Розробка програмної техніко-економічної моделі інвестиційної діяльності підприємства з виробництва медичного обладнання

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  465,65 Кб
 • Опубликовано:
  2012-12-07
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розробка програмної техніко-економічної моделі інвестиційної діяльності підприємства з виробництва медичного обладнання

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний авіаційний університет

Інститут аерокосмічних систем управління

Кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини
Контрольна робота

з дисципліни: «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень»

тема

Розробка програмної техніко-економічної моделі інвестиційної діяльності підприємства з виробництва медичного обладнання
Виконав:

студент гр. БМ-513с Колесник В.В.

Київ 2011

Зміст

ВСТУП

Розділ 1.

.1 Характеристика фірми "Радмір" ДП АТ НДІРВ

.2 Інвестиційна діяльність підприємства та її зміст

Розділ 2. Побудова програмної техніко-економічної моделі підприємства з виробництва медичного обладнання

.1 Принципи розробки інвестиційної діяльності підприємства

.2 Бізнес-модель інвестиційної діяльності підприємства

.3 Управління інвестиційною діяльністю

.4 Результати моделювання

.5 Розробка алгоритму проектування інвестиційної моделі

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

програмна модель інвестиційна

Вступ

Метою даної роботи є розробка техніко-економічної моделі інвестиційної діяльності підприємства з виробництва медичного обладнання фірма "Радмір" ДП АТ НДРІВ. Ефективна робота організації з виробництва медичного обладнання, залежить від якісного аналізу діяльності кожного структурного підрозділу чи елементу організації.

Ефективність виробничої діяльності організації з виробництва медичного обладнання фірми " Радмір " ДП АТ НДРІВ (далі «підприємство») суттєвим чином залежить від значення якісних та кількісних техніко-економічних параметрів, якими описується процес перетворення ресурсних потоків. Іншими словами, ефективність виробничої діяльності підприємства головним чином визначається ступенем оптимізації процесу використання всіх типів ресурсів: матеріального, інвестиційного, трудового, інформаційного та інтелектуального.

Реалізація виробничої діяльності організації базується на виробничій та інформаційній технологіях та здійснюється за такими напрямками як: операційна діяльність, інвестиційна діяльність та фінансова діяльність. В даній роботі проаналізуємо один із зазначених напрямків діяльності - інвестиційну.

Розділ 1.

1.1     Характеристика фірми «Радмір» ДП АТ НДІРВ

Початком діяльності інституту стало формування в 1953 році в м. Харкові колективу, який розпочав розробку технічних засобів керування та стеження за літальними апаратами різного призначення.

Починаючи з 60-х років, інститут брав участь практично у всіх космічних програмах СРСР, забезпечуючи високоточні виміри параметрів траєкторії польотів носіїв космічних апаратів.

У 80-ті роки НІЇРІ спільно з Інститутом радіоелектроніки Академії наук України розробив комплекс радіофізичної апаратури, призначений для дистанційного зондування поверхні Землі і океану з метою вивчення та раціонального використання природних ресурсів. Комплекс був встановлений на штучних супутниках Землі серії "Космос" і дозволив отримувати інформацію, необхідну для народного господарства.

З 1992 року, завдяки своїй науково-технічній спрямованості, досвіду розробок, укомплектованості висококваліфікованими кадрами учених, інженерів та робітників, інститут зайняв провідне місце у створенні української космічної радіоелектронної техніки і головного підприємства Національного Космічного Агентства України.

З початку 90-х років колектив інституту приступив до розробки та виготовлення медичної техніки, у тому числі ультразвукової діагностичної апаратури (ТІ628А, «Радмір», «Радмір-М», Ultima Pro-10, Ultima Pro-30, Ultima PА), СВЧ та КВЧ терапевтичних апаратів. За цей час підприємство виготовило і поставило до медичних установ України понад 1800 одиниць ультразвукових сканерів, більш 40 апаратів для гіпертермії простати, 230 мамографів для діагностики молочної залози.

З 1995 року фірма «Радмір» ДП АТ НДІРВ відокремилася як самостійне підприємство.

Структура підприємства включає:

відділи розробників за напрямками;

конструкторський підрозділ, що забезпечує розробку КД та супровід виробництва медичної техніки;

технологічний підрозділ, відповідальний за підготовку та супровід виробництва медичної техніки;

виробничі підрозділи;

технічний сервісний центр, що забезпечує проведення пусконалагоджувальних робіт і обслуговування в період експлуатації медичної апаратури..

Всі підрозділи підприємства забезпечені інженерно-технічними працівниками, які мають необхідний досвід розробки апаратури та підтримують необхідний сучасний рівень якості медичної продукції, що виготовляється підприємством.

Керування усіма аспектами діяльності фірми «Радмір» ДП АТ НДІРВ здыйснюэться за єдиними принципами, в рамках єдиної інтегрованої системи менеджменту, що відповідає вимогам стандартів EN ISO 13485:2003 та ISO 9001:2008.

Крім того, на підприємстві діє система стандартів якості ДСТУ ISO 9002-95, яка забезпечує щоденний контроль і розгляд питань, пов'язаних з якістю розробки, виготовлення і наладки медичного устаткування.

Контроль екологічної ситуації забезпечує бюро охорони навколишнього середовища (БООС).

Основні напрямки діяльності

ВАТ "АТ НДІРВ" є провідною організацією України в області розробки, проектування та виробництва ряду наукомістких об'єктів техніки:

·        технічних засобів наземного автоматизованого комплексу керування космічними апаратами (НАКК КА);

·        систем зовнішньотраекторних вимірів (ЗТВ) для відпрацювання ракетно-космічної техніки;

·        апаратури споживачів супутникових навігаційних і геодезичних систем;     

·        бортових космічних систем дистанційного зондування Землі та контролю навколишнього середовища.

Інститут також розробляє та виготовляє:

-       засоби передачі та прийому телеметричної інформації;

-       медичне обладнання (діагностичні ультразвукові та нейродіагностичні комплекси, СВЧ і КВЧ апарати для діагностики та терапії, багатофункціональне рентгенівське устаткування).

Медична техніка

Фірма "Радмір" ДП АТ НДІРВ була створена на базі НДІ радіотехнічних вимірювань - одного з провідних підприємств з розробки та виробництва космічної техніки. Впродовж більш ніж 15 років фірма "Радмір" займається розробкою та виробництвом складної медичної техніки за такими напрямками:

прилади ультразвукової діагностики стаціонарні та портативні від середнього до експертного класу;

цифрові мамографи стаціонарні та малогабаритні з високою розподільчою здатністю;

апарати для лікування аденоми простати та простатитів;

фізіотерапевтична апаратура низькострумна та мікрохвильова.

Фірма "Радмір" має довготривалі та плідні науково-технічні зв'язки з провідними медичними установами України, у тому числі з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харківським НДІ неврології та психіатрії, Харківським інститутом терапії ім. Л.Т. Малої, Київською і Харківською медичними академіями післядипломної освіти, Міністерством охорони здоров'я України, Українською Асоціацією фахівців ультразвукової діагностики, Асоціацією урологів України, Асоціацією радіологів України, Інститутом раку АМН України, Київським та Хар-ківським НДІ радіології, Московським мамологічним центром Міністерства охорони здоров'я РФ.

На сьогоднішній день в Україні поставлено в експлуатацію:

більш 1800 ультразвукових апаратів;

мамографів;

понад 40 апаратів для лікування аденоми простати та простатитів.

Фірма “Радмір» поставляє медичну техніку до Росії, республіки Білорусь, Йорданії, Південної Кореї, Ірану.

Прилад ультразвуковий скануючийUltima Pro-30

черевна порожнина та зачеревний простір;

урологія;

гінекологія;

акушерство;

малі органи;

судинні дослідження;

педіатрія;

кардіологія.

Рентгенівський мамографічний цифровий комплекс МАДІС


Рентгенівський мамографічний цифровий комплекс Мадіс -- це сучасний засіб діагностики захворювань молочної залози. Він дозволяє виконати всі види скринінгових та діагностичних обстежень молочної залози, передбачені у мамології. Комплекс використовує цифрову технологію одержання мамограм із візуалізацією зображення на екрані монітора, паперовому та плівковому носіях.

Цифровий рентгенівський мамографічний комплекс СІМА         - це сучасний засіб діагностики захворювань молочної залози. Комплекс виконаний на основі новітніх досягнень в області мікроелектроніки та цифрових технологій одержання та обробки зображень.

Має високу розподільну здатність і забезпечує якість рентгенівського зображення, достатню для виконання всіх видів обстежень, передбачених у мамології.

Апарат локальної мікрохвильової гіпертермії простати АЛМГП-01


Апарат локальної мікрохвильової гіпертермії простати АЛМГП-01:

швидке рятування від чоловічих проблем;

підтримка лікарями-урологами;

лікування аденоми простати амбулаторно за один сеанс.

Апарат АЛМГП-01 призначений для:

лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової терапії;

лікування хронічних неспецифічних простатитів методами трансректальної мікрохвильової гіпертермії та трансректального вібраційного масажу.

.2 Інвестиційна діяльність та зміст інвестиційної роботи підприємства

Інвестиційна діяльність - це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Термін “інвестування” має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу. Інвестиційна діяльність представляє інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління цим процесом. Як правило, інвестиційна діяльність розглядається стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства (юридичної особи), що здійснює інвестиційний процес (рис. 1).
Рис. 1 Місце інвестеційної діяльності

Інвестиційна діяльність (інвестування) - це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій. Вона здійснюється на основі:

* інвестування, яке здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, а також громадськими та релігійними організаціями;

* .державного інвестування, яке здійснюється органами влади та управління України, а також державними підприємствами та установами;

· іноземного інвестування, яке здійснюється іноземними державами, юридичними та фізичними особами;

· спільного інвестування, яке здійснюється громадянами та юридичними особами України та інших держав.

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності поняття «інвестиційної діяльності» визначаться ширше. Це діяльність, пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, а також із здійсненням фінансових інвестицій, які є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Отже, крім придбання основних засобів, нематеріальних активів, акцій, облігацій, цілісних майнових комплексів гоню, до інвестиційної діяльності належать надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позики, надані іншим суб'єктом господарювання, а також грошові надходження у формі дивідендів, від повернення позик, від ф'ючерсних і форвардних контрактів, опціонів, а також виплати коштів за такими контрактами (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства). Проте, на нашу думку, такі грошові надходження не мають прямого, а лише певне опосередковане відношення до інвестиційної діяльності як такої.

Об'єктивною основою інвестиційної діяльності є інвестиційні цикли. Інвестиційний цикл - це процес, який реалізується протягом часу здійснення інвестицій. Він визначається часом між моментом формування інвестиційних намірів до моменту виходу зданих у експлуатацію об'єктів на проектні техніко-економічні показники.

Інвестиційні цикли тісно пов'язані із життєвим циклом підприємства, бо жодне підприємство не може існувати без інвестиційних вкладень. Можливий графік життєвого циклу підприємства в координатах часу та інвестиційного капіталу наведений на рис. 2.

Рис. 2. Етапи інвестиційної діяльності підприємства

На графіку наведені такі типові етапи інвестиційної діяльності підприємства

1)   формування початкового капіталу (точка Л);

2)   просте відтворення капіталу підприємства (відрізки АБ, ЗК, JIM);

3)   розширене відтворення капіталу підприємства (відрізки БВ, ГД, ЖЗ);

4)   залучення підприємством зовнішніх інвестицій (відрізок ВГ);

5)   ведення підприємством зовнішньої інвестиційної діяльності (відрізки ДЖ,KЛ);

6)   скорочене відтворення (відрізок ЛМ);

7)   потреба в виробничому переоснащенні підприємства, значних зовнішніх інвестиціях (точка Н).

На рис.2 ми спостерігаємо певний циклічний та мінливий процес розвитку підприємства, пов'язаний з інвестиційною діяльністю підприємства.

Розділ 2. Побудова програмної техніко-економічної моделі підприємства з виробництва медичного обладнання

.1 Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства

Під інвестиційною стратегією розуміють формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.

Слід відмітити, що процесі стратегічного управління інвестиційною діяльністю компанії, тобто розробки її інвестиційної стратегії, одержує свою подальшу конкретизацію в процесі тактичного управління цією діяльністю шляхом формування інвестиційного портфелю компанії. Формування інвестиційної стратегії є доволі тривалим і творчим процесом. Воно базується на прогнозуванні окремих умов здійснення інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату) і кон’юнктури інвестиційного ринку в цілому та в розрізі окремих його сегментів. Складність цього процесу полягає в тому, що здійснюється постійний пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, найповніше відповідаючи іміджу компанії. Певна складеність є і в тому, що стратегія не є незмінною, потребує постійного корегування з врахуванням зміни зовнішніх умов та нових можливостей росту компанії.

Передумовою формування інвестиційної стратегії є загальна стратегія економічного розвитку компанії. Відносно неї інвестиційна стратегія має підпорядкований характер і повинна узгоджуватися з нею по цілях та етапах реалізації. Оцінка розробленої інвестиційної стратегії відбувається за наступними критеріями:

-         узгодженість інвестиційної стратегії з загальною стратегією економічного розвитку компанії;

-        внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії - тобто узгодженість між собою окремих стратегічних цілей і напрямків діяльності, а також послідовність їх виконання;

         узгодженість інвестиційної стратегії із зовнішнім середовищем - відповідність прогнозованим змінам економічного розвитку і інвестиційного клімату країни та кон’юнктурі інвестиційного ринку;

         реалізуємість інвестиційної стратегії з врахуванням наявного ресурсного потенціалу - можливість формування інвестиційних ресурсів за рахунок власних джерел, кваліфікація персоналу та технічна озброєність підприємства;

         прийнятність рівню ризику, пов’язаного з реалізацією стратегії;

         результативність інвестиційної стратегії

Рис.3 Модель інвестиційної стратегії підприємства

2.2 Бізнес модель інвестиційної діяльності

Кожне підприємство, на початку своєї діяльності, повинно мати перспективний план щодо фінансових, трудових й інтелектуальних ресурсів, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розрахувати ефективність використання наявних засобів, це і визначає актуальність досліджуваної теми. Важливим при започаткуванні нового підприємства або розширенні діючого є розроблення бізнес-плану.

Бізнес-план є одним з перших узагальнювальних документів обґрунтування інвестицій. Будь-який проект проходить три головні фази свого розвитку, це передінвестиційна фаза, інвестиційна та експлуатаційна або оперативна. Планування проекту здійснюється у передінвестиційній фазі за такою структурою: аналіз інвестиційних можливостей; аналіз альтернатив проекту; бізнес-план.

Процес планування проекту завершується створенням бізнес-плану, де має бути заздалегідь намічена бажана і така, яка практично здійснюється, програма підприємницьких дій, забезпечуючи досягнення поставленої мети. Бізнес-план виконує подвійну функцію:

зовнішню (ознайомлення зацікавлених юридичних і фізичних осіб з головною ідеєю та очікуваною ефективністю від реалізації нового бізнесового інвестиційного проекту);

внутрішню (як проект організаційно-фінансового механізму управління практичною реалізацією інвестиційного проекту).

Існують різні вимоги до технології складання бізнес-плану інвестиційних проектів підприємств. Відповідно у зв'язку з тим, що чітко визначеної форми та структури бізнес-плану не існує, одним з найбільш прийнятних варіантів його складання виступає РЕRТ-модель. Використовуючи цю модель , як базову універсальну модель для розробки бізнес-плану, було розроблено РЕRТ-модель, адаптовану для удосконалення діяльності підприємства з виготовлення медичної техніки (рис. 5). На рис 5. відображено головні етапи планування для започаткування інвестиційного проекту інноваційної діяльності торговельного підприємства.

                                                                                             КІС

Рис. 4. РЕRТ-модель бізнес-плану інвестиційного діяльності підприємства

Де: 1 - самовизначення; 2 - самоаналіз; 3 - дослідження ринку; 4 - вибір товару або послуги; 5 - прогнозування продажу; 6 - вибір місця розташування; 7 - розробка плану маркетингу; 8 - розробка організаційного плану; 9 - розробка правового плану; 10 - план ведення бухгалтерії; 11 - розробка плану страхування; 12 - розробка плану комп'ютерного забезпечення; 13 - розробка плану менеджменту якості; 14 - розробка фінансового плану; 15 - оформлення.

В нашій країні бізнес-планування часто ототожнюють із штучними економічними розрахунками, або техніко-економічним обґрунтуванням. Кожен інвестиційний проект інноваційної діяльності дотичний до великого кола питань, пов'язаних із різними сферами знання. Це насамперед питання економічної ефективності, маркетингового аналізу, фінансового планування та ін. Тому на будь-якій стадії існування підприємства необхідно планувати його майбутню діяльність. У перспективі підприємство з виробництва медичної техніки повинно бути успішним, кредитоспроможним та здатним реалізувати економічно ефективний проект.

2.3 Управління інвестиційною діяльністю

Значний вплив на рівень вартості підприємства має інвестиційна діяльність. Завдяки інвестуванню коштів у підприємство збільшується не тільки його капіталізація, а й зростають надходження до бюджету, відбувається розвиток інфраструктури, модернізація технологій, розвиток фондового ринку, вдосконалення управлінської системи.

Для досконалого корпоративного управління необхідно досягти ефективної фінансово-господарської діяльності та інвестиційної привабливості підприємств. Отже вплив корпоративного управління на зростання ринкової вартості підприємства опосередковується інвестиційною привабливістю підприємства, його іміджем, використанням інновацій (рис.6).

Рис.5. Модель управління інвестиційною діяльністю

.4 Результати моделювання

Інвестиційна діяльність відбувається як у сфері виробництва, так і у сфері обертання (обміну). У сфері виробництва інвестиційна діяльність означає створення нових інвестиційних товарів, що мають матеріально-речову форму. Це, зокрема, будівництво, виробництво устаткування, видобування сировини, підготовка кваліфікованих кадрів тощо. Зазначена інвестиційна діяльність, тобто створення нових інвестиційних товарів, включається до складу кругообігу інвестицій підприємства тільки за умови її здійснення у власних виробничих цілях. Якщо ж нові інвестиційні товари виготовляються для інших економічних суб'єктів, то це різновид основної діяльності фірми.

В умовах високого рівня розвитку продуктивних сил, постійного поглиблення поділу праці, що зумовлює підвищення її ефективності, істотно зменшується потреба створення інвестиційних товарів для організації власного виробничого процесу. Звичайно, необхідні товари і послуги купуються на ринках інвестиційних товарів. Отже, в сучасних умовах інвестиційна діяльність відбувається переважно у сфері обміну і виражається у формі купівлі-продажу товарів і послуг на ринках інвестиційних товарів. Виходить, для ринкової економіки замкнутий на підприємство кругообіг інвестицій так само нехарактерний, як і замкнений обіг продукту і доходу.

Навіть за умови рівномірного розширення кругообігу інвестицій, продукту і доходу на певному підприємстві залишається різною тривалість кругообігу на різних підприємствах. Крім того, при безперервному осіданні інвестицій (формуванні нагромаджень) у межах певного підприємства нові інвестиційні проекти воно реалізовуватиме дискретно.

Нагромадження не відповідатимуть обсягу реалізованих інвестицій, тобто витратам на реалізацію інвестиційних проектів. Це призведе до нерівномірного збільшення кругообігів інвестицій, продукту і доходу. Така нерівномірність позначиться на капітальній структурі підприємства, що стане неоптимальною з погляду максимізації прибутку.

Створення єдиної інвестиційної системи стає можливим з розвитком кредитної системи й інститутів ринку цінних паперів (фондового ринку). Кредитна система акумулює всі грошові накопичення країни. Тим самим вирішується суперечність між нагромадженням та інвестиціями, що виникає під час організації виробничого процесу підприємцями - фізичними або юридичними особами. Це означає, що коли бракує власних нагромаджень, індивідуальний або інституціональний інвестор може одержати кредит у банку на інвестиційні цілі. І навпаки, за наявності тимчасово не використовуваних нагромаджень інвестори можуть дати їх банку в борг на певний термін за певну плату (депозитний відсоток).

Таким чином, істотно підвищується мобільність капіталів, зростає швидкість їх переміщення у сфери економіки з найвищою нормою прибутку. Водночас прискорюється процес вирівнювання норми прибутку в національному масштабі. Це дає можливість уніфікувати "ціну" позичкового капіталу як на грошових ринках, так і на ринках капіталів. Отже, формується суспільна оцінка граничної ефективності, результативності використання інвестиційних капіталів. Ця оцінка-позичковий відсоток - є індикатором інвестування в будь-якій формі, у будь-якій сфері економіки, визначає нижній граничний "поріг" прибутковості інвестиційних проектів.

Водночас незважаючи на наявні відмінності, обидві "ціни" виникають на єдиній основі. Ця основа - принесений капіталом дохід (а капітал у будь-якій формі приносить дохід). Отже, з'являється база для порівняння всіх капіталів. Проте однорідний (грошовий) капітал технічно оцінити простіше. Така оцінка формується в міру розвитку національної кредитної системи, формування суспільного кругообігу позичкового капіталу із середньою ефективністю, зумовленою середньостатистичною оцінкою ефективності вкладень цього капіталу.

Фінансові інвестиції оцінюються за розміром принесеного ними доходу. З цього погляду всі цінні папери однорідні, вони становлять право на прибуток незалежно від того, до якої галузі або сфери економіки засвідчують вкладення позичкового капіталу. Капіталізована оцінка доходу, принесеного цінними паперами, і є власне ціною, або курсом, цих паперів.

Рух курсу цінних паперів відбиває, з одного боку, стан і найближчі перспективи розвитку економіки в цілому (фаза циклу, рівень інфляції, стан платіжного балансу, дефіцитність держбюджету тощо), а з іншого - фінансовий стан конкретного підприємства-емітента зазначених цінних паперів. У такий спосіб реалізується суспільний взаємозв'язок ринків капіталів, ринків інвестованих товарів і рух реальних активів (дійсного капіталу) у процесі відтворення.

Узагальнений аналіз кругообігу фінансових інвестицій показує, що будь-яке підприємство в ринковій економіці прямо пов'язане з фінансовим ринком і як емітент цінних паперів, і як інвестор. Будь-яка фізична особа, що має нагромадження, є інвестором. Таким чином, завдяки фінансовому ринку формуються зв'язки справді загального характеру, причому не тільки національного, а й міжнародного.

Рис 6. Техніко-економічна модель кругообігу інвестицій підприємства з виготовлення медичного обладнання.

.5 Розробка алгоритму проектування інвестиційної моделі

Для обґрунтування рішень щодо капітальних інвестицій відповідний проект повинен отримати оцінку за двома критеріями:

) фінансова спроможність (фінансова оцінка);

) економічна ефективність інвестицій (економічна оцінка).

Мета фінансової оцінки - проаналізувати стан ліквідності (платоспроможності) проекту протягом усіх періодів інвестиційного циклу. Висновки про доцільність інвестицій базуються на зіставленні обсягу інвестицій і прогнозних грошових потоків з урахуванням вартості залученого капіталу. У разі отримання від'ємного сальдо грошових потоків станом на будь-який період проект треба відхилити або відшукати додаткові джерела його фінансування. Іншими словами, за фінансовим критерієм проект прийнятний, якщо генерований інвестиціями сумарний грошовий потік покриває їх розмір з урахуванням зміни вартості грошей у часі.

Рис. 7. Алгоритм проектування інвестиційної моделі

Як бачимо з рис. 7 складовими моделі інвестиційного забезпечення підприємства є :

) оцінювання доцільності та ефективності інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства медичної галузі за видами цієї діяльності: інвестиції у розроблення підприємством нових та покращених видів продукції, інвестиції у виробництво підприємством нових та покращених видів продукції, інвестиції у придбання підприємством нових прогресивних видів техніки та технології;

) оцінювання доцільності та ефективності залучення інвестиційних ресурсів даного підприємства за усіма можливими варіантами такого залучення: інформації про наявні обсяги інвестиційних ресурсів підприємства із внутрішніх джерел та інформації про можливості підприємства залучити інвестиційні ресурси із зовнішніх джерел.

Наведена модель функціонування системи інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності машинобудівного підприємства дозволяє здійснити обґрунтування оптимальної частки інвестиційних ресурсів підприємства, яку доцільно спрямувати на інвестування його інноваційної діяльності, у розрізі напрямів цієї діяльності.

Отже, за результатами проведеного дослідження, можна стверджувати, що інвестиційне забезпечення підприємства з виробництва медичної техніки має подвійний характер. З одного боку, воно являє собою безперервний, циклічний, послідовний процес пошуку, залучення та використання різних видів інвестиційних ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності, а з іншого - складну систему, яка включає в себе сукупність джерел інвестиційних ресурсів, а також відповідних форм та інструментів, які дають можливість обґрунтувати, вибрати спосіб ресурсного забезпечення, оцінити його ефективність, і в цілому дозволяють комплексно підходити до вирішення питання інвестування.

Висновок

В ході проведення даної розрахунково-графічної роботи мною було проаналізовано інвестиційну діяльність підприємства з виготовлення медичного обладнання "Радмір" та побудовано техніко-економічну модель підприємства.

Запропонована модель функціонування системи інвестиційної діяльності підприємства дозволить керівникам та інвесторам здійснити обґрунтування оптимальної частки інвестиційних ресурсів підприємств медичної галузі, яку доцільно спрямувати на інвестування їх інноваційної діяльності, у розрізі напрямів цієї діяльності. Залежно від очікування інвесторів щодо сподіваних результатів реалізації як певного інноваційного проекту, так і альтернативних відносно нього інвестиційних проектів, тому важливим аспектом є раціоналізація обсягів інвестиційних ресурсів, які спрямовуються у фінансування інноваційної діяльності підприємства з виробництва медичної техніки, що може бути предметом наших подальших досліджень у цьому напрямку.

Для правильного планування івестеційних ресурсів підприємств в даний час все більшого значення набувають спеціалізовані комп’ютеризовані системи. Їх застосування в діяльності підприємства значно спростить проце-си планування, використання і контролю за інвестиційними ресурcами.До того ж автоматизація управлінської діяльності, зокрема інвестиційної, є запорукою підвищення якості управління взагалі, що позитивним чином впливає на відповідний внутрішній фактор збільшення прибутку, конкурентоспроможності підприємства.

Список використаної літератури

1.    Документація фірми

2.    Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII.

3.       Управління інвестиціями на підприємстві : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс . ─ К.: Лібра, 2004 . ─ 368 с

.        Федюніна С.Д. Загальна характеристика стану інвестиційної сфери України // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Зб. наук. праць (за матеріалами ІІ міжнародної науково - практичної конференції). - Хмельницький: ТУП, 1999. - С. 19-23.

.        Основні напрямки інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України від 18.08.1999 р. № 1004/99 // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - № 3. - С. 46-48.

6.       Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підруч. / За наук, ред. В.Г. Федоренка. - К.: МАУП, 2000. - 408 с.

Похожие работы на - Розробка програмної техніко-економічної моделі інвестиційної діяльності підприємства з виробництва медичного обладнання

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!