Концепція Triple Play

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Информатика, ВТ, телекоммуникации
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  684,81 Кб
 • Опубликовано:
  2014-08-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Концепція Triple Play

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра комп’ютерної інженерії
РЕФЕРАТ

з навчальної дисципліни:

«Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління»

на тему:

«Концепція Triple Play»Виконав:

студент 501-ТМс групи

Казидуб О.О.

Перевірила:

асистент кафедри

Янко А.С.Полтава 2014

Зміст

Перелік скорочень

Вступ

1. Технологія Triple Play

1.1. Нове покоління телекомунікаційних послуг

1.2. Triple Play Services

2. Ефективне впроваджження послуги Triple Play операторами зв’язку

2.1. Поетапне впровадження

2.2. Основні статті бюджету

Висновок

Список використаної літератури

Перелік скорочень

(Next Generation Networks) - Мережа наступного покоління

АКС - Абонентськой комплекс зв'язку

ТА - Телефонний апарат

ПК - Персональний комп’ютер

АТС - Автоматична телефонна станція

ЦКШ - Центральний комплекс зв'язку

КСС - Комплексна система зв'язку

ЛМС - Локальна мультисервісна мережа

АВН - Автоматичний визначник номеру- Персональний відеомагнітофон(Electronic Program Guide) - iнтерактивний каталог послуг

Вступ


Сьогодні безліч джерел говорить про те, що світова телекомунікаційна галузь перебуває в стані грандіозної реконструкції, пов'язаної з конвергенцією інформаційних і телекомунікаційних технологій, з переосмисленням базових понять і моделей, із зміною парадигми зв'язку. Єдиною базою, єдиним знаменником процесу зародження і розвитку нової системоутворюючою інфокомунікаційної галузі є твердження сімейства IP-протоколів, як єдиної технологічної платформи та мережі Інтернет, як глобального комунікаційного середовища.

Термін "Triple Play" стає однією з основних маркетингових приманок для споживачів і навіть своєрідним символом комерційної успішності розробок. Суть технології проста: підключившись одного разу по каналу широкосмугового доступу, ви отримуєте відразу три сервісу замість одного: високошвидкісний Інтернет, цифрове телебачення і телефонію. Три послуги - і один провайдер, єдиний рахунок і навіть єдиний сервісний центр в разі неполадок - замість трьох, що цілком зручно. При цьому можна одночасно дивитися телевізор, по якому буде транслюватися, або замовлений фільм, або будь-яка з сотень існуючих ТВ-програм, здійснювати пошук в Інтернеті та розмовляти по телефону. І все це - по одному кабелю, або радіоканалу. Triple Play дозволяє не замикатися на якихось одних мережах (наприклад, на базі DSL), і визначається лише доступом. Користувачі зможуть отримувати дані як через провідні мережі, так і через мережі стільникового і супутникового зв'язку, Wi-Fi і т. д.

В цій роботі необхідно розглянути, що ж являє собою технологія Triple Play, як здійснюється передача даних в ній, переваги і недоліки, і яким чином вона використовується для зв'язку.

1. Технологія Triple Play


Коли говорять про Triple Play, мають на увазі наявність сучасної телекомунікаційної мережі (зазвичай на основі IP/MPLS), за якою кінцевому користувач         у доставляють інтерактивні та мультимедійні сервіси, як правило, мовної якості, об'єднані трьома компонентами: дані, голос і відео. Під голосом розуміється телефонія в широкому сенсі - традиційна чи відеоконференції. Дані - це в основному доступ в Інтернет, але й будь-які інші послуги, призначені для доступу до публічних мереж. Відео - інтерактивне телебачення (його називають ще IP-телебаченням), що передбачає перегляд безпосередньо як ТВ-програм, так і "відео за запитом", інтерактивне навчання та інше.

Зацікавленість в пропозиції кінцевому користувачеві - приватному і корпоративному - подібного пакету інноваційних послуг виникла на Заході кілька років тому. Сьогодні там сформувалося адекватне уявлення про послуги Triple Play, їх можливості та перспективи [1].

1.1 Нове покоління телекомунікаційних послуг


Спочатку послуги Triple Play надавали альтернативні оператори, які шукали вигідну бізнес-модель і зробили ставку на інноваційні послуги та технології, які підняли б їх конкурентоспроможність на фоні традиційних операторів ТМЗК. Ризик для новачків був великий, тому до сьогоднішнього дня дожили небагато компаній. Серед них, наприклад, NTL (Великобританія), Auna (Іспанія), FreeTelecom (Франція), а також FastWeb (Італія). Найбільш успішною виявилася бізнес-модель італійського оператора, він з самого початку спеціалізувався на наданні послуг Triple Play з широкосмугового IP-каналу (див. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Приклад реалізації технології Triple Play

Вважалося, що цифровізація всієї переданої інформації (насамперед, мови і відео) неминуче призведе до їх інтеграції в рамках однієї широкосмугової мережі (B-ISDN), в якій абонентський доступ буде здійснюватися по одній фізичній лінії.

Цей процес, що називається конвергенцією (злиття технологій), вже багато років пропагується провідними фахівцями в галузі телекомунікацій, як неминуче майбутнє систем зв'язку. Однак навіть інтеграція мови та даних в рамках однієї мережі (ISDN) не привели до її широкому розповсюдженню, в якості мережі загального користування через дорогі термінали і необхідності розгортання нової комунікаційної інфраструктури [1].

В даний час в розвинених країнах у домашніх користувачів знаходяться в користуванні три термінали: телефон, телевізор і комп'ютер, які належать різним мережам. Цей факт спонукав висунути ідею про створення мережі нового покоління (NGN), яка на базі технології комутації пакетів, повинна об'єднати всі існуючі мережі (конвергенція мереж). повинна включати чотири рівні: рівень користувача, рівень доступу, рівень транспорту і рівень сервісу.

Конвергенція мереж потребують вирішення цілого ряду складних проблем, перш за все, узгодження різних систем сигналізацій і сполучення технологій комутації каналів і комутації пакетів. Ці проблеми передбачається вирішувати в спеціальному пристрої, розміщуваним в кожній АТС, - програмному комутаторі (SoftSwitch), умовне позначення якого у вигляді піраміди показує незавершеність висунутих до нього вимог.

Даний процес переходу до NGN зважаючи на наявність великої кількості старого і різнорідного устаткування у всіх країнах буде дуже складним, довгим і дорогим. Однак, життя не стоїть на місці: в даний час для задоволення зростаючих потреб користувачів оператори місцевого телефонного зв'язку, вже пропонують послугу "Triple Play Services" (голос, відео, передача даних - доступ в Інтернет), яку цілком можна назвати універсальною послугою зв'язку XXI століття.

По суті, реалізація цієї послуги означає початок переходу до NGN "знизу", який враховує потреби користувачів і тому є більш реальним, ніж перехід "зверху".

1.2 Triple Play Services

Play Services (TPS) формує новий сегмент інфокомунікаційного ринку, що має дві групи користувачів: діловий сектор (інформаційні послуги) та квартирний сектор (розважальні програми). При цьому протягом тривалого часу в квартирному секторі будуть співіснувати групи абонентів, помітно відрізняються спектром необхідних послуг і прибутком, які вони приносять оператору.

Послуги TPS перспективні і здатні стимулювати модернізацію всієї інфокомунікаційної мережі, що вже спостерігається.

Комутований (вузькосмуговий) доступ до мережі Інтернет за допомогою модемів через телефонну мережу загального користування вже не задовольняє абонентів, тому в даний час відбувається бурхливий розвиток нової технології широкосмугового доступу за технологією xDSL.

Іншою новою технологією, яка входить в Triple Play Services, що розширює можливості існуючої системи телевізійного мовлення, є інтерактивне цифрове телебачення.

Технологія інтерактивного цифрового ТБ заснована на попередньому стисненні цифрового телевізійного сигналу за технологією MPEG-2 за допомогою студійного обладнання, який потім передається по абонентської телефонної лінії за технологією ADSL (AsymmetricDigitalSubscriberLine) зі швидкістю до 7,5 Мбіт/с (downstream) і 768 кбіт/с (upstream). У системі абонент, використовуючи канал передачі "вгору", може за допомогою пульта дистанційного керування (ДУ) самостійно вибирати потрібний телевізійний канал із загального набору:

українські ефірні канали;

зарубіжні канали;

канали країн близького зарубіжжя;

відео на вимогу (VoD).

Всі ці послуги, а також ряд нових, вже зараз можна реалізувати на базі обладнання Абонентського Комплексу Зв'язку (АКС), що включає традиційний Телефонний Апарат (ТА), Персональний Комп'ютер (ПК) і аналоговий ТВ приймач.

При цьому в якості єдиної фізичної лінії доступу можна використовувати абонентську лінію зв'язку (мідну пару) місцевої телефонної мережі, що дає потенційну можливість кожному абоненту, за його бажанням, крім телефонного зв'язку отримати і ряд нових послуг.

Всі абонентські пристрої в єдиний комплекс фізично об'єднує спліттер (пасивний частотний фільтр).

Дана можливість "фізичної інтеграції" з'явилася у зв'язку з вирішенням проблеми "останньої милі", тобто організації високошвидкісної передачі даних по мідній телефонній парі.

Кожним терміналом АКС використовується одна і та ж лінія зв'язку, яка пов'язує його з АТС, тому джерела додаткових видів сервісу (кероване джерело відеопрограм та обладнання для організації широкосмугового доступу) для зменшення транзитних зв'язків і самої вартості всієї системи повинні розташовуватися в тому ж будинку, що й АТС.

Все це обладнання разом становить Центральний Комплекс Зв'язку (ЦКШ), що забезпечує функціонування до 1000 АКС.

ЦКШ спільно з АКС утворює Комплексну Систему Зв'язку (КСС), яка може бути розгорнута не тільки в тих пунктах, де немає ніякого зв'язку, але і там, де телефонна щільність недостатня.

Міжміський та міжнародний зв'язок при цьому буде організовано через Інтернет за технологією VoIP з використанням протоколу Н.323, в якому шлюз (H.323 Gateway, G) забезпечує сполучення з IP мережею.

Технологія VoIP за останні роки поліпшило свою якість, зараз вона знаходиться на рівні традиційної телефонії і надає багато переваг її абонентам:

економія на міжміському і міжнародному зв'язку;

захист від телефонних піратів (використання ПІН кодів);

повна картина стану зв'язку.

Таким чином, пропонується більш природний шлях побудови мультисервісної мережі нового покоління (NGN) - на базі використання можливостей існуючої мережі комутації пакетів - Інтернет.

Мережа Інтернет існує більш 30 років, як мережа передачі даних, яка при можливості повсякденног доступу до неї за допомогою домашніх комп'ютерів вже фактично перетворилася на новий вид зв'язку - всесвітню комп'ютерну мережу загального користування.

Персональний комп'ютер з урахуванням його можливостей приймати, передавати і обробляти будь-яку інформацію, перетворену в цифрову форму, є універсальним (мультисервісним) терміналом і, при наявності в складі його ПЗ мультимедійних протоколів (SIP, SDP та ін.), готовий до функціонування в рамках мультисервісної мережі [2].

У той же час, народжена спонтанно на базі колишньої мережі військового призначення США, мережа Інтернет створювалася як мережа передачі даних і не призначалася для передачі інформації в реальному масштабі часу. В даний час домашні комп'ютери через абонентські телефонні лінії за допомогою модемів і обладнання провайдерів отримують доступ до Інтернет. Однак якщо два комп'ютери, підключені до однієї АТС, але до різних провайдерів (наприклад, один провайдер має високошвидкісний канал доступу в Інтернет через Європу, а другий - через США), повинні організувати зв'язок між собою, то для цього необхідно буде використовувати комунікаційну інфраструктуру Інтернет . Не кращим чином йде справа і при одному провайдері - при цьому зв'язок буде утворений черезтой Інтернет вузол, до якого підключений сам канал доступу провайдера.

Логічним вирішенням цієї проблеми є побудова локальної мультисервісної мережі (ЛМС) "останньої милі" за схемою "клієнт - сервер". В ЛМС клієнти (домашні комп'ютери) за допомогою модемів EoV (Ethernetover VDSL) через абонентські телефонні лінії і розміщене в будівлі АТС комутаційне обладнання локальної мережі підключаються до сервера, який забезпечує інтелектуальні послуги в ЛМС.

Оригінальна комутаційне обладнання - каскадний набір "декадні мультиплексори кадрів Ethernet" - дозволяє будувати масштабовані (від 10 до 1000 абонентів) повнодоступні локальні мультісервісні мережі.

Кожен комп'ютер оснащується мережевою картою Ethernet, що забезпечує дуплексну передачу даних зі швидкістю 1 Мбіт/с, що дозволяє отримати як високошвидкісний доступ (через сервер) в мережу Інтернет за протоколом GigabitEthernet, так і організувати якісний мультимедійний зв'язок між абонентами локальної мережі.

ПЗ кожного комп'ютера оснащується набором мультимедійних протоколів (SIP, SDP і ін.), які дають можливість організувати мультимедійний зв'язок, як між абонентами самої локальної мережі, так і з абонентами мережі Інтернет.

Дане рішення можна розглядати набагато ширше, ніж просто забезпечення широкосмугового доступу в Інтернет, - ЛМС "останньої милі" фактично є "зародком" нової мультисервісної системою зв'язку персональних комп'ютерів, тобто NGN [3].

2. Ефективне впровадження послуги Triple Play операторами зв’язку

 

2.1 Поетапне впровадження


Більшість операторів схильні будувати системи надання мережевих відео-послуг в два етапи. Перший, найменш витратний, полягає в розгортанні сервісів IPTV, а другий - в організації відео за запитом.

Сама по собі технологія IPTV не забезпечує абоненту щось нове. Для виходу на ринок послуг Triple Play оператору необхідно слідувати стратегії проникнення, відповідно до якої абонентів завойовують шляхом введення нових споживчих характеристик продуктів і послуг. А такими якраз і є послуги "по запиту", які впроваджуються на другому етапі. Таким чином, є ризик зазнати краху проекту вже на першій стадії: оператор може просто не набрати запланованої кількості передплатників IPTV.

Тільки після формування цікавого конкурентоспроможного пакета інтерактивних послуг можна переходити до стратегії концентрованого зростання. Вона має на увазі, що обсяг продажів збільшується за рахунок активної реклами, акцентування абонентів на перевагах цих послуг, географічного розширення галузі продажів (наприклад, надання послуг абонентам інших мереж), розвитку/вдосконалення діючих сервісів, надання додаткових послуг.

Далі можна переходити до стратегії диференціації, що дозволяє виділитися на тлі конкурентів. Вона полягає в технічному і технологічному вдосконаленні сервісів, підвищення якості як самих послуг, так і обслуговування абонентів. В результаті провайдер зможе підвищувати вартість послуг, збільшувати обсяг виручки, зміцнювати свій імідж.

Це головні принципи, відповідно до яких повинна розроблятися стратегія розгортання та просування послуг Triple Play. Це новизна і висока якість сервісів, їх глибока персоналізація, що дозволяє кожному абоненту сформувати власний пакет цікавих йому послуг і телевізійних каналів, можливість платити за послуги за вигідною схемою (за перегляд, по підписці, з рекламою).

Як показує практика, впровадження рішень "Triple Play" дозволяє не тільки додати послуги передачі відео і різного виду контент-послуги до голосових послуг та передачі даних, але і домогтися синергетичного ефекту, допомагаючи, тим самим, операторам зв'язку ефективно конкурувати на ринку, підвищувати рентабельність, знижуючи відтік абонентів і прискорюючи повернення інвестицій в будівництво широкосмугових мереж. Дані рішення надають абонентам, як традиційні послуги мереж кабельного телебачення, так і унікальні сервіси, можливі тільки в пакетних мережах. Традиційні технології телебачення (супутникове, ефірне, кабельне) не володіють інтерактивністю, тобто не передбачають "зворотного зв'язку" з абонентом, тоді як послуги "Triple Play", що надаються з широкосмугових мереж, є повною мірою інтерактивними і дозволяють врахувати бажання абонентів (див. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Приклади інтерфейса «Інтерактивного каталога послуг ISG»

Інтерактивний каталог послуг ISG (EPG, IPG) - основний інструмент вирішення, який надає абонентам зручний інтерфейс для входу в систему, пошуку і вибору потрібної з безлічі пропонованих контент-послуг, замовлення обраних послуг. Використовуючи пульт дистанційного керування телевізійної приставки, абонент може здійснювати вибір ТВ-каналів і програм відео на замовлення, радіостанцій і музики, грати в ігри і листуватися з друзями в чаті, переглядати свою пошту та Інтернет-сторінки. Користуючись функціями інтерактивного каталогу послуг, абоненти можуть налаштовувати його зовнішній вигляд, робити закладки для обраних послуг, здобувати нові пакети послуг і видаляти їх, перевіряти стан свого особового рахунку і отримувати абонентський сервіс (див. рис. 2.1).

Рис. 2.2. Послуга трансляції телевізійних каналів

Трансляція ТВ каналів і радіо: "Жива" трансляція телевізійних і радіоканалів (зіставлена за якістю з послугами кабельних і супутникових мереж) кінцевим абонентам широкосмугових мереж на їх телевізори, або персональні комп'ютери. Вибір програм може проводитися за допомогою меню інтерактивного каталогу послуг, або за допомогою індивідуальної програми передач каналу, виведеної на екрані телевізора. Оператори можуть створювати власні канали, вести змішану трансляцію з декількох каналів, комбінувати різні програми від місцевих і центральних каналів для збільшення інтересу абонентів до послуг. Оплата таких послуг здійснюється на основі щомісячної абонентської плати.

Послуги платних ТВ програм (оплата за перегляд (PPV) і карусельне відео на замовлення NVoD), які дозволяють операторам надавати абонентам "преміум-контент", що користується особливою популярністю, наприклад, нові фільми, спортивні події, розважальні програми. Використання послуги оплата за перегляд забезпечує передачу такого контенту в попередньо заданий оператором час. Абонент може вибирати найбільш прийнятний сеанс для перегляду програми. Для надання послуг PPV/NVoD можуть бути цілком призначені кілька каналів, або виділені певні тимчасові інтервали на каналах трансльованого ТВ. Технічна реалізація послуг PPV/NVoD така ж, що і для трансльованого ТВ, за винятком процесу тарифікації, так як в даному випадку плата стягується при кожному отриманні доступу абонентів до контенту. Тариф на конкретний контент може визначатися як змістом контенту, так і часом його перегляду. Вибір абонентом контенту може проводитися також за допомогою інтерактивного каталогу послуг, або за допомогою програми платних ТВ програм, в яких вказана вартість для кожної програми (див. рис. 2.3).

Рис. 2.3. Меню вибору фільму послуги відео на замовлення

Відео на замовлення VoD (TrueVoD, DVDoD) дає можливість абонентам в будь-який час вибирати за допомогою інтерактивного каталогу послуг, замовляти і переглядати відеоконтент, що зберігається на сервері провайдера. Для зручності вибору і пошуку, назви програм і фільмів класифікуються в каталозі по тематичним категоріям (наприклад: драма, бойовик, комедія і т.д.). Каталог дозволяє отримати докладний опис обраного контенту (наприклад: акторський склад, ім'я режисера, тривалість, рейтинг, короткий зміст, розцінки) і, крім цього, переглянути уривок, або ролик обраного фільму, для того щоб визначитися з його придбанням. Відтворений VoD контент має якість і функціональність (наприклад: перемотування в будь-які сторони, швидке перемотування, відтворення з довільною позиції, або певної сцени, зупинка, пропуск сцен і т.д.), не поступаються DVD плеєрам. Для даної послуги плата з абонента стягується за кожен перегляд відеоконтенту. Існує й інший різновид послуги VoD - оплачене відео на замовлення SVoD, що дозволяє абонентам оплачувати в складі абонентської плати визначені на період перегляду (наприклад, за місяць) і попередньо замовлені пакети відеоконтенту.

Послуга персональний відеомагнітофон PVR може здійснювати запис і зберігання відеоконтенту для наступного, можливо кількаразового, перегляду за бажанням абонента. Послуга PVR володіє всіма можливостями побутового відеомагнітофона (наприклад: безперервний запис, запис, спланована за часом, перемотування в будь-які сторони, швидке перемотування, відтворення з довільною позиції, або певної сцени, зупинка, пропуск сцен і т.д. ). triple play телебачення цифровий

Трансляція (мовлення), зрушена за часом (TimeShifted TV), здійснює демонстрацію каналів/програм не в реальному часі, а з затримкою на певний проміжок часу (1, 3, 12, 24, .. годин), виробляючи попередній їх запис і зберігання на мережі.

Завантаження аудіофайлів і аудіоархівів дозволяють абоненту завантажувати з мережевої бібліотеки аудіофайли необхідного формату на свої побутові пристрої, а також зберігати їх на мережному сервері бібліотеки (див. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Приклад простих інтерактивних ігор

Абоненти можуть грати в ігри на екрані телевізора за допомогою своїх пультів дистанційного керування. Один з різновидів ігор - ігри з комп'ютером, коли другим гравцем виступає мережевий сервер, або телевізійна приставка. Інший, більш цікавий різновид - інтерактивні мережеві ігри, що дають абонентам можливість взаємодіяти і грати з іншими абонентами мережі. Ігрове меню наводить список абонентів у мережі, які бажають взяти участь в грі, і повідомляє всіх гравців перед початком гри і виконанням з'єднання.

Послуга миттєвих повідомлень дозволяє абонентам обмінюватися текстовими повідомленнями - чат (Chat) з іншими абонентами, які перебувають в інтерактивному режимі, використовуючи для цього екранну клавіатуру, або пульт дистанційного керування. Користуючись аналогічними засобами, абоненти можуть також складати і відсилати короткі текстові повідомлення (ТВ SMS) на мобільні телефони зі своїх телевізорів (див. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Послуги ТВ-пошти і чату

Телевізійна електронна пошта організовує доступ абонентів до своїх поштових скриньок, робить зручним перегляд своєї електронної пошти на екранах телевізорів. Абоненти можуть також складати і надсилати e-mail за допомогою віртуальної клавіатури, способом, аналогічним описаному вище.

Доступ до мережі Інтернет з телевізора є дуже зручним і економічним засобом, особливо для абонентів, які не мають в розпорядженні персональних комп'ютерів. Однак надання даної послуги стикається з однією технічною проблемою, пов'язаною з фундаментальною відмінністю формування зображення в телевізорах і персональних комп'ютерах. Тому рекомендується здійснювати доступ в Інтернет через спеціальний портал оператора (WalledGarden), параметри якого оптимізовані під характеристики здатності та кольору телевізора. Тарифікація доступу в Інтернет і послуг передачі даних здійснюється на основі обсягу переданого пакетного трафіку.

Телевізійна реклама включає цілий ряд можливостей щодо отримання оператором додаткових доходів, у тому числі і від рекламодавців, які хочуть просувати свою продукцію цільової аудиторії. Перш за все, це вставка рекламних повідомлень в трансльований контент, або біжучий рекламний рядок на екрані телевізора. Послуга адресної реклами (Classified) дозволяє абонентам, не відходячи від дивана, виконувати пошук і придбання різних категорій товарів, отримувати про них детальну інформацію, фотографію або відеоролик. Крім того, розміщення логотипів оператора в інтерактивному каталозі послуг і на інших сторінках сприяє підвищенню іміджу оператора [4].

Телевізійна комерція включає ТВ покупки (TV shopping), або "магазин на дивані", що дозволяє абонентам, не виходячи з дому, замовляти різні товари (наприклад: піцу, напої, одяг, футболку улюбленого клубу та ін.) у сторонніх продавців, пов'язаних договором з провайдером послуг. ТВ банк (TV banking) підтримує доступ абонента до персонального банківського рахунку. Крім того, телевізійна комерція дозволяє операторам об'єднати розважальні послуги з продажем квитків на розважальні заходи (вистави, концерти, спортивні змагання) і запропонувати найбільш активним абонентам заохочувальні призи типу безкоштовних (або зі знижкою) фільмів, піци, квитків на концерт.

Мережевий фотоальбом для централізованого зберігання зображень абонента та спільного їх перегляду друзями і родичами. Крім того, ця послуга може використовуватися операторами для організації віртуальних виставок-продажів творів мистецтва.

Додаткові інтерактивні інфопослуги можуть включати доступ до онлайнових аукціонів, біржових зведень, проведення різних голосувань, щоденні гороскопи, поради, і т.п.

Послуги IP телефонії включають як безпосереднє здійснення голосового зв'язку, так і цілий набір додаткових послуг, таких як відслідковувати телефонні дзвінки (на екрані ТБ відображаються дані про прийняті/ пропущені виклики), телефонна книга і автоматичний номеронабирач (відображає персональну телефонну книжку, - вибравши прізвище в ній, абонент може автоматично виконувати телефонний виклик), АВН (виводить повідомлення з телефонним номером/прізвищем абонента в нижній частині екрана), блокування викликів (дозволяє абонентам блокувати в онлайновому режимі вхідні дзвінки), переадресація виклику, очікування виклику, конференц-зв'язок та ін. Послуги IP-телефонії зазвичай тарифікуються за часом викликів.

Відеотелефонія і відеоконференц-зв'язок на телевізорі дозволяють абонентам в процесі спілкування бачити іншого учасника телефонної розмови і проводити багатосторонні переговори за допомогою телевізора.

Дистанційне навчання дає абоненту необмежені можливості щодо вдосконалення власних знань шляхом доступу до безлічі навчальних курсів і підручників, а також безпосереднього спілкування з викладачем з використанням відеотелефонії.

Дистанційне медичне обслуговування і телемедицина дозволяють лікарям дистанційно спостерігати за станом здоров'я тяжкохворих і особливих груп людей (наприклад, вагітних жінок, людей з обмеженими можливостями пересування) за допомогою спеціально сконструйованих медичних пристроїв, що підключаються до телеприставки. Ця послуга також допоможе користувачам мати прямий контакт зі своїми лікарями і слідувати спеціальним оздоровчим програмам (наприклад, дотримання дієти, ознайомчі бесіди).

Віддалений контроль за безпекою житла може здійснюватися абонентами зі своїх комп'ютерів, або телевізорів для перевірки стану своєї власності, або стану членів своєї сім'ї (наприклад, контроль за маленькою дитиною) за допомогою Ethernet, або USB камер і датчиків, що підключаються до комп'ютерів або телевізійних приставок.

Віддалене управління побутовими приладами, підключеними по мережі до телевізійної приставки з використанням концепції "розумний дім", може здійснюватися абонентом з будь-якого зручного місця.

2.2 Основні статті бюджету


Послуги передачі даних, голосу і відео значно складніше окупити окремо, ніж разом. А значить, потрібно ставити питання про окупність проекту в цілому і, відповідно, про рентабельність інвестицій у даний проект.

Основні капітальні витрати підуть на закупівлю і інсталяцію обладнання головної передавальної станції, в тому числі мережевих платформ з підтримкою механізмів QoS і багатоадресного мовлення (multicast), IP-стримеров, відеосерверів, що кодує обладнання, систем управління (Middleware) і умовного доступу (CAS/DRM ). Розмір цих витрат індивідуальний в кожному проекті, оскільки безпосередньо залежить від архітектури мережі, кількості та географічного розташування абонентів, потреб у мережевому обладнанні і відеосервер. Побудова головної станції, здатної обслуговувати 10 тис. абонентів, обійдеться приблизно в 700 тис. дол.

Ще одна вагома стаття витрат - закупівля абонентських терміналів (Set-Top-Box). Оператор купує їх, а потім поширює серед клієнтів, у тому числі з розстроченням платежу, або за кредитними схемами. Вартість STB варіюється від 100 до 270 дол., в залежності від марки та підтримуваних форматів.

Капітальні витрати на організацію послуг IPTV досить високі. Правда, вони є одноразовими, і з урахуванням очікуваної позитивної динаміки зростання доходів проект все одно повинен вийти на рівень окупності. Постійні ж витрати (виплати власникам контенту, витрати на рекламу, заробітна плата персоналу) впливають на грошові потоки оператора протягом усього терміну реалізації проекту. І якщо вони перевищуватимуть поточні доходи, проект не окупиться ніколи.

Однією з головних статей постійних витрат оператора Triple Play, багато в чому визначальним його тарифна політика, є плата за відеоконтент. Щорічні витрати на підтримку 2-3 тис. фільмів можуть скласти 1-1,5 млн дол.

Для стимулювання інтересу абонентів до відеоконтенту оператор може організувати так звані "віртуальні кінозали". В них популярні фільми транслюються одночасно багатьом абонентам, і вартість послуги виявляється меншою, ніж при індивідуальному перегляді в режимі "відео за запитом".

При фінансовому розрахунку бізнес-плану потрібно правильно підібрати ставку дисконтування. Необхідно врахувати, що проект Triple Play являє собою не просто вкладення грошей під певний відсоток. Це - стратегічні інвестиції, які забезпечать оператору конкурентні переваги і допоможуть зайняти істотну частку ринку телекомунікаційних послуг. Для системи Triple Play, розгорнутої на базі діючої IP-мережі з 10 тис. абонентів і підтримкою технології multicast, при ставці дисконтування 20% орієнтовний термін окупності складе 5-6 років. Середня норма рентабельності проекту дорівнюватиме 30-35%.

Одним з ключових факторів успіху проекту Triple Play є персоналізація телебачення, тобто надання абоненту можливості формування пакета каналів що його цікавлять, програм і послуг. Це підтверджує недавнє дослідження JupiterResearch. Згідно з його результатами, 46% глядачів вважають другим за значністю аргументом на користь переходу до нових ТВ-сервісів можливість формування власної "карти" каналів і послуг. А на першому місці все ж залишається ціновий фактор [5].

Висновок


Перспективність ідеї Triple Play Services поступово стає очевидною для всіх учасників інфокомунікаціойного ринку. Починається перехід від розробки системних рішень до практичної реалізації. Сьогодні на території нашої країни відомо про шість проектів, які можна умовно віднести до сфери Triple Play і IPTV. Три з них запущені в Одесі («Стрим», «Бриз» і «Норма Плюс»), три - у Києві (компанії «Укртелеком», «Воля» і «Голден Телеком»).

Компанія «Комстар-Украина» з 1 листопаду 2007 року ввела в тестову експлуатацію послугу IPTV у м. Одеса. Користувачам послуги надається можливість, за допомогою цифрової приставки переглядати більш 40 супутникових і ефірних ТВ-каналів. Технології IPTV дозволяють здійснювати телевізійне мовлення різної якості від стандартного до HDTV зі звуковим супроводом від монофонічного до Dolby Surround, з такими елементами DVB-сервісу, як EPG (Electronic Program Guide) - з інтерактивною програмою телепередач, сервісною інформацією й іншими послугами, що будуть доступні абонентам Комстар-Україна найближчим часом. У компанії вважають, що незаперечною перевагою для абонентів є можливість одержати комплекс послуг Triple Play (Інтернет, телебачення, телефонію) з одних рук.

Послуга IPTV надається під торговельною маркою «Стрим-тв». «Стрим-тв» - проект компанії «Комстар-Украина», дочірнього підприємства російського оператора зв'язку «Комстар - Объединённые Телесистемы». На відміну від російського проекту в Україні послуги «Стрим» надаються абоненту через індивідуальний волоконно-оптичний канал зв'язку. Приватному сегментові споживачів компанія пропонує послуги широкосмугового доступу в мережу Інтернет, IPTV, домашній кінотеатр, ігри, комплекс послуг Triple Play (на базі власної мультисервісної мережі NGN). Представники багатьох провайдерів швидкісного Інтернету в Україні заявляють що вони вже почали досвідчену експлуатацію мережі Triple Play. Якщо перші досвіди закінчаться вдало, буде прийняте рішення про розгортання Triple Play в усій Україні.

Список використаної літератури


1. Волкова, Ю.А. Миражи конвергенции / Ю.А. Волкова // - CIO -2003,-№12,-С.25-30.

.   Гольдштейн, Б.С. Интерфейсы V5.1 и V5.2./ Б.С.Гольдштейн. - СПб.: Питер,2003.- 234 с.

.   Пинчук,А.В. Triple Play Services: Аспекты реализации/А.В.Пинчук.- СПб.:СГЭА,2002.- 300 с.

.   Барский, А.Б. Основы построения сетей./А.Б. Барский.- М.: Инфра М, 2005.-257с.

.   Круглое, В.В. Основы конвергенции / В.В Круглое - М.: Горячая линия - Телеком, 2002.-168 с.

.   http:/Atfww.mforum.ru/news/article/006610.htm.- сервер інформаційних технологій, що містить аналітичну інформацію.

.   http://www.xdsl.ru.- сервер інформаційних технологій, що містить аналітичну інформацію.

Похожие работы на - Концепція Triple Play

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!