = 14,3 тис. грн..

). Поточні зобов'язання за розрахунками із внутрішніх розрахунків (600) у 2009 р. становили 3,7, у 2010 р. - 3,7, у 2011р. -9,9, у 2012 р. - 10,1, що свідчить про збільшення заборгованості підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:10,1 - 9,9 = 0,2 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:10,1 - 3,7 = 6,4 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:10,1 - 3,7 = 6,4 тис. грн..

). Інші поточні зобов'язання (610) у 2009 р. становили 3,1, у 2010 р. -0,4, у 2011р. - 10,8, у 2012 р. - 11,9, що свідчить про збільшення заборгованості підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:11,9 - 10,8 = 1,1 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:11,9 - 0,4 = 11,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:11,9 - 3,1 = 8,8 тис. грн..

). В цілому баланс у 2009 р. становив 1706,0, у 2010 р. - 1720,2, у 2011р. -1776,7, у 2012 р. - 1789,8, що свідчить про що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:1789,8 - 1776,7 = 13,1 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:1789,8 - 1720,2 = 69,6 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:1789,8 - 1706,0 = 83,8 тис. грн..

Розглянувши баланси за 2009 - 2012рр. можна зробити висновок, що підприємство набирає обертів за час свого існування на ринку. З кожним роком його стан все покращується, що позитивно впливає на його роботу.

Розглянемо та проаналізуємо звіти про фінансові результати за 2009 - 2012 рр. (Додатки 6, 7, 8, 9) [2, с. 205]

). Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010) у 2009 р. становила 811,2, у 2010 р. - 817,4, у 2011р. - 831,6, у 2012 р. - 832,6, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:832,6 - 831,6 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:832,6 - 817,4 = 15,2 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:832,6 - 811,2 = 21,4 тис. грн..

). Податок на додану вартість (015) у 2009 р. становив 133,3, у 2010 р. -136,2, у 2011р. - 138,6, у 2012 р. - 139,6, що свідчить про збільшення податкових платежів на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:139,6 - 138,6 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:139,6 - 136,2 = 3,4 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:139,6 - 133,3 = 6,3 тис. грн..

). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035) у 2009 р. становив 677,9, у 2010 р. - 681,2, у 2011р. - 693,0, у 2012 р. - 694,0, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:694,0 - 693,0 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:694,0 - 681,2 = 12,8 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:694,0 - 677,9 = 16,1 тис. грн..

). Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (040) у 2009 р. становила 518,4, у 2010 р. -527,8, у 2011р. -484,3, у 2012 р. - 485,3, що свідчить про підвищення у 2010 році та різкий спад у 2011 році, що є негативним фактором для підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:485,3 - 484,3 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:485,3 - 527,8 = -42,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:485,3 - 518,4 = -33,1 тис. грн..

). Валовий прибуток (050) у 2009 р. становив 159,5, у 2010 р. - 153,4, у 2011р. -208,7, у 2012 р. - 209,7, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:209,7 - 208,7 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:209,7 - 153,4 = 56,3 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:209,7 - 159,5 = 50,2 тис. грн..

). Інші операційні доходи (060) у 2009 р. становили 41,0, у 2010 р. - 60,0, у 2011р. - 36,5, у 2012 р. - 37,5що свідчить про підвищення у 2010 році та різкий спад у 2011 та 2012 році, що є негативним фактором для підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:37,5 - 36,5 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:37,5 - 60,0 = -22,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:37,5 - 41,0 = -3,5 тис. грн..

). Адміністративні витрати (070) у 2009 р. становили 168,1, у 2010 р. -170,2, у 2011р. - 182,7, у 2012 р. - 183,7, що свідчить про збільшення витрат підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:183,7 - 182,7 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:183,7 - 170,2 = 13,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:183,7 - 168,1 = 15,6 тис. грн..

). Інші операційні витрати (090) у 2009 р. становили 1,7, у 2010 р. - 2,6, у 2011р. -0,3, у 2012 р. - 1,3 що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:1,3 - 0,3 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:1,3 - 2,6 = -1,3 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:1,3 - 1,7 = -0,4 тис. грн..

). Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (100) у 2009 р. становив 30,7, у 2010 р. - 40,6, у 2011р. - 11,1, у 2012 р. - 12,1 що свідчить про підвищення у 2010 році та різкий спад у 2011 році, що є негативним фактором для підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:12,1 - 11,1 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:12,1 - 40,6 = -28,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:12,1 - 30,7 = -18,6 тис. грн..

). Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток (170) у 2009 р. становив 30,7, у 2010 р. - 40,6, у 2011р. - 12,1, у 2012 р. - 13,1, що свідчить про підвищення у 2010 році та різкий спад у 2011 році, що є негативним фактором для підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:13,1 - 12,1 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:13,1 - 40,6 = -27,5 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:13,1 - 30,7 = -17,6 тис. грн..

). Податок на прибуток від звичайної діяльності (180) у 2009 р. становив 2,1, у 2010 р. - 2,0, у 2011р. - 1,4, у 2012 р. - 2,4, що свідчить про покращення роботи підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:2,4 - 1,4 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:2,4 - 2,0 = 0,4 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:2,4 - 2,1 = 0,3 тис. грн..

). Фінансові результати від звичайної діяльності, прибуток (190) у 2009 р. становили 28,6, у 2010 р. -38,6, у 2011р. - 10,7, у 2012 р. - 11,7що свідчить про підвищення у 2010 році та різкий спад у 2011 та 2012 році, що є негативним фактором для підприємства на даному етапі працювання

У порівнянні 2012 року з 2011 роком:11,7 - 10,7 = 1,0 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2010 роком:11,7 - 38,6 = -26,9 тис. грн..

У порівнянні 2012 року з 2009 роком:11,7 - 28,6 = -16,9 тис. грн..

Розглянувши звіти про фінансові результати, можна сказати, що на даний момент після 2010 року деякі показники значно падають, що в деякій мірі негативно виражається на фінансовому стані підприємства.

2.3 Оцінка фінансового стану даного підприємства

Для того, щоб охарактеризувати дане підприємство потрібно оцінити його фінансовий стан на даний момент та зрівняти з двома минулими роками. Для цього потрібно заповнити дану таблицю 2.1

трудовий постачальник майно розрахунок

Таблиця 2.1 Аналіз фінансового стану ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» за 2009 - 2011рр.

№ПоказникРокиВідхилення в абс. ПоказникахТемпи росту, %20092010201111/0911/1011/0911/101Коефіцієнт загальної ліквідності2,052,041,470,710,72139,46138,782Коефіцієнт швидкої ліквідності1,291,271,010,780,80127,72125,743Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,420,130,100,240,774201304Коефіцієнт автономії0,970,970,940,970,97103,19103,195Коефіцієнт фінансової стійкості0,030,030,062250506Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу0,030,040,0621,55066,677Загальний оборот капіталу, обороти0,400,400,40111001008Оборотність власного капіталу, обороти0,490,490,501,021,0298989Оборотність дебіторської заборгованості, обороти17,0112,358,850,520,72192,20139,5510Оборотність кредиторської заборгованості, обороти14,7213,977,970,540,57184,69175,2811Рентабельність власного капіталу, %1,862,440,720,390,29258,33338,8912Рентабельність активів, %1,802,360,680,380,29264,71347,06

). Коефіцієнт загальної ліквідності за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1)/(р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2009 р

(113,0 + 0)/(55,1 + 0) = 2,05

). Коефіцієнт загальної ліквідності за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1)/(р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2010 р

(119,1 + 0)/(58,5 + 0) = 2,04

). Коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1)/(р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2011 р

(153,2 + 0)/(104,3 + 0) = 1,47

). Відхилення коефіцієнта загальної ліквідності в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік/ Коефіцієнт загальної ліквідності за 2009 рік

,47 / 2,05 = 0,71

). Відхилення коефіцієнта загальної ліквідності в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік/ Коефіцієнт загальної ліквідності за 2010 рік

,47 / 2,04 = 0,72

). Темпи росту у % коефіцієнта загальної ліквідності в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт загальної ліквідності за 2009 рік - х%

,47 - 100 1,47х = 205

,05 - х х = 205 / 1,47 = 139,46

). Темпи росту у % коефіцієнта загальної ліквідності в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт загальної ліквідності за 2010 рік - х%

,47 - 100 1,47х = 204

,04 - х х = 204 / 1,47 = 138,78

). Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 - (р. 100 + р. 110 + р. 130 + р. 140 ф.1) + р. 270 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2009 рік

(113,0 - (41,8 + 0 + 0 + 0) + 0)/(55,1 + 0) = 1,29

). Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 - (р. 100 + р. 110 + р. 130 + р. 140 ф.1) + р. 270 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2010 рік

(119,1 - (44,9 + 0 + 0 + 0) + 0)/(58,5 + 0) = 1,27

). Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 - (р. 100 + р. 110 + р. 130 + р. 140 ф.1) + р. 270 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2011 рік

(153,2 - (48,2 + 0 + 0 + 0) + 0)/(104,3 + 0) = 1,01

). Відхилення коефіцієнта швидкої ліквідності в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік/ Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2009 рік

,01 / 1,29 = 0,78

). Відхилення коефіцієнта швидкої ліквідності в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік/ Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2010 рік

,01 / 1,27 = 0,80

). Темпи росту у % коефіцієнта швидкої ліквідності в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт швидкої ліквідності за 2009 рік - х%

,01 - 100 1,01х = 129

,29 - х х = 129 / 1,01 = 127,72

). Темпи росту у % коефіцієнта швидкої ліквідності в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт швидкої ліквідності за 2010 рік - х%

,01 - 100 1,01х = 127

,29 - х х = 127 / 1,01 = 125,74

). Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 230 ф.1 + р. 240 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2009 рік

(23,1 + 0)/(55,1 + 0) = 0,42

). Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 230 ф.1 + р. 240 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2010 рік

(7,4 + 0)/(58,5 + 0) = 0,13

). Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 230 ф.1 + р. 240 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2011 рік
(10,2 + 0)/(104,3 + 0) = 0,10

). Відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік/ Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2009 рік

,10 / 0,42 = 0,24

). Відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік/ Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2010 рік

,10 / 0,13 = 0,77

20). Темпи росту у % коефіцієнта абсолютної ліквідності в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2009 рік - х%

,10 - 100 0,10х = 42


). Темпи росту у % коефіцієнта абсолютної ліквідності в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2010 рік - х%

,10 - 100 0,10х = 13

,13 - х х = 13 / 0,10 = 130

). Коефіцієнт автономії за 2009 рік розраховується за формулою:

р. 380 ф.1/ (р. 080 ф.1 + р. 2+60 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2009 рік

,9 / (1593,0 + 113,0 + 0) = 0,97

). Коефіцієнт автономії за 2010 рік розраховується за формулою:

р. 380 ф.1/ (р. 080 ф.1 + р. 2+60 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2010 рік

,7 / (1601,1 + 119,1 + 0) = 0,97

). Коефіцієнт автономії за 2011 рік розраховується за формулою:

р. 380 ф.1/ (р. 080 ф.1 + р. 2+60 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2011 рік

,4 / (1623,5 + 153,2 + 0) = 094

). Відхилення коефіцієнта автономії в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2011 рік/ Коефіцієнт автономії за 2009 рік

,94 / 0,97 = 0,97

). Відхилення коефіцієнта автономії в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2011 рік/ Коефіцієнт автономії за 2010 рік

,94 / 0,97 = 0,97

). Темпи росту у % коефіцієнта автономії в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт автономії за 2009 рік - х%

,94 - 100 0,94х = 97

,97 - х х = 97 /0,94 = 103,19

). Темпи росту у % коефіцієнта автономії в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт автономії за 2010 рік - х%

,94 - 100 0,94х = 97

,97 - х х = 97 /0,94 = 103,19

). Коефіцієнт фінансової стійкості за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ (р. 080 ф.1 + р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2009 рік

(0 + 0 + 55,1 + 0)/(1593,0 + 113,0 + 0) = 0,03

). Коефіцієнт фінансової стійкості за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ (р. 080 ф.1 + р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2010 рік

(0 + 0 + 58,5 + 0)/(1601,1 + 119,1 + 0) = 0,03

). Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ (р. 080 ф.1 + р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2011 рік

(0 + 0 + 104,3 + 0)/(1623,5 + 153,2 + 0) = 0,06

). Відхилення коефіцієнта фінансової стійкості в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік/ Коефіцієнт фінансової стійкості за 2009 рік

,06 / 0,03 = 2

). Відхилення коефіцієнта фінансової стійкості в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік/ Коефіцієнт фінансової стійкості за 2010 рік

,06 / 0,03 = 2

). Темпи росту у % коефіцієнта фінансової стійкості в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт фінансової стійкості за 2009 рік - х%

,06 - 100 0,06х = 3

,03 - х х = 3 / 0,06 = 50

). Темпи росту у % коефіцієнта фінансової стійкості в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт фінансової стійкості за 2010 рік - х%

,06 - 100 0,06х = 3

,03 - х х = 3 / 0,06 = 50

). Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ р. 380 ф.1 ф1 беремо за 2009 рік

(0 + 0 + 55,1 + 0)/ 1650,9 = 0,03

). Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ р. 380 ф.1 ф1 беремо за 2010 рік

(0 + 0 + 58,5 + 0)/ 1661,7 = 0,04

). Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ р. 380 ф.1 ф1 беремо за 2011 рік

(0 + 0 + 104,3 + 0)/ 1672,4 = 0,06

). Відхилення коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік/ Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2009 рік

,06 / 0,03 = 2

). Відхилення коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік/ Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2010 рік

,06 / 0,04 = 1,5

). Темпи росту у % коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2009 рік - х%

,06 - 100 0,06х = 3

,03 - х х = 3 / 0,06 = 50

). Темпи росту у % коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2010 рік - х%

,06 - 100 0,06х = 4

,04 - х х = 4 / 0,06 = 66,67

). Загальний оборот капіталу (обороти) за 2009 рік розраховується за формулою:

р. 035 ф.2/ р. 280 або 640 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2009 рік

,9 / 1706,0 = 0,40

). Загальний оборот капіталу (обороти) за 2010 рік розраховується за формулою:

р. 035 ф.2/ р. 280 або 640 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2010 рік

,2 / 1720,2 = 0,40

). Загальний оборот капіталу (обороти) за 2011 рік розраховується за формулою:

р. 035 ф.2/ р. 280 або 640 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2011 рік

,0 / 1776,7 = 0,40

). Відхилення загального обороту капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2011 рік/ Загальний оборот капіталу за 2009 рік

,40 / 0,40 = 1

). Відхилення загального обороту капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2011 рік/ Загальний оборот капіталу за 2010 рік

,40 / 0,40 = 1

). Темпи росту у % загального обороту капіталу в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2011 рік - 100%, а загальний оборот капіталу за 2009 рік - х%

,40 - 100 0,40х = 40

,40 - х х = 40 / 0,40 = 100

). Темпи росту у % загального обороту капіталу в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2011 рік - 100%, а загальний оборот капіталу за 2010 рік - х%

,40 - 100 0,40х = 40

,40 - х х = 40 / 0,40 = 100

). Оборотність власного капіталу (обороти) за 2009 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 380 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2009 рік

,2 / 1650,9 = 0,49

). Оборотність власного капіталу (обороти) за 2010 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 380 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2010 рік

,4 / 1661,7 = 0,49

). Оборотність власного капіталу (обороти) за 2011 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 380 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2011 рік

,6 / 1672,4 = 0,50

). Відхилення оборотності власного капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2011 рік/ Оборотність власного капіталу за 2009 рік

,50 / 0,49 = 1,02

54). Відхилення оборотності власного капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2011 рік/ Оборотність власного капіталу за 2010 рік

,50 / 0,49 = 1,02

). Темпи росту у % оборотності власного капіталу в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2011 рік - 100%, а оборотність власного капіталу за 2009 рік - х%

,50 - 100 0,50х = 49

,49 - х х = 49 / 0,50 = 98

). Темпи росту у % оборотності власного капіталу в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2011 рік - 100%, а оборотність власного капіталу за 2010 рік - х%

,50 - 100 0,50х = 49

,49 - х х = 49 / 0,50 = 98

). Оборотність дебіторської заборгованості (обороти) за 2009 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ з р. 160 ф.1 по р. 210 ф.1 ф1 беремо за 2009 рік

,2 / (8,2 + 39,5) = 17,01

). Оборотність дебіторської заборгованості (обороти) за 2010 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ з р. 160 ф.1 по р. 210 ф.1 ф1 беремо за 2010 рік

,4 / (12,0 + 54,2) = 12,35

). Оборотність дебіторської заборгованості (обороти) за 2011 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ з р. 160 ф.1 по р. 210 ф.1 ф1 беремо за 2011 рік

,6 / (15,9 + 78,1) = 8,85

). Відхилення оборотності дебіторської заборгованості в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2011 рік/ Оборотність дебіторської заборгованості за 2009 рік

,85 / 17,01 = 0,52

). Відхилення оборотності дебіторської заборгованості в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2011 рік/ Оборотність дебіторської заборгованості за 2010 рік

,85 / 12,35 = 0,72

). Темпи росту у % оборотності дебіторської заборгованості в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2011 рік - 100%, а оборотність дебіторської заборгованості за 2009 рік - х%

,85 - 100 8,85х = 1701

,01 - х х = 1701 / 8,85 = 192,20

). Темпи росту у % оборотності дебіторської заборгованості в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2011 рік - 100%, а оборотність дебіторської заборгованості за 2010 рік - х%

,85 - 100 8,85х = 1235

,35 - х х = 1235 / 8,85 = 139,55

). Оборотність кредиторської заборгованості (обороти) за 2009 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 ф1 беремо за 2009 рік

,2 / 0 + 55,1 = 14,72

). Оборотність кредиторської заборгованості (обороти) за 2010 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 ф1 беремо за 2010 рік

,4 / 0 + 58,5 = 13,97

). Оборотність кредиторської заборгованості (обороти) за 2011 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 ф1 беремо за 2011 рік

,6 / 0 + 104,3 = 7,97

). Відхилення оборотності кредиторської заборгованості в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2011 рік/ Оборотність кредиторської заборгованості за 2009 рік

,97 / 14,72 = 0,54

). Відхилення оборотності кредиторської заборгованості в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2011 рік/ Оборотність кредиторської заборгованості за 2010 рік

,97 / 13,97 = 0,57

). Темпи росту у % оборотності кредиторської заборгованості в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2011 рік - 100%, а оборотність кредиторської заборгованості за 2009 рік - х%

,97 - 100 7,97х = 1472

,72 - х х = 1472 / 7,97 = 184,69

). Темпи росту у % оборотності кредиторської заборгованості в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2011 рік - 100%, а оборотність кредиторської заборгованості за 2010 рік - х%

,97 - 100 7,97х = 1397

,97 - х х = 1397 / 7,97 = 175,28

). Рентабельність власного капіталу (%) за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 380, гр.3 ф.1 + р. 380, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2009 рік

(30,7 / 1650,9) * 100 = 1,86

). Рентабельність власного капіталу (%) за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 380, гр.3 ф.1 + р. 380, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2010 рік

(40,6 / 1661,7) * 100 = 2,44

). Рентабельність власного капіталу (%) за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 380, гр.3 ф.1 + р. 380, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2011 рік

(12,1 / 1672,4) * 100 = 0,72

). Відхилення рентабельності власного капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2011 рік/ Рентабельність власного капіталу за 2009 рік

,72 / 1,86 = 0,39

). Відхилення рентабельності власного капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2011 рік/ Рентабельність власного капіталу за 2010 рік

,72 / 2,44 = 0,29

). Темпи росту у % рентабельності власного капіталу в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2011 рік - 100%, а рентабельність власного капіталу за 2009 рік - х%

,72 - 100 0,72х = 186

,86 - х х = 186 / 0,72 = 258,33

). Темпи росту у % рентабельності власного капіталу в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2011 рік - 100%, а рентабельність власного капіталу за 2010 рік - х%

,72 - 100 0,72х = 244

,44 - х х = 244 / 0,72 = 338,89

). Рентабельність активів (%) за 2009 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 280,гр.3 ф.1 + р. 280, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2009 рік

(30,7 / 1706,0) * 100 = 1,80

). Рентабельність активів (%) за 2010 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 280,гр.3 ф.1 + р. 280, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2010 рік

(40,6 / 1720,2) * 100 = 2,36

). Рентабельність активів (%) за 2011 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 280,гр.3 ф.1 + р. 280, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2011 рік

(12,1 / 1776,7) * 100 = 068

). Відхилення рентабельності активів в абсолютному показнику 2011 року до 2009 року розраховується за формулою:

Рентабельність активів за 2011 рік/ Рентабельність активів за 2009 рік

/ 1,80 = 0,38

). Відхилення рентабельності активів в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Рентабельність активів за 2011 рік/ Рентабельність активів за 2010 рік

/ 2,36 = 0,29

83). Темпи росту у % рентабельності активів в порівнянні 2011 року з 2009 розраховуються за формулою:

Рентабельність активів за 2011 рік - 100%, а рентабельність активів за 2009 рік - х%

,68 - 100 0,68х = 180

,80 - х х = 180 / 0,68 = 264,71

). Темпи росту у % рентабельності активів в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Рентабельність активів за 2011 рік - 100%, а рентабельність активів за 2010 рік - х%

,68 - 100 0,68х = 236

,36 - х х = 236 / 0,68 = 347,06

Пропоную розглянути дану таблицю за 2012 р. (Табл. 2.2)

Таблиця 2.2 Аналіз фінансового стану ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» за 2010 - 2012рр.

№ПоказникРокиВідхилення в абс. ПоказникахТемпи росту, %20102011201212/1012/1112/1012/111Коефіцієнт загальної ліквідності2,041,471,430,700,97142,66102,802Коефіцієнт швидкої ліквідності1,271,010,980,770,97129,59103,063Коефіцієнт абсолютної ліквідності0,130,100,100,771,00130,00100,004Коефіцієнт автономії0,970,940,940,971,00103,19100,005Коефіцієнт фінансової стійкості0,030,060,062,001,0050,00100,006Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу0,040,060,071,751,1757,1485,717Загальний оборот капіталу, обороти0,400,400,390,980,98102,56102,568Оборотність власного капіталу, обороти0,490500,501,021,0098,00100,009Оборотність дебіторської заборгованості, обороти12,358,858,480,690,96145,64104,3610Оборотність кредиторської заборгованості, обороти13,977,977,700,550,97181,43103,5111Рентабельність власного капіталу, %2,440,721,560,642,17156,4146,1512Рентабельність активів, %2,360,681,460,622,15161,6446,58

). Коефіцієнт загальної ліквідності за 2012 рік розраховується за формулою

(р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1)/(р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2012 р

(159,1 + 0,0) / (108,1 + 3,4) = 1,43

). Відхилення коефіцієнта загальної ліквідності в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2012 рік/ Коефіцієнт загальної ліквідності за 2010 рік

,43 / 2,04 = 0,70

). Відхилення коефіцієнта загальної ліквідності в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2012 рік/ Коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік

,43 / 1,47 = 0,97

4). Темпи росту у % коефіцієнта загальної ліквідності в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт загальної ліквідності за 2010 рік - х%

,43 - 100 1,43х = 204

,04 - х х = 204 / 1,43 = 142,66

). Темпи росту у % коефіцієнта загальної ліквідності в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт загальної ліквідності за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт загальної ліквідності за 2011 рік - х%

,43 - 100 1,43х = 147

,47 - х х = 147/ 1,43 = 102,80

). Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2012 рік розраховується за формулою:

(р. 260 ф.1 - (р. 100 + р. 110 + р. 130 + р. 140 ф.1) + р. 270 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2012 рік

(159,1 - (49,8 + 0,0 + 0,0 + 00) + 0,0) / (108,1 + 3,4) = 0,98

). Відхилення коефіцієнта швидкої ліквідності в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2012 рік/ Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2010 рік

,98 / 1,27 = 0,77

8). Відхилення коефіцієнта швидкої ліквідності в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2012 рік/ Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік

,98 / 1,01 = 0,97

). Темпи росту у % коефіцієнта швидкої ліквідності в порівнянні 2012 року з 2009 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт швидкої ліквідності за 2010 рік - х%

,98 - 100 0,98х = 127

,27 - х х = 127 / 0,98 = 129,59

). Темпи росту у % коефіцієнта швидкої ліквідності в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт швидкої ліквідності за 2011 рік - х%

,98 - 100 0,98х = 101

,01 - х х = 101 / 0,98 = 103,06

). Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2012 рік розраховується за формулою:

(р. 230 ф.1 + р. 240 ф.1)/ (р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1) ф1 беремо за 2012 рік

(11,1 + 0,0) / (108,1 + 3,4) = 0,10

). Відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2012 рік/ Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2010 рік

,10 / 0,13 = 0,77

). Відхилення коефіцієнта абсолютної ліквідності в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2012 рік/ Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік

,10 / 0,10 = 1,00

). Темпи росту у % коефіцієнта абсолютної ліквідності в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2010 рік - х%

,10 - 100 0,10х = 13

,13 - х х = 13 /0,10 = 130,00

). Темпи росту у % коефіцієнта абсолютної ліквідності в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2011 рік - х%

,10 - 100 0,10х = 10

,10 - х х = 10 / 0,10 =100,00

). Коефіцієнт автономії за 2012 рік розраховується за формулою:

р. 380 ф.1/ (р. 080 ф.1 + р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2012 рік

,3 / (1630,7 + 159,1 + 0,0) = 0,94

). Відхилення коефіцієнта автономії в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2012 рік/ Коефіцієнт автономії за 2010 рік

,94 / 0,97 = 0,97

). Відхилення коефіцієнта автономії в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2012 рік/ Коефіцієнт автономії за 2011 рік

,94 / 0,94 = 1,00

). Темпи росту у % коефіцієнта автономії в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт автономії за 2010 рік - х%

,94 - 100 0,94х = 97

,97 - х х = 97 /0,94 = 103,19

). Темпи росту у % коефіцієнта автономії в порівнянні 2011 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт автономії за 2011 рік - 100%, а коефіцієнт автономії за 2010 рік - х%

,94 - 100 0,94х = 94

,94 - х х = 94 /0,94 = 100,00

). Коефіцієнт фінансової стійкості за 2012 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ (р. 080 ф.1 + р. 260 ф.1 + р. 270 ф.1) ф1 беремо за 2012 рік

(0,0 + 0,0 + 108,1 + 3,4) / (1630,7 + 159,1 + 0,0) = 0,06

). Відхилення коефіцієнта фінансової стійкості в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2012 рік/ Коефіцієнт фінансової стійкості за 2010 рік

,06 / 0,03 = 2,00

). Відхилення коефіцієнта фінансової стійкості в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2012 рік/ Коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік

,06 / 0,06 = 1,00

). Темпи росту у % коефіцієнта фінансової стійкості в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт фінансової стійкості за 2010 рік - х%

,06 - 100 0,06х = 3

,03 - х х = 3 / 0,06 = 50

). Темпи росту у % коефіцієнта фінансової стійкості в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт фінансової стійкості за 2012 рік - 100%, а коефіцієнт фінансової стійкості за 2011 рік - х%

,06 - 100 0,06х = 6

,06 - х х = 6 / 0,06 = 100,00

). Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2012 рік розраховується за формулою:

(р. 430 ф.1 + р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 + р. 630 ф.1)/ р. 380 ф.1 ф1 беремо за 2009 рік

(0,0 + 0,0 + 108,1 + 3,4) / 1678,3 = 0,07

). Відхилення коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2012 рік/ Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2010 рік

,07 / 0,04 = 1,75

). Відхилення коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2012 рік/ Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік

,07 / 0,06 = 1,17

29). Темпи росту у % коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в порівнянні 2012року з 2010 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2012 рік 100%, а коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2010 рік - х%

,07 - 100 0,07х = 4

,04 - х х = 4 / 0,07 = 57,14

). Темпи росту у % коефіцієнта співвідношення позикового і власного капіталу в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2012 рік 100%, а коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу за 2011 рік - х%

,07 - 100 0,07х = 6

,06 - х х = 6 / 0,07 = 85,71

). Загальний оборот капіталу (обороти) за 2012 рік розраховується за формулою:

р. 035 ф.2/ р. 280 або 640 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2012 рік

,0 / 1789,8 = 0,39

). Відхилення загального обороту капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2012 рік/ Загальний оборот капіталу за 2010 рік

,39 / 0,40 = 0,98

). Відхилення загального обороту капіталу в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2012 рік/ Загальний оборот капіталу за 2011 рік

,39 / 0,40 = 0,98

). Темпи росту у % загального обороту капіталу в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2012 рік - 100%, а загальний оборот капіталу за 2010 рік - х%

,39 - 100 0,39х = 40

,40 - х х = 40 / 0,39 = 102,56

). Темпи росту у % загального обороту капіталу в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Загальний оборот капіталу за 2012 рік - 100%, а загальний оборот капіталу за 2011 рік - х%

,39 - 100 0,39х = 40

,40 - х х = 40 / 0,39 = 102,56

). Оборотність власного капіталу (обороти) за 2012 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 380 ф.1 ф1 і ф2 беремо за 2012 рік

,6 / 1678,3 = 0,50

). Відхилення оборотності власного капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2012 рік/ Оборотність власного капіталу за 2010 рік

,50 / 0,49 = 1,02

). Відхилення оборотності власного капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2012 рік/ Оборотність власного капіталу за 2011 рік

,50 / 0,50 = 1,00

). Темпи росту у % оборотності власного капіталу в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2012 рік - 100%, а оборотність власного капіталу за 2010 рік - х%

,50 - 100 0,50х = 49

,49 - х х = 49 / 0,50 = 98,00

). Темпи росту у % оборотності власного капіталу в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Оборотність власного капіталу за 2012 рік - 100%, а оборотність власного капіталу за 2011 рік - х%

,50 - 100 0,50х = 49

,50 - х х = 50 / 0,50 = 100,00


р. 010 ф.2/ Ʃ з р. 160 ф.1 по р. 210 ф.1 ф2 беремо за 2012 рік

,6 / (18,3 + 79,9) = 8,48

). Відхилення оборотності дебіторської заборгованості в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2012 рік/ Оборотність дебіторської заборгованості за 2010 рік

,48 / 12,35 = 0,69

). Відхилення оборотності дебіторської заборгованості в абсолютному показнику 2011 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2011 рік/ Оборотність дебіторської заборгованості за 2010 рік

,48 / 8,85 = 0,96

). Темпи росту у % оборотності дебіторської заборгованості в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2012 рік - 100%, а оборотність дебіторської заборгованості за 2010 рік - х%

,48 - 100 8,48х = 1235

,35 - х х = 1235 / 8,48 = 145,64

). Темпи росту у % оборотності дебіторської заборгованості в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Оборотність дебіторської заборгованості за 2012 рік - 100%, а оборотність дебіторської заборгованості за 2011 рік - х%

,48 - 100 8,48х = 885

,85 - х х = 885 / 8,48 = 104,36

). Оборотність кредиторської заборгованості (обороти) за 2012 рік розраховується за формулою:

р. 010 ф.2/ р. 480 ф.1 + р. 620 ф.1 ф1 беремо за 2012 рік

,6 / (0,0 + 108,1) = 7,70

). Відхилення оборотності кредиторської заборгованості в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2012 рік/ Оборотність кредиторської заборгованості за 2010 рік

,70 / 13,97 = 0,55

). Відхилення оборотності кредиторської заборгованості в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2012 рік/ Оборотність кредиторської заборгованості за 2011 рік

,70 / 7,97 = 0,97

). Темпи росту у % оборотності кредиторської заборгованості в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2012 рік - 100%, а оборотність кредиторської заборгованості за 2010 рік - х%

,70 - 100 7,70х = 1397

,97 - х х = 1397 / 7,70 = 181,43

). Темпи росту у % оборотності кредиторської заборгованості в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Оборотність кредиторської заборгованості за 2012 рік - 100%, а оборотність кредиторської заборгованості за 2011 рік - х%

,70 - 100 7,70х = 797

,97 - х х = 797 / 7,70 = 103,51

). Рентабельність власного капіталу (%) за 2012 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 380, гр.3 ф.1 + р. 380, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2012 рік

(13,1 / (1678,3 / 2)*100 = 1,56

). Відхилення рентабельності власного капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2012 рік/ Рентабельність власного капіталу за 2010 рік

,56 / 2,44 = 0,64

). Відхилення рентабельності власного капіталу в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2012 рік/ Рентабельність власного капіталу за 2011 рік

,56 / 0,72 = 2,17

). Темпи росту у % рентабельності власного капіталу в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2012 рік - 100%, а рентабельність власного капіталу за 2010 рік - х%

,56 - 100 1,56х = 244

,44 - х х = 244 / 1,56 = 156,41

). Темпи росту у % рентабельності власного капіталу в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Рентабельність власного капіталу за 2012 рік - 100%, а рентабельність власного капіталу за 2011 рік - х%

,56 - 100 1,56х = 72,00

,72 - х х = 72,00 / 1,56 = 46,15

). Рентабельність активів (%) за 2012 рік розраховується за формулою:

(р. 170 ф.2/ (р. 280,гр.3 ф.1 + р. 280, гр. 4 ф.1)/ 2)* 100 ф1 і ф2 беремо за 2012 рік

,1 / (1789,8 / 2)*100 = 1,46

). Відхилення рентабельності активів в абсолютному показнику 2012 року до 2010 року розраховується за формулою:

Рентабельність активів за 2012 рік/ Рентабельність активів за 2010 рік

,46 /2,36 = 0,62

). Відхилення рентабельності активів в абсолютному показнику 2012 року до 2011 року розраховується за формулою:

Рентабельність активів за 2012 рік/ Рентабельність активів за 2011 рік

,46 / 0,68 = 2,15

). Темпи росту у % рентабельності активів в порівнянні 2012 року з 2010 розраховуються за формулою:

Рентабельність активів за 2012 рік - 100%, а рентабельність активів за 2010 рік - х%

,46 - 100 1,46х = 236

,36 - х х = 236 / 1,46 = 161,64

). Темпи росту у % рентабельності активів в порівнянні 2012 року з 2011 розраховуються за формулою:

Рентабельність активів за 2012 рік - 100%, а рентабельність активів за 2011 рік - х%

,46 - 100 1,46х = 68

,68 - х х = 68 / 1,46 = 46,58

2.4 Підрозділи підприємства ДП «Тростянецьводоканал»

Характеризуючи організаційну структуру управління підприємством, можна визначити 5 елементів організації його управління, що визначаються департаментами: фінансовий, комерційний, якості та екології, виробничий та технічний, а також департамент по персоналу. На чолі кожного з них стоять певні керівні особи, підзвітні Генеральному директору.

Комерційний департамент включає 11 осіб. Керівну посаду тут обіймає Комерційний директор, якому підпорядковуються 2 менеджера з підготовки сировини, 6 спеціалістів з постачання сировиною, 1 спеціаліст з насінництва та агротехнології. Окремою ланкою виступає Відділ продажу. Тут працюють 2 спеціалісти, які за нормативними документами підпорядковуються Комерційному директору. Фактично вони виконують функції Відділу міжнародних економічних відносин і прямо підпорядковуються Генеральному директору. У майбутньому на підприємстві у звязку з розширенням зовнішньоекономічних звязків планується відокремити Відділ продажу у окрему ланку. Він буде напряму підпорядковуватися Генеральному директору.

Департамент якості і екології включає 20 осіб. Менеджер з якості та екології тут виступає фактичним керівником відділу. Йому підпорядковуються 4 спеціалісти Відділу екологічного контролю, 1 Керівник лабораторій та 14 його підлеглих.

Виробничий та Технічний департаменти зведені в один, який включає 206 осіб. Керівну посаду тут обіймає Директор з виробництва. Йому прямо підзвітні Інженер з техніки безпеки, Начальник основного виробництва, Начальник допоміжного виробництва та Менеджер з підготовки виробництва. Подальша організаційна структура підприємства включає 132 робітники основного виробництва, 18 осіб у котельні, 18 осіб обслуговують очисні споруди, та 10 холодильно-компресорні станції та теплопункт, 2 працівники у Інженерному відділі, 5 у Відділі закупівлі запасних частин, та 16 осіб обслуговують автотранспортну дільницю.

Департамент персоналу включає 33 особи. З них 21 працівник у Соціальному відділі, 4 у Відділі людських ресурсів, 2 особи обслуговують Юридичний відділ, 5 осіб у Департаменті інформації та звязку. Всі вони є підзвітними Директору з персоналу і адміністрації.

Загалом на підприємстві працює 284 особи. Така організаційна структура була прийнята Спостережною радою ВАТ «Водоканал» 15.03.2012.

2.5 Напрямки діяльності фінансового відділу підприємства

Фінансовий департамент включає 13 осіб. Керівною посадою тут виступає Головний бухгалтер, на момент відсутності якого, виконуючим обовязки є Заступник головного бухгалтера. Їм підпорядковуються 9 бухгалтерів та 2 економісти загального профілю.

Фінвідділ є структурний підрозділ управління даним підприємством. Діяльність відділу регламентується положенням підприємства.

Фінвідділ слідкує за забезпеченням підприємства фінансовими ресурсами, за ростом доходів підприємства, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів, за забезпеченням власними оборотніми засобами, за здійсненням розрахунків і виконанням фінансових зобов'язань перед державою, банками, постачальниками і вищестоячими органами, несе зобов'язання по виплаті заробітної плати, складанні планів та аналізі господарської діяльності, несе відповідальність за виконання нових форм і методів.

Фінвідділом керує його начальник, який несе відповідальність за фінансовий стан підприємства і здійснює всі види фінансових операцій на основі законів і правил. Фінансовий відділ зв'язаний з такими відділами,як плановий, бухгалтерія, відділ реалізації, матеріально-технічного постачання.

Підпорядкований він головному економісту, заступнику директора або генеральному директору підприємства. Кількісний склад фінансового відділу залежить від об'єму робіт, рівня механізації і автоматизації.

Фінансовий відділ контролює роботу підприємства в частині фінансів, а саме:

вартість обладнання по заповнених договорах;

правильне складання і оформлення коштів;

своєчасність і правильність встановлення цін на всі види про дукції.

Фінансовий відділ несе відповідальність за виконання фінансових і кредитних планів, за використанням позичених і власних коштів фінансування.

Фінансовий відділ надає дані в плановий відділ, в бухгалтерію - подає виписки з розрахункового рахунку на оплату за реалізацію продукції. У відділ реалізації дає дані про покупців, у відділ матеріально-технічног постачання - інформацію про уточнення планових показників. Завданням фінвідділу є те, що він повинен щоденно забезпечувати платоспроможність фінансових коштів підприємства, що регламентується положенням підприємства "Про роль і функції фінвідділу".

РОЗДІЛ ІІІ. ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

3.1 Фінансові розрахунки з постачальниками, посередниками та кінцевими споживачами

Аудиторська діяльність є підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по незалежної перевірці бухгалтерського обліку, і фінансової звітності організацій корисною і індивідуальних підприємців на договірної і платній основі.

Мету й основні засади аудиторської перевірки аудитор визначає відповідно до правилу (стандарту) N 1 «Мету й основні засади аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності». Основною метою аудиторську діяльність є вираз думка про достовірності бухгалтерської звітності аудируемых осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству РФ. Отже, призначення аудиту - це перевірка фінансових звітів із єдиною метою:

підтвердження достовірних звітів чи консультації їх недостовірності;

перевірки повноти, достовірності й точності відображення в обліку і звітності витрат, доходів населення і фінансових результатів діяльності підприємства за проверяемый період;

контролю над дотриманням законодавчих і тих нормативних документів, регулюючих правила ведення обліку, і складання звітності, методологічної оцінки активів, зобов'язань та власного капіталу;

виявлення резервів кращого використання власних основних та оборотних засобів, фінансових резервів і позикових джерел.

Завдання аудитора полягає:

щодо оцінки рівня бухгалтерського обліку, кваліфікації дисконтних кадрів, якість обробки інформації (особливо первинної документації), правильність і "законність скоєння бухгалтерських записів;

у наданні допомоги підприємствам шляхом рекомендацій з ліквідації недоліків, особливо ж тих порушень, які безпосередньо вплинули на фінансові результати, позначилися на достовірності показників звітності;

у необхідності оцінки як минулих фактів і існуючих у даний момент положень, а й ориентировании керівництва перевіреній організації тих майбутні події, які можуть спричинити господарську діяльність й кінцевий результат.

Останнім часом у діяльності аудиторів з'явився ще один дуже важлива функція - це допомогу підприємствам у позиційному захисті їхніх інтересів на податкових органах і арбітражних судах.

Одне з найважливіших моментів, які характеризують фінансове становище підприємства, є стан розрахунків із дебіторами і кредиторами.

Перевірка правильності відображення у бухгалтерській звітності розрахункових операцій є важливим і досить трудомістким етапом аудиторської перевірки. Аудит розрахунків із постачальниками і покупцями - лише деякі з перевірки фінансово-господарську діяльність організації. Його є встановлення відповідності застосовується у організації методики обліку, нормативних актів, чинним біля Російської Федерації. Розрахунки з постачальниками і покупцями мають місце на підприємстві. До них віднести такі витрати:

придбання товарно-матеріальних цінностей для подальшої перепродажу або заради власного вжитку;

послуги наданих іншими організаціями;

надання послуг стороннім організаціям.

Основними завданнями при аудит розрахунків із постачальниками і покупцями є:

встановлення реальності дебіторської та кредиторської заборгованості;

перевірка наявності прострочений дебіторській та кредиторської заборгованості;

встановлення дебіторської та кредиторської заборгованості, через яку пройшов термін позивний давності;

перевірка списання заборгованості, термін позивний давності, через яку пройшов;

перевірка правильності обліку дебіторської та кредиторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації і деяких видів реалізації;

перевірка правильності й обгрунтованості списання заборгованості.

Джерелами інформації для поведінки аудиту розрахунків постачальниками, покупцями з замовниками, дебіторами і кредиторам є:

регістр синтетичного обліку, і звітність (баланс (ф. № 1), головна книга).

регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків.

Первинні документи з обліку розрахунків (накладні, рахунків-фактури, договору ЄС і ін.).

Ці основні питання аудитор повинен вивчити, обрати оцінку, висловити судження в аудиторському ув'язненні й зробити пропозиції щодо виявленими порушення і відступів від встановлених правил обліку.

Для цілей перевірки структура внутрішнього контролю то, можливо подразделена на контрольну середу, систему бухгалтерського обліку, і процедури контролю. У результаті проведення комплексної оцінки коштів внутрішнього контролю отримують аудиторські докази. Одержання аудиторських доказів регулюється правилом (стандартом) №5 «Аудиторские докази».

Контрольна середовище включає філософію менеджменту і стиль роботи, організаційну структуру організації, діяльність вищого керівництва, внутрішній аудит, розподіл повноважень і персональної відповідальності, управлінські методи контролю виконання операцій, дуже обурює, різноманітні чинники, впливають ззовні на практичну діяльність (наприклад, перевірки зовнішніми контролюючими структурами). Відзначено, що підвищену увагу керівництво до організації внутрішнього контролю є вирішальний чинник його ефективності, оскільки фактично визначає ставлення всіх співробітників контролю і це створює сприятливі умови до роботи служби внутрішнього аудиту.

Найважливішою характеристикою контрольної середовища є така поділ обов'язків і відповідальності гілок, у якому неможливо суміщення функцій, що дозволяє співробітнику приховати помилку чи спотворити інформацію. Що стосується аудиту договірних зобов'язань з постачання та операцій із реалізації продукції це, вони повинні бути чітко розмежовані:

роботу з покупцем, укладати договори, вивчення перспектив подальшого співробітництва;

відвантаження товарів хороших і виконання договірних зобов'язань;

свій відбиток у обліку операцій із реалізації;

контролю над станом заборгованості.

Система бухгалтерського обліку включає правил і принципи ведення бухгалтерського обліку, і ведення дисконтних регістрів, встановлених для ідентифікації, збору, аналізу, класифікації, відображення в обліку і звітності скоєних операцій.

Процедури контролю - це спеціальні перевірки, проведені персоналом, створені задля запобігання, виявлення та виправлення помилок, і спотворень інформацією системі бухгалтерського обліку. Вони припускають наявність ефективних процедур санкціонування, документування, фактичний контролю над отгрузками і оплатами і здійснення незалежних перевірок.

Оцінка системи внутрішнього контролю передбачає два етапу:

загальне ознайомлення з системою внутрішнього контролю;

оцінку надійності системи внутрішнього контролю.

У першому етапі аудитор повинен мати загального уявлення підходи керівництво до організації внутрішнього контролю розрахункових операцій із постачальниками і покупцями. До того ж організаційну структуру внутрішнього контролю, наявності і характері внутрішніх зв'язків і механізм виконання рішень керівництва лише на рівні виконавців, методах розподілу і персональної відповідальності, процедурах внутрішнього контролю, доступі до документації, функціях внутрішніх аудиторів, можливих видах помилок. Отриману інформацію про систему внутрішнього контролю доцільно документувати як блок - схеми, що містить інформацію про розмежування обов'язків, санкціонуванні операцій, процедурах обліку й контролю. Документирование системи внутрішнього контролю дозволяє аудитору попередньо встановити сильні й слабкі боку контролю, що є важливою задля її подальшого дослідження.

Вже з підсумкам загальне знайомство і системи внутрішнього контролю аудитор мусить прийняти рішення у тому, чи здатен він у своїй подальшій роботі взагалі покладатися на систему внутрішнього контролю. Якщо аудитор вважає цю неможливим, то подальший аудит планується в такий спосіб, щоб аудиторський думка не грунтувалося на довіру до в цій системі. Якщо аудитор приймають рішення у тому, що у систему внутрішнього контролю покластися можна, то проводиться оцінка її надійності.

У завдання оцінки надійності системи внутрішнього контролю входить з'ясування те, що робиться у створенні запобігання, виявлення і виправлення помилок, і спотворень інформації. Запропонована методика первинної оцінки надійності системи внутрішнього контролю полягає в тестуванні. Зразкові питання тесту поділяються за окремими розділами (прил. 2). Кожному позитивної відповіді відповідає 1 бал, негативному - 0 балів.

Програма тестів засобів контролю є програму дій, виділені на підтвердження достовірності оцінки системи внутрішнього контролю.

Загальний підсумок підводиться за всіма розділами. Орієнтуючись на рекомендовані параметри оцінки надійності системи внутрішнього контролю (див. нижче) суму балів, отриману за підсумками тестування, оцінка може бути оцінена як "низька", "середня" чи "висока".

3.2 Фінансові розрахунки з банківськими установами

З практики економічних зв'язків виділяють наступні сфери прояву фінансових відносин на рівні підприємства:

).відносини між підприємствами по постачаннях сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, реалізації продукції і послуг;

). відносини між підприємствами і банками, що виникають при одержанні і погашенні кредиту, при покупці і продажі валюти, по розрахунках за банківські послуги;

). відносини зі страховими компаніями й організаціями по страхуванню майна, комерційних і фінансових ризиків;

). відносини з товарними, сировинними, фондовими біржами по операціях із виробничими активами;

).відносини з інвестиційними фондами і компаніями по розміщенню інвестицій, приватизації;

). відносини з філіями і дочірніми фірмами;

). відносини з персоналом по виплаті заробітної плати, дивідендів, з акціонерами, якщо вони не є членами трудового колективу;

). відносини з податковою службою при сплаті податків, з аудиторськими фірмами, з позабюджетними організаціями.

Загальним елементом перерахованих фінансових відносин є те, що вони:

). виражаються в грошовій формі;

). являють собою сукупність платежів і надходжень.

У сучасній Україні здійснення ДП «Тростянецьводоканал» своєї основної фінансової функції - обслуговування платежів і розрахунків - неможливо без участі комерційних банків. Навіть елементарні фінансові трансакції по здійсненню руху готівки, що належать підприємству, неможливі без їхньої інкасації - здачі готівки в обслуговуючий підприємство банк. З погляду підвищення ступеня надійності переміщення коштів у будь-якій формі між суб'єктами економічних відносин такий порядок у відомій мірі виправданий.

З появою банків як спеціальних інститутів професійного управління грошовими ресурсами різко зросли гарантії переміщення коштів в економіці. Банки як фінансові посередники, що обслуговують платежі і розрахунки в економіці, грають винятково важливу роль в організації і функціонуванні платіжної системи будь-якої країни. Відомі випадки, коли банкрутство декількох великих банків країни ставало причиною найсильніших потрясінь всієї її фінансової системи.

В Україні до початку ринкових реформ функціонували десятки нових недержавних банків, а з початком реформ їх кількість почала рости в геометричній прогресії. Ніяких серйозних перешкод для утворення нових банків і належного контролю за їхньою роботою з боку Національного банку України не існувало. У початковий період ринкових реформ багато з комерційних банків активно включилися в новий, дуже вигідний, але брудний бізнес по тимчасовому присвоєнню чужих коштів, і підприємств насамперед. Все частіше гроші клієнтів губилися на шляху від банку платника до банку одержувача. Ці явища прийняли масовий характер, і банки почали швидко втрачати довіру клієнтів. У результаті країна одержала систему комерційних банків, що навіть після шести років реформ фахівці в галузі визначення рейтингів, відмовляються оцінювати на цей предмет. У черговий раз підтвердилося, що рейтинг банків не може бути вище рейтингу країни. Ці обставини дозволяють зробити висновок: сучасна вітчизняна банківська система повинна бути реформована, щоб надійно виконувати свою ключову функцію - обслуговування платежів і розрахунків.

Настільки складне становище у банківському середовищу жадає від підприємств граничної обережності при виборі обслуговуючих банків. Щоб підкреслити складність і відповідальність рішень підприємства при виборі обслуговуючого банку, деякі фінансисти цей вибір порівнюють з вибором партнера у шлюбі.

ДП «Тростянецьводокангал» фінансова практика містить безліч рекомендацій на цей рахунок.

Типові вимоги, які підприємство зазвичай пред'являє до потенційного обслуговуючого банку, припускають:

). знання банком підприємства, особливостей його бізнесу, галузі, у якій воно функціонує;

). здатність давати корисні ділові рекомендації;

). пропозиція різних способів одержання коштів як наявних (касове обслуговування підприємства), так і безготівкових з низькими трансакційними витратами;

). закріплення за підприємством постійного банківського службовця, який займається питаннями кредитування підприємства;

). здатність оцінювати реальні фінансові потреби підприємства;

). зручне для підприємства місце розташування банку;

). забезпечення простоти доступу до посадової особи банку, яка відає позичками;

). прагнення банку до удосконалювання обслуговування клієнтів;

). широкий спектр банківських послуг.

Вимоги при виборі банку:

Розширення самостійності даного підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій істотно підвищило вимоги до банків, що обслуговують ці операції. Якщо підприємство активно здійснює експортно- імпортні операції, то при виборі обслуговуючого банку необхідно враховувати його здатність ефективно здійснювати найбільш важливі валютні операції. Варто перевірити наявність у нього генеральної ліцензії на ведення валютних операцій, що видає Національний Банк України (далі - Нацбанк). Сьогодні в Україні близько 50 комерційних банків мають генеральну ліцензію, не набагато більше 75 - валютну ліцензію, тобто на законних підставах обслуговувати валютні трансакції фірм здатні менш половини всіх українських комерційних банків. Дуже важливе значення має комунікаційна система, використовувана банком для обслуговування міжнародних розрахунків. Включення банку в систему СВІФТ - Міжнародну систему міжбанківських розрахунків (або подібну їй) - значно підвищує якість і швидкість розрахунків. Усі ці бажані для підприємства якості банку мають сенс при одній умові - достатньої надійності банку. Оцінка підприємством надійності банку в сучасних вітчизняних умовах - завдання дуже складне. Існує безліч способів оцінки надійності банку як фахівцями самого підприємства, так і фахівцями зі сторони. При цьому варто мати на увазі, що незалежний аудитор нейтральний стосовно будь-якої інтерпретації фінансових звітів. Його думка не є остаточним рішенням з погляду доцільності надання кредиту чи інвестування (вкладення) коштів, і її ніколи не слід приймати за таке.

Отже, вибір надійного банку - це, у кінцевому рахунку, проблема підприємства з усіма наслідками, що звідси випливають. Настільки висока відповідальність підприємства за успішний вибір обслуговуючого банку жадає від її фахівців знання елементарних способів самостійної оцінки надійності банку, його рейтингу. З цією метою приводиться одна з таких методик, що дає деяке уявлення про цей предмет.

Як і всякі двосторонні відносини, відносини «фірма - банк» припускають наявність певних критеріїв і у банка стосовно підприємства як потенційному боржнику банку. Ці критерії багато в чому визначають інтереси банку стосовно даного підприємства й у кінцевому рахунку формують значення ІК (інтереси кредитора) у відомому нам балансовому рівнянні.

Розрахункові рахунки підприємства у банківських установах.

Порядок відкриття і ведення розрахункових і інших рахунків у банках.

Якщо взаємна оцінка підприємства і банку задовольняє обидві сторони, звичайно такі взаємини оформляються відповідним договором. Підприємство, відповідно до діючого законодавства України, має право відкрити один або кілька рахунків як в одному банку, так і в декількох банках. Основний рахунок підприємства в банку прийнято називати розрахунковим рахунком. На цей рахунок зараховується виторг від реалізації продукції і послуг підприємства, з цього рахунка здійснюються розрахунки по зобов'язаннях фірми, у тому числі і по податковим відносинам і здійснюється видача готівки в касу підприємства. Порядок проведення і види розрахунків регламентуються «Положенням про безготівкові розрахунки України»; порядок оформлення документів для безготівкових розрахунків у банку зазначений у Положенні про розрахункові документи, затвердженому 16 вересня 83 р. №911.

Порядок відкриття як поточних, так і валютних рахунків не має принципових розходжень і зводиться до представлення в обраний фірмою банк наступного набору документів:

). заява на відкриття рахунка;

). нотаріально завірена копія статуту фірми й установчих документів;

). свідоцтво про державну реєстрацію фірми;

). довідки про постановку на облік у податковій інспекції й органах управління позабюджетних фондів;

). довідка про постановку на облік в органах державної статистики;

). нотаріально завірена картка зразків підписів розпорядників кредитів підприємства (перший підпис) і контролерів (другий підпис)

Проведення касово-розрахункових операцій через банк дозволяє державі всебічно контролювати фінансово-господарську діяльність об'єднань (підприємств). Банк контролює підприємства й у частині дотримання ними установлених фондів заробітної плати, лімітів на відрядження і господарські витрати, стежить за своєчасністю розрахунків підприємств із держбюджетом по податковим зборам, за своєчасною оплатою рахунків і платіжних вимог постачальників, видає підприємству позички на різні цілі, під певні забезпечення і спостерігає за поверненням цих позичок у встановлений термін і т.п. Оскільки грошові засоби є посередником у всіх розрахунках, очевидно, що для забезпечення нормального кругообігу коштів у народному господарстві, ведення діяльності в умовах ринкової економіки необхідно правильно і вчасно виконувати всі розрахунки. У свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку коштів, розрахункових і кредитних операцій. Перед фінансовим обліком, розрахунків і кредитів стоять наступні основні завдання:

). своєчасне і правильне проведення необхідних розрахунків як шляхом безготівкових перерахувань, так і готівкою;

). повне й оперативне відображення в облікових регістрах наявності і руху коштів і розрахункових операцій;

). дотримання діючих правил використання коштів по призначенню відповідно до виділених лімітів фондами і кошторисами;

). організація і проведення у встановлений термін інвентаризацій коштів і стану розрахунків, вишукування можливостей недопущення виникнення простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості;

). контроль за наявністю і схоронністю грошей у касі, на розрахунковому й іншому рахунках у банках;

). контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності перерахування сум за матеріальні цінності, а також коштів отриманих у порядку кредитування.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, основною діяльністю ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» є виробництво питної та технічної води для підприємств, організацій та населення Тростянця.

Характеризуючи організаційну структуру управління підприємством, можна визначити 5 елементів організації його управління, що визначаються департаментами: фінансовий, комерційний, якості та екології, виробничий та технічний, а також департамент по персоналу. На чолі кожного з них стоять певні керівні особи, підзвітні Генеральному директору. Слід зазначити, що на підприємстві жорсткий рівень централізації управління.

Узагальнюючий висновок аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за три останні роки 2009 - 2011рр. можна зробити такий - протягом останніх трьох років на підприємстві склалася позитивна тенденція розвитку, про що свідчать як абсолютні прирости, так і темпи зростання майже всіх показників.

Сукупність всіх позитивних факторів, що впливають на виробничий процес дали в результаті значне зростання обсягів виробництва, і як наслідок загальне фінансове піднесення, збільшення розмірів середньомісячної заробітної плати тощо.

Роблячи оцінку платоспроможності та фінансової стійкості ДП «ТРОСТЯНЕЦЬВОДОКАНАЛ» можна помітити позитивні тенденції. За період 2009 - 2011 роки показники ліквідності росли, а фінансової незалежності - залишався стабільним. Хоча показники за своїм абсолютним значення знаходяться далеко від теоретичного нормативу, все одно досить помітна позитивна тенденція. Щодо коефіцієнта співвідношення залучених і власних коштів, то у період з 2009 по 2011 роки він зростав, що говорить про збільшення загальної суми заборгованості підприємства.

Стосовно трудових ресурсів бачимо наступну картину, чисельність майже всіх категорій працівників підприємства мала тенденцію до зменшення. При цьому, скорочення штату відбувалось як за рахунок робітників, так і за рахунок ІПТ та працівників непромислової групи.

Однак з допомогою «Вінницяоблводоканал» підприємство сподівається на проведення активної модернізації виробництва, а також зміцнення сировинної бази за рахунок довгострокового співробітництва з сільгоспвиробниками з реалізації програмводи. Основним завданням підприємства є випуск високоякісної води, конкурентоспроможної на ринках району та області.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1). Господарський кодекс України від 01,01,2004 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 38-39, ст..288 зі змінами і доповненнями;

). Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16,07,1999, № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №40, ст.. 365 із змінами і доповненнями.

). Порядок складання фінансової звітності у 2000 р. // Все про бухгалтерський облік, 2000, 14 квітня. - №35 (460). - С. 25 - 31.

). Азаренко Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. Для самосів. Вивчення дисципліни. - 2 - ге вид., випр.. і доп. - К.: Знання - Прес,2006.

). Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів). Навч. Посіб. - К.: КНУ,2006.

). Базилевич В. Д. Фінанси. - КДНТЕУ,2003.

). Бланк І. А. Фінансовий менеджмент. Навчальний курс. - К.: Ніка - Центр, Ельга,2001.

). Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз. - Житомир.: Рута,2001.

). Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник (за ред.. Ф. Ф. Бутинця). - Житомир: ЖГП, 2001. - 672 с.

). Гевко І. Б. Операційний менеджмент: Навч. Посіб. Для студ. Вищ. Навч. Закл. - К.: Кондор,2005.

). Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник з грифом МОН / під заг. Ред..Загороднього А. Г. Львів: «Магнолія Плюс»,2006.

). Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. Посіб.- 2 - ге вид., перероб. І доп. - К.: Знання, 2005.

). Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007.

). Ловінська Л. Г., Олійник Я. В., Галат Л. О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах та таблицях: Навч. Посіб. - К.: КНЕУ,2005.

). Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія), Навчальний посібник - 4 - те вид., без змін. - К.:КНЕУ,2007. - 240с.

). Пантелеєв В. П., Корінько М. Д. Внутрішній аудит: Навч. Посіб. За ред.. д. е. н., проф.. В. О. Шевчука. Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України. - К.,2006.

). Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ,2003.

). Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. - К.: КНЕУ,2005.

). Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. Кол. Авт.. і наук. Ред.. проф.. А. М. Поддєрогін. - К.:КНЕУ,2005.

). Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.: Знання,2006.

Приложение

БАЛАНС за 2009 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість010первісна вартість011знос012Незавершене будівництво020Основіні засоби:залишкова вартість0301593,0первісна вартість0311594,5знос032(1,5)Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040інші фінансові інвестиції045Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом І0801593,0ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси10041,8тварини на вирощуванні та вигодівлі110незавершене виробництво120готова продукція130товари140Векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1608,2первісна вартість1618,2резерв сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170за виданими авансами180з нарахованих доходів190із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість21039,5Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті23023,1в іноземній валюті240Інші оборотні активи250Усього за розділом ІІ260113,0ІІІ. Витрати майбутніх періодів270Баланс:2801706,0ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Власний капіталСтатутний капітал3001,5Пайовий капітал310Додатковий вкладений капітал320Інший додатковий капітал3301612,3Резервний капітал340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35038,6Неоплачений капітал360(1,5)Вилучений капітал370Усього за розділом І3801650,9ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ430ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків440Інші довгострокові фінансові зобов'язання450Відстрочені податкові зобов'язання460Інші довгострокові зобов'язання470Усього за розділом ІІІ480ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53019,3Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540з бюджетом55016,2з позабюджетних платежів560зі страхування5702,2з оплати праці58010,6з учасниками590із внутрішніх розрахунків6003,7Інші поточні зобов'язання6103,1Усього за розділом ІV62055,1V. Доходи майбутніх періодів630Баланс:6401706,0

БАЛАНС за 2010 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість010первісна вартість011знос012Незавершене будівництво020Основіні засоби:залишкова вартість0301593,01601,1первісна вартість0311594,51608,2знос032(1,5)(7,1)Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040інші фінансові інвестиції045Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом І0801593,01601,1ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси10041,844,9тварини на вирощуванні та вигодівлі110незавершене виробництво120готова продукція130товари140Векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість1608,212,0первісна вартість1618,212,0резерв сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170за виданими авансами180з нарахованих доходів190із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість21039,554,2Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті23023,17,4в іноземній валюті240Інші оборотні активи250Усього за розділом ІІ260113,0119,1ІІІ. Витрати майбутніх періодів270Баланс:2801706,01720,2ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Власний капіталСтатутний капітал3001,51,5Пайовий капітал310Додатковий вкладений капітал320Інший додатковий капітал3301612,31612,4Резервний капітал340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35038,649,3Неоплачений капітал360(1,5)(1,5)Вилучений капітал370Усього за розділом І3801650,91661,7ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ430ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків440Інші довгострокові фінансові зобов'язання450Відстрочені податкові зобов'язання460Інші довгострокові зобов'язання470Усього за розділом ІІІ480ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53019,319,8Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540з бюджетом55016,218,9з позабюджетних платежів560зі страхування5702,23,9з оплати праці58010,611,8з учасниками590із внутрішніх розрахунків6003,73,7Інші поточні зобов'язання6103,10,4Усього за розділом ІV62055,158,5V. Доходи майбутніх періодів630Баланс:6401706,01720,2

БАЛАНС за 2011 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість010первісна вартість011знос012Незавершене будівництво020Основіні засоби:залишкова вартість0301601,11623,5первісна вартість0311608,21627,4знос032(7,1)(3,9)Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040інші фінансові інвестиції045Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом І0801601,11623,5ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси10044,948,2тварини на вирощуванні та вигодівлі110незавершене виробництво120готова продукція130товари140Векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість16012,015,9первісна вартість16112,015,9резерв сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170за виданими авансами180з нарахованих доходів190із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість21054,278,1Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті2307,410,2в іноземній валюті240Інші оборотні активи250Усього за розділом ІІ260119,1153,2ІІІ. Витрати майбутніх періодів270Баланс:2801720,21776,7ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Власний капіталСтатутний капітал3001,51,5Пайовий капітал310Додатковий вкладений капітал320Інший додатковий капітал3301612,41613,7Резервний капітал340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35049,358,7Неоплачений капітал360(1,5)(1,5)Вилучений капітал370Усього за розділом І3801661,71672,4ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ430ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків440Інші довгострокові фінансові зобов'язання450Відстрочені податкові зобов'язання460Інші довгострокові зобов'язання470Усього за розділом ІІІ480ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53019,827,5Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540з бюджетом55018,924,1з позабюджетних платежів560зі страхування5703,98,7з оплати праці58011,823,3з учасниками590із внутрішніх розрахунків6003,79,9Інші поточні зобов'язання6100,410,8Усього за розділом ІV62058,5104,3V. Доходи майбутніх періодів630Баланс:6401720,21776,7

БАЛАНС за 2012 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Необоротні активиНематеріальні активи:залишкова вартість010первісна вартість011знос012Незавершене будівництво020Основіні засоби:залишкова вартість0301623,51630,7первісна вартість0311627,41637,2знос032(3,9)(6,5)Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств040інші фінансові інвестиції045Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом І0801623,51630,7ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі запаси10048,249,8тварини на вирощуванні та вигодівлі110незавершене виробництво120готова продукція130товари140Векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста реалізаційна вартість16015,918,3первісна вартість16115,918,3резерв сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом170за виданими авансами180з нарахованих доходів190із внутрішніх розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість21078,179,9Поточні фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті23010,211,1в іноземній валюті240Інші оборотні активи250Усього за розділом ІІ260153,2159,1ІІІ. Витрати майбутніх періодів270Баланс:2801776,71789,8ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ. Власний капіталСтатутний капітал3001,51,5Пайовий капітал310Додатковий вкладений капітал320Інший додатковий капітал3301613,71617,1Резервний капітал340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35058,761,2Неоплачений капітал360(1,5)(1,5)Вилучений капітал370Усього за розділом І3801672,41678,3ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Цільове фінансування420Усього за розділом ІІ430ІІІ. Довгострокові зобов'язанняДовгострокові кредити банків440Інші довгострокові фінансові зобов'язання450Відстрочені податкові зобов'язання460Інші довгострокові зобов'язання470Усього за розділом ІІІ480ІV. Поточні зобов'язанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510Векселі видані520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53027,528,1Поточні зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансів540з бюджетом55024,124,2з позабюджетних платежів560зі страхування5708,78,9з оплати праці58023,324,9з учасниками590із внутрішніх розрахунків6009,910,1Інші поточні зобов'язання61010,811,9Усього за розділом ІV620104,3108,1V. Доходи майбутніх періодів6303,4Баланс:6401776,71789,8Звіт про фінансові результати за 2009 р.

I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010811,2Податок на додану вартість015(133,3)Акцизний збір020)025)Інші вирахування з доходу030)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035677,9Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040518,4Валовий:прибуток050159,5збиток055)Інші операційні доходи06041,0Адміністративні витрати070168,1Витрати на збут080Інші операційні витрати0901,7Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10030,7збиток105)Доход від участі в капіталі110Інші фінансові доходи120Інші доходи130Фінансові витрати140Втрати від участі в капіталі150)Інші витрати160)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:30,7прибуток170збиток175)Податок на прибуток від звичайної діяльності1802,1Фінансові результати від звичайної діяльності:28,6прибуток190збиток195)Надзвичайні:доходи200витрати205)Податки з надзвичайного прибутку210)Чистий:28,6прибуток220збиток225)

II.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодМатеріальні затрати230133,2Витрати на оплату праці240218,6Відрахування на соціальні заходи25096,2Амортизація2603,7Інші операційні витрати27012,2Разом280463,9. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодСередньорічна кількість простих акцій300Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340

Звіт про фінансові результати за 2010 р.

I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010817,4811,2Податок на додану вартість015(136,2)(133,3)Акцизний збір020)025)Інші вирахування з доходу030)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035681,2677,9Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040527,8518,4Валовий:прибуток050153,4159,5збиток055)Інші операційні доходи06060,041,0Адміністративні витрати070170,2168,1Витрати на збут080Інші операційні витрати0902,61,7Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10040,630,7збиток105)Доход від участі в капіталі110Інші фінансові доходи120Інші доходи130Фінансові витрати140Втрати від участі в капіталі150)Інші витрати160)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:40,630,7прибуток170збиток175)Податок на прибуток від звичайної діяльності1802,02,1Фінансові результати від звичайної діяльності:38,628,6прибуток190збиток195)Надзвичайні:доходи200витрати205)Податки з надзвичайного прибутку210)Чистий:38,628,6прибуток220збиток225)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати230137,5133,2Витрати на оплату праці240230,1218,6Відрахування на соціальні заходи25088,696,2Амортизація2601,03,7Інші операційні витрати27010,012,2Разом280467,2463,9. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій300Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодДоход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010831,6817,4Податок на додану вартість015(138,6)(136,2)Акцизний збір020)025)Інші вирахування з доходу030)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035693,0681,2Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040484,3527,8Валовий:прибуток050208,7153,4збиток055)Інші операційні доходи06036,560,0Адміністративні витрати070182,7170,2Витрати на збут080Інші операційні витрати0900,32,6Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10011,140,6збиток105)Доход від участі в капіталі110Інші фінансові доходи120Інші доходи1301,0Фінансові витрати140Втрати від участі в капіталі150)Інші витрати160)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:12,140,6прибуток170збиток175)Податок на прибуток від звичайної діяльності1801,42,0Фінансові результати від звичайної діяльності:10,738,6прибуток190збиток195)Надзвичайні:доходи200витрати205)Податки з надзвичайного прибутку210)Чистий:10,738,6прибуток220збиток225). ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати230210,8137,5Витрати на оплату праці240353,8230,1Відрахування на соціальні заходи250132,988,6Амортизація2605,61,0Інші операційні витрати27015,310,0Разом280718,4467,2. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій300Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340

Звіт про фінансові результати за 2012 р.

. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010832,6831,6Податок на додану вартість015(139,6)(138,6)Акцизний збір020)025)Інші вирахування з доходу030)Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035694,0693,0Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040485,3484,3Валовий:прибуток050209,7208,7збиток055)Інші операційні доходи06037,536,5Адміністративні витрати070183,7182,7Витрати на збут080Інші операційні витрати0901,30,3Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10012,111,1збиток105)Доход від участі в капіталі110Інші фінансові доходи120Інші доходи1302,01,0Фінансові витрати140Втрати від участі в капіталі150)Інші витрати160)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:13,112,1прибуток170збиток175)Податок на прибуток від звичайної діяльності1802,41,4Фінансові результати від звичайної діяльності:11,710,7прибуток190збиток195)Надзвичайні:доходи200витрати205)Податки з надзвичайного прибутку210)Чистий:11,710,7прибуток220збиток225). ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Матеріальні затрати230220,8210,8Витрати на оплату праці240375,7353,8Відрахування на соціальні заходи250142,3132,9Амортизація26010,15,6Інші операційні витрати27018,215,3Разом280767,1718,4

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Середньорічна кількість простих акцій300Скоригована середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340

Похожие работы на - Загальна характеристика господарської діяльності ДП 'Тростянецьводоканал'

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!