Концепція автоматизованого програмування

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  3,39 Мб
 • Опубликовано:
  2015-06-14
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Концепція автоматизованого програмування

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна частина

1.1 Постановка задачі

1.2 Визначення складу вхідних та вихідних даних та способу їх організації

Розділ 2. Спеціальна частина

2.1 Розробка моделі даних предметної області

2.2 Генерація схеми бази даних

2.3 Реалізація функціональних вимог

2.4 Інструкція з експлуатації системи

3. Висновок

4. Список літератури

Вступ

На сьогодні комп'ютерні системи розвиваються з дуже великою швидкістю. Більшість досвідчених користувачів не встигає познайомитися з різними досягненнями цієї галузі. Постійне зростання складності та Динамічність виробничих, економічних і соціально-економічних систем, Великі Розміри цих систем, складність зв'язків і взаємозв'язків стали підставою для широкого Впровадження інформаційних систем в практику повсякденного життя. Для користувача інформаційна система є засобом для виконано їх ПРОФЕСІЙНИХ функцій. З позиції фахівця інформаційна система представлена на нижньому (базовому) рівні як взаємозалежність складових, а на верхньому рівні як частина ще більшої системи, в яку входять (локальні, глобальні системи).

Інформаційні системи передбачають використання інформаційних технологій. Будь-яка інформаційна система характеризує наявність технології перетворенням вхідних даних в результатну інформацію. Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробці інформації з комерційної торгівлі видів даних (систем програмування і алгоритмічно мови, системи управління базами даних - СУБД, електронні таблиці), текстової інформації (текстові процесори і гіпертекстові системи), статичні і динамічні графіки.

Концепція автоматизованого програмування інформаційних систем орієнтована на використані методології високорівневого архітектурного проектування. Вона відповідає схемі розробки інформаційної системи, але базується на формалізації представлення знань та автоматизації процедур проектування, тобто на використання CASE-технології.

Розробка інформаційної системи, яка дозволяє підвищити оперативність операцій є дуже актуальними. Темою моєї курсової роботи є розробка інформаційної системи, яка реалізує обробку інформації ДІЯЛЬНОСТІ туристичного агентства.

Розділ 1. Загальна частина


1.1 Постановка задачі


В даному курсовому проекті як предметна область розглядається туристична фірма. Наша база даних вирішує наступні завдання: облік замовлень, подання даних про доступні тури, співробітників, клієнтів і про постачальників послуг.

У режимі форм створено кнопкове меню. З його допомогою можна швидко отримати доступ до даних про співробітників, клієнтів, замовлення, тури, постачальників послуг, вартості путівок і послуги. Здійснені запити з пошуку відомостей про доступні тури, клієнти, співробітники, постачальники послуг, замовлення, послуги. Також проводиться процедура націнки вартості на путівки на 20% та збільшення заробітної плати співробітників на 5%.

Застосовувана СУБД: ACCESS 2007.

Викладемо дані про туристичну фірму. У фірми є постачальники (які співпрацюють з фірмою), які здійснюють надання певних послуг (перевезення пасажирів, забезпечення їх тимчасовим житлом, допомога з оформленням віз і т.д.).

Також у фірмі є свій штат працівників: менеджери і консультанти, які здійснюють продаж путівок, бухгалтер, охоронець і прибиральник.

Завдання курсової роботи такі:

         Набуття вміння вибирати варіанти проектування БД і відповідні інструментальні засоби;

-        Закріплення навичок роботи з сучасними СУБД;

         Закріплення навичок проектування логічної моделі інформаційної системи за допомогою сучасних CASE-засобів;

         Набуття навичок складання інструкції користувача до автоматизованої інформаційної системи.

база туристичне агентство інструкція

Потрібно створити автоматизовану інформаційну систему (далі - АІС) для представництва туристичної фірми за кордоном.

АІС повинна мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Основні функції АІС:

збереження інформацію про клієнта фірми у вигляді таблиць;

збереження інформації, що необхідна для організації туристичних послуг (інформація про курорти, готелі, тощо);

формування списків туристів з урахуванням різних варіантів групування (категорія, місто, період подорожі, тощо);

виведення інформацію про кожного туриста;

виведення інформацію про рейси, які обслуговують туристичну фірму;

визначення суми доходів агенції на основі відомостей про ціни проживання у готелі та вартості послуг (наданих представництвом), що визначає прибуток фірми:

визначення рентабельності фірми;

формування звітів про клієнтську базу;

формування фінансового звіту на основі відомостей про витрати та доходи агенції.

1.2 Визначення складу вхідних та вихідних даних та способу їх організації


Для реалізації даного проекту було виділено 8 основних сутностей. У якості засобів забезпечення цілісності даних використовуються зазначені типи даних, певні бізнес-правила (у даному випадку обмеження на унікальність та обов`язковість, атрибутів).

Цілісність БД безпосередньо забезпечують наступні обмеження:

. Розмір поля. Для даних типу Текстовий (string/char) вказується довжина рядка; для Числових - тип числа (кожен тип має свій діапазон значень).

. маска поля. Уданому проекті маска використовується у полях, що мають типи ДАТА, ЧАС або ГРОШОВИЙ.

. Унікальність та обов`язковість полів.

. Обмеження та значення.

. Неможливо змінити значення первинного ключа головної таблиці, якщо існує зв`язаний з ним запас дочірньої таблиці.

1.3 Вибір методів і засобів проектування та створення бази даних


Розробка структури БД

Вдала розробка бази даних забезпечує простоту її підтримки. Дані слід зберігати в таблицях, причому кожна таблиця повинна містити інформацію одного типу, наприклад, відомості про постачальників. Тоді достатньо буде оновити конкретні дані, такі як адреса, тільки в одному місці, щоб оновлена інформація відображалася у всій базі даних.

Одним з найбільш складних етапів у процесі проектування бази даних є розробка таблиць, тому що результати, які повинна видавати база даних (звіти, вихідні форми тощо.) Не завжди дають повне уявлення про структуру таблиці.

При проектуванні таблиць краще розробити структуру на папері і тільки потім починати роботу з СУБД Access. При проектуванні таблиць, рекомендується керуватися такими основними принципами:

Не повинно бути повторень між таблицями.

Коли певна інформація зберігається тільки в одній таблиці, то і змінювати її доведеться лише в одному місці. Це робить роботу ефективнішою, а також виключає можливість розбіжності інформації в різних таблицях. Наприклад, в одній таблиці мають міститися адреси й прізвища клієнтів.

Кожна таблиця повинна містити інформацію лише на одну тему.

Дані на кожну тему опрацьовуються набагато легше, якщо міститися вони в незалежних одна від іншої таблицях. Наприклад, адреси та замовлення клієнтів зберігаються в різних таблицях, з тим, щоб при видаленні замовлення інформація про клієнта залишилася в базі даних.

Кожна таблиця містить інформацію на окрему тему, а кожне поле в таблиці містить окремі дані по темі таблиці. Наприклад, у таблиці з даними про постачальників можуть бути поля з назвою компанії, адресою та номером телефону. При розробці полів для кожної таблиці необхідно пам'ятати:

Кожне поле має бути пов'язане з темою таблиці.

Не рекомендується включати до таблиці дані, які є результатом виразу.

У таблиці має бути вся необхідна інформація.

Інформацію слід розбивати на найменші логічні одиниці (наприклад, поля "Ім'я" і "Прізвище", а не загальне поле "Ім'я").

Інфологічне проектування

Першим етапом і найголовнішим етапом у процесі проектування і створення бази даних, є розробка інфологічної моделі.

Мета інфологічного моделювання - забезпечення найбільш природних для людини способів збору і представлення тієї інформації, яку передбачають зберігати в створюваній базі даних. Основними конструктивними елементами інфологічних моделей є сутності, зв'язки між ними та їх властивості (атрибути).

Ключ - мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна однозначно знайти необхідний екземпляр сутності. Мінімальність означає, що виключення з набору будь-якого атрибута не дозволяє ідентифікувати сутність що залишилися.

Зв'язок - асоціювання двох або більше сутностей. Якби призначенням бази даних було тільки збереження окремих, не пов'язаних між собою даних, то її структура могла б бути дуже простою. Проте одна з основних вимог до організації бази даних - це забезпечення можливості відшукання одних сутностей за значеннями інших, для чого необхідно встановити між ними певні зв'язки.

Між двома сутностей, наприклад, А і В можливі чотири види зв'язків.

Перший тип - зв'язок ОДИН-К-ОДНОМУ (1:

): у кожен момент часу кожному представнику (екземпляру) сутності А відповідає 1 чи 0 представників сутності В:


Студент може не "заробити" стипендію, одержати звичайну чи одну з підвищених стипендій.

Другий тип - зв'язок ОДИН-ДО-багато (1: М): одному представнику сутності А відповідають 0, 1 або кілька представників сутності В.


Квартира може пустувати, у ній може жити один чи кілька мешканців.

Так як між двома сутностями можливі зв'язки в обох напрямках, то існує ще два типи зв'язку БАГАТО-К-ОДНОМУ (М:

) і БАГАТО-ДО-багато (М: М). Але ми їх використовувати не будемо.

1.4 Структура та створення таблиць


У таблицях дані розподіляються по стовпцях (які називають полями) і рядкам (які називають записами). Всі дані, що містяться в полі таблиці, повинні мати один і той же тип. Кожне поле таблиці характеризується найменуванням, типом і шириною поля. При завданні типу данних поля можна також вказати розмір, формат і інші параметри, що впливають на відображення значення поля і точність числових даних.

Основні типи даних:

         Текстовий. Текст або числа не потребують проведення розрахунків.

-        МЕМО. Поле цього типу призначено для зберігання невеликих текстових даних (до 64000 символів). Поле цього типу не може бути ключовим або проіндексованим.

         Числовий. Цей тип даних містить безліч підтипів. Від вибору підтипу (розміру) залежить точність обчислень.

         Лічильник. Унікальні, послідовно зростаючі числа, автоматично вводиться при додаванні нового запису в таблицю.

         Логічний. Логічні значення, а також поля, які можуть містити одне з двох можливих значень.

         Грошовий. Грошові значення і числові дані, які використовуються в математичних обчисленнях.

         Дата / Час. Дата і час зберігаються в спеціальному фіксованому форматі.

         Поле об'єкта OLE. Включає звукозапис, малюнок та інші типи даних. Поле цього типу не може бути ключовим або проіндексованим.

         Гіперзв'язок. Містить адреси Web-сторінок.

Розділ 2. Спеціальна частина


2.1 Розробка моделі даних предметної області


Таблица: Клиенты

Поле

Тип данных

Код клиента

Числовой

Фамилия

Текстовый

Имя

Текстовый

Отчество

Текстовый

Адрес

Текстовый

Телефон

Текстовый


Визначимо, які типи даних будуть присутні в наших таблицях:

Таблица: Сотрудники

Поле

Тип данных

Код сотрудника

Числовой

Фамилия

Текстовый

Имя

Текстовый

Отчество

Текстовый

Дата рождения

Дата/время

Зарплата

Текстовый

Должность

Текстовый

Адрес

Текстовый

Телефон

Текстовый


 Таблица: Туры

Поле

Тип данных

Код тура

Числовой

Код услуги

Числовой

Страна

Текстовый

Курорт

Текстовый

Транспорт

Текстовый

Визовое обслуживание

Логический

Проживание

Логический

Тип проживания

Текстовый

Логический

Тип питания

Текстовый

Экскурсии

Логический

Дата отправления

Дата/время

Дата прибытия

Дата/время

Стоимость тура

Денежный


Таблица: Поставщик

Поле

Тип данных

Код поставщика

Числовой

Название поставщика

Текстовый

Представитель поставщика

Текстовый

Обращаться

Текстовый

Телефон

Текстовый

Адрес

Текстовый


Таблица: Услуги

Поле

Тип данных

Код услуги

Числовой

Код поставщика

Числовой

Дата исполнения

Дата/время


Таблица: Заказы

Поле

Тип данных

Код заказа

Числовой

Код тура

Числовой

Код сотрудника

Числовой

Код клиента

Числовой

Дата оформления

Дата/время


Для створення бази даних потрібно спочатку запустити програму Microsoft Office Access 2007, для цього потрібно виконати наступні дії: Пуск → Програми → Microsoft Office → Microsoft Office Access 2007.

Після цього відкриється вікно програми. Для створення нової бази даних потрібно виконати:

команду Файл → Створити

в вікні діалогу "Створення" вибираємо "Нова база даних". На екрані з'явиться вікно із запитом директорії для нової бази даних, вводимо ім'я бази Курсова, потім "ОК". Після цього з'явиться вікно бази даних (Малюнок 1).

Малюнок 1. Вікно бази даних.

Створення таблиць, як і інших об'єктів баз даних, починається з активації вікна бази даних. У цьому вікні вибирається елемент управління Таблиці, після чого на правій панелі вікна буде представлений список таблиць, що вже входять до складу БД. Якщо в базі немає таблиць, то на праву панель вікна виводиться тільки три елементи управління для створення нової таблиці: Створення таблиці в режимі конструктора, Створення таблиці за допомогою майстра і Створення таблиці шляхом введення даних.

Вибираємо елемент управління Створення таблиці в режимі конструктора. Тепер необхідно заповнити Імена полів і вибрати Типи даних. Після закінчення виконання через меню Файл → Зберегти як зберегти отриману таблицю з необхідним ім'ям. На малюнку 2 можна побачити таблиці для БД туристичної фірми в режимі конструктора.

Малюнок 2. Таблиці бази даних туристичної фірми в режимі конструктора.

2.2 Генерація схеми бази даних


Після детального аналізу предметної області була здійснена розробка логічної та фізичної моделей БД з допомогою CASE-засобу моделювання Erwin. У фізичній моделі зазначені типи даних, що використовуються для атрибутів. Примітка: тип <default>, що зустрічаються у фізичній моделі даних відповідає типу char.

Ключовими атрибутами кожної з сутностей були обрані атрибути, що можуть ідентифікувати їх. Деякі атрибути отримали зовнішній ключ при зв`язуванні таблиць. Сутності зв`язуються в більшості випадків по коду особи: по даному атрибуту є можливість дістати всю інформацію про тур.

Дана фізична модель наочно показує яким способом зв`язку таблиці між собою, яка інформація має вагу для даної системи та способу запису інформації до бази даних.

2.3 Реалізація функціональних вимог


Для реалізація проекту попередньо на робочому ПК були встановлені такі програмні продукти: повний пакет Microsoft Office 2007, MySQL v5.6.13.1, MySQL ODBC Connector v5.2.6, Erwin Data Modeler 10.

Порядок розробки АІС:

.        Аналіз предметної області, виділення сутностей.

2.      Визначення складу вхідних даних та їх типів.

.        Розробка логічної та фізичної моделей БД за допомогою CASE-засобу моделювання Erwin Data Vodeler.

.        Генерація БД у СУБД MySQL за допомогою phpMyAdmin (утиліта для адміністрування СУБД MySQL)

.        Підключення до інтерфейсу доступу до БД ODBC.

Створення джерела даних:


Скрин конектора ODBC:


Перелік джерела даних у операційній системі:

.        Експорт БД з ERwin до phpMyAdmin.


. Створення форм, для полегшення роботи з таблицями

. Створення головної кнопкової форми курування.

2.4 Інструкція з експлуатації системи


Реляційна база даних - це сукупність відносин, що містять всю інформацію, яка повинна зберігатися в БД. Однак користувачі можуть сприймати таку базу даних як сукупність таблиць.

. Кожна таблиця складається з однотипних рядків і має унікальне ім'я.

. Рядки мають фіксоване число полів (стовпців) і значень (множинні поля і повторювані групи неприпустимі). Інакше кажучи, в кожній позиції таблиці на перетині рядка і стовпця завжди є в точності одне значення або нічого.

. Рядки таблиці обов'язково відрізняються один від одного хоча б єдиним значенням, що дозволяє однозначно ідентифікувати будь-який рядок такої таблиці.

. Стовпцях таблиці однозначно присвоюються імена, і в кожному з них розміщуються однорідні значення даних (дати, прізвища, цілі числа або грошові суми).

. Повний інформаційний зміст бази даних представляється у вигляді явних значень даних, і такий метод подання є єдиним. Зокрема, не існує будь-яких спеціальних "зв'язків" або покажчиків, що з'єднують одну таблицю з іншого.

. При виконанні операцій з таблицею її рядки і стовпці можна обробляти в будь-якому порядку безвідносно до їх інформаційного змісту. Цьому сприяє наявність імен таблиць і їх стовпців, а також можливість виділення їх рядків або будь-якого набору рядків із зазначеними ознаками.

­    Розробимо схему даних, (створення зв'язків між таблицями). Для цього:

­    натискаємо по кнопку  на панелі інструментів (або команда Сервіс, Схема даних). На екрані з'явиться вікно << Схема даних >>;

­    Клікаємо по кнопці  на панелі інструментів (або команда Зв'язку, Додати таблицю);

­    у вікні буде виділено назва однієї таблиці. Клікаємо по кнопці <Додати>, переводимо виділення на ім'я наступної таблиці і клікніть по кнопці <Додати>. Аналогічно додаємо решту таблиці;

­    закрийте вікно, клікнувши по кнопці <3акрить>;

­    щоб не виконувати всі вищеописані дії, можна просто перетягнути мишкою таблиці з вікна "Бази даних Таблиці" у вікно "Схема даних";

­    створимо зв'язок між таблицями Співробітники та Замовлення. Для цього курсором миші перетягуємо << Код співробітника >> у таблиці Співробітники на поле << Код співробітника >> в таблицю Замовлення. На екрані відкриється вікно << Зв'язки >>;

­    встановлюємо прапорець ("галочку") у властивостях Забезпечення цілісності даних, Каскадне оновлення пов'язаних полів і Каскадне видалення пов'язаних записів;

­    клікаєм по кнопці <Створити>. Зв'язок буде створено;

­    аналогічно створюємо зв'язку між полем << Код клієнта >> в таблиці Клієнти та полем << Код клієнта >> в таблиці Замовлення, і т.д. Малюнок 3 відображає отриману схему бази даних комп'ютерного магазину.

­    Зачиняємо вікно схеми даних, відповідь ТАК на запитання о збережені макета.

Малюнок 3. Реляційна структура СУБД Access для інформаційної системи туристичної фірми.

У створеній базі даних існує можливість правки, додавання, перегляду всіх даних. Причому за рахунок зв'язків при процесі виправлення однієї з таблиць, будуть автоматично змінюватися дані в інших таблицях.

Форми служать для введення і перегляду даних в зручному для користувача вигляді, який відповідає звичному для нього документу. При виведенні даних за допомогою форм можна застосовувати спеціальні засоби оформлення.

Для створення форми потрібно відкрити вкладку "Форми" вікна бази даних і натиснути кнопку "Створити"

Після цього у вікні слід вибирати спосіб створення форми "Майстер форм" і вибрати таблицю, по якій необхідно зробити форму, в нашому випадку таблиця "Співробітники".

Далі за допомогою кнопок  (перенести всі записи) або  (перенести вибраний запис) потрібно вибрати поля, які будуть відображені у формі. Натискаємо кнопку "Далі". Потім потрібно вибрати зовнішній вигляд форми, стиль (малюнок 7), задати ім'я форми і форма готова. Якщо автоматичне розташування полів форми нас не влаштовує, то необхідно його змінити. Перейдемо в режим конструктора (кнопка на панелі інструментів ). Тут можна міняти розташування і розмір полів форми на свій розсуд: досить мишкою виділити зацікавлений об'єкт.

Малюнок 4 Готова форма таблиці Співробітники.

Припустимо, що вам необхідно знайти в базі даних певного співробітника (наприклад, на прізвище). Для цього потрібно:

встановити курсор в полі "Прізвище".

виконати команду меню Правка → Знайти, або скористатися кнопкою панелі інструментів.

Або необхідно знайти всіх співробітників - менеджерів. Для цього:

вибираємо необхідне поле (в даному випадку ставимо курсор в полі "Посада" → "менеджер") і натискаємо кнопку  (або виконуємо команду Записи, Фільтр, Фільтр по виділеному). У формі (або таблиці) залишаться тільки записи про співробітників, що мають посаду менеджер;

для скасування фільтрації натискаємо на кнопку  на панелі інструментів або виконати команду Записи, Видалити фільтр. У формі (таблиці) з'являться всі дані. Як правило, фільтрацію зручніше використовувати в табличних формах або безпосередньо в самих таблицях СУБД Access.

Оперування даними

Створення запитів

Запити дозволяють вибирати дані з однієї або декількох пов'язаних таблиць. Результатом виконання запиту є результуюча таблиця, яка поряд з іншими таблицями може бути використана при обробці даних. За допомогою запитів можна також оновлювати, видаляти або додавати дані в таблиці. Основним призначенням запитів є відбір даних по критеріях пошуку.

Створимо запити на наявність путівки в певну країну.

Для створення запиту необхідно відкрити вкладку "Запити" вікна бази даних, натиснути кнопку створити і у вікні вибрати "Простий запит". У цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів. Вибираємо таблицю "Тури", додаємо необхідні поля (Малюнок 5), натискаємо кнопку "Далі". На підставі цих даних буде створений запит. У наступному вікні натискаємо "Далі". Тепер задаємо ім'я запиту "Доступні тури" і відзначаємо галочкою пункт "Змінити макет запиту", натискаємо "Готово". Запит відкриється в режимі конструктора. Тепер у стовпці "Країна" у рядку "Умова відбору" задаємо [Введіть країну]. При виконанні запиту (значок на панелі управління) з'явиться вікно з пропозицією ввести назву країни. (Малюнок 6).

Малюнок 5. Створення запиту "Доступні тури".

Малюнок 6. Вікно з пропозицією ввести країну.

Для зручності використання запитів, для них створюються форми.

Вихідні дані

Звіти

Звіти призначені для формування вихідних документів і виведення їх на друк. За своїми властивостями і структурі звіти багато в чому подібні формам. Основна їх відмінність полягає в тому, що у звіті відображаються всі дані і в них передбачена можливість групувати дані за різними критеріями. Звіти на відміну від форм можуть містити спеціальні елементи оформлення, характерні для друку документів: колонтитули, номери сторінок і т.д.

Звіти, також як і форми, можна створювати за допомогою конструктора або майстра звітів. Використовується також автоматичне створення звітів.

Послідовність дій при формуванні звіту за допомогою Майстра така ж, як і при створенні форми. Додатковими є два кроки: додавання рівня угруповань і завдання необхідного порядку сортування. Додавання рівня угруповання дозволяє виводити записи, об'єднані за обраними полями. Наприклад, при завданні рівння угруповання по полю Посада записи будуть згруповані за конкретним значенням цього поля. Access автоматично сортує дані групуює поля, а всередині групи можна також задати сортування по будь-якому з полів, що входять в групу.

По кожній з груп при необхідності можна підбивати підсумки. Для отримання підсумкових значень по числовим полях необхідно після додавання рівня угруповання в діалоговому вікні Створення звітів клацнути на кнопці Підсумки, після чого для відповідного числового поля вибрати необхідні функції. При виборі функції Sum (суми) для будь-якого поля Access не тільки автоматично підрахує суму значень для кожної групи, а й підведе підсумки за всіма записами обраного поля. Програма передбачає висновок як даних (записів) і підсумків, так і тільки підсумків. Якщо не заданий рівень угруповання, то кнопка "Підсумки" стає недоступною.

З режиму перегляду користувач може скопіювати звіт у вигляді окремого файлу текстового редактора Word або електронної таблиці Excel. Для цього необхідно клацнути на кнопці "Зв'язки з Office", розташованої на панелі інструментів "Попередній перегляд".

Для створення звіту слід відкрити вкладку "Звіти" у вікні бази даних і натиснути кнопку "Створити" у верхній частині вікна бази даних.

У вікні "Новий звіт" вибрати пункт "Майстер звітів" і вказати джерело даних - таблицю або запит (у нашому випадку це запит на дані про постачальників послуг), натиснути кнопку "ОК". Вибрати поля для звіту з наявних джерел як ми це робили при створенні форм і запитів. Вибираємо вид представлення даних, натискаємо "Далі". Додаємо рівні угруповання, натискаємо "Далі". Виберіть макет звіту. Рекомендуємо ступінчастий, так як він займає менше місця і в ньому наочно представленні дані (хоча це справа смаку). Клацніть по кнопці "Далі". Виберіть стиль звіту та натисніть на кнопку "Далі". Введіть назву звіту Підсумки сесії і натисніть на кнопку "Готово". На екрані з'явиться звіт. Його можна переглянути, змінюючи масштаб (клацнувши по листу) і перегортаючи сторінки (в нижній частині екрана). Його можна також роздрукувати, виконавши команду Файл, Друк. Після завершення необхідних вам операцій закрийте вікно перегляду звіту.Створення кнопкової форми

Для створення кнопкового меню виконайте такі дії:

·        підтвердіть створення кнопкової форми, клацнувши по кнопці "Так";

·        Access запропонує вам працювати з головною кнопкової формою або створити додатково нову. Створіть свою форму, клацнувши по кнопці "Створити";

·        введіть ім'я Меню і натисніть на кнопку "ОК";

·        у вікні виберіть Меню та натисніть на кнопку "Змінити";

·        створіть елементи даної кнопкової форми, клацнувши по кнопці "Створити";

·        в рядку Текст введіть пояснювальний напис до першої створюваної кнопці - Співробітники;

·        в рядку Команда виберіть зі списку Відкриття форми в режимі редагування; Примітка. Диспетчер безпосередньо може зв'язати кнопку з відкриттям форми або звіту. Щоб відкрити таблицю або запит, треба створити відповідний макрос і вказати це в диспетчері.

·        в рядку Форма виберіть зі списку форму Співробітники та натисніть на кнопку "ОК";

·        введіть в меню всі створенні форми і звіти по цій зразком;

·        зачиніть вікно кнопкової форми, клацнувши по кнопці "Зачинити";

·        клацніть по кнопці "За умовчанням";

·        зачиніть диспетчер кнопкової форми, клацнувши по кнопці "3ачинити";


Моє меню.

3. Висновок


­    База даних - це сукупність структурованих і взаємозалежних даних і методів, що забезпечують додавання вибірку і відображення даних. Microsoft Access дозволяє керувати всіма відомостями з одного файлу баз даних. В рамках цього файлу використовуються наступні об'єкти:

­    таблиці для збереження даних;

­    запити для пошуку і вилучення тільки необхідних даних;

­    форми для перегляду, додавання і зміни даних в таблицях;

­    звіти для аналізу та друку даних у певному форматі;

Вдала розробка бази даних забезпечує простоту її підтримки.

Розробленна в даному курсовому проекті база даних для вирішення завдань документообігу в туристичній фірмі, дозволяє автоматизувати весь документообіг, що дозволяє розвантажити звітний документообіг, і скоротити помилки в документації. При появі нових виробничих завдань розробник може в найкоротші терміни реалізувати їх в базі даних, шляхом додавання рядків, стовпців і цілих таблиць.

Описана в цьому курсовому проекті база даних повинна бути корисна при роботі в даній області.

У ході проробленої роботи, нами були створені:

­    6 таблиць.

­    7 запитів.

­    8 форм.

­    5 звітів.

Microsoft Access, володіючи всіма рисами класичної СУБД, надає і додаткові можливості. Access - це не тільки потужна, гнучка і проста у використанні СУБД, але і система для розробки працюючих з базами даних додатків. За допомогою Access можна створити додаток, що працює в середовищі Windows і повністю відповідне потребам по управлінню даними. Використовуючи запити, є можливість вибирати і обробляти збережену в таблицях інформацію. Можна створювати форми для введення, перегляду і оновлення даних, а також використовувати Access для створення як простих, так і складних звітів. Форми і звіти "успадковують" властивості базової таблиці або запиту, так що в більшості випадків необхідно вказати формати, умови на значення і деякі інші характеристики даних тільки один раз. До числа найбільш потужних засобів Access відносяться засоби розробки об'єктів - Майстри, які можна використовувати для створення таблиць, запитів різних типів форм і звітів, просто вибравши за допомогою миші потрібні опції.

За допомогою Access також легко імпортувати дані з текстових файлів, документів текстових процесорів і електронних таблиць (і експортувати дані в них).Access має безліч областей застосування: на малому підприємстві; корпорації і навіть у сфері домашнього застосування.

4. Список літератури

1.      Голышева А.В. MS Access 2007. Все, что нужно для уверенной работы, 2009 - 387 с.

2.      Д. Крёнке. Теория и практика построения баз данных, 8-е издание. - СПб.: Питер. - 2009. - 800 с.

.        К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. С англ. - М. Изд. дом "Вильямс". - 2010. - 1328 с.

.        Косинський B.I. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. - К.: Знання, 2011. - 318 с.

.        М’якшило О.М. Моделювання баз даних засобами Case - технології ERWin: для студ. напряму 0804 "Комп‘ютерні науки" всіх форм навчання - К.: НУХТ, 2007 - 60 с.

.        Домашняя страница Access: справка и обучение http://office. microsoft.com/ru-ru/access/FX100487571049. aspx

.        Селіверстов Р.Г., Новосад В.П. Microsoft Access 2007: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 116 с.

.        Основы проектирования реляционных баз данных. Электронное учебное пособие.

.        Томас Коннолли Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение, - СПб.: Питер. - 2009. - 567 с.

.        Ф.Д. Ролланд. Основные концепции баз данных.: Пер. с англ. - М. Изд. дом "Вильямс". - 2011. - 256 с.

.        Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений, 4-е издание. - СПб.: КОРОНА принт. - 2010. - 736 с.

Похожие работы на - Концепція автоматизованого програмування

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!