ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Информатика, ВТ, телекоммуникации
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  6,91 Кб
 • Опубликовано:
  2016-11-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

Мета роботи: вивчити принципи побудови ТЦСП і ЧЦСП, а також основні характеристики цих ЦСП.

Визначення параметрів фрейму ТЦСП:

-        тривалість циклу передачі Тц Е3 : Тц Е3 = 0,5* Тц Е2=0,5*125=62,5 мкс

         тривалість субциклу (групи) Тсуб: Тсуб Е3 = 62,5/3 =20,83 мкс

         кількість символів (біт) у циклі передачі Nц : Nц Е3 =1536 біт

         кількість символів (кількість біт) у субциклі Nсуб Е3: Nсуб Е3 = Nц Е3 /3=1536/3=512 біт

-        тактова частота системи fт Е3: fт Е3 =34368 кГц

-        тривалість тактового інтервалу Тт: Тт Е3 =1/ fт Е3 =1/ 34368 кГц =29 нс

-        тривалість імпульсів лінійного сигналу Ті Е3: Ті Е3= Тт Е3/2=29/2=14,5 нс

-        швидкість передачі цифрового потоку системи В Е3: В Е3= fт Е3=34368 кбіт/с

-        смуга частот  Е3: .

Визначення параметрів фрейму ЧЦСП:

-        тривалість циклу передачі Тц Е4: Тц Е4 =0,25* Тц Е3=0,25*62,5=15,625 мкс

         тривалість субциклу (групи) Тсуб Е4: Тсуб Е4 =Тц Е4 /2=15,625/4=3,9 мкс

         кількість символів (біт) у циклі передачі Nц Е4: Nц Е4 =2176 біт

         кількість символів (кількість біт) у субциклі Nсуб Е4: Nсуб Е4 = Nц Е4 /4=2176/4=544 біт

-        тактова частота системи fт Е4: fт Е4 =139264 кГц

-        тривалість тактового інтервалу Тт Е4: Тт Е4 =1/ fт Е4 =1/ 139264 кГц =7,18 нс

         тривалість імпульсів лінійного сигналу Ті Е4: Ті Е4 = Тт Е4/2=7,18/2=3,59 нс

-        смуга частот  Е4: .

В лабораторній роботі необхідно визначити, як змінюється службова інформація в фреймах ТЦСП і ЧЦСП, в порівнянні ПЦСП (потоком Е1).

Потік E1 складається з 32 канальних інтервалів з них: 30 каналів інформаційні і 2 канали службових. Щоб визначити відсоток службової інформації відносно загальної кількості необхідно розв’язати пропорцію:

-- 100%

2 --

Звідси:

У відсотковому відношенні в первинному потоці Е1 службова інформація від загальної кількості становить 6,25 %.

Корисна інформація становить: 100 - 6,25 = 93,75 %.

Зараз розрахуємо у відсотковому відношенні службову інформацію в третинному потоці Е3. Кількість біт (символів) у циклі становить 1536 біт з них: 1508 інформаційні і 28 службових. Щоб визначити відсоток службової інформації відносно загальної кількості необхідно розв’язати пропорцію:

-- 100%

28 --

Звідси:

У відсотковому відношенні в третинному потоці Е3 службова інформація від загальної кількості становить 1,823 %.

Корисна інформація становить: 100 - 1,823 = 98,177 %.

Зараз розрахуємо у відсотковому відношенні службову інформацію в четвертинному потоці Е4. Кількість біт (символів) у циклі передачі становить 2176 біт з них: 2148 інформаційні і 28 службових. Щоб визначити відсоток службової інформації відносно загальної кількості необхідно розв’язати пропорцію:

-- 100%

--

Звідси:

У відсотковому відношенні в четвертинному потоці Е4 службова інформація від загальної кількості становить 1,29 %.

Корисна інформація становить: 100 - 1,29 = 98,71 %.

Проаналізувавши наведені вище пропорції можна прийти до висновку, що зі збільшенням рівня цифрової ієрархії відсоткове значення службової інформації відносно загальної кількості каналів зменшується, а відсоткове значення корисної інформації відносно загальної кількості каналів збільшується.

Відповіді на контрольні питання:

1). Цифрові потоки різних гілок, але однакових рівнів ієрархії відрізняються між собою швидкістю передачі. Наприклад: для Е1 в Європі - 2048 кбіт/с, а в США - 1544 кбіт/с.

2). Способи об'єднання цифрових потоків:

При часовому групоутвореннi в передавальній частині ЦСП здійснюється об'єднання компонентних цифрових потоків, що сформовані системами передачі більш низького порядку, у груповий (агрегатний) потік, а в приймальнiй частині здійснюється роз'єднання агрегатного потоку на компонентні.

Об'єднання (мультиплексування) цифрових потоків може бути синхронним або асинхронним. Якщо генератори ЦСП, що формують компонентні потоки, синхронізовані з генератором ЦСП, що формує агрегатний потік, то виконується синхронне об'єднання компонентних цифрових потоків. Якщо ж зазначена взаємна синхронізація відсутня, то здійснюється асинхронне об'єднання цифрових потоків. Синхронне об'єднання є окремим випадком асинхронного.

Мультиплексування компонентних потоків в агрегатний у принципі може бути побітовим (порозрядним), по-байтовим (по-канальним) і по-цикловим (по-системним). На практиці використовується побітове об'єднання, що вимагає найменший обсяг пристрою пам’яті (ПП).

У ЦСП синхронній цифровій ієрархії (SDH) потоки, якi поєднуються, синхронні, а в ЦСП ієрархії PDH - майже синхронні (тактові частоти компонентних систем за рахунок нестабільності генераторів незначно, але все-таки відрізняються один від одного).

Процес об'єднання як синхронних, так і асинхронних цифрових потоків передбачає запис компонентних потоків у пристрій пам’яті (ПП) блока спряження (БС), відведеного для кожного з потоків. Запис здійснюється з тактовою частотою компонентного потоку, а зчитування - з частотою, кратною тактовій частоті агрегатного потоку. Спрощена структурна схема устаткування об'єднання цифрових потоків наведена на рис.1.

фрейм цифровий агрегатний

Рис. 1.

). У PDH системах для вирівнювання швидкостей доводиться додавати вирівнюючі біти в потік, причому в нерівні проміжки часу. Через це потік в цілому стає не зовсім регулярним. Тому, щоб отримати інформацію будь-якого окремого каналу із загального потоку, потрібно спочатку розшити весь потік по каналах і видалити порожні вирівнюючі біти.

4). Cлужбові символи вводяться до циклу для збільшення швидкості передачі.

). Швидкість передачі B = Тривалість циклу Тц розрядність коду m.

Cмугa частот = Швидкість цифрового потоку В / Кількість біт (символів) у циклі Nц.

6). Довжина ділянки регенерації ЦСП на металевому кабелі визначається:

) системою передачі, що використовується (К-60П, КНК-6Т, КНК-12 тощо);

) характеристиками кабелю:

робочою частотою кабелю;

наявності екрану, що захищає сигнал від взаємних та зовнішніх впливів.


Похожие работы на - ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!