Державний експортний контроль

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Таможенное право
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,12 Мб
 • Опубликовано:
  2015-02-08
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Державний експортний контроль

Міністерство освіти і науки України

Академія митної служби України

Кафедра товарознавства та митної експертизи


Контрольна робота

з дисципліни:

“Основи експортного контролю”

Варіант № 4


Виконав:

Студент гр. ЕО-09-1м

Зеленська К.С.

Перевірив:

доц. Шаповалов О.В.
Дніпропетровськ

ВСТУП

Державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення і подвійного використання здійснюється з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання міжнародних зобов’язань України про нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів його доставки, обмеження передач звичайних видів озброєнь, а також здійснення заходів для недопущення використання зазначених товарів у терористичних і інших протиправних цілях (Закон України від 20.02.2003 р. “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”).

Державний експортний контроль - комплекс заходів для контролю за міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною або фізичною особою, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю та інших державних органів з метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки і відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Мета експортного контролю - регулювання та облік вивезення товарів, нагляд за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності міжнародних правил і угод, захист національних інтересів у сфері зарубіжної торгівлі, тобто стимулювання експорту, формування його оптимальної структури. Так, обмежуючи продаж за кордон сировини держава водночас заохочує експорт товарів з високим ступенем переробки, наукомісткої продукції, які можуть принести країні більшу додаткову вартість.

Під міжнародними передачами товарів розуміються експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, здійснювані за межами України, за умови участі в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Міжнародні передачі товарів включають надання посередницьких (брокерських) послуг, виробничу, науково-технічну та іншу кооперацію, демонстрацію товарів як експонатів на міжнародних виставках і ярмарках з метою рекламування, проведення іспитів, торгівлю та операції по обміну ними, що виконуються у встановленому порядку суб’єктами міжнародних передач товарів.

Експортний контроль - це система організаційно-правових та економічних заходів держави, спрямованих на заборону, обмеження і контроль експорту товарів, яка використовується для того, щоб убезпечити державу від небезпек масового характеру і великого ступеня, а тому є досить відповідальним завданням, покладеним на службу експортного контролю і на митні органи, які безпосередньо працюють із товарами, які можуть відноситись до товарів подвійного використання.

Завдання 1.

Постанова КМУ № 86. Додаток 3. ЧАСТИНА І. Розділ В. Номер позиції 6.4

Постанова КМУ № 86. Додаток 3. ЧАСТИНА І. Розділ А. Номер позиції 6.4.

Установки для виробництва або концентрування важкої води, дейтерію і дейтерієвих сполук, та спеціально призначене для цього обладнання.

Внутрішні частини колони та ступінчасті насоси
внутрішні частини колони та ступінчасті насоси спеціально призначені або підготовлені для колон для виробництва важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну. Внутрішні деталі колони включають спеціально призначені контактори між ступенями, які сприяють тісному контакту газу та рідини. Ступінчасті насоси включають спеціально призначені заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку в межах об'єму контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

Позиція - 6.4.

Номер за міжнародним списком - [0B004.b.4].

Код УКТЗЕД - 8401 20 00 00 обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини , з 8413 70 - інші насоси відцентрові:  .

Товар - Відцентровий ступінчастий насос заводу з виробництва важкої води Тал (Індія).

Технічні характеристики:

Принцип роботи: аміачно-водневий обмін дозволяє вилучати дейтерій завдяки синтезу газу за допомогою контакту з рідким аміаком за наявності каталізатора. Газ подається в обмінні колони і потім в аміачний конвертер. Усередині колон газ піднімається від дна до вершини, у той час як рідкий аміак тече від вершини до дна. Дейтерій позбавляється водню в процесі синтезу газу і концентрується в аміаку. Аміак надходить потім в установку для крекінгу аміаку на дні колони, тоді як газ збирається в аміачному конвертері на вершині.

Відбувається подальше збагачення, на наступних етапах і шляхом остаточної дистиляції виробляється чиста важка вода. Подача газу може бути забезпечена аміачною установкою, яка в свою чергу може бути споруджена разом з колоною обміну аміаку і важкої води. В процесі аміачно-водневого обміну може також використовуватися звичайна вода в якості джерела дейтерію [2].

Технічні характеристики:

висота мотору - 500 мм;

діаметр мотору - 250 мм;

робочий тиск - понад 15 МПа [2];

Довгий товстостінний трубопровід використовується для захисту довгих проводів, які подають електричний струм до заглибного насосу двигунів всередині колони.

Екрановані двигуни, як правило, оснащені діагностичною системою моніторингу ключових робочих параметри, таких, як положення ротора і температури обмотки двигуна. Насос для обміну аміаку і водню має товсті оболонки щільно розташованих фланцевих болтів для витримування високого тиску.

Порівняльний аналіз товарів по їх ідентифікації за найменуванням та характеристиками.

ТОВАР № 1

Товар за Контрольними Списками  Додаток 3. Частина І. Розділ В. Номер позиції 6.4. до Порядку ПКМУ № 86

Товар за визначенням (інформацією) виробника

Результат ідентифікації товарів (порівняльного аналізу характеристик товару)

внутрішні частини колони та ступінчасті насоси

Відцентровий ступінчастий насос

Назва товару відповідає назві товару за Контрольними Списками

1. Визначена характеристика товару за Контрольними Списками

1. Сфера використання товару

виробництво важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну…

Виробництво важкої води в аміачно-водневих обмінних колонах

Сфера застосування товару співпадає із наведеною в ПКМУ № 86. Характеристика товару відповідає характеристиці контролю по товару за Контрольними списками

2. Визначена характеристика товару за Контрольними Списками

2. Технічні характеристики товару

Ступінчасті насоси включають заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку в межах об'єму контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

Наявні заглибні насоси із  захистом проводів, які подають електричний струм до заглибного насосу двигунів всередині колони. Насос для обміну аміаку і водню має товсті оболонки щільно розташованих фланцевих болтів для витримування високого тиску.

Технічні параметри відповідають вказаним у Постанові КМУ № 86. Характеристика товару відповідає характеристиці контролю по товару за Контрольними списками


Ілюстративний матеріал

Рис. 1. Відцентровий ступінчастий насос для виробництва важкої води [2]

Рис. 2. Аміачно-водневі обмінні колони (завод Thal, Індія) [3]

Пакування: такі насоси зазвичай пакуються у дерев’яні ящики, або у дерев’яні палети. Також можна пакувати на металевій платформі, яка згодом буде застосована як опора вже встановленого насоса в колоні. Всередині упаковки бажано покрити насоси м’яким матеріалом для запобігання ушкодженням поверхні. Складові частини - трубки входу та виходу рідини - краще пакувати і транспортувати окремо [2].

Дії митників: в разі переміщення через митний кордон такого товару треба застосувати заходів для передачі його під експортний контроль, оскільки він є товаром подвійного використання.

Таблиця порівняння товарів

№ товару за завданням

Найменування (назва) товару по Контрольним Спискам

Опис товару (характеристики, за якими товар контролюється) по Контрольним Спискам

Найменування (назва) товару, який вибрано, по визначенню виробника

Опис товару (харастеристик), за якими товар підпадає під державний контроль

Висновок щодо контролю товару, який вибрано

внутрішні частини колони та ступінчасті насоси спеціально призначені або підготовлені для колон для виробництва важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну

…включають спеціально призначені заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку в межах об'єму контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

Відцентровий ступінчастий насос

Наявні заглибні насоси із  захистом проводів, які подають електричний струм до заглибного насосу двигунів всередині колони. Насос для обміну аміаку і водню має товсті оболонки щільно розташованих фланцевих болтів для витримування високого тиску.

Товар підпадає під державний контроль за описом та технічними характеристиками.Завдання 2

Постанова КМУ № 86. Додаток 2. Категорія ІІ. Розділ 3. Номер позиції 3.А.5.

Постанова КМУ № 86. Додаток 2. Категорія ІІ. Розділ 3. Номер позиції 3.А.5.

Компоненти двигунів та обладнання.

Обладнання, агрегати і компоненти. Системи регулювання подачі рідинного і суспензованого ракетного палива (включаючи окислювачі), а також спеціально призначені для них компоненти, придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А (закінчені ракетні системи, здатні доставляти понад 500 кг корисного навантаження на дальність понад 300 км.), і призначені або модифіковані для роботи в умовах вібраційних перевантажень більш як 10 g (cepeдньоквадратичне значення) у діапазоні частот від 20 до 2000 Гц.

Примітка:

) до сервоклапанів та насосів, зазначених у позиції 3.А.5, належать тільки:

сервоклапани, розраховані на витрату, що дорівнює 24 л/хв. або більше при абсолютному тиску, що дорівнює 7000 кПа або більше, і мають час спрацювання силового приводу менш як 100 мс;

насоси для рідинного ракетного палива з числом обертів валу 8000 об/хв. або більше чи з тиском на виході 7000 кПа або більше;

) системи та їх компоненти, зазначені у позиції 3.А.5, можуть експортуватися як складові частини супутника.

Позиція - 3.А.5.

Номер за міжнародним списком - 9A006.d -9А006.g, 9A106.d,f

Код товару за УКТЗЕД -

з 9026 10 -          Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тискомчи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032: - для вимірювання або контролю за витратою або рівнем рідин:

з 9026 90 - - частини і приладдя

з 9032 81 - Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: - - гідравлічні або пневматичні

з 9032 89 - - - інші

з 9032 90 - - частини і приладдя.

Товар: турбонасосний агрегат рідинного ракетного двигуна “РД-862”, Конструкторське бюро “Южное”, Україна.

Технічні характеристики товару [4]:

експортний контроль товар

Обороти валу, об/хв

Тиск

Витрата

Температура перед турбіною, ºС

Потужність турбіни, кВт


Окисника, кгс/см2

палива, кгс/см2

Окисника, кг/с

палива, кг/с37700

388

431

31,8

12,7

900

2579


Рідинний ракетний двигун “РД-862” працює на таких компонентах рідкого палива, як тетроксид діазоту (окисник) і несиметричний диметилгідразин (паливо) [5].

Даний двигун встановлюється на міжконтинентальну балістичну ракету УР-100Н, що має дальність польоту понад 10000 км, а корисне навантаження - 2550 кг. [6, 7]. 

Порівняльний аналіз товарів по їх ідентифікації за найменуванням та характеристиками.

ТОВАР № 2

Товар за Контрольними Списками  Додаток 3. Категорія ІІ. Розділ 3. Номер позиції 3.А.5 до Порядку ПКМУ № 86

Товар за визначенням (інформацією) виробника

Результат ідентифікації товарів (порівняльного аналізу характеристик товару)

Системи регулювання подачі рідинного і суспензованого ракетного палива (включаючи окислювачі), а також спеціально призначені для них компоненти

турбонасосний агрегат рідинного ракетного двигуна “РД-862”

Назва товару відповідає наведеним критеріям у Контрольних Списках.

1. Визначена характеристика товару за Контрольними Списками

1. Сфера застосування товару

придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А (закінчені ракетні системи, здатні доставляти понад 500 кг корисного навантаження на дальність понад 300 км.)

…встановлюється на міжконтинентальну балістичну ракету УР-100Н, що має загальну дальність 10200 км, а корисне навантаження - 2550 кг

Сфера застосування товару, заявлена виробником, відповідає зазначеній сфері застосування даного товару за Контрольними Списками. Характеристика товару відповідає характеристиці контролю по товару за Контрольними списками

2. Визначена характеристика товару за Контрольними Списками

2. Технічні характеристики товару

насоси для рідинного ракетного палива з числом обертів валу 8000 об/хв. або більше чи з тиском на виході 7000 кПа або більше

Кількість обертів валу -37700; Тиск на виході - 431 кгс/см2  = 42267 кПа.

Характеристика товару відповідає характеристиці контролю по товару за Контрольними списками


Ілюстративний матеріал

Рис. 3. Рідинний ракетний двигун “РД-862” [5]

Рис. 5. Турбонасосний агрегат для “РД-862” [5]

Транспортування даного товару здійснюється залізничним, автомобільним або морським транспортом у зібраному вигляді. Пакування товару не вимагає дотримання вимог щодо безпеки, однак має забезпечувати неушкодженість самого товару. Маркування товару може містити позначки виробника з інформацією щодо виробничих характеристик товару - модель, дата виготовлення тощо.

Митний огляд товару може здійснюватись без вжиття заходів безпеки для працівників митниць.

Таблиця порівняння товарів

Найменування (назва) товару по Контрольним Спискам

Опис товару (характеристики, за якими товар контролюється) по Контрольним Спискам

Найменування (назва) товару, який вибрано, по визначенню виробника

Опис товару (харастеристики), за якими товар підпадає під державний контроль

Висновок щодо контролю товару, який вибрано

Завдання 2. Постанова КМУ № 86. Додаток 2. Категорія ІІ. Розділ 3. Номер позиції 3.А.5.

Системи регулювання подачі рідинного і суспензованого ракетного палива, а також спеціально призначені для них компоненти

придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А; насоси для рідинного ракетного палива з числом обертів валу 8000 об/хв. або більше чи з тиском на виході 7000 кПа або більше

турбонасосний агрегат рідинного ракетного двигуна “РД-862”

встановлюється на міжконтинентальну балістичну ракету УР-100Н: дальність понад 10000 км, корисне навантаження - 2550 кг;  Кількість обертів валу -37700; Тиск на виході - 431 кгс/см2  = 42267 кПа.

Товар підпадає під державний контроль за найменуванням та описом товару.

Завдання 3

Постанова КМУ № 86. Додаток 5. ЧАСТИНА І. Номер позиції І.3.

Постанова КМУ № 86. Додаток 5. ЧАСТИНА І. Номер позиції І.3.

2. Генетичні елементи (фрагменти) та генетично змінені організми  <#"806665.files/image005.gif">

Рис. 6. Токсин “Рицин” [10]

Таблиця порівняння товарів

№ товару за завданням

Найменування (назва) товару по Контрольним Спискам

Опис товару (характеристики, за якими товар контролюється) по Контрольним Спискам

Найменування (назва) товару, який вибрано, по визначенню виробника

Опис товару (харастеристик), за якими товар підпадає під державний контроль

Висновок щодо контролю товару, який вибрано

 Завдання 3. Постанова КМУ № 86. Додаток 5. ЧАСТИНА І. Номер позиції І.3.  

Генетично змінені організми та генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнової кислоти…

що кодують будь-який з токсинів або його складових, зазначених у позиції I.1.d …становлять значну небезпеку для здоров'я людини, тварини або рослини

“N-acetylglucosaminyltransferase І”. (HEK293S GnTI)

є генетичною послідовнітю, трансформованою аденовірусом-5, виведеною з метансульфонату в процесі розробки Рицину… Викликає захворювання середньої тяжкості

Товар підпадає під державний контроль за технічними характеристиками   товару.Таблиця порівняння товарів

№ товару за завданням

Найменування (назва) товару по Контрольним Спискам

Опис товару (характеристики, за якими товар контролюється) по Контрольним Спискам

Найменування (назва) товару, який вибрано, по визначенню виробника

Опис товару (харастеристики), за якими товар підпадає під державний контроль

Висновок щодо контролю товару, який вибрано

 

 Завдання 1. Постанова КМУ № 86. Додаток 3. ЧАСТИНА І. Розділ А. Номер позиції 6.4. 

внутрішні частини колони та ступінчасті насоси спеціально призначені або підготовлені для колон для виробництва важкої води шляхом використання процесу аміачно-водневого обміну

…включають спеціально призначені заглибні насоси для циркуляції рідкого аміаку в межах об'єму контакторів, що знаходяться всередині ступенів колон.

Відцентровий ступінчастий насос

Наявні заглибні насоси із  захистом проводів, які подають електричний струм до заглибного насосу двигунів всередині колони. Насос для обміну аміаку і водню має товсті оболонки щільно розташованих фланцевих болтів для витримування високого тиску.

Товар підпадає під державний контроль за описом та технічними характеристиками.

 

 Завдання 2. Постанова КМУ № 86. Додаток 2. Категорія ІІ. Розділ 3. Номер позиції 3.А.5.  

Системи регулювання подачі рідинного і суспензованого ракетного палива, а також спеціально призначені для них компоненти

придатні для використання в системах, зазначених у позиції 1.А; насоси для рідинного ракетного палива з числом обертів валу 8000 об/хв. або більше чи з тиском на виході 7000 кПа або більше

турбонасосний агрегат рідинного ракетного двигуна “РД-862”

встановлюється на міжконтинентальну балістичну ракету УР-100Н: дальність понад 10000 км, корисне навантаження - 2550 кг;  Кількість обертів валу -37700; Тиск на виході - 431 кгс/см2  = 42267 кПа.

Товар підпадає під державний контроль за найменуванням та описом товару.

 Завдання 3. Постанова КМУ № 86. Додаток 5. ЧАСТИНА І. Номер позиції І.3.  

Генетично змінені організми та генетичні елементи, які містять послідовності нуклеїнової кислоти…

що кодують будь-який з токсинів або його складових, зазначених у позиції I.1.d …становлять значну небезпеку для здоров'я людини, тварини або рослини

“N-acetylglucosaminyltransferase І”. (HEK293S GnTI)

є генетичною послідовнітю, трансформованою аденовірусом-5, виведеною з метансульфонату в процесі розробки Рицину… Викликає захворювання середньої тяжкості

Товар підпадає під державний контроль за технічними характеристиками   товару.
Література

Постанова КМУ № 86 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання” від 28.01.2004 р.

Заводи-виробники важкої води Іраку. - <http://www.iraqwatch.org/government/US/DOE/DOE-CHAPTER5.PDF>

Завод з виробництва важкої води “Thal HWP”. - <http://www.hwb.gov.in/htmldocs/plants/Thal.asp>

Турбонасосні агрегати. - <http://www.yuzhnoye.com/?id=63>

Ракетний двигун “Рд-862”. - <http://www.yuzhnoye.com/?id=149>

<http://habrahabr.ru/post/187444/>

Міжконтинентальна балістична ракета “УР-100”. - http://ru.wikipedia.org/wiki/ МР_УР-100://www.lgcstandards-atcc.org/Products/All/CRL-3022.aspx#characteristics <http://www.lgcstandards-atcc.org/Products/All/CRL-3022.aspx>

Рівні біологічної безпеки - <http://laborant.net/specialist/publications/lamboxarticle/83/>

<http://www.dp.ru/a/2013/05/30/Mjer_Nju-Jorka_Majkl_Blumb/>


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!