Організаційна структура Ощадного банку

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  30,31 Кб
 • Опубликовано:
  2012-10-14
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Організаційна структура Ощадного банку

Вступ

Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»

ВАТ «Ощадбанк» - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Маючи статус державного банку, ВАТ Ощадбанк прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.

Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.

1. Ощадна справа

1. Ощадна справа - це діяльність, безпосередньо повязана із заощадженням, накопиченням і використанням грошей. Кожна людина так чи інакше зацікавлена в розумному заощадженні коштів та збільшенні свого добробуту. З огляду на історію виникнення ощадних кас можна зробити висновок, що і два століття тому люди піклувалися про покращення свого життя так само, як і зараз, і не остання роль у цьому належала саме ощадній справі.

У Західній Україні заощадження приватних осіб приймали окружні каси губернаторства. В 1783 році такі ж каси було засновано Галичині. Згідно зі спеціальним цісарським привілеєм у 1843 році у Львові започатковує діяльність Галицька ощадна каса, гаслом якої було "Працюй та заощаджуй". Гарантом повернення коштів на першу вимогу та своєчасної виплати процентів для вкладників був Крайовий Сейм.

Значний вплив на розвиток ощадних кас на Заході України мав Австро-Угорський державний банк. Так, у Статуті ощадної каси міста Тернополя було зазначено, зокрема, що "метою її створення є надання заможним верствам населення можливості безпечного збереження коштів і отримання процентів...". Необхідно додати, що така мета була дуже доречною для того часу, оскільки послугами ощадкас користувалися заможні громадяни.

Цікаво, що клієнт мав право робити внески на книжку в будь-якій частині імперії. Право користування ощадкнижкою мали також й неповнолітні. Загалом на 1889 рік у Східній Україні діяло 125 ощадних кас (більшість - у Чернігівській губернії), які працювали при скарбницях. Як самостійні установи ощадкаси були лише у Києві, Харкові, Одесі та деяких інших великих містах.

У 1991 році Україна виходить зі складу Радянського Союзу і проголошує свою незалежність. З проголошенням незалежності України Ощадбанк відокремлюється від Ощадбанку СРСР.

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України "Про банки та банківську діяльність" Ощадний банк України набув спеціального статусу.

грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України -"Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"(скорочена назва -Ощадбанк).

На сьогодні Ощадбанк -єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

ВАТ "Ощадбанк" сьогодні -банк, відомий кожному громадянинові України.

Ощадбанк має найбільшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банківського персоналу України.

Ощадбанк - єдиний банк, який у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність» має державну гарантію по вкладах населення.

Ощадбанк -банк, який є достатньо капіталізованим і забезпечує виконання нормативів встановлених НБУ.

Станом на 01.07.2008 р. банк отримав чистий прибуток в сумі 180 млн. 184тис.грн.

.2 Структура управління банку

Вище керівництво Ощадбанком України здійснює його правління, яке розташоване в м. Києві. Безпосередньо від правління приходять вказівки, розпорядження для подальшого виконання на нижніх рівнях. Підпорядкування по вертикалі доповнене стосунками по горизонталі, тобто з клієнтами всіх форм власності і з банківськими установами одного рівня.

Організаційно Ощадбанк України є пірамідою, вершина якої - правління банку в Києві підстава - філії банку, розташовані в місцях компактного мешкання населення, а між вершиною і підставою - структури обласного міського, районного рівнів.

Організаційна структура Ощадного банку збудована відповідно до адміністративно-територіального ділення України і тому враховує як історично господарські, що склалися, торгівельні і тому подібне зв'язки усередині регіонів, так і реальності сучасних структур державного управління.

.3 Характеристика структурних підрозділів

Організаційна структура філії побудована за функціональним принципом. Кожен структурний елемент виконує строго певний пакет функцій, вказаних в розподілі обов'язків.

Відзначимо, що в структурі Ощадбанка спочатку були закладені філії, яким ставилося в обов'язок збільшувати об'єми пасивних операцій. Кредитний відділ видає і приймає до погашення кредити, веде менеджмент активних операцій.

Бухгалтерія веде бухгалтерський облік діяльності банку, звітність.

Валютний відділ здійснює всі види операцій, пов'язаних з валютою:

Þведення валютно-обмінних операцій;

Þведення валютних рахунків;

Þоформлення дозволів на вивіз іноземної валюти;

Þроботу з іноземними чеками;

Þроботу з пластиковими картками;

Економічному відділу поставлено в обов'язки вести аналіз діяльності банківської установи, розробку планів, звітність за різними показниками, прогнозування цих показників і в цілому темпів розвитку банку.

Касовий вузол виробляє видачу і прийом від клієнтів грошової готівки, передачу інкасації і здобуття від неї готівки.

Служба безпеці забезпечує охорону банку: пропускний режим, роботу сигналізації і т. д .

Адміністративно-господарський відділ відповідає за безперебійну роботу всього господарства банку, постачання інвентарем, прибирання приміщень, проведення поточних ремонтів і т.п.

2. Система організації роботи підприємства.Банківські операції

.1 Кредитні операції

Серед різноманітних банківських операцій і послуг, що здійснює Ощадбанк, значне місце займають кредитні операції.

Ощадбанк пропонує кредитні продукти призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їхньої діяльності

Кредитування можна здійснювати у формі:

Þ разового кредиту;

Þ кредитної лінії (відновлювальної, невідновлювальної, мультивалютної);

Þовердрафту;

Þфакторингу.

Банк пропонує вигідні умови кредитування, оперативне вирішення питань, зручні схеми погашення, гнучкий підхід до виду забезпечення. Кредитування проводиться як в національній, так і в іноземній валютах.

Потенційному позичальнику-фізичній особі необхідно:

Þбути резидентом України;

Þмати достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках співвідношення доходів та витрат.

Погашення кредиту здійснюється клієнтом щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами.

Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

Банк надає можливість дострокового повернення кредиту.

Для одержання кредитів позичальник надає документи:

ÞЗаяву встановленого зразка;

ÞАнкету позичальника;

ÞПаспорт громадянина України;

ÞДовідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

ÞДовідку з місця роботи про посаду і доходи, отримані позичальником протягом останніх шести місяців;

ÞЯкщо кредит надається під заставу - позичальник надає документи про право власності на заставлене майно;

ВАТ "Ощадбанк"входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України - агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, ПЕК, переробної та ін.

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - юридичним особам кредити як у національній, так і іноземній валютах на такі цілі:

-овердрафт;

-поповнення обігових коштів;

-придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки;

-здійснення капітальних витрат (обладнання, модернізація, ремонт тощо);

-погашення заборгованості за кредитами, отриманими в інших банках (рефінансування);

-реалізація інвестиційних проектів.

ВАТ "Ощадбанк" надає кредити всім кредитоспроможним субєктам підприємницької діяльності, включаючи субєкти малого підприємництва без статусу юридичної особи, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, а також органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним.

Потенційний позичальник має задовольняти таким вимогам:

-мати поточний рахунок в Ощадбанку;

-надати кредитну заявку;

-надати пакет документів.

Надати в заставу нерухоме або рухоме майно з виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою, а в разі відсутності власного майна - майнове та/або фінансове поручництво іншої компанії.

Якщо банк визнає позичальника платоспроможним, між ними укладається кредитний договір

Розмір процентної ставки встановлюється залежно від фінансового стану позичальника, наданого забезпечення та строку користування кредитом. Мінімальний розмір процентних ставок встановлено такий

Валюта% річнихгривнявід 19%долар СШАвід 12,1%євровід 11,3%

Овердрафт - це можливість здійснення платежів при відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку.

В банку передбачені овердрафти як в національній, так і в іноземній валюті. Ліміти по овердрафтам можуть бути: у розмірі 25% - 30% від середньомісячних надходжень на рахунок клієнта; під інкасовану виручку в розмірі 60% від середньомісячних надходжень від інкасації; 90% від середньоденних надходжень від інкасації. Процентні ставки за овердрафтом від 16% річних в національній валюті.

Для того щоб зменшити ризик неповернення кредиту банк щомісяця переглядає ліміт овердрафту, а також встановлюється максимальний строк безперервного користування овердрафтом - 30 днів.

Для відкриття клієнтом овердрафту йому достатньо мати відкритий поточний рахунок не менше одного місяця. Клієнт подає заяву на отримання овердрафту і протягом 3 робочих днів банк, на підставі проведеного аналізу кредитоспроможності клієнта, приймає рішення. Застава не вимагається.

Погашення овердрафту, процентів, комісій проводиться банком автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок.

Факторинг - це інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю для компаній, які реалізують продукцію з відстрочкою платежу.

Факторинг надає можливість трансформувати дебіторську заборгованість в грошові кошти і, як результат, ліквідувати дефіцит обігових коштів та досягти балансу грошових потоків. Розмір фінансування під відступлення права грошової вимоги досягає 80% від суми поставки продукції.

Ощадбанк надає факторингові послуги, а саме: адміністрування дебіторської заборгованості, інформаційно-аналітичне забезпечення, консультаційні послуги постачальникам, які:

Þ мають поточний рахунок в Ощадбанку:

Þ динамічно розвиваються;

Þздійснюють регулярні поставки ліквідних товарів (робіт, послуг), що

користуються стабільним попитом на ринку, з відстрочкою платежу строком від 5 до 60 днів;

Þмають не менше 5-ти постійних платоспроможних покупців;

Þмають регулярні надходження грошових коштів на поточні рахунки.

.2 Депозитні операції банку

Депозит(вклад)- це кошти у готівковій та безготівковій формі, що надаються фізичними та юридичними особами у розпорядження банку на певний строк , під проценти та оформляються відповідним договором.

При організації обліку депозитних операцій необхідно враховувати, що за категоріями депонентів депозити поділяються на :

·депозити банків ;

·депозити бюджету та позабюджетних фондів України ;

·депозити субєктів господарської діяльності ;

·депозити фізичних осіб.

Депозитні операції банку поділяються на активні й пасивні.

Активними депозитними операціями для банку вважаються операції з розміщення ним коштів на депозит , а пасивними депозитними операціями-операції із залучення банком коштів на депозит.

При організації роботи за депозитними операціями банком розробляється порядок оформлення таких операцій первинними документами, одним з яких є депозитний договір, що засвідчує право установи банку користуватися коштами, залученими від клієнтів , та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозиту і проценти за його користування.

Вкладник має право відкрити в установі банку будь-яку кількість депозитних рахунків, які призначені для обліку коштів, унесених на визначений у договорі строк.

За строками використання коштів депозити поділяються на депозити до запитання та депозити на визначений строк(строкові).

Депозити до запитання - це кошти, що перебувають на поточних і бюджетних рахунках , на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах.

Депозити на визначений строк-це кошти , що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку ,який визначається договором при відкритті цих рахунків. Строковими депозитами є також кошти, що отриманні від інших комерційних банків як депозит (вклад) на конкретний строк.

Кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного або поточного рахунків, відкритих в установі банку або в іншому банку.

Установа банку гарантує депоненту таємницю за депозитним рахунком. Без згоди депонента довідки третім особам щодо рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

За отриманими коштами на депозитні рахунки залежно від виду депозитної операції та депонентів банку видається підтвердний документ , яким може бути :

·для банків-депозитний договір;

·для субєктів господарської діяльності-корпоративна пластикова картка і депозитний договір або тільки депозитний договір ;

·для фізичних осіб-ощадна книжка, пластикова картка і депозитний договір або тільки депозитний договір.

Ощадна книжка та пластикова картка - бланки суворої звітності, які обліковуються за позабалансовим рахунком 9821 «Бланки суворої звітності» на відповідних аналітичних рахунках і при їх видачі списуються з позабалансу .

Розроблені банком операційні процедури документального оформлення і відкриття депозитних рахунків відповідно до їх економічної сутності, схеми документообороту, безпомилкового їх відображення в обліку забезпечують виконання функцій бухгалтерського контролю депозитних операцій банку та отримання достовірної фінансово-статистичної звітності.

При організації обліку депозитних операцій необхідно враховувати, що у разі відкриття (закриття) або зміни номерів депозитних рахунків клієнтів ( субєктів господарської діяльності ), крім рахунків офіційних представництв , установа банку зобовязана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку ( включаючи день відкриття або закриття).

.3 Розрахунково-касові операції

ВАТ "Ощадбанк" забезпечує касове обслуговування як своїх клієнтів, так і клієнтів інших комерційних банків. Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (додаток 7). В межах даного виду операцій банк пропонує:

· оперативне відкриття та професійне ведення поточних рахунків;

·швидке та якісне обслуговування;

·конкурентні тарифи;

·встановлення та супроводження систем електронних платежів "Клієнт-банк" та "Інтернет-банкінг";

·приймання та видача готівкових коштів;

·купівля та продаж іноземної валюти за вигідними курсами на Міжбанківському валютному ринку, а також здійснення конвертаційних операцій;

·своєчасне списання та зарахування коштів в іноземній валюті завдяки відкритим прямим коррахункам в іноземних банках;

·повна і вичерпна консультація з питань валютного регулювання, вибору оптимальних форм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, допомога у складанні зовнішньоекономічного контракту, який відповідає всім вимогам законодавства.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється на договірних засадах. Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Прибуткові касові документи виписуються в одному або в двох примірниках.Виправлення в документах не допускаються.

Приймання грошей проводиться за документами:

) за заявою на переказ готівки з видачею квитанції

) за об'явами на внесення готівки або за прибутковими ордерами;

) за повідомленням з видачею квитанції;

4) за прибутковими касовими ордерами.

Видача грошей з каси Банку проводиться:

Þза грошовими чеками;

Þза заявою на видачу готівки;

Þза видатковим касовим ордером.

На підставі прийнятих та виданих документів касир складає довідку про касові документи .

Зведені довідки про касові обороти в національній та іноземній валюті ;

Загальні довідки про касові документи як в національній так і в іноземній валюті.

На підставі даних за день касир складає Довідку касира прибуткової та видаткової каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою із сумою прийнятих та виданих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників.
Прийняті протягом операційного дня гроші касир разом з прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей. Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість прибуткових документів з довідкою касира і підписує довідку. Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована до оборотної каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом банку в той же робочий день. Особливості оплати комісійної винагороди визначаються договором між ВАТ "Ощадбанк" та юридичною особою на користь якої здійснюється платіж.

.4 Грошові перекази

ВАТ "Ощадбанк" - активний учасник ринку грошових переказів фізичних осіб і співпрацює з банками близького і далекого зарубіжжя, країн СНД. Для максимально якісного та швидкого обслуговування клієнтів пропонує різні види грошових переказів:

з відкриттям рахунку

без відкриття рахунку

у національній валюті

іноземній валютах

на користь фізичних осіб

на користь юридичних осіб

по всій України

за кордон.

Для того щоб відправити грошовий переказ необхідно звернутися в будь-яке відділення ВАТ Ощадбанк;заповнити заяву на переказ готівки. З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та імя отримувача; вказати країну відправлення переказу; внести в касу банку відповідну суму та клієнтську плату за здійснення переказу; отримати від оператора номер переказу; повідомити номер переказу отримувачу.
Для того щоб отримати грошовий переказ необхідно звернутися в будь-яке відділення ВАТ Ощадбанк; заповнити заяву на отримання переказу. З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та імя відправника; знати номер переказу; знати прізвище та імя відправника; країну відправлення переказу; суму та валюту переказу; отримати готівку.
Ощадбанк здійснює міжнародні термінові перекази по 7 міжнародним платіжним системам: Western Union (долари США), Migom (долари США, російські рублі), Blizko (долари США, ЄВРО, російські рублі), Coinstar (долари США, ЄВРО), Interexdivss (долари США, ЄВРО), Xdivss Money (тільки виплата переказів в доларах США), Vigo (тільки виплата переказів в доларах США). Крім цього по системі Western Union можна переказати в межах Україні також і гривню.

ВАТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам переказати грошові кошти в іноземній і національній валюті за межі України і по Україні одним із наступних способів:

через кореспондентські рахунки банку, тобто здійснити "банківський" переказ. Виплата такого переказу можлива вже через 2-3 дні після відправлення, або в інший строк, який відправник може указати в платіжному документі;

по системам міжнародних переказів, тобто здійснити терміновий переказ. Такий переказ можна отримати вже через 15 хвилин після відправлення.

За здійснення банківського переказу комісійну плату за послуги банку сплачує і відправник і отримувач переказу, а за здійснення термінових переказів по міжнародним платіжним системам комісійну плату за послуги банку сплачує тільки відправник переказу.

.5 Операції з платіжними картками

ВАТ "Ощадбанк" пропонує клієнтам надання послуги з відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуску та обслуговування платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa International и MasterCard International. На ринку карткових продуктів за обсягами емісії банк входить в десятку лідерів найбільших емітентів міжнародних платіжних карток.
Банківські платіжні картки від Ощадбанку:
найбільш безпечний і зручний спосіб розрахунків. Немає необхідності постійно тримати при собі велику кількість грошей;

зручний спосіб перевезення коштів через кордон, без зайвих митних процедур;

можливість здійснювати покупки у десятках мільйонів торгових точок усього світу;

можливість отримувати готівку в мережі банкоматів у будь-якому куточку світу;

можливість проводити операції та знімати готівку цілодобово.

Сьогодні банк емітує платіжні картки двох найбільших міжнародних платіжних систем VISA International (VISA Gold, VISA Classic, VISA Electron, VISA Domestic) та MasterCard International (MasterCard Gold, MasterCard Mass, MasterCard Electronic, Maestro), як для клієнтів-приватних осіб, так і корпоративні. Випуск карток здійснюється з валютою рахунку гривні та долари США.

Стратегічним напрямом діяльності банку на ринку платіжних карток є розширення мережі обслуговування карток збільшення пунктів видачі готівки по картках та банкоматів. Для максимальної зручності користування картковими продуктами і підтримки своїх клієнтів Ощадбанк активно розбудовує мережу банкоматів та платіжних терміналів. Другим напрямом стратегії розширення власної мережі є поступове приєднання до неї мережі інших банків. Так, Укрсоцбанк став другим банком, з яким Ощадбанк об'єднав мережі своїх банкоматів, що дало можливість клієнтам банку на пільгових умовах отримувати готівку в більш ніж 2 тис. банкоматах об'єднаної мережі Ощадбанку, Укрсоцбанку та Укрексімбанку.

Для отримання платіжної картки клієнт повинен звернутися до установи банку з Заявою-анкетою на відкриття карткового рахунку, та укласти договір з банком про відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки . Після цього економіст банку формує та відправляє Інформаційний лист розпорядження на замовлення платіжної картки. Поповнення карткового рахунку здійснюється за заявою.

Використання технологій дозволяє банку поряд із широким спектром традиційних банківських послуг запропоновувати своїм клієнтам нові високотехнологічні послуги та додаткові сервіси. Вже зараз клієнти банку мають можливість здійснювати цілодобовий контроль за рухом коштів на власних карткових рахунках шляхом отримання повідомлень на мобільний телефон, встановлювати ліміти за картковими рахунками, отримувати інформацію про останні десять трансакцій за рахунком (міні-звіти).

Унікальність послуги полягає у можливості дистанційного контролю за картковим рахунком в будь-який час без відвідування банку та банкомату за допомогою мобільного телефону.

До послуги мобільний банкінг можуть бути підключені один або декілька карткових рахунків клієнта. Для цього необхідно написати заяву на підключення послуги

Дія послуги поширюється на всі картки які прив'язані до певного карткового рахунку. Комісійна винагорода стягується за кожне SMS - повідомлення по кожній картці окремо.

Підключившись до послуги мобільний банкінг клієнт може в режимі реального часу оперативно отримувати на свій мобільний телефон у вигляді SMS - повідомлення наступну інформацію:

сума операцій зняття готівки;

сума операцій оплати товарів та послуг;

доступний залишок на картковому рахунку після проведення операцій;

сума, на яку була проведена операція;

тип операції (зняття готівки, здійснення покупки або термінове поповнення);

найменування терміналу, в якому була проведена операція;

назва точки проведення трансакції;

назва країни, міста, де проходила операція;

дата та час проведення трансакції;

доступний залишок коштів на картковому рахунку.

Для підключення до даної послуги клієнту необхідно лише звернутись до найближчого відділення банку та заповнити Заяву на активацію даної послуги.

маркетинг комерційний банк

3. Форма організації служби маркетингу на підприємстві.Маркетинг у банку

Банківський маркетинг необхідний для приймати рішення при створенні необхідних умов пристосування до потреб ринку капіталів, розробці системи заходів щодо вивчення ринку, у підвищенні конкурентоспроможності банківських продуктів, впровадження заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу банківської установи.

ВАТ "Ощадбанк" має власний маркетинговий відділ.

Банк активно займається пошуком нових маркетингових рішень щодо просування своєї нової продукції, розширенням зв'язків з громадськістю. Основа маркетингової діяльності банку - дослідження ринку банківських послуг України.

Велике значення приділяється банком рекламі. Серед основних джерел отримання рекламної інформації населенням та споживачами послуг щодо банківських продуктів необхідно виділити наступні: зовнішня реклама, телебачення та місцева преса. Маркетингові дослідження, що проводилися на ринку протягом 2007 року, свідчать, що для покращення своїх позицій банку необхідно провести іміджеву кампанію, збільшити кількість зовнішньої реклами. Банк проводить активну роботу по залученню клієнтів шляхом надання нових, більш конкурентоздатних послуг.

Банк у своїй діяльності орієнтується на надання послуг, які б найбільш відповідали вимогам клієнтів. В ВАТ "Ощадбанк" впроваджено гнучку систему депозитних вкладів для фізичних осіб. Ця система характеризується низкою привабливих й вигідних для клієнтів ознак:

) враховує інтереси практично усіх категорій населення - від студентів до пенсіонерів;

) передбачає різні способи та терміни виплат відсотків, із можливістю їх накопичення;

) пропонує вкладникам гнучкі умови поповнення та дострокового відкликання вкладу.

Робота маркетингового відділу Ощадбанку направлена на розширення спектру та обсягів надання банківських послуг, а значить і комісійних доходів банку:

надання інкасаторських послуг новим клієнтам;

впровадження нових зарплатних проектів по картках міжнародних систем з новими організаціями;

здійснення термінових грошових переказів в системі Ощадбанку, продаж банківських металів та ювелірних монет;

збільшення кількості клієнтів, що використовують комплекси "Клієнт-банк", системи "Мобільний банкінг".

3.1 Особливості Маркетингу в комерційному банку

Створення і розвиток широкого спектру послуг банків, що надаються клієнтам (фізичним і юридичним особам) базується на ряду основних передумов: формування стратегії банку, визначення ефективності, концепція, продаж послуг, дослідження ринку, кадрова політика і ін.

Особливості маркетингу в банківській сфері обумовлені специфікою банківської продукції. У нашій економічній літературі термін «банківська продукція» з'явився в процесі переходу до ринкової економіки. Під ним мається на увазі будь-яка послуга або операція, здійснена банком.

Реалізація товарів і послуг - найважливіше завдання в діяльності будь-якого підприємства, що працює в умовах ринку. Метою політики керівництва банку і діяльності всіх його служб є залучення клієнтури, розширення сфери збуту своїх послуг і завоювання ринку, зростання отримуваного прибутку. Кожен банківський працівник і фахівець повинні знати основні принципи маркетингу, щоб постійно застосовувати його в своїй роботі. Щоб вижити, банки повинні застосовувати найширший набір банківських послуг. Так, із понад 200 послуг, пропонованих західними банками, російські банки пропонують лише 80.

Ще зовсім недавно ринок банківських послуг був ринком продавця, коли клієнти мали в своєму розпорядженні великі суми (унаслідок інфляції) грошей, а банків було небагато. Але останнім часом при стабілізації, що намітилася, з інфляцією, зростанням ставки рефінансування і в умовах хронічного браку грошових ресурсів у основних клієнтів банків - підприємств, ринок банківських послуг перетворився на ринок покупця. З цієї миті більшість російських банків стали шукати нові способи залучення клієнтів. Для цих цілей вони можуть успішно застосовувати маркетинг.

Таким чином, маркетинг в банці - це стратегія і філософія банка, що вимагає ретельної підготовки, глибокого і всестороннього аналізу, активної роботи всіх підрозділів банку від керівників до низових ланок. Всіх, чия робота може вплинути на клієнта. Маркетинговий підхід в організації діяльності передбачає переорієнтацію банку зі свого продукту на потребі клієнта. Тому необхідне ретельне вивчення ринку, аналіз смаків, що змінюються, і потреб споживачів банківських послуг. Прикладом вживання такого підходу до організації діяльності можна рахувати деякі акції Ощадбанка України. Так, після прискореного погашення Урядом заборгованості по пенсіях Ощадбанк підвищив ставки по пенсійному вкладу, після вирішення Уряду про початок індексації вкладів громадян 1916-1924 років народження банк ввів для цих категорій громадян вклад «Компенсаційний».

В рамках сучасного маркетингу міняються стосунки банку і клієнта. Якщо раніше банк пропонував клієнтам стандартний набір банківських послуг, то зараз він вимушений постійно розробляти новий вигляд банківських продуктів, які адресовані конкретним групам клієнтів - крупним підприємствам, дрібним фірмам, окремим категоріям фізичних осіб і т.д.

Одна з цілей банківського маркетингу ─ постійне залучення нових клієнтів. У розвинених країнах Заходу банківські послуги споживають близько 80% домашніх господарств. Звичайно, в Україні ця цифра теж може бути досить велика, але вона складається в основному лише за рахунок звички населення зберігати свої гроші на депозитах і вкладах до запитання в Ощадбанке України.

Банківський маркетинг, отже, можна визначити як пошук і використання банком найбільш вигідних ринків банківських продуктів з врахуванням реальних потреб клієнтури .Маркетинг в банківській сфері націлюється на вивчення ринку кредитних ресурсів, аналіз фінансового стану клієнтів і прогнозування на цій базі можливостей залучення вкладів в банки, змін в діяльності банку. Маркетинг прямує на забезпечення умов, сприяючих залученню нових клієнтів, розширенню сфери банківських послуг, що зацікавлюють клієнтів у вкладення своїх засобів в цей банк.

У банках все більше застосовується інтегрований маркетинг, метою якого є не лише залучення клієнтів, але і постійне поліпшення якості їх обслуговування. Специфіка інтегрованого маркетингу полягає в тому. Що комерційні банки зацікавлені не лише в залученні грошових коштів клієнтів, але і в активному їх використанні за допомогою ефективного кредитування підприємств, установ, держави, населення. Це обуславліваєт необхідність комплексного розвитку маркетингу як у сфері стосунків банку з вкладниками, так і у сфері кредитних вкладень.

Цілі банку в цих двох сферах різні: у першій - залучення клієнтів як вкладники грошових коштів, а в другій - направити кредитні ресурси банку таким підприємствам, які використовували їх з найбільшою користю і були б в змозі повернути кредит у встановлені терміни.

Також особливість банківського маркетингу є те, що він об'єднує в єдине ціле принципи маркетингу кінцевого продукту і маркетингу товарів промислового призначення. Відомо, що деякі банки орієнтуються лише на крупних клієнтів, у тому числі і на другу банки, а деякі - на дрібних клієнтів, які є кінцевими споживачами банківських послуг. Відповідно до цього розділення клієнтів банку відбувається і розділення маркетингу усередині банку. Але, я думаю, не варто ділити предмет банківського маркетингу на дві частини, набагато простіше розглядати банківський маркетинг як одну систему, що сполучає в собі два різні підходи.

У кінцевому ж рахунку банківський маркетинг прямує на здійснення єдиної мети: раціональне використання доходів і грошових коштів, що тимчасово вивільняються, в господарстві.

ÞСпрямованість дій всіх банківських працівників на досягнення конкретних ринкових цілей.

Þ Комплексність процесу функціонування маркетингу (маркетингова інформація, планерування, організація і контроль).

ÞЄдність стратегічного і оперативного планерування маркетингу.

ÞРізносторонньо і масштабне стимулювання творчої активності і ініціативи кожного працівника банку.

ÞЗабезпечення зацікавленості кожного працівника в постійному підвищенні своєї кваліфікації.

ÞСтворення сприятливого психологічного клімату в колективі банку.

Основними завданнями маркетингу у банку можна назвати:

Забезпечення рентабельної роботи банку в умовах грошового ринку, що постійно змінюються.

Підвищення ліквідності банку в цілях дотримання інтересів кредиторів і вкладників, підтримка суспільного іміджу банку.

Максимальне задоволення запитів клієнтів за об'ємом, структурі і якості послуг, що надаються банком.

Це створює умови для стійкості ділових стосунків.

Пошук нових потреб в банківських послугах. Проведення маркетингових досліджень.

Залучення в банк нових клієнтів. Підтримка і розвиток іміджу банку як надійній, орієнтованій на потребі клієнта організації.

Відповідно до цих завдань банківський маркетинг орієнтується на досягнення високих кількісних, якісних і соціальних показників, таких як кількість клієнтів банку і їх рахунків, об'єм депозитів, кредитних вкладень, інвестицій, розміри здійснюваних банком операцій і послуг, показників доходів витрат банку, терміни обробки документів, міра задоволення клієнтів за об'ємом, кількості і якості послуг.

. Документація, яка регламентує роботу співробітників відділу (служби) маркетингу

Маркетингова інформаційна система в банку повинна виконувати такі функції:

забезпечувати одержання якісної фінансової і господарської інформації;

здійснювати збереження, передачу, розподіл і охорону зібраних зведень від несанкціонованого доступу;

проводити систематичний аналіз свіжих і архівних даних, вираховуючи розрахункові показники, необхідні для керування маркетингом у банку і рішення інших управлінських завданнів;

забезпечувати дистанційний доступ споживачів до загальних зведень про діяльність банку;

здійснювати утворювальну роботу в банку, систематично розповсюджуючи серед співробітників інформаційні бюлетені про діяльність банку;

удосконалювати методи своєї роботи і стежити за ефективною витратою бюджету МІС.

Для створення і підтримки МІС необхідно виконання ряду вимог до організації і технічного оснащення.

Наявність обчислювальної техніки достатньої потужності і комунікаційних мереж усередині банку для організації інтегрованих інформаційних потоків.

Досягнення всіма користувачами МІС достатнього кваліфікаційного рівня, для того щоб ефективно використовувати систему в повсякденній роботі і не відчувати страху й інших дискомфортных відчуттів при користуванні.

Використання достатньо потужних каналів зв'язку для підключення до глобальних і місцевих інформаційних мереж.

Розробка і впровадження достатньої і внутрішньо логічної системи робочих показників для збору, збереження, обчислення й аналізу.

Розробка і впровадження адекватної методологічної основи для збору, збереження, обчислення, аналізу й інтепретації даних.

Організація широкого використання МІС для рішення стратегічних маркетингових завданнів і інших завданнів керування.

. Види маркетингових досліджень, які використовуються на підприємстві

Основними завданнями маркетингових досліджень є:

аналіз та прогнозні дослідження кон'юнктури банку;

визначення величини і динаміки попиту та пропонування товарів, співвідношення їх величин;

розрахунок місткості ринку в цілому та його окремих сегментів;

прогнозні дослідження обсягів збуту;

визначення конкурентних позицій, іміджу підприємства та його продукції;

дослідження поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та інших суб'єктів ринку;

аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства;

оцінка ефективності маркетингових заходів;

розробка рекомендацій стосовно поліпшення товарної, ці нової, комунікаційної та розподільної маркетингової політики підприємства;

розробка докладної програми маркетингу.

Залежно від мети використовуваної інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів існують такі види маркетингових досліджень.

Кабінетні дослідження, їхньою метою є формування загальних уявлень про різні проблеми та аспекти маркетингової діяльності, поведінку суб'єктів банку.

Інформація для таких досліджень отримується через проведення цілеспрямованих експериментів, опитувань і спостережень за кон'юнктурою ринку, тенденціями його розвитку, станом конкурентного середовища тощо.

Для здобуття інформації використовуються також офіційні друковані видання, інформаційні бази даних підприємств тощо. У процесі кабінетних досліджень висококваліфікованими експертами широко вживаються методи економічного аналізу.

Інструменти маркетингу

. Робота з продуктом (визначення розміру кредиту, строку, умов надання та погашення, вибір назви, властивості, гарантії, технічне обслуговання клієнта, торгівельне обслуговання).

. Визначення ціни (відсоткової ставки, комісійної винагороди): встановлення та зміна цін, можливості диференціювання, надання знижок, формулювання умов платежу.

. Розподіл (система збуту послуг: філії, відділення і т.п.).

. Комунікації: (реклама, підтримка збуту і робота з громадськістю).

Необхідність маркетингу в сфері банківської діяльності

Сфера дії маркетингу останнім часом розширилася, охопив крім товарів сферу надання послуг. У банківській діяльності маркетинг став застосовуватися в 70-х роках. Незважаючи на те, що більшість із концептуальних принципів, які існують у банківській діяльності, існують і в промисловості, дуже важливо зрозуміти, що в багатьох відношеннях банківська діяльність має істотні відмінності. Як наслідок, ряд принципів і відношень, що установилися в промисловості, не можуть бути цілком застосовні у ній навіть із зміною ряду акцентів.

СПЕЦИФІКА банківського маркетингу:

a)абстрактність продукту)договірний характер відношень)тривалість часу використання банківських послуг .

Специфіка банківського маркетингу обумовлена характером діяльності банку. З одного боку, він задовольняє потреби госпорганів і населення в кредитах., з інший приймає внески різноманітних власників, тим самим становлячись розпорядником н хранителем сукупного суспільного капіталу. Характерна риса банківської діяльності - сполучення інтересів клієнтів і самого банки. Тим логічне обертання керівництва і персоналу до концепції банківського маркетингу, глобальної мети якого збігаються в основному з цілями менеджменту:

─ підвищення рентабельності банківської діяльності;

─ зберігання ліквідності балансу;

─ найкраще сполучення обсягу, структури і якості послуг відповідно до потреб клієнтів;

─ чітка постановка виробничої і комерційної роботи на всіх рівнях організації;

─підвищення кваліфікації кадров.

Відповідно отслеживаются і підтримуються кількісні, якісні і соціальні показники роботи комерційного банки. До кількісного ставляться: розмір клієнтської бази, співвідношення оптового н роздрібного ринку, кількість рахунків, обсяг депозитів, максимальні і середні суми виданих кредитів, масштаби інвеарської інформації. Отже, з'являється необхідність у ще одній внутрибанківській функції, що полягає в зборі, перевірці, переробці, аналізі, збереженні, розподілі і передачі усередині банку даних, необхідних для прийняття обгрунтованих фінансових рішень. Цю функцію в банку звичайно здійснює відділ інформації або особлива управлінська інформаційна система Маркетингова інформаційна система (МІС). У її входять організаційно пов'язані одиниці, що займаються збором внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації, аналізом і опрацюванням даних, їхнім збереженням, передачею й охороною, а також наданням зведень керівництву банку.

Таблиця Тенденційна оцінка попиту

Види та різновиди товару(послуг)Попит пожвавленийПопит виміру пожвавленийПопит помірнийПопит млявийГрошові переказиxЗ відкритим рахунком.xБез відкритого рахункуxПлатіжні карткиVisa ClasicxMaster CardxОперації з іноземн.валютоюВидача чеківxДозвіл на вивоз іноземн.валютиx

6. Конкуренте середовище підприємства

Посилення конкуренції у банківській сфері стає більш очевидним, оскільки послуги та продукти, що пропонуються банками, стають все більше однорідними, а тому важче стає боротьба за клієнта. У конкурентній боротьбі виживає той банк, який активно впливає на формування своєї конкурентоспроможності.

Показник конкурентоспроможності для будь-якого банку являє собою підсумок роботи його служб і підрозділів (тобто характеризується станом його внутрішнього середовища), а також його реакцію на зміну зовнішніх факторів впливу. При цьому особливо важливою є здатність банку оперативно й адекватно реагувати на зміни в поведінці клієнтів, в їхніх смаках і перевагах.

ВАТ «Ощадбанк» - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг.

Основними конкурентами ВАТ «Ощадбанк» в місті Луганська є: «Приватбанк», «РайффайзенБанкАваль», «Укрсиббанк», Банк «Надра», «Фінанси та кредит», «Правексбанк».

Для оцінки конкурентних позицій Ощадбанку було проведено маркетингове дослідження. На першому етапі біли визначені найважливіші характеристики, за допомогою яких споживачі оцінюють діяльність банків. На другому етапі за допомогою якісних досліджень проведено оцінку конкурентних позицій кожного з банків міста за цими характеристиками. Аналіз результатів дослідження показав:

─за характеристикою«вартість послуг» Ощадбанк займає перше місце серед банків міста. Це означає, що конкурента позиція банку за цією характеристикою є найкращою;

─за характеристикою «зручність графіка роботи» Ощадбанк знаходиться на останньому місці;

─за характеристикою «привабливість зовнішнього вигляду та інтерєру»Ощадбанк знаходиться на 6-му місці;

─за характеристикою «кваліфікованість персоналу» Ощадбанк займає 4-те місце поряд з банками «Правекс»та «Надра»;

─за характеристикою «тип спілкування персоналу з клієнтами»Ощадбанк знаходиться на останньому місці;

─за характеристикою «наявність у відділеннях інформації про послуги та їх вартість» Ощадбанк посідає останнє місце.

З метою покращення конкурентних позицій ВАТ «Ощадбанк» були запропоновані такі заходи:

1. Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників банку за допомогою курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, участі у тематичних семінарах, практичних заняттях, учбових ділових іграх.

2. Удосконалення графіку роботи банку. Зокрема, для відділів, які безпосередньо працюють з клієнтами (кредитний відділ, юридичний відділ),відділу інформатики та автоматизації та служби господарчого обслуговування буде введено додатково 1 робочий день (суботу).Робочий час планово-комерційного та юридичного відділів буде зміщено на 1 годину (до 17.00). Що стосується операційної частини та деяких філій відділення ВАТ «Ощадбанк», то їх робочий час буде подовжено на 1 годину (робочий день триватиме до 18.00).

3. Виготовлення листівок з інформацією про послуги, що надаються Ощадбанком та їхню вартість, які будуть вивішуватись в операційній залі та філіях відділення.

. Покращення зовнішнього вигляду банку.Для цього пропонується замовити виготовлення сучасної вивіски, на якій буде зображено назву банку та фірмовий знак. Також необхідно зробити ремонт тієї частини приміщення, яку займає офіс Ощадбанку з використанням корпоративного кольору банку - зеленого.

5. Проведення рекламної кампанії. Пропонується використовувати продуктову банківську рекламу, метою якої є донесення до цільової групи через прийнятні ЗМІ вичерпну інформацію про повний спектр банківських послуг, що надається банком. Звичайно, продуктова банківська реклама не обмежується лише інформацією про продукти, а й намагається довести корисність та вигідність певних банківських послуг для цільової групи з метою зацікавити потенційного клієнта звернутися до банківської установи. В рамках даної кампанії буде подаватися не тільки загальна інформація про продукт банку, а й формуватиметься його імідж.

Була проведена оцінка економічного ефекту від реалізації запропонованих заходів. Експертами (керівництвом банку) було оцінено можливість збільшення доходу підприємства за рахунок впровадження цих заходів.Як показали розрахунки, реалізація запропонованих заходів є ефективною для банку, оскільки банк зможе отримувати додатковий прибуток в розмірі 42959,78 грн.

Таким чином, зміцнення конкурентних позицій стає необхідною умовою досягнення банком стійкого та тривалого ділового успіху, оскільки саме конкурентні переваги сприяють придбанню банком певної ринкової сили, а тому захищають банк від атак конкурентів та укріплюють його позиції.

. Основні економічні показники роботи Ощадбанка доцільно провести в табл.

ПоказникиМинулий Рік 2009Поточний Рік 2010ВідхиленняВ сумі,тис.грнУ %Обсяг виробництва (реалізація)тис.грн2 5543 125+571+18,27Чисельність працівників,чол.46548+14,81Обсяг реалізації на одного працівника,тис грн.55,357,92,6+4,49Виробнича(торгова площа),1м.кв.360360──Обсяг реалізації на 1м.кв,тис грн.7,098,681,59+18,32Втрати,тис грн.165228,563,5+27,79Витрати, в %до обсягу реалізації6,467,310,85+11,63У тому числі оплата праці,тис грн2 1542 534380+15Оплата праці в % до обсягу реалізації84,381,1-3,2-3,8Транспортні витрати,тис грн.24031575+23,8Транспортні витрати в %до обсягу реалізації9,410,080,68+6,75Прибуток,тис грн.22242+8,33Прибуток, в % до обсягу реалізації862768-94-11Рентабільність,%33,7524,58-9,17-27,17Рентабільність,%прибутку до обсягу реалізації1,310,79-0,52-39,6

8. Охорона праці і техніка безпеки

Працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей та природному середовищу,повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та Кодексу законів про працю України створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві покладається на власника або уповноважений ним орган, які не вправі вимагати від працівника виконання роботи,пов'язаної з явною небезпекою для неї або оточуючих його людей, а також в умовах,не відповідають законодавству про охорону праці.У той же час законодавець передбачив конкретний коло обов'язків працівника з цих питань, тому що без цього неможливо повною мірою забезпечити необхідний рівень безпеки праці на виробництві.

Обов'язком працівника перш за все є старанне ставлення до всіх видів навчання (інструктажу), які проводить власник або уповноважений ним орган з вивчення вимог нормативних актів про охорону ─ не праці, правил поводження з машинами, механізмами,устаткуванням та іншими засобами виробництва. Кожен працівник повинен знати, що Закон України «Про охорону праці» забороняє допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу або перевірки знань з питань охорони праці.

Якщо власник або уповноважений ним орган не дотримується строків проведення чергового навчання (інструктажу), то працівник має право про це нагадати відповідному керівнику.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону праці» на прохання працівника проводиться додатковий посібник з питань охорони праці.

Після навчання (інструктажу) працівник повинен отримати інструкцію з охорони праці за його професією.

. Під час роботи працівники повинні користуватися відповідним спецодягом, спецвзуттям і запобіжними пристроями.

Власник підприємства або уповноважений ним орган зобов'язані не допускати до роботи працівників, які відмовляються користуватися необхідними засобами індивідуального або колективного захисту.

3. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» та ст.169 КЗпП працівники при прийомі на роботу і протягом трудової діяльності на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попередній та періодичний медичний огляди.

Усі особи молодше вісімнадцяти років, незалежно від того, на яких роботах вони будуть працювати, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку біля ¬ жать обов'язковому медичному огляду.

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, строк і порядок його проведення затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994№ 45 за погодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, Міністерством праці, Міністерством соціального захисту та Федерацією профспілок України.

Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності і відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

9. Індивідуальне завдання

Проаналізуйте асортимент товарів(послуг)на підприємстві

У 2010 році Ощадбанк отримав позитивні рейтингові оцінки за різними показниками. Станом на 01.03. 2011 року Ощадбанк займає третє місце за розміром активів серед банків України, перше місце за розміром капіталу, третє місце за розміром депозитів фізичних осіб та восьме місце за розміром депозитів юридичних осіб.

Протягом 2010 року діяльність Ощадбанку була спрямована на такі орієнтири:

отримання прибутку та підвищення цінності для свого акціонера;

задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів;

реалізація попиту на банківські продукти серед фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності;

реінвестиція залучених коштів в українську економіку;

виконання функцій агента державної гарантії повернення заощаджень;

підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету;

обслуговування державних програм економічного та соціального розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності;

в межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.

Депозитна політика була виважена і цілеспрямована. Протягом 2008 року темпи залучення коштів знизились через недовіру клієнтів до банківського сектора, що була спричинена кризовими явищами в економіці. Тому Ощадбанк був змушений для підтримки стабільності своєї діяльності збільшити розмір власного капіталу. Його частка досягла 26,77% у загальній сумі пасивів. Цим пояснюється і зростання питомої ваги статутного капіталу із 4,78% до 24,04%

10. Підсумки та пропозиції

Я можу запропонувати лише ті послуги, які мені здаються найбільш актуальними і яких банк ще не надає.

Кредити молодим людям (студентам, школярам і так далі). Дана послуга надасть подвійну користь банку: залучить нових клієнтів і створить серед молоді певний імідж банку.

Кредити громадянам на покупку власного автомобіля. Мені навіть здається, що іномарка навіть стала певним символом молодого покоління. Тому можна було б давати кредити працюючим людям на покупку машини. Як гарантія виплати кредиту можна запропонувати укласти договір з працедавцем позичальника, що він перераховуватиме заробітну його заробітну плату на рахунок в Ощадбанке. Цей захід забезпечить банк від неповернення кредиту і, можливо, залучить нового вкладника на депозит, оскільки є вірогідність, що навіть після повного погашення кредиту чоловік зберігатиме гроші в Ощадбанке.

Депозити для певних соціальних груп. В даний час банк пропонує лише один вигляд депозиту: строком на один місяць з можливістю автоматичного продовження договору протягом одного року. На мою думку цього недостатньо для такого великого банку. Потрібно диверсифікувати умови вкладу. Наприклад, запропонувати вклад «Пенсійний» з великим відсотком, чим по звичайному вкладу. Це буде навіть вигідно, оскільки люди пенсійного віку більш пасивні в операціях з грошима, вони схильні тримати гроші в банці, а не в коштовних паперах і чомусь іншому. Можна також створити вклад «Молодіжний» для молодих людей. Як стимул-реакція для відкриття цього вкладу я пропоную не обмежувати як мінімальну суму операції по рахунку, так і кількість операцій. Ця послуга може не принести прибутку в короткостроковому плані, але в довгостроковому вона може залучити майбутніх клієнтів.

При проходженні ознайомчої практики в ВАТ "Ощадбанк" були закріплені та розширені знання з аспектів функціонування банку. Отже, Ощадбанк здійснює свою діяльність відповідно до своїх стратегічних завдань. Запорукою успішної активної роботи є одержання банком права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, що передбачені ліцензією Національного банку України, збільшення статутного капіталу.

Водночас з підвищенням рівня капіталізації Ощадбанк значно збільшив депозитний портфель корпоративних клієнтів. Збалансована продуктова політика банку дозволяє здійснювати активну діяльність у сегменті корпоративного ринку. Ощадбанк фінансує українські підприємства та проводить кредитні операції з фінансування довгострокових інвестиційних проектів у форматі проектного фінансування. У сфері кредитування основним принципом виступає принцип рівно доступності ресурсів для підприємств усіх форм власності та галузевої приналежності. Це дозволяє більшою мірою диверсифікувати кредитні ризики. Банк продовжує активну роботу за Програмою кредитування малого та середнього бізнесу, що спрямована на задоволення потреб у фінансуванні розвитку господарської діяльності суб'єктів малого підприємства.

Для обслуговування фізичних осіб у банку розроблена власна система грошових переказів "Швидка копійка". Банком впроваджено нові інформаційні технології, зокрема програми, що удосконалюють процес кредитування населення. Постійно зростаючий рівень доходу населення став наслідком збільшення попиту на кредитні ресурси. У зв'язку з цим в Ощадбанку оптимізовано структуру підрозділів розвитку роздрібного кредитування у філіях та розширеного спектра послуг з кредитування фізичних осіб.

Отже, можна зробити висновок, що Ощадбанк продовжує розвиток, стрімко нарощуючи обсяги діяльності, підвищуючи ефективність операцій та власний конкурентний статус.

Проаналізувавши вище викладений матеріал можна запропонувати наступні заходи щодо удосконалення діяльності роботи банку:

впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами;

ефективне використання та розміщення наявних коштів, у тому числі залучених та запозичених;

постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу банку, активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем відповідальності, професійних знань, новаторським хистом;

виважений фінансовий менеджмент при управління структурою активів та пасивів, формуванні оптимальної структури балансу;

підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості банку;

диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження рівня банківських ризиків;

виважена цінова (тарифна) політика при просуванні банківських продуктів та послуг на ринок;

здійснення діяльності у відповідності до чинного законодавства, сумлінне дотримання та виконання вимог Національного банку України та укладених договорів.

Похожие работы на - Організаційна структура Ощадного банку

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!