Розбирання та складання агрегатів автомобіля (ТОВ 'Джерман-Авто')

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Транспорт, грузоперевозки
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  188,06 Кб
 • Опубликовано:
  2014-09-04
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розбирання та складання агрегатів автомобіля (ТОВ 'Джерман-Авто')

ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Відділення транспорту та інженерної механіки
ЗВІТ

По проходженню навчальної практики на ТОВ «Джерман-Авто»

Студента III курсу ТОА-З10п

Цибака Володимира

Керівник практики: Залуцька Н.В
м. Тернопіль - 2015рік

Зміст

1. Правила техніки безпеки при виконані робіт пов’язаних із ремонтом та технічним обслуговуванням вузлів та агрегатів

. Оформити звіт по виконанню розбирально-складальних робіт агрегатів вузлів та механізмів автомобілів у встановленій технологічній послідовності згідно завдання


1. Правила техніки безпеки при виконанні робіт пов’язаних із ремонтом та технічним обслуговуванням вузлі та агрегатів

Усі працівники, яких приймають на роботу і які в процесі роботи проходять на підприємстві навчання й інструктаж з питань охорони праці, вивчають правила надання першої і медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку, а також правила поведінки при виникненні аварії чи пожежі на підприємстві.

Керівники повинні провести із своїми працівниками такі види інструктажу:

.        Вступний - проводиться при прийомі на роботу в кабінеті ОП, представником служби ОП з одним або декількома працівниками і робиться запис в журналі з підписами.

.        Первинний - проводиться на робочому місці керівником робіт, з одним або з групою працюючих, які працюють за одним фахом. Після проведення первинного інструктажу працівник проходить стажування.

.        Повторний - раз в пів року, а для робіт з підвищеною небезпекою раз в три місяці, або якщо перерва в роботі становить більше 60 днів, а для робіт з підвищеною небезпекою 30 днів.

.        Цільовий - проводиться при зміні робіт, або при видачі наряду допуску.

.        Позаплановий - якщо стався нещасний випадок або змінилося обладнання і пристосування, змінився технологічний процес, пройшла реконструкція підприємства, змінилося законодавство.

Керівник, який проводив усі види інструктажів, робить запис в журналі. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Журнал має пронумеровані сторінки, прошнурований і скріплений печаткою.

Дотримуватися таких правил техніки безпеки:

до виконання робіт допускають тільки тих працівників, які обізнані з правилами техніки безпеки на цих роботах і засвоїли методи безпечної праці та мають відповідний допуск;

учнів індивідуального навчання та практикантів допускають до роботи тільки після проведення вступного інструктажу й навчання їх безпечним методам праці на робочому місці і тільки під керівництвом досвідчених, призначених наказом по підприємству чи рішенням управління підприємством;

перед розбиранням та миттям машин, агрегатів і вузлів необхідно злити паливо, масло, гальмову та охолодну рідину в спеціальні місткості;

зливати ці речовини на підлогу не дозволяється;

категорично забороняється для миття використовувати бензин;

агрегати і деталі двигунів, що працюють на етильованому бензині, перед миттям слід промити у гасі або інших нейтралізуючих рідинах;

розбирати та складати машини, агрегати і вузли необхідно на майданчиках і в місцях, обладнаних відповідними стендами, верстаками, козлами, стелажами, підставками, підйомно-транспортними пристроями та інструментом;

категорично забороняється розбирати, ремонтувати та складати машини, вузли і агрегати, підвішені на підйомних механізмах або встановлені на випадкові предмети (дошки, цегла, колеса та ін.);

складені агрегати та вузли забороняється запускати без нагляду головного інженера, начальника цеху чи завідуючого, або без їх дозволу;

знімати та ставити пружини, впресовувати та випресовувати втулки, підшипники та інші вставні деталі необхідно за допомогою спеціальних знімачів, пресів, пристроїв;

встановлене або відремонтоване обладнання пускають у роботу лише з дозволу головного інженера, начальника цеху або завідуючого майстернею після перевірки його справності;

в приміщенні або дільниці де проводяться роботи повинна бути передбачена вентиляція, яка незалежно від часу, пори року і режиму технологічного процесу повинна підтримувати постійно задану температуру, вологість і чистоту повітря і виконана згідно ГОСТ 12.4.021-89 „Системи вентиляційні. Загальні вимоги”;

температура повітря в приміщенні повинна підтримуватися на рівні 18... 25°С;

дільниця повинна бути добре освітлена. Бажано щоб було комбіноване освітлення (природне і електроосвітлення);1

захист від враження електричним струмом повинен здійснюватися за рахунок під`єднання всього обладнання, що працює під напругою до захисного заземлення. Вертикальні заземлювачі повинні бути розміщені по периметру будівлі;

для гасіння пожежі в дільниці повинні бути передбачені індивідуальні засоби пожежогасіння, пожежний щит з інструментом та ящик з піском;

для кращого сприйняття і зменшення травмування працівників інвентар необхідно фарбувати:

•        зовнішні поверхні огорожі, небезпечних місць в насичений жовтий колір;

•        частини машин і агрегатів, зіткнення з якими може призвести до виробничої травми - в червоний колір із білими смугами;

•        поверхні кожухів - пунктирами із жовтого кольору;

•        кнопки керування обладнанням „Пуск” - зелений колір, а „Стій” - червоний.

інструмент повинен бути завжди в справному стані і відповідати вимогам техніки безпеки.;

поверхня бойка молотка, кувалди має бути злегка випуклою, рівною, без тріщин.;

ручки на молотках повинні бути зроблені тільки з твердих і в'язких порід дерев (кизил, молодий дуб, горобина та ін.);

насаджений на ручку молоток заклинюють клином з м'якої сталі;

на ручку інструменту із загостреними неробочими кінцями обов'язково одягають за розмірами інструменту бандажні кільця.;

забороняється користуватися гайковими ключами із спрацьованим зівом, тріщинами та забоїнами на ньому, а також вставляти в зів різні підкладки або викрутки;

не можна подовжувати ручки ключів труба

якщо рівень шуму перевищує 80 Дб то необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту.

по закінченні роботи весь інструмент покласти в інструментальні шафи, шухляди та на полиці.

для зняття, установлення в окремих випадках транспортування деталей, вузлів, агрегатів вагою більше 20 кг необхідно використовувати підйомно-транспортні механізми, які обладнанні спеціальними пристроями (захватами). Ці роботи повинен виконувати тільки проінструктований робітник.

непотрібні інструменти не повинні лежати на столі де працює робітник або на підлозі під його ногами;

Дотримуючись вище перерахованих факторів і рекомендацій можна отримати збільшення ефективності продуктивності праці, приблизно до 15-25%.

Ознайомлення студентів з робочим місцем, з інструментом та знімачами, які використовуються при виконанні розбирально-складальних робіт. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку. Розстановка учнів за робочими місцями, ознайомлення з організацією робочого місця, порядком отримання і здавання інструменту та пристроїв.

Ознайомлення студентів з вимогами безпеки праці на робочому місці, з безпечними прийомами встановлення агрегатів на стенди і знімання їх зі стендів, правилами користування знімачами, вимогами безпеки праці при користуванні електро та пневмоінструментами.

Ознайомлення з вимогами пожежної безпеки.

Розбирально-складальні роботи

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці. Вивчення інструкційно-технологічних карт розбирально-складальних робіт. Ознайомлення з правилами користування інструментом, приладами, пристроями, приборами.

Контроль якості виконаних робіт:

•        Кривошипно-шатунний та газорозподільний механізми.

Розбирання кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт.

Збирання механізмів.

•        Система охолодження та система мащення.

Розбирання водяного насоса, масляного насоса, фільтра відцентрової очистки масла. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання приладів.

•        Система живлення карбюраторного двигуна.

Розбирання карбюраторів, паливних насосів, елементів обмежувачів максимальної частоти обертання колінчастого валу. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання приладів системи живлення карбюраторного двигуна.

•        Система живлення дизельного двигуна.

•        Прилади системи запалювання.

Розбирання переривників-розподілювачів. Розбирання замка запалювання. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання приладів системи живлення карбюраторного двигуна. Перевірка та регулювання зазору між електродами свічок запалювання.

•        Прилади освітлення та сигналізації.

Вивчення інструкційно-технологічних карт та інших посібників. Розбирання приладів і контроль їх технічного стану. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання приладів.

•        Зчеплення. Розбирання зчеплення та елементів його приводу і контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання зчеплення та елементів його приводу.

•        Коробка передач та роздавальна коробка.

Розбирання коробки передач, роздавальної коробки і контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання коробки передач та роздавальної коробки.

•        Карданна передача. Ресори. Амортизатори.

Розбирання карданних шарнірів, ресор, амортизаторів, контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання карданних шарнірів, ресор та амортизаторів.

•        Рульове керування.

Розбирання елементів рульового керування. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю в звіт. Збирання елементів рульового керування.

•        Гальмівна система.

Вивчення інструкційно-технологічних карт. Розбирання елементів гальмівних систем. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю у звіт. Збирання елементів гальмівної системи.

•        Додаткове обладнання.

Вивчення інструкційно-технологічних карт. Розбирання додаткового обладнання. Контроль технічного стану деталей. Занесення результатів контролю у звіт. Збирання додаткового обладнання.

. Оформити звіт по виконанні розбирально-складальних робіт, агрегатів вузлів та механізмів автомобіляVolkswagen-Golf

агрегат автомобіль розбиральний складальний

Інжекторна система:1 - паливний бак, 2 - електробензонасос, 3 - паливний фільтр, 4 - регулятор тиску палива, 5 - форсунка, 6 - електронний блок управління, 7 - датчик масової витрати повітря, 8 - датчик положення дросельної заслінки, 9 - датчик температури ОЖ; 10 - регулятор ХХ, 11 - датчик положення колінвалу, 12 - датчик кисню, 13 - нейтралізатор, 14 - датчик детонації, 15 - клапан продувки адсорбера, 16 - адсорбер

Датчик масової витрати повітря служить для розрахунку циклового наповнення циліндрів. Вимірюється масова витрата повітря, який потім перераховується програмою в циліндрове циклове наповнення. При аварії датчика його свідчення ігноруються, розрахунок йде по аварійним таблицями.

Датчик положення дросельної заслінки служить для розрахунку фактора навантаження на двигун і його зміни в залежності від кута відкриття дросельної заслінки, оборотів двигуна і циклового наповнення.

Датчик температури охолоджуючої рідини служить для визначення корекції паливоподачі і запалювання по температурі і для управління електровентилятором. При аварії датчика його свідчення ігноруються, температура береться з таблиці в залежності від часу роботи двигуна.

Датчик положення коленвала служить для загальної синхронізації системи, розрахунку оборотів двигуна і положення коленвала в певні моменти часу. ДПКВ - полярний датчик. При неправильному включенні двигун заводиться не буде. При аварії датчика робота системи неможлива. Це єдиний "життєво важливий" в системі датчик, при якому рух автомобіля неможливо. Аварії всіх інших датчиків дозволяють своїм ходом дістатися до автосервісу.

Датчик кисню призначений для визначення концентрації кисню у відпрацьованих газах. Інформація, яку видає датчик, використовується електронним блоком управління для коригування кількості подаваного палива. Датчик кисню використовується тільки в системах з каталітичним нейтралізатором під норми токсичності Євро-2 і Євро-3 (в Євро-3 використовується два датчика кіслорода- до каталізатора і після нього).

Датчик детонації служить для контролю за детонацією. При виявленні останньої ЕБУ включає алгоритм гасіння детонації, оперативно коректуючи кут випередження запалювання.

Форсу́нка (англ. force - нагнітати) - пристрій з одним або декількома отворами для розпилення рідини, яка надходить в нього під тиском. Форсунки використовують для подачі рідкого палива у зону горіння і вони забезпечують рівномірне і повніше згоряння палива в котлах, камерах згоряння теплових двигунів.

Література

 

1.VW Golf 5/Jetta 2 рем с 2004 Алфамер б/д

2. Крамаренко Г. В., Бараш М. Б., «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів»

3.КнигаVolkswagenGolf 4\VWVariant 1999-2006 «Пособие по ремонту и эксплуатации» Німечина. Мюнхен. 2006р

Похожие работы на - Розбирання та складання агрегатів автомобіля (ТОВ 'Джерман-Авто')

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!