Физика шаровой молнии

 • Вид работы:
  Доклад
 • Предмет:
  История техники
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  267,13 kb
 • Опубликовано:
  2009-01-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Физика шаровой молнии

Органiзацiйна структура ПАТ "УкрСиббанк" визначена Статутом Банку та складається з Головного офiсу в м. Києві, філій, вiддiлень i представництв. ПАТ «УкрСиббанк»зiсвоїмифiлiями, вiддiленнями є єдиною системою. Фiлiї та вiддiлення не є юридичними особами та здійснюють свою діяльністьвідiменi Банку вiдповiдно до Положень про фiлiї i вiддiлення та вiдповiднонаданихдовіреностей. Банк здійснює свою дiяльнiсть у всiхрегiонахУкраїниподіляючиїї на макрорегіони, якіочолюютьрегіональніфілії. Станом на 01.01.2015 року структура Банку включає:Головнийофіс та 437 вiддiлень.

Внутрішня структура Банку сприяєреалізаціїорієнтованого на клієнтапідходу до наданнябанківськихпослуг. Організаційна структура ПАТ «УкрСиббанк» подано на рис. 1.. Аналізуючи структуру, можназробитивисновок, що структура банківської установи відображаєосновнілогічнівзаємозв'язкирівнівуправління, розмежовуєсферивідповідальності, оптимізуєпроцесиінформаційногозабезпечення, щодаєзмогудосягтипоставленихцілей та завданьізнайбільшоюефективністю. Налагодженістьвнутрішньобанківських схем, процедур прийняттярішень, розподілфункцій та повноважень — запорукапродуктивноївзаємодіїпідрозділів банку.

Рис.1 Організаційна структураПАТ «УкрСиббанк»

Похожие работы на - Физика шаровой молнии

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!