Шпоры по уголовному праву

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Уголовный процесс
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  17,29 kb
 • Опубликовано:
  2009-01-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Шпоры по уголовному праву

|Запитання №1. |Запитання №6. | |
|Стаття 140. Крадіжка |Стаття 222. Незаконне |Запитання №11. |
|Таємне викрадення |носіння, зберігання, |Стаття 95. Умисне вбивство,|
|індивідуального майна |придбання, виготовлення і |вчинене в стані сильного |
|громадян (крадіжка). |збут вогнестрільної чи |душевного хвилювання. |
|Крадіжка, що завдала |холодної зброї, бойових |Умисне вбивство, вчинене |
|значної шкоди потерпілому, |припасів та вибухових |в стані сильного |
|а так само вчинена за |речовин. |душевного хвилювання, що |
|попереднім зговором групою |Носіння, зберігання, |раптово виникло внаслідок |
|осіб або повторно. |придбання, виготовлення |протизаконного насильства |
|Крадіжка з проникненням у |або збут вогнестрільної |або тяжкої образи з боку |
|житло. |зброї (крім гладкоствольної|потерпілого. |
|Крадіжка, вчинена особливо |мисливської), бойових | |
|небезпечним рецидивістом. |припасів або вибухових |Стаття 96. Умисне вбивство |
| |речовин без відповідного |матір'ю своєї |
|Стаття 141. Грабіж |дозволу. |новонародженої дитини. |
|Відкрите викрадення |Особа, яка добровільно |Умисне вбивство матір'ю |
|індивідуального майна |здала вогнестрільну |своєї дитини під час |
|громадян (грабіж). |зброю, бойові припаси |пологів або зараз же після|
|Грабіж, поєднаний з |або вибухові речовини, |пологів. |
|насильством, що не є |що зберігались у неї | |
|небезпечним для життя чи |без відповідного |Стаття 97. Вбивство при |
|здоров'я потерпілого, або |дозволу, звільняється |перевищенні меж необхідної |
|з погрозою застосування |від кримінальної |оборони. |
|такого насильства, а так |відповідальності. | |
|само грабіж, що завдав |Носіння, виготовлення або |Стаття 98. Вбивство з |
|значної шкоди потерпілому |збут кинджалів, фінських |необережності |
|або вчинений за попереднім |ножів або іншої холодної | |
|зговором групою осіб чи |зброї без відповідного | |
|повторно. |дозволу. | |
|Грабіж з проникненням у | | |
|житло. | | |
|Грабіж, вчинений особливо | | |
|небезпечним рецидивістом. | | |


Запитання №10.
Стаття 69. Бандитизм.

Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а так само участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.
|Запитання №3.
Стаття 223. Розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин.

Розкрадання вогнестрільної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів до неї або вибухових речовин.

Те саме діяння, вчинене шляхом розбійного нападу, або повторно, або за попереднім зговором групою осіб, чи особливо небезпечним рецидивістом.

|Запитання №9.
Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів.

Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів, якщо це потягло за собою людські жертви або інші тяжкі наслідки. | |

апитання №5.

Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької діяльності.

Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави, інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені особою, раніше судимою за заняття забороненими видами підприємницької діяльності.
|Запитання №14.
Стаття 108. Зараження венеричною хворобою

Завідоме поставлення іншої особи через статеві зносини або іншими діями в небезпеку зараження венеричною хворобою.

Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби.

Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яка раніше судилася за зараження іншої особи венеричною хворобою, а так само зараження двох або більше осіб, або неповнолітнього. |Запитання №15.
Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа.

Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє від обов'язків.

Ті ж дії, вчинені повторно. | |Запитання №12.
Стаття 155. Обман покупців.

Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних цін або інший обман покупців у торговельних підприємствах чи підприємствах громадського харчування.

Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155-1 цього Кодексу.

Стаття 155-1. Обман замовників.

Перевищення встановлених цін і тарифів на побутові і комунальні послуги, що надаються населенню, обрахування або інший обман замовників у підприємствах побутового обслуговування населення і комунального господарства.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, або таке, що спричинило втрату будь-якого органу або втрату його функцій, душевну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний з стійкою втратою працездатності не менше ніж на одну третину, або перервання вагітності чи непоправне знівечення обличчя.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або мордування, або коли воно сталося внаслідок систематичних, хоч би й не тяжких тілесних ушкоджень.

Умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, а так само вчинене особливо небезпечним рецидивістом.
|Запитання №20.
Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін на товари народного споживання та послуги населенню.

Примушування особи до штучного підвищення чи підтримання високих цін на товари або послуги населенню шляхом насильства, завдання шкоди або погрози їх застосування.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, або організованою групою.
| |

Запитання №4.
Стаття 117. Згвалтування.

Згвалтування, тобто статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої.

Згвалтування, вчинене особою, яка раніше вчинила такий злочин.

Згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої.

Згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої.

Стаття 118. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої.

Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб або особливо небезпечним рецидивістом, чи особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтею 117 або частиною 2 статті 122 цього
Кодексу, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само вчинене щодо неповнолітньої.

Стаття 119. Примушування жінки до статевого зв'язку.

Примушування жінки до статевого зв'язку особою, щодо якої жінка є матеріально або по службі залежною.

Стаття 120. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

Стаття 121. Розбещення неповнолітніх.

Вчинення розпутних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку.

Стаття 122. Мужолозтво.

Те саме діяння, вчинене групою осіб, або щодо неповнолітнього, або особою, яка раніше вчинила такий злочин.
|Запитання №2.
Стаття 123. Незаконне позбавлення волі.

Незаконне позбавлення волі.

Те саме діяння, вчинене способом, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань.

Стаття 123-1. Захоплення заложників

Захоплення або тримання особи як заложника, поєднані з погрозою вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або дальшим триманням цієї особи, з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної або юридичної особи чи групи осіб вчинити або утриматися від вчинення якої-небудь дії як умови звільнення заложника.

Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Чинність частин 1 і 2 цієї статті не поширюється на випадки вчинення такого злочину на території України, коли особа, яка захопила або тримає заложника, перебуває на території України, і ця особа, а також заложник є громадянами України.

Захоплення чи утримання особи як заложника з метою спонукання державної, громадської установи або органу чи посадової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заложника -

Дії, передбачені частиною 4 цієї статті, вчинені щодо працівника правоохоронного органу чи представника влади, а так само щодо його близьких родичів, або за попереднім зговором групою осіб, або особливо небезпечним рецидивістом чи поєднані із заподіянням потерпілому середньої тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження.
|Запитання №13.
Стаття 70. Контрабанда

Контрабанда, тобто переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, або групою осіб, які організувалися для заняття контрабандою, а так само таке ж незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї).
-------------------
Примітка. Під великим розміром слід розуміти контрабанду, якщо загальна вартість її предметів становить двісті і більше офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 70-1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, вчинена особливо небезпечним рецидивістом чи організованою групою, а так само, якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах.
________________
Примітка. Особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, а також великий та особливо великий розмір цих засобів і речовин визначаються
Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України.
| |Запитання №17.
Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю.

Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, |Запитання №18.
Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і
Демонстрацій.

Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за такі ж дії, - карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. |Запитання №19.
Стаття 81. Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки.

Стаття 82. Розкрадання державного або колективного майна шляхом грабежу.

Стаття 83. Розкрадання державного або колективного майна шляхом шахрайства.

Стаття 84. Розкрадання державного або колективного майна шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем.

Стаття 86. Розбій з метою розкрадання державного або колективного майна.


Похожие работы на - Шпоры по уголовному праву

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!