Діяльність фінансового посередника

 • Вид работы:
  Доклад
 • Предмет:
  Банковское дело
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  9,17 Кб
 • Опубликовано:
  2016-08-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Діяльність фінансового посередника


ДОПОВІДЬ

на тему:

«Діяльність фінансового посередника»

Роль фінансового посередника на фінансовому ринку

Фінансовими посередниками є : спеціалізовані інвестиційні компанії, банки, трастові компанії, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди та ін. Вони трансформують прямі вимоги в посередні шляхом придбання первинних цінних паперів та випуску своїх власних.

Фінансові посередники надають багато корисних послуг учасникам фінансового ринку. По-перше, сприяють зниженню вартості операцій при одночасному зростанні їхньої кількості (ефект масштабу). По-друге, об'єднують заощадження своїх клієнтів для здійснення великих інвестицій на первинному ринку. По-третє, диверсифікують ризик, що досить важко зробити окремим власникам заощаджень самостійно. По-четверте, трансформують термін первинного цінного паперу в різні терміни погашення посередніх зобов'язань. Останні можуть бути привабливішими для кінцевого кредитора.

ПАТ КБ "Приватбанк" (надалі - Приватбанк) належить до 1-ї групи найбільших банків України за обсягом сформованих активів.ПАТ КБ «ПриватБанку» заснований в 1992 році є лідером банківського ринку країни та найбільшим банком з вітчизняним капіталом, що має генеральну ліцензію Національного банку України (далі НБУ) на здійснення повного переліку банківських операцій,які надаються на українському ринку банківських послуг.

Основні види діяльності фінансового посередника

Приватбанк, як комерційний банк, відносяться до особливої категорії ділових підприємств - фінансових посереднників. Він залучає капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надає їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал. Таким чином, банк виконує важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.

ПриватБанк є прибутковою організацією і займає одне з перших місць серед прибутковості банківських установ України. Прибуток Приватбанку утворюється з надходжень від банківської діяльності після покриття процентних, матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Приватбанку.

До основних операцій банку відносяться:

прийом депозитів;

здійснення грошових платежів;

видача грошових кредитів.

За період свого існування, банк добився лідируючих позицій на ринку банківських послуг України за рахунок збільшення частки ринку, підвищення ефективності діяльності, постійного підвищення надійності, збільшення конкурентоспроможності і комплексності надання банківських продуктів для своїх клієнтів. Досягти цього удалося спільною роботою згуртованого колективу банку на базі прогресивної системи менеджменту і передових банківських.

Фінансові послуги, що надаються посередником на первинному і вторинному ринках

На розвиненому фінансовому ринку Приватбанк надаює різні види фінансових послуг, повязаних як з емісією фінансових активів, так і з їх обігом на вторинному ринку. При емісії корпоративних цінних паперів та на кредитному ринку діяльність банку спрямована на інвестування коштів у різні галузі економіки. При емісії державних боргових зобов'язань та па ринку державного кредиту він сприяє залученню коштів для забезпечення потреб державного бюджету.

До основних фінансових послуг, які реалізуються на первинному ринку, належать залучення коштів у вигляді депозитів та надання позик. На вторинному ринку забезпечується стабільне функціонування ринку, а також задовольняються інтереси юридичних та фізичних осіб щодо інвестування коштів у фінансові активи та вилучення їх з процесу інвестування. При цьому банк задовольняє потреби інвесторів щодо купівлі-продажу фінансових активів на регулярній основі за ринковою ціною, а й надають інформаційні, консультаційні, управлінські послуги.

Роль фінансового посередника в забезпеченні стабільності та ліквідності ринку

Посередницькі фінансові установи, акумулюючи та обєднуючи заощадження індивідуальних власників, мають унікальну можливість використовувати їх в інтересах всього суспільства країни шляхом інвестування фінансових ресурсів у різні галузі економіки у вигляді довгострокових кредитів, участі у капіталі інших субєктів господарювання, активній діяльності на ринку цінних паперів.

− акумуляція та легалізація заощаджень індивідуальних інвесторів;

− професійне управління акумульованими активами;

− ефективний перерозподіл капіталу і зниження фінансових ризиків;

− сприяння розвитку фінансового ринку.

Реалізація фінансовими посередниками основних завдань сприяє розвитку фондового, валютного, кредитного ринків, тобто фінансового ринку загалом, а також його інфраструктури. Фінансові посередники задовольняють попит і формують пропозицію на ліквідні фінансові активи на фінансовому ринку.

Аналіз діяльності та сукупний обсяг наданих послуг на ринку фінансових послуг України

Фінансовий результат Приватбанку за січень 2016 року складає 13,6 млн. грн. прибутку. За 4 квартал 2015 року прибуток був 177,8 млн. грн. За січень-вересень банк декларував прибуток 89,9 млн грн.Аналіз діяльності в січні-2016; у IV кварталі-2015; в цілому за 2015 рік дає такі результати:

обсяг гривневих і валютних коштів фізосіб (окремо - у гривневому та доларовому еквіваленті відповідно) - у гривні приріст коштів фізичних осіб в 2015 році склав 14,5 млрд грн. У 4 кварталі 2015 року було залучено 8,0 млрд грн. У січні 2016 року залучено строкових коштів на суму 1,4 млрд грн. У валюті відтік коштів фізичних осіб в 2015 році склав 12,8 млрд грн. (по курсам на 1.02.2016 р, або 511 млн доларів), проте у 4 кварталі залучено 0,16 млрд грн. або 6,2 млн доларів, все за рахунок строкових коштів. У січні 2016 року приріст коштів фізосіб склав 0,85 млрд грн. або 34 млн доларів.

обсяг гривневих і валютних коштів юросіб -у гривні приріст коштів юридичних осіб в 2015 році склав 3,1 млрд грн. У 4 кварталі було залучено 0,8 млрд грн. У січні 2016 року відтік коштів склав 0,6 млрд грн.У валюті відтік коштів юридичних осіб в 2015 році склав 4,3 млрд грн. (по курсам на 1.02.2016р, або 171 млн доларів). У 4 кварталі відтік коштів склав 3,3 млрд грн. або 132 млн доларів. У січні 2016 року відтік коштів юросіб склав 0,27 млрд грн. або 11 млн доларів.

обсяг гривневих і валютних кредитів юрособам - у гривні кредитний портфель юридичних осіб в 2015 році знизився на 3,2 млрд грн. У валюті зниження кредитного портфелю в 2015 році склало 7,1 млрд грн. (по курсам на 1.02.2016р, або 282,4 млн доларів).

обсяг гривневих і валютних кредитів фізособам - у гривні кредитний портфель фізичних осіб в 2015 році знизився на 1,5 млрд грн. У валюті зниження кредитного портфелю в 2015 році склало 1,3 млрд грн. (по курсам на 1.02.2016, або 51,8 млн доларів).

Порівняльна характеристика з іншим посередником

Приватбанк є одним із більш як сотні діючих комерційних банків України. Але за результатами 2015 року, він стоїть на першому місці. Проаналізуємо діяльність Приватбанку та інших провідних банків України за 2015 р. за основними показниками.

Показники діяльності банків (абсолютні) <#"justify">№БанкАктивиКапіталФінрезультат1ПРИВАТБАНК24000925223612ОЩАДБАНК14814819075-28143УКРЕКСІМБАНК14455111901-38484ПРОМІНВЕСТБАНК566986329-62025СБЕРБАНК РОСІЇ526342106-16156РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ524143953-1992

Показники діяльності банків (відносні) <#"justify">№БанкROAAROAELiquidity1ПРИВАТБАНК0,21,813,22ОЩАДБАНК-8,9-59,427,03УКРЕКСІМБАНК-10,8-91,619,34ПРОМІНВЕСТБАНК-19,5-167,211,65СБЕРБАНК РОСІЇ-3,4-54,84,66РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ-4,9-45,930,0

Зобовязання банків України cтаном на 01.01, млн. грн

№Банк2014201320122011Усього по системі10849109569838987858043611ПРИВАТБАНК1941791541281283711015572ОЩАДБАНК831136787756321423933УКРЕКСІМБАНК762667009357374557174ДЕЛЬТА БАНК519732683221767131905РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ36223413484487648659

Кредити банків України cтаном на 01.01, млн. грн.

№Банк20142013201220111ПРИВАТБАНК1425481137261229221018552ОЩАДБАНК515465118758838447783УКРЕКСІМБАНК422744042252753520944ДЕЛЬТА БАНК401101802118052123135РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ27047260714272543854

Депозити банків України cтаном на 01.01, млн. грн. |

Проблеми функціонування

«Приват» перебуває під пильною увагою публіки не тільки як найбільший гравець фінансового сектору, а й як один з одержувачів стабілізаційних кредитів від Національного банку. Згідно з формулюваннями самого НБУ, стабкредити виділяють для «своєчасного забезпечення зобов'язань перед вкладниками», і їхнє надання супроводжується введенням у банк куратора.

Враховуючи це формулювання, Forbes вирішив звернути увагу на один важливий аспект роботи ПриватБанку в регіонах України. Його частка участі в деяких ринках і послугах є домінуючою, що, за відповідної волі, дає змогу впливати на процеси в суспільстві. Ризики від будь-яких негативних подій навколо ПриватБанку для цих регіонів очевидні: нинішня картина така, що близько половини працездатного населення за негативного сценарію щодо банку можуть виявитися відрізаними від своїх заощаджень. У формуванні цього ризику участь брав насамперед держапарат, який закривав очі на становлення наднаціональної корпорації при численних переговорах зі Світовим банком і МВФ, які наполягають на демонополізації та розділенні монополістів у низці галузей.

Серед проблем діяльності банку, варто звернути увагу на те, що у 2015 році в пресі широко поставало питання про ліквідацію банку. Насамперед це пов'язано з недотриманням нормативів НБУ та порушенням банківського законодавства. Причинами того стало падіння рівня адекватності капіталу та збільшення кредитного ризику. Проте, Приватбанк втримався і продовжив функціонувати. У квітні 2016 р. зіштовхнувся з новим викликом, стався технічний збій в роботі, і мільйони українців не могли зняти готівку зі своїх рахунків, відкрити рахунок або пере випустити карту.

Аналізуючи все вищезазначене, можна запропонувати для ПАТ КБ «ПриватБанк» певні напрями покращення рівня фінансової стійкості:

створення відділу контролю кредитних ризиків;

покращення проведення внутрішнього аудиту;

запровадити планування і прогнозування обсягів по залученню й розміщенню ресурсів.

банк фінансовий посередник

Список використавних джерел

Аналіз банків України: огляди, графіки, факти - Bankografo.com. -[Електронний ресурс] - Режим перегляду: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-bankiv-absolyutni/depoziti-bankiv-ukrayini

Аналіз основних показників комерційного банку. - -[Електронний ресурс] - Режим перегляду: <http://mybiblioteka.su/6-130118.html>

Афанасьєв М. В. Гроші та кредит / М. В. Афанасьєв- X.: ХНЕУ, 2005. - С. 197.

Богдан Грушковський. Сутність фінансової стійкості комерційних банків (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»). - Науковий блог. - 24,05,2014. - -[Електронний ресурс] - Режим перегляду: http://naub.oa.edu.ua/2014/sutnist-finansovoji-stijkosti-komertsijnyh-bankiv-na-prykladi-pat-kb-pryvatbank/

Ганзюк С. М. Фінансові результати діяльності комерційних банків в умовах політичної нестабільності / С. М. Ганзюк, Д. А. Снітько // Економіка та держава. - 2015. - № 11. - С. 98-101

Ігнатова О. М. <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$> Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності / О. М. Ігнатова, Т. В. Турченко // Економіка та держава <http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261>. - 2011. - № 7. - С. 41-46.

Лаврик, О. Л. Сутність фінансового посередництва на сучасному етапі розвитку економіки України [Текст] / Олександр Леонідович Лаврик // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. - Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету Економічна думка, 2015. - Том 19. - № 1. - С. 184-192.

Приватбанк: динаміка основних показників за 2015 рік та за січень 2016 року. -Банки &Фінанси. - [Електронний ресурс] - Режим перегляду: https://galfinance.info/banki-i-finansi/2016/02/12/privatbank-dinamika-osnovnix-pokaznikiv-za-2015-rik-ta-za-sichen-2016-roku/

Рубанов, П. М. Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи [Текст] / П. М. Рубанов // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2012. - № 3 (15). - С. 204-209.

Чого чекати від ПриватБанку. - Forbes Україна. -http://forbes.net.ua/ua/business/1392042-chogo-chekati-vid-privatbanku

Похожие работы на - Діяльність фінансового посередника

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!