Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ

 • Вид работы:
  Тип работы
 • Предмет:
  Экономика отраслей
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  43,31 kb
 • Опубликовано:
  2008-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ

Задача №2.

 

Розкрити статичну невизнучуваність рами, реалізувати метод сил на ЕОМ.  та побудувати епюри внутрішніх зусиль, підібрати двотавровий переріз рами.

Розв’язування.

 

1.   Визначаємо ступінь статичної невизначуваності рами (мал. а):

 раз ст. невизн. (3 в’язі зайві)

 

2.   Вибираємо основну систему (мал. б).

3.   Будуємо еквівалентну систему (мал. в).

4.   Записуємо канонічне рівняння

 

5.   а). будуємо вантажний стан (мал. г) і епюри Qр (мал. д) та Мр (мал. е).

 

 

 

б). будуємо три одиничних допоміжних стани (мал. є,ж,з) і одинични епюри для них.

6.   Для деформаційної перевірки вибираємо нову основну систему (мал.іі) і будуємо епюру М4.

 

7.   Для визначення переміщення ΔВгор., будуємо одиничний допоміжний стан (мал.ім) і епюру для нього М5.

8.   Готуємо числові данні для ЕОМ:

Ступінь статичної невизначуваності n=3;

Кількість ділянок – 4;

Інтенсивність нагрузок  

Дожини ділянок  

Відносна жорсткість  

Розширена матриця згинальних моментів  

Вантажні згинальні моменти  

Матриця  

9.   Маємо результати:


10.  За отриманими даними будуємо епюри Qр (мал. к) та Мр (мал. л).

11.  Виконуємо статичну перевірку правильності розв’язання задачі (перевіряємо рівновагу вузлів):

 

В    

                                                                        

                                    K  

 

                  180

12.  Користуючись методом вирізання вузлів визначаємо повздовжні сили Ns (мал. м) в характерних перерізах:

                                  126

 

        В                                          Ns3                           

                                                                                          

 

                                                                                     

                      135                                                                         Ns2

13. Небезпечний переріз, переріз в якому Ммах=198 кН м.

14.  Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z:

 

15. Підбираємо двотавровий переріз рами для якого має бути WZ=1235,5 см3.             За таблицями сортамента знаходимо що міцним є двотавр №50, для якого WZтабл.=1235,5 см3.


Двотавр №50: WZтабл.=1235,5 см3, h=500 мм, b=170 мм, d=10 мм, t=15,2 мм.

Похожие работы на - Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!