Комплексна оцінка перерозподілу важких металів у приавтомагістральних агроландшафтах

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Экология
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  3,13 Кб
 • Опубликовано:
  2014-01-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Комплексна оцінка перерозподілу важких металів у приавтомагістральних агроландшафтах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комплексна оцінка перерозподілу важких металів у приавтомагістральних агроландшафтах


Галаган О.О.

забруднення сільськогосподарський земля автомагістраль

В Україні проблема забруднення сільськогосподарських земель, що потрапляють в зону впливу автомагістралей, і, відповідно, сільськогосподарської продукції важкими металами (ВМ) є надзвичайно актуальною. Адже частка викидів від пересувних джерел емісії складає близько 37% від загального забруднення атмосферного повітря, з яких понад 90% становлять продукти згорання автомобільного палива. В зазначених полютантах, серед інших забруднюючих речовин, містяться і ВМ, що формують вздовж автомагістралей локальні техногенні аномалії, в тому числі з суттєвим перевищенням ГДК по вмісту ВМ в ґрунті.

Розміри та форма аномалій залежать від фізико-географічних особливостей території, а концентрація ВМ - від інтенсивності руху, типу автомобілів, їх віку, якості пального, часу експлуатації автодороги та ін., втім кількість сільськогосподарських земель, що знаходяться в їх межах обраховується десятками тисяч гектарів.

Екоситуація в приавтомагістральних агроландшафтах небезпечна тим, що ці території зазнають одночасного, сумарного забруднення ВМ від автотранспорту, сільськогосподарських підприємств, а також, часто, від розташованих поруч обєктів промисловості. Відповідно, для ведення безпечного сільського господарства в таких агросистемах, необхідним є визначення зон, де рівень забруднення ґрунту і вирощуваної продукції ВМ буде найнижчим. Вирішення даного питання полягає, у проведенні комплексної оцінки надходження ВМ, з урахуванням всіх основних джерел емісії, та їх перерозподілу в межах приавтомагістральних сільськогосподарських угідь.

Питання, щодо надходження ВМ на сьогодні, можна вирішити, використовуючи методику геоінформаційного математично-картографічного моделювання, що по-перше, враховуватиме інтенсивність надходження ВМ в агроландшафти від різних джерел, по-друге - дозволить проаналізувати їх територіальне поширення, з урахуванням первинного атмосферного перерозподілу (на основі загальноприйнятих моделей).

Проблема ж визначення реального ступеня забруднення, полягає в тому, що положення методики комплексної оцінки перерозподілу ВМ в геосистемах на сьогодні розроблені недостатньо, а ведуться лише окремі покомпонентні дослідження. Проте лише сукупне врахування провідних факторів перерозподілу, зокрема гідрометеорологічних особливостей території, специфічних рис ґрунту (вміст гумусу, кислотність і механічний склад ґрунту) та рельєфозалежних факторів міграції створить можливість, на основі геоінформаційного моделювання, отримати «найбільш наближену до реалій» картину рівня забруднення ВМ приавтомагістральних сільськогосподарських територій.

Отримана таким чином карта ступеня забруднення дозволить обґрунтовано, тобто проводячи підбір видового складу культур в прилеглих до автомагістралей агроландшафтах, вести мову про отримання екобезпечної сільськогосподарської продукції. Крім того, стає можливим виокремлення небезпечних зон, в місцях концентрації ВМ, для яких доцільною буде розробка рекомендацій по стійкому функціонуванню - наприклад, вирощування технічних культур з високим коефіцієнтом біопоглинання, як один із способів очищення територій.

Похожие работы на - Комплексна оцінка перерозподілу важких металів у приавтомагістральних агроландшафтах

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!