Проблемы, вставшие перед ВМФ и военной наукой (1986-1996гг.)

 • Вид работы:
  Доклад
 • Предмет:
  История техники
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  11,22 kb
 • Опубликовано:
  2009-01-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проблемы, вставшие перед ВМФ и военной наукой (1986-1996гг.)

Форма № Н-6.01

НАЦІОНОЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Лісові культури
Студента IV курсу 1 групи

Лісогосподарського факультету

Хмеляра Володимира Васильовича

Керівник: Пінчук А. П.

Роботу представлено до захисту ___РљРёС—РІ-2017

Р—РјС–СЃС‚

Частина 1- Загальна

Вступ                                                                                        1

Розділ 1. Місце розташування, природні та економічні умови району діяльності підприємства                                                                                1

Частина ІІ- Лісовий розсадник

Розділ 2. Призначення, виробнича потужність та організація території розсадника.                                                                                                      3

Розділ 3. Основи агротехніки                                                                     9

Розділ 4. Технологія та виробнича собівартість вирощування лісового садивного матеріалу                                                                  14

Частина 3 – Лісові культури

Розділ 5. Характеристика об’єктів, які підлягають залісненню    30

Розділ 6. Обґрунтування запроектованих типів лісових насаджень та агротехніки їхнього вирощування                                                       32

Розділ 7. Кошторис витрат на створення лісових насаджень та їх економічне обґрунтування                                                                                38

Розділ 8. Організація та охорона праці в розсаднику                 39

Використані джерела                                                                   43

додатки

 

Частина 1- Загальна

Вступ

Створення лісових культур в наш час відіграє важливе значення, оскільки користь від лісів неоціненна. Вони є джерелом деревини, другорядних лісових ресурсів, недеревних продуктів лісу. Крім того вони виконують величезну екологічну роль. Ліси поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Також ліси виконують і багато інших на перший погляд непомітних корисностей. Наприклад, лісомеліоративні насадження навколо полів значно збільшують прибуток сільського господарства.

Проектування і створення лісових культур повинно здійснюватися висококваліфікованими працівниками, ось чому таким важливим є написання курсового проекту студентами лісогосподарського факультету.

Курсове проектування з лісових культур сприяє поглибленню та узагальненню знань, отриманих під час теоретичного курсу навчання, а також виробляє вміння комплексного підходу до вирішення конкретних завдань лісокультурного виробництва.

Метою курсового проектування є:

- вироблення навиків з проектування лісових культур для заліснення різних лісокультурних площ на лісотипологічній та господарсько-економічній основі;

- оволодіння методикою проведення інженерних розрахунків та в здійсненні економіко-лісівничого обґрунтування запроектованих лісокультурних заходів і типів лісових культур.

Курсовий проект складається з 82 сторінок на яких розміщено 8 розділів, 5 рисунків, 29 таблиць.

Розділ 1. Місце розташування, природні та економічні умови району діяльності підприємства

1.1 Географічне розташування та лісокультурний район.

Державне підприємство ”Дашівське” дослідницьке лісомисливське господарство розташоване за адресом:  Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Шабельня, вул. Яворської  57. Воно належить до лісостепової зони і до правобережного лісостепового району.

1.2 Клімат.

Для даної місцевості характерний помірно-континентальний клімат з відносно м'якою зимою та теплим літом. Середньо річна температура +7°C влітку +20°С, взимку -5°С. Влітку повітря нагрівається до+39°C,взимку охолоджується до-35°C. Особливості клімату визначаються впливом вологих повітряних мас, які приносяться західними вітрами,середня кількість атмосферних опадів 550 мм і може збільшуватись до 650 мм або зменшуватись до 350 мм. Відносна вологість повітря 76-49%. Значна протяжність з ПН-ЗХ на ПД-ЗХ і площа області зумовили різноманітність ґрунтово-кліматичних та лісорослиних умов. Тривалість вегетаційного періоду 170 до діб, а кількість днів з температурою понад 10°С в середньому складає 165.

Із кліматичних чинників, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень - це пізні весняні заморозки, якими уражаються молоді пагони дуба, горіха і інших порід, що проростають на понижених місцезнаходженнях. Інколи вітри західних напрямків носять ураганний характер, що сприяє створенню вітровалів та буреломів.

1.3 Рельєф та ґрунтово-гідрологічні умови.

 В лісах, згідно з існуючим комплексним лісо типологічним районуванням України, переважають свіжі грабові діброви і судіброви. Рельєф області - горбистий, пересічений ярами та балками; рівнинний розміщений на Волино - Подільській височині. Переважають опідзолені чорноземи та сірі лісові суглинкові ґрунти на лесах і лесовидних суглинках.

Рівень ґрунтових вод коливається від5до15м., а в пониженнях до 0,5м

1.4 Р’РёСЃРЅРѕРІРѕРє.

В цілому клімат сприятливий для успішного проростання наступних деревних порід: дуба черешчатого, ясена звичайного, кленів, горіха чорного,липи та інших. Це підтверджується наявністю насаджень високих класів бонітету - дуба черешчатогоІа, І, ясена І.

Частина ІІ- Лісовий розсадник

Розділ 2. Призначення, виробнича потужність та організація території розсадника.

2.1 Технічне завдання

Технічне завдання на розробку проекту організаційно-господарського плану постійного лісового розсадника ДП ”Дашівське ДЛМГ”

1. Призначення та виробничапотужністьу розрізі відділень:

Посівне відділення: вирощувати щороку сіянці у розмірі 1310 тис.шт. ялини європейської 2 річної, 740 тис.шт. дуба звичайного 1 річного для лісовідновлення і лісорозведення.

Шкільне відділення: вирощувати щороку саджанціу розмірі 56 тис. шт. ясена звичайного 4 річного для лісовідновлення і лісорозведення, 22тис. шт. яблунь 2 річних для садівництва.

Маточне відділення: вирощувати щороку здерев’янілих живців 96 тис. шт. верби пурпурової для декоративного садівництва.

2. Відповідно до планового завдання розрахувати площі виробничих відділень розсадника.

3. Розробити проект організації території розсадника та визначити площі допоміжних частин.

4. Скласти перелік будівель, обладнання та оснащення необхідних для забезпечення нормальної діяльності розсадника.

5. Розробити та обґрунтувати  проект сівозмін для виробничих відділень.

6. Запроектувати та обґрунтувати системи основного обробітку ґрунту.

7. Розробити та обґрунтувати  проект системи внесення добрив.

8. Розробити та обґрунтувати  агротехніку вирощування садивного матеріалу у розрізі виробничих відділень та порід. Скласти технологічні карти та визначити виробничі витрати.

9. Визначити допоміжні витрати та технологічну собівартість продукції.

10.  Скласти план реалізації продукції розсадника.

11. Розрахувати потребу в постійних і тимчасових робітниках розсадника.

2.2 Характеристика відведеної під розсадник ділянки

Під розсадник відведено старий зруб який знаходиться на рівнині. Він має сірий лісовий суглинковий ґрунт з рівнем ґрунтових вод 8м. Збудники хвороб і шкідники не виявлені, ЖНП представлений в основному  С/Г бур’янами. Ділянка оточена дубово-грабовими насадженнями.

2.3 Розрахунок площ виробничих і допоміжних частин

Продуктивна частина розсадника (виробнича частина) згідно проектного завдання включає посівне відділення з вирощуванням однорічних сіянців Дуба звичайного та дворічнихсіянців Ялиниєвропейської; деревну шкілку з вирощуванням 4-х річних саджанців Ясина звичайного та 2-х річних саджанців Яблуні; маточкове відділення з Верби пурпурової.

Сіянці вирощують у трипільній сівозміні, у якій одне поле відводиться під пар, а у інших вирощують сіянці.

Загальну площу під породою у посівному відділенні визначаємо за формулою:

S=(N*B)/(C*D)* Рљ/10000,

Де, S-площа під породою посівного відділення, га;

N - кількість сіянців щорічно, продукуються, шт;

В - ширина посівного ряду плюс ширина між стрічкової відстані, м;

С - плановий вихід сіянців з 1м посівної борозенки,шт.;

D- кількість посівних борозенок у стрічці, шт.;

К - коефіцієнт відношення кількості полів у сівозміні до кількості полів, що засіваються щорічно даною породою.

Всі дані по розрахунках посівного відділеннявнесені в таблицю 2.1

Таблиця 2.1. Розрахунок площі посівного відділення розсадника.

в„– РїРї

Назва породи

Термін вирощу­вання сіянців, років

Щорічний плановий відпуск сіянців,
тис. шт.

Кіль­кість полів у сівозмі­ні, шт.

Схема висіву насіння, см

Площа посівного відділення, га

загаль­на

одного поля

щоріч­ного посіву

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ялина  європейська

2

1310

3

25С…25С…25С…25С…50

3,9

1,3

1,3

Продовження таб.2.1

2.

Дуб звичайний

1

740

3

30С…30С…30С…60

1,98

0,66

1,3

РЈСЃСЊРѕРіРѕ

5,88

1,96

2,6

Загальна площа полів по породах:

Ялинаєвр. S=(1310000* 1,5) /(30*5)*3/1/10000=3,9 га

Дуб зв. S=(740000* 1,5)/(21*4)*3/2/10000=1,98га

Схеми посіву будуть мати  наступний вигляд: для ялини європейської

Для дубу звичайного.

Площа шкільного відділення розраховується виходячи з планового завдання на щорічний відпуск саджанців.

Загальна площа деревної та плодової школи розраховується за формулою:

S=N*P*K/10000,ra

Де: S- загальна площа школи, га.

N- кількість рослин, що висаджуються щорічноз урахуванням відпаду, шт.

Р - площа живлення одного саджанця,

К - кількість полів у сівозміні, шт.

Відпад саджанців плануємо у розмірі 15% - для деревних, і до 20% -для плодових, від щорічного відпаду.

Всі дані по розрахунках шкільного відділення внесені в таблицю 2.2

Таблиця 2.2. Розрахунок площі шкільного відділення розсадника.

в„– РїРї

Назва породи

Термін вирощування, років

Щорічний відпуск саджанців, тис. шт.

Відпад за період вирощування, тис. шт.

Потрібно посадити з урахуванням відпаду,

 шт.

Схема розміщення,
Рј

Площа, м2

Кількість полів
у сівозміні, шт.

Площа під породу
у відділі, га

живлення
1 саджанця

одного поля сівозміни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Деревні саджанці

1

Ясен зв

4

56

8,4

64400

0,5С…1

0,5

32200

5

16,1

Плодові саджанці

2

яблуня

2

22

4,4

26400

0,9С…0,4

0,36

9504

4

3,8

Усього по відділу

19,9

Загальна площа полів по породах:

Ясен звич. S=64600*05*5/10000=16,1га

Яблуня S=26400*0,36*4/10000=3,8га

Схеми посадки будуть мати  наступний вигляд: для ясена звичайного і яблуні

Площаматочної плантації визначається відповідно до розрахункової таблиці 2.3

Таблиця 2.3. Розрахунок площі маточної плантації

Назва породи

Розміщення рослин на площі,  м

Площа живлення однієї рослини,

Рј2

Кількість рослин
на 1 га, шт.

Плановий вихід живців з

Планове завдання на заготівлю живців тис. шт.

Площа, га

Сѓ СЂСЏРґРєСѓ

між рядками

однієї рослини, шт.

1 га, тис. шт.

плантації

змінного поля

СѓСЃСЊРѕРіРѕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Верба пурпурова

1

0,5

0,5

20000

40

800

96

0,12

0,12

0,24

Схеми посадки будуть мати  наступний вигляд: для верби пурпурової

2.4 Організація території розсадника

Організація території - це доцільний розподіл території на окремі частини, які мають різне господарське значення для найбільш ефективного використання площі. План організації наведений у додатку 1

Після виготовлення планупродуктивної та допоміжної частини визначаються розміри допоміжних частин і обчислюється їх площа. Результати розрахунків наведені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4. Розрахунок площі допоміжних частин деревного розсадника

в„– РїРї

Назва допоміжної частини

Р РѕР·РјС–СЂ, Рј

Площа, га

довжина

ширина

1

2

3

4

5

1.

Дороги: а) магістральна

240

10

0,24

б) окружна

2160

10

2,16

РІ) РѕСЃРЅРѕРІРЅР°

735

10

0,74

г) допоміжна

2180

5

1,09

РЈСЃСЊРѕРіРѕ РґРѕСЂС–Рі

4995

4,23

2.

Лісова смуга

2240

10

2,24

3.

Господарська ділянка

125

30

0,38

4.

Огорожа

2300

0,5

0,12

РЈСЃСЊРѕРіРѕ

6,97

Загальна площа розсадника складається з площ продукуючої та допоміжної частин і визначається у таблиці 2.5

Таблиця 2.5. Розподіл площі лісового розсадника за видами користування

в„– РїРї

Назва господарської частини
та її складові

Кількість полів у сівозміні, шт.

Площа, га

одного поля

загальна

1

2

3

4

5

І. Продукуюча частина

1.

Посівневідділення

3

1,96

5,88

Продовження таб.2.5

2.

Шкілка насіннєвих (живцевих) саджанців

5

3,2

16

3.

Шкілка щеплених саджанців

4

0,95

3,8

4.

Маточна плантація

2

0,12

0,24

РЈСЃСЊРѕРіРѕ

13

25,92

ІІ. Допоміжна частина

5.

Дороги4,23

6.

Господарська ділянка0,38

7.

Огорожа0,12

8.

Лісова смуга2,24

РЈСЃСЊРѕРіРѕ

6,97

Загальна площа розсадника

32,89


2.5 Споруди, обладнання та оснащення

Для нормального функціонування розсадника потрібно будувати адміністративно-виробничі приміщення і споруди, до яких відноситься і контора, складські приміщення, будинок із санітарно-побутовими приміщеннями, тощо.

Так складські приміщення потрібні для зберігання відповідних знарядь та речовин, контора - для зберігання документації, щодо розсадника, ведення справ розсадника, санітарно побутові приміщення для підтримання гігієни працівників.

Перелік приміщень і споруд наводиться у таб.2.6.

Таблиця 2.6. Перелік адміністративно-виробничих приміщень та споруд

в„– Рї\Рї

Назваспоруди

Номер типового проекту, марка

Вартістьпобулови проекту, тис. грн

1

2

3

4

5

1

Адмін. приміщення

41-1-18

1

509330

2

Шишкосушарня

411-1-97

1

233836

3

Склад для насіння,  обладнане для стратифікаціїнасіння

411-1-52

1

134408

4

Гараж

411-1-35\71

1

394108

5

Склад для знарядь

411-1-36\75

1

522039

6

Склад для отрутохімікатів

705-2-2\75

1

166120

7

Туалет


1

299238

Р’СЃСЊРѕРіРѕ


7

2259079

Для виконання різних технологічних операцій потрібні машини, механізми, знаряддя, протипожежне обладнання та інвентар перелічений у таб.2.7

Таблиця 2.7. Перелік і вартість обладнання, інструментів та інших матеріалів

в„– Рї\Рї

Назва обладнання, знарядь, інструментів, матеріалів

Призначення

Кількість шт.

Ціна за одиницю, грн

Загальна вартість, грн

1

2

3

4

5

6

1

Трактор МТЗ 80

Комплекс робіт на ділянках відкритого грунту

1

41350

41350

2

Плуг ПЛН-3-35

Оранка грунту

1

1500

1500

3

Культиватор-рослинопідживлювач КРН-4.2

Міжрядний та суцільнийобробіток грунту з підживленням

1

3950

3950

4

Борони зубові 9БЗСС-1

Боронування грунту

1

585

585

5

Напівпричіп-розкидач І-РТУ-4

Внесенняорганічних добрив

1

7220

7220

6

Розкидач добрив навісний АРУ-0.5

Внесеннямінеральних добрив

1

3725

3725

7

Сівалкалісова СПН-4

Сівбанасіння

1

1700

1700

8

Оприскувачтракторний ОН-400

Обприсканнясадивногоматеріалухімікатами

1

4500

4500

9

Р’РёРєРѕРїРЅР° СЃРєРѕР±Р° Р’РџРќ-2

Викопуваннясадивногоматеріалу

1

1090

1090

Р’СЃСЊРѕРіРѕ


9

65620

65620


Розділ 3. Основи агротехніки

3.1. Проект сівозмін

3.1.1. Господарські вимоги до сівозмін

Сівозміна - це послідовне науково обґрунтоване чергування вирощуваних порід по роках і певне розміщення їх на площі, яке супроводжується відповідною системою агротехнічних заходів.

Сівозміни в постійних лісових розсадниках є основою впровадження високої агротехніки, відновлення структурного стану та підвищення родючості грунту. Вони сприяють поліпшенню фізичних властивостей грунту, кращому нагромадженню вологи в грунті, очищенню полів від бур’янів, створюють умови для ефективнішої боротьби з шкідниками і хворобами рослин.

Основними вимогами до сівозмін у лісостепу є збереження і відновлення структури і родючості грунту, раціональне використання вологи. Для забезпечення цього використовують зайнятий пар.

3.1.2. Схеми прийнятих сівозмін та їх обґрунтування

Для приведення полів розсадника до нормальної сівозміни застосовують ряд робіт і агротехнічних заходів з вирощення С\Г культур які наведені в таб.3.1 – 3.3

Таблиця 3.1. Перехідна таблиця полів посівного відділення

Роки користування

№ поля

Р†

ІІ

ІІІ

2017

Попередник – старий зруб

Корчування пнів, трелювання, вичісування коренів, культивація у поперечних напрямах, вирівнюючі посіви.

2018

РЎ\Р“

РЎ\Р“

Р—.Рџ

2019

РЎ\Р“

Р—.Рџ

РЎ1

2020

Р—.Рџ

РЎ1

РЎ2+1

Таблиця 3.2. Перехідна таблиця приведення полів деревної шкілки відділення до нормальної сівозміни

Роки користування

№ поля

Р†

ІІ

ІІІ

ІУ

РЈ

2017

Попередник – старий зруб

Корчування пнів, трелювання, вичісування коренів, культивація у поперечних напрямах, вирівнюючі посіви.

2018

РЎ\Р“

РЎ\Р“

РЎ\Р“

РЎ\Р“

Р—.Рџ

2019

РЎ\Р“

РЎ\Р“

РЎ\Р“

Р—.Рџ

РЎР¶1

2020

РЎ\Р“

РЎ\Р“

Р—.Рџ

РЎР¶1

РЎР¶2

2021

РЎ\Р“

Р—.Рџ

РЎР¶1

РЎР¶2

РЎР¶3

2022

Р—.Рџ

РЎР¶1

РЎР¶2

РЎР¶3

РЎР¶4

Таблиця 3.3. Перехідна таблиця приведення полів плодової шкілки відділення до нормальної сівозміни

Роки користування

№ поля

Р†

ІІ

ІІІ

ІУ

2017

Попередник – старий зруб

Корчування пнів, трелювання, вичісування коренів, культивація у поперечних напрямах, вирівнюючі посіви.

2018

РЎ\Р“

РЎ\Р“

РЎ\Р“

Р—.Рџ

2019

РЎ\Р“

РЎ\Р“

Р—.Рџ

Р”

2020

РЎ\Р“

Р—.Рџ

Р”

Р©1

2021

Р—.Рџ

Р”

Р©1

Р©2

Умовні позначення:

С\Г – злакова або бобова культура;

З.П – занятий пар;

С1 – сіянець 1 р;

С2+1 – сіянці 2р і1р;

Сж1-4 – саджанець1-4 р;

Д – дичка;

Щ1-2 – окулянти 1р і2р.

Після приведення полів розсадника до нормальної сівозміни застосовують ротацію сівозмін яка наведена в таб. 3.4-3.6 і служе для збереження і відновлення структури і родючості грунту, раціональне використання вологи.

Таблиця 3.4. Ротаційна таблиця нормальної сівозміни посівного відділення розсадника

Роки користування

№ поля

Р†

ІІ

ІІІ

2020

Р—.Рџ

РЎ1

РЎ2+1

2021

РЎ1

РЎ2+1

Р—.Рџ

2022

РЎ2+1

Р—.Рџ

РЎ1

Таблиця 3.5. Ротаційна таблиця нормальної сівозміни деревної шкілки відділення розсадника

Роки користування

№ поля

Р†

ІІ

ІІІ

ІУ

РЈ

2022

Р—.Рџ

РЎР¶1

РЎР¶2

РЎР¶3

РЎР¶4

2023

РЎР¶1

РЎР¶2

РЎР¶3

РЎР¶4

Р—.Рџ

2024

РЎР¶2

РЎР¶3

РЎР¶4

Р—.Рџ

РЎР¶1

2025

РЎР¶3

РЎР¶4

Р—.Рџ

РЎР¶1

РЎР¶2

2026

РЎР¶4

Р—.Рџ

РЎР¶1

РЎР¶2

РЎР¶3

Таблиця 3.6. Ротаційна таблиця нормальної сівозміни плодової шкілки відділення розсадника

Роки користування

№ поля

Р†

ІІ

ІІІ

ІУ

2021

Р—.Рџ

Р”

Р©1

Р©2

2022

Р”

Р©1

Р©2

Р—.Рџ

2023

Р©1

Р©2

Р—.Рџ

Р”

2024

Р©2

Р—.Рџ

Р”

Р©1

Умовні позначення:

З.П – занятий пар;

С1 – сіянець 1 р;

С2+1 – сіянці 2р і1р;

Сж1-4 – саджанець1-4 р;

Д – дичка;

Щ1-2 – окулянти 1р і2р.

3.2. Обробіток ґрунту

3.2.1 Первинне освоєння площі

В умовах створення лісового розсадника значне місце відводиться обробітку ґрунту під час освоєння площ, відведених під розсадник та в полях прийнятих сівозмін.

Первинний обробіток ґрунту виконується у відповідності з категоріями площ, відведених під розсадник і перехідною сівозміною.

Первинне освоєння площі включає в себе очистку площі від порубочних решток, корчування пнів, трелювання, вичісування коренів, культивація у поперечних напрямах. Наступного року на площі проводять культивацію  та висівають зернобобові культури як вирівнюючі посіви.

3.2.2. Система основного обробітку ґрунту в полях сівозмін та їх обґрунтування

В даному розсаднику застосовується зайнято парова система яка включає наступніоперації: осіння культурна оранка на глибину 25 см після викопування садивного матеріалу, наступної весни рано-весняне закриття вологи, висівання зернобобових культур, збір врожаю,осіння культурна оранка, наступної весни рано-весняне закриття вологи і далі ротація.

Зайнято парова система зберігає і відновлює структуру і родючістьгрунту, накопичує азот.

3.3. Система застосування добрив

3.3.1. Запроектована система добрив та її обґрунтування

Забезпечення рослин поживними речовинами в лісових розсадниках регулюють внесенням добрив. Внесення необхідне тому,що в ґрунті розсадника або первісно не вистачає поживних речовин, або він постійно знаходиться в процесі експлуатації.

Вносити добрива на поля сівозмін потрібно за такою системою: основна доза – N5\6P2\3K5\6, передпосівна - P1\3, підживлення – N1\6P1\3K1\6 така система забезпечила високий рівень живлення рослин в продовж всього вегетаційного періоду.

Основою для розробки системи застосування добрив є особливості росту та живлення окремих видів рослин на різних станах їх розвитку.

3.3.2. Види, дози, терміни та внесення добрив

Ефективність добрив багато в чому залежить від строків та способу їх внесення.Основне органічне і мінеральне добриво вносять до посіву або посадки під глибоку оранку. Органічні добрива, які вносять в поле сівозміни найчастіше представлені гноєм. Його вносять під пар один раз, за ротацію сівозміни. Мінеральні добрива при вирощуванні однорічних сіянців вносяться у полі пару і у наступному полі після викорчування однорічних сіянців.

Фосфорні та калійні добрива можна вносити восени, азотні - навесні.

Виходячи з прийнятої для сівозміни системи добрив, добираємо види добрив, визначаємо їх дози. Дані заносю в таб. 3.7.

Таблиця 3.7. Доза внесення добрив у полях сівозмін розсадника

в„– Рї\Рї

Р’РёРґ РґРѕР±СЂРёРІР°

Вміст діючої речовини в добриві, %

Норма внесення добрив в поля сівозмін за діючоюречовиною, кг\га

Доза внесення добрив у теках, кг\га

Площавнесення добрив, га

Потреба в добривах на всю площу, кг

Рџ

РЎ1

РЎ2

∑

1

2

3

4

5

6

7

Ялина європейська

1

Гній15


15


1,3

19,5С‚

2

Суперфосфат простий

16

45

70


115

718

1,3

934

3

Хлористий калій

50

30

20


50

100

1,3

130

Дуб звичайний

1

Гній15

25

40


0,66

26,4С‚

2

Суперфосфат простий

16

45

70

70

185

1156,25

0,66

763

3

Хлористий калій

50

30

20

20

70

140

0,66

92

4

Натрієвасилітра

1520

20

133

0,66

88

Продовження таб.3.7

Шкільневідділення

Ясен звичайний

1

Гній30


30


3,2

96

2

Суперфосфат простий

16

45

100


145

906

3,2

2900

3

Хлористий калій

50

30

35


65

130

3,2

416

Яблуня

1

Гній30


30


0,9

27С‚

2

Суперфосфат простий

16

45

110


155

969

0,9

871,9

3

Хлористий калій

50

30

35


65

190

0,9

117

Розділ 4. Технологія та виробнича собівартість вирощування лісового садивного матеріалу

4.1. Особливості вирощування сіянців

4.1.1. Зберігання та підготовка насіння до висіву. Розрахунок вартості насіннєвого матеріалу

Для рентабельного ведення лісового господарства потрібно розрахувати потребу у насінні та його вартість. Розрахунок наведений у таб. 4.1.

Таблиця 4.1.Pозрахунок потреби та вартості насіння

в„– Рї/Рї

РџРѕСЂРѕРґР°

Клас якості

Норма висіву насіння на 1 п.м, г

Довжина посівних борозенок, м

Потреба в насінні, кг

Ціна1 кг. Насіння, грн.

Вартістьнасіння, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ялина європ.

1

1,8

43333

78

98

7644

2

Дуб звич.

1

128

34666

4333

5

21665

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

-

-

-29309

Для визначення потреба в насінні потрібно визначити довжину посівних борозенок, яка визначається по формулі: Пб=10000*n/B*S де

n – кількість посівних борозенок, шт

В – ширина стрічки + міжстрічкова  відстань, м

S – площа сівби.

Одержую: ялина зв.=10000*5/1,5*1,3=43333  м

                 Дуб зв.=10000*4/1,5*1,3=34666 м

Насіння для розсадника потрібно зберігати у зимовий період і підготовити до посіву роботи пов’язані з цим занесені у таб. 4.2 разом з витратами і термінали їх виконання.

Таблиця 4.2.Розрахунок щорічних витрат на зберігання та підготовкунасіння до посіву

в„– РїРї

Вид роботи

Одиниці виміру

РћР±СЃСЏРі СЂРѕР±С–С‚

Норма  виробітку

Р РѕР·СЂСЏРґ СЂРѕР±С–С‚

Потреба в

Вартість робіт, грн

Термін виконання роботи

тарифна ставка

Р»/Рґ

Рј/Р·

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ялика європейська

1

Заготівля снігу для стратифікації

Рњ3

0,234

1,5

ІІ/49.89

0,2

-

9.97

XI

2

Затарюння насіння в мішки

С‚

0,078

3,5

ІІ/49.89

0.02

-

1

XI

3

Засипання насіння снігом

РєРі

2.34

4,7

Р†I/49.89

0.5

-

24.95

XI

4

Вибирання насіння з-під снігу

РєРі

78

323

ІІ/49.89

0.2

-

9.97

IV

5

Просушення насіння

РєРі

78

212

ІІ/49.89

0.4

-

19.96

IV

6

Протруєння формаліном

РєРі

78

45

V/71.1

1.7

-

121.90

IV

Разом

3,02

-

187.75

Дуб звичайний

1

Підготовка піску для стратифікації

Рњ3

13

1,2

ІІ/49.89

10.8

-

538.81

X

2

Засипання жолудів в ямі

Рў

17,333

1,1

ІІ/49.89

15.8

-

788.26

X

3

Стратифікація насіння

РљРі

17333

228

ІІ/49.89

76

-

3791.64

X-IV

4

Просіювання через решето

РљРі

17333

221

ІІ/49.89

78.4

-

3911.37

IV

5

Відмивання насіння водою

РљРі

4333

341

ІІ/49.89

21.7

-

1082.61

IV

6

Просушування

РљРі

4333

212

ІІ/49.89

20.4

-

1017.76

IV

7

Протруювання ТМТД

РљРі

4333

2465

V/71.1

1.8

-

129.06

IV

Разом


224.9

-

11259,51

4.1.2. Агротехніка і виробничі витрати на вирощування сіянців

Агротехніка за весь період вирощення, строки її виконання, засоби для виконання і витрати які вони несуть за собою наведені в таб. 4.4.

4.2. Особливості вирощування декоративних саджанців

4.2.1. Види, потреба та вартість садивного матеріалу для шкілок розсадника

Для рентабельного ведення лісового господарства потрібно розрахувати потребу у сіянцях для шкілки та їх вартість. Розрахунок наведений у таб. 4.3.

Таблиця 4.3.Розрахунок кількості та вартості садивного матеріалу для шкіл розсадника

в„– Рї/Рї

РџРѕСЂРѕРґР°

Р’С–Рє, СЂРѕРєС–РІ

Площа садіння, га

Схема розміщення садивних місць, м

Потреба в сіянцях, тис. шт.

Ціна за 1 тис. шт., грн.

Загальна вартість садивного матеріалу, грн.

РЅР° 1 РіР°

на всю площу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ясен звич.

1

3,2

1С…0,5

20

64

7

448

Плодова шкілка

1

Яблуння

1

0,9

0,9С…0,4

27

25

70

1750

РЈСЃСЊРѕРіРѕ

2198

4.2.2. Агротехніка і виробничі витрати на вирощування деревних саджанців

Агротехніка за весь період вирощення, строки її виконання, засоби для виконання і витрати які вони несуть за собою наведені в таб. 4.4.

Таблиця 4.4.Вартість щорічних витрат на вирощування сіянців (саджанців) в посівному (шкільному)відділенні розсадника

в„– РїРї

Назва роботи

РћР±СЃСЏРі СЂРѕР±С–С‚

Одиниця виміру

Марка машин та знарядь

Пункт норми виробітку

Норма виробітку

Тарифний розряд,

Витрати

Вартість

Термін виконання

ставка, грн.

машино-змін

людино-днів

РєРѕРЅРµ-РґРЅС–РІ

машино-змін

людино-днів

РєРѕРЅРµ-РґРЅС–РІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ялина європейська

1 поле Зайнятий пар

Розрахунки не проводяться у зв’язку з самоокупністю

2 поле Сіянці 1 річні

1

Внесення орг. Добрив 

1,3

РіР°

РњРўР—-80, Р†-Р РўРЈ-4

18,3,1

8,9

ІУ\82,33

0,15

0,15


27

12,03


РҐ

2

Внесення мін. Добрив

1,3

РіР°

РњРўР—-80, РђР РЈ-0,5

18,3,2

14,2

ІУ\82,33

0,09

0,09


16,2

7,54


РҐ

3

Оранка ґрунту на 25 см

1,3

РіР°

МТЗ-80, ПЛН-3-35

18,2,2

2,9

ІІІ\72,05

0,45

0,45


81

32,30


РҐ

4

Закриття вологи

1,3

РіР°

МТЗ-80, 9БЗСС-1

18,2,5

38

ІІІ\72,05

0,03

0,03


5,4

2,46


ІУ

5

Культивація ґрунту перед посівом

1,3

РіР°

РњРўР—-80, РљР Рќ-4,2

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,07

0,07


12,6

5,17


ІУ

6

Сівба насіння

1,3

РіР°

РњРўР—-80, РЎРџРќ-4

18,4,1

1,4

У,ІІ\92,43; 49.89

0,93

0,93


167,4

132,36


ІУ

7

Мульчування посівів

1,3

РіР°

РњРўР—-80,РњРЎРќ-0,75

18,4,2

1,9

ІІІ\72,05

0,68

0,68


122,4

49,30


ІУ

8

Затінення посівів щитами

5417

шт

ручні

18,5,24

150

ІІ\49.89


36,111801,53


РЈ

9

Зняття щитів

5417

шт

ручні

18,5,25

350

ІІ\49.89


15,48772,30


РЈ

10

Догляд механічний

6,5

РіР°

РњРўР—-80, РљР Рќ-4.2

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,36

0,36


64,8

25,87


У-УІІІ

11

Догляд ручний

15,6

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


1306485,70


У-УІІІ

Продовження таб.4,4

12

Обприскування посівів

3,9

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,28

0,28


50,4

29,89


У-УІІІ

13

Разом3,04

184,63


547,2

9356,45Сіянці 2 річні

1

Догляд механічний

5,2

РіР°

РњРўР—-80, РљР Рќ-4.2

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,29

0,2920,70


У-УІІІ

2

Догляд ручний

11,7

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


97,54864,28


У-УІІІ

3

Обприскування посівів

3,9

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,28

0,2829,89


У-УІІІ

4

Викопування СМ

1,3

РіР°

ДТ-75, ВПН-2

18,4,10

0,88

РЈ\92.43

1,48

1,48


296

136,54


ІХ

5

Вибирання, облік, сортування, зв’язування в пучки та тимчасове прикопування сіянців

1310

Тис. шт

ручні

18,5,32

7,5

ІІ\49.89


174,678714,12


ІХ

6

Разом2,05

274,22


296

13765,537

Разом по породі5,09

458,85


843,2

23121,98Дуб звичайний

1 поле Зайнятий пар

Розрахунки не проводяться у зв’язку з самоокупністю

2-3 поле Сіянці 1 річні

1

Внесення орг. Добрив 

1,3

РіР°

РњРўР—-80, Р†-Р РўРЈ-4

18,3,1

8,9

ІУ\82,33

0,15

0,15


27

12,03


РҐ

2

Внесення мін. Добрив

1,3

РіР°

РњРўР—-80, РђР РЈ-0,5

18,3,2

14,2

ІУ\82,33

0,09

0,09


16,2

7,54


РҐ

3

Оранка ґрунту на 25 см

1,3

РіР°

МТЗ-80, ПЛН-3-35

18,2,2

2,9

ІІІ\72,05

0,45

0,45


81

32,30


РҐ

4

Закриття вологи

1,3

РіР°

МТЗ-80, 9БЗСС-1

18,2,5

38

ІІІ\72,05

0,03

0,03


5,4

2,46


ІУ

5

Культивація ґрунту перед посівом

1,3

РіР°

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,07

0,07


12,6

5,17


ІУ

Продовження таб.4,4

6

Сівба насіння

1,3

РіР°

РњРўР—-80, РЎРџРќ-4

18,4,1

1,4

У,ІІ\92.43; 49.89

0,93

0,93


167,4

132,36


ІУ

7

Підрізання коренів

1,3

РіР°

МТЗ-80, ніж Малиновського

18,4,3

0,88

РЈ\92.43

1,48

1,48


266,4

136,54


РЈ

8

Догляд механічний

6,5

РіР°

РњРўР—-80, РљР Рќ-4.2

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,36

0,36


64,8

25,87


У-УІІІ

9

Догляд ручний

15,6

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


1306485,70


У-УІІІ

10

Обприскування посівів

3,9

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,28

0,28


50,4

29,89


У-УІІІ

11

Викопування СМ

1,3

РіР°

ДТ-75, ВПН-2

18,4,10

0,88

РЈ\92.43

1,48

1,48


296

136,54


ІХ

12

Вибирання, облік, сортування, зв’язування в пучки та тимчасове прикопування сіянців

1480

Тис. шт

ручні

18,5,32

7,5

ІІ\49.89


197,339844,96


ІХ

13

Разом5,32

332,65

0

987,2

16851,36Ясен звичайний

1 поле Зайнятий пар

Розрахунки не проводяться у зв’язку з самоокупністю

2 поле саджанці 1 річні

1

Внесення орг. Добрив 

3,2

РіР°

РњРўР—-80, Р†-Р РўРЈ-4

18,3,1

8,9

ІУ\82,33

0,36

0,36


64,8

29,60


РҐ

2

Внесення мін. Добрив

3,2

РіР°

РњРўР—-80, РђР РЈ-0,5

18,3,2

14,2

ІУ\82,33

0,23

0,23


41,4

18,55


РҐ

3

Оранка ґрунту на 25 см

3,2

РіР°

МТЗ-80, ПЛН-3-35

18,2,2

2,9

ІІІ\72,05

1,10

1,10


198

79,50


РҐ

4

Закриття вологи

3,2

РіР°

МТЗ-80, 9БЗСС-1

18,2,5

38

ІІІ\72,05

0,08

0,08


14,4

6,07


ІУ

5

Культивація ґрунту перед посівом

3,2

РіР°

РњРўР—-80, РљР Рќ-4,2

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,18

0,18


32,4

12,74


ІУ

6

Підвезення сіянців

64,4

Тис. шт

РїС–РґРІРѕРґР°

18,5,9

50

ІІІ\55.42


1,29

1,29


71,38

64,5

ІУ

Продовження таб.4,4

7

Підготовка розчину гноївки

0,64

С‚

ручні

18,5,14

5,5

ІІІ\55.42


0,126,45


ІУ

8

Підготовка сіянців до посадки

64,4

Тис. шт

ручні

18,5,15

6,5

ІІІ\55.42


9,91549,08


ІУ

9

Садіння сіянців

3,2

РіР°

ДТ-75м, СШН-3

18,4,8

2,1

4У. 3,5ІІ\92.43; 49.89

1,52

1,52


201,52

676,85


ІУ

10

Догляд механічний

16

РіР°

Т-16, КФП-1.5

18,2,9

18,1

ІІІ\72,05

0,88

0,88


123,2

63,69


У-УІІІ

11

Догляд ручний

38,4

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


32015964,80


У-УІІІ

12

Обприскування посівів

9,6

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,68

0,68


122,4

73,58


У-УІІІ

13

Разом5,03

336,35

1,29

798,12

17552,29

64,5


3-4 поле саджанці 2-3 річні

1

Догляд механічний

22,4

РіР°

Т-16, КФП-1.5

18,2,9

18,1

ІІІ\72,05

1,24

1,24


173,6

89,341


У-УІІІ

2

Догляд ручний

48

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


400199560


У-УІІІ

3

Обприскування посівів

19,2

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

1,36

1,36


224,8

146,98


У-УІІІ

4

Видалення порослі

128,8

Тис. шт

ручні

18,5,49

1,2

ІІ\49.89


107,335354,69


У-УІІІ

5

Обшморгування пагонів на штамбі

128,8

Тис. шт

ручні

18,5,57

3,1

Р†\46,18


41,551918,70


У-УІІІ

6

Пінцирування пагонів

128,8

Тис. шт

ручні

18,5,41

2,8

ІІ\49.89


462294,94


У-УІІ

7

Зрізання пагонів потовщення на кільце

128,8

Тис. шт

ручні

18,5,42

0,7

ІУ\63.33


18411652,72


РЈРҐ

Продовження таб.4,4

82,6

781,48

0

398,4

221017,45 поле саджанці 4 річні

1

Догляд механічний

9,6

РіР°

Т-16, КФП-1.5

18,2,9

18,1

ІІІ\72,05

0,53

0,53


74,2

38,18


У-УІІІ

2

Догляд ручний

9,6

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


803991,20


У-УІІІ

3

Обприскуванняпосівів

9,6

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,68

0,68


122,4

73,58


У-УІІІ

4

Видалення порослі

64,4

Тис. шт

ручні

18,5,49

1,2

ІІ\49.89


53,672677,60


У-УІІІ

5

Обшморгування пагонів на штамбі

64,4

Тис. шт

ручні

18,5,57

3,1

Р†\46,18


20,77959,16


У-УІІІ

6

Пінцирування пагонів

64,4

Тис. шт

ручні

18,5,41

2,8

ІІ\49.89


231147,47


У-УІІ

7

Зрізання пагонів потовщення на кільце

64,4

Тис. шт

ручні

18,5,42

0,7

ІУ\63.33


925826,36


ІХУ

8

Закладання крони

56

Тис. шт

ручні

18,5,39

0,63

ІУ\63.33


895636,37


РЈ

9

Формування крони

56

Тис. шт

ручні

18,5,40

0,5

ІУ\63.33


1127092,96


У-УІІІ

10

Викопування саджанців

3,2

РіР°

ДТ-75, ВПН-2

18,4,10

0,88

РЈ\92.43

3,64

3,64


728

336,11


ІХ

11

Обмочування коренів у глиняному розчинні

56

Тис. шт

ручні

18,5,35

28,6

ІІ\49.89


1,9697,78


ІХ

12

Підрахунок і зв’язування саджанців у пучки

56

Тис. шт

ручні

18,5,37

1,3

ІІ\49.89


43,072148,76


ІХ

13

Прикопування саджанців

56

Тис. шт

ручні

18,5.38

0,25

ІІ\49.89


22411175,36


ІХ

14

Разом4,85

744,32

0

924,6

41200,8915

Разом по породі12,48

1862,15

1,29

2121,12

279770,6

64,5


 

Продовження таб.4,4

Яблуня

1 поле Зайнятий пар

Розрахунки не проводяться у зв’язку з самоокупністю

2 поле дичка

1

Внесення орг. Добрив 

0,95

РіР°

РњРўР—-80, Р†-Р РўРЈ-4

18,3,1

8,9

ІУ\82,33

0,11

0,11


19,8

8,79


РҐ

2

Внесення мін. Добрив

0,95

РіР°

РњРўР—-80, РђР РЈ-0,5

18,3,2

14,2

ІУ\82,33

0,07

0,07


12,6

5,51


РҐ

3

Оранка ґрунту на 25 см

0,95

РіР°

МТЗ-80, ПЛН-3-35

18,2,2

2,9

ІІІ\72,05

0,33

0,33


59,4

23,60


РҐ

4

Закриття вологи

0,95

РіР°

МТЗ-80, 9БЗСС-1

18,2,5

38

ІІІ\72,05

0,03

0,03


5,4

1,80


ІУ

5

Культивація ґрунту перед посівом

0,95

РіР°

РњРўР—-80, РљР Рќ-4,2

18,2,4

18,1

ІІІ\72,05

0,05

0,05


9

3,78


ІУ

6

Підвезення сіянців

26,4

Тис. шт

РїС–РґРІРѕРґР°

18,5,9

50

ІІІ\55.42


0,53

0,53


29,26

26,5

ІУ

7

Підготовка розчину гноївки

0,26

С‚

ручні

18,5,14

5,5

ІІІ\55.42


0,052,62


ІУ

8

Підготовка сіянців до посадки

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,15

6,5

ІІІ\55.42


4,06225,09


ІУ

9

Садіння сіянців

0,95

РіР°

ДТ-75м, СШН-3

18,4,8

2,1

4У. 3,5ІІ\92.43; 49.89

0,45

0,45


90

235,50


ІУ

10

Догляд механічний

4,75

РіР°

Т-16, КФП-1.5

18,2,9

18,1

ІІІ\72,05

0,26

0,26


36,4

18,91


У-УІІІ

11

Догляд ручний

11,4

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


954739,55


У-УІІІ

12

Обприскування посівів

3,8

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,27

0,27


48,6

29,13


У-УІІІ

13

Нарізання гілок

2,6

Тис. шт

ручні

18,5,51

1

ІІ\49.89


2,60129,71


РЈ

14

Нарізання живців

8,8

Тис. шт

ручні

18,552

0,55

ІІ\49.89


16,00798,24


РЈ

Продовження таб.4,4

15

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,43

0,17

РЈ\71.1


155,2911041,41


РЈ

16

Перевірка окулянтів

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,53

0,3

ІІІ\55.42


88,004876,96


РЈР†

17

До окуліровка

1,3

Тис. шт

ручні

18,5,57

0,12

РЈ\71.1


10,83770,25


РЈР†

18

Загортання на зиму

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,44

1,25

ІІ\49.89


21,121053,68


ІХ

19

Разом1,57

395,05

0,53

281,2

23993,79

26,5


3 поле окулянти 1 річні

1

Розгортання окулянтів

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,45

0,85

ІІ\49.89


31,061549,52


ІУ

2

Зрізання дичок

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,46

1,1

ІУ\63.33


24,001519,92


РЈ

3

Видалення порослі

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,49

1,2

ІІ\49.89


22,001097,58


У-УІІІ

4

Обшморгування пагонів на штамбі

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,57

3,1

Р†\46,18


8,51393,27


У-УІІІ

5

Пінцирування пагонів

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,41

2,8

ІІ\49.89


9,43470,39


У-УІІІ

6

Зрізання пагонів потовщення на кільце

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,42

0,7

ІУ\63.33


37,712388,45


РЈ

7

Догляд механічний

3,8

РіР°

Т-16, КФП-1.5

18,2,9

18,1

ІІІ\72,05

0,21

0,21


29,4

15,13


У-УІІІ

8

Догляд ручний

8,55

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


71,253554,66


У-УІІІ

9

Обприскування посівів

2,85

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,20

0,20


36

21,84


У-УІІІ

Продовження таб.4,4

10

Загортання на зиму

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,44

1,25

ІІ\49.89


21,121053,68


РҐ

11

Разом0,41

225,49

0

65,4

12064,444 поле окулянти 2 річні

1

Розгортання окулянтів

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,45

0,85

ІІ\49.89


31,061549,52


ІУ

2

Видалення порослі

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,49

1,2

ІІ\49.89


22,001097,58


У-УІІІ

3

Обшморгування пагонів на штамбі

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,57

3,1

Р†\46,18


8,51393,27


У-УІІІ

4

Пінцирування пагонів

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,41

2,8

ІІ\49.89


9,43470,39


У-УІІІ

5

Зрізання пагонів потовщення на кільце

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,42

0,7

ІУ\63.33


37,712388,45


РЈ

6

Догляд механічний

2,85

РіР°

Т-16, КФП-1.5

18,2,9

18,1

ІІІ\72,05

0,16

0,16


22,4

11,53


У-УІІІ

7

Догляд ручний

5,7

РўРёСЃ.Рј2

ручні

18,5,20

0,12

ІІ\49.89


47,52369,78


У-УІІІ

8

Обприскування посівів

2,85

РіР°

РњРўР—-80, РћРќ-400

18,4,7

14,1

РЈР†\108.07

0,20

0,20


36

21,84


У-УІІІ

9

Закладання крони

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,39

0,63

ІУ\63.33


41,902653,83


РЈ

10

Формування крони

26,4

Тис. шт

ручні

18,5,40

0,5

ІУ\63.33


52,803343,82


У-УІІІ

11

Викопування окулянтів

0,95

РіР°

ДТ-75, ВПН-2

18,4,10

0,88

РЈ\92.43

1,08

1,08


216

99,78


ІХ

12

Обмочування коренів у глиняному розчинні

22

Тис. шт

ручні

18,5,35

28,6

ІІ\49.89


0,7738,41


ІХ

13

Підрахунок і зв’язування окулянтів у пучки

22

Тис. шт

ручні

18,5,37

1,3

ІІ\49.89


16,92844,14


ІХ

Продовження таб.4,4

14

Прикопування окулянтів

22

Тис. шт

ручні

18,5.38

0,56

ІІ\49.89


39,291960,18


ІХ

15

Разом1,44

309,33

0

274,4

17242,5216

Разом по породі3,42

929,87

0,53

621

53300,75

26,5

Разом на розсадник26,31

3583,52

1,82

4572,52

373044,7

91


4.3. Виробнича собівартість і план реалізації продукції розсадника

4.3.1. Технологічна собівартість вирощування садивного матеріалу

Під час вирощування садивного матеріалу виникає потреба у допоміжних матеріалах які впливають на собівартість садивного матеріалу.

Перелік допоміжних матеріалів і їх вартість вказана в таб. 4.5.

Таблиця 4.5. Розрахунок потреби та вартості допоміжних матеріалів

в„– РїРї

Назва

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн

Загальна вартість, грн.

1

2

3

4

5

6


Посівне відділення    -

Ялина європейська


1

Гній

С‚

19,3

200

3860

2

Суперфосфат простий

С‚

0,934

3450

3222,3

3

Хлористий калій

С‚

0,13

2130

276,9

4

Мульча ( 3 т на 1 га)

С‚

0,43

21

9,03

5

Щити

РЁС‚.

5417

2-70

14625,9

6

Шпагат для зв’язування сіянців (1 грам на 100 шт)

РєРі

13,1

48

628,8

Разом по породі

-22622,93Дуб звичайний


1

Гній

С‚

26,4

200

5280

2

Суперфосфат простий

С‚

0,763

3450

2632,35

3

Хлористий калій

С‚

0,092

2130

195,96

4

Натрієва силітра

С‚

0,088

2850

250,8

 5

Шпагат для зв’язування сіянців (1 грам на 100 шт)

РєРі

7,4

48

355,2

Разом по породі

-

8714,31

Деревна шкілка–   Ясен звичайний

1

Гній

С‚

96

200

19200

2

Суперфосфат простий

С‚

2,9

3450

10005

3

Хлористий калій

С‚

0,416

2130

886,08

 4

Шпагат для зв’язування саджанців (1 грам на 10 шт)

РєРі

5,6

48

268,8

5

Садовий вар (1 грам на 10 саджанців)

РєРі

6,44

45

289,8

Разом по породі

-

30649,68

Плодова шкілка – Яблуння

Продовження таб.4,5

1

Гній

С‚

27

200

5400

2

Суперфосфат простий

С‚

0,872

3450

3008,4

3

Хлористий калій

С‚

0,117

2130

249,21

4

Шпагат для зв’язування саджанців (1 грам на 10 шт)

РєРі

2,2

48

105,6

5

Садовий вар (1 грам на 10 саджанців)

РєРі

2,64

45

118,8

6

Поліетиленова плівка (1 грам на 10 саджанців)

РєРі

2,64

66

174,24

Разом по породі

-

9056,25

Разом по розсаднику

71043,17

Також я обраховую кошторис виробничої собівартості продукції розсадника (таб 4.6) яка показує витрати на виконання робочого плану і собівартість продукції.

Таблиця 4.6. Кошторис виробничої собівартості продукції розсадника

в„– Рї\Рї

Назва породи

Вид садивного матеріалу

Вік садивного матеріалу

Площа, га

Кількість щорічно реалізуймої продукції, тис.шт

Заробітна плата

Нарахування на заробітну плату

Вартість, грн

Витрати, грн

Собівартість, грн

Посівногоматеріалу

Допоміжнихматеріалів

Тракторо та коне змін

РїСЂСЏРјС–

накладні

Загальновиробнича

Одиниціпродукції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Посівне відділення

1

Ялина європ.

сіянець

2

1.3

1310

23121,98

2312,20

7831,75

22622,93

843,2

56732,06

17019,62

73751,68

56,3

2

Дуб звич.

сіянець

1

0,66

740

16851,36

1685,14

32924,51

8714,31

987,2

61162,52

18348,76

79511,28

107,45

РІСЃСЊРѕРіРѕ
39973,34

3997,34

40756,26

31337,24

1830,4

117894,6

35368,37

153262,95


Деревна шкілка

3

Ясен звич.

саджанець

4

3.2

56

279770,6

27977,06

448

30649,68

2185,62

341031

102309,3

443340,2

7,92

Плодова шкілка

4

Яблуня

саджанець

2

0.95

22

53300,75

5330,08

1750

9056,25

647,5

70084,58

21025,37

91109,95

4,14

Загадом по розсадника
373044,7

37304,48

42954,26

71043,17

4663,52

529010,1

158703

687713,16


4.3.2. Економічна доцільність вирощування сіянців і саджанців

В даному розділі я аналізуюекономічну доцільність вирощування сіянців і саджанців (таб. 4.7). За результатами аналізу видно що вирощування Ялини європейської та яблуні виправдовує затрачені засоби і сили, щодо Дуб звичайного і Ясен звичайного то потрібно внести зміни у технологію вирощування для підвищення рентабильності розсадника.

В цілому ж розсадник є рентабельний.

Таблиця 4.7. План реалізації продукції

в„– Рї\Рї

Назва породи

Вид садивного матеріалу

Віксадивногоматеріалу

План реалізації

Виробничасобівртість

Результат виробничоїдіяльності

Кількість, тис.шт

Ціна 1 тис.шт

Загальнавартість

прибуток

збиток

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Посівне відділення

1

Ялина європ.

сіянець

2

1310

70-00

91700

73751,68

17948,32


2

Дуб звич.

сіянець

1

740

60-00

44400

79511,28


35111,32

РІСЃСЊРѕРіРѕ17163

Деревна шкілка

4

Ясен звич.

саджанець

4

56

7-00

392000

443340,2


51340,28

Плодова шкілка

Яблуня

саджанець

2

22

10-00

220000

91109,95

128890,05


Загадом по розсадника


60386,890Частина 3 – Лісові культури

Розділ 5. Характеристика об’єктів, які підлягають залісненню

Усі ділянки розміщені нарівнині з сірими лісовими суглинками на лесах і лесовидних суглинках. З такими горизонтами:

Н0(А0) — лісова підстилка (0–2 см)

НЕ(А1) — гумусово-елювіальний горизонт (3– 25–35 см), на цілинних землях темнувато-сірий, неміцної зернисто-дрібногрудкуватої структури; слабкоущільнений; перехід різкий;

Іhe(В1) — ілювіальний горизонт (36–60 см), бруд-но-бурий, плямистий, нерівномірно гумусований, білясті плями і натьоки SiO2, структура горіхувата, добре виражена, на гранях слабке червонувате-буре «лакування», ущільнений; перехід помітний;

І(В2) — ілювіальний горизонт (61–130 см), бурий, грубогоріхуватої структури (до низу переходить у призматичну), ущільнений; перехід поступовий;

Рі — слабкоілювійована ґрунтотворна порода (116–135 см) за потужністю і діагностичними оз-наками аналогічна ясно-сірим ґрунтам;

Рк(Ск) — ґрунтотворна порода — лес (136–150 см) палевого кольору, карбонати у вигляді прожилок.

Рівень ґрунтових вод 5-15м.

Перша ділянка що підлягає залісненню представляє собою свіжий незадернілий зруб, з частковим природним поновленням який знаходиться у ДП«Дашівське ДЛМГ» , в 5 кварталі 7виділі. Її площа 1,5га. За формою прямокутна зі сторонами100 і 150 м.. Тип умов місцезростання Д2. Трав’яне покриття представлене: Кропивою, полином, деякими С\Г бур’янами.

Рубка проведена взимку 2016 р. На ділянці зростало 6ЯЗ4ГЗ  віком 80 р. Середня висота була 27м, діаметр 32см. Кількість пнів на га 240 шт.

З заходу і сходу знаходиться ділянки з складом 8ДЗ2ГЗвіком 90 р. Середня висота була 27м, діаметр 32см.

З півдня – чисті лісові культури дуба з схемою посадки 3х0,8 створені 2014р.

З півночі - ділянки з складом 7ЯЗ3ГЗ віком 50 р. Середня висота була 22м, діаметр 24см.

Друга ділянка що підлягає залісненню представляє собою пустир у ДП «Дашівське ДЛМГ». Її площа 2,4га. За формою прямокутна зі сторонами100 і 240 м.. Тип умов місцезростання Д3. Трав’яне покриття представлене: С\Г бур’янами і при річковими рослинами.

Ділянка оточена зпівдня, заходу і сходуболотом, а з півночі.пасовищем

Третя ділянка що підлягає залісненню представляє собою зруб, з незадовільним природним поновленням головних порід рівномірно розміщених по площі , та густим поновленням супутніх яказнаходиться у ДП«Дашівське ДЛМГ» , в 56 кварталі 8виділі. Її площа 2,5га. За формою прямокутна зі сторонами100 і 250 м.. Тип умов місцезростання Д2. Трав’яне покриття представлене: Кропивою, полином, деякими С\Г бур’янами.

Рубка проведена взимку 2014 р. На ділянці зростало 8ДЗ2ГЗ віком 90 р. Середня висота була 25м, діаметр 34см. Кількість пнів на га 210 шт.

З заходу і сходу знаходиться  чисті лісові культури дуба з схемою посадки 3х0,8 створені 2014р.

З півдня –ділянка з складом 9ДЗ2ГЗ віком 90 р. Середня висота була 27м, діаметр 32см.

З півночі - ділянки з складом 7ЯЗ3ГЗ віком 50 р. Середня висота була 22м, діаметр 24см.

Загальний опис лісокультурного фонду наведений в таб.5.1

Таблиця 5.1. Характеристика лісокультурного фондуДП «Дашівське ДЛМГ на 2017 р.

в„–Рї\Рї

Категорія лісокультурної площі

ТЛУ

Площа, га

Особливості лісокультурної площі

1

2

3

4

5

1

свіжий незадернілий зруб, з частковим природним поновленням

Р”2

1.5

Рельєф – рівнинний, Кількість пнів на га 240 шт.

2

Пустир

Р”3

2.4

Рельєф – рівнинний, можливий суцільний обробіток ґрунту.

 

 

 

 

 

3

Старийзруб, з незадовільнимприроднимпоновленнямголовнихпорідрівномірнорозміщених по площі , та густим поновленнямсупутніх

Р”2

2.5

Рельєф – рівнинний,Кількість пнів на га 210 шт.

Судячи з таблиці на 1 і 3 ділянці можливе проведено частковий обробіток грунту, а на 2 суцільний.

Розділ 6. Обґрунтування запроектованих типів лісових насаджень та агротехніки їхнього вирощування

Лісокультурна площа №1, яка відведена під заліснення являєтьсясвіжий незадернілий зруб , з кількістю пнів до 240 шт./га. На площі наявне часткове природне поновлення супутніх порід, рівномірно розміщене по площі. Найкращим варіантом створення лісових культур на даній лісокультурній площі буде садіння сіянців дуба звичайного і липи дрібнолистої. Схему посадки планую3*0,5 м. відповідно кількість садивних місць становитиме 6667 шт/га. Схема змішування буде комбіноване чергування рядів 4рДз1рЛПд. Обробіток грунтуне проводжу для збереження природних умов та економії коштів.

Догляд за культурами проводитимемо механізовано культиватором КЛБ-1.7 та вручну на протязі перших 4-ох років.

У перший рік проведемо 4 механізовані та 3ручих догляди, у другий рік –3 механізовані і 2 ручний догляд, у третій рік – 2 механізованих і 1 ручний догляд, у четвертий рік один механізований догляд.

Лісокультурна площа №2, яка відведена під заліснення являється пустирем на якому створюю культури садінням сіянців ясена звичайного, клена гостролистого та кизилу.Схему посадки планую2*0,7 м. відповідно кількість садивних місць становитиме 7143 шт/га.Ці породи змішую складним чергуванням рядів 4рЯз1рКЛг1КИЗ1.Оскільки дана площа пустир де можливий суцільний обробіток грунту то основний обробіток будемо проводити по системі чорного пару для боротьби з бур’янами, Дана система включає наступні операції: лущення грунту, культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи, 5 разова культивація літом, культурна оранка, ранньовесняне закриття вологи.

Догляд за культурами проводитимемо механізовано культиватором КЛБ-1.7 та вручну на протязі перших 4-ох років.

У перший рік проведемо 4 механізовані та 3ручих догляди, у другий рік –3 механізовані і 2 ручний догляд, у третій рік – 2 механізованих і 1 ручний догляд, у четвертий рік один механізований догляд.

Лісокультурна площа №3 є зрубом з незадовільним природним поновленням головних порід рівномірно розміщених по площіта густим поновленням супутніх порід.

Обґрунтовуючи спосіб створення лісових культур, слід звернути увагу на такий фактор: наявність природного поновленняголовних порід, хоч і незадовільного. Найбільш оптимальним варіантом створення лісових культур на даній площі буде висаджування сіянців.

Щодо способу основного обробітку грунту, то він буде частковий, а саме обробіток борознами. На цей вид обробітку вказує те, що поновлення відбулося рівномірно по площі.

При створенні культур використовуватиметься лише дуб звичайний. Висаджування інших порід є недоцільним та економічно невигідним, оскільки вони й так поновилися природним шляхом.

Відстань між рядами становитиме 3,0 м, а в ряду – 0,7 м. Початкова густота лісових культур – 4762 шт./га.

Догляди в лісових культурах проводитимуться механізовано протягом 4-х років, у перший рік проведемо 4 механізовані та 3 ручних догляди, у другий рік – 3 механізовані і 2 ручних догляди, у третій рік – 2 механізованих і 1 ручний догляд, у четвертий рік 1 механізований догляд.

Щорічно восени виконується інвентаризація лісових культур, під час якої визначається приживлюваність культур, їх стан і відповідно по мірі необхідності призначається на весну доповнення в розмірі 15% від кількості посаджених.

Всі запроектовані показники по створенню лісових культур зведені у таб.6.1

Таблиця 6.1 . Основні показники зі створення та вирощення лісових культур

ТЛУ

Категорія лісокультурної площі

Площа, га

Спосіб створення насадження

Спосіб обробітку грунту

РџРѕСЂРѕРґРё

Схема змішування

Розміщення садивних місць

Потреба у сіянцях, шт.

Догляд за грунтом

СЂС–Рє

мезанізований

ручний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Р”2

свіжий зруб

1.5

Садіння сіянців

немає

ДзЛПд

4рДз1рЛПд

3*0.5

8001

2000

2017

2018

2019

2020

4

3

2

1

3

2

1

Р”3

Пустир

2.4

Садіння сіянців

Суцільний оранка

Яз, КЛг, КИЗ

4рЯз1рКЛг1КИЗ1

2*0,7

13714

1714

1714

2018

2019

2020

2021

4

3

2

1

3

2

1

Р”2

свіжий зруб

2.5

Садіння сіянців

Частковий смуги

Дз

5Дз

3*0,7

11905

2017

2018

2019

2020

4

3

2

1

3

2

1

Вартість садивного матеріалу розраховується в таб.6.2

Таблиця 6.2. Відомість потреби і вартості садивного матеріалу для створення запроектованих насаджень

в„– Рї\Рї

ТЛУ

Категорія лісокультурної площі

РџРѕСЂРѕРґРё

Площа, га

Потреба у садивномуматеріалі, шт.

Вартість тис. шт. сіянців, грн

Вартістьсадивногоматеріалу, грн

РќР° 1 РіР°

На доповнення

На всю площу з доповненям

1

2

3

6

4

5

6

7

8

9

1

Р”2

свіжий зруб

ДзЛПд

1.5

5334

1333

800

200

8801

2200

60

70

528,07

154,00

2

Р”3

Пустир

Яз, КЛг, КИЗ

2.4

5714

714

714

857

107

107

14571

1821

1821

70

70

70

1019,98

127,48

127,48

3

Р”2

свіжий зруб

Дз

2.5

4762

714

12619

60

757,16

Агротехніка, строки її виконання, засоби для виконання і витрати які вони несуть за собою наведені в таб. 6.3

Таблиця 6.3. Розрахунок потреби і вартості робочої сили і механічної тяги для створення лісових насаджень

в„– Рї\Рї

Р’РёРґРё СЂРѕР±С–С‚

Машини та знаряддя

Одиниці виміру

Об’єм роботи

Пункт норми виробітку

Норма виробітку

Тарифний розряд, ставка,грн.

Потреба

Вартість,грн

Термін виконання

машино-змін

людино-днів

РєРѕРЅРµ-РґРЅС–РІ

машино-змін

людино-днів

РєРѕРЅРµ-РґРЅС–РІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лісокультурнаплоща №1,нерозкорчованийзруб, ТЛУ Д2, площа 1,5га

1

Лісопотологічне

обстеження

лопата

СЏРј

4

31,10,15

10

ІІІ\55,42


0,422,17


7

2

Доставка садивного матеріалу

РљС–РЅСЊ, РІС–Р·

РўРёСЃ.

шт

10

31.9.10

44

IV/63,33


0,22

0,22


13,93

13,93

4

3

Прикопування садивного матеріалу

лопата

Тис. шт

10

18,5.328

0,567,5

ІІ\49.89


1,364,87


4

4

Ручне садіння

Меч Колосова

шт

10001

31,10,5

930

ІІІ\55,42


10,8598,53


4

5

Механізований 10-кратний догляд

ЮМЗ-6 КЛ

КЛБ-1.7

РіР°

15

31,6,4

10,69

ІУ\82,33

1,41

1,41


282

116,09


5-8

6

Додатковий 6-кратний догляд

сапа

Рј2

27000

31,8,9

648

ІІІ\55,42


41,72311,01


5-8

7

Доповнення лісових насаджень

Меч Колосова

шт

1000

681

ІІІ\55,42


1,583,13


4


Р’СЃСЊРѕРіРѕ1,41

57,39

0,22


3149,73

13,93


Лісокультурнаплоща №2пустирТЛУ Д3, площа 2,4га

Продовження таб.6,3

1

Лісопатологічне

обстеження

лопата

СЏРј

7

31,10,15

10

ІІІ\55,42


0,738,79


7

2

Лущення

ЮМЗ-6КЛ

БДН-2,0

РіР°

2,4

31,6,1

9,8

ІІІ\72,05

0,24

0,24

 

48

17,29

 

10

3

Основний обробіток грунту

ЮМЗ-6 КЛ

ПЛН-3-35

РіР°

2,4

31,6,1

2,3

ІУ\82,33

1,04

1,04


208

85,62


10

4

Культивація

ЮМЗ-6 КЛ

РљРџРЎ-4

РіР°

2,4

31,6,1

13,7

ІІІ\72,05

0,18

0,18


36

12,97


4

5

Боронування 5р

ЮМЗ-6 КЛ

БЗСС-1

РіР°

12

31,6,2

45

ІІІ72,05

0,27

0,27


54

19,45


5-8

6

Ранньовеснянезакритявологи

ЮМЗ-6 КЛ

РљРџРЎ-4

гага

2,4

31,6,1

13,7

ІІІ\72,05

0,18

0,18


36

12,97


4

7

Доставка садивного матеріалу

РљС–РЅСЊ, РІС–Р·

РўРёСЃ.

шт

17,142

31.9.10

44

IV/63,33


0,39

0,39


24,66

24,66

4

8

Прикопування садивного матеріалу

лопата

Тис. шт

17,142

18,5.38

7,50,56

ІІ\49.89


2,28113,75


4

9

Механізоване садіння

ЮМЗ-6 КЛ

РЎРЎРќ-1

РіР°

2,4

31,6,3

5,6

РЈ\92,43

4РЈ\63,33

3ІІІ\55,42

0,43

0,43


86

220,16


4

10

Механізований 10-кратний догляд

ЮМЗ-6 КЛ

КЛБ-1.7

РіР°

21,6

31,6,4

10,69

ІУ\82,33

2,4

2,4


480

197,59


5-8

11

Додатковий 6-кратний догляд

сапа

Рј2

43200

31,8,9

648

ІІІ\55,42


66,673694,85


5-8

12

Доповнення лісових насаджень

Меч КолосоваМеч Колосова

штшт

1071

31,10,8

681

ІІІ\55,42


1,5787,00


4

Продовження таб.6,3


Р’СЃСЊРѕРіРѕ4,74

76,35

0,39

948

4525,1

24,66


Лісокультурнаплоща №3 нерозкорчованийзруб,ТЛУ Д, площа 2,5га

1

Лісопотологічне

обстеження

лопата

СЏРј

7

31,10,15

10

ІІІ\55,42


0,738,79


7

2

Основнийобробіток грунту

ЮМЗ-6 КЛ

РџРљР›-70

РіР°

0,75

31,5,1

3,4

РЈ\92,43

0,22

0,22


44

20,33


10

3

Розпушенняборозен

ЮМЗ-6 КЛ

КЛБ-1.7

РіР°

0,75

31,5,1

3,1

ІІІ\72,05

0,24

0,24


48

17,29


10

4

Підновлення грунту

ЮМЗ-6

КЛБ-1.7

РіР°

0,75

31,5,1

3,1

ІІІ\72,05

0,24

0,24


48

17,29


4

5

Доставка садивного матеріалу

РљС–РЅСЊ, РІС–Р·РљС–РЅСЊ, РІС–Р·

РўРёСЃ.

штТис.

шт

11,905

31.9.10

44

IV/63,33


0,27

0,27


17,10

17,10

4

6

Прикопування садивного матеріалу

лопаталопата

Тис. штТис. шт

11,905

18,5.3818,5.38

7,50,56

ІІ\49.89ІІ\49.89


1,5979,33


4

7

Ручне садіння

Меч КолосоваМеч Колосова

штшт

11905

31,10,5

930

ІІІ\55,42


12,8709,38


4

8

Механізований 10-кратний догляд

ЮМЗ-6 КЛ

КЛБ-1.7ЮМЗ-6

КЛБ-1.7

гага

25

31,6,4

10,6

ІУ\82,33

2,36

2,36


472

194,30


5-8

9

Додатковий 6-кратний догляд

сапа

Рј2Рј2

45000

31,8,9

648

ІІІ\55,42


69,443848,36


5-8

10

Доповнення лісових насаджень

Меч КолосоваМеч Колосова

штшт

714

31,10,8

681

ІІІ\55,42


1,0457,64


4


Р’СЃСЊРѕРіРѕ3,06

88,9

0,27

612

4999,81

17,1


 

Всьогопо культурах

 

 

 

 

 

19,87

417,57

2

3410

24212,77

126,5

 

 

 

Розділ 7. Кошторис витрат на створення лісових насаджень та їх економічне обґрунтування

В даному розділі я розраховую витрати на створення лісових культур.

В таб.7.1 обраховані прямі витрати, а в таб.7.2 усі.

 

Таблиця 7.1. Кошторис прямих витрат на створення лісових насаджень, грн.

в„– Рї\Рї

Видивитрат

Тип лісорослинних умов, площа, га

Р”2, 1.5

Р”3, 2.4

Р”2, 2.5

1

2

3

4

5

Заробітна плата

3149,73

4525,10

4999,81

2

Премії,25%

787,43

1131,28

1249,95

3

Разом:

3937,16

5656,38

6249,76

4

Відрахувати до фонду:

пенсійного  забезпечення, 32,3%

1271,70

1827,0

2018,67


соціального страхування, 2,9%

114,18

164,03

181,24


безробітних, 1,6%

62,9

90,50

100


нещасних випадків, 1,4%

55,12

79,19

87,50

5

Вартість послуг машин, механізмів та садивного

матеріалу

696

2202,60

1386,26

6

Загальні витрати на всю площу

6137,16

10019,71

10023,43

7

РќР° 1 РіР°

4091,44

4174,88

4009,37

Таблиця 7.2. Зведена відомість розрахунку собівартості проектуємих лісових насаджень, грн.

в„– Рї\Рї

Видивитрат

Тип лісорослинних умов, площа, га

Р”2, 1.5

Р”3, 2.4

Р”2, 2.5

1

2

3

4

5

1

Прямі витрати

6137,16

10019,71

10023,43

2

Загальні виробничі витрати, 20%

1227,43

2003,94

2004,69

3

Витрати на утримування і

експлуатацію обладнання, 25%

1534,29

2504,93

2505,86

4

Фабрично-заводська собівартість

8898,88

14528,58

14533,98

5

Адміністративні витрати, 5%

444,94

726,43

726,70

6

Повна собівартість ділянки

9343,82

15255,01

15260,67

7

Собівартість 1 га

6229,21

6356,25

6104,27

Виходячи із таблиці 7.1., я дійшов висновку, що створення лісових культур дуже дорогий процес. Перше місце в структурі витрат по залісненню площ займають витрати на заробітну плату. Це – зумовлено тим, що більшість робіт по створенню лісових культур здійснюються вручну. Зокрема, найдорожче обходяться такі трудомісткі роботи, як ручні догляди і ручна посадка.

Найбільш дорожче обійшлося створення лісових культур на другій площі - пустир. Дані витрати були зумовлені закупкою садивного матеріалу і здійсненні догляду в рядах вручну.

Дещо менші витрати були понесені при створенні площ №2 і №3. На цих ділянках спостерігається значне зменшення витрат на заробітну плату, проте іде збільшення витрат на утримання машин і механізмів. Опосередковано можна сказати, що механізація лісокультурних процесів зменшує витрати, хоча деякі пункти витрат говорять навпаки. Але потрібно врахувати, що на площі №1 був здійснений невеликий обсяг робіт, тоді як на другій здійснили суцільну оранку, культивацію, плантажну оранку, а на третій в зв’язку з наявністю пеньків ми використовували важку і дорогу техніку, як для обробітку грунту так і для посадки.

Проаналізувавши структуру витрат на створення лісових культур, я дійшов певних висновків, щодо шляхів зменшення витрат:

1. Зменшення використання дорогого посадкового матеріалу шляхом сприяння природному поновленню і більшого його використанню.

2. Покращення технології створювання лісових культур.

3. Підвищення механізації лісокультурних робіт.

4. Підвищення продуктивності праці працюючих економічними і неекономічними методами.

5. Покращення наукової організації праці.

6. Поліпшення умов праці.

Розділ 8. Організація та охорона праці в розсаднику

8.1. Організація праці

Потреба в робітниках для виконання повного обсягу лісокультурних робіт вираховується на основі всіх технологічних карт і наведена нижче в таб. 8.1

Таблиця 8.1. Потреба у робочій силі  для створення лісових насаджень і робіт на розсаднику

в„– Рї\Рї

Місці роботи

Потреба людино- днів по місяцях

разом

січень

Лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Посівне відділення

10,85

10,85

10,85

138,19

142,91

89,84

89,84

89,84

347,96

38,83

11,57

10,85

992,38

2

Шкільне відділення
80,39

845,32

470,94

372,11

372,11

412,73

228,442782,04

3

Маточне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,4

34

свіжий зруб1
13,88

10,78

10,78

11,18

10,78

76,33

45

Пустир
5,03

17,33

17,33

18,03

17,33


1,2888,9

56

свіжий зруб2
15,94

17,95

17,95

18,65

17,95


0,46992,38

67

Р’СЃСЊРѕРіРѕ

10,85

10,85

10,85

253,43

1034,29

606,84

509,81

508,01

760,69

269,01

11,57

10,85

2782,04

78

Потрібноробітників:

0,54

0,54

0,54

12,67

51,71

30,34

25,49

25,40

38,03

13,45

0,58

0,54


89

Постійних

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

910

Тимчасових

35

13

8

8

21

Для ефективного виконання робіт робітників формують бригади, які в свою чергу поділяються на ланки. На чолі бригад та ланок зазвичай ставлять найбільш досвідчених робітників з числа постійних. Перед початком кожного виду робіт провотиться інструктаж з технічного мінімуму, який проводиться в основному майстром лісу. У кінці кожного сезону і року підводять підсумки щодо виконання плану робіт і визначаються переможці виконання планів.

8.2. Охорона праці та техніка безпеки

З правил техніки безпеки найважливішими є такі:

1. Перед початком роботи водії, трактористи-машиністи й навіть обслуга зобов'язані пройти інструктаж технічно безпеки, про що мусять розписатися у спеціальній журналі; знати правила безпечної експлуатації і за машин і за механізмами і теплопостачальним обладнанням

2. Стороннім особам забороняється розташовано неподалік працюючих машин і майданчиках, де проводять роботи.

3. Машини, працюють у зчіпці з тракторами, повинен мати жорстке з'єднання, не що дозволяє їм набігати на трактор.

4. Не можна використовувати несправні машини, і навіть оглядати, виправляти, змащувати і регулювати рухомі частини машин в процесі лікування, під час роботи.

5. Принависні машин на трактор не можна перебуває між поздовжніми тягами механізму підвіски.

6. Перед початком руху трактори з звислий машиною треба переконатися, що немає небезпеки зачепити когось піднятою машиною чи зачепиться за щось.

7. Необхідно дати попереджуючий сигнал для працівників навісних машинах і час розпочинати рух лише після отримання відповідного сигналу.

8. Забороняється їздити у піднятою звислий машині.

9. Повороти трактори з піднятою звислий машиною треба здійснювати плавно і лише переконавшись, що протягом досяжності машиною немає людей. При ослаблених ланцюгах повороти не допускаються.

10. При зустрічному роз'їзді тракторів необхідно триматися з відривом 2 м друг від друга.

11. Під час тривалої зупинки трактори не годилося залишати машини в піднятий стані.

12. Для зняття звислий машини з трактори необхідно опустити машину у вигляді гідравлічної системи в крайнє нижнє ситуацію і після цього від'єднати від трактори.

13.Опускать машини у робочий ситуацію і підняти можна тільки на прямолінійних ділянках руху трактори.

14. Не можна їздити у причіпних машинах (окрім тих випадків, коли передбачено конструкцією машини), стає під час роботи між тракторами і причіпними машинами, і навіть зістрибнути з машини під час руху, і залишати механізми управління.

15. Категорично заборонено працювати у нічний час без відповідного висвітлення.

16. Не можна повертати агрегат, якщо його працівники органи заглиблені у ґрунт.

17. Ґрунтообробні машини, забезпечені підйомними і настановними важелями, повинен мати надійні засувки, виключають можливість вимикання.

18. Вмикати і вимикати автомат плуга слід з допомогою мотузки, прикріпленій важіль включення автомата

19. Забороняється під час роботи подавати насіння до висівного апарату сівалки палицею, і навіть руками.

20. Не можна заправляти двигун пальним під час роботи, чи поблизу відкритого вогню.

21. Ремонтувати машину в польових умовах слід тільки після перекладу їх із робочого положення у транспортне, установки замикаючих механізмів чи опущених на підставки робочих органах.

За охорону праці на лісокультурних роботах відповідає інженер з охорони праці який проводить інструктаж.

Використані джерела

1. Ботаника и сельскоехоз-во‎

6. «Лісові культури» Гордієнко М.І., Мауєр В.М., Коречький Г.С. Київ. «Сільгоспосвіта»,  1995р.

7. «Лісові культури» Гордієнко М.І., Мауєр В.М.,Гузь М.М.,Дербинюк Ю.М. Львів. Камула, 2005р.

8. «Лісові культури» Калінін М.І. Київ. 1991р.

9. Технологія лісокультурних робіт. Вакулюк П.Г. 1962р.

10. Типові норми виробітку на лісокультурні роботи, 1980


Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!