Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Маркетинг
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  13,35 kb
 • Опубликовано:
  2011-02-19
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА




Тести

та тему:

«Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства»



Підготував

студент 401-к групи

Попович Ігор




Чернівці

2010

1. Збирання, обробка та аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень – це

a. Розробка плану підприємства

b.   Розробка плану збуту

c. Розробка товару

d.   Маркетингове дослідження

2. Обсяг збуту продукції широкого вжитку планується на основі

a. Договору між підприємством та замовниками

b.   Маркетингового дослідження ринку та діяльності конкурентів

c. Рівня попиту на продукцію

d.   Наявності на ринку товарів субститутів

3. Ефективне маркетингове дослідження складається із такої кількості етапів

a. 6

b.   5

c. 4

d.   3

4. Прогнозування обсягів продажу проводять на основі

a. Договору між підприємством та замовниками

b.   Маркетингового дослідження ринку та діяльності конкурентів

c. Рівня попиту на продукцію

d.   Наявності на ринку товарів субститутів

5. Попит може визначатися на таких рівнях

a. 6-ти товарних, 5-ти територіальних і 3-х часових

b.   5-ти товарних, 6-ти територіальних та 4-х часових

c. 5-ти товарних, 5-ти територіальних та 3-х часових

d.   7-ми товарних, 4-х територіальних та 3-х часових

6. Загальна місткість ринку протягом планового періоду (МР) включає

a. Кількість покупців товару

b.   Середню кількість покупок одного покупця

c. Середню ціну товару

d.   Усі відповіді правильні

7. Маркетингове дослідження не включає

a. Постановку завдання та визначення цілей

b.   Збір інформації

c. Надання результатів

d.   Контроль

8. Визначення реальних цілей за обсягами збуту та способів їх досягнення з точки зору маркетингу – це

a. Стратегічний план підприємства

b.   Кінцева мета проведення маркетингового дослідження

c. Місія підприємства

d.   Результат діяльності маркетолога підприємства

9. План збуту продукції промислового підприємства може враховувати

a. Державні замовлення

b.   Контракти

c. Інші замовлення

d.   Усі відповіді правильні

10. ЖЦТ складається з

a. 7-ми етапів

b.   6-ти етапів

c. 5-ти етапів

d.   4-х етапів

11. При визначенні попиту не визначається

a. Результати ринкових тестувань, що проводять з метою вивчення можливостей реалізації нового товару

b.   Результати аналізу ринку за минулі роки

c. Точна кількість продукції, яка буде реалізована у майбутньому періоді

d.   Загальна місткість ринку протягом планового періоду.

12. Збір інформації, розробка товару та його створення відбувається на такому етапі ЖЦТ

a. 0-му

b.   1-му

c. 2-му

d.   1-му та 2-му разом

a. канали поширення

b.   реклама

c. місце розміщення підприємства

d.   упаковка

14. Ідентифікація цільового ринку є

a. Етапом створення маркетингового дослідження

b.   Етапом ЖЦТ

c. Етапом планування реклами

d.   Всі відповіді вірні

продукція збут планування

15. При формуванні рекламного бюджету використовують такі підходи

a. Аналітичний

b.   Синтезу

c. Неаналітичний

d.   Аналізу

16. До неаналітичного підходу відносять такі методи

a. Конкурентного паритету

b.   Що виходить з принципу

c. Метод фіксованого відсотка

d.   Усі відповіді вірні

17. До аналітичного підходу не входить такий метод

a. Цільовий

b.   Метод максимальних витрат

c. Метод моделі, що встановлює залежність величини рекламного бюджету від зміни частки ринку, яку має організація

d.   Усі методи входять до аналітичного підходу

18. Залишки нереалізованої продукції включають

a. Запаси готової продукції

b.   Сплачені товари відвантажені споживачам

c. Товари відвантажені споживачам, але несплачені ними

d.   Залишки готової продукції з минулого періоду, але реалізовані в теперішньому

19. Залишки відвантаженої, але неоплаченої на початок планового періоду продукції визначають за даними

a. На кінець планового періоду

b.   На кінець звітного періоду

c. На початок звітного періоду

d.   У будь який період

20. План реалізації продукції включає

a. План обсягу виробництва планової продукції

b.   Залишки нереалізованої планової продукції на початок планового періоду

c. Залишки нереалізованої товарної продукції на кінець планового періоду

d.   Усі показники включаються

Ключ до тестів

1. d 11. c

2. a 12. a

3. b 13. b

4. c 14. c

5. a 15. a, c

6. d 16. d

7. d 17. b

8. b 18. a, c

9. d 19. b

10. b 20. D

 

Похожие работы на - Маркетингова діяльність та планування діяльності підприємства

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!