Використання новітніх досягнень інформаційно-комунікативних технологій в управлінні державою: e-Польща (2004-2006 рр.)

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Основы права
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  8,93 Кб
 • Опубликовано:
  2017-08-17
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Використання новітніх досягнень інформаційно-комунікативних технологій в управлінні державою: e-Польща (2004-2006 рр.)Використання новітніх досягнень інформаційно-комунікативних технологій в управлінні державою: e-Польща (2004-2006 рр.)

Є.C. Києнко-Романюк

У статті висвітлена історія розвитку електронних державних послуг у Польщі в контексті програмних ініціатив уряду Польщі й органів Європейського Союзу, що визначають напрям розвитку інформаційного суспільства та економіки, заснованої на знаннях та наукових досягненнях початку ХХІ ст. Оцінюється ступінь розвитку процесу електронізації послуг, що є результатом ініціатив, зроблених на європейському рівні (програма e-Європа) і державному (стратегія e-Польща).

Ключові слова: е-уряд, e-Європа, e-Польща, Польська Брама, самоврядування.

Розвиток електронних послуг здійснюється органами державного управління (електронного уряду) в Польщі, внаслідок ініціативи, що була прийнята Радою Європи у 2000 р. Ініціатива стосувалася розвитку інформаційного суспільства та інформатизації всієї європейської економіки, заснованої на знаннях і трансформації її протягом 2000-2010 рр. в одну з найбільш динамічних економік світу. Оцінюючи розвиток цієї ініціативи одразу можемо сказати, що досягнення базової мети не відбулося, тому що європейська економіка розвивалася повільніше, ніж економіка США. Однак, якщо не здійснювати системних змін, то відстань між Європою і Америкою, може бути ще більшою, а розрив продовжує зростати. Тому, незважаючи на збереження негативної тенденції, навіть найзапекліші критики цієї стратегії зазначають, що її ініціація і розвиток вже стали успіхом, оскільки дала державам-членам Союзу можливість гармонійної модернізації ринків і зростання конкурентоспроможності їх економік на міжнародній арені.

Досвід поляків щодо впровадження електронного врядування широко висвітлюється польськими дослідниками та ретельно вивчається українськими науковцями і практиками різних галузей. Особливу увагу приділяють представники сфери інформаційних технологій і систем управління. Так, А. Серенок аналізує досвід Польщі для використання його в Україні, з метою впровадження е-врядування, зазначивши, що «в 1991 р. Україна та Польща знаходились приблизно на одному рівні державного розвитку. На жаль, за останні роки цей паритет змінився, і не на користь України» [1]. О. Гаврилець презентує електронне урядування Польщі як модернізацію всієї системи державного управління, що охоплює надання якісних послуг для громадян, бізнесу та налагодження новітніх комунікативних каналів між владою і громадянським суспільством, реінжиніринг всієї державної служби, розглядає перспективи розвитку е-адміністрації в Польщі і проектує майбутнє е-врядування [2]. Метою статті є аналіз історії розвитку електронних державних послуг у Польщі, в контексті програмних ініціатив уряду Польщі та органів Європейського Союзу, що визначають напрям розвитку інформаційного суспільства та економіки, заснованої на знаннях і наукових досягненнях початку ХХІ ст. Оцінюється ступінь розвитку процесу електронізації послуг, що є результатом ініціатив, зроблених на європейському рівні (програма е-Євро- па) і державному (стратегія е-Польща).

Після вступу Польщі до складу Європейського Союзу, Рада Міністрів прийняла програму розвитку інформаційного суспільства Польщі і визначила напрями розвитку інформаційних технологій. Ці ініціативи, зокрема щодо інформатизації сектора державного управління, представлено в наступних роботах: «Брама - попередня концепція проекту» [3], «Стратегія інформатизації Республіки Польща - е-Польща на 20042006 рр.» [4], «План дій з розвитку електронного управління (e-Govemment) на 2005-2006 рр.» [5], «Стратегія спрямованості розвитку інформатизації Польщі в 2013 р. і перспективний прогноз трансформації інформаційного суспільства до 2020 р.» [6]. Тому доцільно розглянути зміст програмних ініціатив уряду Польщі і органів Європейського Союзу, щоб визначити тенденції реалізації урядових намірів щодо використання новітніх досягнень науки і техніки в управлінні державою.

У документі «Брама - попередня концепція проекту» представлено концепцію створення інтегрованої інформаційної системи, заснованої на мережі Інтернет, що забезпечує надання державних послуг. Реалізацію завдання передбачалося провести в три етапи, які будуть включати: 1) підготовчо-організаційний;

) переміщення державних послуг на електронну платформу; 3) розширення асортименту державних послуг, у відповідності до потреб громадян і бізнесу щодо функціональності пропонованих послуг. Відповідно до «Стратегії інформатизації Республіки Польща - е-Польща на 2004-2006 рр.» [4], інформатизація сектора державного управління мала стати першочерговим завданням уряду в 2004-2006 рр. Основою цього заходу були програми, повязані зі створенням інформаційного суспільства в Польщі, згруповані навколо трьох основних цілей (так званих, зон А, В, С). Для реалізації цих цілей визначено 16 пріоритетних завдань (відповідно, А1-А5, В1-В8, С1-С3), а чотирьом з них призначено найвищий пріоритет.

Нижче наведено пріоритетні завдання в зонах А, В і С. Зона А. Універсальність доступу до змісту і послуг, що надаються в електронному вигляді (А): швидкий Інтернет для шкіл (А1) - найвищий пріоритет; швидкий Інтернет для сектору державного управління (А2); інфраструктура доступу (А3); телекомунікаційна інфраструктура для науки (А4); безпека в мережі (А5). Зона В. Створення широкого і високоякісного спектру послуг і контенту, доступного в Інтернеті (В): Польська Брама (В 1) - найвищий пріоритет; Польська Брама в Європу (В 2) - найвищий пріоритет; центральні бази даних для адміністрації (В 3) пріоритетного проекту; польський контент в Інтернеті (В 4) пріоритетного проекту; дистанційне навчання (В 5); медичні послуги на відстані (В 6); електронна торгівля (В 7); стратегія введення цифрового наземного радіомовлення і телебачення (В 8). Зона С. Універсальна можливість використання інформаційно-телекомунікаційних технологій: загальне вміння поводитися з компютером (С 1) - найвищий пріоритет; запобігання неможливості доступу до інформації (С 2); підвищення інформаційної, професійної підготовки (С 3). У представлених розробках передбачалося багато заходів, повязаних з розвитком інформаційного суспільства в Польщі. Виконання цих завдань детально описав В. Міхальскі [7].

У «Плані дій з розвитку електронного управління (eGovemment) на 2005-2006 рр.» [4] подані нормативні правові акти, що стосуються права, телекомунікацій, доступу до публічної інформації та електронного підпису, а також проект закону «Про інформатизацію діяльності субєктів, що виконують державні завдання». На центральному та регіональному рівнях проаналізовано заходи, що проводяться у сфері електронного державного управління в Польщі. В частині, що стосується центрального рівня, наведено огляд проектів, реалізованих через центральні влади у сфері інтерактивних державних послуг, електронних державних закупівель, взаємодії, публічних точок доступу до Інтернету, швидкісного Інтернету і захисту інформації. В частині, що стосується регіонального рівня наведено огляд проектів, здійснюваних через територіальні органи державного управління, розміщення детального переліку проектів, що реалізуються окремо у всіх провінціях Польщі, з урахуванням короткого опису, характеристик і терміну реалізації проекту. Також розглядається питання обміну передовим досвідом. Визначені дії, передбачені для реалізації в 2005-2006 рр. у цій сфері, зокрема запуск проекту будівництва порталу обмін хороших практик та проектів, які відсте- жують хід реалізації плану дій та розвиток проекту електронного управління як бізнес-проекту; вказані джерела фінансування проектів: структурні фонди (секторна Операційна Програма - Зростання Конкурентоспроможності Підприємств (Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjnosri Przedsiebiorstw - SPO WKP), Інтегрована Операційна Програма Регіонального Розвитку (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR) і секторна Операційна Програма - Розвиток Людських Ресурсів (Sektorowy Program Operacyjny - Rozwoj Zasobow Ludzkich - SPO RZL), а також програми Європейського Союзу (6. Рамкова програма з Наукових Досліджень та Технологічного Розвитку (6. PR), e-Content, Культура 2000, e-TEN, MODINIS, Safer Internet Plus). Для всіх цих фондів і програм наведено перелік завдань, для яких передбачено фінансування.

У Стратегії спрямованості розвитку інформатизації Польщі в 2013 р. і перспективному прогнозі трансформації інформаційного суспільства до 2020 р. [6] описані заходи, повязані з будівництвом інфраструктури електронної платформи державних послуг, для реалізації процесів, загальних для всіх послуг, що надаються в електронному вигляді. Розглядаються організаційні, правові та нормативні, у тому числі, з упровадження стандартів електронного звязку, визначені формати файлів, що передаються електронним звязком (словники, метадані, протоколи). Представлені також прогнози розвитку інформаційних технологій Польщі у двох перспективах: до 2013 і до 2020 рр. Основний акцент зроблено на стратегії інформатизації країни в 2007-2013 рр., оскільки очікувалося, що в цей час мало відбутися розгортання широкомасштабних телеінформаційних рішень.

Зазначені цілі, напрями нової стратегії та план заходів, передбачений для виконання в регіонах. Мета стратегії інформатизації країни (в перспективі до 2020 р.) - «Підтримка економічного зростання та соціального розвитку за рахунок ефективної стимуляції можливості використання методів інформаційних і комунікаційних технологій у всіх сферах життя, важливих для економіки, заснованої на знаннях» [6]. Враховуючи потенціал, динамізм розвитку інформаційної техніки і комунікаційних технологій, стратегія інформатизації країни в перспективі до 2020 р. була окреслена тільки в цілому. Передбачається, що послуги електронного вря- дування будуть грати значну роль у функціонуванні національної економіки країн ЄС, будуть введені в життя ідеї e-демократії, захист здоровя буде функціонувати з використанням послуги e-health, будуть розвиватися послуги, електронне навчання, тобто дистанційне навчання (наприклад, для людей з обмеженими можливостями, у похилому віці та дітей дошкільного віку), зявляться нові e-послуги у сфері туризму і транспорту. У документі оцінюється компютеризація країни на 2005 р., враховуючи стан інфраструктури, інформаційних технологій, рівень розвитку послуг, державного управління та інфраструктури наукових інформаційних технологій.

Просування і хід реалізації завдань, викладених у стратегії інформатизації Польщі були представлені в окремій доповіді - «Моніторинг реалізації завдань Стратегії інформатизації Республіки Польщі - е-Польща на 2004-2006 рр.» [8]. Тут зазначено, що реалізація стратегії наштовхувалася на істотні труднощі й успіхи не були навіть на задовільному рівні. Очікувалося, що буде забезпечений швидкісний Інтер- нет для кожного підрозділу державного управління (А 2). Насправді, виявилося, що у термін, зазначений у графіку, вдалося лише скоординувати дії із залучення структурних фондів на розвиток інформаційного суспільства (A 2.2). Передбачалося оснащення компю-терами на рівні 30%, швидкісний Інтернет в приватних господарствах на рівні 10%, а також надання послуг e-Government для кожної адміністрації міста та гміни. У відповідності з графіком, повною мірою були реалізовані чотири, з пяти запланованих, завдань: налаштування телекомунікаційного пакета директив (A 3.1); розробка стратегії щодо швидкісного Інтерне- ту (A 3.2); розробка плану дій регулюючих органів у напрямі підвищення конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг (A 3.3); створення громадських точок доступу до Інтернету в кожній гміні (муніципальних підрозділах і бюджетних, зокрема в бібліотеках та муніципальних установах культури - програма Ikonka) (A 3.4).

Для забезпечення безпеки мережі належало розробити (у відповідності зі стандартами ЄС) та ввести в дію Закон від 17 лютого 2005 р. про інформатизацію діяльності субєктів, які виконують суспільні завдання [9], а також рекомендації, що визначають політику інформаційної безпеки для окремих підрозділів адміністрації та економіки, враховувати питання безпеки мережі в проектах SPO WKP, SPO RZL i ZPORR. В результаті, були проведені чотири, з девяти запланованих, дій: пропагування кращих зразків техніки безпеки в мережі (A 5.2); виконання робіт, повязаних з прийняттям рішень в рамках закону про електронний підпис (A 5.5); створення, навчання та оснащення спеціалізованих груп для боротьби з електронною злочинністю (A 5.7); підвищення кваліфікації прокурорів і суддів у сфері електронної злочинності (A 5.8).

Польська Брама (B 1). Здійснення цього завдання означало: надання основних державних послуг електронним способом на середньому європейському рівні, підвищення потенційної ефективності державного управління на 40%, консолідація закупівель та оформлення замовлень в електронній формі (електронні каталоги та аукціони). З запланованих заходів, повною мірою були реалізовані вдосконалення наявних послуг, що надаються в електронному вигляді (B 1.5), план дій з розвитку електронної адміністрації в Польщі (e-Government) на 2004-2006 рр. (B 1.13). Польська Брама в Європу (B 2). Польща мала використати близько 70% коштів фондів, зважаючи на членство в Євро- союзі. Повністю здійснена підготовка служби підтримки заявників про співфінансування з фондів ЄС (B 2.1). Центральні бази даних для адміністрації (B 3). Очікувалося функціонування всіх центральних баз даних, згідно встановленій моделі і стандартів спілкування, прийнятих у концепції Польська Брама. Проте, в реальності повною мірою не вдалося реалізувати жодного із запланованих заходів.

Польський контент в Інтернеті (B 4). Передбачалися публікація понад 6000 позицій у Польській Інтер- нет-бібліотеці (PBI) [10], забезпечення організаційних та фінансових можливостей щорічного приросту інтер- нет-ресурсів бібліотеки, створення архівів, публікація інформації в Бюлетені Публічної Інформації (BIP) тощо [11] (у відповідності з прийнятими стандартами), із залученням усіх підрозділів державної адміністрації, а також здійснювати обмін документами, що стосуються охорони навколишнього середовища. Станом на 2006 р. повністю були реалізовані дві, з десяти запланованих, позиції - оцифрування та публікація зібрань Польської Інтернет-бібліотеки (B 4.1); мапи Польщі в Інтернеті (B 4.5). Медичні послуги на відстані (B 6) в планах до 2006 р. передбачали уможливлення контакту пацієнтів з установою, а також надання віддалених медичних послуг не менше 5% медичними підрозділами. З пяти запланованих заходів, виконане було одне - визначення правового статусу в режимі передачі даних пацієнтами та використання електронного звязку для надання медичних послуг (B 6.1).

Отже, з дій, передбачених у стратегії e-Польща, виконано лише частину завдань, визначених пріоритетними. Основними причинами затримок у реалізації завдань стратегії e-Польща були відсутність належної координації та контролю Міністерства Економіки над реалізацією регіональних проектів і відсутність плану інформатизації сільській місцевості. Затримки виникли також через відсутність прийняття необхідних заходів через центральні органи влади з питання доопрацювання концепції, технології системи, а також координації дій, повязаних з впровадженням інформаційних систем як досягнень науки і техніки ХХІ ст. у рамках системи. Не були також прийняті необхідні заходи, які стосуються уточнення правил фінансування такого роду проектів і остаточної концепції центральної платформи. Відсутність динаміки в реалізації завдань стратегії на центральному рівні уповільнювала процес інформатизації регіонів. Реалізація проектів зумовлювала розвиток регіональних ініціатив, як у концептуальному сенсі, так і в організаційному та технічному.

електронний державний послуга уряд

Література

2.Plan dzialan na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006. - Warszawa, 2004

.Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacjiPolski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji spole- czenstwa informacyjnego do roku 2020. - Warszawa, 2005.

Похожие работы на - Використання новітніх досягнень інформаційно-комунікативних технологій в управлінні державою: e-Польща (2004-2006 рр.)

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!