Автоматизована система розрахунку кошторису ремонтно-будівельних робіт

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,11 Мб
 • Опубликовано:
  2015-06-03
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Автоматизована система розрахунку кошторису ремонтно-будівельних робіт

Зміст

 

Вступ

1. Основна частина

1.1 Аналіз розв’язуваної задачі

1.1.1 Аналіз завдання

1.1.2 Типи кошторисних розрахунків

2 .Вибір мови програмування

3. Інтерфейс користувача

3.1 Авторизація

3.2 Конвертація звіту

3.3 Створення запиту

4. Вимоги до програмної та інформаційноїсумісності

Висновок

Список використаних джерел

Анотація

В даний час загальної комп'ютеризації, щоб полегшити і прискорити процеси, пов'язані з роботою з великою кількістю даних, створюється безліч баз даних і автоматизованих систем керування ними.

В наш час, важко собі уявити серйозне будівництво без попереднього формування і затвердження кошторису. За допомогою даного документу замовник отримує деяке уявлення про об’єм затрат, який необхідний для проведення робіт.

автоматизована програмна кошторис інформаційний

Вступ


Створення кошторису в наш час - потрібний і важливий процес в будь-якій сфері діяльності людини. Але на те, щоб заповнити документ потрібними даним для конкретного випадку, доводиться вручну перебирати велику кількість інформації і обраховувати вартість замовлення (піднімати документацію, і звертатися до баз даних).

Автоматизована система не може замінити людину, але може вплинути на швидкість обробки інформації, якість облікової роботи за рахунок виконання багатьох технічних функцій. В першу чергу це стосується крупних підприємств, фірм з великою кількістю товарообігу. Особливо нагальною проблема швидкої і зручної генерації кошторису стоїть на великих будівельних підприємствах, де є величезна потреба в розрахунку витрат на ремонтно-будівельні роботи (вартість товару, вартість установки, і. т.д.).

Таким чином, створення кошторису часто стає важким завданням як для приватного підприємця, так і для багатьох фірм-забудовників.

Для того щоб по максимуму спростити цей складний процес, були створені програмні засоби для автоматичної розрахунку кошторису ремонтно-будівельних робіт.

Кошторис являється важливою частиною будівництва:

         основа для визначення приблизного капіталовкладення

-        визначення вартості будівництва на його різних етапах

         показує ефективність вибраного рішення

Будівничий кошторис являє собою фінансовий документ, в якому представленні два види витрат: на будівельні матеріали і установочні роботи. Тобто формування кошторису допомагає контролювати і стежити за витратами на будівництво на різних його етапах.

1. Основна частина

 

1.1 Аналіз розв’язуваної задачі

 

1.1.1 Аналіз завдання

Розвиток і широке поширення засобів обчислювальної техніки в останні десятиліття послужило поштовхом до розробки програмного забезпечення різного рівня складності та різного за призначенням.

Комп’ютери проникають у всі сфери людського життя все глибше, одним з таких напрямків, являється фінансовий облік різних підприємств, зокрема будівельних (ремонти, відновлення і т.д.)

До капітального або косметично ремонту будівель і споруд відносяться роботи по заміні та відновленню окремих частин і цілих конструкцій та інженерно-технічного обладнання будівель у зв'язку з їх фізичним зносом і руйнуванням. Скласти кошторис на ремонтно-будівельні роботи - важливий етап ремонту.

Комплексний ремонт здійснюється тільки за затвердженими проектами і кошторисами. Якщо за характером ремонтних робіт не потрібна розробка робочих креслень (заміна покрівлі, ремонт фасадів тощо), дозволяється фінансування ремонту за затвердженими кошторисами.

Ремонтно-будівельні роботи проводяться практично у всіх видах діяльності по галузі "будівництво", а також у процесі технічної експлуатації будівель при їх капітально і поточному ремонті.

Особливості складання кошторисів на реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд пов'язані з необхідністю використання не тільки нормативної бази на ремонтно-будівельні роботи, а й збірників кошторисних норм і одиничних розцінок на будівельні та монтажні роботи.

Розрахунок кошторисів і складання кошторисної документації необхідно замовникам і підрядникам для оцінки вартості як усього комплексу робіт, так і окремих її частин, а також для надання замовнику аргументованих і грамотних розрахунків. Особливо важлива кошторисна документація при проведенні проміжних розрахунків між замовником і підрядником. Кошторисні документи необхідні при складанні планів і графіків проведення робіт з розбивкою по роках, кварталах, місяцях, будівництва. Для замовника це дає можливість скласти графік фінансування робіт і планувати свої витрати.

Будівельний кошторис є, як правило, додатком до договору підряду. Замовник має право вимагати кошторисну документацію в будь-якій формі, аж до самої докладної розшифровки вартості ресурсів і т.д. Наявність узгоджених кошторисів дозволить уникнути суперечок і розбіжностей при взаєморозрахунках.

Види будівельних кошторисів

Складання кошторисної документації на повний комплекс споруджуваних будівель і споруд є зведенням витрат і називається зведеним кошторисом. Вона підсумовує витрати по окремих об'єктах будівництва. Об'єктна кошторис включає розрахунки з будівництва конкретного окремої будівлі або споруди. Вона складається з локальних кошторисів на всі види робіт. Крім цього в ній наводяться й інші необхідні витрати. Локальний кошторис - це, як правило, детально розшифрований детальний розрахунок. Крім цього існують укрупнені кошторисні розрахунки, наприклад на вартість 1м2 житла у тому чи іншому конструктивному виконанні. Як правило, вони використовуються ще до проектування об'єктів. Вони грунтуються на вартості аналогічних будов.

Складання будівельних кошторисів здійснюється, як правило, на основі ГЕСН-2001 або територіальних нормативів. Крім того, в окремих випадках, можуть розроблятися індивідуальні норми і розцінки.

За останні кілька років виріс рівень споживчих якостей систем управління базами даних (СУБД): різноманітність підтримуваних функцій, зручний для користувача інтерфейс, пару з програмними продуктами, зокрема з іншими СУБД, можливості для роботи в мережі і т.д. СУБД дозволяє зводити воєдино інформацію з найбільш різних джерел (електронні таблиці, інші бази даних) і допомагає швидко знайти необхідну інформацію, донести її до оточуючих за допомогою звітів, графіків або таблиць.

Із впровадженням комп'ютерних технологій прочісування складання кошторисів стає все більш автоматизованим. Для цього було розроблено немало автоматизованих програм, які використовують стандартизовану базу даних. Такий підхід до справи значною мірою спростив процес складання кошторису.

 

1.1.2 Типи кошторисних розрахунків

Існує три основні моделі складання кошторисів: працевитратний метод, розрахунок за укрупненими показниками і розгорнутий кошторис. Кожен з них має свої переваги, і своє право на існування.

Працевитратний метод розрахунку найбільш вигідний невеликим бригадам

. Працевитратний метод. Застосовується, як правило, в тих випадках, коли йдеться про підряд бригад, які якби виконали роботу. В цьому випадку підрядчик всіляко прагне не залишати по собі кінців, тобто координат, письмових підтверджень і договірних зобов'язань. Підрядчик називає замовникові деяку суму, необхідну для забезпечення заробітної плати, яку розраховують виходячи з укрупненого показника вартості будівельно-монтажних робіт, точніше 1 м2 або метр погонний, або загальній площі приміщення. При цьому послуги з доставки витратних матеріалів і по їх комплектації повністю перекладаються на сторону замовника і ніде далі не фігурують в грошовому вираженні.

Цей варіант може здатися досить принадним для замовника зважаючи на низьку вартість при повному нерозумінні системи формування кінцевої суми. При цьому витрати на витратні матеріали практично завжди порівняно із загальною вартістю робіт. Метод, звичайно, дещо примітивний, але, проте, часто він єдино можливий при виробництві робіт із малобюджетним замовником і не занадто кваліфікованим підрядчиком.

. Універсальний метод. Оформляється такий кошторис у вигляді документу, в якому основні етапи робіт перераховані в укрупненій формі. В окремому додатку такого кошторису дається список усіх використаних матеріалів, їх ринкова ціна і витрати на транспортування. Наявність такого документу дозволяє замовникові конкретизувати вартість найбільш поширених видів будівельних робіт та їх об'єми. Крім того, дає можливість замовникові провести вибіркову перевірку реальної вартості використовуваних матеріалів.

Як правило, кошторис такого типу складається не більше ніж із 60 видів розцінок і 30-40 позицій по матеріалах. Але в цьому варіанті кошторису окрім вартості матеріалів з'являються і додаткові статті витрат. Це можуть бути транспортні витрати у розмірі 5-7% від вартості матеріалів, витрати на амортизацію інструменту. Решта - накладні витрати - зарплата інженерного складу та керівництва, оренда приміщень, податки і так далі. Планований прибуток "прихований" або у категорію заробітної плати, або в розділ вартості матеріалів.

Коли йдеться про великі об'єкти, не обійтися без розгорнутого кошторису на будівництво будинку

Коли йдеться про великі об'єкти, не обійтися без розгорнутого кошторису на будівництво будинку

. Розгорнутий кошторис. Цей варіант припускає повну підготовку пакету кошторисної документації по затвердженій законом формі. Такі кошторисні нормативи формуються на основі спеціальних технологічних карт і калькуляцій, а також ряду технічних умов і видів робіт. Організація, яка складає кошторис, зобов'язана володіти останніми досягненнями в області технологій будівництва, мати останню інформацію про нові матеріали та технології. Цей варіант підготовки кошторису найбільш перспективний ще і тому, що форма подачі кошторисної документації найбільш зрозуміла і доступна середньостатистичному замовникові.

В даній курсовій роботі приведено приклад розрахунку кошторису ремонтно-будівельних робіт.

2 .Вибір мови програмування


В даний час ми є свідками бурхливого розвитку обчислювальної техніки і її упровадження в багато сфер людської діяльності. Особливо чітко ці тенденції виявляються, коли мова заходить про персональний ЕОМ.

Інтерес до персональних комп'ютерів постійно росте, а коло їхніх користувачів безупинно розширюється. У число користувачів ПЕОМ утягують як новачки в комп'ютерній справі, так і фахівці з інших класів ЕОМ.

Хоча на ПЕОМ може використовуватися багато різних мов програмування: BASIC, PASCAL, С++, ASSEMBLER, використання мови програмування Turbo Pascal найбільше ефективно.

Мова BASIC входить до складу програмного забезпечення майже усіх ПЕОМ, що випускаються в дійсний час. Розроблювачі ПЕОМ, як правило, включають у реалізовану версію мови засобу, що дозволяють використовувати всі можливості, надані апаратурою конкретної ПЕОМ. Завдяки цьому для користувача, що не є професійним програмістом (а таких користувачів ПЕОМ більшість), BASIC виконує роль "базової" мови подібно мові ASSEMBLER для професійного програміста.

Мова С++ - універсальну мову загального призначення, область додатків якого - програмування систем у самому широкому змісті. Крім цього, С++ успішно використовується як у багатьох додатках, так і в могутніх операційних системах. Реалізація С++ здійснена для машин у діапазоні від найпростіших персональних комп'ютерів до самих могутніх комп'ютерів і для всіх операційних систем.

Мова ASSEMBLER - мова, найбільш близька до машинної. Він дозволяє програмісту найбільше ближче познайомитися з машиною (на відміну від мов програмування високого рівня), і тому вивчення ASSEMBLER означає також вивчення самого мікропроцесора 8086. Як правило програма, написана на ASSEMBLER, виконується набагато швидше програми, написаної на будь-якій іншій мові. Звичайно ассемблировані програми виконуються в 2-3 рази швидше, ніж еквівалентні програми С чи PASCAL, і в 15 і більш раз швидше, ніж програми, покроково інтерпретовані BASIC. Ассемблерні програми також значно менші за розміром.

Програми на ASSEMBLER відкривають програмісту повний доступ до можливостей комп'ютера.

Мова Turbo Pascal - це одна з найпоширеніших мов програмування. Вона розроблена фірмою "BORLAND" як діалект стандартної мови PASCAL, але завдяки своїй популярності сам став стандартом мови програмування.

До найважливіших переваг мови Turbo Pascal відносяться невеликий розмір компілятора, висока ступінь відповідності стандартному PASCAL, дуже швидка компіляція програм, об'єднання компілятора з інтерактивним екранним редактором, попередження про помилки на рівні вихідної програми, велика бібліотека підпрограм і корисні розширення, що спрощують системне програмування.

В даній курсовій роботі обрана мова програмування C++. До основних переваг якої відносять:

         Швидкодія. Швидкість роботи програм на С++ практично не поступається програмам на С, хоча програмісти отримали в свої руки нові можливості і нові засоби.

-        Масштабованість. На мові C++ розробляють програми для найрізноманітніших платформ і систем.

         Можливість роботи на низькому рівні з пам'яттю, адресами, портами. (Що, при необережному використанні, може легко перетворитися на недолік.)

-        Можливість створення узагальнених алгоритмів <#"792017.files/image001.gif">

Рис. 3.8

Після додавання товару потрібно закрити форму нажавши червоний хрестик в верхньому правому куті екрану.

 

3.2 Конвертація звіту


Конвертіцію можна зробити з вікна попереднього перегляду. Вручну це робиться за допомогою методу TfrxReportExport. У єдиному параметрі цього методу треба вказати той фільтр експорту, який потрібно використовувати:Export (frxHTMLExport1);

Компонент фільтра експорту повинен бути доступний (ви повинні покласти його на форму свого проекту) і налаштований відповідним чином.

Приклад конвертації у PDF, HTML, JPEG:


Рисунок 3.9

Рис. 3.10

 

.3 Створення запиту

 

Перед створенням запиту необхідну розмістити на формі компоненти: Table, DataSource, Query, frxReport, frxDBDataset, DBGrid, frxPreview. Дані компоненти дозволять нам підключити базу даних до проекту та побудувати потрібний звіт.


Після розміщення компонентів на формі виберіть компонент Table, у властивості DataBaseNameоберіть базу даних яку ви створили через BDEAdministratorта у властивості TableNameоберіть потрібну таблицю (в моєму випадку Spisok. db) далі активуйте цю таблицю за допомогою властивості Active (поставте у положення true).

Рис.3.11

Після чого у компоненті DataSourceє властивість DataSet у якій оберіть з випадаючого списку компонент Table. Компонент DBGrid відображує саму таблицю Spisok. db тому у властивості DataSetтакож обираємо Table.

Рисунок 3.12

Ми отримали форму на якій відображується наша таблиця Spisok. db Щоб відобразити дані у звіті шаблон якого ми створили у пункті 2.3.1 нам потрібно до компоненту frxReport підключити компонент frxPreview у властивості Preview. Він відображає дані які отримує шаблон у вікні попереднього перегляду компонента frxPreview.

Рисунок 3.13

Компонент Query обробляє SQL запити на основі яких ми будемо формувати дані. Щоб його підключити оберіть у властивості DataBaseNameбазу даних. Додайте додатковий компонент DataSource2 та підключить його до Query через властивість DataSet. Завдяки компоненту frxDBDatase ми передаємо уже сформовані дані через Queryі підставляємо у шаблон звіту.

Рисунок 3.14

! Примітка: не забувайте щоб створити шаблон спочатку необхідно підключити до компоненту frxDBDatase компонент Tableчерез DataSource. Для того, щоб розмістити у шаблоні відповідні поля з таблиці, через які будуть виводитись сформовані дані Query. Після чого підключати компонент Query.

Рисунок 3.15

За допомогою команд SQL"відбираємо" дані які відповідають нашому запиту.

Напркилад:

Query1->SQL->Clear (); // очищаємо SQLзапити компоненту Query->Close (); // закриваємо Query->SQL->Add ("SELECT * FROM Spisok ORDER BY Tabel_Nomer"); // додаємо новий запит сортування по таблиці Spisokза полем табельний номер->Open (); // відкриваємо компонент Query->ShowReport (); // відображаємо отриманий звіт->SQL->Clear (); // очищаємо SQLзапити компоненту Query->Close (); // закриваємо Query->SQL->Add ("SELECT * FROM Spisok ORDER BY SPriz");

// додаємо новий запит сортування по таблиці Spisokза полем прізвище->Open (); // відкриваємо компонент Query->ShowReport (); // відображаємо отриманий звіт

Приклад згенерованого звіту:

Рисунок 3.16

4. Вимоги до програмної та інформаційноїсумісності


Програма призначена для використання на операційних системах Windows XP, 7, 8, 8.1 В рамках даного курсового проекту програма представлена 32-бітною версією, яка встановлюється спеціальним інсталяційним пакетом (Kadry. msi).

Апаратні вимоги відповідають апаратним вимогам використовуваної операційної системи.

Об’єм ОЗП необхідний безпосередньо для програми: 200 МБ (Оптимально 256 МБ).

Вільного простору на жорсткому диску: 150 МБ

Інсталяційний файл Kadry. msi - 50 МБ

Висновок


У даній курсовій роботі вирішена задача генерації звітів підсистемою FastReport 4.0

Спроектований і налагоджений програмний комплекс в середовищі C++ Builder XE5, скомпільований інсталяційний файл.

Проведено тестування програмного комплексу, проаналізовані згенеровані звіти на наявність помилок.

Аналіз результатів показав, що поставлена задача успішно розв’язана.

Можливі шляхи подальшого розвитку програми:

·        Забеспечення коректного синтаксису при формуванні довідок

Список використаних джерел


1.       Культин Н.Б. C++ Builder в задачах и примерах.С. - Петербург. БХВ, 2005. - 125 с.

2.      Кент Рейсдорф и Кен Хендерсон. BORLAND C++BUILDER.С. - Петербург. БХВ, 2004. - 245 с.

.        Інформаційне джерело:

http://www.fast-report.com/public_download/ProgrammerManual-ru. pdf

Похожие работы на - Автоматизована система розрахунку кошторису ремонтно-будівельних робіт

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!