Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Менеджмент
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  210,05 kb
 • Опубликовано:
  2010-07-20
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра стратегії підприємства

Дисципліна: Управління консалтинговою діяльністю

ЗВІТ

Про виконання завдань на базах виробничої практики

(підприємство ТОВ “УКР-ПАК", м. Біла Церков за 2005 - 2007 роки)

“Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

ДЛЯ ТОВ "УКР-ПАК"

Частина 1

КОНСАЛТИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Технічний розділКиїв 2008

“Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"


Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" працює в сфері юридичного, економічного та менеджмент консультування з початку 1999 року. Крім того, об'єднавши висококваліфікованих спеціалістів, "НАВІГАТОР" об'єднав і їх традиції та досвід роботи. Разом з тим, розвиваючись, компанія створює все нові і нові можливості та послуги для своїх клієнтів. Повний спектр юридичних послуг, бізнес планування, маркетингові дослідження, реструктуризація підприємств - тільки деякі зі списку послуг компанії, відтепер доповнюються ще однією створеною можливістю. Починаючи з січня 2000 року компанія має представництва в Росії (Москва, Санкт-Петербург) та Білорусії (Мінськ) і таким чином спроможна забезпечити надання своїх послуг на всій території України, Росії та Білорусії.

Цінуючи Ваш та свій час ми пропонуємо Вам вибрати одну чи декілька моделей індивідуальної співпраці з нами.

Ми пропонуємо такі три основні моделі роботи:

Модель №1

Модель №2

Модель №3

Надання послуг на підставі окремих замовлень

Комплексне абонентське обслуговування (помісячне, поквартальне)

Представництво Ваших інтересів спеціально відокремленим підрозділом

Короткий опис моделі:

Виконання робіт на основі разових замовлень, за цінами, що склались на момент укладання договорів.

Короткий опис моделі:

Надання всього спектру послуг компанії на основі єдиного договору, за пільговими цінами.

Короткий опис моделі:

Укладення договору про закріплення за клієнтом підрозділу нашої фірми, який працюватиме як представництво Вашої компанії.


Надання консалтингових послуг починається з усвідомлення необхідності змін. Причому таких змін, які ви з об'єктивних причин не можете здійснити самі. Тоді такі зміни можуть бути запроваджені стороннім професіоналом - менеджмент-консультантом. Отже, усвідомлення в голові, ресурси для проведення реструктуризації в кишені - і можна запрошувати представника консалтингової компанії.

Якоїсь особливої підготовки для першої зустрічі не потрібно. Визначте тільки, можливо навіть в самих ідеалістичних описах, те що б ви хотіли зробити. Розкажіть консультантові про ті проблеми які ви намагаєтесь вирішити і про завдання чи цілі які хочете досягти. Професійний консультант сам вестиме розмову задаючи Вам запитання, для того, щоб створити уявлення про сутність вашого бізнесу і про шляхи досягнення ваших цілей.

В більшості випадків українські підприємства мають проблеми пов'язані з проблемами росту, неефективності функціонування, низьким рівнем продажів, неефективним виробництвом.

Ваше підприємство ТОВ "УКР-ПАК" за нашими дослідженнями є од-ним із провідних постачальників сучасного і якісного устаткування для харчо-вої промисловості в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.

За нашими дослідженнями ТОВ "УКР-ПАК" (09117, Київська обл., м. Біла Церква вул. Гагаріна, 37-а) 11 років працює на ринку виробництва технологічного устаткування для харчової промисловості. За цей період нагромаджений унікальний досвід розробки і впровадження інноваційних продуктів у сфері виробництва й експлуатації технологічного устаткування.

За час роботи компанії удалося створити систему, що забезпечує взаємовигідне співробітництво більш ніж з 280 підприємствами Росії, Беларусі, України, Казахстану, Узбекистану, Прибалтики, Польщі, Болгарії, Угорщини.

Імпортуєме устаткування та устаткування власного випуску створене для оптимізації харчового виробництва, дозволяє автоматизувати процес роботи на будь-якому етапі, воно забезпечує значне підвищення продуктивності праці.

В залежності від вимог Замовника устаткування може або реалізувати тільки базові функції, або використовувати максимальні можливості. Технічні фахівці ТОВ “УКР-ПАК” дають рекомендації по установці і настроюванню устаткування, а також консультують обслуговуючий персонал компанії-замовника про можливі причини і способи усунення несправностей у випадку їхнього виникнення. Фахівці сервісного центра мають великий досвід обслуговування, ремонту і модернізації фасовочно-пакувального і технологічного обладнання виробників України, Росії, Ізраїлю, Болгарії, Польщі, Італії, Німеччини, Кореї та ін.

За 2007 рік заводом випущене і змонтовано 27 комплексних ліній розливу газованих і негазованих напоїв, у тому числі: спирту, квасу, пива, молочнокислих напоїв, миючих засобів.

Основні типи імпортуємої та власної продукції продукції ТОВ “УКР-ПАК”:

Водоохолоджувачі;

Сатуратори;

Лінії розливу;

Укупорочне устаткування;

Етикетировочне устаткування;

Пакувальне устаткування;

Глазировочне устаткування;

Конвеєри;

Гвинтові компресори;

Устаткування видуву ПЕТ тари.

В той же час, проведена нами економічна діагностика Вашого підприємства по результатам фінансової звітності за 2005 - 2007 роки (Додаток А), опублікованій на Інтернет-сайті Державної комісії України по цінним паперам та фондовому ринку, виявила певні негативні тенденції в розвитку Вашого підприємства (рис. А.1 - А.6 Додаток А):

підприємство є фінансово стійким та динамічно зростаючим, але у 2007 році досягнутий темп зростання підприємства (37,2%) знизився майже в 2 рази відносно досягнутого темпу зростання у 2006 році (79,3)%;

підприємство розвивається за екстенсивною формою, тобто темп зростання активів підприємства перевищує темп зростання доходів від реалізації продукції та темп зростання рівня чистого прибутку після оподаткування, що не відповідає “золотому правилу" стійкого розвитку підприємств;

ефективність використання активів підприємства за ресурсо віддачею в виручку від реалізації при зростанні активів підприємства знижується, що свідчить про проблеми з стратегічним планування розвитку;

підприємство недостатньо працює над формами розрахунків з дебіторами за відпущену продукцію, що при значному перевищенні дебіторської заборгованості над кредиторською приводить до хронічної відсутності моментальної ліквідності, тобто відсутності готівкових коштів для розрахунків;

Всі ці проблеми потребують впровадження заходів по реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві.

Як показав проведений нами попередній аналіз, в зовнішньоекономічних операціях імпорту ТОВ “УКР-ПАК” використовує ризикові форми оплату у вигляді:

передоплати банківським переказом 50% суми контракту;

очікування виконання експортером - нерезидентом відгрузки перед-оплаченого обладнання через 10 днів після надходження суми переоплати (до 2 днів), яка виконується митним оформленням та передачею обладнання транспортному перевізнику для транспортування із Росії в Україну (номінальний строк - 3 дні);

сплату 2-ї частини контракту - 50% на протязі 3-х днів після повідомлення про відгрузку обладнання експортером, тобто також і при умовах ненадходження імпортуємого обладнання в Україну за 3 дні після документального відвантаження.

Така схема імпортного зовнішньоекономічного контракту задовольняє експортера-нерезидента, але має декілька основних ризиків для ТОВ “УКР-ПАК”:

Невідгрузку передоплаченого обладнання експортером-нерезидентом на протязі 10 днів після надходження 50% передоплати;

Ненадходження документально відвантаженого обладнання на протязі 3-х днів та додаткову оплату другої частини контракту - 50% без фактичного отримання сплаченого обладнання, тобто перехід на схему 100% переоплати банківським переказом;

Ненадходженням 100% передоплаченого обладнання на протязі 90 днів після оплати (загублення грузу, викрадення грузу, кримінальна імітація відвантаження грузу експортером) та застосування до ТОВ "УКР-ПАК" заходів впливу контрольними установами України за порушення валютного законодавства;

Можливість зриву строків поставок на експорт комплексної лінії з комплектуванням її імпортним ПЕТ - автоматом.

У підприємства ТОВ “УКР-ПАК” існує тривалий в часі касовий розрив готівкових коштів, оскільки між строком передоплати та фактичним строком поставки імпортного ПЕТ - автомата існує практично 15 днів, коли готівкові кошти витрачені, а при відсутності фактичної поставки неможливо брати передоплату по експортному контракту перепродажу ПЕТ-автомата.

Мета нашої консалтингової пропозиції полягає в обґрунтуванні доцільності реінжинірингу бізнес-процесів в Вашому підприємстві з освоєнням алгоритму управлінського рішення по впровадженню векселів на обох етапах торгово-посередницької операції для оптимізації показників схем розрахунків по зовнішньоекономічним торгово-посередницьким операціям ТОВ “УКР-ПАК”:

оплата контракту авальованим векселем (погашення через 70 днів) негайно по факту угоди на поставку імпортної продукції із відповідним зниженням ціни на імпортну продукцію;

отримання від покупців-дебіторів на вітчизняному ринку чи покупців дебіторів експортних поставок авальованих векселів за відпущену продукцію з строком погашення 30 - 60 днів після відвантаження товару;

врахування отриманих векселів в комерційному банку (вексельний кредит) до строку погашення векселів та отримання оборотних коштів для продовження оборотних циклів підприємства (нові імпортні поставки).

Предметом консалтингового дослідження буде є розробка всіх стадій бізнес-проекту - формулювання, розробка алгоритму, оцінка привабливості і ефективності впровадження вексельного обігу в зовнішньоекономічних розрахунках з рефінансуванням отриманих векселів в комерційних банках.

Практичне значення отриманих результатів від нашого консалтингового дослідження - в наданні Вашому підприємстві ТОВ "УКР-ПАК" рекомендацій та практичних пропозицій по управлінню проектом впровадження вексельного обігу в зовнішньоекономічних розрахунках з рефінансуванням отриманих векселів в комерційних банках, побудованих за послідовною технологією проектного менеджмента.

консалтингову пропозицію

“Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

по розробці матеріалів передінвестиційної фази бізнес-плану майбутнього проекту Вашого підприємства.

В консультаційній угоді будуть обумовлені наступні взаємні позиції:

а) Визначення необхідних ресурсів та їх джерел:

1. Ресурси, що надаються консалтинговою компанією та додатково сплачуються клієнтом:

час консультування,

юридичні та інформаційні послуги,

науково-дослідна робота,

спеціальні розрахунки тощо;

2. Специфічні ресурси, що надає клієнтська організація (створення сприятливих умов для реалізації консультаційного процесу):

інформування персоналу про мету й зміст консультаційного процесу;

внутрішні директиви для подолання опору персоналу;

створення умов для опитувань, експериментів, ділових ігор, надання спеціальної інформації тощо.

б) Пропонуєма організація консультаційного процесу:

1. Тип консультаційного завдання:

Діагноз проблеми;

Розробка плану консультаційних заходів;

2. Міра складності та тривалості:

робота виконуватиметься на протязі 2 місяців;

робота буде проводитися з використанням внутрішньої фінансово-управлінської документації підприємства та з залученням працівників фінансово-бухгалтерських служб підприємства;

3. Форми взаємодії консультанта і клієнта, ролі консультанта в організації клієнта, його повноваження:

виконання роботи пропонується здійснювати за моделлю "доктор-пацієнт" - консультант здійснює діагностику організації, виявляє проблеми клієнта та розробляє комплекс заходів, здатних їх вирішити;

це дозволяє мати об’єктивний погляд на проблеми та труднощі клієнта, визначити справжні причини їх виникнення;

процес впровадження змін здійснюється самостійно клієнтом без участі та відповідальності консультанта.

4. Ступінь відповідальності консультантів за успіх проекту

Консультант є "Технічним експертом" і за допомогою спеціальних знань та досвіду надає клієнтові відповідні послуги. За досягнення цілей консультування відповідає, як правило, клієнт. Консультант виконує лише локальну експертну роботу, дає пораду з приводу вже визначеної проблеми;

консультант також є "розробником альтернатив" та може запропонувати для вибору декілька варіантів вирішення проблеми та визначити для кожного з них супутній ризик. Консультант також визначає критерії оцінки альтернатив та розробляє стратегії реалізації кожної з них, без погодження з клієнтом консультант безпосередньо не бере участі у виборі ефективного варіанта рішення. Остаточне слово лишається за клієнтом, для якого консультант тільки готує та обґрунтовує рішення.

5. Календарний план-графіку виконання консультаційного завдання, моменту завершення консультування та підтримки зворотного зв'язку наведений в розділі 3 консультаційної пропозиції.

Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" надає консалтингові послуги в наступних галузях бізнеса підприємства:

Надання економічних консультацій:

Маркетинг та реклама, Public Relation менеджмент

Створення ефективної системи маркетингу

Маркетингові дослідження ринків, галузевий аналіз

Розробка маркетингових стратегій, планування рекламних компаній, PR-акції

Аналіз конкурентноздатності

Бізнес планування, оцінка ефективності

Інвестиційне проектування:

Формування ідеї

Пошук фінансування

Виготовлення проектної документації

Супровід здійснення інвестицій

Подальше обслуговування

Управління фінансами:

Фінансовий аналіз та фінансове планування

Управління фінансовими потоками (Cash flow management)

Оптимізація затрат

Кредитування

Оцінка фінансових ризиків

Пошук альтернативного фінансування

Менеджмент консультування:

Операційна, оперативна чи фінансова реструктуризація:

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Розробку рекомендацій для Плану реструктуризації

Впровадження та застосування Плану реструктуризації

Ведення кризового управління

Диверсифікація виробництва

Організація виробництва нових видів продукції та послуг

Модернізація виробництва

Стратегічне планування:

Розробка стратегій розвитку

Підвищення ефективності виробництва

Наші ключові компетенції викристалізувалися через більш ніж десятирічну роботу з клієнтами, і вибудувалися навколо категорій, що дозволяють працювати з усією бізнес-системою компанії: стратегії, бізнес-процесів, управління змінами, корпоративними фінансами, інформаційними технологіями, тощо. Розуміння бізнес-культури компанії, людський вимір організації лежить в основі всіх наших спільних робіт з менеджерами клієнта-партнера.

Для виконання консультаційного проекту Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" залучає 4 консультантів, з них 2 спеціалісти в різних функціональних сферах, 1 менеджер проекту і 1 старший консультант.

Таблиця 2.1

Штатний состав спеціалістів проекту

№ п/п

ПІБ

Посада, яку обіймає в Центрі

Плануєма тривалість роботи консультанта

Становий Валерій Львович

Головний менеджер проектів з реінжинірингу бізнес-процесів

2 неділі

2.

Сухідзе Георгій Дзуєвич

Старший консультант, спеціаліст з фінансового аналізу підприємств

1 місяць

3.

Долінов Петро Миколайович

Спеціаліст з міжнародного бізнесу

2 неділі

4.

Леонтьева Марина Павлівна

Старший консультант - Спеціаліст з вексельного обігу та розрахунків підприємств

1 місяць


Кваліфікація спеціалістів, залучаємих для виконання консультаційного проекту консалтингового об'єднання "НАВІГАТОР" наведена в табл.2.2

Таблиця 2.2

Кваліфікація спеціалістів проекту

№ п/п

ПІБ

Посада, яку обіймає в Центрі

Освітня каліфікація

Стаж роботи в центрі

Сфера практичного досвіду

1.

Становий Валерій Львович

Головний менеджер проектів з реінжинірингу бізнес-процесів

Вища освіта -Маркетолог-економіст, д. е. н.

8

Автор 3 монографій з маркетингу підприємств, зам. директора об’єднання

2.

Сухідзе Георгій Дзуєвич

Старший консультант, спеціаліст з фінансового аналізу підприємств

Вища освіта - Економіст,

К. е. н.

6

Керівництво 3 проектами реінжинірингу бізнес-процесів

3.

Долінов Петро Миколайович

Спеціаліст з міжнародного бізнесу

Вища освіта -Економіст, к. е. н.

4

Зав. кафедрою міжнародного бізнесу КНТЕУ

4.

Леонтьева Марина Павлівна

Старший консультант - Спеціаліст з вексельного обігу та розрахунків підприємств

Вища освіта - економіст - бухгалтер

3

Сертифікат Європейської школи маркетологів


Консультаційний проект передбачає роботи доінвестиційної фази і включає два етапи:

1. Розробку бізнес-плану проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій";

2. Обґрунтування джерел фінансування проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій";

Роботи доінвестиційної фаза проекту включають:

вивчення прогнозів і напрямків розвитку фірми, регіону, країни;

аналіз умов для впровадження початкового задуму;

розробка концепцій проекту; розробка бізнес-плану проекту і попереднє обґрунтування інвестицій - оцінка життєздатності проекту;

вибір і обґрунтування місця розміщення проекту;

екологічне обґрунтування;

аналіз і перспективу;

попереднє інвестиційне рішення;

розробка попереднього плану реалізації проекту;

На доінвестиційній фазі проекту випускаються 4 основні документи:

А) Перший етап

аналіз інвестиційних можливостей;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням;

Б) Другий етап

уточнене техніко-економічне обґрунтування;

доповідь з питань інвестиційних можливостей;

Кошторис вартості консалтингової послуги спеціалістів консалтингового об'єднання "НАВІГАТОР" розраховується згідно прийнятому розподілу витрат фірми на впровадження проекту [6]. Значимість кожної стадії (фази) проекту оцінюють по затратам на 5 фазах проекту:

розробка концепції - 2-3%;

проектування - 10-20%;

матеріалізація проекту - 60-70%;

закриття (ліквідація) проекту - 10-12%.

Ці 5 стадій (фаз) відбивають типовий "життєвий цикл" правильно побудованого проекту. Рішення на продовження проекту необхідне по закінченню кожної з перших 3-х фаз, а на четвертій і п'ятій фазах рішення приймається перед початком кожної фази. Усі вищенаведені стадії (фази) проекту є своєрідними мініпроектами з визначеними цілями, обмеженнями і підходами до керування. Успішне закінчення кожної фази - це своєрідна віха проекту, контрольна крапка його виконання.

Таким чином, вартість консалтингового проекту становитиме 6 - 8% від орієнтовної вартості реалізації проекту - 90 тис. $, тобто - 6 - 8 тис. $, які прогнозується витратити згідно статей номінального кошторису (табл.3.1).

Оплата консультаційних послуг здійснюється:

50% авансова передоплата;

50% оплата після здачі проекту замовнику;

Вартість консультаційних послуг не є фіксованою, тому можливі зміни в сторону зменшення чи збільшення в разі потреби в обумовленому вище діапазоні. В разі закінчення проекту достроково, старший консультант надає звіт про всі витрати, які були зроблені, а вартість консультаційних послуг буде, відповідно, зменшена. Достроковість виконання проекту залежить від Вашого тісного співробітництва з нами.

Приблизний час, необхідний для виконання консультаційного проекту, становить календарних днів 30 днів, вартість оплати праці 1 робочого дня консультанта становить - 85$ / день (без загальних накладних витрат консультування - табл.3.1):

а) Перший етап - 16 днів

аналіз інвестиційних можливостей - 6 днів;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням - 10 днів;

б) Другий етап - 14днів

уточнене техніко-економічне обґрунтування - 7 днів;

доповідь з питань інвестиційних можливостей - 7 днів;

Таблиця 3.1

Кошторис послуг консалтингового Об'єднання "НАВІГАТОР" при розробці консалтингового проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій"

№ п/п

Назва статті витрат

Сума в $

1.

Оплата праці консультантів

5 500

2.

Спеціальні витрати

200

3.

Витрати на маркетинг

500

4.

Устаткування, канцелярські витрати

100

5.

Витрати на програмне забезпечення і комп”ютерні запчастини

600

6.

Мобільний телефонний чи місцевий зв”язок

200

7.

Транспортні витрати

300

8.

Витрати на друкування та копіювання

100

9.

Витрати на послуги інших підрядників

500

10.

Загальна вартість

8 000


Робота консультантів вимірюється консультанто-днями. Тобто, ви платите за кількість днів помножених на тариф. В особливих випадках день можна буде розділити на години. Саме з цих робочих годин і днів складається робота консультанта. І зовсім не обов'язково, щоб місяць роботи консультанта відповідав календарному місяцю - в більшості випадків консультант працюватиме на Вашому підприємстві два-три дні в тиждень. Обманювати Вас з кількістю відпрацьованих днів консультанту немає змісту - він пише звіт за результатами роботи і ви легко можете його перевірити. Крім того, він повинен видати конкретні результати, і повірте, працюватиме для вас і більше ніж потрібно, тільки б ви справді були зацікавлені досягти конкретних результатів.

В разі перевищення строків проекту відносно плану не за нашою провиною, заказчик має оплатити усі додатково встановлені витрати у подвійному розмірі. Якщо виникають затримки по вині консультантів нашого центру - заказник не відшкодовує додаткові витрати.

Контроль за виконанням робіт ведеться на протязі всього проекту.

Кожний тиждень старший консультант надає інформацію про етап, на якому знаходиться проект, про результати, які були досягнені, проблеми з якими зіштовхуються консультанти, майбутні прогнози та дії, заходи, які консультанти передбачають для прискорення роботи.

Вельмишановне керівництво

ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "УКР-ПАК"!

Резюме

Ми пропонуємо Вам новий проект розвитку бізнесу ТОВ „УКР-ПАК” в галузі вексельної технології організації міжнародних розрахунків, яка є ефективним способом реінжинірингу бізнес-процесів на Вашому підприємстві та нейтралізації негативних тенденцій в забезпеченні ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності роботи.

Консалтингове Об'єднання "НАВІГАТОР" має необхідний науково-технічний потенціал для управління проектами та вирішення проблем консультування оптимальних шляхів розвитку Вашого бізнесу на основі постійного моніторингу нашими спеціалістами розвитку інноваційних напрямків бізнесу в галузі оптимізації схем зовнішньоекономічних розрахунків та застосування вексельних технологій рефінансування кредиторської та дебіторської заборгованості в розрахунках.

Список використаної літератури


1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: учебник. - М, 2002, 192с.

2. Верба В.А. Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000, 244с.

3. Верба В., Решетняк Т. Кадрова політика консалтингових фірм //

Рис. А.1. - Агрегати балансу підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.2. - Показники рентабельності підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.3. - Динаміка показників ліквідності підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.4. - Динаміка оборотності агрегатів балансу підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки (показники ділової активності)

Рис. А.5. - Динаміка показників рентабельності активів та власного капіталу підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Рис. А.6. - Динаміка показників фондовіддачі основних засобів підприємства ТОВ „УКР-ПАК” за 2005 - 2007 роки

Похожие работы на - Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!