Правила компонування конструктивних схем прольотної будови конвеєрних галерей

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Строительство
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  75,3 Кб
 • Опубликовано:
  2015-11-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Правила компонування конструктивних схем прольотної будови конвеєрних галерей

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра будівельних конструкцій і мостівРЕФЕРАТ

з дисципліни «Спеціальні споруди»

на тему:

Правила компонування конструктивних схем прольотної будови конвеєрних галерейЛьвів 2015

Зміст

1. Загальні положення

2.      Типи конструктивних рішень прольотних будов конвеєрних галерей

.        Схеми компонування конвеєрних галерей

.        Інші вимоги до проектування конвеєрних галерей

Список використаної літератури

1. Загальні положення

Будівельні конструкції конвеєрних галерей - надземні горизонтальні або похилі споруди, переважно великої протяжності, розташовані, як правило, між будівлями.

Галереї складаються з прольотних будов і опор. Усередині прольотних будов розміщуються стрічкові конвеєри для транспортування сипучих матеріалів. При необхідності в прольотних будовах можуть бути розміщені також технологічні комунікації різного призначення.

Конвеєрна галерея представляє собою інженерну споруду мостового типу. Взаємне розташування несучих та огороджувальних конструкцій визначає компонування прольотної будови: несучі конструкції по висоті розташовуються в межах технологічного габариту чи поза ним, нижче підлоги галереї.

За типом конструктивних рішень прольотні будови конвеєрної галереї належать до однієї з трьох груп:

- несучі конструкції прольотних будов із сталевих ферм з паралельними поясами, з огороджувальними конструкціями панельного типу з різних матеріалів (рис. 1);

-          несучі конструкції прольотних будов з зварних двотаврових балок, у тому числі - з гнучкими стінками, з огороджувальними конструкціями покриття та перекриття різного типу (рис. 2);

-          несучі конструкції прольотних будов з металевих оболонок прямокутного або круглого перетину, які суміщають несучі та огороджувальні функції (рис. 3, 4).

Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування та будівництва галерей показало, що в межах кожної з трьох груп є велика кількість різноманітних компонувальних і конструктивних рішень. Вибір траси, ухили і розстановка опор визначаються вимогами технології та особливостями генплану промислового підприємства.

При необхідності мати, за умовами технології, два паралельних конвеєра, їх слід, як правило, розміщувати в одній прольотній будові. В окремих випадках для конвеєрів з шириною стрічки 1600 мм і більше, при відповідному обґрунтуванні, допускається, за погодженням з технологічної організацією, розміщення конвеєрів у двох окремих прольотних будовах.

Довжини прольотних будов конвеєрної галереї слід приймати, як правило, рівними 18, 24, 30, 36, 42 і 48 м.

Допускається при обґрунтуванні призначати прольоти менше 18 і більше 48 м, по можливості кратними 3 м. Конструктивні рішення цих прольотів повинні прийматися індивідуальними.

Сталеві опори конвеєрних галерей виконуються двох типів: плоскі (хитні) і просторові (нерухомі).

Рис. 1. Прольотна будова конвеєрної галереї з несучими конструкціями з ферм з паралельними поясами

Рис. 2. Прольотна будова конвеєрної галереї з несучими конструкціями з зварних двотаврових балок

Рис. 3. Прольотна будова конвеєрної галереї з несучими конструкціями з оболонки прямокутного перетину

Рис. 4. Прольотна будова конвеєрної галереї з круглої циліндричної оболонки

При призначенні довжин прольотів відповідно до генплану слід мати на увазі, що чим вище опори, тим ефективніше застосування збільшеної довжини прольотної будови.

У конвеєрних галереях великої протяжності необхідно передбачати температурні шви. Зазор в температурному шві приймається не менше 100 - 200 мм.

У температурному блоці конвеєрних галерей слід передбачати одну нерухому опору, що забезпечує стійкість конструкції в поздовжньому напрямку. В якості такої опори допускається використовувати перевантажувальні вузли.

Найбільша довжина температурного блоку неопалюваних і опалюваних прольотних будов з розташуванням несучих конструкцій зовні, обумовлена як відстань від нерухомої опори до температурного шва, не повинна перевищувати 130 м в районах з розрахунковою температурою повітря вище або рівний мінус 40°С і 100 м - при розрахунковій температурі нижче мінус 40°С.

У необхідних випадках, можливо, приймати велику довжину температурного блоку, допустимість якої повинна бути підтверджена розрахунком.

При проектуванні конвеєрних галерей можливі три принципові схеми їх поздовжньої компонування. Схема 1 передбачає нерухоме закріплення галереї в нижній частині температурного блоку (рис. 5а). Схема 2 передбачає влаштування нерухомої опори в середині галереї (рис. 5б).

Щоб уникнути додаткових впливів від галереї на каркас будівлі примикання прольотних будов в схемах 1 і 2 здійснюється консольно. З метою зменшення довжини консолі плоску опору рекомендується встановлювати в безпосередній близькості від будівлі. Примикання до будівлі слід вирішувати за аналогією з температурним швом.

Схема 3 (рис. 5в) використовується, якщо необхідно здійснити спирання верхній частині прогонової будови безпосередньо на будівлю (неможливість установки поблизу будівлі плоскою опори через наявність зниженого прольоту будівлі, підземних комунікацій, залізничних колій та ін.). Можливість температурних переміщень в цьому випадку забезпечується введенням додаткового температурного шва на парних плоских опорах незалежно від довжини галереї.

Залежно від загальної довжини конвеєрної галереї кожна з трьох схем допускає можливість пристрою проміжних температурних швів з відповідним розміщенням плоских і просторових опор.

Внутрішні розміри прольотної будови галереї по ширині і висоті повинні забезпечувати нормальні та безпечні умови експлуатації та ремонту конвеєрів.

Внутрішні розміри поперечних перерізів прольотної будови обумовлюються:

по ширині - кількістю конвеєрів, розмірами їх станин, шириною проходів для обслуговування, монтажу та ремонту конвеєрів і шириною комунікаційних зон;

по висоті - висотами проходів і комунікаційних зон.

Для всіх типорозмірів конвеєрів необхідно пристрій проходів з двох сторін.

Рис. 5. Принципові схеми повздовжнього компонування галерей: а - схема 1; б - схема 2; в - схема 3; 1 - нерухоме закріплення, 2 - плоска (хитна) опора, 3 просторова (нерухома) опора

прольотний мостовий конструктивний конвеєрний галерея

Ширина проходів уздовж конвеєрів визначається шириною конвеєра, режимом його роботи, характеристикою матеріалу, що транспортується, зручністю експлуатації та ремонту і правилами техніки безпеки.

У табл. 1 і 2 наведені габарити конвеєрів і рекомендовані внутрішні технологічні розміри поперечних перерізів прольотних будов галерей для одного і двох конвеєрів (рис. 6, 7).

Таблиця 1

Ширина стрічки В, мм

Габарит стрічкового конвеєра, мм

Внутрішні технологічні розміри одно конвеєрних галерей і прив'язки осей конвеєрів і монорейки, мм


Г1

Г2

Н1

Г5

П1

П2

Н2

a

a1

d

650

950

1050

2650

700

800

2100

1275

1375

700

800

1200

1350

1250

2950

700

900

2200

1375

1575

850

1000

1350

1600

1350

3300

700

1000

2300

1500

1800

950

1200

1600

1800

1550

3650

750

1100

2300

1650

2000

1100

1400

1800

2050

1600

4050

800

1200

2400

1825

2225

1250

1600

1950

2300

1750

4450

850

1300

2400

2000

2450

1350

2000

2400

2800

1900

5100

900

1400

2300

2800

1600


Таблиця 2

Ширина стрічки В, мм

Внутрішні технологічні розміри двохконвеєрних галерей і прив'язки осей конвеєрів і монорейки в мм при


співвісному розташуванні барабанів

неспіввісному розташуванні барабанів


Г6

П4

f

Г ¢6

П ¢4

f'

650

4950

1250

2400

4800

1100

2250

800

5750

1650

3000

5400

1300

2650

1000

6200

1600

3200

5900

1300

2900

1200

6900

1800

3600

6500

1400

3200

1400

7450

1750

3800

7100

1400

3450

1600

8000

1700

4000

7650

1350

3650

2000

9200

1800

4600

8900

1500

4300


Примітка. У табл. 1 і 2 позначені: Г1, Г2, Н1 - габарити конвеєрів; Г5, Г6, Н2 - внутрішні розміри прогонової будови; ГПР - габарити комунікаційної зони; П2, П4, П ¢ 4 - основний (робочий) прохід; П1 - допоміжний прохід. Розміри Н1 і Н2 вказані для перетину прогонової будови, перпендикулярного його поздовжньої осі.

Габарит конвеєра заданий з урахуванням огороджень конвеєра, центруючих роликоопор і максимальної висоти вантажу на стрічці.

У табл. 1 і 2 мінімальні розміри проходів по ширині і, отже, ширина прольотної будови призначена не тільки з умов техніки безпеки, як це передбачено в ДСТУ 12.2.022-80*, але також з урахуванням умов установки, експлуатації та ремонту конвеєрів.

Рис. 6. Розміри одно конвеєрної галереї

Рис. 7. Розміри двоконвеєрної галереї

Габарит комунікаційної зони ГПР для розташування приладів опалення та промислових проводок слід приймати не менше 300 мм.

Висота проходів у галереях Н2 повинна забезпечувати зручні та безпечні умови установки, ремонту та експлуатації конвеєрів. Висоту проходів по нормалі до підлоги слід приймати по табл. 1, але не менше 1,9 м.

Внутрішні розміри прольотних будов для двох конвеєрів залежать від розташування приводних і натяжних пристроїв, які можуть бути співвісним і неспіввісними, що повинно бути зазначено в завданні на проектування галерей (див. табл. 2).

Необхідність влаштування і розташування протипожежних зон і евакуаційних виходів вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням типу огороджувальних конструкцій, протяжності галереї і властивостей матеріалу, що транспортується з урахуванням положень діючих СНіП 2.01.02-85 і СНіП 2.09.03-85.

У галереях довжиною понад 200 м необхідно влаштовувати перехідні площадки через конвеєри для зручності їх обслуговування і проходу людей до евакуаційних виходів.

Евакуаційні виходи з галерей, сходи, перехідні площадки та протипожежні зони слід, як правило, розміщувати або на нерухомій опорі призматичного типу (див. рис. 5б), або суміщати, де це можливо, із перевантажувальними вузлами. У місцях розташування перехідних майданчиків слід забезпечити необхідний по висоті габарит для проходу людини.

Для забезпечення природного освітлення та вентиляції в галереях відповідно до технологічних вимог слід проектувати вікна, що відчиняються, дефлектори та інші пристрої. Вікна слід розташовувати, як правило, з боку основного проходу. У галереях шириною більше 5 м слід передбачати влаштування вікон з обох сторін. Допускається при відповідному обґрунтуванні, проектувати галереї без природного освітлення.

При висоті галереї від рівня землі до верху прогонової будови 10 м і більше слід передбачати перила на покрівлі і зовнішні сходи на покрівлю не рідше ніж через 200 м. Ці сходи повинні бути продовженням евакуаційних сходів.

При великих поздовжніх і поперечних ухилах покрівель галерей (від 12° і більше) або для прольотних будов з круглих циліндричних оболонок перила на покрівлі слід передбачати по всій довжині галереї, незалежно від її висоти над рівнем землі.

Кріплення перильного огородження рекомендується проводити безпосередньо до конструкцій покриття.

При ухилі галерей більше 12° по ширині проходів вздовж траси конвеєрів повинні передбачатися щаблі. Рекомендується пристрій знімних або відкидних металевих ступенів з використанням ґратчастого настилу або дерева. При ухилі галерей від 6 до 12° включно в проходах повинні влаштовуватися знімні ходові трапи (настили з поперечками), металеві або дерев'яні. При сухому прибиранні допускається заміна трапів і ступенів в проходах приклеєними доріжками з профільованої гуми.

Внутрішні поверхні стін і стель прольотних будов галерей повинні, по можливості, виключати скупчення пилу і вологи.

Для виробництва ремонтних робіт на конвеєрі в горизонтальних галереях можливе влаштування підвісного транспорту (монорейки). У похилих галереях для цієї мети рекомендується використовувати підлоговий транспорт. Монорейки можуть бути застосовані тільки при забезпеченні їх надійної експлуатації.

Список використаної літератури:

1. СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»

2.      Посібник по проектуванню конвеєрних галерей (до СНіП 2.09.03-85 «Споруди промислових підприємств»)

.        Влияние условий эксплуатации на работоспособность конструкций конвейерных галерей и жестких стальных бункеров: научное издание / В.В. Филиппов, А.А. Собакин, А.В. Варламов - Москва: Недра, 1995 - 183 с.

4.      Анализ напряженно деформированого состояния опорного узла неподвижной опоры решётчатой конвейерной галереи. Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Выпуск 2012-5 (97). В.Н. Кущенко, М.В. Губарев.

Похожие работы на - Правила компонування конструктивних схем прольотної будови конвеєрних галерей

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!