Географія та особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Туризм
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  3,74 Мб
 • Опубликовано:
  2014-04-08
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Географія та особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу


Курсова робота

з географічних дисциплін в туризмі

на тему: «Географія та особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині»


Виконала студентка

Власенко Катерина Олександрівна

Науковий керівник

Бабенко Олена Василівна

Київ 2012

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти географічного дослідження лікувально-оздоровчого туризму

.1       Поняття та сутність та структура лікувально-оздоровчого туризму, його місце в системі туристичної діяльності

.2 Підходи до класифікації курортів лікувально-оздоровчого туризму

.3 Історія розвитку лікувально-оздоровчого туризму у світі

Розділ 2. Аналіз географічного положення та особливостей розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

.1 Аналіз розміщення лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

.2 Особливості розвитку курортів лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

.1 Міжнародна співпраця лікувально-оздоровчих курортів Німеччини з українськими туристичними організаціями

.2 Проблеми та перспективи розвитку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Турбота про охорону та зміцнення здоров'я населення є одним з найважливіших завдань цивілізованого суспільства. Адже високий потенціал фізичної та розумової діяльності людей служить передумовою їх повноцінного життя. Саме ці завдання спрямований вирішувати лікувально-оздоровчий туризм. Загальносвітова мода на здоровий стан та зовнішній вигляд породжують безперервний розвиток та розширення ринку лікувально-оздоровчих туристичних послуг.

Стан здоров'я людини визначається частково спадковістю, частково умовами та способом життя людини і суспільства. Протягом життя відбувається погіршення здоров'я людини, чому можна зарадити заходами, що пов'язані з охороною здоров'я та туризмом. Таким чином, особливе значення набуває пошук ефективного збереження резервів здоров'я при обмежених людських, природних і інших ресурсах.

Актуальність теми. Сьогодні лікувально-оздоровчий туризм є потужним комплексом послуг низки галузей. Він охопив десятки країн, сприяючи тим самим географічному поширенню та вдосконаленню передових технологій обслуговування туристів.

Рівень розвитку індустрії туризму в деяких країнах Європи став показником їх загального економічного розвитку, і як його складова, лікувально-оздоровчий туризм відіграє значну роль. Туризм все більше пов’язується зі стратегією стійкого розвитку країн.

Раціонально використовуючи природні ресурси у поєднанні з історико-культурними пам’ятками, лікувально-оздоровчий туризм сприяє підвищенню якості та періоду життя у туристів, оздоровленню населення, раціональному використанню природних ресурсів, активізації економічних та культурних зв’язків, підвищенню рівня зайнятості населення, стимулює зростання виробництва багатьох товарів та послуг. З огляду на зазначене вище вказана тема є актуальною.

Мета і завдання дослідження. Мета курсової роботи полягає у вивченні і комплексному дослідженні лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині, туристично-рекреаційних ресурсів, тісно пов’язаних з розвитком представленого виду туризму, дослідження особливостей територіальної організації та розвитку центрів лікувально-оздоровчого туризму.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

)        розширення теоретичних знань з географії туризму;

)        з‘ясування історико-культурних, природно-географічних, демографічних та соціально-економічних передумов розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині;

)        аналіз особливостей розташування лікувально-оздоровчих центрів Німеччини

)        характеристика провідних туристичних центрів

)        аналіз тенденцій розвитку лікувально-оздоровчого туризму Німеччини

)        аналіз проблем та перспектив співпраці лікувально-оздоровчих центрів. Німеччини та українських туристичних організацій

Об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження - туристично-рекреаційні ресурси, що тісно пов’язані з розвитком лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині, провідні центри лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині.

Предмет дослідження - особливості структури курортів лікувально-оздоровчого туризму, географія розповсюдження, сучасний та перспективний рівень їх використання.

Методи дослідження. Дослідження базується на використанні таких методів: методу пізнання, логічного аналізу та синтезу, зведення і групування, порівняння, картографічного методу тощо.

Розділ 1. Теоретичні аспекти географічного дослідження лікувально-оздоровчого туризму

.1 Поняття та сутність та структура лікувально-оздоровчого туризму, його місце в системі туристичної діяльності

На сьогоднішній день існує багато підходів щодо класифікації туризму. Це пояснюється неоднозначністю поняття туризм. Згідно до Закону України "Про туризм" туризм - це тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю на термін від 24 годин до шести місяців та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін. Туризм класифікується за організаційними формами та видами (стаття 4).

Залежно від мети подорожі туризм поділяють на такі види: спортивний; пізнавальний (екскурсійний); діловий; любительський (мисливський, рибальський); релігійний; рекреаційний; реабілітаційний; професійно-прикладний; учбовий; краєзнавчий; пригодницький; експедиційний; комерційний; комбінований; культурно-освітній; лікувально-оздоровчий; екологічний (зелений), тощо.

Лікувально-оздоровчий туризм - це різновид як індивідуального, так і групового відпочинку, що передбачає проходження певних відновних і лікувальних процедур. Передбачається досягнення наступних цілей: відпочинок, рекреація (відновлення), лікування, оздоровлення. Лікувально-оздоровча мета здійснюється в процесі рекреаційного, реабілітаційного та зеленого туризму.

Основними оздоровчими ресурсами, використовуваними в ході лікувально-оздоровчого туризму є: клімат, мінеральні та термальні води; грязі, морська вода, гірське повітря, мікроклімат печер, цілющі властивості рослин.

Особливостями лікувально-оздоровчого туризму є:

тривалість перебування, що повинна становити не менше трьох тижнів, незалежно від типу курорту і захворювання, оскільки лише за такий час можна досягти оздоровчого ефекту;

висока вартість перебування і лікування - звичайне лікування на курортах є дорогим, тому цей вид туризму розрахований на заможних клієнтів, що замовляють індивідуальну програму перебування і лікування;

вік - як свідчить статистика, на курорти найчастіше їдуть люди старшої вікової групи, хоча останнім часом відпочинок на курортах обирають і люди середнього віку, які страждають недугами.

Лікувально-оздоровчий туризм, як правило, здійснюється в курортних зона. Цей вид туризму заснований на курортології.

Курортологія - це наука про природні лікувальні фактори, їх вплив на організм і методи використання в лікувально-профілактичних цілях. Основні розділи курортології:

. Бальнеологія - розділ курортології, що вивчає лікувальні мінеральні води, їх походження, фізико хімічні властивості, вплив на організм при різних захворюваннях, розробляє показання до їх застосування на курортах і в некурортних умовах.

. Бальнеотерапія - методи лікування, профілактики і відновлення порушених функцій організму природними та штучно приготовленими мінеральними водами на курортах і в некурортних умовах.

. Грязелікування (пелоїдотерапія)- метод лікування, профілактики захворювань організму з використанням пелоїдів, т. е. лікувальних грязей різного походження, на курортах і в некурортних умовах.

. Кліматотерапія - сукупність методів лікування і профілактики захворювань організму з використанням дозованого впливу кліматопогодних факторів і спеціальних кліматопроцедур на організм людини.

. Курортографія - опис місця розташування та природних умов курортів і курортних місцевостей з характеристикою їх лікувальних факторів, бальнеотерапевтичних, кліматотерапевтичних та інших умов для лікування і відпочинку.

. Телассотерапія -це лікування, засноване на використанні комбінації свіжого повітря, морської води, водоростей і тепла. Спеціально складені процедури впливають на весь організм, допомагаючи йому розслабитися і відновити втрачені природні елементи і мінеральні солі, що призводить до поліпшення кровообігу і повному розслабленню і заспокоєнню тіла і свідомості.

. Айротерапія - оздоровчі процедури з використанням гірського повітря.

. Спелеотерапія - використання при лікуванні мікроклімату печер;

. Фітотерапія - використання в ході оздоровчих процедур цілющих властивостей рослин.

.2 Підходи до класифікації курортів лікувально-оздоровчого туризму

Курорт - територія, що володіє природними лікувальними факторами та необхідними умовами для їх застосування з лікувально-профілактичними цілями.

Спеціалізацію будь-якого курорту визначають курортні фактори - природно лікувальні ресурси, що використовуються для цілей профілактики, терапії та медичної реабілітації хворих на курортах. Основні природні ресурси були названі вище.

Курорти можна розділити на такі типи:

. Бальнеогрязевий курорт - тип курорту, де в якості основних лікувальних факторів домінують мінеральні води та лікувальні грязі.

. Бальнеологічний курорт - тип курорту, де в якості основних лікувальних факторів використовуються мінеральні води (для внутрішнього та зовнішнього застосування).

. Грязьовий курорт - тип курорту, де в якості основних лікувальних факторів виступають лікувальні грязі.

. Кліматичний курорт: приморський кліматичний курорт; гірський кліматичний курорт, приморський.

На бальнеологічному курорті в якості головного лікувального фактора використовуються природні мінеральні води. Вони рекомендуються для зовнішнього застосування (ванни) і внутрішнього (інгаляції, пиття і т.д.) Споживання. Мінеральні води допомагають вилікуватися від багатьох недуг. Серед пацієнтів, які приїжджають на бальнеологічні курорти, в основному люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної і нервової систем, дихальних шляхів і опорно-рухового апарату. Лікування на цих курортах дає результати, які можна порівняти з впливом звичайних лікарських препаратів, але при цьому виключаються побічні ефекти, неминучі при прийомі ліків, подовжується період ремісії, знижується ймовірність подальших загострень і їх інтенсивність.

Грязьові курорти прив'язані до родовищ лікувальної грязі (пелоїдів). Грязелікування показано переважно при патології суглобів, нервової системи травматичного походження, а також при гінекологічних та деяких інших захворюваннях.

Кліматичні курорти настільки ж різноманітні, як і сам клімат. У структурі кліматичних курортів світу лісові (рівнинні) становлять приблизно 11,3%, гірські - 24,2%. Кожному з них притаманна унікальна комбінація кліматопогодних факторів (температура, атмосферний тиск, сонячне випромінювання і т. д.), які використовуються з лікувально-профілактичною метою. Від поєднання цих факторів залежить профіль курорту. Якщо лісові курорти з континентальним кліматом показані людям, страждаючим захворюваннями верхніх дихальних шляхів, астмою, розладами нервової системи, то перебування на гірських курортах рекомендується при початкових формах туберкульозу і недокрів'ї. Найбільш поширений і популярний тип кліматичного курорту - приморський. Ці курорти становлять 60,3% в структурі кліматичних курортів світу. Все більше число туристів відкривають для себе можливості поєднувати відпочинок на морі з ефективним лікуванням. Морський клімат робить благотворний вплив на людей із захворюваннями крові, кісткової тканини, лімфатичних залоз.

Поряд з трьома основними типами курортів - бальнеологічними, грязьовими і кліматичними - виділяються перехідні типи. Вони використовують відразу декілька природних лікувальних факторів, наприклад, мінеральні води і грязі або клімат і мінеральні води. Перехідні курорти широко поширені в Європі і все більше приваблюють туристів з різних країн.

В останні роки широке поширення одержали спа-курорти (SPA латина Sanus Per Aqua - «здоров'я через воду"). Такі курорти організовуються не тільки в рекреаційних зонах, а й у великих мегаполісах, навіть в готелях, призначених для ділового туризму. За прогнозами, попит буде і далі рости. Розроблена фахівцями спа-центру індивідуальна програма робить людину не тільки більш здоровим, але і сприяє більш позитивному сприйняттю життя. Останнім часом дуже популярні готелі зі спа-комплексами на бальнеокурортах, а також спеціальні спа-готелі, де завдання оздоровлення, релаксації із застосуванням різноманітних водних процедур та інших засобів виходять на перше місце. Міські готелі категорії "п'ять зірок" обов'язково надають своїм гостям послуги фітнес або спа-центрів.

У наш час спа-готелі та мотелі зі спа-комплексами (зазвичай об'єкти розміщення високої категорії), як правило, розташовані на бальнеокурортах поруч з термомінеральними джерелами, що дає можливість використовувати воду певного хімічного складу і температури для різних лікувальних, оздоровчих та косметичних цілей.

У спа-комплексі, окрім звичайного набору (сауна, басейн, масаж), клієнтам щодня пропонується водна терапія, яка передбачає наявність різноманітного фізіотерапевтичного обладнання і ліцензованих фахівців - медиків та косметологів. В ньому передбачені кабінети для гідротерапії, по косметичному догляду за обличчям і тілом, сауна, (міні басейн, спа-бар, зали для групових / індивідуальних занять фітнесом або іншими видами фізичних вправ (йогою, аквааеробікою і пр.), Зона релаксації, роздягальня. Такі готелі можуть бути розташовані як в межах міста, так і за його межами, навіть на гірськолижних курортах, де все частіше спа-програми пропонуються як додаткова послуга. Наприклад, учасники конференції або виставки можуть пройти інтенсивний курс для релаксації, зняття стресу або схуднення.

Спа-готелі санаторного типу знаходяться в курортній зоні і мають повний набір фізіотерапевтичних програм. Перш ніж вирушити туди, доцільно порадитися з лікарем. Там пропонують і веллнес програми - загальнооздоровчі, релаксаційні і косметичні, які підійдуть і абсолютно здоровій людині.

.3 Історія розвитку лікувально-оздоровчого туризму у світі

Лікувально-оздоровчий туризм за важливістю можна назвати головним видом туризму, так як в його основі лежить турбота про здоров'я людини як головної цінності життя. Лікувальний туризм має давню багату історію. У кожній країні він розвивався з урахуванням наявності природних ресурсів та соціально-економічних умов.

Цей вид туризму існує ще з античних часів. Стародавні греки, щоб поправити своє здоров'я, відправлялися в святилище бога-цілителя Асклепія в Епідаврі - там були готелі, лазні, палестри (школи гімнастики). Руїни подібних споруд періоду римського панування збереглися в різних сучасних курортах Румунії, на узбережжі озера Балатон в Угорщині, Бадена в Швейцарії і Австрії, Вісбадена в Німеччині, Екслебена у Франції. На території Італії, особливо в Лациуме і на узбережжі Неаполітанської затоки, були численні курорти з мінеральними джерелами. Великою популярністю користувався курорт Байі, що був улюбленим місцем відпочинку римської знаті.

У ранньому Середньовіччі відомими курортами були Плом Б'єр Ле Бен і Ахен. Надалі прославилися мінеральні джерела Спа і Котре, відродилася слава відомих із старовини джерел Абано Терме. В середині XIV ст. був заснований курорт Карлсбад (нині Карлові Вари). На початку XIV ст. Баден Баден став активно відвідуваним курортом.

На початку XVII ст. у Франції була створена курортна інспектура, у завдання якої входив нагляд за станом курортів та їх експлуатацією. Діяли широко відомі бальнеологічні курорти -. Карлсбад в Чехії (нині Карлови-Вари), Баден-Баден в Німеччині, Баден у Швейцарії, Віші у Франції, а також приморські - Ніцца у Франції, Монте-Карло в Монако. Відпочинок на цих курортах був привілеєм європейської знаті, банкірів, фабрикантів, російських дворян, індійських магараджею і американських плантаторів, тобто заможних верств населення. У XVIII-XIX ст. починається інтенсивний розвиток європейських курортів на основі комерційного підходу. Пожвавлення курортної справи супроводжувалося розширенням кола їхніх відвідувачів за рахунок представників буржуазії, чиновників та інтелігенції. У XVIII-XIX вв. "На води" в стали їздити влітку багато росіян.

В Росії зародження курортного туризму відноситься до початку ХIХ ст.. Відкриття Кавказьких мінеральних вод поблизу Кисловодська відбулося в 1803 р., за указом царя цей регіон був визнаний лікувальною місцевістю. У 1810 р. були відкриті джерела мінеральних вод в Желєзноводську і Єсентуках. У 1828 р. був заснований курорт Стара Русса, в 1830 х рр.. - Одеські грязьові курорти, в 1833 м - Сергієвський Мінеральні води. У 1836 р. на березі Сакського озера була відкрита грязьова лікарня. У другій половині XIX ст. були визнані лікувально-кліматичними зонами Іссик Куль в Середній Азії, Алма Арсан в Казахстані, Боржомі і Цхалтубо в Грузії. У 1868 р. на узбережжі Охотського моря, недалеко від сучасного Магадана, теж були відкриті мінеральні джерела. В кінці XIX в. з'явилися численні кліматичні курорти на південному березі Криму. На початок XX в. в Росії налічувалося 36 курортів, які мали 60 санаторіїв загальною ємністю в 3 тис. місць. Найбільш популярними і розвиненими були курорти П'ятигорськ, Боржомі, Саки, Стара Русса, Одеса, Євпаторія і Ялта.

У XX столітті в світі виникла ціла курортна індустрія, що охоплює практично всі країни і континенти. На базі традиційних курортів з'явилися нові форми оздоровлення - СПА, велнес, фітнес.

Найбільшого поширення і популярність отримали курорти, що пропонують кілька лікувально-оздоровчих чинників, особливо SPA-курорти або SPA-готелі. Останні можуть перебувати не тільки в курортних зонах, але й у великих мегаполісах, і також надавати послуги з оздоровлення та релаксації.

На багатьох курортах задіяні велнес-програми (оздоровчі, антистресові, косметологічні), які підійдуть і абсолютно здоровим людям. Незмінним попитом на морських курортах користуються готелі з центрами таласотерапії.

У світі широко відомі європейські центри лікувально-оздоровчого туризму. Чехія лідирує по числу іноземних туристів, що прибувають на курортно-санаторне лікування. Щорічно її відвідують 50 000 чоловік з більш ніж 70 країн світу.

На території Німеччини розташовано більше 300 курортів, які приймають понад 1 млн. осіб з країн Європи, США і Канади. Гірські і бальнеологічні курорти Австрії та Швейцарії також є головними європейськими напрямами оздоровчого туризму. Безліч всесвітньо відомих курортів (Віші, Евіан) та центрів таласотерапії перебувають у Франції. Поруч прекрасних бальнеологічних курортів має Італія. Бурхливими темпами розвивається лікувально-оздоровчий туризм в Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії. Румунія і республіки колишньої Югославії також пропонують оздоровчі програми на приморських і бальнеологічних курортах. Морськими курортами приваблюють туристів Іспанія, Португалія і Греція.

На американському континенті лідером оздоровчого туризму є США. Більшість північноамериканських курортів - бальнеологічні, але відвідують їх, в основному, самі американці

В Африці оздоровчий туризм став активно розвиватися не тільки за рахунок збільшення кількості туристів у вже відомих зонах відпочинку та оздоровлення (наприклад, в Єгипті), а й в Тунісі, Марокко, Кенії і ПАР.

Досить розвинена курортна інфраструктура є і в країнах СНД. У Росії нині налічується 45 000 здравниць. Також широко відомі курорти Криму та Трускавця (України), Юрмали (Латвія). Втім, через невідповідність рівня обслуговування високим міжнародним стандартам більшість цих курортів приваблює лише жителів цих країн.

В останні 10 років швидкими темпами, цей напрямок розвивається в Індії та країнах Південно-Східної Азії (Сінгапур, Таїланд, Китай, Малайзія). Як правило, оздоровлення у новозбудованих розкішних SPA-готелях і велнес-центрах включає і методи східної медицини, все більш затребувані серед прихильників здорового способу життя.

Розділ 2. Аналіз географічного положення та особливостей розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

.1       Аналіз розміщення лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

Країни Західної Європи відрізняються глибокими традиціями у веденні курортної справи. Переважна частина центрів лікувально-оздоровчого туризму зосереджена в Німеччині. На території Німеччини розташовані понад 300 курортів. Близько 160 курортів країни працюють на основі місцевих мінеральних вод та лікувальних грязей.

У класифікації туристичної інформації Німецькі курорти поділяються на вісім категорій:

·        Erholungsort (Ерхолюнгсорт)- місце відпочинку, яке відрізняється благодатними природою і кліматом.

·        Kurort (Курорт) - територія з кліматом і навколишнім середовищем, позитивне вплив на організм яких науково доведений. Курорт повинен мати інфраструктуру для прийому гостей і проходження процедур.

·        Heilbad (Хеілбад)- курорт з мінеральними джерелами, лікувальними водами, які мають науково підтверджений терапевтичний ефект і з санаторно -лікувальної інфраструктурою.

·        Heilklimatischer (Хейкліматішер) курорт - кліматичний курорт, де благотворний вплив клімату на здоров'я науково підтверджено. Тут регулярно перевіряється стан навколишнього середовища.

·        Kneippheilbad (Кнайпфільбад)- цілющий курорт, що пропонує курс водолікування по методу Кнайппа, на якому водні процедури поєднуються з дієтою та фізіотерапіею. Категорія Kneippheilbad присвоюється курорту після десяти років успішної терапевтичної діяльності.

·        Kneippkurort (Кнайпкурорт)- курорт, що пропонує курс лікування за методом Кнайппа і немає ще десятирічного терміну успішної терапевтичної діяльності.

·        Luftkurort (Люфткурорт)- повітряний курорт, де якість повітря відповідає спеціальним нормам. Також оцінюється інфраструктура для відпочинку і туристична привабливість місця в цілому.

·        Seebad (Сібад) - морський курорт, де море знаходиться не далі двох кілометрів від центру населеного пункту або курортного комплексу. Оцінюються також клімат, інфраструктура і курортний характер регіону.

Німеччина - держава з федеративним устроєм; в складі 16 рівноправних суб'єктів - земель, три з них - міста (Берлін, Бремен і Гамбург): Баден-Вюртемберг, Баварія, Бранденбург, Гессен, Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксонія, Саксонія-Ангальт, Шлезвіг-Гольштейні,Тюрінгія.

Баварія

Оберстдорф - самий південний курорт Німеччини. Розташований в Альгейскіх Альпах на висоті 815 м, завдяки чистому гірському повітрю входить в загально-німецькиий список 15 кліматичних курортів преміум-класу. Має статус гірськокліматичного та водного курорту водолікування за системою Кнейпа. Регіон Оберстдорф - найбільша в світі пішохідна територія. Більше 10% його території (227 500 кв. М) оголошено "зоною, вільною від автомобілів", більшість долин закрито для транзитного проїзду. Тутешній екологічно чистий гірський клімат цілюще впливає на людину: тому туристи приїжджають сюди не тільки заради спортивних захоплень, але і поправити здоров'я.

Цілий рік на цьому курорті працює аквапарк та ванни, наповнені цілющою мінеральною водою, при температурі 35 ° можна отримати масаж різними струменями. Такі ванни є і під відкритим небом. Купатися і займатися водними видами спорту можна і в озері Фрайбергзее, яке розташоване посеред лісу. Не менш популярне озеро Моорвайер з цілющою болотної водою.

Гранд-курорт Бад-Кіссінген є старійшим і одним з найбільш відвідуваних курортів Баварії. Розташований у долині річки Заале, майже посередині між Франкфуртом і Нюрнбергом. Як курорт він відомий з 1565року. Основу лікувально-оздоровчої програми курорту складають води шести мінеральних джерел, а також сольові та грязелікувальні процедури.

Нещодавно в Бад-Кіссінгені з'явився термальний комплекс KissSalis, котрий складають три основні частини: терми, сауна-парк і оздоровчий павільйон. У термах розташовані численні відкриті і закриті басейни з мінеральною водою: басейни з бульбашками, з великим вмістом солей, є спеціальні терапевтичні басейни, пропонуються і грязеві процедури.

Сауна-парк зібрав, напевно, всі види саун, включаючи природну сауну на відкритому повітрі, а також відділення кольорово і ароматерапії, санаріум.

Оздоровчий павільйон - місце, де проводяться такі оздоровчі процедури, як обгортання, ванни з рослинними оліями, «кайзер-ванни »із заспокійливим масажем з маслом, турецька лазня, сольові інгаляції.

Бергтесгаденер-Ланд (курортний регіон). Як місце для відпочинку та лікування відомий з XIX ст., розташований в південно-східній частині Німеччини (до Зальцбурга - 20 км). До нього відносяться п'ять невеликих курортних містечок. Берхтесгаден (Берхтесгаден - близько 8тис жителів), Бішофсвізен (. Bischofswiesen - близько 8тис жителів), Шенау на Кенігзеє (Шенау ранку Кенігзеє - близько 5тис жителів), Марктшелленберг (Marktshellenberg - близько 2тис жителів) і Рамзау (Ramsau - близько 2тис жителів). Берхтесгаден можна назвати гірськокліматичним, гірськолижним і бальнеологічним одночасно. Тут надзвичайно чисте повітря, озера з чистою водою, яка вважається однією з кращих в світі. У озера Кенігсзее знаходиться курортне містечко Шенау, тут гірську воду використовують для приготування дитячого харчування. А біля градирні, де тече вода, видобута з соляних шахт, можна подихати солонуватим повітря, корисним для органів дихання. В Європі є ще тільки три аналогічних лікувальних комплекса: два в Німеччині, один в Австрії.

Бад-Рехенхель. Цей гірськокліматичні курорт розташований на південному сході Німеччини, майже на німецькому кордоні, недалеко від австрійського Зальцбурга. Поєднання гірського повітря і солоної води Бад-Райхенхалль допомагає при респіраторних захворюваннях. Свого роду громадським лікувальним центром є розташована в центрі міста градирня (Gradiewerk), побудована більше 100 років тому. Вона являє собою довгу веранду протяжністю близько 100 метрів, розділену на дві частини гратами, по дерев’яним лозинам якої стікають близько 400 тис. літрів лікувальної води в добу. Частина її випаровується, насичуючи повітря поблизу градирні цілющими солями. Лікування полягає в прогулянках по веранді. Тут же фонтанчики з лікувальною водою. А всього в місті близько 50 мінеральних джерел, за що його називають в перекладі «місто джерел».

Швангау - баварське село королівських замків (Нойшванштайн і Хоеншвангау), оточене чотирма озерами і природним заповідником «Аммерскіе гори". Пам'ятка Швангау - всесвітньо відомі Королівські Кришталеві терми (оздоровчі лазні та комплекс саун нового покоління), що побудовані на гарячих мінеральних джерелах. Терми розташовані в міському курортному парку Швангау.З села можна піднятися на фунікулері на гору Тегельберг (висота - 1720 м). В околицях прокладено 120 кілометрів прогулянкових маршрутів.

Земля Батен-Вюртенберг

Тут зосереджена найбільша кількість мінеральних джерел Німеччини.

Баден-Баден. Розташований на західних схилах Шварцвальда (Регіон Шварцвальд (Чорний Ліс) це лісистий гірський масив, шириною близько 45 км і довжиною в 150 км). Один з кращих термальних курортів Європи. Про цілющу силу місцевих термальних джерел біля річки Оос і кліматі знали ще римляни, які заснували тут місто. У Баден-Бадені б'ють 12 термальних цілющих джерел, які піднімають на поверхню землі воду з глибини близько двох тисяч метрів. В деяких температура лікувальної води сягає 68 градусів, тисячі літрів води щодня надходять звідси в курортні купальні та готелі міста. Місцева вода багата мінеральними речовинами, такими як літій, цезій, кремнієва і борна кислота, марганець і магній, і містить корисні мікроелементи - кобальт, цинк і мідь. Медичні показання для перебування в Баден-Бадені - захворювання серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату, ревматичні захворювання, а також порушення обміну речовин і хвороби дихальних шляхів. Крім клінік і санаторіїв, в місті є термальні комплекси (найвідоміші «Терми Каракалли» і «Фрідріхсбад»), питні галереї та басейни. Термальні комплекси застосовують в різних методиках лікування, включаючи навіть аюрведу.

Земля Гессен

В цьому невеликому за розмірами регіоні знаходяться більше 30 спа- та велнес-курортів,серед них виділяються Висбаден і Бад-Хофбург.

Висбаден - столиця федеральної землі Гессен. Друге за величиною місто Гессена після Франкфурта, передмістями він майже злитий з Франкфуртом. Назва Вісбаден буквально означає «лугові ванни». Один з найстаріших курортів Європи, в ньому знаходяться 26 гарячих і декілька холодних термальних джерел.

Бад-Хомбург. Місто примикає безпосередньо до Франкфурту. районний центр, курорт. Тут 14 термальних джерел, цілющим ефектом володіє свіже, багате киснем повітря.

Рейнальд-Пфальц

Найпопулярніший курорт на цій Землі - Бад-Емс,що розташований між Кйольном і Франкфуртом, в 20 хвилинах від Кобленца на обох берегах річки Лан і оточений лісистими схилами Таунуса і Вестфалії, районний центр, входить до складу району Рейн-Лан. Це європейський оздоровчий і курортний центр, відноситься до одних з найвідоміших курортів в Європі. 17 термальних джерел (лужні, хлоридно-натрієві води), що відрізняються один від одного по мінеральному складу, температурі води від 27° до 57°. Бад-Емс традиційно вважається лікувальний центром катару та астм. Клімат помірно м'який. Середня температура повітря в грудні-січні становить від 0 до +3 °C, а влітку, в липні-серпні, повітря прогрівається до +16... +18 °C. Опадів за рік випадає близько 798 мм, найбільша кількість яких припадає на липень.

Мекленбург - Передня Померанія.

У цьому регіоні в районі мекленбургскіх озер (150 кілометрів від Берліна і 90 кілометрів від Ростока) знаходиться міжнародній курорт Бад-Мергеннтхайм. Основа курортного лікування - 4 мінеральних джерела. Вода багата сіллю,сульфатами,кальцієм і гідрокарбонатом,які благотворно впливають на обмін речовин. Також розташований досить великий парк де представлені лавандові поля,розарії та японський сад.

Нижня Саксонія

Бад-Харцбург - курортне місто біля самого підніжжя гірського масиву Харц.Соляний курорт, гарячі соляні джерела в Бад-Гарцбург піднімаються на поверхню з глибини в 840 м. Склад солей у воді джерел не має аналогів на території Харца. Не випадково Бад-Харцбург входить в трійку кращих курортів Нижньої Саксонії. Вода містить багато солей та невелику кількість сірки. Прокладено багато піших троп.

Бад-Цвишенан. Державний грязьовий курорт. Знаходиться на березі третьому по величині озера Нижньої Саксонії Цвишенанер-меер і посеред регіону Аммерланд. Цілющі грязі,які формувалися на протязі тисячоліть, добувають недалеко від міста. Їх використовують в безлічі процедур таких як обертання,грязьові ванни і т.д.

Морські курорти (Балтійське море) Німеччини. Вже більше 200 років тут займаються талассотерапіею (у тому числі і з лікувальними ваннами). Узедом - другий за величиною острів Німеччині, розташований на крайньому північному сході Німеччини, на Балтійському морі. Узедом відомий піщаними пляжами, сосновими та буковими лісами, чистими озерами, обривистими берегами і старовинними курортами. Величина острова і природний ландшафт - прекрасні, а весь Узедом - це величезний природний парк. З 1977 року Узедом став володарем синього європейського прапора, що є свідченням екологічного та м'якого туризму. Тутешні клініки спеціалізуються на захворюваннях дихальних шляхів, порушеннях обміну речовин, шкіряних хвороб.

«Три імператорських ванних» епохи Вільгельма II: Банзін,Альбек і Херінгсдорф є перлинами Узедома.

Імператорська курорт Альбек, розташований на кордоні з польською частиною Узедома, розвинувся в один з найвідоміших і найпривабливіших курортів острова. Aльбек пов'язує з материком найстаріший морський міст Німеччини, який є символом курорту. Містечко Aльбек лежить на південному сході Узедома, безпосередньо на Балтійському морі, в місцевості, багатої лугами, дюнами і пагорбами. Курортне лікування, незліченні фітнес і вельнесс центри належить до великого асортименту «Імператорської ванни». Тутешні клініки спеціалізуються на захворюваннях дихальних шляхів, порушеннях обміну речовин, шкіряних хвороб.

Морський курорт Банзін служив в минулому місцем відпочинку членів німецької імператорської родини. Курорт пропонує безліч історико-культурних пам'яток, також декорованих готелів, пансіонів і вілл, споруджених на початку 20-ого століття в стилі так званої «Імператорської курортної архітектури».

Херінсгдорф - це найстаріший і найбільший аристократичний морський курорт на острові Узедом. З населенням приблизно 4000 мешканців, Херінгсдорф сьогодні - один із самий великих міст на острові. Тривала набережна, довжиною приблизно 10 км, пов'язує цей курорт з сусідніми Альбеком та Банзіном.

До послуг відпочиваючих на Узедомі - сертифіковані курортні готелі (Вельнес-готелі), що володіють чудовими можливостями для спорту (волейбол, теніс, гольф, верхова їзда і т.д.). Поряд з цим: спеціальні ванни, масажі, ландшафтні сауни, фітнес-приміщення, косметики і догляд, кулінарні апогеї, розслаблення.

Морські курорти Німеччині досить холодні, тому купання там на другому плані, а на першому - свіже повітря,піші прогулянки,оздоровлення і прогулянки на яхтах. Більше популярний в Німеччині відпочинок на південних озерах (ланцюжок баварських і Боденське). Правда, і в них вода доволі холодна (влітку +18... +19 °С).


Бальнеологічні традиції Німеччини сягають часів давніх римлян. В 1793р. Фрідріх Франц I,герцог Мекленбурга -Шверіна заснував на захід від Ростока перший у Німеччині морський курорт. Спочатку побудували лікувальний комплекс «Курхаус» з написом на фронтоні «Радість чекає на тебе тут, з води ти вийдеш видужалий », потім з'явилися готелі та інші громадські заклади. Широкого розповсюдження та розвитку в Німеччині досягли методи лікування Себасьт’яна Кнейппа. Переважна їх більшість дуже проста і доступна. «Водний лікар з Верісхофена »розробив ціле учення про здоровий спосіб життя. Він наполягав на необхідності обливання і прийому холодних ванн, додаючи до цього здорове харчування, цілющі трави, пішохідні прогулянки і гармонічний стиль життя. У XVII і XIX ст. курорти з мінеральними водами були перетворені в чудові місця розваг для членів королівської сім'ї та вищих верств суспільства. Списки гостей на курортах Бад Вільдунген, Бад Кіссінген і Баден-Баден, що входять в число «Королівських курортів з мінеральними водами» були прикрашені іменами багатьох коронованих осіб і великих людей, що належали до світу мистецтва і культури. В XIX ст.. лікування на водах стало європейською модою.

Туризм в Німеччині отримав новий імпульс і почав бурхливо розвиватися після Другої світової війни. Існуюча на сьогоднішній день інфраструктура була частково оновлена,частково створена протягом декількох десятиліть, і на даний момент знаходиться на високому сучасному рівні і продовжує прогресувати.

В наші дні в Німеччині активно відгукнулися на настання ери спа і велнес. Наприклад - ексклюзивним брендом став комплекс оздоровчих програм «WellVital в Баварії». Його розробила Туристична організація Баварії (Bayern Tourismus Marketing GmbH), щоб дати туристам і компаніям партнерам ясне і повне уявлення про ті послуги в області оздоровчого туризму, які їм можуть тут надати. Готелі WellVital та їх місце розташування обирається відповідно до критеріїв якості, які розроблені для періодів до, під час і після відпустки. На основі системи критеріїв кожен учасник програми може розробити свій продукт в залежності від власних можливостей. Ці продукти можуть потім бути спільно реалізовані на ринку під торговою маркою WellVital in Bavaria. Єдина умова - щоб продукти мали явно баварську специфіку. WellVital включає великий діапазон послуг.

Розташовані по всій Баварії курорти і термальні комплекси у своєму розпорядженні мають прекрасні можливості для профілактики хвороб серця, дихальних шляхів, порушень обміну речовин, хронічної втоми, захворювань опорно-рухового апарату. У назві майже кожного німецького курортного міста і курорту (навіть лижної бази відпочинку) можна знайти частинку "Бад", яка походить від слова "купатися" - це означає, що поруч є лікувальні джерела. Всі курорти Німеччини стандартизовані і сертифіковані. Якщо якийсь курорт називає себе кліматичним, це означає, що цілющі властивості місцевого клімату підтверджені науковими дослідженнями, а стан навколишнього середовища постійно контролюється. Такий курорт зобов'язаний мати відомості, при яких захворюваннях перебування на даному курорті рекомендовано, а за яких - протипоказано. Крім того, на всіх лікувальних курортах знаходяться відповідно профілю курорту клініки та реабілітаційні центри, де процедури призначаються і проводяться під спостереженням лікарів. Хоча самі німці віддають перевагу відпочинку на більш теплих, ніж Північне, морях, нестачі в туристах курорти не відчувають. Щорічно вони приймають понад 1 млн осіб. Профілактичні і реабілітаційні програми, запропоновані німецькими кліматичними і бальнеологічними центрами, користуються попитом в основному у жителів Франції, Бельгії, Люксембурга, США і Канади.

Крім численних курортів в Німеччині більше 25-ти років розвивається мережа реабілітаційних клінік, які є важливою частиною системи охорони здоров'я країни. Розташовані, як правило, в курортних зонах, альпійському поясі або на морському узбережжі, реабілітаційні клініки з басейнами, саунами, фітнес-залами створюють атмосферу санаторію, а не лікарні, зберігаючи при цьому високий рівень медицини. Поряд з високим професіоналізмом і сучасним технічним забезпеченням діяльність клінік відрізняє тепла людська атмосфера, що вносить вагомий внесок в успіх процесу реабілітації. До теперішнього часу в Німеччині налічується понад тридцять сучасних приватних клінік, що спеціалізуються в певних галузях медицини, де сотні тисяч пацієнтів щорічно відновлюють своє здоров'я. Клініки готові прийняти пацієнтів з більшістю відомих на сьогоднішній день хвороб, виключаючи інфекційні та тих,потребують термінового хірургічного втручання.

«German Spas Association» - це асоціація курортів Німеччини(більш як 300 членів), яка об'єднує лікарів багатьох курортів, що дозволяє їм обмінюватися досвідом і поєднувати нові досягнення в медицині. На найвідоміших курортах працюють російськомовні лікарі.

Слід зазначити, що Німеччина,загалом, стає все більш популярним туристичним напрямком. Згідно зі статистикою СОТ, в останні роки Німеччина міцно увійшла в десятку країн - лідерів з прийому зарубіжних туристів, а по валютних надходженнях до галузі вона займає 6-е місце в світі. Відзначається стійко позитивна динаміка туристських прибуттів. Число туристських діб за останні декілька років збільшилося на 3,7%.

Туристична галузь вважається однією з найбільш розвинутих в німецькій економіці. Чисельність зайнятих в цій сфері, за мінімальними оцінками, склала в минулому році 2,8 мільйона осіб. У порівнянні з іншими галузями економіки сектор туризму займає друге місце після автомобілебудування. В даний час Німеччина на світовому туристичному ринку - третя за популярністю європейська країна. Сюди приїжджає 9% мандрівників із загального їх числа в світі.

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

.1 Міжнародна співпраця лікувально-оздоровчих курортів Німеччини з українськими туристичними організаціями

В наші дні дістав широкої популярності лікувально-оздоровчий туризм. Сьогодні стало актуально дбати про своє здоров'я в рамках подорожей. Лікувальні та оздоровчі заклади Німеччини відкриті не тільки для німців, а й для громадян інших країн, зокрема України.

Німеччину і Україну пов'язують авіарейсами багато перевізників. Так, в Берлін з Києва літають літаки «Міжнародних авіаліній України» («МАУ»), з Дніпропетровська - «Аеросвіту». Переліт в Гамбург з Києва здійснює «Аеросвіт», а також «Wizz Air Україна». У Дюссельдорф з Києва літають «Аеросвіт» і Lufthansa. В Кельн з Києва можна потрапити літаками Germanwings, а також «Wizz Air Україна». У Дортмунд з Києва та Львова пропонує перельоти «Wizz Air Україна». Під Франкфурт-на-Майні є перельоти з Києва (Lufthansa) і Сімферополя («МАУ»). Рейсами Lufthansa можна дістатися з Києва, Донецька і Львова до Мюнхена, «Wizz Air Україна» (Меммінген / Мюнхен) - з української столиці та Львова (з грудня 2010 р.).

Потягом до Берліна можна доїхати з Києва, Сімферополя, Харкова, Одеси, Донецька.

Автобуси в Німеччину відправляються з багатьох обласних і районних центрів України.

Німеччина входить в Шенгенську зону. Термін обробки документів посольством для отримання візи громадянину України складає як мінімум 4 тижні. Консульський збір 35 євро. Оплачується за кожного туриста. Діти до 18 років - 35 євро. Прикордонні органи Німеччини вправі заборонити в'їзд в країну, незважаючи на наявність дійсної візи.

Українські туристичні фірми не вельми тісно співпрацюють з оздоровчо-лікувальними курортами Німеччини. На це є ряд причин:

)        Оздоровчо-лікувальний тур до цієї країни є занадто

дорогим для середнього класу, оздоровлення в Німеччині можуть дозволити собі українці лише з високим рівнем достатком;

)        На території України та на ближньому зарубіжжі (Росія,Словаччина,Угорщина) розвиваються лікувально-оздоровчі курорти, тому з метою оздоровлення можна не їхати так далеко.

Тому оздоровчо-лікувальні тури в Німеччину пропонують в основному туристичні фірми,що спеціалізуються на ВІП-туризмі та індивідуальному туризмі.

Ось їх короткий перелік: ZABUGOR, Видерштраль, "Н.Экс-Тур", Five Stars Tour, Kraft Reisen GmbH, Loyal Luxury Club, Royal Travel, Seal Tour, Мандарин Турс, ЯНА, «Ван Борк».

Приклад оздоровчо-лікувального туру до Німеччини(Баден-Баден),що пропонує фірма ZABUGOR.

Оздоровча програма Beauty time-out

днів/6ночей. Авіапереліт Київ - Франкфурт-на-Майні - Київ виконує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»

Оздоровчий пакет включає:

сеанс по догляду за шкірою обличчя з використанням продуктів QMS,

сеанс лікувального масажу з гарячими каменями,

сеанс глибокого прогрівання для очищення від шлаків,

сеанс пілінгу всього тіла зі щітковим масажем,

сольова ванна,

сеанс ДАО масажу по східній методиці

сеанс фанго-обгортання всього тіла

сеанс обгортання всього тіла лікувальним кремом

сеанси кольоротерапії

сеанс педикюру з нанесенням лаку

миття і укладання волосся феном.

Вартість туру:

Таблиця 1. «Вартість туру в залежності від готелю»

Badische Perle 3*

1 чол в DBL

1693 євро


1 чол в SNGL

1883 євро

Der Kleine Prinz 4 *

1 чол в DBL

2065 євро


1 чол в SNGL

2483 євро


У вартість туру входить: міжнародний переліт Київ - Франкфурт - Київ, проживання 5 ночей в готелі по програмі,6 денна оздоровча програма, трансфер аеропорт Франкфурт - готель Баден Баден - аеропорт Франкфурт, харчування: сніданки, медична страховка, віза.

Додатково оплачується: курортний податок.

Туристичні звя’зки України і Німеччини не дуже тісні на даний момент, але країни роблять кроки на зустріч один одному, приклад тому є Germany Travel Mart 2011 (GTM) - вже 37 туристична виставка, організована як закритий симпозіум, ідеальна платформа для обговорення актуальних проблем в туристичній індустрії.

Близько 400 постачальників з німецької індустрії туризму і близько 650 міжнародних учасників будуть присутні. Українці вперше брали участь в GTM в 2007р. Організатори виставки відзначають постійне збільшення кількості туристів з нашої країни, в тому числі і відпочиваючих на оздоровчо-лікувальних курортах.

.2 Проблеми та перспективи розвитку

лікувальний оздоровчий туризм німеччина

Лікувально-оздоровчий туризм розвинений на дуже високому рівні в Німеччині і, мабуть, цей вид уже випереджає за популярністю туризм традиційний. У країні, уродженцями якої були багато родоначальників натуропатії, здоров'ю споконвіку приділялася велика увага. Поєднання традиційних методів оздоровлення і сучасної медицини робить курорти Німеччини справжніми експертними центрами в області курортного лікування.

Необхідних ресурсів на місцях не бракує: мінеральні і термальні джерела, цілющі грязі, м'який клімат, великий досвід в області натуропатії по Кнейп, Фельке і Шроту, морська вода.

Крім природних ресурсів гостей Німеччини чекає розвинена туристична інфраструктура - 6197 музеїв, 390 театрів, 27 великих парків розваг, 101 природний парк. По території країни прокладено 180 тематичних маршрутів для знайомства з культурними, історичними та природними пам'ятками. У розпорядженні любителів далеких велосипедних турів - 75 000 кілометрів спеціально обладнаних доріжок. Загальна протяжність маршрутів для піших походів перевищує 200 000 кілометрів.

Але чомусь оздоровчі та пізнавальні цілі рідко поєднуються. Запропоновані тури на лікувально-оздоровчі курорти не передбачають відвідання театрів та музеїв,проведення екскурсій. Саме тому ці тури можуть видатися не цікавими для деяких туристів. Як на мене, треба додати більше індивідуальності в кожен тур, крім процедур кожному туристу потрібно дати на вибір перелік можливих короткочасних, не виснажливих екскурсій, адже Німеччина багата в історико-культурному відношенні також.

Також потрібно додати, що деякі з курортів не набули свого можливого рівня розвитку. Число готелів всіх видів і категорій в 2009 році перевищило в Німеччині 53 000, а загальна кількість місць у них склало 2,66 мільйона. Тим не менш, на деяких курортах,таких як Баден-Баден, в період "пікових" навантажень місць для всіх охочих не вистачає. В цей самий час деякі курорти основані всього лиш на декількох готелях чи оздоровчих центрах і мають статус села або маленького містечка, хоча кількість ресурсів, їх якість дозволяє приймати більшу кількість відпочиваючих. Наведемо деякі приклади:

Баденвейлер - село з населенням 3000 чол.(2010 р.), прекрасна кліматична станція, славиться своїми гарячими джерелами, які залучають щорічно всього близько 2000 відвідувачів. Зараз за селом виходить сильне джерело, що належить по своїй температурі (26,4 ° С) і хімічним складом до розряду індиферентних терм або акратотерм (останній аналіз його виробляв Бунзен в 1869 р.). Був відомий, як місце лікування водами, ще за часів римлян. Так можна судити по розвалинах римських терм, що представляють собою прекрасно збережені пам'ятки римської архітектури.

В долині Ар знаходиться невелике село Бад Бодендорф. У Бад Боденсдорфе часто проходять винні та гастрономічні фестивалі. Також село є курортним місцем. У місцевому санаторії проходить лікування термальними водами і мінеральною водою, яку розливають у пляшки і продають по всій Німеччині.

Бад-Байерзойен - селище,що знаходиться в землі Баварія. Населення становить 1164 людини на 2010 рік., прекрасне курортне місце з наявністю природних лікувальних грязей. Знаходиться в дуже мальовничій гірській місцевості. В селі нараховується 11 готелів.

Бад-Зальцшлірф - невелике містечко, курорт, розташований в землі Гессен. Населення становить 2935 чоловік. З 1838 року є визнаним курортом з мінеральними водами і грязями. Класичний санаторно-курортний відпочинок і лікування за методами традиційної медицини йдуть тут рука в руку з натуропатією і велнес.

Вищеперераховані курорти та багато інших мають всі умови та ресурси для розширення, вони потребують інвестування та сприяння їх розвитку як унікальних за своєї цінністю центрів оздоровлення та лікування. Вони можуть приймати набагато більше туристів, без шкоди для довкілля.

Висновки

Особливостями лікувально-оздоровчого туризму є: тривалість перебування; висока вартість перебування і лікування; вік. Основними оздоровчими ресурсами, є: клімат, мінеральні та термальні води; грязі, морська вода, гірське повітря, мікроклімат печер, цілющі властивості рослин.

. Цей вид туризму заснований на курортології. Значно поповнено знання з курортології, вивчено типи курортів. До типів курортів можна віднести: бальнеогрязеві, бальнеокліматичні, бальнеологічні, грязьові, кліматичні. Поповнено знання з історії лікувально-оздоровчого туризму.

. Під час проведення дослідження було з’ясувано, що на території Німеччини розташовано понад 300 курортів. Близько 160 курортів країни працюють на основі місцевих мінеральних вод та лікувальних грязей. Найбільш густо розташовані курорти в таких землях: Баден-Вюртемберг, Баварія, Гессен, Мекленбург-Передня Померанія та Нижня Саксонія.

. Баден-Баден - один з кращих термальних курортів Європи. Тут б'ють 12 термальних цілющих джерел. В деяких температура лікувальної води сягає 68 градусів. Гранд-курорт Бад-Кіссінген є найстаршим і одним з найбільш відвідуваних курортів Баварії. Основу цього курорту складають води шести мінеральних джерел, а також сольові та грязелікувальні процедури. Берхтесгаден (курортний регіон) можна назвати гірськокліматичним, гірськолижним і бальнеологічним одночасно. До нього відносяться п'ять невеликих курортних містечок.

. Вже більше 200 років на морських курортах Німеччини займаються талассотерапіею. Морські курорти Німеччині досить холодні, тому купання там на другому плані, а на першому - повітря, прогулянки і оздоровлення.

. «German Spas Association» - це асоціація курортів Німеччини (більш як 300 членів), яка створена з метою обміну досвідом та покращення сервісу. Згідно зі статистикою СОТ, в останні роки Німеччина міцно увійшла в десятку країн - лідерів з прийому зарубіжних туристів. Туристична галузь вважається однією з найбільш розвинутих в німецькій економіці.

. Розглянуто та проаналізовано співпрацю українських туристичних фірм з німецькими лікувально-оздоровчими курортами. Німеччину і Україну пов'язують авіарейсами багато перевізників. Німеччина входить в Шенгенську зону. Зроблено висновок, що українські туристичні фірми не дуже тісно співпрацюють з оздоровчо-лікувальними курортами Німеччини. Надано короткий перелік туристичних фірм, що співпрацюють з німецькими курортами. Наведено приклад туру, що пропонується українцям до Баден-Бадену.

. Проаналізовано проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині. Завдяки проведеному дослідженню зроблено висновок, що лікувально-оздоровчий туризм в Німеччині розвинений на дуже високому рівні. Але існують певні проблеми: оздоровчі та пізнавальні цілі рідко поєднуються та деякі з курортів не набули свого максимального рівня розвитку.

Список використаних джерел

1. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм: Навчальний посібник. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 470 с.

. Ананьєв М.А. Економіка і географія міжнародного туризму. М. Просвітництво. 2000. 350 с.

. Атлас. Географія 10 клас. М.: Дік, 2009. 40 с.

. Биржаков М.Б. Введення в туризм. - М, СПб.: Герда, 2003р. - 320 с.

. Бориско Н.Ф. Поговоримо про Німеччину. М.: Дік. 2003. 70 с.

. Борисов К.Г. Міжнародний туризм і право. М.: НІМП, 2004. 300с.

. Вавилова Е.В. Основи міжнародного туризму. - М.: Гардарики, 2005. - 160с.

. Губарев В.К. Географія світу. Ростов-на-Дону, 2009. 160с.

. Данильчук В.Ф. Світовий ринок послуг турбізнесу. Донецьк., 2000. 125с.

. Дмитрієвський Ю.Д. Туристські райони світу: Навчальний посібник., Смоленськ. 2005. 140с.

. Зачіняев П.Н., Фалькович Н.С. Географія міжнародного туризму / Под. Ред. Ф.Г. Піскоппеля. М., "Думка", 1999. 310с.

. Істомін В.І., Лагутенко Б.Т. Країни світу: довідник туроператора і туриста. М.: Олімп, 2005. 180с.

. Шматків А.С., Голубєва В.Л., Одинцова Т.М. Рекреаційна географія. М.: Флінта: МПСИ, 2005. - 496с.

. Лебедєв В. Б. Знайомтеся: Німеччина. М.: Онікс, 2000. 75С.

. Окладнікова Е.А. Міжнародний туризм. Географія туристських ресурсів світу. М., СПб.: ІФК Омега-Л; Учитель і учень, 2002.-384 с.

. Пиріжник І.І. Основи географії туризму та екскурсійного обслуговування. М.: Онікс, 2007. 420С.

. Сапожникова Е.Н. Країнознавство: Теорія і методика туристського вивчення країн: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. Москва. Видавничий центр "Академія", 2004. 354с.

. Країни і народи світу. Енциклопедичний довідник Центр Березень. 2001.-607 с.

. Шанін В.А. Європа для всіх. Путівник. Москва "Аякс-Пресс", 2001. 185с.

. Німеччина по-російськи [електронний ресурс] / / Німеччина туристам: [сайт]. Дата поновлення: 01.2010. URL: #"730937.files/image001.gif">

Додаток Б


Додаток В


Додаток Г


Додаток Д


Додаток Е


Додаток Є


Додаток Ж


Додаток З

Похожие работы на - Географія та особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Німеччині

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!