Завдання і організаційні основи побудови Цивільної оборони України та права і обов’язки працівників,...

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Неопределено
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  11,43 kb
 • Опубликовано:
  2006-12-24
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Завдання і організаційні основи побудови Цивільної оборони України та права і обов’язки працівників,...

Міністерство освіти та науки України

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

 
Реферат на тему:

„Завдання і організаційні основи побудови Цивільної оборони України та права і обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні”  
Київ, 2006 р.


ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

1.   Основні положення нормативно – правової бази в сфері цивільної оборони, захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій..............................................................................................................4

2. Система, задачі та керівництво Цивільної оборони.......................................4

3. Права та обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні………………………………..…………………………………..……5

ВИСНОВКИ.................................................................................................................6

ЛІТЕРАТУРА...............................................................................................................7ВСТУП

Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих і на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має на своїй меті захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного і військового характеру.

Кожна людина у випадках аварій, катастроф стихійних лих повинен уміти захистити себе, свою сім'ю і надати допомогу таким, що постраждав.

Необхідності цього вимагає саме життя, наша дійсність. Науково-технічний прогрес значно збільшив можливості виробництва, але приніс з собою техногенну і екологічну небезпеку для людини і навколишнього середовища. Більшість регіонів держави підпадають під вплив небезпечних природних явищ. От чому кожний з нас винен добре знати і уміти для збереження здоров'я і життя.

1. Основні положення нормативно – правової бази в сфері цивільної оборони, захисту населенні і територій від надзвичайних ситуацій.

Основу нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій складають: Закони України: "Про Цивільну оборону України", "Про війська цивільної оборони", "О аварійно-рятівних службах"; укази Президента України: "Об Концепції захисту населення і територій у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій" і про затвердження положення "Про міністерство України з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", ухвали Кабінету Міністрів України про затвердження "Положення про Цивільну оборону України", "Про єдину державну систему попередження і реагування на ЧС техногенного і природного характеру", "Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільний захист населення обласних, Київською і Севастопольською міських державних адміністрацій" і інші нормативні акти.

У Законі "Про Цивільну оборону України" визначаються загальні основи Цивільної оборони України, які складають призначення цивільної оборони, систему її побудови, розповсюдження заходів цивільної оборони на території України, завдання ГО, керівництво і органи управління цивільною обороною.

 

2. Система, задачі та керівництво Цивільної оборони України.

Систему Цивільної борони складають:

- органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесені функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

- органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

- центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- курси і учбові заклади підготовки і перепідготовки фахівців і населення з питань цивільної оборони;

- служби цивільної оборони;

-    служби цивільної оборони;

-    сили і засоби, призначені для виконання завдань ГО;

- фонди фінансових, медичних і матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадки надзвичайних ситуацій;

- системи зв'язку, сповіщення і інформаційного забезпечення.

Основними завданнями Цивільної оборони є:

- попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру і проведення заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і стихійних лих;

- сповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій в мирний і військовий час і постійне інформування його про наявну обстановку;

- захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих і від застосування засобів поразки;

- організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійних лих і у військовий час;

- організація і проведення рятувальних і інших невідкладних робіт в районах лиха і осередках ураження;

- створення систем аналізу і прогнозування, управління, сповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримка їх в готовності до постійного функціонування в надзвичайних ситуаціях мирного і військового часу;

- підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління і сил, навчання населення умінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.


3. Права і обов’язки працівників, службовців та населення по Цивільній обороні.

Виходячи з вимог нормативно-правової бази у сфері цивільної оборони України, захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного, соціально-політичного і військового характеру кожен громадянин України має право на захист свого здоров'я і життя.

Громадяни України мають право на:

- достовірну інформацію у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від ЧС;

- сповіщення про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій і про порядок дій по ним;

- колективні і індивідуальні засоби захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- часткову або повну компенсацію як потерпілим матеріально-технічних або інших збитків унаслідок надзвичайної ситуації;

- фінансову допомогу як потерпілим унаслідок надзвичайних ситуацій;

- відселення або евакуацію із зон надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я громадян;

- бере участі в ліквідації надзвичайних ситуацій у складі невоєнізованих формувань ГО;

- забезпечення мінімальних умов життєзабезпечення при мешканні в осередках ураження і зонах зараження;

- медичне і соціальне забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

Громадяни України при виконанні обов'язків у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від ЧС зобов'язані:

- бути ініціативними, самовідданими і наполегливими під час виникнення і ліквідації наслідків ЧС;

- твердо знати індивідуальні і колективні засоби захисту і уміло використовувати їх в умовах надзвичайних ситуацій;

- знати сигнали цивільної оборони і уміти діяти по ним;

- знати порядок проведення відселення і евакуації, свої обов'язки і дії при проведенні евакомеропріятій;

- уміло проводити рятувальні і невідкладні аварійно-відновні роботи в осередках ураження (зараження) і районах стихійних лих, надавати само- і взаємодопомога при пораненнях і поразках, не допускати невиправданого ризику;

- уміти виготовляти прості засоби захисту органів дихання, проводити герметизацію свого житла і виконувати роботи по пристосуванню під укриття поглиблених і наземних споруд;

- містити в справному стані довірені ним засоби індивідуального і колективного захисту і засобу для ліквідації надзвичайних ситуацій;

     - виконувати вимоги відповідних органів управління у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Висновки

Для забезпечення заходів щодо цивільної оборони, захисту населення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій і проведення спеціальних робіт в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування створюються спеціалізовані служби цивільної оборони: енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв'язки і сповіщення, протипожежні, торгівлі і живлення, технічні, транспортного забезпечення та інші. Для проведення евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії.


Література

1. Закон України "Про Цивільну оборону України", БРЕШУ № 2974-Х11, 1993г., № 555-Х1У, 1999г., Київ

2. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру", УПУ

№ 1809 -ІІІ, 2000р.

3. Положення про Цивільну оборону України, ухвала КМУ № 299, 1994 р., Київ

4. Про єдину державну систему попередження і реагування на ЧС техногенного і природного характеру, ухвала КМУ № 1198, 1998 р., Київ

5. Періодичні видання МНС України, 1998-2002 рр., Київ

Похожие работы на - Завдання і організаційні основи побудови Цивільної оборони України та права і обов’язки працівників,...

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!