Фактори небезпеки навколишнього середовища. Правила поведінки у небезпечних ситуаціях

 • Вид работы:
  Доклад
 • Предмет:
  Безопасность жизнедеятельности
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  7,65 Кб
 • Опубликовано:
  2016-10-15
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Фактори небезпеки навколишнього середовища. Правила поведінки у небезпечних ситуаціях

Навчальний заклад/організація: Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

ПЯТНАДЦЯТOЇ міжнародної науково-методичної конференції

«Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика»

БЖДЛ-2016

Прізвище, імя, по батькові: Гончарук Анастасія Вікторівна

Вчений ступінь, звання : студентка 3-го курсу РТФ, групи РБ-31

Науковий керівник: Пятова Анжела Вячеславівна

Адреса організації: Київ , пр-т Перемоги 37, корпус № 17,

Бажана форма участі:

qзаочна участь

Назва доповіді: ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРАВИЛА ПОВЕДІКИ У НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Адреса для листування:

Вулиця: Салютна

Будинок: 18 офіс/квартира 15

Місто: Київ

Країна: Україна Поштовий індекс 03190

Телефон +380932744544

Е-mail: gon.nas@yandex.ua

qжитла не потребую

УДК 614.8.084

ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРАВИЛА ПОВЕДІКИ У НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЯХ

Гончарук Анастасія Вікторівна,

студентка Київського політехнічного інституту, факультету РТФ, 3 курс, група РБ-31

Науковий керівник: Пятова Анжела Вячеславівна

Київ , пр-т Перемоги 37, корпус № 17, тел.: (+38 044) 236-79-89, gon.nas@yandex.ua.

Анотація

Життя набагато складніше, ніж ми його уявляємо, можуть виникнути різні ситуації, для яких ще не розроблено стратегій вирішення. Рівень знань населення, стосовно безпеки зріс, але не можна вважати його достатнім. Для того, щоб уникнути небезпеки, чи зменшити її вплив, необхідно адекватно усвідомлювати ситуацію та володіти певними знаннями та правилами поведінки. Також, суспільство має бути проінформоване щодо її існування. На жаль, на сьогодні такого усвідомлення немає.

Ключові слова: фактори небезпеки, людина, здоровя, правила.

АнНотация

Жизнь намного сложнее, чем мы его представляем, могут возникнуть различные ситу-ации, для которых еще не разработаны стратегии решения. Уровень знаний населения, о безопасности вырос, но нельзя считать его достаточным. Для того чтобы избежать опасности, или уменьшить ее влияние, необходимо адекватно осознавать ситуацию и обладать определенными знаниями и правилами поведения. Также, общество должно быть проинформировано о ее существовании. К сожалению, на сегодня такого осознания нет.

Ключевые слова: факторы опасности, человек, здоровье.

ABSTRACT

is more complicated than we could imagine, different situations might appear, but there are not developed strategies of solutions. The level of knowledge of the population in respect of security has increased, but it could not be regarded sufficient. In order to avoid danger or reduce its effect, it is necessary to understand the situation properly and have some knowledge and rules of conduct. Also, the society should be informed of its existence. Unfortunately, there is no such realization for today.

Key words: hazards, man, health, rules.

У повсякденному житті, кожну хвилину, людині може загрожувати небезпека, вона може прийти, наприклад, з навколишнього середовища. Головна мета людини - відчувати себе у безпеці за будь-яких обставин. Здоровя та безпека індивіда залежить від багатьох факторів, це можуть бути кліматичні умови, стан навколишнього середовища, якість продуктів харчування тощо.

Якщо людина, група людей, чи суспільство перебувають в умовах небезпеки, це ще не означає що вони мають отримати якісь ушкодження. Це лише свідчить про потенційну можливість їх отримання і про те, що субєкт знаходиться у зоні ризику. Негативного впливу можуть завдавати як один фактор, так і декілька.

Потенційних небезпек існує безліч. Проаналізуємо фактори, що їх створюють. За тривалістю небезпеки можна поділити на ті, що діють миттєво, короткочасно та впродовж тривалого часу. Розрізняють небезпеки природного, техногенного та соціально-політичного характеру. До загроз природного впливу відносяться усі стихійні лиха. Стихійне лихо являє собою явище природи, що несе загрозу людині, порушує її діяльність, руйнує житло, призводить до загибелі всього живого. Також, може завдавати суттєвих збитків господарствам та призвести до загибелі людей. В Україні спостерігаються стихійні лиха, що можуть займати території цілих регіонів. Природні небезпеки діляться на: метеорологічні, топологічні, тектонічні. Метеорологічними можна назвати урагани, шторми, бурі, смерчі. Це швидке переміщення повітря, що спричиняє загибель тварин, людей, знищення річкових суден, споруд, можливі руйнування цілих населених пунктів. Швидкість вітру під час урагану може досягати понад 120-210 км/год. і більше, при штормовому попередженні - 80-100 км/год.

Поради, що допоможуть залишитися у безпеці, у разі отримання штормового попередження:

. Якщо є можливість, перейти у більш стійку будівлю, сховатись у підвалі або погребі.

. Знаходячись в автомобілі перш за все необхідно зупинитись. Не можна залишатися у ньому. Потрібно знайти будівлю або заглиблення в землі, де можна перечекати бурю.

. Якщо людина знаходиться у приміщенні, необхідно зачинити всі вікна та двері та відійти від них подалі. Якщо є можливість, заклеїти віконне скло.

. Вимкнути газо- та електропостачання.

. Необхідно уникати споруди, що можуть завдати людині шкоди. Такими спорудами можуть бути мости, естакади, водойми, дерева, трубопроводи, лінії електромереж та інше.

До топологічних відносять повені, селі, снігові лавини тощо. Повенями називають затоплення ділянок земної поверхні, де вода піднялась вище звичного рівня. Сель - тимчасовий потік води, що був сформований у руслах гірських річок. Снігові лавини - снігові маси, що сходять с гірських вершин. Вони можуть виникати під час відлиги або якщо схили перевантажені снігом. Наслідками топологічних небезпек є значна кількість травм серед людей, людські жертви, руйнування будинків, доріг, мостів, знищення лісових масивів. Тектонічні небезпеки включають в себе землетруси, виверження вулканів. Наслідками землетрусів є руйнування споруд та будинків, нафто- і газопроводів, що є потенційно небезпечними обєктами. Відбуваються розломи земної кори, руйнуються системи життєзабезпечення. В Україні зони, що мають підвищену сейсмічну активність, займають 20 % території, де населення близько 11 млн. осіб. Сила землетрусів, які можуть відбутися, сягає від 6 до 8 балів за 12-бальною шкалою М8К-64. Під час землетрусу необхідно дотримуватись таких правил:

.Необхідно діяти негайно, тому що головною небезпекою є предмети, що падають і можуть завдати ушкоджень.

. Як можна швидше залишити приміщення та відійти на безпечну відстань від нього.

. Не виходити з будинку, якщо ви знаходитесь вище пятого поверху. Виходи будуть заповнені людьми.

. Якщо ви знаходитись у будинку, необхідно відійти від вікон і стати біля несучих стін.

. Не перебувати поряд з високими спорудами, мостами та лініями електропередач. техногенний безпека ядерний

Техногенні небезпеки поділяють на аварії, катастрофи, вибухи та інше. Кожного року налічують понад 500 небезпечних ситуацій, що були спричинені транспортными аваріями, аваріями в галузі енергетики та промисловості. Найчастіше аварії завдають матеріальних збитків, спричиняють руйнування промислових обєктів та споруд. Масштабні аварії прийнято називати катастрофами. В Україні існує значний ризик радіаційної небезпеки, це зумовлено наявністю чотирьох АЕС, що виробляють радіоактивні відходи та використовують у виробництві різні радіоактивні речовини. На сьогодні було розроблено захист людини від ядерного впливу: екологічно-безпечне харчування, очищення організму, корекція психіки, стимуляція захисних сил організму.

Правила, що допоможуть зменшити радіоактивний вплив на організм людини:

.Використовувати засоби для індивідуального захисту: повязки, плащі, гумові чоботи.

. Обмежити перебування людей на відкритих територіях.

. Заборонено роздягатися та сідати на землю під час перебування на відкритій території.

. Необхідно чистити власний одяг вологою ганчіркою чи щіткою, перед тим, як заходити до приміщення.

. Регулярно робити вологе прибирання у приміщеннях, де перебувають люди.

. Важливо мити руки та полоскати ротову порожнину 0,5 % розчином питної соди перед кожним вживанням їжі.

. Слідкувати за якість води, що буде вживатися.

Хімічні небезпеки характеризуються викидом отруйних речовин в навколишнє середовище. Причини можуть бути різні, наприклад, не дотримання правил безпеки..

Без взаємодії цивілізації з природою, не можливий її розвиток. Від природи люди отримують усе необхідне для свого існування: енергію, продукти харчування, естетичне та емоційне задоволення, що теж є важливим. Взаємодія людини з природою призводить як до негативних, так і до позитивних наслідків. Цей звязок є настільки розбалансованим, що почав втрачати здатність до самовідновлення. Це погіршує стан здоровя людей, призводить до збільшення захворювань та скорочення тривалості життя. Здоровя суспільства, за даними ВОЗ, на 50 відсотків залежить від способу життя і на 25 відсотків від стану навколишнього середовища. Тому, необхідно постійно поповнювати свої знання стосовно власної безпеки та безпеки у навколишньому середовищі. Прагнути покращити екологію своєї країни. Розробляти все нові, і нові правила, що допоможуть знайти вихід з будь-якої ситуації.

Література

1. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. Навч. посіб. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.:Знання, 2007, - 332 с.

2. Ковжога С.О., Малько О.Д., Полєжаєв А.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. - 224 с

Похожие работы на - Фактори небезпеки навколишнього середовища. Правила поведінки у небезпечних ситуаціях

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!