Умови перевезення у Швеції

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Транспорт, грузоперевозки
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  814,72 Кб
 • Опубликовано:
  2015-04-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Умови перевезення у Швеції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет

Навчально-консультаційний центр у м. Львові

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Основи організації міжнародних перевезень"Виконав:

студент групи МКз - 42

Дацько Б. І.

Перевірив:

Поляник Р. Р.ЛІВІВ 2014

Вступ

Міжнародні перевезення - переміщення вантажів або пасажирів за допомогою будь-якого виду транспорту з пункту відправлення до пункту призначення, які знаходяться на територіях різних країн або на території іноземної країни.

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, міжнародної торгівлі безпосередньо залежить від стану роботи транспорту, від того, яким чином транспорт, як надзвичайна важлива сфера суспільного виробництва, може забезпечити економічні зв'язки України з іншими країнами світу. Роль і місце транспорту у забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності залежить від місця України у світовому співробітництві, від наявності постійно діючих міждержавних політичних, економічних, соціальних зв'язків, від можливостей використання новітніх досягнень науки і техніки для впровадження вдосконалених транспортних засобів та раціональних технологій перевезень.

Географічне розташування території України дає змогу на відміну від багатьох країн Європи розвивати транспортні зв'язки в усіх напрямах, використовуючи практично всі види транспорту. Транспортні системи з використанням залізничного, автомобільного, водного, авіаційного транспорту мають розвинуту мережу магістральних сполучень, здатні забезпечити внутрішні та транзитні перевезення пасажирів та вантажів, а також зовнішньоекономічні транспортні зв'язки України з іншими державами. Вихід до Чорного та Азовського морів, судноплавність Дніпра та Дунаю відкривають можливості для комплексного використання різних видів транспорту, створюючи таким чином транспортні системи для прискореного та ефективного забезпечення потреб країни в перевезеннях. В умовах нових економічних відносин визначаються сфери раціонального використання кожного виду транспорту, формуються транспортні пріоритети.

Сучасний стан міжнародних перевезень в Україні та за кордоном

Розвиток транзитного потенціалу України є одним з пріоритетних питань економіки, оскільки це необхідна умова економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності не тільки транспорту, але і всієї економіки України.

Особливе географічне положення України визначає її високий транзитний потенціал як держави, що об'єктивно має відігравати роль геополітичного мосту у транспортних зв'язках, що формуються на провідних напрямах міжнародної торгівлі Європа - Азія, Північна Європа - Близький Схід, країни африканського континенту.

Основні фактори, що стримують розвиток транзитно-транспортної системи України: слабкість розвитку матеріально-технічної бази всіх видів транспорту, недосконалість системи управління внутрішніми і зовнішніми перевезеннями, невідповідність правової бази міжнародним нормам і стандартам.

Транспортний комплекс України за обсягами й тоннажем пасажирських і вантажних перевезень, пропускною спроможністю та оформленням транзитних вантажів, наявністю потужних магістральних газо- та нафтопроводів, міжнародних енергосистем посідає одне з провідних місць у Європі.

Основними причинами, які стримують розвиток міжнародного транзиту в Україні, є: неузгодженість українського законодавства із законодавством західноєвропейських країн; несумісність національної нормативно-правової бази з міжнародним транспортним правом; відсутність єдиної державної транзитної політики; недостатня якість транзитних перевезень; відставання розвитку сучасної мережі автомобільних шляхів, терміналів і рухомого складу, їх невідповідність технічним параметрам і техніко-експлуатаційним вимогам до транспортних комунікацій міжнародного значення, рухомого складу та інших об'єктів; недостатній розвиток інформатизації; технологічне відставання, зокрема, у впровадженні систем логістики міжнародних перевезень, комбінованого транспорту; недостатньо зважена тарифна політика, відсутність інтегрованого підходу з метою забезпечення загального економічного ефекту; неблагополучна кримінальна ситуація, побори з учасників транзиту при переміщенні через кордони і на шляху перетину.

Для того, щоб зробити Україну привабливою для іноземних перевізників, необхідно створити правові, економічні, технічні, організаційно-технологічні, екологічні умови, максимально наближені до європейських. Необхідно впровадити комплексні заходи, спрямовані на утвердження України як транзитної держави, та на нормативно-правове забезпечення транзиту територією України. З цією метою потрібно провести: адаптацію національної нормативної бази до вимог Євросоюзу, міжнародного транспортного права;

техніко-технологічну модернізацію транспортної інфраструктури міжнародного значення й пунктів перетину вантажів через державний кордон; удосконалення тарифно-цінової й податкової політики у сфері міжнародного транзиту; упровадження технологій логістики в організацію транзитних вантажних та інформаційних і фінансових потоків, які їх супроводжують; державне стимулювання залучення додаткових транзитних вантажів до проходження через територію України; спрощення митних процедур для учасників транзитного ринку.

Отже, підвищення якісних та кількісних показників транзитності країни, посилення її ваги на європейському транзитному ринку має сприяти зміцненню конкурентоспроможності України.

Збільшення надходжень до бюджету країни від транзитних перевезень стане додатковим стимулом для удосконалення якості транспортної інфраструктури.

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі міжнародних економічних відносин. Це свідчить, з одного боку, про формування економік нового типу, а з іншого - про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства - постіндустріального типу суспільства, що характеризується провідними позиціями послуг та інформаційних технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі окремих країн та відповідно міжнародної торгівлі в цілому.

Міжнародний ринок транспортних послуг складається з послуг всіх видів транспорту з переміщення предмету транспортної операції, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни.

Умови перевезення у Швеції

Загальна характеристика Швеції

Офіційна назва - Королівство Швеція

Столиця - Стокгольм міжнародний перевезення швеція рух

Розміри території - 449 964 км ².

Адміністративно - територіальний поділ - 21 лен <#"806644.files/image001.gif">

Побудова маршруту Львів-Стокгольм


Їхати 2019 км, 20 год 58 хв

Цей маршрут потребує сплати зборів.

Цей маршрут включає паромну переправу.

Цей маршрут проходить через кілька країн.

Львівська область

Їдьте по вул. Шевченка і М10 у напрямку A4 в містіWojewództwo podkarpackie, Polska

,2 км, 1 год 1 хв

По A4, E36, A15, A13, … і A19 у напрямку E55 (Rostock, Deutschland). Скористайтеся з’їздом у напрямку Rostock-Überseehafen/Rostock-Krummendorf/Baltic Sea Ferries / Fähren і з’їдьте з A19

097 км, 10 год 5 хв

Продовжуйте рухатись у напрямку Rostock, DE - Gedser, DK/E55

,7 км, 8 хв

Сядьте на пором E55 до Gedser

Платна дорога

В’їзд до: Данія

,9 км, 2 год 9 хв

Виїжджайте на E47/E55 (Eskilstrup)

,9 км, 32 хв

Їдьте по E47/E55, E20 і E4 у напрямку Johanneshovsvägen/Маршрут 226 (Johanneshov, Stockholm, Sverige). Скористайтеся з’їздом 3 і з’їдьте з Маршрут 75

км, 6 год 57 хв

По Johanneshovsbron, Söderledstunneln і Centralbron у напрямку Malmtorgsgatan в місті Norrmalm

,4 км, 6 хв

Приєднайтеся до потоку по Johanneshovsvägen/Маршрут 226

Проїдьте 1 кільцеве перехрестя

м

м

Приєднайтеся до потоку по Johanneshovsbron

Частково платна дорога

м

Продовжуйте рух по Söderledstunneln

,7 км

Продовжуйте рух по Centralbron

м

Поверніть на виїзд у напрямку до Centrum/Nybroplan

м

На роздоріжжі тримайтеся праворуч, рухайтеся за знакамиGustav Adolfs Torg/Tegelbacken і виїжджайте на Herkulesgatan

м

Поверніть праворуч на Malmtorgsgatan

м

Стокгольм

Швеція

Похожие работы на - Умови перевезення у Швеції

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!