Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Экономика отраслей
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  8,47 kb
 • Опубликовано:
  2010-07-11
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Практична робота № 3

На тему: «Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності»
Виконав:

студент групи ЕППс – 22

Мороз Віталій
Вінниця – 2009

Мета: закріпити у студентів теоретичні знання та розвинути практичні навики розрахунку вартості об’єкта права інтелектуальної власності, що виступає внеском до статутного фонду господарського товариства.

Хід роботи

Вихідні дані наведено в таблицях:

Варі

ант

Nі, шт.

Мі, шт.

ЗПі, грн.

Аі, грн.

Ці, грн.

Во,

млн

грн.

λ

%

β

%

Вк,

млн.

грн.

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

16

750

850

295

325

175

185

65

75

1375

1475

1,4

30

19

1,4


Варіант

ΔМ,%

ΔЗП,%

ΔN,шт.

+-ΔЦ, грн.

К, тис. грн.

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

16

39

22

26

85

75

+35

+30

157


1.   Розрахуємо величину річного чистого прибутку, який отримувало підприємство до впровадження винаходу за наступною формулою:

ЧП = ЧД – Вт,

де

ЧД – чистий дохід;

Вт – загальні витрати підприємства за рік.

Обчислимо спочатку ЧД:

β

ЧД = Вр *(1 - ------),грн.;

100

Вр = ΣЦрі* Nі = 1375*750 + 1475*850 = 2285000 (грн.)

ЧД = 2285000 – (1 - -----)= 2285000 – 0,81 = 2284999 (грн.)

Обчислимо тепер Вт:

Вт = Во + Пп,грн.;

(ЧД - Во)*λ (2284999 - 1400000)* 30

Пп = ---------------- = ----------------------------------- = 265499 (грн.)

100   100

Вт = 1400000 + 265499 =1665499 (грн.)

Отже, ЧП = 2284999 – 1665499= 619500 (грн.)

2.   Розрахуємо величину річного чистого прибутку, який може отримати підприємство у випадку впровадження винаходу за такою формулою:

ЧП2 = ЧД2 – Вт2, де

ЧД2 = (Ц1+ ΔЦ)*N2*(1 - ------)= ((Цх+ΔЦх)*(Nх+ΔNх)+(Цу+ ΔЦу)*(Nу+ΔNу))* 100β *(1 - ------)= ((1375+ 35)* (750+85) + (1475+30) * (850+75)) * (1 – 0,19) =100 = (1177350+1392125)*0,81 = 2081274(грн.);

Вт2= Во2 + Пп2= Во+ К +Пп2;

Во2= 1400000 +157000=1243000(грн.);

(ЧД2 – Во2)*λ (2081274- 1243000)*30

Пп2=--------------------= ---------------------------------- = 251482(грн.);

100 100

Вт2= 1243000+251482 =1494482(грн.);

Отже, ЧП2 =2081274 - 1494482 =586792(грн.)

Розглянемо також чи зменшаться витрати на матеріали та заробітну плату при впровадженні даного винаходу:

ΔМх

Мх2 = Мх*(1- --------)= 295*(1- 0,37)=186(грн.)

100

ΔМх

Му2= Му*(1 - -------)= 325*(1-0,39)= 198(грн.)

100

ΔЗПх

ЗПх2=ЗПх*(1 - -------)= 175* (1 – 0,22)=137(грн.)

100

ΔЗПу

ЗПу2= ЗПу*(1 - --------)= 185*(1 – 0,26)=137(грн.)

100

3.   Розрахуємо додатковий річний чистий прибуток, який може отримати підприємство у випадку впровадження винаходу за формулою:

Пд = П2 – П1,

де

П2=ЧП2

П1=ЧП

Пд = 586792 –619500= -32708(грн.)

4.   Розрахуємо можливу вартість об’єкта права інтелектуальної власності – патенту на винахід, що пропонується внеском до статутного фонду підприємства за такою формулою:

Пд

В = ----- - Вк, грн.,де

Ск

Ск = 0,12;

-32708

В = ------------ - 1400000= -1672566,6(грн.)

           0,12

Висновки

У ході виконання даної практичної роботи я навчився розраховувати вартість об’єкта права інтелектуальної власності, що виступає внеском до статутного фонду господарського товариства.

Похожие работы на - Розрахунок вартості об’єкта права інтелектуальної власності

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!