Розробка оцінки ефективності бізнес-проектів

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  158,19 Кб
 • Опубликовано:
  2015-12-16
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розробка оцінки ефективності бізнес-проектів

Національна академія державного управління при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту організаційКурсовий проект

з дисципліни "Бізнес-планування"


Виконала: студентка 4 курсу

- А групи

Манойлова Ю.В.

Перевірила: ст. викл. Савенкова С.В.

Одеса 2015

Зміст

Вступ

1. Розробка концепції проекту

1.1 Обґрунтування ідеї проекту

1.2 Обґрунтування критеріїв, їх вагомість і значення для кожного проекту, експертна оцінка варіантів інвестиційних рішень

1.3 Резюме проекту

2. Дослідження інвестиційних можливостей

2.1 Прогнози економічного й соціального розвитку регіону здійснення проекту (Івано-Франківська область)

2.2 Приблизний перелік вихідних даних, документів, необхідних для ухвалення рішення інвестиційного проекту

3. Оцінка ефективності проектів

3.1 Облік потоків видатків і доходів

3.2 Розрахунки прибутку по роках

3.3 Приведення грошових потоків до початкового (базовому) моменту часу

3.4 Розрахунок чистого дисконтованого доходу

3.5 Розрахунки внутрішньої норми прибутковості

3.6 Розрахунки індексу прибутковості й строку окупності

4. Аналіз ризику. методи аналізу ризику й невизначеності

4.1 Аналіз чутливості (розрахунки)

4.2 Методи зниження ризику

5. Заходи щодо підвищення ефективності проекту

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Для того, щоб здійснювати інвестування потрібно володіти інформацією про даний бізнес; мати чітке уявлення про його масштаби; найважливіші показники маркетингу, фінансової та виробничої діяльності; технічне, сировинне, кадрове забезпечення; скільки потрібно інвестицій і строк їх повернення; існуючі ризики, пов’язані з цим проектом та інші характеристики.

Курсова робота написана з метою розробки оцінки ефективності бізнес-проектів.

Основними завданнями курсової роботи є: розробка концепції проекту, обґрунтування критеріїв, їх вагомість і значення для кожного проекту, експертна оцінка варіантів інвестиційних рішень, дослідження інвестиційних можливостей, оцінка ефективності проектів, аналіз ризику, визначення заходів щодо підвищення ефективності проекту, навчитися правильно розв’язувати завдання, які виникають на початковій фазі проекту, уникнути несподіванок на наступних етапах, прийти до результату самим економічним шляхом.

В розрахунковій частині розраховані рейтинг інвестиційних проектів, визначені надходження й витрати проекту, потік реальних грошей, розраховані показники економічної ефективності:

чистий дисконтований дохід,

індекс прибутковості,

внутрішня норма прибутковості,

строк окупності.

Із шести розглянутих проектів буде обраний один - найбільш економічно вигідний. Також буде здійснений прогноз економічного й соціального розвитку регіону здійснення обраного проекту.

1. Розробка концепції проекту


1.1 Обґрунтування ідеї проекту


Усі приведені проекти пов’язані з інвестуванням у будівництво чи виробництво. Для аналізу нам дано 6 проектів:

1 Проект

Організація виробництва інженерних конструкцій із пластику й алюмінію.

Загальний обсяг інвестицій у розмірі 5100 тис. $

Початок експлуатації - 3 р.

Розподіл інвестицій по роках:

0 - 32%, 1 - 24%, 2 - 44%.

Експертні оцінки по кожному із критеріїв:

1 - 100; 2 - 77; 3 - 60; 4 - 88; 5 - 75; 6 - 80.

Щорічний планований дохід - 3000 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати - 800 тис. $

2 Проект

Будівництво нового цеху з виробництва пластикових водопровідних труб.

Необхідні вкладення 4300 тис. $

Початок експлуатації 1 р.

Розподіл інвестицій по роках:

0 - 70%, 1 - 30%.

Експертні оцінки по кожному із критеріїв:

1 - 85; 2 - 68; 3 - 60; 4 - 70; 5 - 75; 6 - 76.

Щорічні передбачуваний дохід (1 - 2 рр.) - 240 тис. $.

Щорічні передбачуваний дохід (3 - 12 рр.) - 2750 тис. $.

Щорічні передбачуваний дохід (13 - 14 рр.) - 3100 тис. $.

Щорічні експлуатаційні витрати (1 - 2 рр.) - 200 тис. $.

Щорічні експлуатаційні витрати (3 - 14 рр.) - 850 тис. $.

3 Проект

Організація виробництва нових видів цементу.

Загальний обсяг необхідних інвестицій складе: 4700 тис. $

Строк початку експлуатації нової лінії: 2 р.

Розподіл початкових капіталовкладень по роках: 0 - 48%, 1 - 40%, 2 - 12%.

Експертні оцінки по кожному із критеріїв:

1 - 90; 2 - 75; 3 - 50; 4 - 65; 5 - 80; 6 - 78.

Щорічний передбачуваний дохід - 3200 тис. $.

Щорічні експлуатаційні витрати - 1000 тис. $.

4 Проект

Організація виробництва металопластикових виробів і полімерних труб.

Загальний обсяг необхідних інвестицій становить: 4800 тис. $

Строк закінчення будівництва: 2 р.

Розподіл інвестицій по роках:

0 - 58%, 1 - 24%, 2 - 18%.

Експертні оцінки по кожному із критеріїв:

1 - 90; 2 - 75; 3 - 80; 4 - 77; 5 - 90; 6 - 80.

Щорічний передбачуваний дохід - 2740 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати (2 - 6 рр.) - 800 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати (6 - 14 рр.) - 742 тис. $

5 Проект

Організація виробництва по створенню установок дослідно-промислового виробництва технічного вуглецю по принципово новій технології з використанням запатентованих технічних розв'язків і ноу-хау.

Загальний обсяг необхідних інвестицій становить: 1000 тис. $

Строк уведення об'єкта в експлуатацію й початок операційної діяльності: 4 р.

Розподіл інвестицій по роках: 0 - 34%, 1 - 30%, 2 - 26%, 3 - 10%.

Експертні оцінки по кожному із критеріїв:

1 - 60; 2 - 55; 3 - 85; 4 - 80; 5 - 40; 6 - 85.

Щорічний передбачуваний дохід - 750 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати - 190 тис. $

6 Проект

Будівництво суспільно-житлового комплексу, що складається з 17-ти поверхів житлового будинку із квартирами елітного типу й суспільно-ділового центру у вигляді двох 4-х поверхових будинків з підземною автостоянкою. Передбачається наступна експлуатація.

Загальний обсяг необхідних інвестицій орієнтовно становить: 4500 тис. $

Строк закінчення будівництва: 2 р.

Розподіл інвестицій по роках: 0 - 52%, 1 - 30%, 2 - 18%.

Експертні оцінки по кожному із критеріїв:

1 - 70; 2 - 70; 3 - 77; 4 - 65; 5 - 72; 6 - 55.

Щорічний передбачуваний дохід - 4200 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати з 2 по 3 рр. - 1800 тис. $, з 4 - 7 рр. - 1700 тис. $

На 7 рік своєї діяльності організація передбачає продати комплекс у розмірі 7500 тис. $, при цьому розрахунки по доходах (з урахуванням ПДВ) будуть проводитися за наступною схемою:

-й рік - 52%, 8-й рік - 38%, 9-й - 10%.

Горизонт планування до 14 р. (включно).

Ставка дисконту: 14%.

ПДВ: 20%.

Податок на прибуток: 25%.

інвестиційний проект рейтинг бізнес

1.2 Обґрунтування критеріїв, їх вагомість і значення для кожного проекту, експертна оцінка варіантів інвестиційних рішень


Для здійснення обґрунтування критеріїв, їх вагомості та значення для кожного проекту, здійснення експертної оцінки варіантів інвестиційних рішень обираємо такі характеристики:

попит на продукцію проекту;

співвідношення витрат і результатів проекту;

інвестиційний клімат у районі реалізації проекту;

наявність альтернативних технічних рішень;

оцінка рівня базових, поточних і прогнозних цін на продукцію (послуги) проекту;

перспективи експорту продукції проекту.

Ці характеристики розташовуємо в порядку убування пріоритетності та надамо кожному з них ранг, тобто оцінку вагомості, сума рангів усіх факторів дорівнює одиниці.

Інтегральна оцінка для кожного проекту знаходиться добутком ваги кожного фактору на оцінку цього фактору (вказана в описі проекту), а потім відбувається підведення підсумку, сумуючи результати по усіх шести характеристиках.

Результати наведені в таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 - Експертна оцінка варіантів інвестиційних рішень

Номер

Характеристика,

Показник

Номер проекту

Інтегральна оцінка проекту

з/п

фактор

вагомості

 (або варіантів проекту)


 

 

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

Попит на продукцію проекту

0,25

100

85

90

90

60

70

25

21,25

22,5

22,5

15

17,5

2

Співвідношення витрат і результатів проекту

0,2

77

68

75

75

55

70

15,4

13,6

15

15

11

14

3

Тривалість проекту - у тому числі його інвестиційної фази

0,15

60

60

50

80

85

77

9

9

7,5

12

12,75

11,55

4

Перспективи експорту продукції проекту

0,15

88

70

65

77

80

65

13,2

10,5

9,75

11,55

12

9,75

5

Наявність альтернативних технічних рішень

0,15

75

75

80

90

40

72

11,25

11,25

12

13,5

6

10,8

6

Вихідна дозвільна документація

0,1

80

76

78

80

85

55

8

7,6

7,8

8

8,5

5,5

Усього:

-

1

-

-

-

-

-

-

81,85

73,2

74,55

82,55

65,25

69,1

Бачимо, що згідно результатів розрахунків максимальні оцінки отримали проекти: 1 - 81,85; 3 - 74,55; 4 - 82,55. Це означає, що дані проекти є найбільш перспективними.

1.3 Резюме проекту


Проект 1

Інженерні конструкції з пластику та алюмінію.

Металопластиковий профіль в основному використовується для заповнення віконних прорізів, зрідка дверних. Даний профіль є "теплим", товщина його 60 мм і його використання в якості перегородок усередині приміщення недоцільно. Та зовні він буде виглядати громіздко. Металопластиковий профіль також використовують для скління балконів і лоджій, але це доцільно, якщо балкон надалі планується зробити опалювальним, тобто з виносом радіаторів опалення на балкон. Інакше краще використовувати алюмінієвий "холодний" профіль, так як він зіставимо за ціною з "пластиком", але більш стійкий до впливу зовнішніх факторів (сонце, волога, бруд). Область застосування алюмінієвого профілю в кілька разів перевершує металопластик. Такі конструкції, як вентильований фасад, просто неможливо було б виконати з пластику. З алюмінієвого профілю можна виконати перегородки будь-якої конфігурації, розсувні системи і т.д.

Проект 3

Організація виробництва нових видів цементу.

Це новий матеріал, який швидко застигає, а найголовніше витримує високі температури. Цей матеріал стане незамінним в доменному виробництві і зробить пускові шахти стратегічних ракет багаторазовими. Незважаючи на те, що температура в них у момент запуску, досягає 3000 градусів Цельсія. Знайде застосування новий цемент і в будівництві аеродромів.

Проект 4

Металопластикові вироби та полімерні труби.

Полімерні труби, створені за сучасними технологіями, мають багато переваг перед сталевими трубами радянського зразка.

Серед основних таких переваг можна відзначити наступне:

Для систем комунікацій полімерні труби застосовуються з меншими діаметрами. Пояснюється це тим, що сучасні труби з полімерів мають гладку внутрішню поверхню і невеликі гідравлічні втрати.

Весь період експлуатації пропускна здатність полімерних труб не змінюється, так як на внутрішніх поверхнях не відкладаються солі і відсутня корозія.

Труби із сталі за невеликий період експлуатації заростають сольовими відкладеннями і іржею, тому їх пропускна здатність з часом сильно зменшується. Але, крім того, погіршується ще і якість води, яка проходить через такі труби.

2. Дослідження інвестиційних можливостей


2.1 Прогнози економічного й соціального розвитку регіону здійснення проекту (Івано-Франківська область)


Івано-Франківська область розташована в географічному центрі Європи, на південному заході України, на стику двох великих природно-географічних підрозділів - Східноєвропейської рівнини та Східних Карпат. Область межує із Закарпатською, Львівською, Тернопільською та Чернівецькою областями України. На крайньому півдні має державний кордон (50 км) з Марамуреським повітом Республіки Румунія.

Територія області становить 13,9 тис. кв.км (2,3 відс. площі території України). Менші за площею тільки Чернівецька, Закарпатська та Тернопільська області.

За адміністративним поділом область включає 14 районів, 15 міст, у тому числі 6 - обласного значення, 24 селища, 765 сільських населених пунктів.

Планування регіонального розвитку на середньострокову перспективу, яке є результатом роботи різних суб‘єктів регіонального розвитку в області: від обласної ради і обласної державної адміністрації до представників асоціацій підприємців, громадськості та науковців, має стати основою для регіональних та місцевих програм розвитку.

Таким головним планувальним документом Івано-Франківщини визначається "Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року".

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (далі Стратегія) була розроблена на підставі Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів", з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та досвіду реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року.

Необхідність підготовки та прийняття Стратегії регіонального розвитку викликана зміною соціально-економічної ситуації, як в Україні, так і в області, ухваленням у 2013 році Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", яким визначено нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку.

При розробці Стратегії було враховано політичні рішення Уряду щодо реформування регіонального розвитку. Стратегія розроблена робочою групою з розробки Стратегії, яка була створена 15 травня 2014 року шляхом проведення низки семінарів та дискусій упродовж квітня-серпня 2014 року за організаційного та методологічного супроводу з боку проекту Європейського Союзу "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні".

Розробка Стратегії, крім, власне, підготовки самого документу, стала важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними адміністраціями, міськими та районними радами, університетами, а також широким колом організацій громадянського суспільства для того, аби стратегічний документ став надбанням усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації Стратегії.

Процес колективної роботи над Стратегією різних суб‘єктів регіонального розвитку у рамках робочої групи дозволив залучити до розробки десятки організацій та активних людей області із різних секторів суспільства, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій.

Стратегія ставить перед собою амбітне, та важливе завдання - перетворити Івано-Франківщину в самобутній та самодостатній край у якому поєднуються європейські цінності з віковими національними традиціями, відкритий до співпраці культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України, регіон інноваційної економіки з комфортним та безпечним життєвим середовищем і високим рівнем соціально-духовного життя.

Саме людина стає центром та пріоритетом розвитку. Розвиток економічного потенціалу, туризму, сільських територій та людського капіталу є лише інструментами досягнення мети.

Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи завдань, які базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її міст та районів зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуватимуться інноваційна промисловість, туризм, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та безпечне довкілля.

Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах області на період до та після 2020 року.

Ця Стратегія визначає довгострокові перспективи з урахуванням потреб майбутніх поколінь. Таким чином, питання сталого розвитку проходить червоною ниткою крізь Стратегію, забезпечуючи наголос на економічному поступі та соціальній єдності.

Ухвалення цієї Стратегії має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме уточнення регіональних програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, означеними Стратегією.

Стратегія позиціонуватиметься як плановий документ найвищого рівня в регіоні, а отже її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів.

Очікується, що всі зусилля адміністративних органів, громадянського суспільства, наукових кіл і громадян будуть націлені на успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень регіонального рівня, державного бюджету, коштів донорів та з приватних джерел, дасть змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у цій Стратегії.

У 2013р. у підприємства обласного центру нерезидентами вкладено 140,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку міста прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013р. становив 337,8 млн. дол. або 41,5% загальнообласного показника, у розрахунку на одну особу населення - 1396,6 долара (по області - 589,8 дол.). Обсяг інвестицій порівняно з початком 2013р. збільшився на 78,8%.

Пріоритетне місце в інвестуванні підприємств серед 45 країн світу належить країнам Європейського Союзу, якими забезпечено 91,7% обсягу вкладень. Основними з них виступають нерезиденти Кіпру.

Для іноземних інвесторів надалі привабливими залишаються підприємства промисловості, в які спрямовано 280,9 млн. дол., будівельної діяльності - 23,3 млн. дол., організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, - 14,0 млн. дол., підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - 13,9 млн. дол.

За обсягами іноземного акціонерного капіталу підприємства обласного центру посіли перше місце серед міст та районів області.

2.2 Приблизний перелік вихідних даних, документів, необхідних для ухвалення рішення інвестиційного проекту


Ефективність інвестиційного проекту визначається на основі зіставлення надходжень і витрат коштів, пов'язаних з реалізацією проекту. Здійснити оцінку ефективності інвестиційного проекту і порівняти проекти між собою можна за допомогою таких показників:

чистий дисконтований дохід,

внутрішня норма прибутковості,

індекс прибутковості,

строк окупності.

Чистий дисконтований дохід (NPV) - сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового інтервалу планування. Величина NPV для постійної норми дисконту визначається по формулі (2.1):

 (2.1)

де  - тривалість проектного циклу, яка дорівнює числу інтервалів планування,

 - надходження коштів по проекту протягом інтервалу планування t,

 - відтоки коштів по проекту протягом інтервалу планування t.

Проект є ефективним, якщо NPV від його реалізації позитивний. Чим більше значення NPV, тем ефективніше проект. Негативне значення NPV вказує на збитковість проекту. Чистий дисконтований дохід є основним показником, на підставі якого визначається ефективність проекту, тому що він:

безпосередньо вказує на ефект від проекту, тобто дозволяє максимізувати ефективність інвестицій,

єдиний з показників має властивість адитивності.

Внутрішня норма прибутковості (IRR) - це та норма дисконту, при яких дисконтовані надходження коштів по проекту дорівнюють дисконтованим відтокам. IRR визначається виходячи з рівняння (2.2) або за формулою (2.3):

 (2.2),  (2.3)

де, r1 - початкова відсоткова ставка, при якій NPV > 0;- підібрана відсоткова ставка, при якій NPV < 0;- позитивний чистий дисконтований дохід, розрахований при ставці r1;- від’ємний чистий дисконтований дохід, розрахований при ставці r2.

Якщо IRR перевищує норму дисконту - інвестиції в даний проект оправдані й може розглядатися питання про його реалізацію. А якщо ні, то вкладання інвестиції в даний проект є недоцільним.

IRR - максимальний відсоток за кредит, який можна виплатити за строк, який дорівнює горизонту розрахунку, за умови, що весь проект здійснюється тільки за рахунок цього кредиту. Це дозволяє використовувати IRR для визначення доцільності залучення кредитних ресурсів: якщо відсоток за кредит нижче IRR, то використання такого кредиту при реалізації проекту є доцільним.

Індекс прибутковості (PI) - це відношення суми приведених ефектів від поточної діяльності по проекту до первісних капіталовкладень (формула (2.4)):

 (2.4)

Якщо, то проект є ефективним і може розглядатися питання про його реалізацію. А якщо ні, то проект є збитковим.

Строк окупності (PP) - мінімальний часовий інтервал (від початку реалізації проекту), починаючи з якого первісні вкладення й інші витрати, пов'язані з інвестиційним проектом, покриваються сумарними доходами від його реалізації. Строк окупності рекомендується визначати з урахуванням дисконтування. Визначається на основі накопичених дисконтованих грошових потоків. Показники ефективності проекту в цілому визначаються за результатами інвестиційної й операційної діяльності по проекту (на підставі даних потоку реальних грошей), тобто не враховують результати фінансової діяльності.

До складу надходжень входять: виторг від реалізації, дохід від продажу постійних активів. До складу витрат (відтоків) входять: повні інвестиційні витрати, операційні витрати, інші поточні витрати, податкові виплати.

Потік реальних грошей - це різниця між надходженнями та відтоками коштів від інвестиційної й операційної діяльності в кожному періоді реалізації проекту (на кожному кроці розрахунків).

Для прийняття остаточного рішення з приводу розробки етапів бізнес-плану існує необхідність в певних документах. Список таких документів має наступний вигляд:

короткий опис бізнесу;

опис підприємства та аналіз його фінансового стану;

опис планованої до виробництва продукції (придбаних фондів, технології);

аналіз ринку;

виробничий план;

маркетинговий план;

фінансовий план;

організаційний план;

резюме бізнес-плану;

додатки.

Зазначимо, що розробка бізнес-плану ні в якому разі не повинна носити формальний характер. Короткий опис планованого бізнесу є однією з найбільш важливих частин бізнес-плану. Воно повинно бути складено таким чином, щоб банк був зацікавлений продовжити більш детальне знайомство з підприємством, що бажає отримати кредит. Резюме має бути побудовано таким чином, щоб банк міг отримати інформацію з таких питань, як:

показники прибутку на отримані грошові кошти;

попит на нову продукцію;

конкурентні переваги для досягнення поставлених цілей;

заходи з профілактики та нейтралізації ризиків.

Після проведення усіх необхідних досліджень, які передують прийняттю інвестиційного рішення, необхідно скласти певний підсумковий документ, який дозволить учасникам інвестиційного проекту не лише прийняти, але й зафіксувати, що, коли та кому належить зробити, щоб виправдалися сподівання на ефективність проекту. Для цього складається бізнес-план, який є головним інструментом для відбиття підприємницької ідеї.

3. Оцінка ефективності проектів


3.1 Облік потоків видатків і доходів


Наведемо потоки видатків і доходів за даними проектів 1, 3, 4.

1 Проект

Організація виробництва інженерних конструкцій із пластику й алюмінію.

Загальний обсяг інвестицій у розмірі 5100 тис. $

Початок експлуатації - 3 р.

Розподіл інвестицій по роках:

- 32%, 1 - 24%, 2 - 44%.

0 - 1 632 000 $

- 1 224 000 $

- 2 244 000 $

Щорічний планований дохід - 3000 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати - 800 тис. $

Проект

Організація виробництва нових видів цементу.

Загальний обсяг необхідних інвестицій складе: 4700 тис. $

Строк початку експлуатації нової лінії: 2 р.

Розподіл початкових капіталовкладень по роках: 0 - 48%, 1 - 40%, 2 - 12%.

- 2 256 000 $

- 1 880 000 $

Щорічний передбачуваний дохід - 3200 тис. $.

Щорічні експлуатаційні витрати - 1000 тис. $.

4 Проект

Організація виробництва металопластикових виробів і полімерних труб.

Загальний обсяг необхідних інвестицій становить: 4800 тис. $

Строк закінчення будівництва: 2 р.

Розподіл інвестицій по роках:

0 - 58%, 1 - 24%, 2 - 18%.

- 2 784 000 $

- 1 152 000 $

- 864 000 $

Щорічний передбачуваний дохід - 2740 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати (2 - 6 рр.) - 800 тис. $

Щорічні експлуатаційні витрати (6 - 14 рр.) - 742 тис. $

Горизонт планування до 14 р. (включно).

Ставка дисконту: 14%.

ПДВ: 20%.

Податок на прибуток: 25%.

Вихідні дані по надходженням і витратам наведені в табл. 3.1

Таблиця 3.1 - Потоки і видатки по проектах

Рік

Витрати по проектах

Надходження від операційної діяльності

ПДВ

Витрати від операційної діяльності

 

Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4

0

-1632000

-2256000

-2784000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-1224000

-1880000

-1152000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

-2244000

-564000

-864000

0

0

0

0

0

0

0

0

-800000

3

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

4

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

5

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

6

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

7

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

8

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

9

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

10

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

11

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

12

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

13

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

14

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

 Разом:

-5100000

-4700000

-4800000

36000000

38400000

32880000

6000000

6400000

5480000

-9600000

-12000000

-9936000


3.2 Розрахунки прибутку по роках


Прибуток - це показник фінансових результатів діяльності фірми. Він розраховується як різниця між виторгом за проданий товар або послугу й витратами на виробництво товару або надання послуги. Прибуток не треба плутати з доходом. Дохід - це виторг, частина якої піде на сплату податків або виплату зарплати. А прибуток осідає на банківському рахунку компанії.

У роботі прибуток розраховується за формулою (3.1), податок на прибуток - за формулою (3.2), податок на додану вартість - за формулою (3.3)

Прибуток = Надх. від операц. діяльн. - ПДВ - Витр від операц. діяльн. (3.1)

ПП = Прибуток * ставку ПП (25%) (3.2)

ПДВ = Надходження від опер. діяльності / 120 * 20 (3.3)

Розрахунки наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.1 - Розрахунок прибутку по роках

Рік

Витрати по проектах

Надходження від операційної діяльності

ПДВ

Витрати від операційної діяльності

 

Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4

0

-1632000

-2256000

-2784000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-1224000

-1880000

-1152000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

-2244000

-564000

-864000

0

0

0

0

0

0

0

0

-800000

3

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

4

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

5

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

6

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-800000

7

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

8

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

9

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

10

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

11

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

12

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

13

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

14

0

0

0

3000000

3200000

2740000

500000

533333,33

456666,6667

-800000

-1000000

-742000

 Разом:

-5100000

-4700000

-4800000

36000000

38400000

32880000

6000000

6400000

5480000

-9600000

-12000000

-9936000

Таблиці 3.2.2


3.3 Приведення грошових потоків до початкового (базовому) моменту часу


Потік реальних грошей визначається за формулою (3.4)

Потік реал. грош. = Витрати по проектах + Прибуток. - ПП ( (3.4)

Розрахунки наведені в таблиці 3.3

Таблиця 3.3 - Розрахунок потоку реальних грошей3.4 Розрахунок чистого дисконтованого доходу


Чистий дисконтований дохід (NPV) - це сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового інтервалу планування.

NPV для постійної норми дисконту визначається по формулі (2.1).

Якщо NPV > 0, то проект є ефективним при заданій ставці порівняння <#"881435.files/image012.gif">, ( (3.5)

де r - постійна норма дисконту- тривалість проектного циклу, яка дорівнює числу інтервалів планування

Накопичений грошовий потік розраховується за формулою (3.6):

Накопич. грош. потік1 = Накопич. грош. потік0 + Чист. диск. дохід1 (3.6),

де

Накопич. грош. потік1 - грошовий потік даного періоду;

Накопич. грош. потік0 - грошовий потік попереднього періоду;

Чист. диск. дохід1 - чистий дисконтований дохід даного періоду.

Таблиця 3.4.1 - Розрахунок чистого дисконтованого доходу


Таблиці 3.4.2


При ставці дисконту 14% чистий дисконтований дохід буде наступним:

Проект 1 = 1120779,67 грн.;

Проект 3 = 1105161,25 грн.;

Проект 4 = 16301,02 грн.

3.5 Розрахунки внутрішньої норми прибутковості


Внутрішня норма прибутковості (IRR) являє собою ту норму дисконту, при яких дисконтовані надходження коштів по проекту дорівнюють дисконтованим відтокам. IRR визначається виходячи з рівняння (2.3).

У випадку, якщо IRR перевищує норму дисконту, інвестиції в даний проект оправдані й може розглядатися питання про його реалізацію. А якщо ні, то інвестиції в даний проект не доцільні.

Значення IRR має наступний економічний зміст: IRR - максимальний відсоток за кредит, який можна виплатити за строк, який дорівнює горизонту розрахунку, за умови, що весь проект здійснюється тільки за рахунок цього кредиту. Це дозволяє використовувати IRR для визначення доцільності залучення кредитних ресурсів: якщо відсоток за кредит нижче IRR, то використання такого кредиту при реалізації проекту є доцільним.

При r1 = 0,14 для кожного проекту NPV, буде дорівнювати:

Проект 1 NPV = 1120779,67грн.

Проект 3 = 1105161,25 грн.;

Проект 4 = 16301,02 грн.

При r2 = 0,3 для кожного проекту NPV, буде дорівнювати:

Проект 1 NPV = - 1494496,11 грн.

Проект 3 NPV = - 1676221,85грн.

Проект 4 NPV = - 2409971грн.

Внутрішня норма прибутковості IRR

Проект 1 = 0,34397034;

Проект 3 =0,318628265;

Проект 4 = 0,136137709.

Розрахунки наведені в таблиці (3.5)

Таблиця 3.5 - Розрахунок чистого дисконтованого доходу при r2 = 0,3


3.6 Розрахунки індексу прибутковості й строку окупності


Індекс прибутковості (PI) являє собою відношення суми приведених ефектів від поточної діяльності по проекту до первісних капіталовкладень (див. формулу (2.4)):

Для проекту 1

РІ =1,1147429

Для проекту 3

РІ =1,10516063.

Для проекту 4

РІ =.1,001641833

Розрахунки зроблено по даним таблиці (3.6)

Якщо, то проект є ефективним і може розглядатися питання про його реалізацію. А якщо ні, то проект є збитковим.

Строк окупності (PP) - мінімальний часовий інтервал (від початку реалізації проекту), починаючи з якого первісні вкладення й інші витрати, пов'язані з інвестиційним проектом, покриваються сумарними доходами від його реалізації. Строк окупності рекомендується визначати з урахуванням дисконтування. Визначається на основі накопичених дисконтованих грошових потоків.

Для проекту 1

РР = 6 років 53 днів

Для проекту 3

років 31 день

Для проекту 4

7 років 54 дня (див. таблицю (3.4)).

Таблиця 3.6 - Дисконтовані доходи та дисконтовані витрати

В таблицю 3.7 зведемо основні показники економічної ефективності варіантів інвестицій.

Таблиця 3.7 - Показники економічної ефективності варіантів інвестицій


Всі проекти є прибутковими. Адже у всіх чистий дисконтований дохід не є від’ємний (доходи вищі затрат), що вказує на їх прибутковість. Строк окупності в порівнянні з іншими проектами є найменшим у 3 проекті. Норма прибутковості у 4 проекті є найменшою.

4. Аналіз ризику. методи аналізу ризику й невизначеності

 

.1 Аналіз чутливості (розрахунки)


Аналіз чутливості дає точну оцінку того, наскільки сильно зміниться ефективність проекту при певній зміні одного з вихідних параметрів проекту. Чим сильніше ця залежність, тим вище ризик реалізації проекту. Інакше кажучи, незначне відхилення від первісного задуму вплине на успіх усього проекту. Чим більший кут нахилу, тим більший ризик.

Аналіз чутливості проекту може застосовують у двох випадках:

) для визначення факторів, які найбільшою мірою впливають на результати проекту.

Розв'язок подібного завдання має наступну послідовність:

Визначаються найбільш значимі фактори,

визначається їх найбільш імовірне (базове) значення;

один з факторів змінюється в певних межах і розраховується NPV при - кожному новому значенні цього фактору;

попередній крок повторюється для кожного фактору;

усі необхідні розрахунки зводяться в таблицю (додаток В);

порівнюється чутливість проекту до кожного фактору, і визначаються найважливіші з них.

Серед факторів, що підлягають розгляду, можуть бути: тривалість інвестиційної фази, ціна одиниці продукції, обсяг продажів, плата за позикові кошти, вартість сировини, податки й ін.

У результаті проведення розрахунків визначаються фактори, що мають найбільший вплив на NPV проекту. Знання таких факторів дозволить вчасно вжити додаткових заходів, що зменшують імовірність настання небажаних подій.

) для порівняльного аналізу проектів. Тут розглядається яким чином зміна важко прогнозованих факторів вплине на ефективність проекту. Розрахунки аналізу чутливості приведені в таблиці (4.1)

Таблиця 4.1 - Аналіз чутливості

%

Зміна чистого дисконтованого доходу, тис. грн.

Зміна чистого дисконтованого доходу, %


Проект 1

Проект 3

Проект 4

Проект 1

Проект 3

Проект 4
-20%

-512499,45

-637003,00

-1475427,00

-146%

-158%

-9151%

-15%

-104179,67

-201462,00

-1102495,00

-109%

-118%

-6863%

-10%

304140,11

234079,00

-729563,00

-73%

-79%

-4576%

-5%

712459,89

669620,00

-356631,00

-36%

-39%

-2288%

0%

1120780,00

1105161,00

16301,00

0%

0%

0%

5%

1529099,45

1540702,00

389233,00

36%

39%

2288%

10%

1937419,23

1976243,00

762165,00

73%

79%

4576%

15%

2345739,01

2411785,00

1135097,00

109%

118%

6863%

20%

2754058,79

2847326,00

1508029,00

146%

158%

9151%На рисунку (4.1) зображено графік чутливості проектів

Рис. 4.1 - Графік чутливості проекту

На графіку видно, що проект 4 "Металопластикові вироби і полімерні труби" є ризиковим, однак інші два проекти взагалі йдуть в мінус, що є збитковим для них.

4.2 Методи зниження ризику


Для мінімізації ризиків керівництво підприємства здійснює певний аналіз продукції, яка випускається, за ступенем ризиків, пов'язаних з кожною стадією, і потім вирішує, що і в яких кількостях воно може реалізовувати на ринку. Тобто, необхідно з тих видів продукції вибрати ті, які при проектуванні, виробництві і реалізації мають найменший ступінь ризиків за всіма параметрами, які викликають сумніви і невизначеність. Таким чином, невизначеність, властива процесам, пов'язаним з досить тяжкими умовами прагнення до успіху серед конкурентів, очевидна вже до початку розробки виробничої програми.

Існують такі групи методів зниження ризиків:

технічні методи, які засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків і ін.;

правові методи, такі як страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, завдаток тощо;

організаційно-економічні методи включають комплекс заходів, спрямованих на попередження втрат від ризиків у випадках виникнення несприятливих обставин, а також на їх компенсацію у випадках виникнення втрат.

Найбільш поширеними організаційно-економічними методами зниження ризику є:

розподіл ризику між учасниками проекту;

страхування;

резервування коштів на покриття непередбачених витрат;

нейтралізація часткових ризиків;

зниження ризиків у плані фінансування.

Розподіл ризиків здійснюється в процесі підготовки плану проекту і контрактних документів. Для кількісного розподілу ризиків у проектах можна використовувати модель, засновану на "дереві рішень". При цьому кожен учасник виконує запланований проектом обсяг робіт і несе відповідну частку ризику у разі невиконання проекту. Але найбільше ризикує інвестор.

Тому потрібно знати, які труднощі у пошуку інвестора, як правило, зростають із збільшенням ступеня ризику, який покладається на інвестора.

Страхування ризику - це система відшкодування втрат страху-вальниками при виникненні страхових випадків із спеціальних страхових фондів, які формуються за рахунок страхових внесків, що виплачуються страхувальниками. Як правило, це здійснюється за допомогою майнового страхування і страхування від нещасних випадків.

Створення резервів ресурсів на покриття непередбачених витрат (самострахування) дозволяє компенсувати ризик, що виникає в процесі реалізації проекту, і тим самим компенсувати збої у виконанні проекту. Це спосіб боротьби з ризиком, який передбачає встановлення співвідношення між потенційними ризиками, що впливають на вартість проекту, і розміром витрат, необхідних для подолання збоїв у виконанні проектів. Частина резерву завжди повинна знаходитися в руках менеджера, а іншою частиною повинні розпоряджатися інші учасники відповідно до контракту.

Першим етапом при використанні даного методу є оцінка наслідків ризиків, тобто суми на покриття непередбачених витрат. При цьому можна використовувати всі методи аналізу ризиків. Далі визначається структура резерву на покриття непередбачених витрат та мета використання встановленого резерву.

Часткові ризики - це ризики, пов’язані із реалізацією окремих етапів (робіт) за проектом, які напряму не впливають на проект у цілому. Нейтралізацію часткових ризиків проводять за допомогою методу, який передбачає проведення таких етапів:

) розглядається ризик, який найбільш важливий для проекту;

) визначаються перевитрати коштів з урахуванням ймовірності настання несприятливих подій;

) визначаються можливі заходи, які спрямовані на зменшення ризиків;

) визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів;

) порівнюються витрати на реалізацію заходів та величина втрат при виникненні ризиків;

) приймається рішення щодо застосування запропонованих заходів;

) процес аналізу повторюється для наступного за важливістю ризику.

Диверсифікація - це розподіл капіталовкладень між різноманітними видами діяльності, результати яких між собою безпосередньо не пов’язані. Підприємство, зазнаючи збитків за одним видом діяльності, може отримати прибуток за іншим. Диверсифікація дозволяє підвищити стійкість підприємства до змін у підприємницькому середовищі.

Страхування - це передача певних ризиків страховій компанії. Для зниження ступеня ризику використовуються майнове страхування і страхування від нещасних випадків. Перше може мати такі форми: страхування ризику підрядного будівництва, страхування устаткування, страхування вантажів і ін. Друге включає страхування загальної цивільної відповідальності і страхування професійної відповідальності.

Лімітація передбачає встановлення ліміту - певних сум витрат, продажу товарів у кредит, вкладення капіталу і тому подібне.

Резервування коштів на покриття непередбачених витрат припускає встановлення співвідношення між потенційними ризиками і розмірами витрат, необхідних для подолання наслідків цих ризиків. Такий спосіб зазвичай придатний при виконанні різних проектів. У загальному випадку резерв використовується для фінансування додаткових робіт, компенсації непередбачених змін матеріальних і трудових витрат, накладних витрат і інших витрат, які виникають в процесі здійснення проекту.

Розподіл ризиків передбачає його розподіл між учасниками проекту. Зростання розмірів і тривалості інвестування, впровадження нових технологій, висока динамічність зовнішнього середовища збільшують ризик проекту.

Будь-яке управлінське рішення приймається в умовах, коли результати не визначені і інформація обмежена. Отже, чим повніше інформація, тим більше передумов зробити кращий прогноз і знизити ризик. Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що загальними в господарській практиці є три основні принципи зниження ризиків:

не ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал;

не забувати про наслідки ризиків;

не ризикувати багатьом ради малого.

Проведення роботи з виявлення, аналізу і зниження ризиків - це комплексна і взаємопов'язана діяльність, яка дозволяє виявити найбільш вразливі місця в бізнесі, передбачити заходи з нейтралізації (повністю або частково) можливості створення таких ситуацій. і ступенем впливу на фінансові результати діяльності підприємства.

Особливо великий ефект при правильній організації роботи може спостерігатися при застосуванні методів зниження ризиків, які реалізуються за допомогою інформаційних систем.

5. Заходи щодо підвищення ефективності проекту


Сучасні умови процесу розроблення і прийняття інвестиційних рішень вимагають від осіб, які їх приймають, постійного усвідомлення того, що прийняте інвестиційне рішення має бути науково обґрунтованим, оптимальним, ефективним і результативним за будь-якого стану економічного середовища, в якому вони знаходяться.

Важливою умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства є обґрунтування рішень щодо доцільності капітальних вкладень шляхом застосування економіко-математичних моделей та сучасних методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів.

Для обґрунтування доцільності інвестування потрібно визначити також обсяг беззбитковості, майбутні проектні ризики, а також чисту теперішню вартість проекту та норму рентабельності.

У сучасній інвестиційній практиці зазвичай використовують дві групи показників оцінки економічної ефективності рішень щодо інвестування. До них належать: статистичні - що базуються на облікових оцінках; динамічні - що базуються на дисконтованих оцінках.

Проте статистичні показники не є адекватними в сучасних ринкових умовах, оскільки не враховують зміни вартості грошей у часі, рівня інфляції та доходи від можливого реінвестування капіталу. Однак і статистичні, і динамічні методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів мають свої переваги та недоліки і тісно взаємозалежні між собою. Метою управління інвестиційними проектами та підвищення їх ефективності є:

відображення майбутнього стану економіки завдяки обсягам інвестицій у виробництво;

забезпечення потрібної прибутковості та терміновості досягнення цілей;

розроблення стратегій інвестиційної діяльності;

аналіз економічного стану підприємства та доцільність залучення інвестицій;

визначення слабких і сильних сторін підприємства;

визначення шляхів розвитку підприємства, що займається певним видом діяльності, характерних саме йому й ін. Підвищення ефективності інвестиційних проектів забезпечується виконанням таких умов:

організаційна забезпеченість інвестиційної діяльності;

інформаційна забезпеченість інвестиційної діяльності;

проведення фінансово-економічних розрахунків;

аналіз ризику під час реалізації інвестиційного проекту;

можливі шляхи ухилення від ризику або його зменшення;

забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;

планування;

контроль;

моніторинг інвестиційних проектів;

проведення фінансових та економічних розрахунків;

оцінка ефективності.

Також для збільшення ефективності інвестиційних проектів під час їх реалізації потрібна комплексна робота фінансового відділу підприємства та складання чітких схем надходження і використання інвестицій, які дають змогу визначити вартість складових джерел інвестиційних ресурсів.

Усі основні елементи інвестиційного проекту мають реально контролюватися зі сторони керівництва проектом. Менеджер проекту має визначити процедуру та встановити послідовність збирання даних через певні інтервали часу, проводити аналіз отриманих результатів, аналізувати поточні відхилення фактичних і планових показників і прогнозувати вплив поточного стану справ на виконання обсягу робіт, що залишилися. Дотримання єдиних методологічних, методичних, операційних та соціально-етичних принципів оцінювання ефективності інвестицій дає змогу забезпечити високі темпи розвитку та прибутковості господарської діяльності, економічну обґрунтованість проектів, що слугує збалансуванню інтересів підприємства та регіону, в якому провадиться економічна діяльність.

Висновок


В результаті виконання курсової роботи, ми розглянули 3 проекти:

Проект 1 - закупівля і монтаж технологічного встаткування з виробництва портативних газових хроматографів;

Проект 2 - модернізація картоноробної лінії;

Проект 3 - виробництво керуючих блоків електронної системи керування автомобільними двигунами.

У розрахунковій частині розраховані рейтинг інвестиційних проектів, визначені надходження й відтоки проекту, потік реальних грошей, розраховані показники економічної ефективності: чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості, внутрішню норму прибутковості, строк окупності.

На підставі розрахунків зроблені відповідні висновки.

Із усіх проектів проект 1 є прибутковим.

Показник NPV = 1120779,67 грн.

Відношення приведених доходів до витрат (PI) = 1,114742896

Строк окупності проекту (PP) = 6 лет 53 дней

Внутрішня норма прибутковості (IRR) =0,34397034.

Список використаних джерел


1. Бланк И.А. Основи інвестиційного менеджменту / И.А. Бланк. - К.: Вид-во "Ніка-Центр", 2001. - Т.1. - 531 с.

. Коваленко В. Регулятори інвестиційної рівноваги / В. Коваленко, І. Бурденко // Фінанси України: журнал. - 2002. - № 4. - С.97-102.

. Методичні рекомендації до виконання курсового з дисципліни "Бізнес-планування" (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент") / Укладачі: Н.Е. Красностанова, С.В. Савенкова. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2012. - 86 с.

. Македон В.В. Бізнес-планування: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, БК 978-966-364-775-3, 2009. - 236 с.

. Програма економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області на 2011-2014 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mkzem.net.ua. - Програма економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області на 2011-2014 роки.

Похожие работы на - Розробка оцінки ефективності бізнес-проектів

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!