Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Таможенное право
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  28,86 Кб
 • Опубликовано:
  2015-01-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра товарознавства та експертизи непродовольчих товарівКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Основи митної справи»

на тему: Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення

студента 3 курсу, 4 групи

денної форми навчання

Факультету товарознавства та торговельного підприємництва

Карпука Назарія Вадимовича

Науковий керівник

Канд.екон.наук, Пашко П. М.


Київ 2013

ВСТУП

Такий сектор в автомобільній промисловості як «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів» є важливим для діяльності країни. Дана група автомобілів виконує низку нагальних для кожного дня потреб. Свого ж виробництва таких автомобілів Україна майже не має, тому на сьогоднішній день в Україні сектор «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів» в цілому є імпортозалежним.

Про це свідчить динаміка експортно-імпортних операцій із даним видом товару. Так наприклад у 2011 році імпорт автомобілів спеціального призначення становив 78 667 000 USD, коли експорт становив - 34 769 000 USD. У 2012 році ситуація із імпортом була такою - 110 776 000 USD, експорт в свою чергу склав 40 822 000 USD, що майже у тричі менше від імпорту.

У 2013 році експорт продукції асортиментного ряду «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі- майстерні, радіологічні автомобілі)»: в Україні з 1 кв. 2013 р. складав суму понад 23 млн. 145 тис.USD, і залишився на рівні попереднього кварталу. Зменшення кількості головних експортерів це свідчить про стагнацію сектора.

Імпорт продукції асортиментного ряду «Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі- майстерні, радіологічні автомобілі)»: в Україну з 1 кв. 2013 р. складав суму понад 97 млн. 248 тис.USD, що на 108% більше у порівнянні з попереднім кварталом. Сектор демонструє зростання споживання на внутрішньому ринку [].

Тому у звязку зі щорічним збільшенням імпорту актуальною темою буде вивчення митних процедур при імпорті автомобілів спеціального призначення, оскільки дані автомобілі необхідні для виконання щоденних потреб та цілей.

Обєктом дослідження є автомобілі спеціального призначення що переміщуються через митний кордон України.

Предметом дослідження є митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення.

Метою курсовою роботи є аналіз митних процедур при імпорті автомобілів спеціального призначення.

Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі потрібно вирішити наступні завдання:

.Проаналізувати законодавчу базу з питань переміщення автомобілів спеціального призначення в митному режимі імпорту.

.Дослідити особливості класифікації автомобілів спеціального призначення за УКТ ЗЕД.

.Вивчити правила декларування автомобілів спеціального призначення в митному режимі імпорту.

.Дослідити механізм оподаткування імпорту автомобілів спеціального призначення.

.Проаналізувати митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення.

Метод дослідження: аналітичний.

1.Аналіз законодавчої бази з питань переміщення автомобілів спеціального призначення в режимі імпорту

При зовнішньоекономічній діяльності, як країни, так і окремої фізичної особи, виникає велика кількість спірних моментів, щодо експорту-імпорту товарів та транспортних засобів. Задля вирішення та уникнення спірних ситуацій діяльність митних органів чітко регламентується низкою Законів України, ПКМУ, Митним та Податковими кодексами, іншими нормативно-правовими актами.

Імпорт (випуск до вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території Україні (згідно статті 74 «Митний режим імпорту (випуск до вільного обігу) Митного кодексу України) [1].

Імпорт товарів в Україну регламентується наступними нормативно-правовими актами.

Митний кодекс України (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 19 вересня 2013 року) є основним законодавчим актом який регулює переміщення товарів через митний кордон України, який визначає засади органiзацiї та здійснення митної справи в Українi, регулює економiчнi, органiзацiйнi, правовi, кадровi та соцiальнi аспекти дiяльностi митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних iнтересiв України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та iнтересiв субєктів підприємницької дiяльностi та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи [1].

Ще одним важливим регуляторним документом є Податковий кодекс України (чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2013 року), що регулює відносини, котрі виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Наприклад стаття 215 ПКУ визначає підакцизні товари та ставки податку [2].

Також переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів регулює низка законів та нормативно-правових актів.

Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Про митні декларації». Це Положення визначає вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, та інші товари, що відповідно до законодавства України декларуються шляхом поданням митної декларації, передбаченої для підприємств, а також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними [6].

В наказі Міністерства фінансів України від 22.05.2012 №581 «Про затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами» надається порядок справляння мита, податку на додану вартість, акцизного податку при митному оформленні товарів, зокрема ювелірних виробів, що переміщуються через митний кордон України громадянами [14].

У цьому наказі надається перелік митної документації, яка заповнюється при митному оформленні товарів і предметів, що ввозяться на митну територію України, зокрема це: уніфікована митна квитанція форми МД-1 (з використанням оглядового розпису форми М-15) або вантажна митна декларація.

У даному документі зазначаються особливості податків і зборів при ввезенні товарів на митну територію Україну для вільного обігу.

У митній декларації форми МД-2 у графі 47 вказуються нарахування митних платежів, тому потрібно дотримуватись певних правил заповнення декларації, які регулюються такими нормативно-правовими актами: Наказ Міністерства фінансів від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа» [12], Наказ Міністерства Фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» [11], Постанова КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, повязані із застосуванням митних декларацій» [6].

Наказ Міністерства Фінансів України від 31.05.2012 №657 «Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму». В цьому законі затверджено порядок виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А.; інструкцiю по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами [13].

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998 № 332-XIV (документ 332-14 чинний, поточна редакція - Редакція від 11.08.2013, підстава 406-18). Цим Законом з метою запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну незалежно від країни походження та експорту товару, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи [3].

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» №446 від 14.05.2008 року (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №492 (492-2009-п <#"justify">Отже, перевезення товарів через митний кордон України регламентується великою низкою нормативно-правових документів, що дає змогу при виконанні митних процедур забезпечити посадових осіб митних органів достатньою правовою базою для уникнення та врегулювання усіх спірних питань, що виникають або можуть виникнути в результаті їх діяльності. Цими нормативно-правовими документами встановлюється порядок проведення митних процедур [5], а саме митного контролю та митного оформлення [7], нарахування митних платежів [14], правила заповнення документів [11] при імпорті товарів та транспортних засобів на митну територію України.

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 17 січня 2013 року №15). У наказі перераховуються класифікатори декларацій, режимів, умов поставок та ін..

Для оптимізації роботи митного органу пропонується запровадити класифікаційний збірник документів необхідних для оформлення кожної окремої товарної групи за кодами УКТЗЕД, для нашого випадку цією групою була група 8705 «Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення пасажирів та вантажів».

.Особливості класифікації автомобілів спеціального призначення за УКТЗЕД

Визначення коду товару за гармонізованою системою УКТЗЕД є основою для проведення митного оформлення, подальшого здійснення митних процедур та нарахування митних платежів.

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) - це систематизований перелік товарів, який включає код товару, його найменування, одиницю виміру та обліку (ОВО) та гармонізований із системою опису та кодування товарів [15].

УКТЗЕД має 21 розділ, який нумерується римськими цифрами. На цьому рівні товари згруповані відповідно до галузі господарства за сукупністю різних ознак товарів:

 • походження товарів (розділи 1,2, 5);
 • функціональне призначення (розділи 4, 11,12, 16,17, 18, 19,20,21);
 • хімічний склад (розділи 3, 6, 7);
 • по матеріалу з якого виготовлено товар (розділи 8,9,10,13,14,15).

Структура десятизначного цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД [15] представлена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Класифікаційні рівні позначення товарів в УКТЗЕД

Цифровий кодРівні класифікаціїХХГрупаХХ ХХТоварна позиціяХХ ХХ ХХТоварна підпозиціяХХ ХХ ХХ ХХТоварна категоріяХХ ХХ ХХ ХХ ХХТоварна підкатегорія

Як видно з даної таблиці 2.1., українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності має пять рівнів класифікації, що побудовані за ступенем зростання деталізації і відповідної кількості цифрових знаків кодування [15].

Автомобілі спеціального призначення розглядаються у розділі XVII УКТЗЕД «Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом <#"justify">Код товаруНайменування товару8701Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709) <#"justify">До цієї товарної позиції включається ряд видів транспортних засобів, спеціально сконструйованих або пристосованих для розміщення різних пристроїв, які надають їм можливості виконувати визначені нетранспортні функції; тобто основною метою транспортного засобу цієї товарної позиції не є перевезення людей або вантажів [15].

До цієї товарної позиції включаються:

Автомобілі вантажні аварійні, що являють собою автомобільні шасі з підлогою або без неї та обладнані підіймальними пристроями, такими як неповоротні крани, козли, блоки чи лебідки, і призначені для підіймання і буксирування транспортних засобів в аварійному стані.

Автомобілі-насоси, обладнані насосом, як правило, з приводом від двигуна автомобіля (наприклад, пожежні автомобілі) [16].

Вантажні автомобілі, обладнані драбинами або підіймальними платформами для ремонту контактних підвісних мереж, вуличного освітлення і т.п.; вантажні автомобілі з регульованою стрілою і платформою для кінознімального чи телевізійного устаткування [16].

Вантажні автомобілі, застосовувані для очищення вулиць, стічних канав, аеродромних злітно-посадочних смуг і т.п. (наприклад, автомобілі для прибирання доріг (підмітальні машини), автомобілі-розкидувачі, комбіновані підмітально-мийні машини та асенізаційні машини) [16].

Снігоочисні та снігоприбиральні машини з умонтованим устаткуванням; тобто автомобілі, створювані винятково для снігоприбирання і, як правило, з турбінами, обертальними лопатками і т.п., з приводом або від двигуна автомобіля, або від окремого двигуна. В усіх випадках змінне снігоочисне або снігоприбиральне обладнання всіх типів не включається до цієї товарної позиції (товарна позиція 8430), незалежно від того, подане воно змонтованим на автомобілі чи ні [16].

Вантажні автомобілі-розкидувачі всіх видів з нагрівальним устаткуванням або без нього, з устаткуванням для укладання асфальту або гравію, для сільськогосподарських цілей і т.п.

Автокрани, не призначені для перевезення вантажів, які складаються з автомобільного шасі, на якому постійно встановлена кабіна і поворотний кран. Проте вантажні автомобілі з самонавантажувальними пристроями не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8704) [16].

Автобурові (тобто вантажні автомобілі, обладнані вишкою в комплкті з краном, лебідками та іншими пристроями для буріння і т.п.) [16].

Вантажні автомобілі, обладнані штабелеукладачами (тобто рухомою платформою, виконаною рухомою на вертикальній основі, і яка, як правило, має привід від двигуна автомобіля). Проте до цієї товарної позиції не включаються самозавантажні автомобілі, обладнані лебідками, підіймальними пристроями і т.п., але призначені переважно для перевезення вантажів (товарна позиція 8704) [16].

Автобетономішалки, що складаються з кабіни та автомобільного шасі, на якому постійно змонтована бетономішалка, пристосована як для виготовлення, так і для перевезення бетону [16].

Пересувні електрогенераторні агрегати, що складаються з вантажного автомобіля, на якому змонтований електрогенераторний агрегат, з приводом або від двигуна автомобіля, або від окремого двигуна [16].

Автомобілі радіологічні (з рентгенівськими установками) (наприклад, обладнані медичним кабінетом, затемненим приміщенням і повним набором рентгенівського устаткування) [16].

Пересувні клініки (медичні або стоматологічні) з операційною, устаткуванням для анестезування та іншою хірургічною апаратурою.

Автомобілі-прожектори, що мають прожектор, змонтований на автомобілі, причому живлення звичайне здійснюється від генератора, який має привід від двигуна автомобіля [16].

Автофургони телеграфні, радіотелеграфні чи радіотелефонні, приймальні та передавальні; радіолокаційні автоустановки.

Іподромні автофургони, обладнані лічильними машинами для автоматичного підрахунку виграшів на перегонах.

Пересувні лабораторії (наприклад, для контролю експлуатаційних характеристик сільськогосподарських машин) [16].

Випробувальні вантажні автомобілі з реєструвальними приладами для визначення стискальних зусиль автомобілів, які буксирують їх.

Пересувні хлібопекарні з повним устаткуванням (тістозамішувач, піч і т.п.); польові кухні [16].

Автомобілі-майстерні, обладнані різними верстатами та інструментом, зварювальними пристроями тощо.

Пересувні банки, пересувні бібліотеки і пересувні автовиставки для демонстрації товарів [16].

Але до цієї товарної позиції не включаються:

·самохідні дорожні котки (товарна позиція 8429);

·сільськогосподарські котки (товарна позиція 8432);

·невеликі пересувні пристрої, що керуються водієм, який іде поруч і обладнані допоміжним двигуном (тобто пристрої для прибирання (підмітання) парків, скверів і т.п. і пристрої для нанесення ліній на дорогах) (товарна позиція 8479);

·автомобілі, обладнані для проживання (товарна позиція 8703).

Отже, автомобілі спеціального призначення класифікуються за УКТЗЕД у розділі ХVII, групі 87, товарну позицію 8705 та займає шість товарних під позицій (8705 10 00 00 <#"justify">Отже, при вивченні системи класифікації товарів за гармонізованою системою УКТЗЕД було помічено, що авто бетономішалки відносяться не до товарної категорії, а до товарної під категорії і не класифікується по своїм відмітним ознакам. Тому було запропоновано внести зміни до УКТЗЕД [15] та віднести автомобілі спеціального призначення до товарної категорії із кодом 8705 40 00 та подальшою класифікацією цієї категорії на під категорії із зазначенням відмітних ознак, наприклад таких як обєм бочки бетонозмішувача. І ввести цю категорію товару у стан підакцизного товару з різними ставками акцизу в залежності від обєму бочки бетонозмішувача.

3.Декларування автомобілів спеціального призначення в режимі імпорту

При імпорті автомобілів спеціального призначення декларант власноручно заповнює митну декларацію та подає її до митного органу. Окрім митної декларації МД та МД-2 декларант подає ще такі документи: особистий паспорт, облікову картку субєкта зовнішньоекономічної діяльності або в установлених випадках її завірену копію та документ що підтверджує його повноваження в особі декларанта.

Декларування - це операція, яка є складовою частиною процедури розміщення товарів і транспортних засобів під визначений митний режим або по завершенню дії такого режиму. Суть декларування полягає в заяві за встановленою формою митному органу точних відомостей про товари, в нашому випадку, про водонепроникне жіночого взуття, мету його імпорту до України, а також відомостей, необхідних для здійснення його митного контролю та митного оформлення [1].

Задача

ТОВ «Захід-Імпорт» 34000, м. Київ, вул. Охрименка, 6а, надалі покупець, уклала договір про купівлю-продажу з компанією СП «Next Auto» 00165, Roma via del Lago Terrione 77/79, надалі продавець, в особі відповідального за врегулювання фінансових питань Лоренцо Валла, на умовах поставки - СІР-Київ. Декларантом є ТОВ «Захід-Імпорт», в особі генерального директора Карпука Назарія Вадимовича.

Номер платника податків - 155348976587

Код ЄДРПОУ -09395711

Код реєстрації на митниці - 123/000/134679

Банк Приватбанк; код за ЭДРПОУ уповноваженого банку - 09322018: код (МФО) банку - МФО 397258.

Згідно із інвойсом (рахунком-фактурою) 251/EX/2013 від 02.05.2013 року постачаються така техніка: автомобілі спеціального призначення, а саме, авто бетономішалки марки IVECO модель EUROTRAKKER 380CV у кількості 1-єї авто бетономішалки. Ціна за одну авто бетономішалку становить 30000 EUR.

Курс валюти на момент подання декларації:

·1 EUR = 11,27 UAN

·1 USD = 8,21 UAN

Загальна вартість контракту становить 30 000 EUR

Міжнародна товаро-транспортна накладна № 45632 від 20/11/13/

Інвойс 251/EX/2013 від 20.11.13.

Телефон: +380987518568

Факс: (38044) 255-6542

Порядок та правила заповнення граф (1, 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,9 , 11 , 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54. В) митної декларації визначається Наказом Міністерства фінансів України № 651 від 30.05.2012 «Про затвердження порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» [6].

Заповнення граф

Графа 1 «Декларація». У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку переміщення товарів "ІМ" - ввезення в Україну. У другому підрозділі зазначається код митного режиму відповідно до Класифікатора митних режимів [11], що затверджується Держмитслужбою. Код митного режиму імпорту - 10. У третьому підрозділі зазначається тип декларації згідно з класифікатором типів декларацій [12]. Зазначаємо - АА.

Графа 2 "Відправник/Експортер". У графі зазначаються відомості про відправника. У наведеній в додатку декларації, експортером/відправником є Італія (ІТ), СП «Next Auto» 00165, Roma via del Lago Terrione 77/79.

Графа 3 Форми. У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту, у другому - загальна кількість комплектів ЄАД <#"justify">Графа 11 "Торговельна країна/Країна виробництва". У графі зазначається згідно з поданими документами літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), місцезнаходження особи, з якою українським субєктом зовнішньоекономічної діяльності укладено договір (контракт), або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту). Країна виробництва - Італія, тому зазначаємо ІТ.

Графа 12 "Відомості про вартість". У графі зазначається сума наведених у графах 45 МД-2 митних вартостей задекларованих товарів у валюті України (або сума митних вартостей за аркушем МД форми МД-2 та аркушами специфікації форми МД-8). Вартість: 338100,00 грн.

Графа 14 "Декларант/Представник". У графі наводяться відомості про декларанта згідно з пунктами 1, 2, 4 додатка 2 до цієї Інструкції. Формування ідентифікаційного номера особи, що зазначається в лівому нижньому кутку графи, здійснюється відповідно до положень додатків 3 - 5 до цієї Інструкції.

Декларант: UA/155348976587, ТОВ «Захід-Імпорт», 34000, м. Київ, вул. Охрименка, 6а.

Графа 15 "Країна відправлення/експорту". У графi вiдповiдно до класифiкацiї країн свiту наводиться українською мовою коротка назва країни, з якої товари відправлені в Україну. Товар відправляється - з Італії.

Графа 15a "Код країни відправлення/експорту". У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), з якої товари згідно з товаросупровідними документами були відправлені в Україну. Країна відправлення - Італія, тому зазначаємо ІТ.

Графа 18 "Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті". Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України. У графі зазначаються відомості про транспортний на якому безпосередньо перебувають товари при предявленні митниці призначення. У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб АА 8412 ВН/ СВ 0201ХО. Залежно від виду транспорту в графі мають зазначатися такі ідентифікаційні відомості. У даному випадку - це автомобільний транспорт реєстраційний номер автомобіля та в разі наявності - причепа (напівпричепа). У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни реєстрації транспортного засобу - UA ( додаток А).

Графа 19 "Контейнер". Графа заповнюється, якщо стосовно товарів, що декларуються, перед їх розміщенням у заявлений у МД митний режим здійснювалося міжнародне перевезення. У графі зазначається інформація щодо способу ввезення товарів. Проставляються:

"1", якщо товари прямують у контейнері;

"0", якщо товари прямують не в контейнері або в разі відсутності відомостей про спосіб перевезення товарів. Оскільки в ситуаційній задачі саме це випадок, тому в цій графі зазначаємо: 0.

Графа 20 "Умови поставки". У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з Класифікатором умов поставки [13], що затверджується Держмитслужбою. У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни (адміністративно-територіального утворення у складі країни, що має власний літерний код за цією Класифікацією), на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту. У третьому підрозділі графи зазначається 2-значний цифровий код форми розрахунків за товар згідно з умовами договору (контракту) купівлі-продажу:

Зазначаємо: СІР | UA Київ | 10

Графа 21 "Ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні". У лівому підрозділі графи зазначаються ідентифікаційні відомості про транспортний засіб. У правому підрозділі проставляється літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни реєстрації транспортного засобу або активного транспортного засобу, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів. Зазначаємо: АА 8412 ВН/ СВ 0201ХО | UA.

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком". У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси). У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 основного та додаткових аркушів МД або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8.

Валюта та загальна сума за рахунком: EUR | 30000,00.

Графа 23 "Курс валюти". У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 МД <#"justify">1)код за ЄДРПОУ вповноваженого банку(09395711);

2)найменування банку (Приватбанк);

)код (МФО) банку( МФО - 397258).

Графа 29 "Митний орган виїзду/вїзду". У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митниці і девятизначний код пункту пропуску, через який товари ввозяться в Україну( М/п Ягодинська - 205020000).

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості". Під номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар. Під номером 2, якщо заповнюється графа 6 МД <#"justify">Автомобілі спеціального призначення, зокрема автобетономішалка марки «IVECO» модель EUROTRAKKER 380CV:

Графа 32 "Товар №. " У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в графі 31 МД <#"justify">-міжнародна товаро-транспортна накладна: 2730* 45632 20/11/13.

- рахунок фактура(інвойс): 3105* 251/EX/2013 20/11/13.

Графа 45 "Коригування". У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, визначена Декларантом самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митним органом.(338100,00 грн).

Графа 46 "Статистична вартість". У графі зазначається у валюті України поділене на 1000 й округлене до пяти знаків у дробовій частині значення митної вартості товару, наведене в графі 45 МД <#"justify">У третій колонці "Ставка" зазначаються:

·при нарахуванні мита - установлений законодавством розмір ставки мита;

·при нарахуванні акцизного податку - установлений законодавством розмір ставки акцизного податку;

·при нарахуванні податку на додану вартість - установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість;

У четвертій колонці "Сума" зазначається нарахована сума відповідного митного платежу. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених у колонці "Основа нарахування" годин з урахуванням установленого законодавством розміру плати за одну годину.

У пятій колонці "Спосіб платежу" зазначається код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку. Згідно дано декларації

1)Вид - 020(Ввізне мито);

Основа нарахування - 338 100,00 грн ;

Ставка - 10%

Сума = 338 100,00 * 0,1 = 33 810,00 грн.; СП - 01.

2)Вид - 028(ПДВ);

Основа нарахування - (338 100 + 33810)= 371 910 грн

Сума = 371 910 * 0,2 = 74382,00 грн; СП - 01.

)Вид - 093(інші надходження) Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. №1011. Про це говориться у листі Міндоходів від 29.08.2013 р. №16468/7/99-99-24-01-07-17.;

Основа нарахування 22 000,00 грн;

Ставка 22 000 грн/шт.;

Сума = 22 00 * 1 = 22 000 грн; СП - 01.

Графа B "Подробиці розрахунків". Загальна сума платежу за цим кодом, що включає в себе суми відповідного платежу за ЄАД і кожним додатковим аркушем <#"justify">020 - 33810,00 грн. ЄДРПУ: 0035524882

- 74382,00 грн. ЄДРПУ: 0035524882

- 22000,00 грн. ЄДРПУ: 0035524882

Усього: 130192 грн.

Графа 54 "Місце та дата." У графі зазначаються згідно з пунктом 3 додатка до цього Порядку дані про місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в графі 14 МД, та фізичну особу, яка безпосередньо склала МД <#"justify">4.Оподаткування імпорту автомобілів спеціального призначення

Процедура оподаткування митної діяльності в Україні, на сьогоднішній день. Займає важливе місце у загальнодержавній системі справляння податків та зборів. За даними 2010 року до державної скарбниці України було перераховано

,6 млн. грн., що в перерахунку на загальнодержавні податки і збори становить 10,3% [18]. У 2011 році сума перерахунку коштів від Міністерства доходів і зборів України підвищилась до 114816,7 млн. грн., що теж у перерахунку склало 10,5% від усіх податків та зборів [18].

Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків [2].

Оподаткування митної справи проходить через нарахування та справляння митних платежів.

Митні платежі є загальнодержавними податками на переміщення товарів через митний кордон України та включають у себе мито, акцизний податок та ПДВ [1].

Митні платежі стягуються із товарів і транспортних засобів безпосередньо піл час перетину кордону у спеціальних митних пунктах пропуску.

Нарахування митних платежів відбувається на основі митної вартості товарів.

Відповідно до статті 259 Митного кодексу України, митна вартість товарів - це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання митного кордону України [1].

Митна вартість товарів визначається декларантом. Відомості про митну вартість товарів, заявлені декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України і прийняті митним органом, використовуються для нарахування податків і зборів, ведення митної статистики. Посадові особи митних органів несуть відповідальність за розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною [14].

Митна вартість товарів і метод її визначення заявляються митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання декларації митної вартості.

Відповідно до статті 266 Митного кодексу України визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування наступних методів:

за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються ;

за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів;

на основі віднімання вартості;

на основі додавання вартості;

резервного.

Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Цей метод базується на ціні фактично сплаченій або тій, що підлягає сплаті за товари після їх продажу з урахуванням витрат до перетину митного кордону [1].

Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із перелічених вище методів. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього.

Методи віднімання та додавання вартості можуть застосовуватися у будь-якій послідовності, за розсудом декларанта.

У даному випадку ми будемо нараховувати митні платежі за ціною угоди. Ціна угоди в нашому випадку становить 30 000 EUR.

Для товару за кодом УКТЗЕД 8705 40 00 00 - авто бетономішалки передбачено нарахування таких видів митних платежів: сума мита, утилізаційний збір та ПДВ.

Ставка ввізного мита становить 10% від митної вартості товару і застосовується на підставі Закону України ВР № 2829-VI від 21.12.2010 <#"justify">Третім нараховується ПДВ на ввезення автомобілю. Ставка ПДВ на сьогоднішній день становить 20% від суми мита, суми утилізаційного збору та митної вартості товарів. ПДВ розраховується за наступною формулою:

Спдв = (В*КВ + См) * П/100,

де Спдв - сума податку на додану вартість;

В - митна вартість авто бетономішалок (30000,00 EUR);

См - сума ввізного мита (33 810,00 UAH);

Кс - курс валюти (1 EUR = 11,2700 UAH);

П - ставка податку на додану вартість ( на даний момент становить 20%; але починаючи з 01.01.2014 вона зменшиться до 17%).

Розраховуємо Спдв = (30000*11,27+33810)*20%/100% = 74382,00 грн.

Після визначення сума мита, утилізаційного збору та ПДВ, обрахуємо митний платіж, який повинен бути сплачений при перетині кордону, розрахуємо за формулою [14]:

МП= Спдв + См + УЗ

де МП - митний платіж;

Спдв - сума податку на додану вартість (74382,00 UAH);

См - сума ввізного мита (33 810,00 UAH);

УЗ - утилізаційний збір (22 000,00 UAH).

Розраховуємо МП =74382,00+33 810+22 000 = 130192,00 UAH.

Отже, ми помітили, що оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні займає одне із головних видів податків та зборів. Частка митних платежів у загальній сумі всіх податків та зборів по Країні становить більше 10% від загальної суми митні платежі є одними із головних видів податків та зборів в Україні. Мито виконує декілька важливих функції у державі, таких як наповнення державної скарбниці та захист інтересів національного виробника. Оскільки сплачується мито безпосередньо при перетині кордону України. Для правильного нарахування митних платежів потрібно правильно визначити код товару за УКТЗЕД. Для цього потрібно дослідити всі відомості що до товару, який ввозиться на митну територію України.

5.Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення

Імпорт автомобілів спеціального призначення підлягає проведенню митних процедур. Вони застосовуються під час імпорту в установлених місцях пропуску товарів та транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Відбуваються митні процедури за загальною чи детальною технологічними схемами. Детальні технологічні схеми затверджуються начальником митного органу для конкретного митного органу чи митного поста, тому ми розглянемо митні процедури при загальній технологічній схемі.

При імпорті автомобілів спеціального призначення обовязковим є проведення митного контролю. Він розпочинається відразу після доставки товарів у пункт пропуску та проводиться службовими особами митного органу.

Митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку [1].

Митний контроль здійснюється у формах перевірки документів, потрібних для здійснення митного контролю, митного огляду, переогляду, обліку товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через державний кордон, передбачених митним законодавством України.

Обов'язковою умовою для здійснення митного контролю за переміщенням автомобілів спеціального призначення є митне оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України товарів і транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються перевізником, експедитором або особою, уповноваженою на декларування, під час оформлення таких товарів та інших предметів митниця має право здійснювати митний огляд транспортного засобу та його частин, на які накладено митні забезпечення.

Митний контроль здійснюється тільки у зонах митного контролю та залишається під митним наглядом до кінця проведення митного контролю та оформлення. Після закінчення процедури митного контролю товари повинні залишити зону митного контролю.

Тривалість здійснення митного контролю визначається кожною митницею окремо з урахуванням режиму функціонування пункту пропуску, в якому здійснюється митний контроль, видів транспортного сполучення, категорій поїздок, характеру транспортних перевезень, а також товарів, що переміщуються через державний кордон України. Митниця, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску, здійснює заходи щодо вдосконалення митного контролю та скорочення часу його проведення.

Митний контроль здійснюється у формі проведення перевірки документів, вантажу та транспортних засобів. Підставою для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів є подання перевізником, експедитором, особою, уповноваженою на декларування, оригіналів таких документів:

·листа контролю відповідно до встановленого порядку;

·свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митними печатками й пломбами;

·примірників оформлених вантажних митних декларацій (у встановлених випадках) на переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети;

·товарно-транспортної накладної;

·рахунка-фактури;

·відвантажувальної специфікації (у разі потреби);

·пакувального листа (у разі потреби);

·книжка МДП;

·дозвільних документів державних органів: сертифікатів, погоджень, висновків, дозволів на переміщення товарів подвійного призначення.

Митне оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи.

Відповідно до ст.246 Митного Кодексу України метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, в тому числі і взуття, через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів [2].

Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо автомобілів спеціального призначення, що підлягає митному оформленню.

Перший етап митного оформлення - попередні операції і перевірка МД та інших документів підрозділами митної статистики. Разом із МД направляється її електронна копія. Уміщена в ній інформація повинна відповідати тій, яка внесена в оригінал. На підставі подання МД підрозділи митної статистики перевіряють факти застосування до даного суб'єкта ЗЕД (ТОВ «АМОТЕРРА») санкцій за порушення її правил. Перевірка на першому етапі завершується поставленням штампа «Перевірено».

Другий етап митного оформлення - перевірка МД і документів, оголошеної митної вартості водонепроникного взуття. Для митного оформлення цього товару уповноважена особа декларанта представляє в митні органи, такі документи:

) вантажну митну декларацію в 5-ти примірниках (Додаток Б);

) договір (контракт, погодження та ін.) в 2-х примірниках (оригінал та копія)(Додаток А);

) карточку реєстрації договору;

) сертифікат відповідності в 2-х примірниках (Додаток Д);

) рахунок-фактура, інвойс-специфікації в 3-х примірниках (при необхідності більше примірників) (Додаток Г);

На цьому етапі проводиться:

перевірка наявності усіх документів, необхідних для цілей валютного контролю,

перевірка відповідності умов зовнішньоторговельного договору та інших документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення;

контроль за правильністю визначення коду товару відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Посадова особа митного органу має перевірити правильність опису товару у МД, відповідність опису характеристик самого товару, а також здійснити перевірку кількісних даних про товар (число місць, вага та ін.) [16].

У разі виникнення необхідності, посадова особа митного органу, що проводить митне оформлення і контроль на даному етапі, має право здійснити збір додаткової інформації, необхідної для з'ясування обставин, що вплинули на ціну угоди, а також - для підтвердження всіх елементів митної вартості або для обгрунтування оцінки взуття за встановленим методам. Під час митного оформлення може проводитися також коректування митної вартості. Після завершення митного оформлення на даному етапі на зворотному боці першого аркушу МД робиться запис "перевірено", проставляється дата, час закінчення перевірки, підпис, відбиток особистої номерної печатки та декларація передається на наступний етап.

Третій етап митного оформлення - перевірка вантажним відділом митниці позначених декларантом у МД відомостей на відповідність митним правилам та поданим комерційним документам. Після такої перевірки на всіх аркушах МД проставляються штамп «Під митним контролем» і реєстраційний номер. Сама МД реєструється в журналі обліку вантажних митних декларацій. Після цього МД вважається прийнятою для оформлення. Це має і правовий наслідок - з цього моменту декларант відповідає за вказані в ній дані. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній декларації присвоюється реєстраційний номер, який заноситься в журнал обліку МД із вказівкою: її порядкового та реєстраційного номерів, типу, відомостей про відправника й отримувача, про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання, про декларанта. Якщо буде прийняте рішення про відмову в митному оформленні, то вказується відповідний письмовий документ.

Четвертий етап митного оформлення - проведення, в разі необхідності, огляду товару і повне оформлення МД-2. Огляд товару здійснюється за його зовнішніми ознаками вибірково чи повністю. Огляд проводиться з обов'язковим фіксуванням його результатів. На цьому етапі митниця також може відмовити в митному оформленні товару після прийняття МД лише в передбачених законом випадках.

Митні процедури вважаються закінченими після того, як посадова особа митного органу проставить іменну печатку на митній декларації та сплати усіх митних платежів.

Отже, митні процедури це сукупність дій та заходів для додержання норм Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів, які проводяться при імпорті . Ці процедури проводяться одночасно і є дуже важливими, оскільки дають змогу перевірити товари, які ввозяться на митну територію України, на якість та нарахувати митні платежі. Вони дають змогу митникам перевірити як і сам товар що переміщується, так і правильність та наявність усіх потрібних документів, для захисту споживачів від неякісної продукції.

декларування транспорт оподаткування митний

ВИСНОВКИ

.Перевезення товарів через митний кордон України регламентується великою низкою нормативно-правових документів, що дає змогу при виконанні митних процедур забезпечити посадових осіб митних органів достатньою правовою базою для уникнення усіх спірних питань. Вони встановлюють прорядок заповнення митної декларації та нарахування митних платежів.

2.Дослідивши особливості класифікації автомобілів спеціального призначення за УКТЗЕД, виявлено, що обєктом дослідження даної курсової роботи є автобетономішалки, що складаються з кабіни та автомобільного шасі, на якому постійно змонтована бетономішалка, пристосована як для виготовлення, так і для перевезення бетону що має код 8705 40 00 00 <#"justify">СПИСКИ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Митний кодекс України від 13.03.2012 // Відомості Верховної Ради України. - 2012.- № 44-45, № 46-47, № 48. Із внесеними змінами та доповненнями № 588 - VII від 19.09.2013р. - Ст.552.

2.Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 № 332-XIV // Відомості Верховної Ради України.-1998. - № 332. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 406-VII ( 406-18 <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/406-18> ) від 04.07.2013.

.Податковий кодекс України : від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2011.- №13-14, № 15-16, № 17.- Ст.112.

.Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа : Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. № 651.

.Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа : Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631.

.Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 .

.Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001 № 2371-II // Відомості Верховної Ради України. -2001.- № 24. - Ст.125. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 5476-VI ( 5476-17 <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5476-17> ) від 06.11.2012

.Про митні декларації: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012р. № 450.

.Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму: Наказ Міністерства Фінансів України від 31.05.2012 №657.

Похожие работы на - Митні процедури при імпорті автомобілів спеціального призначення

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!