Розробка спеціальних засобів для боротьби органів внутрішніх справ з розукомплектуванням мереж електропостачання та викраденням електроенергії

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Физика
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  12,90 kb
 • Опубликовано:
  2011-02-17
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розробка спеціальних засобів для боротьби органів внутрішніх справ з розукомплектуванням мереж електропостачання та викраденням електроенергії

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З РОЗУКОМПЛЕКТУВАННЯМ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ВИКРАДЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Вишня В.Б., доктор технічних наук, професор, начальник кафедри спецтехніки та інформаційних технологій ДДУВС

Однією з основних умов економічної і політичної незалежності України є безперебійне забезпечення народного господарства первинними паливно-енергетичними ресурсами (газ, нафта, вугілля, ядерне паливо) і перетвореними видами енергії (електрична, теплова). Це визначає особливо важливу роль енергетики в забезпеченні економічної і національної безпеки держави. викрадення електроенергії охоронний пристрій

Основним видом енергії для промислових підприємств та населення є електроенергія, що пояснюється простотою її транспортування, перетворення в інші види енергії, можливістю отримання її за рахунок багатьох первинних енергетичних ресурсів та відносно невеликою вартістю.

Головними видами злочинів, які набули масовий характер в електроенергетиці, є крадіжки електроенергії та електроустаткування, яке містить кольорові метали. Як один, так і другий вид злочинів завдають колосальних збитків. Так, щоденно злочинцями розукомплектовуються десятки діючих енергетичних об’єктів, внаслідок чого залишається без електропостачання значна кількість споживачів електроенергії як в сільській місцевості, так і в містах. В 2009 році було офіційно по Україні зафіксовано 20250 випадків таких крадіжок (збитки – 150,5 млн. грн.).

З урахуванням середнього рівня тарифу на електроенергію у цьому ж році в Дніпропетровській області за даними служби економічної безпеки ЕК “Дніпрообленерго” було викрадено електроенергії на суму 100 млн. гривень. Це та електроенергія, яка була відпущена, але лічильники споживачів її не зафіксували і відповідно ніхто за неї не сплатив. Основні причини такого стану справ – відсутність дієвих способів боротьби з викраданнями електроенергії і низький технічний стан системи обліку електроенергії. Крім того, складна конфігурація і велика розгалуженість даних мереж створюють значні труднощі по виявленню місць викрадань електроенергії, а простота викрадань приводять до широкого поширення цього виду злочину.

Таким чином, розробка ефективних методів та сучасних спеціальних засобів боротьби з розукомплектуванням електромереж і викраданнями електроенергії для оперативних підрозділів органів внутрішніх справ є назрілою і украй необхідною.

Існуючі сьогодні пристрої для виявлення місць пошкодження ліній електропостачання (ЛЕП) не можуть бути застосовані для охоронних цілей, бо не працюють в автоматичному режимі, не мають можливості запам’ятовувати параметри ЛЕП та їх порівнювати.

Тому в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ був запропонований пристрій та розроблена методика для охорони ЛЕП і кабельних ліній, які вільні від наведених вище недоліків. Методика виявлення викрадань з застосуванням таких пристроїв наступна: підключений до знеструмленої ЛЕП або кабелю пристрій періодично проводить заміри параметрів лінії, запам’ятовує ці параметри, а після проведення наступних замірів, порівнює результати замірів з попередніми.

Запропонований охоронний пристрій захищений Декларативним патентом України на винахід №70695 А та патентом на винахід №70695 і може успішно використовуватися підрозділами державної служби охорони МВС України для захисту ЛЕП від злочинних зазіхань. Автоматичне визначення місця пошкодження ЛЕП дозволить відповідним територіальним підрозділам ОВС оперативно реагувати на викрадання і сприятиме підвищенню ефективності розкриття таких видів злочину.

Ефективно виявляти або попереджувати крадіжки електроенергії можна лише з використанням спеціальних технічних засобів, для того щоб можна було з'ясувати, ким, як, коли, за яких обставив та у яких розмірах відбулася крадіжка, тобто діяти необхідно лише по «гарячих слідах». Тільки за таких умов можна отримати реальний результат у боротьбі з викраданням електроенергії.

Відомо, що існує лише дві можливості для крадіжок електроенергії: це несанкціоноване підключення до мережі та маніпулювання з лічильником. На сучасному етапі розвитку техніки існують можливості для ефективної протидії таким видам злочину.

Для припинення спроби маніпулювання з індукційним лічильником електроенергії у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ запропоновано технічний прилад (патент України на винахід №79846). Останній працює таким чином. При підключенні споживачів електроенергії до електричної мережі починає роботу лічильник електроенергії, результатом чого є обертання диска лічильника. Додатковий оптичний датчик обертів диска реагує на обертання і починає формувати прямокутні імпульси напруги, частота яких лінійно залежить від споживаної електричної потужності. У разі невідповідності споживаної енергії результатам контролю, що може бути у разі втручання у роботу лічильника, видається керуючий сигнал на комутаційний апарат, який відключає споживачів від електричної мережі. Тим самим перекривається можливість крадіжки електроенергії примусовим зупиненням або зменшенням частоти обертів диску лічильника.

Для використання передових технологій для боротьби з безобліковим споживанням електроенергії та виявлення фактів несанкціонованого підключення до електромереж авторами запропоновані сучасні криміналістичні пристрії (патенти України на корисну модель №№12568, 24136). При технічній реалізації пристроїв ставилося завдання щодо удосконалення контролю обліку електроенергії, шляхом одночасного контролю величини електричного струму навантаження в характерних точках електричної мережі, з можливою обробкою результатів вимірів для визначення балансу струмів навантаження в мережі. За рахунок цього з’являється можливість виявлення несанкціонованого споживання електроенергії.

Размещено на

Похожие работы на - Розробка спеціальних засобів для боротьби органів внутрішніх справ з розукомплектуванням мереж електропостачання та викраденням електроенергії

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!