Англосаксонська поема 'Беовульф' як пам'ятка додержавного епосу

 • Вид работы:
  Тип работы
 • Предмет:
  Литература
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  6,95 Кб
 • Опубликовано:
  2014-09-11
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Англосаксонська поема 'Беовульф' як пам'ятка додержавного епосу

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Кафедра світової літератури


Індивідуальна робота на тему:

«Англосаксонська поема "Беовульф" як пам'ятка додержавного епосу»Виконала:

Студентка I курсу,групи А-11

Міщенко Анастасія

Науковий керівник

канд. філол. наук, доц. Тарасова Н.І.


Полтава 2015

Зміст

Вступ

. «Беовульф». Сюжет твору.

.1 Образ Беовульфа.

.2 Особливості твору

. «Беовульф» як зразок стародавнього героїчного епосу.

Висновки

Список використаної літератури


Жодин англосаксонський твір, що дійшов до наших днів, не набув такого широкого визнання, як "Беовульф". Ця поема - єдиний великий твір героїчного епосу, що зберігся цілком. Мабуть, пісня народилася в дружинному колі, тому що головне місце в ній відведено битвам, самим дружинникам, воїнам - героям і бенкетам. Опис ж інших сторін життя англосаксонського товариства відсутній. На основі поеми можна судити і про етичні погляди людей, що жили в ту епоху.

1. «Беовульф». Сюжет твору

«Беову́льф» - памятка стародавнього англосаксонського героїчного епосу, його найвідоміший зразок (зі збережених). Дійшла до нас у рукописі давньоанглійською мовою початку 10 століття (Британський музей в Лондоні), але створена набагато раніше (7-8 століття). Поема складається з двох частин. Герой поеми - воїн з племені гаутів (германське племя з півдня Швеції) на імя Беовульф. Це імя перекладається за однією версією як ведмеде-вовк, а за іншою як бджолиний вовк (тобто ведмідь). В першій, більшій за розмірами, частині він в молодості перемагає велетня Ґренделя і звільняє від нього Данію. В другій - старий Беовульф, що правив гаутами 50 років, вбиває дракона який загрожує його країні, але при тому гине.

Сюжет твору

Головний зміст полягає в оповідях про перемогу Беовульфа над страшними потворами Ґренделем (ст-англ.Grendel) і його матірю, та над драконом, що спустошував навколишні землі, а також декілька супутніх епізодів.

Події відбуваються у Скандинавії (Данія та південь сучасної Швеції). У величному палаці Георот славного конунґа Гродґара бенкетували дружинні воїни з племені данів. Проте ось вже 12 зим на Георот нападає страшна потвора на ймення Ґрендель, винищуючи найкращих та найшанованіших воїнів. Вельможний ґеатський воєвода Беовульф, відомий своєю силою та військовою вправністю, вирушає морем з дружиною на допомогу Гродраґу, памятаючи про гостинність, яку конунґ виявив до його батька, коли той вигнанцем змушений був покинути рідні землі. Він сам долає Ґренделя у нічному двобої, відірвавши тому руку, і той помирає у своєму лігві. Щоби помститися за нього, з морської безодні зявляється ще страшніший ворог - мати Ґренделя. Щоб її здолати, Беовульфу доводиться спуститися в її морське лігво.

У другій частині поеми Беовульф - на той час уже конунґ ґеатів - стає до бою з драконом, який мстить людям за те, що вони посягнули на його скарб. Дракона вбито, але й Беовульф отримує смертельну рану. Автор не розглядає це як трагедію, а радше як гідний вінець життя героя. Дружина на чолі з доблесним Віґлавом урочисто спалює Беовульфа та драконів скарб на поховальному вогнищі. Як і в інших творах давньогерманського епосу, поряд з діями героїв велика увага приділяється їхнім словам, у яких розкриваються характери, розум та цінності героїв, які служать ідеалам своєї епохи, і які (слова, себто) також використовуються для подачі додаткових сюжетних ліній, передісторії та інших відомостей.

1.1 Образ Беовульфа

В образі Беовульфа концентруються якості всього племені. Сила Беовульфа є силою усіх геатів, про що говориться у поемі у зв'язку з перемогою Беовульфа над Гренделем.Сам образ могутнього богатиря, який уособлює силу і міць свого племені, позбавлений індивідуальних рис, але наділений гіперболізованими перевагами, націленими на виконання головного завдання, що стоїть перед ним, а саме, захисту племені (свого і дружнього) від чудовиська. Однією з головних функцій ідеалу стародавнього героя є місія захисника і справедливого судді. Це має підтвердження у поемі. Виконання цього завдання забезпечується сукупністю якостей, якими наділяється Беовульф: силою, відвагою, вірністю своєму обов'язку і т.ін. Причому всі ці якості зведені у найвищий, недосяжний для інших ступінь. Сила Беовульфа така, що "тридцять ратників переборов він однією рукою" .

Беовульф, також, відрізняється серед інших дружинників своїм зовнішнім виглядом, що підтверджує його героїчну сутність. Невипадково датчанин, страж узбережжя, відразу звертає увагу на Беовульфа:

«І я в житті не простолюдин

не бачив витязя в ошатній збруї, -

сильніше і вище, кров благородна

ніж ваш соратник - видно по поставі!»

Також Вульфгар, воїн Хродгара, який приймає гостей у Хеорота, з першого ж погляду впевнений в тому, що Беовульф є прославленим воїном, відомим своєю силою і військової доблестю. І зовнішність Беовульфа, і його сила, і його моральні якості, а саме, вірність обов'язку, вірність королю і родичу гіперболізовані, ідеальні, що і створює між слухачами і оповідачем певну дистанцію. беовульф героїчний епос твір

1.2 Особливості твору

Особливістю поеми є докладність описів і численні відступи (це епічний прийом «поширення») детальне змалювання боїв, розповіді героя про свої подвиги, авторські ремінісценції тощо. «Беовульф» насичений фольклорно-казковими і міфологічними образами і мотивами (дивовижне дитинство Скільда, надприродна сила Беовульфа, бої героїв з велетнями, чудовиськами, драконом та ін.). Але ці казкові мотиви і образи перероблені вже відповідно до принципів героїчного епосу. Фантастичні подвиги Беовульфа розгортаються на історично достовірному фоні буття германських племен, подвиги і героїчна смерть героя зв'язані з захистом народу, з племінними, загальнонародними інтересами.

2. «Беовульф» як зразок стародавнього героїчного епосу

Найбільш ранньою пам'яткою стародавнього германського епосу є англосаксонська «Поема про Беовульфа». Рукопис відноситься приблизно до 1000 p., але аналіз тексту показує, що дана редакція склалась на рубежі VII-VIII ст. Поема налічує 3000 віршів, розпадається на дві частини В історії англійської літератури англосаксонська поема «Беовульф» посідає значне місце. Вважається, що ця поема була написана на початку VIII століття. Хронологічно часу написання твору передують надзвичайно важливі події, а саме, вторгнення на територію Британії в середині V століття варварських племен англів, саксів та ютів, що, у свою чергу, стало початком завоювання Британських островів норманами. Загарбники утворили свої королівства: англи - королівства Мерсія, Нортумбрія та Східна Англія, сакси - Уессекс, Сасекс та Ессекс, юти - Кент. Королівства перебували у стані постійної боротьби з метою встановлення політичної переваги. Поступово, три королівства - Нортумбрія, Мерсія та Уессекс - стали домінувати над іншими королівствами. Стали домінувати і діалекти, які спостерігались на цих територіях, але західно-саксонський діалект Уессексу став класичним діалектом давньоанглійської мови .

Велике значення у ранні століття англосаксонської історії мала усна словесність. У піснях і переказах англосаксів, які завоювали Британію, довгий час зберігалися відзвуки переказів і сюжетів, що складали зміст поезії на континенті в більш ранній період. Майже всі пам'ятки англосаксонської поезії носять виразні відбитки впливу християнізації варварських племен.

Науковець М.Алексєєв стверджує, що всі дослідники поеми "Беовульф" встановлюють один важливий факт - Беовульф не є англосаксонським героєм і дія у поемі не повязана з Англією. Не англи, не сакси не беруть участь у подіях, що зображені у поемі. Цю особливість змісту тлумачили по-різному: одні відносили складання епічного сказання про Беовульфа до часу, що відноситься до переселення англосаксів на територію Британії; інші, навпаки, стверджували, що поема виникла пізніше, наприклад, в період датських вторгнень .

Беовульф є особистістю не історичною, але в поемі можна знайти, щоправда у вигляді коротких епізодів або навіть тільки випадкових натяків, відгомони історичних подій, битв північно-германських народів між собою і зі своїми південно-германскими сусідами.

Висновки

Отже, англосаксонська поема «Беовульф» є видатною писемною памяткою стародавньої англійської літератури. У ній уславлюється такі важливі риси як хоробрість, вірність племені і роду, помста ворогу, які вважалися притаманними лише дійсному герою того часу. Саме Беовульф став втіленням морального ідеалу героїчної особистості стародавнього періоду.

Список використаної літератури

1. Алексеев М.П. Література середньовічної Англії і Шотландії. - М.: Вищ. школа, 1984. - 351 с.

. Анікін Г.В. Михальська Н.П. Історія англійської літератури. - М.: Вищ. школа, 1975. - 528 с.

. Анікст А. Історія англійської літератури. - М.: Учпедгиз, 1956. - 483 с.

. Беовульф //Бібліотека світової літератури: Серія перша. - М.: Худ. література, 1975. - 755 с.

. Резник Р.В, Сорокина Т.А., Резник И.В. История английского языка: учебное пособие. - М, 2003. - 496с.

Похожие работы на - Англосаксонська поема 'Беовульф' як пам'ятка додержавного епосу

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!